01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.

I.  Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193], ovl. voor 14 januari 1542, tr. [1939] met Maergen Claesdr. [5194], ovl. voor 12 juni 1539. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Lenertsz [1710], geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, volgt II
  2.  Trijntgen Lenerts [5195], tr. [1940] met Cornelis Pietersz Braber [5197]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jasper Lenerts [5196]. 

II.  Pieter Lenertsz Vrijgesel [1710], zn. van Lenert Cornelisz Vrijgesel [5193] (I) en Maergen Claesdr. [5194], geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, tr. (hoogstens 21 jaar oud) [558] voor 29 mei 1554 met Grietgen Jansdr. Comen [1711], dr. van Jan Jansz Comen [5198] en Neeltge Meesd [5199], ovl. te Rotterdam [ZH] op 29 februari 1576. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1) [1709], geb. te Vlaardingen [ZH] op 22 november 1556, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 april 1647, volgt III
  Grietgen Jansdr. Comen [1711], dr. van Jan Jansz Comen [5198] en Neeltge Meesd [5199], tr. (2) [1942] met Allert Pietersz Huytgenshoek [5200], zn. van Pieter Allertsz Huytgenshoek [5201] en Geertruyt Pietersd Biscop [5202]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Neeltgen Allerts [17467], geb. in 1562, otr. (ongeveer 25 jaar oud) [7240] te Amsterdam [NH] op 29 januari 1587 met Adriaen Jansz Bom [17468]. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Pieter Allertsz [5203], geb. circa 1566, otr. (ongeveer 20 jaar oud) [1944] te Amsterdam [NH] op 26 november 1586 met Trintgen Thomasd [5205], dr. van N.N. N.N. [5206] en Lijsbet Pietersd [5207]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Trijntgen Allertsd [5204], geb. circa 1567, otr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) [1946] te Amsterdam [NH] op 21 april 1590 met Gerbrand Albertsz Schilt [5208], zn. van Albert Gerbrandtsz Schilt [5209] en Ael Meyndertsd Huydekoper [5210], geb. circa 1567, zeilmaker. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

III.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1) [1709], zn. van Pieter Lenertsz Vrijgesel [1710] (II) en Grietgen Jansdr. Comen [1711], geb. te Vlaardingen [ZH] op 22 november 1556, Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 april 1647, begr. aldaar op 16 april 1647, otr. [559] te Amsterdam [NH] op 26 november 1580, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) aldaar op 12 december 1580 met Marij Claesdr (Marry1) Claes1 Cloeck [1712], dr. van Claes Hendricksz Cloeck [1713] (Scheepstimmerman) en Anna Florendr [1714], ged. te Amsterdam [NH] in oktober 1553, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 10 februari 1614. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Adriaansz [1715], ged. te Amsterdam [NH] op 28 november 1581, koopman/theasaurier extraordinaris van Amsterdam, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 maart 1666, begr. aldaar op 6 maart 1666. 
  2.   Floris Adriaansz Aerjansz2 [1716], ged. te Amsterdam [NH] op 17 november 1583, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1656, volgt IVa
  3.  Willem Adriaansz [1717], ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam [NH] op 13 december 1585, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 7 februari 1646, volgt IVb
  4.  Jan Adriaansz [1718], ged. te Amsterdam [NH] op 15 december 1587, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 26 mei 1589. 
  5.   Annetje Adriaansdr Aeriaens3 (Aerjans4,6,8,9,10,14, Aerjaens5,7, Adriaens11,12,13,15) [1719], ged. te Amsterdam [NH] op 17 januari 1591, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 17 februari 1675, volgt IVc

IVa.   Floris Adriaansz Aerjansz2 Raap [1716], zn. van Adriaan Pietersz Raap [1709] (III) (Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v) en Marij Claesdr Cloeck [1712], ged. te Amsterdam [NH] op 17 november 1583, lakenkoper, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11 oktober 1656, begr. aldaar op 16 oktober 1656, otr. (1) [561] te Amsterdam [NH] op 20 december 1606, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 januari 1607, kerk.huw. aldaar op 7 januari 1607 met Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], dr. van Jacob Gerritsz Hoyng [1721] en Oopgen Thomasdr. [1722], ged. te Amsterdam [NH] op 1 juli 1584, begr. aldaar op 2 oktober 1615. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaes Floriszn. [3967], ged. te Amsterdam [NH] op 18 november 1607. 
  2.  Peterij Floriszn. [3968], ged. te Amsterdam [NH] op 18 november 1607. 
  3.  Grietjen Florisdr. [3969], ged. te Amsterdam [NH] op 12 februari 1609, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 14 april 1611. 
  4.  Margaretha Florisdr. [1723], ged. te Amsterdam [NH] op 14 april 1611, ovl. (61 jaar oud) aldaar I 1673, volgt Va
  5.  Annetje Florisdr. [1724], ged. te Amsterdam [NH] op 15 september 1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, volgt Vb
  6.  Maria Florisdr. [1725], geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 oktober 1680, volgt Vc
  Floris Adriaansz Raap [1716], tr. (2) [1948] met N.N. N.N. [5211]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob Florisz [1729], ged. te Amsterdam [NH] in 1620. 
  Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (3) [563] te Amsterdam [NH] op 1 november 1628, tr. (resp. ongeveer 45 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 november 1628 met Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726], dr. van Jacob Verhulst [1727] en Hester Bisschop [1728], geb. te Calais [62, Frankrijk] I 1601, begr. te Amsterdam [NH] op 9 september 1640. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trijntje Florisdr. [3970], ged. te Amsterdam [NH] op 10 maart 1630. 
  2.  Adriaen Florisz [1730], ged. te Amsterdam [NH] op 7 september 1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], volgt Vd
  3.  Floris Florisz [1731], ged. te Amsterdam [NH] op 9 april 1634, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 16 april 1683, begr. aldaar op 20 april 1683, otr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 46 jaar oud) [2948] te Amsterdam [NH] op 20 augustus 1677 met Margaretha Cornelis Kieft [7720], dr. van Cornelis Ysbrantsz Kieft [1828] en Annetje Adriaansdr Raap [1719] (IVc), geb. te Amsterdam [NH] in 1631, begr. aldaar op 1 november 1700. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Catrijna Florisdr. [3971], ged. te Amsterdam [NH] op 27 mei 1636. 
  5.  Catharina Florisdr. [1733], ged. te Amsterdam [NH] op 17 juni 1638, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 29 januari 1704, otr. (resp. ongeveer 19 en 19 jaar oud) (1) [566] te Amsterdam [NH] op 2 november 1657 met Anthonie van Voorst [1734], zn. van Lucas van Voorst [1735] en Catharina van Voorst [1736], geb. te Utrecht [UT] R 1638, ovl. (38 jaar oud) aldaar I oktober 1676, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 41 en 40 jaar oud) (2) [568] R 1680 met Mattheus van Herwijnen [1737], geb. R 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) [569] op 7 april 1686, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 37 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 april 1686 met Berend Willem Ploos van Amstel [1738], zn. van Nicolaas Ploos van Amstel [1739] en Allarda van Hollandt [1740], ged. op 28 september 1648, begr. te Utrecht [UT] op 12 mei 1721. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (4) [571] te Amsterdam [NH] op 29 mei 1643, tr. (resp. ongeveer 59 en 30 jaar oud) te Edam [NH] op 30 augustus 1643 met Stijntge Willemsdr. (Stijntje16) Rengers (Ringaerts16) [1741], geb. te Edam [NH] R 1613, begr. te Amsterdam [NH] op 19 november 1647. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wijntje Florisdr. [1743], geb. R 1645, volgt Ve
  2.  Brechtje Florisdr. [1742], ged. te Amsterdam [NH] op 6 mei 1646, ovl. (47 jaar oud) aldaar R 1694. 
  Floris Adriaansz Raap [1716], otr. (5) [572] te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1650, tr. (resp. ongeveer 66 en 32 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 11 september 1650 met Anna Jansdr. Ambrosius [1744], dr. van Jan Ambrosius [5212] en Elsge Hendriksdr [5213], geb. R 1618, ovl. (60 jaar oud) R 1678. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Va.  Margaretha Florisdr. Raap [1723], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], ged. te Amsterdam [NH] op 14 april 1611, ovl. (61 jaar oud) aldaar I 1673, begr. aldaar op 1 september 1673, otr. (1) [573] te Amsterdam [NH] op 23 november 1628, tr. (resp. ongeveer 17 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 december 1628 met Ubelius Schooninck [1745], zn. van Stephanus Ubelius Schooninck [3960], geb. te Garijp [FR] R 1603, Predikant, ovl. (35 jaar oud) R 1638. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Stephanus Schoning(s) [1746], geb. te Garijp [FR] R 1630, Dr./medicine doctor, ovl. (30 jaar oud) in 1660. 
  Margaretha Florisdr. Raap [1723], otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) (2) [574] te Rhenen [UT] op 19 november 1637 met Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], ged. te Rhenen [UT] in 1602, predikant, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 januari 1664, begr. te Rhenen [UT]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus [5220], ged. te Rhenen [UT] op 9 januari 1642. 
  2.  Maria [5221], ged. te Rhenen [UT] op 31 maart 1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor mei 1648. 
  3.  Weimkjen [5222], ged. te Rhenen [UT] op 15 juni 1645. 
  4.  Maria [5223], ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, volgt VIa
  5.  Johanna [1749], ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, volgt VIb
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (2) [1954] met Hester Andriessen [5219]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Susanna [1748], tr. [1955] te Rhenen [UT] op 3 november 1651 met Henric Greveler [5224]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (3) [7170] met Johanna van Diemerbroeck [1749], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va) (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.  Maria van Diemerbroeck [5223], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va), ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, tr. [1961] met Matthias van Beeck [5240], zn. van Frederick van Beeck [17282] en N.N. N.N. [17283]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Cornelis [5241], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 7 maart 1669. 
  2.  Frederick [5242], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 15 februari 1680. 

VIb.  Johanna van Diemerbroeck [1749], dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap [1723] (Va), ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, tr. (1) [7170] met Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (1) [574] met Margaretha Florisdr. Raap [1723] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus [5220], ged. te Rhenen [UT] op 9 januari 1642. 
  2.  Maria [5221], ged. te Rhenen [UT] op 31 maart 1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor mei 1648. 
  3.  Weimkjen [5222], ged. te Rhenen [UT] op 15 juni 1645. 
  4.  Maria [5223], ged. te Rhenen [UT] op 14 mei 1648, begr. te Utrecht [UT] op 28 april 1718, tr. [1961] met Matthias van Beeck [5240], zn. van Frederick van Beeck [17282] en N.N. N.N. [17283] (zie VIa). Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  5.  Johanna [1749], ged. te Rhenen [UT] op 1 december 1652, tr. (1) [7170] met Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747] (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) [1962] te Utrecht [UT] op 8 februari 1676 met Hendrick Maas [5243], ontvanger van der verpondingen van de heerlijkheden van stadhouder Willem 3 in het Westland. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck [1747], tr. (2) [1954] met Hester Andriessen [5219] (zie Va). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Susanna [1748], tr. [1955] met Henric Greveler [5224] (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna van Diemerbroeck [1749], tr. (2) [1962] met Hendrick Maas [5243]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha [5244]. 
  2.  Agneta [5245]. 
  3.  Cornelis [5246]. 
  4.  Henrietta [5247]. 

Vb.  Annetje Florisdr. Raap [1724], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], ged. te Amsterdam [NH] op 15 september 1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, otr. (resp. ongeveer 15 en 30 jaar oud) (1) [575] te Dokkum [FR] op 12 juli 1629 met Cornelis Pietersz Cornelis [1750], geb. te Dokkum [FR] R 1599, ovl. (48 jaar oud) op 13 maart 1647. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertruid [1751], geb. te Dokkum [FR] op 21 mei 1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 4 maart 1658, volgt VIc
  Annetje Florisdr. Raap [1724], tr. (resp. ongeveer 35 en 29 jaar oud) (2) [576] te Dokkum [FR] op 9 juni 1649 met Pytter Eeckes Fogelsang [1752], zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang [1753] en Antije Dircks [16209], geb. te Bozum [FR] op 17 april 1620, ovl. (59 jaar oud) R 1680. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wijntje [1754], volgt VId
  2.  Trijntje Pieters [7646], volgt VIe
  Pytter Eeckes Fogelsang [1752], zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang [1753] en Antije Dircks [16209], tr. (23 jaar oud) (1) [1956] te Dokkum [FR] op 12 augustus 1643 met Jetske Gerlofs Jennema [5225]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pytter Eeckes Fogelsang [1752], tr. (3) [1957] met Eelckien Baerdt [5226]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Geertruid Cornelis [1751], dr. van Cornelis Pietersz Cornelis [1750] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), geb. te Dokkum [FR] op 21 mei 1630, ged. aldaar op 15 juni 1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 4 maart 1658, otr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) [1963] te Dokkum [FR] op 8 augustus 1650 met Pieter Marswal [5248], geb. in 1631, ged. te Schiermonnikoog [FR], onderstadhouder op Schiermonnikoog, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1690. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Annetje [5249], tr. [1964] met Antoni Lambergen [5250], rentmeester van Dokkum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VId.  Wijntje Fogelsang [1754], dr. van Pytter Eeckes Fogelsang [1752] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), tr. [1965] met Barnard Monsma [5251], ged. in 1650, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1720. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter [5252]. 
  2.  N.N. [5253]. 
  3.  Hyltje [5254]. 

VIe.  Trijntje Pieters Fogelsang [7646], dr. van Pytter Eeckes Fogelsang [1752] en Annetje Florisdr. Raap [1724] (Vb), otr. (1) [2917] te Ternaard [FR] op 20 november 1664, tr. te Bolsward [FR] op 27 november 1664 met Douwe Wytzes Brantsma [7647], schrijver, ovl. op 11 oktober 1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Baukje [7649], ged. te Ternaard [FR] op 6 januari 1666. 
  2.  Jetske Douwes [7650], ged. te Ternaard [FR] op 7 juni 1668. 
  Trijntje Pieters Fogelsang [7646], otr. (2) [2918] te Bolsward [FR] op 26 november 1670, tr. te Dokkum [FR] op 11 december 1670 met Buwe Liuwes Ripema [7648], brouwer en burgerluitenant. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anneke Buwes [21590], ged. te Dokkum [FR] op 24 september 1671. 
  2.  Aeltie Buwes [21591], ged. te Dokkum [FR] op 12 oktober 1673. 
  3.  Duiert Buwes [21592], ged. te Dokkum [FR] op 16 februari 1676. 
  4.  Hillegonda Buwes [21593], ged. te Dokkum [FR] op 13 november 1678. 
  5.  Saeckjen Buwes [21594], ged. te Dokkum [FR] op 17 mei 1682. 
  6.  Lieuwe [Livius] Buwes [21595], ged. te Dokkum [FR] op 4 mei 1684. 
  7.  Saakjen Buwes [21596], ged. te Dokkum [FR] op 23 februari 1687. 
  8.  Pieter Buwes [21598], geb. in 1689. 
  Buwe Liuwes Ripema [7648], otr. (1) [8896] te Dokkum [FR] op 28 maart 1669 met Eetske Botis [21597]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Maria Florisdr. Raap [1725], dr. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720], geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ged. aldaar op 29 september 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 oktober 1680, tr. (resp. ongeveer 22 en 21 jaar oud) (1) [578] te Utrecht [UT] op 12 februari 1637, kerk.huw. aldaar op 12 februari 1637 met Johan van Zuylen [1755], zn. van Henrick van Zuylen [1756] en Agatha Both [1757], geb. I 1616, ged. te Utrecht [UT] op 2 april 1616, commandeur tot Oudewater, ovl. (52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 december 1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Agatha [1758], geb. te Utrecht [UT] I 1639, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 26 mei 1686, volgt VIf
  2.  Maria [1759], geb. te Utrecht [UT] I 1640, ged. aldaar op 6 december 1640, ovl. (38 jaar oud) aldaar op 20 oktober 1678, tr. (resp. 30 en ongeveer 23 jaar oud) [953] te Utrecht [UT] op 5 januari 1670 met Johannes van Dompselaer [2662], zn. van Vincent van Dompselaer [2663] (wijkoper) en Stijntje Folpersdr. van Schayck [2664], ged. te Utrecht [UT] op 11 januari 1646, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 1715. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Florisdr. Raap [1725], tr. (resp. ongeveer 38 en 26 jaar oud) (2) [580] op 21 oktober 1653 met Albertus Becker [1760], zn. van Samuel Becker [1761] (Bewindhebber/ouderling en heemraad) en Jacomina van Baerle [1762], geb. te Wesel [Duitsland] op 18 januari 1627, Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11 november 1681. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wijnanda [17291], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 13 februari 1655. 
  2.  Maria [1763], ged. te Utrecht [UT] op 15 augustus 1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 9 september 1691, volgt VIg
  3.  Floris [1764], geb. te Utrecht [UT] in 1659, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 25 februari 1691, volgt VIh

VIf.  Agatha van Zuylen [1758], dr. van Johan van Zuylen [1755] (commandeur tot Oudewater) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), geb. te Utrecht [UT] I 1639, ged. aldaar op 23 juni 1639, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 26 mei 1686, otr. (1) [1966] te Amsterdam [NH] op 11 maart 1662, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20 maart 1662 met Johan van der Poll [5255], geb. te Amsterdam [NH] in 1640, ged. aldaar in 1640, wijncoper te Amsterdam, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1675. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelia [5256], volgt VIIa
  2.  Johan [5257], volgt VIIb
  Agatha van Zuylen [1758], otr. (2) [1967] te Amsterdam [NH] op 2 december 1678, tr. (resp. 39 en ongeveer 43 jaar oud) te Sloten [NH] op 19 december 1678 met Hugo Derwall [5258], zn. van Frans Joris Derwall [17004], ged. te Amsterdam [NH] in 1635, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar in 1680. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hugo Derwall [5258], zn. van Frans Joris Derwall [17004], otr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) [6896] te Amsterdam [NH] op 3 juli 1659 met Anna van Balen [16573], dr. van Lammert van Balen [17005]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Agatha van Zuylen [1758], tr. (resp. 44 en ongeveer 43 jaar oud) (3) [1968] te Utrecht [UT] op 14 augustus 1683 met Gerard Schuth [5259], ged. te Utrecht [UT] in 1640, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) aldaar in 1690. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerard Schuth [5259], tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) [7181] te Utrecht [UT] op 1 januari 1689 met Christina van Wassenaar [17335], Nederlands Hervormd. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerard Schuth [5259], tr. (3) [7193] met Maria van Solingen [17350]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIa.  Cornelia van der Poll [5256], dr. van Johan van der Poll [5255] (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen [1758] (VIf), tr. (1) [3694] met Jacob Sylvius [9592], ged. gereformeerd te Rotterdam [ZH] op 16 november 1651, medicinae doctor. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Agatha [9593]. 
  2.  Lambert [9594]. 
  Cornelia van der Poll [5256], tr. (2) [484] met Arnout van Kerckraedt [9589], advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria [9590], begr. te Delft [ZH] op 30 juli 1694, volgt VIIIa
  2.  Judith [9591], volgt VIIIb
  Cornelia van der Poll [5256], tr. (3) [3695] met Prosper de Jouillan [9595], geb. te Valet [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIa.  Maria van Kerckraedt [9590], dr. van Arnout van Kerckraedt [9589] (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll [5256] (VIIa), begr. te Delft [ZH] op 30 juli 1694, otr. [5582] te Delft [ZH] op 11 november 1673, tr. te Pijnacker [ZH] op 28 november 1673 met Abraham van den Velde [Velden] [13820], notaris/rentmeester te Delft, begr. te Delft [ZH] op 17 maart 1738. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  mr. Matthias Abraham van den Velde(N) [13821], geb. te Delft [ZH] op 8 november 1675, advocaat. 
  2.  Johanna Margrieta [26527], ged. te Delft [ZH] op 12 november 1677. 
  3.  Hugo Jacob [26526], ged. te Delft [ZH] op 25 juni 1679. 
  4.  Maria Elisabeth van den Velde(N) [13822], geb. in 1685, ged. te Delft [ZH] op 5 september 1685. 
  5.  Arnold van den Velde(N) [13823], geb. te Delft [ZH] in 1688, ged. aldaar op 10 augustus 1688, klerk. 

VIIIb.  Judith van Kerckraedt [9591], dr. van Arnout van Kerckraedt [9589] (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll [5256] (VIIa), tr. [3697] met Arnout Johan van Halen [9598], procureur gerecht Utrecht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus [9599], volgt IXa

IXa.  Petrus van Halen [9599], zn. van Arnout Johan van Halen [9598] (procureur gerecht Utrecht) en Judith van Kerckraedt [9591] (VIIIb), tr. [5581] met Judith Anna van Kerckraad [13818]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnout Johan [13819]. 

VIIb.  Johan van der Poll [5257], zn. van Johan van der Poll [5255] (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen [1758] (VIf), tr. [3698] met N.N. N.N. [9600]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Leonora [9601], volgt VIIIc

VIIIc.  Catharina Leonora van der Poll [9601], dr. van Johan van der Poll [5257] (VIIb) en N.N. N.N. [9600], tr. [5583] met Hendrik Reynier van Driessell [13824], geb. te Utrecht [UT], schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna/Johanna Willemina van Driessel [13825], geb. te Utrecht [UT], otr. [5584] te De Bilt [UT] op 2 oktober 1765, tr. op 22 oktober 1765 met Jan Dirk Brons [13828], geb. te Grol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Everard van Driessel [13826], geb. te Utrecht [UT], volgt IXb
  3.  Jan (Johannes) [13827], begr. te De Bilt [UT] op 30 april 1795, volgt IXc

IXb.  Cornelis Everard van Driessel [13826], zn. van Hendrik Reynier van Driessell [13824] (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll [9601] (VIIIc), geb. te Utrecht [UT], apotheker, tr. (1) [5588] na 29 december 1755 met Ida Stenis (ook als Steenis) [13833]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ida Stenis (ook als Steenis) [13833], tr. (1) [5589] met Jacobus van Otterspoor [13834], geb. in 1683, grutter, schepen, kerk- en gasthuismeester/burgemeester van IJsselsteijn, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1755. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Everard van Driessel [13826], tr. (2) [5586] met Johanna Wijnber [13830], dr. van Jan Wijnber [13831] en Anna Meerman [13832], geb. in 1740, ged. te Amsterdam [NH] op 12 juni 1740. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Willemina Elisabeth [13835], geb. in 1773, ged. te Amsterdam [NH] op 27 juni 1773. 
  2.  Aletta [13836], geb. te Amsterdam [NH] in 1775, ged. aldaar op 29 maart 1775. 
  3.  Aletta [13837], geb. te Amsterdam [NH] in 1779, volgt Xa
  Cornelis Everard van Driessel [13826], tr. (3) [5585] met Aletta van Swijndrecht [13829]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xa.  Aletta van Driessel [13837], dr. van Cornelis Everard van Driessel [13826] (IXb) (apotheker) en Johanna Wijnber [13830], geb. te Amsterdam [NH] in 1779, ged. aldaar op 31 december 1779, tr. [5590] met Johannes Weezelenburg [13838]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jakoba [13839], geb. te Amsterdam [NH] op 21 augustus 1802, ged. aldaar op 27 augustus 1802. 

IXc.  Jan (Johannes) van Driessell [13827], zn. van Hendrik Reynier van Driessell [13824] (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll [9601] (VIIIc), mr. chirurgijn aan De Bild, begr. te De Bilt [UT] op 30 april 1795, tr. [5591] met Ebbina Weijers (ook als Weyyers) [13840], begr. te De Bilt [UT] op 16 juni 1795. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Leonora [13841], geb. in 1765, ged. te De Bilt [UT] op 13 oktober 1765. 
  2.  Catharina Leonora (Kaatje) [13842], geb. in 1767, volgt Xb
  3.  Johanna Petronella [13843], geb. in 1769, ged. te De Bilt [UT] op 23 juli 1769. 
  4.  Ebbina [13844], geb. in 1770, ged. te De Bilt [UT] op 14 oktober 1770. 
  5.  Jan Hendrik [13845], geb. in 1775, ged. te De Bilt [UT] op 29 januari 1775. 

Xb.  Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell [13842], dr. van Jan (Johannes) van Driessell [13827] (IXc) (mr. chirurgijn aan De Bild) en Ebbina Weijers (ook als Weyyers) [13840], geb. in 1767, ged. te De Bilt [UT] op 6 september 1767, tr. [5592] met Barend Vennekool [13846]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje [13847], geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10 januari 1854, volgt XIa
  2.  Catharina Leonora [13848], geb. te Amsterdam [NH] op 22 september 1798, ged. aldaar op 7 oktober 1798, dienstbare, tr. (resp. 46 en ongeveer 45 jaar oud) [5666] te Amsterdam [NH] op 30 juli 1845 met Crijn Pel [14006], zn. van Crijn Pel [14007] en Fransijntje de Nobel [14008], geb. te Amsterdam [NH] in 1800, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Helena [13849], geb. te Amsterdam [NH] op 17 februari 1801, ged. aldaar op 18 februari 1801. 
  4.  Harmanus Johannes [13850], geb. te Amsterdam [NH] op 22 december 1805, ged. aldaar op 5 januari 1806. 
  Barend Vennekool [13846], tr. (2) [7060] met Petronella Steinmetz [16954]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIa.  Aaltje Vennekool [13847], dr. van Barend Vennekool [13846] en Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell [13842] (Xb), geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ged. aldaar op 13 maart 1796, winkelierster, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10 januari 1854, tr. (resp. ongeveer 26 en 30 jaar oud) [5593] te Medemblik [NH] op 7 april 1822 met Harmen Boekel [13851], zn. van Egbert Boekel [13852] en Annetje Keppel [13853], geb. te Medemblik [NH] op 25 augustus 1791, koopman, ovl. (55 jaar oud) te Medemblik [NH] op 16 september 1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Annetje [13854], geb. te Medemblik [NH] in 1823, volgt XIIa
  2.  Aafje [13855], geb. te Medemblik [NH] in 1826, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12 november 1887, volgt XIIb
  3.  Egbert [13856], geb. te Medemblik [NH] op 19 november 1828, ovl. (69 jaar oud) op 13 mei 1898, volgt XIIc
  4.  Theunis [13857], geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op 31 januari 1908, volgt XIId
  5.  Jan [13858], geb. te Medemblik [NH] in 1834, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) aldaar op 6 februari 1870, volgt XIIe
  6.  Simon [13859], geb. te Medemblik [NH] in 1835, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar op 12 juli 1840. 

XIIa.  Annetje Boekel [13854], dr. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1823, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) [5595] te Medemblik [NH] op 28 april 1850 met Jan Smit [13860], zn. van Teunis Smit [13861] (grofsmid) en Gerbreg de Jong [13862], geb. te Twisk [NH] in 1829, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Teunis [13863], geb. te Opperdoes [NH] in 1853, landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Enkhuizen [NH] op 10 december 1925, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [5597] op 22 juni 1882 met Marijtje Blokker [13867], dr. van Cornelis Blokker [13868] (broodbakker) en Trijntje Mazereeuw [13869], geb. te Opperdoes [NH] in 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 33 jaar oud) (2) [5600] te Bovenkarspel [NH] op 22 april 1886 met Geertje Zwaan [13871], dr. van Herke Zwaan [13872] en Antje Smit [13873], geb. te Grootebroek [NH] in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (3) [5603] te Bovenkarspel [NH] op 18 juni 1891 met Geertje Visser [13875], dr. van Jan Visser [13876] (landbouwer) en Elisabeth de Vries [13877], geb. te Andijk [NH] in 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Herman [13864], geb. te Opperdoes [NH] in 1855, volgt XIIIa
  3.  Aaltje [13865], geb. te Opperdoes [NH] in 1856. 
  4.  Andries [13866], geb. te Opperdoes [NH] in 1861, volgt XIIIb

XIIIa.  Herman Smit [13864], zn. van Jan Smit [13860] (landbouwer) en Annetje Boekel [13854] (XIIa), geb. te Opperdoes [NH] in 1855, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) [5605] op 6 mei 1880 met Trijntje Wijdenes [13878], dr. van Jacob Wijdenes [13879] (veehouder) en Geertje Klaver [13880], geb. te Opperdoes [NH] in 1858. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geertje [13881], geb. te Opperdoes [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 37 jaar oud) [5607] op 18 mei 1911 met Pieter Pauw [13883], zn. van Pieter Pauw [13884] (landbouwer) en Neeltje de Leeuw [13885], geb. te Opperdoes [NH] in 1874, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan [13882], geb. te Opperdoes [NH] in 1888, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) [5609] op 8 mei 1913 met Aaltje de Leeuw [13886], dr. van Jan de Leeuw [13887] (landbouwer) en Wijven Schermer [13888], geb. te Opperdoes [NH] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIb.  Andries Smit [13866], zn. van Jan Smit [13860] (landbouwer) en Annetje Boekel [13854] (XIIa), geb. te Opperdoes [NH] in 1861, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) [5611] op 26 april 1883 met Trijnte van Asselt [13889], dr. van Andries van Asselt [13890] (timmerman) en Trijntje Trompetter [13891], geb. te Opperdoes [NH] in 1862. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem [13892], geb. te Opperdoes [NH], tr. (Trijntje ongeveer 19 jaar oud) [5613] op 11 mei 1922 met Trijntje Wijdenes [13893], dr. van Cornelis Wijdenes [13894] (timmerman) en Trijntje Visser [13895], geb. te Schagen [NH] in 1903, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIb.  Aafje Boekel [13855], dr. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1826, veehoudster, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12 november 1887, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 33 jaar oud) (1) [5615] te Medemblik [NH] op 2 mei 1847 met Klaas Vlam [13896], zn. van Aarjen Vlam [13897] (mr. broodbakker) en Dieuwertje Pijper [13898], geb. te Twisk [NH] in 1814, landman. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aafje Boekel [13855], tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 50 jaar oud) (2) [5617] te Opperdoes [NH] op 12 juni 1861 met Jacob Mantel [13899], zn. van Jacob (De Jonge) Mantel [13900] en Teetje Jans Groen [13901], geb. te Andijk [NH] in 1811, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 11 oktober 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Aafje [13903], geb. te Andijk [NH] in 1862, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) [5620] op 19 oktober 1892 met Pieter Goulooze [13905], zn. van Willem Goulooze [13906] (arbeider) en Janna Snoodijk [13907], geb. te Haarlemmermeer [NH] in 1861, stoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje [13904], geb. te Andijk [NH] in 1865, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) [5622] op 4 december 1890 met Dirk de Man [13908], zn. van Dirk de Man [13909] (winkelier) en Anna Luijf [13910], geb. te Weesp [NH] in 1855, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Mantel [13899], zn. van Jacob (De Jonge) Mantel [13900] en Teetje Jans Groen [13901], tr. (2) [5619] met Trijntje Zwiep [13902]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIc.  Egbert Boekel [13856], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] op 19 november 1828, koopman, ovl. (69 jaar oud) op 13 mei 1898, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [5624] op 23 mei 1852 met Grietje Kaan [13911], dr. van Cornelis Kaan [13912] (zeeman) en Maartje Lont [13913], geb. te Wieringen [NH] op 24 mei 1829, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Medemblik [NH] op 15 mei 1898. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Aaltje [13914], geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 8 november 1895, volgt XIIIc
  2.  Cornelis [13915], geb. te Medemblik [NH] op 22 oktober 1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25 oktober 1854. 
  3.  Herman [13916], geb. te Medemblik [NH] op 22 oktober 1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25 oktober 1854. 
  4.  Cornelis [13917], geb. te Medemblik [NH] in 1857, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 18 augustus 1930, volgt XIIId
  5.  Herman Egbertszoon [13926], geb. te Medemblik [NH] in 1859, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) aldaar op 9 december 1930, volgt XIIIe
  6.  Simon [13918], geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 1 november 1884. 
  7.  Maartje [13919], geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 14 mei 1893, volgt XIIIf
  8.  Adriaan [13920], geb. te Medemblik [NH] in 1864, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) aldaar op 8 november 1950, volgt XIIIg
  9.  Jan [13921], geb. te Medemblik [NH] in augustus 1865, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12 november 1865. 
  10.  Trijntje [13922], geb. te Medemblik [NH] op 7 oktober 1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23 november 1946, volgt XIIIh
  11.  Jan [13923], geb. te Medemblik [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 17 november 1871. 
  12.  Dirk [13924], geb. te Medemblik [NH] in oktober 1870, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 19 december 1870. 
  13.  Cornelia [13925], geb. te Medemblik [NH] in 1873, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 21 februari 1873. 

XIIIc.  Aaltje Boekel [13914], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 8 november 1895, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) [5626] te Medemblik [NH] op 9 juli 1885 met Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13927], zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13928] en Grietje Molenbelt [13929], geb. te Hoorn [FR] in 1856, 3e komp. hospitaal soldaten, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 mei 1888. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Egbert [13931], geb. te Utrecht [UT] op 9 mei 1886, telegrafist, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 april 1942, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) [5629] te Arnhem [GE] op 20 april 1921 met Johanna Dirkje Blom [13933], dr. van Jacob Blom [13934] en Jantje Nieveen [13935], geb. te Arnhem [GE] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Alida Eveline [13932], geb. te Utrecht [UT] op 28 september 1887. 
  Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13927], zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) [13928] en Grietje Molenbelt [13929], tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) [5628] te Breda [NB] op 7 mei 1883 met Catharina Johanna Hoogenbergh [13930]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.  Cornelis Boekel [13917], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1857, koopman, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Medemblik [NH] op 18 augustus 1930, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) [5631] op 9 maart 1879 met Antje Riesebos [13936], dr. van Cornelis Riesebos [13937] (schilder) en Neeltje Franx [13938], geb. te Medemblik [NH] in 1856, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) aldaar op 22 maart 1918. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert [13939], geb. te Medemblik [NH], koopman, tr. (Geessiena ongeveer 21 jaar oud) [5633] op 9 maart 1904 met Geessiena Henderika Heijerman [13940], dr. van Hendrik Heijerman [13941] (commies bij de rijksbelastingen) en Aaltje Grasthuis [13942], geb. te Oude Pekela [GR] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.  Herman Egbertszoon Boekel [13926], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1859, koopman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Medemblik [NH] op 9 december 1930, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [5635] te Texel op 28 augustus 1884 met Pietertje Stoepker [13943], dr. van Roelof Stoepker [13945] (landbouwer) en Pietertje Boon [13946], geb. te Texel in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Egbertszoon Boekel [13926], tr. (resp. ongeveer 38 en 35 jaar oud) (2) [5636] te Medemblik [NH] op 31 januari 1897 met Befke Buma [13944], dr. van Auke Buma [13947] en Geertje de Jong [13948], geb. te Ijlst [FR] op 17 januari 1862, ovl. (64 jaar oud) te Medemblik [NH] op 22 januari 1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Auke [13949], geb. te Medemblik [NH] in april 1900, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 19 juli 1900. 

XIIIf.  Maartje Boekel [13919], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 14 mei 1893, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) [5639] op 1 februari 1885 met Philippus Beek [13950], zn. van Klaas Beek [13951] en Pietertje Meijer [13952], geb. te Medemblik [NH] in 1860, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas [13953], geb. te Medemblik [NH] in 1886, timmerman, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) [5641] op 24 mei 1912 met Grietje van Velden [13955], dr. van Cornelis van Velden [13956] (mandenmaker) en Jacoba Kroonstuiver [13957], geb. te Medemblik [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Petronella [13954], geb. te Medemblik [NH] in 1890, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) [5643] te Medemblik [NH] op 25 september 1919 met Gerrit Jan Hobbelman [13958], geb. te Hoorn [FR] in 1893, kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIg.  Adriaan Boekel [13920], zn. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1864, timmerman, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Medemblik [NH] op 8 november 1950, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) [5644] op 23 juni 1889 met Neeltje Oortgijsen [13959], dr. van Klaas Ferdinant Oortgijsen [13960] (timmerman) en Catharina Visser [13961], geb. te Medemblik [NH] in 1866, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) aldaar op 16 maart 1943. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth [13962], geb. te Medemblik [NH] in 1893, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) [5646] te Medemblik [NH] op 26 februari 1914 met Pieter Smit [13963], zn. van Jan Pieterszoon Smit [13964] en Trijntje de Vries [13965], geb. te Midwoud [NH] in 1887, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIh.  Trijntje Boekel [13922], dr. van Egbert Boekel [13856] (XIIc) (koopman) en Grietje Kaan [13911] (naaister), geb. te Medemblik [NH] op 7 oktober 1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23 november 1946, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) [5648] op 13 november 1890 met Egbert Fransen [13966], zn. van Jan Fransen [13967] (metselaar) en Johanna Tissing [13968], geb. te Medemblik [NH] op 13 februari 1859, timmerman, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11 juli 1937. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Egbert [13969], geb. en ovl. te Medemblik [NH] op 22 februari 1892. 
  2.  Jan [13970], geb. te Medemblik [NH] op 23 oktober 1892, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22 oktober 1976, volgt XIVa
  3.  Doodgeb. zoon [13971], geb. te Medemblik [NH] op 22 februari 1894. 
  4.  Margaretha Catharina Johanna [13972], geb. te Medemblik [NH] op 24 oktober 1896. 
  5.  Johanna [13973], geb. te Medemblik [NH] op 14 augustus 1899, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 25 april 1986. 
  6.  Egbert [13974], geb. te Medemblik [NH] in 1904, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1922. 

XIVa.  Jan Fransen [13970], zn. van Egbert Fransen [13966] (timmerman) en Trijntje Boekel [13922] (XIIIh), geb. te Medemblik [NH] op 23 oktober 1892, arts, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22 oktober 1976, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) [5650] te Amsterdam [NH] op 9 februari 1922 met Johanna Rosina Hubertina Theodora Janssens [13975], dr. van Joannes Josephus Hubertus Janssens [13976] en Engelina Johanna Koster [13977], geb. te Maastricht [LI] op 29 november 1899, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 oktober 1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Egbert [13978], geb. en ovl. te Amsterdam [NH] in 1924. 
  2.  Afgeschermd [13979], relatie met Afgeschermd [13981]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [13980], relatie met Afgeschermd [13982]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Theunis Boekel [13857], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1831, verver, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Medemblik [NH] op 31 januari 1908, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (1) [5654] te Zuid-Scharwoude [NH] op 17 februari 1867 met Frederica Schermer [13983], geb. te Schermerhorn [NH] in 1835, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje [13988], geb. te Zuid-Scharwoude [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 maart 1936. 
  Theunis Boekel [13857], tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 50 jaar oud) (2) [5655] te Hoogwoud [NH] op 19 mei 1887 met Trijntje Gorter [13984], dr. van Pieter Gorter [13985] en Neeltje de Graaf [13986], geb. te Hoogwoud [NH] in 1837, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Barsingerhorn [NH] op 17 februari 1904. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Trijntje Gorter [13984], dr. van Pieter Gorter [13985] en Neeltje de Graaf [13986], tr. (2) [5657] met Arien Nieuwpoort [13987]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIe.  Jan Boekel [13858], zn. van Harmen Boekel [13851] (koopman) en Aaltje Vennekool [13847] (XIa) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1834, schilder, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Medemblik [NH] op 6 februari 1870, tr. [5658] met Johanna Eikema [13989], dr. van Jasper Eikema [13990] en Elizebeth Engelina [13991], geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 14 juli 1880. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Herman [13992], geb. te Medemblik [NH] in februari 1859, ovl. (7 weken oud) aldaar op 23 maart 1859. 
  2.  Elisabeth Engelina [13993], geb. te Medemblik [NH] in 1861, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) aldaar op 2 maart 1886. 
  3.  Aaltje [13994], geb. te Medemblik [NH] in 1863, volgt XIIIi

XIIIi.  Aaltje Boekel [13994], dr. van Jan Boekel [13858] (XIIe) (schilder) en Johanna Eikema [13989], geb. te Medemblik [NH] in 1863, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) [5660] op 1 juni 1888 met Luitjen Mulder [13995], zn. van Ludolf Heeres Mulder [13996] (cafehouder) en Jeltina Pottjewijd [13997], geb. te Oude Pekela [GR] in 1858, rijksambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ludolf [13998], geb. te Schermerhorn [NH] in 1890, commies, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) [5662] te Groningen [GR] op 30 januari 1913 met Elisabeth Jakobina Ritsema [14000], dr. van Jacob Ritsema [14001] (kruidenier) en Jakobina Tamminga [14002], geb. te Wildervank [GR] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Jeltina [13999], geb. te Schermerhorn [NH] in 1892, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) [5664] te Amsterdam [NH] op 16 augustus 1917 met Adam Hendrik Bracht [14003], zn. van Sipko Bracht [14004] en Jantje Peper [14005], geb. te Naarden [NH] in 1888, goederenklerk-stationsassistent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  Maria Becker [1763], dr. van Albertus Becker [1760] (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), ged. te Utrecht [UT] op 15 augustus 1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 9 september 1691, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) [1969] te Utrecht [UT] op 15 februari 1682 met Willem van Zuylen [5260], zn. van Henrick van Zuylen [9568] (notaris te Utrecht) en Gerarda Ridder [9569], ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 22 september 1653, advocaat, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 1 maart 1708, begr. te Utrecht [UT] op 12 maart 1708. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Henric [17295], ged. te Utrecht [UT] op 20 september 1682. 
  2.  Aelbert Matthijs [9570], ged. te Utrecht [UT] op 18 januari 1684. 
  3.   Gerarda Jacoba (Gerharda18) [5261], ged. te Utrecht [UT] op 10 januari 1685, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 25 juli 1733, volgt VIIc
  4.  Maria [5264], ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25 september 1740, volgt VIId
  5.  Stefania [17293], ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687. 
  6.  Adriana [5262], ged. te Utrecht [UT] op 23 september 1691. 
  7.  Johan [17296], ged. te Utrecht [UT] op 25 april 1695. 
  8.  Johanna Elisabeth [5263], ged. te Utrecht [UT] op 3 juni 1697, volgt VIIe

VIIc.   Gerarda Jacoba (Gerharda18) van Zuylen (van Zuilen17, van Suijlen18) [5261], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 10 januari 1685, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 25 juli 1733, begr. aldaar op 3 augustus 1733, otr. [3699] op 29 december 1695, tr. (resp. ongeveer 11 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14 januari 1696 met Floris Johannes van Ewijck [9602], zn. van Johan van Ewijck [14440] en N.N. Mareschall [14441], geb. te Utrecht [UT] op 29 december 1674, medicinae doctor, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 23 december 1704. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan/jan Hendrik [9603], geb. te Utrecht [UT] op 30 november 1696, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 17 januari 1782, volgt VIIId
  2.  Johan Henrick [17308], ged. te Utrecht [UT] op 2 december 1696, begr. aldaar op 28 januari 1782. 
  3.  Gerarda Maria [17307], ged. te Utrecht [UT] op 8 mei 1698. 
  4.  Maria Florentina [17306], ged. te Utrecht [UT] op 27 juli 1699. 
  5.  Peter Johannes [9604], ged. te Utrecht [UT] op 11 september 1701, onderkoopman en tweede administrateur van de Java's noordoostkust, tr. [5857] met Susanna Engelberta de la Bouck [14442]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIId.  Johan/jan Hendrik van Ewijck [9603], zn. van Floris Johannes van Ewijck [9602] (medicinae doctor) en Gerarda Jacoba van Zuylen [5261] (VIIc), geb. te Utrecht [UT] op 30 november 1696, ged. aldaar op 2 december 1696, ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt, ovl. (85 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 januari 1782, begr. aldaar op 28 januari 1782, tr. [3700] met Anna Geertruyd Cluysenaar [9605], dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar [9606] en Geertruyda Schimmelpenninck [9607], geb. te Utrecht [UT] op 15 juli 1705, ged. aldaar op 19 juli 1705, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 3 februari 1793. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Floris Petrus [9608], geb. te Utrecht [UT] op 2 september 1737, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 7 december 1813, volgt IXd
  2.  Theodora Maria [14443], geb. te Utrecht [UT] in 1740, ged. aldaar op 24 maart 1740. 
  Anna Geertruyd Cluysenaar [9605], dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar [9606] en Geertruyda Schimmelpenninck [9607], tr. (2) [3702] met Hendrick Hilgers [9609]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Floris Petrus van Ewijck [9608], zn. van Johan/jan Hendrik van Ewijck [9603] (VIIId) (ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt) en Anna Geertruyd Cluysenaar [9605], geb. te Utrecht [UT] op 2 september 1737, ged. aldaar op 5 september 1737, Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 december 1813, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (1) [3703] te Utrecht [UT] op 26 september 1768 met Johanna Maria Craeyvanger [9610], dr. van Gysbert Craeyvanger [14444] en Geertruyd Margaretha Bongart (Ook Bongers) [14445], geb. op 15 februari 1735, ovl. (35 jaar oud) op 20 maart 1770. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hendrik (Johan) [9668], geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12 april 1831, volgt Xc
  Floris Petrus van Ewijck [9608], otr. (2) [3733] op 17 oktober 1773, tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 oktober 1773 met Sara Maria de la Court [9669], dr. van Mr. Pieter de la Court [9670] en Alida Maria Pompe van Meerdervoort [9671], geb. te Amsterdam [NH] op 12 februari 1751, ged. aldaar op 14 februari 1751, ovl. (39 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 3 juni 1790. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Anna Henrietta [14446], geb. in 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16 december 1851, volgt Xd
  2.  Alida Maria [14447], geb. te Utrecht [UT] in 1777, ged. aldaar op 7 februari 1777. 
  3.  Pieter [14448], geb. te Utrecht [UT] in 1778, ged. aldaar op 10 juni 1778. 
  4.  Marinus Petrus [9672], geb. te Amersfoort [UT] in 1779, ged. te Utrecht [UT] op 30 juni 1779, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26 november 1811. 
  5.  Florentina Maria [9673], ged. te Utrecht [UT] op 24 december 1780, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 1 oktober 1815. 
  6.  Cornelis Frederik [14449], geb. te Utrecht [UT] in 1782, ged. aldaar op 11 januari 1782, begr. aldaar op 30 oktober 1784. 
  7.  Willem Alexander [9674], geb. te Utrecht [UT] in 1783, ged. aldaar op 28 december 1783, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Bemmel [GE] op 31 mei 1833. 
  8.  Maria Alida [14450], geb. te Utrecht [UT] in 1785, ged. aldaar op 27 juli 1785. 
  9.  Daniel Jacob [9675], geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1786, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 15 december 1858, volgt Xe
  10.  Abraham Allard [14451], geb. te Utrecht [UT] op 25 december 1787, ged. aldaar op 30 december 1787, begr. aldaar op 23 juni 1788. 
  11.  Sara Benjamina [9676], geb. te Utrecht [UT] op 4 juni 1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 9 april 1869, volgt Xf

Xc.  mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck [9668], zn. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Johanna Maria Craeyvanger [9610], geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1770, ged. aldaar op 21 februari 1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12 april 1831, tr. [3735] met Anna Gerarda Bonnet [9677], dr. van Louis Bonnet [9678] en Maria Kuipers [9679], geb. te Zutphen [GE] in 1774, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Baarn [UT] op 24 maart 1845. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Johanna [9680], geb. in 1799, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [UT] op 26 februari 1882, volgt XIb

XIb.  Maria Johanna van Ewijck [9680], dr. van mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck [9668] (Xc) en Anna Gerarda Bonnet [9677], geb. in 1799, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Baarn [UT] op 26 februari 1882, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) [3737] te Amersfoort [UT] op 17 oktober 1821 met Jhr Albert Willem Laan [9681], geb. in 1792, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baarn [UT] op 30 juli 1847. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria [9682], geb. te Baarn [UT] op 23 december 1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, volgt XIIf
  2.  Henriette Arnoldina [9683], geb. in juni 1831, ovl. (8 maanden oud) te Baarn [UT] op 17 februari 1832. 
  3.  Jhr Albert Willem [9684], geb. te Baarn [UT] op 23 maart 1843, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 juni 1905. 

XIIf.  Jkvr Anna Maria Laan [9682], dr. van Jhr Albert Willem Laan [9681] en Maria Johanna van Ewijck [9680] (XIb), geb. te Baarn [UT] op 23 december 1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [3738] te Eemnes [UT] op 28 juni 1848 met Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685], zn. van Ds. Hendrikus Oort [9686] en Petronella Everhardina Lemker [9687], geb. te Rotterdam [ZH] op 3 augustus 1821. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Petronella Everharda [14453], geb. te Broek in Waterland [NH] op 19 mei 1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15 februari 1933, volgt XIIIj
  2.  Nancij [9689], geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 28 februari 1939, volgt XIIIk

XIIIj.  Petronella Everharda Oort [14453], dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685] en Jkvr Anna Maria Laan [9682] (XIIf), geb. te Broek in Waterland [NH] op 19 mei 1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15 februari 1933, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) [5859] te Alkmaar [NH] op 23 april 1874 met Jan Daniel Boeke [14454], zn. van Jan Boeke [14455] (predikant) en Jennij de Stoppelaar Blijdesteijn [14456], geb. te Amsterdam [NH] op 29 november 1842, doopsgezind, directeur rijks-hbs, ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28 oktober 1902. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arent Joan Petrus [14457], geb. te Alkmaar [NH] op 4 september 1875, ovl. (84 jaar oud) op 26 oktober 1959, volgt XIVb
  2.  Maria Johanna [14458], geb. te Alkmaar [NH] op 26 mei 1876, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht [UT] op 16 september 1940, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [5885] te Alkmaar [NH] op 12 juni 1901 met Dirk Ritman [14504], zn. van Teunis Hendrikus Ritman [14505] en Jannetje van den Berg [14506], geb. te Schiedam [ZH] op 6 december 1873, 2e luitenant bij instructiebataljon, ovl. (85 jaar oud) te Haarlem [NH] op 2 augustus 1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Daniel [14459], geb. te Alkmaar [NH] op 14 december 1877, ovl. (20 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 oktober 1898. 
  4.  Anna Maria [14460], geb. te Alkmaar [NH] op 21 maart 1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 13 december 1958, tr. (beiden 24 jaar oud) [5888] te Alkmaar [NH] op 6 april 1904 met Cornelis Johannes Eijma [14508], zn. van Abraham Pieter Joseph Eijma [14509] en Antje Zelvelder [14510], geb. te Ankeveen [NH] op 16 mei 1879, secretarie-ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [GE] op 16 maart 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dionijs Emil [14461], geb. te Alkmaar [NH] op 23 augustus 1881, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 2 maart 1963, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [5890] te Utrecht [UT] op 12 maart 1908 met Maria Paulina Mansvelt [14511], dr. van Nicolaas Mansvelt [14512] en Dorothee Idalie Egenie Ulrique Schussler [14513], geb. te Stellenbosch [CA, R.S.A.] op 21 november 1886, ovl. (71 jaar oud) te Bennebroek [NH] op 16 maart 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis (quacker) [14462], geb. te Alkmaar [NH] op 25 september 1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 maart 1966, volgt XIVc

XIVb.  ds. Arent Joan Petrus Boeke [14457], zn. van Jan Daniel Boeke [14454] (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort [14453] (XIIIj), geb. te Alkmaar [NH] op 4 september 1875, predikant, ovl. (84 jaar oud) op 26 oktober 1959, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) [5861] te Hilversum [NH] op 24 maart 1902 met Maria Elizabeth Ledeboer [14463], dr. van Rudolph Ledeboer [14465] (gemeente-ontvanger/secretaris) en Wilhelmine Marie Charlotte Scholten [14466], geb. te Rotterdam [ZH] op 24 februari 1879, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 juni 1917. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Daniel [14469], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 22 februari 1903, tr. [5865] te Batavia [JA, IndonesiŽ] met Louisa Jacoba Minkenhof [14476], dr. van Samuel Minkenhof [14477] en Margaretha van Raalte [14478], geb. te Amsterdam [NH] op 28 augustus 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmine Maria Charlotte [14470], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 3 oktober 1904, tr. (45 jaar oud) [5867] te Middelburg [ZE] op 16 september 1950 met Johan van Mill [14479], zn. van Johannes Antonius Aloysius van Mill [14480] en Jannetje van der Oord [14481]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Rudolph [14471], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 15 juni 1906, tr. (56 jaar oud) [5870] te Rotterdam [ZH] op 25 oktober 1962 met Afgeschermd [14483], kind van Christiaan Lafeber [14484] en Willemina Johanna Elisabeth van Gent [14485]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albertina Maria [14472], geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 7 november 1908, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) [5876] te Schoorl [NH] op 2 augustus 1932 met Johannes Cornelis Peeck [14491], zn. van Antonie Johannes Peeck [14492] en Johanna Veenhuijsen [14493], geb. te Schoorl [NH] op 24 mei 1901, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 juli 1956. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 48 en 55 jaar oud) (2) [5873] te Utrecht [UT] op 18 mei 1957 met Josephus Hendrik Willem Warners [14487], zn. van Cornelis Jacobus Warners [14488] en Johanna Willemina Frederika Niemann [14489], geb. te Nieuw-Vennep [NH] op 5 maart 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis Benjamin (Kees) [14473], geb. te Noordwijkerhout [ZH] in 1912, arts; woonde als arts te Valthermond, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Zwolle [GE] op 30 september 1946, tr. (ongeveer 27 jaar oud) [5878] te Amsterdam [NH] op 21 december 1939 met Afgeschermd [14494], kind van Hermanus Wils [14495] en Alida Jansen [14496]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  ds. Arent Joan Petrus Boeke [14457], tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) [5862] te Amsterdam [NH] op 11 september 1919 met Christina Elisabeth Klapmeijer [14464], dr. van Johan Philip Klapmeijer [14467] en Frederika Henrietta Ringk [14468], geb. te Amsterdam [NH] op 15 oktober 1879, ovl. (70 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 16 april 1950. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14474], relatie met Afgeschermd [14497], kind van Pieter Kramer [14498] en Geertje Jonker [14499]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14475], relatie met Afgeschermd [14501], kind van Adrien Bernard Maria Brans [14502] en Jacoba Francina Theresia Maria Carolina Josephina Woltering [14503]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVc.  Cornelis (quacker) Boeke [14462], zn. van Jan Daniel Boeke [14454] (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort [14453] (XIIIj), geb. te Alkmaar [NH] op 25 september 1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 maart 1966, tr. (beiden 27 jaar oud) [5892] te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 19 december 1911 met Beatrice Cadbury [14514], dr. van Richard Cadbury [14515] en Emma Richard Wilson [14516], geb. op 28 april 1884. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14517], relatie met Afgeschermd [14525], kind van Tijmen Heinrich Jacobse [14530] en Wilhelmina Catharina van Domselaar [14531]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (Marius 44 jaar oud) (2) [5895] te Rotterdam [ZH] op 30 januari 1953 met Marius Jan Pekema [14526], zn. van ds. Jelle Pekema [14527] (predikant) en Catharina Elisabeth Ledeboer [14528], geb. te Rijswijk [GE] op 4 september 1908, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22 september 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14518], relatie met Afgeschermd [14532], kind van Jacobus van der Wilt [14533] en Anthonia Korsten [14534]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [14519], relatie met Afgeschermd [14535], kind van Hendrik Nico Koning [14536] en Maria Paulina Elize Adelaide Henriette Catharina Pellemans [14537]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [14520]. 
  5.  Afgeschermd [14521], relatie met Afgeschermd [14538]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd [14522], relatie met Afgeschermd [14539]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd [14523], relatie met Afgeschermd [14540], kind van Anthonius Matthias de Lange [14541] (advocaat en procureur) en Johanna Maria Wagemaker [14542]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd [14524]. 

XIIIk.  Nancij Oort [9689], dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort [9685] en Jkvr Anna Maria Laan [9682] (XIIf), geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 28 februari 1939, tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) [3753] te Alkmaar [NH] op 15 augustus 1878 met Jan de Lange [9715], zn. van Cornelis Johannes de Lange [14544] en Maria Petronella Visser Bender [14545], geb. te Alkmaar [NH] op 30 september 1851, doopsgezind, kassier, ovl. (88 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 22 augustus 1940. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes [14546], geb. te Alkmaar [NH] op 9 november 1879, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 10 februari 1887. 
  2.  Arent Joan [14547], geb. op 8 november 1880, ovl. (72 jaar oud) op 14 februari 1953. 
  3.  Anna Maria [9716], geb. te Alkmaar [NH] op 24 februari 1882, ovl. (88 jaar oud) op 10 oktober 1970, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) [3754] te Alkmaar [NH] op 14 oktober 1909 met Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas [9719], zn. van Isaac Hooijkaas [9720], geb. te Rotterdam [ZH] op 9 juni 1874, luitenant ter zee, ovl. (90 jaar oud) op 16 december 1964. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marinus Albertus [9717], geb. te Alkmaar [NH] op 14 november 1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 3 augustus 1962, volgt XIVd
  5.  Marie Pieter [14548], geb. te Alkmaar [NH] op 21 juli 1886, ovl. (49 jaar oud) op 29 februari 1936, tr. [5911] met Thalia Bartha Gerstel [14557], dr. van Petrus Arnoldus Gerstel [14558] en Johanna Petronella van Wijk [14559], geb. te Amsterdam [NH] op 16 januari 1881, ovl. (90 jaar oud) te Katwijk aan Zee [ZH] op 10 juli 1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Petronella Everharda [9718], geb. te Alkmaar [NH] op 29 maart 1888, ovl. (76 jaar oud) op 9 december 1964, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [3758] te Alkmaar [NH] op 16 september 1913 met Jacobus Degenaar [9724], zn. van Antonij Gerrit Degenaar [9725] en Gesina Clasina Boerlage [9726], geb. te Monnickendam [NH] op 17 juli 1878, arts, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 9 augustus 1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrika Arnolddina [14549], geb. te Alkmaar [NH] op 25 juni 1892, tr. [5913] met Tjeerd Hoekstra [14560], zn. van Tjeerd Hoekstra [14561] (arts) en Foskea van Setten [14562], geb. te Heiloo [NH] op 8 augustus 1897, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26 juni 1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVd.  Marinus Albertus de Lange [9717], zn. van Jan de Lange [9715] (kassier) en Nancij Oort [9689] (XIIIk), geb. te Alkmaar [NH] op 14 november 1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 3 augustus 1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) [3755] te Amsterdam [NH] op 20 april 1911 met Jkvr Ada Emma Carolina de Sturier de Frienisberg [9721], dr. van Jkhr Ludwig August Henri de Sturier de Frienisberg [9722] (notaris/burgemeester) en Siebrig Veldman [9723], geb. te Ten Boer [GR] op 8 april 1882, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 1 februari 1950. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hilda [14555], geb. op 6 april 1916, ovl. (38 jaar oud) op 26 december 1954. 
  2.  Davida [14556], geb. te Alkmaar [NH] op 4 mei 1919, ovl. (27 jaar oud) op 10 mei 1946. 
  3.  Afgeschermd [14554]. 
  4.  Afgeschermd [14553]. 
  Marinus Albertus de Lange [9717], tr. (2) [5909] met Anna Marie Reelick [14550], dr. van Sebastiaan Petrus Reelick [14551] en Maria Johanna Wehrmeijer [14552]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xd.  Anna Henrietta van Ewijck [14446], dr. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. in 1775, ged. te Utrecht [UT] op 22 juni 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16 december 1851, otr. [5915] op 16 november 1800, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 december 1800 met Johan Gerard Swellengrebel [14563], zn. van Johannes Willem Swellengrebel [17279] en Geertruida Elisabeth Hilgers [17280], geb. in 1766, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 25 mei 1766, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) aldaar op 12 september 1854. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johanna Wilhelmina Elisabeth [17309], geb. op 9 juni 1802, ged. te Utrecht [UT] op 16 juni 1802. 
  2.  Sara Maria [14564], geb. te Utrecht [UT] op 10 oktober 1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16 november 1891, volgt XIc
  3.  Johanna Elisabeth Willemina [14565], geb. op 4 december 1805, ged. te Utrecht [UT] op 22 december 1805, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 10 februari 1841. 
  4.  Florentine Elisabeth [14566], geb. in 1808, ged. te Utrecht [UT] op 31 januari 1808, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 15 april 1891. 
  5.  Anna Henriette [14567], geb. op 10 februari 1810, ged. te Utrecht [UT] op 25 februari 1810, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 30 mei 1874. 
  6.  Catharina Wilhelmina Johanna [14568], geb. te Utrecht [UT] op 11 februari 1812, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 19 januari 1870. 
  7.  Johannes Willem [14569], geb. te Utrecht [UT] op 7 december 1813, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 1 juli 1834. 
  8.  Sara Florisa [14570], geb. te Utrecht [UT] op 16 juli 1815, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 14 november 1881. 
  9.  Johan Gerard Hendrik [14571], geb. te Utrecht [UT] op 30 maart 1821, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 12 mei 1854. 

XIc.  Sara Maria Swellengrebel [14564], dr. van Johan Gerard Swellengrebel [14563] en Anna Henrietta van Ewijck [14446] (Xd), geb. te Utrecht [UT] op 10 oktober 1803, ged. aldaar op 16 oktober 1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16 november 1891, tr. (resp. 32 en 41 jaar oud) [5916] te Utrecht [UT] op 13 januari 1836 met prof.dr. Herman Johan Royaards [14572], zn. van prof. Hermanus Royaards [14573] (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer [14574], geb. te Utrecht [UT] op 3 oktober 1794, ged. aldaar op 12 oktober 1794, hoogleraar in kerk- en dogmengeschiedenis, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 januari 1854. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Henriette Johanna [14576], geb. te Utrecht [UT] op 26 april 1837, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 14 april 1838. 
  2.  N.N. [14577], geb. te Utrecht [UT] op 30 mei 1838 (doodgeb.). 
  3.  Anna Henrietta [14578], geb. te De Bilt [UT] op 30 juli 1840, ovl. (1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 1 september 1841. 
  4.  Godfried Johan [14579], geb. te Utrecht [UT] op 10 januari 1842, ovl. (62 jaar oud) te Karlsbad [Duitsland] op 13 juni 1904. 
  5.  Johan Gerard Maurits [14580], geb. te Utrecht [UT] op 10 juni 1843. 
  6.  Albertus Johannes [14581], geb. te De Bilt [UT] op 2 juni 1846. 
  prof.dr. Herman Johan Royaards [14572], zn. van prof. Hermanus Royaards [14573] (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer [14574], tr. (resp. 30 en ongeveer 21 jaar oud) (1) [5918] te Utrecht [UT] op 6 april 1825 met Hendrika Johanna Both Hendriksen [14575], dr. van Willem Jan Both Hendriksen [17338] en Elisabeth Charlotte Winter [17339], geb. in 1804, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 6 oktober 1832. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675], zn. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1786, ged. aldaar op 19 november 1786, gouverneur Drenthe/Minister van Staat, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15 december 1858, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) [3764] te Utrecht [UT] op 21 september 1820 met Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], dr. van Philippe Ram [9737] (burgemeester) en Jacoba Aletta Francina Grothe [9738], geb. te Utrecht [UT] op 27 maart 1798, ged. aldaar op 4 april 1798, ovl. (37 jaar oud) te Assen [DR] op 29 juni 1835, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Hendrik Floris [9739], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 november 1821, ovl. (63 jaar oud) te Maarssen [UT] op 27 april 1885, tr. (resp. 46 en 44 jaar oud) (1) [3766] te Utrecht [UT] op 14 november 1867 met Adriana Pauline van der Bilt [9744], dr. van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt [9746] (voorzitter arrondissementsrechtbank) en Geertruida Johanna van Hoorn [9747], geb. te Goes [ZE] op 13 juli 1823, ovl. (36 jaar oud) te Maarssen [UT] op 11 april 1860. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (2) [3767] te Utrecht [UT] op 14 november 1867 met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer [9745], dr. van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer [9748] en Johanna Jacoba Catharina Masria van der Cuijsse [9749], geb. te Utrecht [UT] op 21 januari 1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Philippina Jacoba [14582], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 6 februari 1823, volgt XId
  3.  Elise Clara Jacoba [9740], geb. in 1825, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 mei 1898. 
  4.  Petrus Marinus [14583], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 3 juni 1826, ovl. (1 jaar oud) op 6 augustus 1827, begr. te St. Gilles [BelgiŽ] in 1827. 
  5.  Catharina Maria Henriette [9741], geb. in 1828, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 november 1909. 
  6.  Johannes Diderik Gerard Eduard [9742], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15 februari 1830, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20 februari 1886, volgt XIe
  7.  Johanna Albertine [9743], geb. te Assen [DR] op 29 juni 1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 mei 1898, volgt XIf

XId.  Philippina Jacoba van Ewijck [14582], dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 6 februari 1823, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) [5919] op 19 juni 1845 met dr. Andreas Cornelis van Heusde [14584], zn. van prof Willem/wilhelmus/guillaume van Heusde [14585] en Charlotte Maria Anne Pompeijra (Ook Pompeyra) [14586], geb. te Utrecht [UT] op 21 maart 1816, ambtenaar/referendaris Ministerie Binnenlandse Zaken van 1813-1861, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 februari 1899. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Andre Cornelis Philip Jacob [14587], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 13 december 1850, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 19 maart 1853. 
  2.  Charlotte Marie Arne [14588], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1853, ovl. (82 jaar oud) te Renkum [GE] op 6 november 1935. 
  3.  Johanna Wijnanda Hermina [14589], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 7 augustus 1855, ovl. (44 jaar oud) te Zeist [UT] op 7 juni 1900. 

XIe.  Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck [9742], zn. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15 februari 1830, Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20 februari 1886, tr. (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) [3770] te Arnhem [GE] op 11 april 1861 met Charlotta Sara van Leeuwen [9750], dr. van Joghannes Diderik van Leeuwen [9751] en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius [9752], geb. te Arnhem [GE] in 1836, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zeist [UT] op 6 december 1915. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel Jacob [9753], geb. te Bunnik [UT] op 1 april 1862, ovl. (66 jaar oud) op 17 december 1928, volgt XIIg
  2.  Johanna Elisabeth Antonia [9757], geb. in 1865, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Zeist [UT] op 18 februari 1920. 
  3.  Catharina Maria Henriette [9758], geb. te Bunnik [UT] op 16 december 1866, ovl. (79 jaar oud) te Bussum [NH] op 21 januari 1946, tr. (resp. 47 en 58 jaar oud) [3774] te Zeist [UT] op 17 februari 1914 met Alexander Johan Quarles de Quarles [9760], zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles [9761] en Anna Maria Emilia van Dongen [9762], geb. te Bergen op Zoom [NB] op 10 april 1855, ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 20 oktober 1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Louise Leonore [9759], geb. te Bunnik [UT] op 2 september 1868, ovl. (63 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29 augustus 1932, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [3776] op 16 mei 1894 met Hubertus Bervoets [9763], zn. van Leonard Willem Carel Bervoets [9764] en Leonardina Wilhelmina C. den Beer Poortugael [9765], geb. te Kampen [OV] op 2 maart 1866, ovl. (67 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 22 juli 1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIg.  Daniel Jacob van Ewijck [9753], zn. van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck [9742] (XIe) (Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist) en Charlotta Sara van Leeuwen [9750], geb. te Bunnik [UT] op 1 april 1862, ovl. (66 jaar oud) op 17 december 1928, begr. te Zeist [UT], tr. (resp. 38 en ongeveer 35 jaar oud) [3772] te Zeist [UT] op 28 juni 1900 met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt [9754], dr. van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt [9755] (officier dragonders) en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford [9756], geb. te Haarlem [NH] in 1865, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zeist [UT] op 16 juli 1931, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard Eduard [14590], geb. te Hilversum [NH] op 19 maart 1901, ovl. (87 jaar oud) op 16 augustus 1988, begr. te Heerde [GE], tr. [5921] met Alberta Wegman [14592], geb. op 18 juni 1899, ovl. (90 jaar oud) op 10 mei 1990, begr. te Heerde [GE]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sippo Johan [14591], geb. te Hilversum [NH] op 26 november 1902, laatste ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, ovl. (76 jaar oud) op 17 oktober 1979, tr. (ongeveer 42 jaar oud) [5922] in 1945 met T.T. Vellinga [14593], dr. van Klaas Vellinga [14594] en N.N. N.N. [14595]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.  Johanna Albertine van Ewijck [9743], dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck [9675] (Xe) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram [9736], geb. te Assen [DR] op 29 juni 1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 mei 1898, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [3778] te Utrecht [UT] op 21 maart 1861 met August Adriaan Henri Besier [9766], zn. van mr. Bernard Henry Alexander Besier [9767] en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot [9768], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 3 december 1827, ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 januari 1905. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Louise Egbertina Aricie [9769], geb. te Utrecht [UT] op 9 mei 1862, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 14 juli 1942, begr. te Bilthoven [UT]. 
  2.  Elise Clara Jacoba [9770], geb. te Utrecht [UT] op 8 augustus 1863, ovl. (74 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 5 mei 1938, begr. te Bilthoven [UT]. 
  3.  Johanna Henriette [9771], geb. te Utrecht [UT] op 27 september 1865, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1944, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) [3780] te Utrecht [UT] op 27 september 1894 met prof. Antonius Johannes Derkinderen [9773], zn. van Antonius Henricus Derkinderen [9774] en Hendrica de Rooy [9775], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 20 december 1859, kunstschilder en directeur Rijksacademie in Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 2 november 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Henry Joan [9772], geb. te Utrecht [UT] op 17 april 1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24 september 1916, volgt XIIh

XIIh.  Henry Joan Besier [9772], zn. van August Adriaan Henri Besier [9766] (ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht) en Johanna Albertine van Ewijck [9743] (XIf), geb. te Utrecht [UT] op 17 april 1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24 september 1916, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [3782] te Zeist [UT] op 25 mei 1892 met Jkvr. Henriette Jacoba de Geer [9776], dr. van Jkhr. Egbert Lintelo de Geer [9777] en Henriette Jacoba Blaauw [9778], geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1863, ovl. (69 jaar oud) te Zeist [UT] op 8 juni 1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Henriette Jacoba [9779], geb. te Zeist [UT] op 23 juni 1893, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14 mei 1896. 
  2.  Johanna Albertina [9780], geb. te Zeist [UT] op 1 maart 1896. 
  3.  dr. August Adriaan Henri [9781], geb. te Zeist [UT] op 2 augustus 1897, ovl. (42 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 september 1939. 
  4.  mr. Egbert Lodewijk Jacob [9782], geb. te Zeist [UT] op 9 maart 1901, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17 maart 1963, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [3784] te Zeist [UT] op 3 juni 1930 met barones Elizabeth Marie Sloet van Oldruiterborgh [9783], dr. van baron/ir. Anton Henri Sloet van Oldruiterborgh [9784] en barones Marie Digna Friederike d' Ablaing van Giessenburg [9785], geb. te Vollenhove [OV] op 26 juni 1905, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19 november 1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xf.  Sara Benjamina van Ewijck [9676], dr. van Floris Petrus van Ewijck [9608] (IXd) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court [9669], geb. te Utrecht [UT] op 4 juni 1790, ged. aldaar op 13 juni 1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 9 april 1869, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) [3786] te Utrecht [UT] op 1 oktober 1824 met Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786], zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade [9787] en Mensina Hubertina Petronella de Witte [9788], geb. te Leeuwarden [FR] op 17 februari 1778, ged. aldaar op 20 februari 1778, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 13 december 1849. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Daniel Francois [9789], geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1825, volgt XIg
  2.  Anna Emilia Albertine [9790], geb. te Rotterdam [ZH] op 22 september 1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20 november 1904, volgt XIh
  3.  Ferdinand Alexander [9791], geb. te Rotterdam [ZH] op 18 november 1828, ged. aldaar in 1828, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1864. 
  4.  Lodewijk Maurits Constantijn [9792], geb. te Rotterdam [ZH] op 11 september 1830, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 5 juli 1836. 
  5.  Sara Maria Eduardine [9793], geb. te Rotterdam [ZH] op 12 maart 1832, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 februari 1903. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786], zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade [9787] en Mensina Hubertina Petronella de Witte [9788], tr. (1) [5925] met Cornelia Johanna Francina Erckelens [14597], geb. in 1778, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1813. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786], tr. (2) [3788] met Johanna Jacoba Bichon [9794], geb. in 1790, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIg.  Jkhr. Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade [9789], zn. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786] en Sara Benjamina van Ewijck [9676] (Xf), geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1825, ged. aldaar in 1825, tr. (resp. 43 en ongeveer 27 jaar oud) [3789] te Bunnik [UT] op 27 oktober 1869 met Johanna Adriana Spoel [9795], dr. van Arie Spoel [9796] en Adriana van der Linden [9797], geb. te Dordrecht [ZH] in 1842. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Francisca [9799], geb. te Utrecht [UT] op 3 maart 1864. 
  2.  Francois Daniel [9798], geb. te Utrecht [UT] op 23 april 1865. 
  Johanna Adriana Spoel [9795], dr. van Arie Spoel [9796] en Adriana van der Linden [9797], tr. (1) [5926] met N.N. N.N. [17281]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Karel Pieter Spoel [14598], geb. te Utrecht [UT] op 24 juni 1868, ovl. (9 maanden oud) aldaar op 9 april 1869. 

XIh.  Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade [9790], dr. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade [9786] en Sara Benjamina van Ewijck [9676] (Xf), geb. te Rotterdam [ZH] op 22 september 1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20 november 1904, tr. (resp. 30 en 41 jaar oud) [3791] te Utrecht [UT] op 22 juli 1858 met mr. Hermanus Ameshoff [9800], zn. van Hermanus Arnoduszn. Ameshoff [9801] en Sophie Charlotte Scheidius [9802], geb. te Amsterdam [NH] op 4 februari 1817, president N. Rijnspoorwegmaatschappij, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht [UT] op 3 augustus 1903. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sara Benjamina [9803], geb. in 1859, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 31 december 1911, tr. (resp. ongeveer 48 en 33 jaar oud) [3793] te Utrecht [UT] op 29 april 1907 met Gerardus Cornelis Peeterman [9809], zn. van Johannes Hendricus Peeterman [9810] en Johanna Hendrica Bosch [9811], geb. te Utrecht [UT] op 17 juni 1873, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 28 april 1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  mr. Herman Arnold [9804], geb. te Amsterdam [NH] op 30 juli 1860, ovl. (45 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 19 oktober 1905, tr. (beiden 27 jaar oud) [3795] te Utrecht [UT] op 17 november 1887 met barones Ernestine Hendrika Ignatia van Ittersum [9812], dr. van mr./baron Paulus Adriaan Lodewijk Arend van Ittersum [9813] en Jkvr. Arnoldine Emilie von Watteville [9814], geb. te Utrecht [UT] op 24 juli 1860, ovl. (83 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 februari 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobus Eduard [9805], geb. te Utrecht [UT] op 11 november 1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 maart 1946, volgt XIIi
  4.  Sara Maria Eduardine [9806], geb. in 1863, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 8 juni 1887. 
  5.  Sophie Charlotte [9807], geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 4 juni 1954, volgt XIIj
  6.  Adriaan Cornelis [9808], geb. te Utrecht [UT] op 22 oktober 1868, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 1 september 1941. 

XIIi.  mr. Jacobus Eduard Ameshoff [9805], zn. van mr. Hermanus Ameshoff [9800] (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade [9790] (XIh), geb. te Utrecht [UT] op 11 november 1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 maart 1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) [3797] te Utrecht [UT] op 27 mei 1886 met Ferdinanda Anna van Hengst [9815], dr. van mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst [9816] en Sophia Machtelina van Naamen [9817], geb. in 1865, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Zeist [UT] op 14 april 1939. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sophia Machtelina Frederique [9818], geb. te Utrecht [UT] op 12 juli 1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30 juli 1956, volgt XIIIl
  2.  Anna Emilia Albertine [9819], geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1890, ovl. (77 jaar oud) te Zeist [UT] op 2 februari 1968, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3799] te De Bilt [UT] op 16 juli 1912 met Bastiaan van den Brandeler [9821], zn. van Jkhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler [9822] en Maria van Baak [9823], geb. te Djombang [JA, IndonesiŽ] op 29 april 1886, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 11 november 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hermanus [9820], geb. te Utrecht [UT] op 30 december 1891, ovl. (29 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 1 april 1921. 

XIIIl.  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818], dr. van mr. Jacobus Eduard Ameshoff [9805] (XIIi) en Ferdinanda Anna van Hengst [9815], geb. te Utrecht [UT] op 12 juli 1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30 juli 1956, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [3801] te De Bilt [UT] op 21 mei 1912, (gesch. op 25 mei 1916) met baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824], zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9825] en Susanna Christina Hiddingh [9826], geb. te Vuren [GE] op 26 mei 1887, ovl. (49 jaar oud) te Byfield Northamtonshire [EM, Groot BrittaniŽ] op 19 maart 1937. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand Folef [9827], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 maart 1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 juni 1965, volgt XIVe
  baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824], zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9825] en Susanna Christina Hiddingh [9826], tr. (2) [3803] met Alice May Daniels [9828], geb. in 1876, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1975. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818], tr. (28 jaar oud) (2) [3804] te 's-Gravenhage [ZH] op 7 juni 1917 met Jkhr. Willem Albert van den Brandeler [9829]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind [9830], geb. te Amersfoort [UT] op 11 juni 1923. 

XIVe.  Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9827], zn. van baron Jan D'aulnis de Bourouill [9824] en Sophia Machtelina Frederique Ameshoff [9818] (XIIIl), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 maart 1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24 juni 1965, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [3805] op 16 maart 1935, (gesch. op 30 maart 1961) met Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem [9831], dr. van Maurits Adriaan Frans Eijk van Zuylichem [9832] en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen [9833], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14 augustus 1907. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [9834], volgt XVa

XVa.  Afgeschermd [9834], kind van Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill [9827] (XIVe) en Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem [9831], relatie met Afgeschermd [9835], kind van dr./Jkhr. Eugene Marie van Nispen Tot Sevenaer [9836] en barones Marie Louise van Voorst Tot Voorst [9837]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [9838]. 
  2.  Afgeschermd [9839]. 
  3.  Afgeschermd [9840]. 

XIIj.  Sophie Charlotte Ameshoff [9807], dr. van mr. Hermanus Ameshoff [9800] (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade [9790] (XIh), geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 4 juni 1954, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) [3809] te Utrecht [UT] op 29 april 1890 met baron Arnold Ernst Frederik Alexander van Ittersum [9841], zn. van baron Adolph Marinus Karel Wolphgang van Ittersum [9842] en Jkvr. Cornelia Henriette Hermina van der Goes [9843], geb. te Utrecht [UT] op 31 januari 1861, civiel ingenieur, inspecteur-generaal Rijkswaterstaat, ovl. (64 jaar oud) te Maastricht [LI] op 21 november 1925. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  baron Adolph Marius Karel Wolphgang [9844], geb. te Maastricht [LI] op 25 februari 1891, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 2 december 1943. 
  2.  dr. Arnold Herman [9845], geb. te Hoorn [FR] op 27 december 1893, dr. in de rechtswetenschappen Universiteitn Leiden/lid jurd. afd. permanent secr. van de Volkenbond, ovl. (41 jaar oud) te Geneve [GE, Zwitserland] op 7 september 1935, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) [3811] te Hersham Weybridge [Groot BrittaniŽ] in 1927 met Phyllis Walters Horne [9847], geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 7 oktober 1895, ovl. (92 jaar oud) op 15 januari 1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  baron Doodgeb. zoon [9846], geb. te Hilversum [NH] op 10 augustus 1909. 

VIId.  Maria van Zuylen [5264], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 16 november 1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25 september 1740, otr. [3686] op 10 januari 1723, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 januari 1723 met Nicolaas Foreest [9571], zn. van Albertus Foreest [9572] en Johanna Theodora Bergman [9573], geb. in 1697, ged. te Montfoort [UT] op 10 oktober 1697, wijnkoper/burgemeester en secretaris Montfoort, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Montfoort [UT] op 24 januari 1733. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Gerarda Cornelia [14600], geb. te Montfoort [UT] in 1727, ged. aldaar op 30 januari 1727, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 16 april 1727. 

VIIe.  Johanna Elisabeth van Zuylen [5263], dr. van Willem van Zuylen [5260] (advocaat) en Maria Becker [1763] (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 3 juni 1697, tr. [3812] met Hermannus Henricus de Laat [9848], zn. van Hendrik de Laat [9849] en Johanna Elisabeth Trip [9850], geb. te Zaltbommel [GE] op 16 november 1690, schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zaltbommel [GE] in 1753, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johanna Elizabeth [9853], geb. te Zaltbommel [GE] in 1728, ged. aldaar op 4 mei 1728. 
  2.  Maria Gerarda [9854], geb. te Zaltbommel [GE] op 5 april 1729, volgt VIIIe
  3.  Gerarda Jacoba [9851], geb. in 1734, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 30 januari 1822. 
  4.  Willem Aelbertus [9856], geb. te Zaltbommel [GE] op 4 mei 1738, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1782, volgt VIIIf
  5.  Wilhelmina Adriana [9855]. 
  6.  Hendricus Johan [9852]. 

VIIIe.  Maria Gerarda de Laat [9854], dr. van Hermannus Henricus de Laat [9848] (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen [5263] (VIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 5 april 1729, tr. (resp. 27 en ongeveer 42 jaar oud) [3814] te Zaltbommel [GE] op 27 december 1756 met Cornelis Isaac 't Hooft [9857], zn. van Jacobus 't Hooft [9858] en Ida Johanna de Laat [9859], ged. te Hardenberg [OV] op 7 mei 1714, kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 9 april 1786, begr. aldaar op 13 april 1786. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hermanus Henrikus [14045], geb. te Zaltbommel [GE] op 24 mei 1761, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19 maart 1824, volgt IXe
  2.  Henricus Sebastiaan [9860], geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20 juli 1842, volgt IXf
  3.  Ida Johanna Adolphina [14046], geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, volgt IXg
  4.  Gerardus Jacobus [14047], geb. te Zaltbommel [GE] op 11 februari 1768, ovl. (31 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [ZH] op 23 september 1799. 
  Cornelis Isaac 't Hooft [9857], zn. van Jacobus 't Hooft [9858] en Ida Johanna de Laat [9859], tr. (1) [3816] met Catharina Apollonia van den Brande [9861], geb. in 1714, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  ds. Hermanus Henrikus 't Hooft [14045], zn. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 24 mei 1761, Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19 maart 1824, tr. [5682] met Alida Jakoba Veen [14048], dr. van Rudolf Veen [14049] en Catharina Elisabeth Hogenberg [14050], geb. in 1755, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 16 september 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth [14051], geb. in 1786, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 24 februari 1843. 
  2.  Cornelis Isaac [14052], geb. te Gameren [GE] op 4 mei 1786, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, volgt Xg

Xg.  Cornelis Isaac 't Hooft [14052], zn. van ds. Hermanus Henrikus 't Hooft [14045] (IXe) (Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk) en Alida Jakoba Veen [14048], geb. te Gameren [GE] op 4 mei 1786, 1e luitenant, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, tr. [5684] met Johanna Roeliena Themmen [14053], dr. van Jan Willem Themmen [14054] (ontvanger) en Asseliena Emmerij [14055], geb. te Amsterdam [NH] op 14 maart 1787, ged. aldaar op 21 maart 1787, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Kampen [OV] in 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hermannus Henricus [14056], geb. te Groningen [GR] op 28 juli 1819, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Kampen [OV] in 1834. 
  2.  Willem [14057], geb. te Groningen [GR] op 2 juli 1822. 

IXf.  Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860], zn. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20 juli 1842, tr. [3817] met Hermina Bello [9862], geb. in 1776, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen [GR] op 25 november 1848. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Gerarda [9863], geb. te Zwolle [GE] op 24 februari 1802, volgt Xh
  2.  Cornelia Petronella Hermanna [9864], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13 augustus 1807, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 5 september 1881, volgt Xi

Xh.  Maria Gerarda 't Hooft [9863] (Xh), dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860] (IXf) en Hermina Bello [9862], geb. te Zwolle [GE] op 24 februari 1802, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3818] te Zwollerkerspel [OV] op 29 mei 1824 met Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXg) (zie Xk). 

Xi.  Cornelia Petronella Hermanna 't Hooft [9864], dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft [9860] (IXf) en Hermina Bello [9862], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13 augustus 1807, ged. aldaar, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 5 september 1881, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) [3822] te Groningen [GR] op 5 augustus 1831 met Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9874], zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9875] en barones Allegunda Susanna van Echten [9876], geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] op 18 juni 1797, ged. aldaar op 25 juni 1797, lid Provinciale Staten Groningen van 06-07-1830 tot 12-07-1833; burg. van Leens (1829-1839), ovl. (74 jaar oud) te Breukelen [UT] op 4 mei 1872. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jkhr. Cornelis Pieter Herman [9877], geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] in 1833, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Renkum [GE] op 12 juni 1885. 
  2.  Jkhr. Henricus Sebastiaan [9878], geb. te Leens [GR] op 20 september 1833, ovl. (70 jaar oud) te Brummen [GE] op 7 december 1903, tr. [3824] met Edzardina Jacoba Enschede [9886], dr. van prof. Willem Adriaan Enschede [9887] (hoogleraar) en Jkvr. Margarette Bouwina van Holthe [9888], geb. te Groningen [GR] in 1847, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Brummen [GE] op 1 juli 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jkvr. Anna Wilhelmina [9879], geb. in 1835, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Breukelen [UT] op 11 april 1858. 
  4.  Jkvr. Edzardina [9880], geb. te Leens [GR] in 1837, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Renkum [GE] op 13 augustus 1915. 
  5.  Jkvr. Hermina Maria Gerarda [9881], geb. te Groningen [GR] in 1839, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 september 1909. 
  6.  Jkvr. Lucia Helena [9882], geb. te Maarssen [UT] op 26 september 1841, ovl. (15 jaar oud) te Breukelen [UT] op 22 oktober 1856. 
  7.  Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina [9883], geb. te Maarssen [UT] op 6 januari 1846, ovl. (58 jaar oud) te Renkum [GE] op 8 april 1904, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) [3826] te Breukelen [UT] op 9 augustus 1872 met Hendrik Jan Herman Groneman [9889], zn. van Johannes Casparus Theodorus Groneman [9890] (koopman/grondeigenaar) en Florentien Adriana Francina de Bruin [9891], geb. te Zutphen [GE] op 14 juni 1840, ovl. (67 jaar oud) te Velp [GE] op 5 maart 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jkhr. Edzard [9884], geb. te Maarssen [UT] op 28 december 1847. 
  9.  Jkhr. Sape [9885], geb. te Maarssen [UT] op 20 maart 1850, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 9 maart 1925. 
  Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9874], zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) [9875] en barones Allegunda Susanna van Echten [9876], tr. (1) [3828] met Aleida Warmoldina Lamberta Talma [9892], geb. in 1800, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1830. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg.  Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046], dr. van Cornelis Isaac 't Hooft [9857] (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat [9854] (VIIIe), geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, tr. [3819] met Martin Godfried Hoffman van Hove [9866], zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove [9867] (predikant) en Alida Johanna Stuerman [14076], geb. te Maassluis [ZH] in 1739, ged. op 21 augustus 1739, rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf, begr. te Meerkerk [ZH] op 9 oktober 1811. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Martin Godfried [14078], geb. te Brakel [GE] op 5 mei 1791, notaris, ovl. (69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 28 augustus 1860, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) [5696] te Zaltbommel [GE] op 22 november 1821 met Johanna Wilhelmina van Essen [14082], dr. van Paulus van Essen [14083] en Elizabeth Maria Florentina de Virieu [14084], geb. te Zaltbommel [GE] in 1799, ged. op 26 september 1799, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) aldaar op 9 januari 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Gerarda [14079], geb. te Brakel [GE] op 31 maart 1792, ovl. (63 jaar oud) te Assen [DR] op 29 september 1855, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) (1) [5699] te Gorinchem [ZH] op 27 oktober 1826 met Willem Jacob van Son [14086], zn. van Pelgrom Maximiliaan van Son [14092] (luitenant-kolonel) en Cornelia Susanna Melissen [14093], geb. te Amsterdam [NH] in 1788, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20 november 1837. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) (2) [5698] te Arnhem [GE] op 2 april 1846 met jkhr Charles Philippe Louis van Kinschot [14085], zn. van jkhr Hugo van Kinschot [14087] en Petronella Abigael Bentinck [14088], geb. te Rotterdam [ZH] op 10 april 1806, provinciaal directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Zeeland, ovl. (56 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 22 december 1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Hermania [14080], geb. te Brakel [GE] in 1795, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 9 maart 1865. 
  4.  Hermanus [14081], geb. te Brakel [GE] op 7 april 1796, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 oktober 1855, volgt Xj
  5.  Gerardus Jacobus [9865], geb. te Brakel [GE] op 12 januari 1798, volgt Xk
  Martin Godfried Hoffman van Hove [9866], zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove [9867] (predikant) en Alida Johanna Stuerman [14076], tr. (1) [5695] met Johanna Catharina van Gils [14077], geb. in 1750, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.  Hermanus Hoffman van Hove [14081], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXg), geb. te Brakel [GE] op 7 april 1796, belastingontvanger, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 oktober 1855, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) [5705] te Vianen [NB] op 15 april 1819 met Jeanne Anna Hester Lemker [14094], dr. van Jean Lemker [14095] (predikant) en Anna Margaretha Bouwmeester [14096], geb. te Vianen [NB] in 1793, ged. aldaar op 29 december 1793, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 2 december 1867. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Martin Joan [14097], geb. te Doesburg [GE] op 4 oktober 1832, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 mei 1889, volgt XIj

XIj.  Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097], zn. van Hermanus Hoffman van Hove [14081] (Xj) (belastingontvanger) en Jeanne Anna Hester Lemker [14094], geb. te Doesburg [GE] op 4 oktober 1832, notaris Brakel/Zaltbommel, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 mei 1889, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) [5707] op 6 augustus 1862 met Francina Sieuwerts van Reesema [14098], dr. van Abraham Siewertszn. van Reesema [14099] en Sophia Elisabeth Scheltus [14100], geb. te Rotterdam [ZH] op 24 februari 1835, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 28 januari 1872. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hermanus [14105], geb. te Rotterdam [ZH] in 1864, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 2 juli 1864. 
  2.  Herman [14106], geb. in 1865. 
  3.  Abraham [14107], geb. te Rotterdam [ZH] in 1867, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 26 juli 1867. 
  4.  Johann Martin Godfried [14108], geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1868, volgt XIIm
  5.  Francina [14109], geb. te Rotterdam [ZH] op 16 maart 1870, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 20 maart 1870. 
  Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097], tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) [5709] op 7 november 1878 met Hendrika Wouterina Cankrien [14101], dr. van Bernardus Ewoud Cankrien [14102] en Maria van Hoboken [14103], geb. te Rotterdam [ZH] op 21 april 1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrika Wouterina Cankrien [14101], dr. van Bernardus Ewoud Cankrien [14102] en Maria van Hoboken [14103], tr. (1) [5711] met Daniel Twiss [14104], geb. in 1822, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1872. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Johann Martin Godfried Hoffman van Hove [14108], zn. van Herman Martin Joan Hoffman van Hove [14097] (XIj) (notaris Brakel/Zaltbommel) en Francina Sieuwerts van Reesema [14098], geb. te Rotterdam [ZH] op 25 november 1868, kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) [5713] te Haarlem [NH] op 14 maart 1901 met Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk [14111], dr. van Ludolf Scheltus van IJsseldijk [14112] en jkvr Johanna Cornelia Louise van den Bosch [14113], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 november 1873. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelie Louise [14114], geb. te Rotterdam [ZH] op 1 april 1902. 
  2.  Francina [14115], geb. te Rotterdam [ZH] op 19 december 1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16 maart 1945, volgt XIIIn
  3.  Harman Martin Johan [14116], geb. in 1906. 

XIIIn.  Francina Hoffman van Hove [14115], dr. van Johann Martin Godfried Hoffman van Hove [14108] (XIIm) (kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij) en Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk [14111], geb. te Rotterdam [ZH] op 19 december 1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16 maart 1945, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [5715] te Rotterdam [ZH] op 3 april 1924 met Willem Kolff [14117], zn. van Cornelis Geertruyus Kolff [14118] en Jeannette Roelandia Ruijs [14119], geb. te Rotterdam [ZH] op 16 oktober 1898, tabaksmakelaar, ovl. (82 jaar oud) te Leidschendam [ZH] op 9 juli 1981. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14121], volgt XIVf
  2.  Afgeschermd [14122], relatie met Afgeschermd [14137], kind van Afgeschermd [14138] en Afgeschermd [14139]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Kolff [14117], zn. van Cornelis Geertruyus Kolff [14118] en Jeannette Roelandia Ruijs [14119], tr. (resp. 52 en ongeveer 29 jaar oud) (2) [5717] te Driebergen-Rijsenburg [UT] op 15 februari 1951 met Jantje Scheffer [14120], geb. in 1922, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVf.  Afgeschermd [14121], kind van Willem Kolff [14117] (tabaksmakelaar) en Francina Hoffman van Hove [14115] (XIIIn), relatie met Afgeschermd [14123], kind van Afgeschermd [14124] en Afgeschermd [14125]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14126], volgt XVb
  2.  Afgeschermd [14127], volgt XVc

XVb.  Afgeschermd [14126], kind van Afgeschermd [14121] (XIVf) en Afgeschermd [14123], relatie met Afgeschermd [14128], kind van Afgeschermd [14129] en Afgeschermd [14130]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14131]. 
  2.  Afgeschermd [14132]. 
  3.  Afgeschermd [14133]. 

XVc.  Afgeschermd [14127], kind van Afgeschermd [14121] (XIVf) en Afgeschermd [14123], relatie met Afgeschermd [14134]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14135]. 
  2.  Afgeschermd [14136]. 

Xk.  Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865], zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove [9866] (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft [14046] (IXg), geb. te Brakel [GE] op 12 januari 1798, 2e luitenant/1e luitenant, tr. [3818] met Maria Gerarda 't Hooft [9863] (zie Xh). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ida Johanna Adolphina Henrietta [9868], geb. te Coevorden [DR] op 7 april 1825, volgt XIi
  2.  Henricus Hermanus Sebastiaan [9869], geb. te Groningen [GR] op 14 augustus 1826, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 12 augustus 1831. 
  3.  Johanna Martina Godfrieda [9870], geb. te Groningen [GR] op 10 juni 1828. 

XIi.  Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868], dr. van Gerardus Jacobus Hoffman van Hove [9865] (Xk) (2e luitenant/1e luitenant) en Maria Gerarda 't Hooft [9863] (Xh), geb. te Coevorden [DR] op 7 april 1825, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [3820] te Breda [NB] op 16 december 1852 met Henricus Johannes Resler [9871], zn. van Johannes Petrus Resler [9872] (medisch doctor) en Christina Dirkje Koentz [9873], geb. te Huizen [NH] op 19 juli 1823, scheepsarts, woonde te Breda. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerardus Jacobus [14058], geb. te Breda [NB] in 1855, volgt XIIk
  2.  Maria Gerarda [14059], geb. te Breda [NB] in 1857, volgt XIIl

XIIk.  Gerardus Jacobus Resler [14058], zn. van Henricus Johannes Resler [9871] (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868] (XIi), geb. te Breda [NB] in 1855, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) [5686] te Amsterdam [NH] op 1 september 1887 met Masje Ottolander [14060], dr. van Herbertus Ottolander [14061] en Adriana Jacoba Maria van der Kleij [14062], geb. te Amsterdam [NH] in 1863. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Christiaan Bernhard [14063], geb. te Amsterdam [NH] in 1889, handelsreiziger, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) [5688] te Amsterdam [NH] op 15 september 1915, (gesch. op 18 december 1930) met Johanna Six [14064], dr. van Adrianus Six [14065] (schoenmaker) en Maria Magdalena van Lieshout [14066], geb. te Beverwijk [NH] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIl.  Maria Gerarda Resler [14059], dr. van Henricus Johannes Resler [9871] (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove [9868] (XIi), geb. te Breda [NB] in 1857, kinderjuffrouw, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) [5690] te Amsterdam [NH] op 9 september 1880 met Bernard Hendrik Carel Sauer [14067], zn. van Johann Conrad Sauer [14068] (broodbakker) en Helene Sophie Friederike Wascher [14069], geb. te Amsterdam [NH] in 1850, kruidenier en later opzichter. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte [14070], geb. te Amsterdam [NH] in 1885, volgt XIIIm
  2.  Johanna Coenradina Maria [14071], geb. in 1889, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Zeist [UT] op 27 januari 1945. 

XIIIm.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte Sauer [14070], dr. van Bernard Hendrik Carel Sauer [14067] (kruidenier en later opzichter) en Maria Gerarda Resler [14059] (XIIl) (kinderjuffrouw), geb. te Amsterdam [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) [5692] te Amsterdam [NH] op 15 september 1909 met Willem Hendrik Flutsch [14072], zn. van Herman Johannes Flutsch [14073] (werkman) en Hindrikje Bakkelo [14074], geb. te Amsterdam [NH] in 1888, bloemist. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind [14075], geb. te Den Helder [NH] op 25 september 1918. 

VIIIf.  Willem Aelbertus de Laat [9856], zn. van Hermannus Henricus de Laat [9848] (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen [5263] (VIIe), geb. te Zaltbommel [GE] op 4 mei 1738, juridisch doctor, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1782, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) [3829] op 9 april 1765 met Johanna Vermeulen [9893], dr. van Rijk Vermeulen [14140] (richter) en Petronella van Lith [14141], geb. te Zaltbommel [GE] op 15 september 1737, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1768, begr. aldaar op 6 februari 1768. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9894], geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 14 juni 1821, volgt IXh
  2.  Rijk Petrus [14146], geb. in 1768, ged. te Zaltbommel [GE] op 24 januari 1768, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1770, begr. aldaar op 24 maart 1770. 
  Willem Aelbertus de Laat [9856], tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (2) [5726] te Brakel [GE] op 18 oktober 1772 met Angenieta Verweijde [14142], dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde [14143] en Allegonda Jacoba van der Sluis [14144], geb. te Zaltbommel [GE] op 3 april 1742, ged. op 3 april 1742, ovl. (79 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 5 oktober 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Angenieta Verweijde [14142], dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde [14143] en Allegonda Jacoba van der Sluis [14144], tr. (2) [5728] met Leendert Willem de Fockert [14145], geb. in 1740, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1815. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Johanna Elisabeth de Laat [9894], dr. van Willem Aelbertus de Laat [9856] (VIIIf) (juridisch doctor) en Johanna Vermeulen [9893], geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ged. aldaar op 16 februari 1766, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 14 juni 1821, tr. [3830] met Dr. Scipio de Kanter [9895], zn. van Ds. Philippus de Kanter [9896] en Anna Maria Oudkerk [9897], geb. in 1764, ged. te Harderwijk [GE] op 22 april 1764, stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 16 juni 1808. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria [9898], geb. te Zaltbommel [GE] op 13 januari 1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25 november 1857, volgt Xl
  2.  Willem Albert de Laat de Kanter [9899], geb. te Zaltbommel [GE] op 26 maart 1793, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 4 september 1879, volgt Xm
  3.  Philippa Matthea [9900], geb. te Zaltbommel [GE] op 19 september 1798, ged. op 20 september 1798, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 11 juli 1874. 
  4.  Huberta Marina [9901], geb. te Zaltbommel [GE] op 11 december 1800, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26 juni 1847. 
  5.  Johanna Elisabeth [9902], geb. te Zaltbommel [GE] op 25 maart 1802, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16 november 1872. 
  6.  Philippus [9903], geb. te Zaltbommel [GE] op 15 maart 1804, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14 juni 1852, volgt Xn

Xl.  Anna Maria de Kanter [9898], dr. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 13 januari 1791, ged. aldaar op 16 januari 1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25 november 1857, tr. [3832] met Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9904], zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9905] en Deliana Maria Baert [9906] (rentenierster), geb. te Tiel [GE] op 24 april 1782, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 5 september 1860. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Deliana Maria [9907], geb. te Rotterdam [ZH] op 30 augustus 1828, ovl. (68 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 10 februari 1897. 
  Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9904], zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff [9905] en Deliana Maria Baert [9906] (rentenierster), tr. (2) [5729] met Geertruida Maria Schout [14147]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xm.  Willem Albert de Laat de Kanter [9899], zn. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 26 maart 1793, ontvanger, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 4 september 1879, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [3834] te Utrecht [UT] op 10 februari 1820 met Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], dr. van Jean Henri Chatelain [9909] (predikant) en Jeanne Cornelia van Homrig [9910], geb. op 19 mei 1791, ged. Waals Hervormd te Breda [NB] op 22 mei 1791, ovl. (61 jaar oud) te Goes [ZE] op 25 november 1852. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9911], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 december 1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 1 december 1893, volgt XIk
  2.  Johanna Cornelia [9912], geb. in 1822, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goes [ZE] op 26 augustus 1899. 
  3.  Anna Maria [9913], geb. in 1823, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Goes [ZE] op 9 juli 1841. 
  4.  Jean Henri [9914], geb. te Amsterdam [NH] in 1825, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22 augustus 1883, volgt XIl
  5.  Willem Albert [9915], geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 november 1899, volgt XIm
  6.  Louis Marie [9916], geb. te Goes [ZE] op 22 januari 1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 4 februari 1894, volgt XIn
  7.  Philippa Matthea [9917], geb. te Goes [ZE] in 1830, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 26 mei 1911. 
  8.  Scipio [9918], geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 2 januari 1922, volgt XIo

XIk.  Johanna Elisabeth de Laat de Kanter [9911], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 december 1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 1 december 1893, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) [3838] te Goes [ZE] op 18 augustus 1842 met Jacob van der Mandere [9923], zn. van mr. Paulus Johan van der Mandere [9924] en Adriana Isabella van der Bilt [9925], geb. te Middelburg [ZE] op 4 april 1811, ovl. (68 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 10 april 1879. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Paulus Johan [9926], geb. te Goes [ZE] op 30 juni 1843, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 6 juni 1844. 
  2.  Paulus Johan [9927], geb. te Westkapelle [ZE] op 29 december 1844, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
  3.  Madeleine Henriette Jeanne [9928], geb. te Westkapelle [ZE] op 30 januari 1846. 
  4.  Willem Albert [9929], geb. te Kapelle [ZE] op 29 januari 1848, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14 mei 1907, volgt XIIn
  5.  Adriana Isabelle [10645], geb. te Kapelle [ZE] op 8 maart 1850, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 8 maart 1851. 
  6.  Louis Marie [10644], geb. te Westkapelle [ZE] op 4 december 1851, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 oktober 1853. 
  7.  Louis Marie [9930], geb. te Goes [ZE] in 1855, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) aldaar op 11 augustus 1859. 
  8.  Philips Mattheus [10646], geb. te Kapelle [ZE] op 6 april 1857. 

XIIn.  Willem Albert van der Mandere [9929], zn. van Jacob van der Mandere [9923] en Johanna Elisabeth de Laat de Kanter [9911] (XIk), geb. te Kapelle [ZE] op 29 januari 1848, luitenant, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14 mei 1907, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [3840] te Arnhem [GE] op 8 november 1877 met Jeanne Adrienne Huygens [9931], dr. van Hendrik Huygens [9932] (kapitein ter zee) en Annette Elizabeth Petronella van Ommen [9933], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27 april 1857, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 6 september 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth [9934], geb. in 1880, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) [3842] te 's-Gravenhage [ZH] op 17 september 1902 met Joannes Lugt [9936], zn. van Pieter Evert Lugt [9937] (Doopsgezind predikant te Graft) en Welmoet Tideman [9938], geb. in 1871, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 3 juli 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri Charles Glaude Jacob [9935], geb. te Amsterdam [NH] op 17 maart 1883, journalist/letterkundige, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 6 maart 1959, tr. [3844] met Margaretha Theodora Josephine Alers [9939], dr. van Louis Frederik Christiaan Alers [9940] en Theordora Wilhelmina Wiedermann [9941], geb. te Magelang [JA, IndonesiŽ] in 1892, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 3 mei 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIl.  mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Amsterdam [NH] in 1825, advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22 augustus 1883, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) [3846] op 17 april 1856 met Johanna Maria van den Bree [9942], dr. van Jacobus Hermanus van den Bree [9943] en Adriana le Froe [9944], geb. te Goes [ZE] in 1831, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Hilversum [NH] op 28 januari 1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Madelaine Henriette Jeanne [9945], geb. te Goes [ZE] op 20 februari 1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27 maart 1899, volgt XIIo
  2.  Jacobus Hermanus [9946], geb. te Goes [ZE] op 28 februari 1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1909, volgt XIIp
  3.  Adriana Anna [9947], geb. in 1860, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Goes [ZE] op 29 september 1863. 
  4.  Willem Albert [9948], geb. te Goes [ZE] in 1860, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) aldaar op 28 februari 1902, volgt XIIq
  5.  Adriana Anna [9949], geb. te Goes [ZE] op 6 november 1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 6 april 1946, volgt XIIr
  6.  Louise Marie [9950], geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Leek [GR] op 14 maart 1944, volgt XIIs

XIIo.  Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9945], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 20 februari 1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27 maart 1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) [3850] op 27 mei 1880 met Johannes Fransen van de Putte [9954], zn. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte [9955] en Francina Abellina Burger [9956], geb. te Goes [ZE] in 1851, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 1 juni 1911. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Abbelina [9957], geb. te Goes [ZE] op 27 februari 1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25 oktober 1959, volgt XIIIo

XIIIo.  Francina Abbelina Fransen van de Putte [9957], dr. van Johannes Fransen van de Putte [9954] en Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9945] (XIIo), geb. te Goes [ZE] op 27 februari 1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25 oktober 1959, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [3852] te Goes [ZE] op 3 juni 1903 met Jkhr. Carel Marius Storm van 's Gravensande [9958], zn. van Jkhr. Jan Rudolph Storm van 's Gravensande [9959] en Jkvr. Emelie Marie Christine Meijer [9960], geb. te Amersfoort [UT] op 17 mei 1877, kolonel infanterie/adjudant van Koningin Wilhelmina, ovl. (56 jaar oud) te Ermelo [GE] op 4 december 1933. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jkhr. Carel Nicolaas [9961], geb. te Middelburg [ZH] op 29 augustus 1908, ovl. (60 jaar oud) te Epe [GE] op 11 september 1968, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [3854] te Vlaardingen [ZH] op 7 april 1936 met Barones Wilhelmina Henriette Frederique van der Feltz [9962], dr. van Baron Pieter Christiaan Willem van der Feltz [9963] en Johanna Cornelia Koch [9964], geb. te Vlaardingen [ZH] op 12 oktober 1912, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle [GE] op 29 november 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIp.  Jacobus Hermanus de Laat de Kanter [9946], zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 28 februari 1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27 augustus 1909, tr. (resp. 29 en ongeveer 27 jaar oud) [3848] te Loosdrecht [UT] op 10 juni 1887 met Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker [9951], dr. van Otto Wilhelm Johan Schlencker [9952] (assuradeur) en Elisabeth Maria Cornelia van der Crab [9953], geb. te Amsterdam [NH] in 1860, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11 april 1908. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Eli Marie Cornelis [14149], geb. te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20 juli 1964, volgt XIIIp
  2.  Johanna Maria [14150], geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 8 april 1895, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 januari 1940. 

XIIIp.  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149], zn. van Jacobus Hermanus de Laat de Kanter [9946] (XIIp) en Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker [9951], geb. te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20 juli 1964, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (1) [5731] te Edingburgh [Groot BrittaniŽ] op 14 januari 1920 met Johanna Catharina de Bruijn [14151], dr. van Antonius Hendrik de Bruijn [14152] (kantoorbediende) en Peternella Celestine Poolman [14153], geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1891, ovl. (49 jaar oud) te Bussum [NH] op 30 juni 1941. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14158], volgt XIVg
  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149], tr. (resp. 53 en 44 jaar oud) (2) [5733] te Bussum [NH] op 7 september 1943 met Maria Martina Adriana van den Hurk [14154], dr. van Martinus Godefridus van den Hurk [14155] en Johanna Maria van Kemenade [14156], geb. te Gestel [NB] op 14 december 1898, ovl. (93 jaar oud) te Rijssen [OV] op 31 maart 1992. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Martina Adriana van den Hurk [14154], dr. van Martinus Godefridus van den Hurk [14155] en Johanna Maria van Kemenade [14156], tr. (2) [5735] met Gerrit Westerink [14157]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVg.  Afgeschermd [14158], kind van Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter [14149] (XIIIp) en Johanna Catharina de Bruijn [14151], relatie met Afgeschermd [14159], kind van jkhr mr. Jacobus Willem Schorer [14160] en jkvr Hester Wilhelmina van Lennep [14161]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14162], volgt XVd
  2.  Afgeschermd [14163], volgt XVe

XVd.  Afgeschermd [14162], kind van Afgeschermd [14158] (XIVg) en Afgeschermd [14159], relatie met Afgeschermd [14164], kind van Afgeschermd [14165] en Afgeschermd [14166]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14167]. 
  2.  Afgeschermd [14168]. 

XVe.  Afgeschermd [14163], kind van Afgeschermd [14158] (XIVg) en Afgeschermd [14159], relatie met Afgeschermd [14169], kind van Afgeschermd [14170] en Afgeschermd [14171]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14172]. 
  2.  Afgeschermd [14173]. 

XIIq.  Willem Albert de Laat de Kanter [9948], zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] in 1860, administrateur, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Goes [ZE] op 28 februari 1902, tr. [3856] met Abellina Fransen van de Putte [9965], dr. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte [9955] en Francina Abellina Burger [9956], geb. te Goes [ZE] op 11 mei 1860, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 31 januari 1948. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Fanny [9966], geb. te Goes [ZE] op 31 maart 1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14 maart 1963, volgt XIIIq
  2.  Betzy [9967], geb. te Goes [ZE] op 5 augustus 1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 7 november 1981, volgt XIIIr
  3.  Willemien [14174], geb. te Goes [ZE] op 15 oktober 1896, secretaresse levensverzekeringsmaatschappij, ovl. (96 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26 juli 1993. 

XIIIq.  Fanny de Laat de Kanter [9966], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9948] (XIIq) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte [9965], geb. te Goes [ZE] op 31 maart 1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14 maart 1963, gecr. aldaar in maart 1963, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) [3857] te Heemstede [NH] op 2 juni 1914 met mr. Salomon Siewert de Koe [9968], zn. van prof/dr. Salomon Siewert de Koe [9969] en Jkvr. Isabella Antoinette Antoinetta Michaela Cornelia Asch van Wijck [9970], geb. te Groningen [GR] op 24 mei 1884, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 3 april 1932. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sieuwerd Salomon [10627], geb. te Utrecht [UT] op 2 april 1915, student scheikunde TH Delft, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22 juni 1944. 
  2.  Afgeschermd [10628], volgt XIVh

XIVh.  Afgeschermd [10628], kind van mr. Salomon Siewert de Koe [9968] en Fanny de Laat de Kanter [9966] (XIIIq), relatie met Afgeschermd [10629], kind van Pieter Johannes Doornberg [10630] en Johanna Cornelia le Cavalier [10631]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10632], relatie met Afgeschermd [10633], kind van Afgeschermd [10634] en Afgeschermd [10635]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIr.  Betzy de Laat de Kanter [9967], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9948] (XIIq) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte [9965], geb. te Goes [ZE] op 5 augustus 1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 7 november 1981, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) [3859] te Amsterdam [NH] op 7 augustus 1919, (gesch. op 15 december 1950) met Arnoldus Johan George Verster [9971], zn. van mr. Thomas Matthijs Verster [9972] (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt [9973], geb. te Amsterdam [NH] op 6 oktober 1888, secretaris Handelsvereniging, ovl. (86 jaar oud) te Doorn [UT] op 19 mei 1975. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans [14176], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1920, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23 juli 2009, volgt XIVi
  2.  Afgeschermd [10636], volgt XIVj
  Arnoldus Johan George Verster [9971], zn. van mr. Thomas Matthijs Verster [9972] (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt [9973], tr. (resp. 62 en ongeveer 43 jaar oud) (2) [5742] te 's-Gravenhage [ZH] op 9 januari 1951 met Xenia Andrejewna Molschanowa [14175], geb. in 1908, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVi.  Hans Verster [14176], zn. van Arnoldus Johan George Verster [9971] (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter [9967] (XIIIr), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1920, personeelschef, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23 juli 2009, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) [5743] te Eindhoven [NB] op 14 oktober 1954 met Jacqueline Beatrix (Lien) Cortel [14177], dr. van Hennij Jacob Cortel [14178] en Steina Jacoba Scherpenhuijzen [14179], geb. te Eindhoven [NB] op 20 april 1929, verpleegkundige, ovl. (81 jaar oud) op 12 juli 2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14180], relatie met Afgeschermd [14183], kind van Afgeschermd [14184] en Afgeschermd [14185]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14181]. 
  3.  Afgeschermd [14182]. 
  4.  Afgeschermd [14186]. 

XIVj.  Afgeschermd [10636], kind van Arnoldus Johan George Verster [9971] (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter [9967] (XIIIr), relatie met Afgeschermd [10637], kind van Ernst Kaars Sijpesteijn [10638] (ondernemer) en Arnoldine Meurs [10639]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10640]. 
  2.  Afgeschermd [10641]. 
  3.  Afgeschermd [10642]. 
  4.  Afgeschermd [10643]. 

XIIr.  Adriana Anna de Laat de Kanter [9949], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] op 6 november 1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 6 april 1946, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) [3861] te Goes [ZE] op 22 december 1887 met dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein [9974], zn. van Coenraad Frederik Frowein [9975] (koopman) en Josephina van Zuylen [9976], geb. te Amsterdam [NH] op 30 mei 1854, privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 4 augustus 1917. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Coenraad Frederik [9977], geb. te Sneek [FR] op 6 januari 1889, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1968, volgt XIIIs
  2.  Johanna Maria Henriette [10612], geb. te Den Helder [NH] op 14 maart 1892, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [4125] te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 22 januari 1921 met Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham [10620], zn. van Petrus Marinus van Heijcop ten Ham [10621] (luitenant kwartiermeester) en Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen [10622], geb. te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 5 november 1898, werkzaam bij Ned. Handelsmaatschappij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIs.  Coenraad Frederik Frowein [9977], zn. van dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein [9974] (privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes) en Adriana Anna de Laat de Kanter [9949] (XIIr), geb. te Sneek [FR] op 6 januari 1889, doctor in de chemie/ingenieur, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1968, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (1) [4121] te Sondershausen [TH, Duitsland] op 10 augustus 1921, (gesch.) met Johanna (Hanny) Schwing [10613], dr. van Maximilian Schwing [10614] en Kathe Brandt [10615], geb. te Arnstadt [TH, Duitsland] op 20 mei 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Coenraad Frederik Frowein [9977], tr. (2) [4123] met Martha Emilie Rothe [10616], dr. van Ferdinand Rothe [10617] en Laura Grossmann [10618], geb. te Lubbenau [BB, Duitsland] op 18 september 1899. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Konrad Freiderich [10619], geb. te Ludwigshafen [RP, Duitsland] op 5 mei 1928, ovl. (32 dagen oud) aldaar op 6 juni 1928. 

XIIs.  Louise Marie de Laat de Kanter [9950], dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter [9914] (XIl) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree [9942], geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Leek [GR] op 14 maart 1944, tr. (resp. ongeveer 24 en 29 jaar oud) [3863] te Goes [ZE] op 5 april 1894 met Herman Adriaan Ballot [9978], zn. van Adriaan Marinus Ballot [9979] (medisch doctor) en Maria Elisabeth Adriana Schadee [9980], geb. te Rotterdam [ZH] op 14 december 1864, notaris, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 februari 1948. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman [9981], geb. te Pretoria [TR, R.S.A.] op 24 november 1896, kantoorbediende, tr. [3865] met Anna Catharina de Winter [9982], dr. van Bernardus Hendrikus de Winter [9983] (papiermaker/boekdrukker) en Anna Catharina Willems [9984], geb. te Arnhem [GE] op 23 september 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIm.  Willem Albert de Laat de Kanter [9915], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10 november 1899, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) [3867] te Goes [ZE] op 20 februari 1856 met Catharina Bernardine van Kerkwijk [9985], dr. van Jacobus Walraven van Kerkwijk [9986] (apotheker) en Catharina van Deinse [9987], geb. te Goes [ZE] in 1827, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 3 oktober 1908. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Madeleine Henriette Jeanne [9988], geb. te Gulpen [LI] op 16 februari 1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 juni 1938, volgt XIIt
  2.  Catharina Christina [9989], geb. in 1859, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 24 februari 1934. 
  3.  Antoinette Guillemette [9990], geb. te Gulpen [LI] in 1860, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 4 april 1944. 
  4.  Jacoba Walravina [9991], geb. te Wageningen [GE] in 1864, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 januari 1929. 

XIIt.  Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988], dr. van Willem Albert de Laat de Kanter [9915] (XIm) en Catharina Bernardine van Kerkwijk [9985], geb. te Gulpen [LI] op 16 februari 1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 8 juni 1938, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [3869] te Maastricht [LI] op 23 augustus 1883 met Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992], zn. van Jkhr.mr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma [9993] (plv. rechter in Heerenveen) en Aaltje Noyon [9994], geb. te Aengwirden [FR] op 22 november 1849, ovl. (85 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14 oktober 1935. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Bernardina [9995], geb. te Zuidbroek [GR] op 24 mei 1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 2 november 1962, volgt XIIIt
  2.  Frederik Hessel [9996], geb. te Zuidbroek [GR] op 27 oktober 1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 maart 1966, volgt XIIIu
  3.  Jkhr. Willem Albert [9997], geb. te Zuidbroek [GR] op 3 februari 1888, ovl. (18 jaar oud) te Terkaple [FR] op 19 juli 1906. 
  4.  Jkhr. Julius Matthijs [9998], geb. te Zuidbroek [GR] op 16 juli 1890, burgemeester Rauwerderhiem, ovl. (80 jaar oud) te Raerd [FR] op 5 december 1970. 
  5.  Jkhr. R.E. [9999], geb. in 1893. 
  6.  Jkvr. Baudina Elisabeth [10000], geb. te Heerenveen [FR] op 14 januari 1895, ovl. (25 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14 juli 1920. 

XIIIt.  Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma Thoe Kingma [9995], dr. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992] en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988] (XIIt), geb. te Zuidbroek [GR] op 24 mei 1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 2 november 1962, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) [3871] te Aengwirden [FR] op 19 augustus 1908 met mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake [10001], zn. van Charles Francois Guillaume de Menthon Bake [10002] (rechter) en Elizabeth Jacoba Kortenbout van der Sluis [10003], geb. te Almelo [OV] op 26 april 1873, ovl. (36 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 11 augustus 1909. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  mr. Madeleine Henriette Jeanne [10004], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 13 februari 1910, ovl. (59 jaar oud) te Breda [NB] op 12 juni 1969, tr. (resp. 41 en 53 jaar oud) [3873] te Breda [NB] op 9 juni 1951 met Leendert Marie Kramer [10008], zn. van Carel Kramer [10009] en Helena Maria van Meurs [10010], geb. te Rotterdam [ZH] op 21 juni 1897, ovl. (72 jaar oud) te Ulvenhout [NB] op 8 september 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [10005], tr. (Richard 33 jaar oud) [3875] te 's-Gravenhage [ZH] op 1 februari 1940 met Richard Albert Braakenburg van Backum [10011], zn. van Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum [10012] (Heer van Backum) en Elise Jeanne Justine Schuijt van Castricum [10013], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 1 juli 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Baudina Elisabeth [10006], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 14 juni 1916, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14 januari 2007, gecr. aldaar. 
  4.  Afgeschermd [10007]. 

XIIIu.  Jkhr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma [9996], zn. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma [9992] en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter [9988] (XIIt), geb. te Zuidbroek [GR] op 27 oktober 1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29 maart 1966, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) [3877] te Leipzig [sc, Duitsland] op 10 april 1923 met Margaretha Elisabeth Bottcher [10014], dr. van Karl Heinrich Bottcher [10015] en Christiane Louise Harnisch [10016], geb. te Leipzig [sc, Duitsland] op 6 oktober 1894, ovl. (81 jaar oud) te Leusden [UT] op 29 oktober 1975. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10017], tr. (Arnoldus 36 jaar oud) [3879] te Utrecht [UT] op 4 augustus 1959 met Arnoldus Frederik van Beek [10018], zn. van Egbert Arnoldus van Beek [10019] en Paulina Elisabeth Eilander [10020], geb. te Apeldoorn [GE] op 28 maart 1923, ovl. (58 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 3 juni 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIn.  Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (XIn), zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] op 22 januari 1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 4 februari 1894, begr. aldaar op 8 februari 1894, tr. [3881] met Philippina Anna Petronella de Kanter [10021], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023] (zie XIr). 

XIo.  Scipio de Laat de Kanter [9918], zn. van Willem Albert de Laat de Kanter [9899] (Xm) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain [9908], geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 2 januari 1922, tr. [3883] met Anna Charlotte Bonn [10024], geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 22 augustus 1838, ovl. (69 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 26 maart 1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind [10025], geb. te Goes [ZE] op 10 september 1862. 
  2.  Maria [14214], geb. te Goes [ZE] op 14 juli 1864, ovl. (41 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 8 mei 1906. 
  3.  Madelaine Henriette Jeanne [10026], geb. te Goes [ZE] op 23 maart 1866, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 26 maart 1866. 
  4.  Doodgeb. kind [10027], geb. te Goes [ZE] op 9 januari 1871. 

Xn.  mr. Philippus de Kanter [9903], zn. van Dr. Scipio de Kanter [9895] (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat [9894] (IXh), geb. te Zaltbommel [GE] op 15 maart 1804, advocaat en procureur, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14 juni 1852, begr. aldaar in 1852, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [3882] te Gameren [GE] op 17 februari 1830 met Anna Petronella Crol [10023], dr. van Willem Jacob Crol [10022] (predikant) en Petronella Johanna Elisabeth van Dorp [10028], geb. te Drumpt [GE] op 25 oktober 1809, ovl. (67 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 14 april 1877. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna Elizabeth [10029], geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15 november 1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20 oktober 1889, volgt XIp
  2.  Willem Jacob [14215], geb. te Paramaribo [Suriname] op 10 september 1832, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1873, volgt XIq
  3.  Louis Andreas Lenoard [14216], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 december 1834, ovl. (24 jaar oud) te Bonice op 11 juni 1859. 
  4.  Philippina Anna Petronella [10021], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 maart 1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 november 1904, volgt XIr
  5.  Hubertus Marinus [14217], geb. te Paramaribo [Suriname] op 8 mei 1839, controleur 2e klas te Benkoelen, ovl. (37 jaar oud) te Buitenzorg [JA, IndonesiŽ] op 10 oktober 1876. 
  6.  Willem Johannes Hendrik [14218], geb. te Zaltbommel [GE] op 27 juni 1840, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 3 september 1889, volgt XIs
  7.  Anna Maria Deliana [10032], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 mei 1843, ovl. (11 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 8 april 1855. 
  8.  Philippa Huberta Johanna [10030], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 augustus 1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18 december 1907, volgt XIt
  9.  Johanna Diderica [10031], geb. te Paramaribo [Suriname] op 11 april 1846, ovl. (28 jaar oud) te Napels [ItaliŽ] op 1 april 1875, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) [3885] te Zaltbommel [GE] op 1 mei 1868 met Arnoldus Theordorus Heijligers [10033], zn. van Gerhardus Johannes Heijligers [10034] en Isabella Allardina Vermeulen [10035], geb. te Zaltbommel [GE] op 9 november 1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25 december 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 22 jaar oud) (2) [5854] te Zaltbommel [GE] op 1 mei 1868 met Arnoldus Theodorus Heijligers [14438], geb. te Zaltbommel [GE] op 9 november 1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25 december 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Anna Catharina [14219], geb. te Paramaribo [Suriname] op 6 april 1848, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 2 april 1920. 

XIp.  Petronella Johanna Elizabeth de Kanter [10029], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15 november 1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20 oktober 1889, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) [3887] te Doetinchem [GE] op 29 augustus 1856 met Wilhelm Bernardus Francois Escher [10036], zn. van Carel Henri Escher [10037] en Francoize Hendrina van Heuven [10038], geb. te Enkhuizen [NH] op 9 juli 1822, luitenant ter zee/schout bij nacht, ovl. (77 jaar oud) te Terborg [GE] op 31 maart 1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Petronella Maria [10039], geb. in 1858, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1907, volgt XIIv
  2.  Charles Henri [10040], geb. te Zaltbommel [GE] in 1864, accountant, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 26 jaar oud) [3889] te Muiden [NH] op 29 mei 1913 met Evertje Abramina van den Toorn [10041], dr. van Gerrit van den Toorn [10042] (gemeente-ontvanger) en Abramina Evertje van der Velden [10043], geb. te Muiden [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIv.  Anna Petronella Maria Escher [10039], dr. van Wilhelm Bernardus Francois Escher [10036] (luitenant ter zee/schout bij nacht) en Petronella Johanna Elizabeth de Kanter [10029] (XIp), geb. in 1858, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1907, tr. (1) [3891] met Herman van Broekhuijzen [10044]. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Bernardus Francois [10045], geb. te Helden [LI] in 1886, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 februari 1888. 
  Anna Petronella Maria Escher [10039], tr. (resp. ongeveer 40 en 27 jaar oud) (2) [3892] te 's-Gravenhage [ZH] op 2 april 1898 met Frederik Jakob Anton Hugenholtz [10046], zn. van Jan Albert Hendrik Hugenholtz [10047] (kapitein-luitenant ter zee) en Elsje Poolman [10048], geb. te Haarlem [NH] op 3 juni 1870. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIq.  Willem Jacob de Kanter [14215], zn. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 10 september 1832, luitenant ter zee 1e klas, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 september 1873, tr. [5758] met Johanna Charlotta de Hart [14220], geb. te Paramaribo [Suriname] op 9 december 1835. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Petronella Carolina [14221], geb. te Zaltbommel [GE] op 2 februari 1861, ovl. (8 maanden oud) aldaar op oktober 1861. 

XIr.  Philippina Anna Petronella de Kanter [10021], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 12 maart 1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 november 1904, tr. [3881] met Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (zie XIn). 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  N.N. [14195], geb. te Zaltbommel [GE] op 21 augustus 1860 (doodgeb.). 
  2.  mr. Willem Albert [14189], geb. te Zaltbommel [GE] op 21 januari 1862, Griffier bij Hoog Gerechtshof Ned. Indie te Batavia, lid Raad van Justitie te Semarang, ovl. (38 jaar oud) te Tegal [IndonesiŽ] op 6 december 1900. 
  3.  dr. Louis Marie [14190], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 20 augustus 1864, jurist, ovl. (36 jaar oud) te Lorenzo [ItaliŽ] op 8 februari 1901, tr. [5749] met Johanna Colijn [14196]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Philippus Scipio [14191], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1866, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 november 1935, volgt XIIu
  5.  Jean Henri [14192], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 24 mei 1868, boekhouder/commies departement financien, ovl. (55 jaar oud) te Bandoeng [JA, IndonesiŽ] op 1 augustus 1923. 
  6.  Carel Frederik Wilhelm [14193], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 22 juli 1869, ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 22 januari 1941. 
  7.  Frederik Jacobus [14194], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 juni 1872, ovl. (17 jaar oud) te Leiden [ZH] op 29 april 1890, begr. aldaar in mei 1890. 
  8.  N.N. [10049], geb. te Leiden [ZH] op 7 september 1875, ovl. (24 dagen oud) aldaar in oktober 1875. 

XIIu.  mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter [14191], zn. van Louis Marie de Laat de Kanter [9916] (XIn) en Philippina Anna Petronella de Kanter [10021] (XIr), geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1866, lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 november 1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [5750] te Zoeterwoude [ZH] op 28 augustus 1893 met Betsy Louisa Mathilda Visser [14197], geb. te Taloe op 21 februari 1869, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 6 november 1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Louis Marie [14198], geb. te Sidoardjo [IndonesiŽ] op 8 juli 1894, ovl. (2 jaar oud) te Djakarta [JA, IndonesiŽ] op 5 september 1896. 
  2.  Philippus Scipio [14199], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 13 juli 1897, arts, ovl. (32 jaar oud) te Garoet [IndonesiŽ] op 19 januari 1930, begr. aldaar op 19 januari 1930. 
  3.  Jeannette Henriette [14200], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21 november 1898, hoofdonderwijzeres Semarang en lerares Duits, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 9 september 1970. 
  4.  Willem Albert [14201], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27 november 1901, assistent-resident in Palembang; diplomaat, ovl. (69 jaar oud) te Zevenaar [GE] op 22 november 1971, tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) [5751] te singapore [IndonesiŽ] op 21 september 1936 met Felice de la Fosse [14203], dr. van Felix Henri de la Fosse [14204] en Auguste Caroline Boermeester [14205], geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 20 mei 1898, ovl. (72 jaar oud) te Deinze [BelgiŽ] op 21 december 1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Betsy Louise [14202], geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24 maart 1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22 september 1984, volgt XIIIv

XIIIv.  Betsy Louise de Laat de Kanter [14202], dr. van mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter [14191] (XIIu) (lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang) en Betsy Louisa Mathilda Visser [14197], geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24 maart 1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22 september 1984, begr. te Arnhem [GE] op 27 september 1984, tr. [5753] met Nicolaas Cardinaal [14206], zn. van Cornelis Cardinaal [14207] (textielfabrikant) en Johanna van Douwen [14208], geb. te Hengelo [GE] op 8 november 1902, werkte bij KLM, ovl. (79 jaar oud) te Torquay [Groot BrittaniŽ] op 4 januari 1982. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14210], relatie met Afgeschermd [14212]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14211], relatie met Afgeschermd [14213]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas Cardinaal [14206], zn. van Cornelis Cardinaal [14207] (textielfabrikant) en Johanna van Douwen [14208], tr. (1) [5755] met Norah Jane Price [14209], geb. in 1907, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIs.  Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218], zn. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Zaltbommel [GE] op 27 juni 1840, kapitein ter zee, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 3 september 1889, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) [5759] te Haarlem [NH] op 2 oktober 1873 met Francesca Maria Des Tombes [14222], dr. van Frans Andries Des Tombes [14223] (belastingcontroleur) en Maria Anna Davina de Virieu [14224], geb. te Heusden [NB] op 29 maart 1847, ovl. (56 jaar oud) te Haarlem [NH] op 26 januari 1904. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Philips Francois Willem [14225], geb. te Haarlem [NH] op 31 juli 1874, rechtenstudent, ovl. (21 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 mei 1896. 
  2.  Philippus [14226], geb. te Haarlem [NH] op 8 januari 1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10 januari 1962, volgt XIIw
  3.  Maria Francesca [14227], geb. te Haarlem [NH] op 28 mei 1877, ovl. (97 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13 februari 1975, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) [5783] te Haarlem [NH] op 20 juni 1901 met Eugene Antoine Charles Paul Vogelpoel [14280], zn. van Bernard Johan Vogelpoel [14281] en Elise Eugenie Rudolph [14282], geb. op 3 juli 1866, KNO-arts/medisch adviseur Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 15 oktober 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Petronella [14228], geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21 juli 1931, volgt XIIx
  5.  Willem Jacob Scipio [14229], geb. te Haarlem [NH] op 31 juli 1882, student polytechnische school, ovl. (22 jaar oud) te Delft [ZH] op 6 april 1905. 
  6.  Wilna Cornelia Anna [14230], geb. te Haarlem [NH] op 25 maart 1886, frobelonderwijzeres, ovl. (42 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 21 oktober 1928. 

XIIw.  Philippus de Kanter [14226], zn. van Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218] (XIs) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes [14222], geb. te Haarlem [NH] op 8 januari 1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10 januari 1962, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) [5761] te 's-Gravenhage [ZH] op 11 mei 1906 met Kitty Crommelin [14231], dr. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], geb. te Amsterdam [NH] op 12 oktober 1885, ovl. (102 jaar oud) te Hengelo [GE] op 12 mei 1988. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14234], volgt XIIIw
  2.  Afgeschermd [14235], volgt XIIIx
  3.  Hendrik [14236], geb. te Delft [ZH] op 30 juli 1928, werktuigbouwkundig ingenieur, ovl. (81 jaar oud) te Santa Ana, Cal. [CA, Verenigde Staten] op 4 maart 2010, tr. [5781] met Afgeschermd [14277], kind van George Stetman Burkhardt [14278] en Antoinette Josephine O'brien [14279]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIw.  Afgeschermd [14234], kind van Philippus de Kanter [14226] (XIIw) en Kitty Crommelin [14231], tr. (Robert 25 jaar oud) (1) [5763] op 14 juni 1935, (gesch. te Cuernavaca [Mexico] op 4 oktober 1946) met ir. Robert Eduard van Geuns [14237], zn. van ir. Hendrik Jacob van Geuns [14238] en Elisabeth Cornelia Knuttel [14239], geb. te Delft [ZH] op 25 oktober 1909. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14248], relatie met Afgeschermd [14254]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14249], relatie met Afgeschermd [14255]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd [14234], tr. (Max 33 jaar oud) (2) [5765] te Montevideo [Uruguay] op 19 oktober 1946, (gesch. te Hengelo [OV] op 22 maart 1975) met Max Greutert [14240], zn. van Johann Jacob Greutert [14241] en Louise Greutert [14242], geb. te Zurich [ZR, Zwitserland] op 16 maart 1913, scheikundig ingenieur, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo [OV] op 22 maart 1975. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14250]. 
  2.  Afgeschermd [14251]. 
  3.  Afgeschermd [14252]. 
  4.  Afgeschermd [14253], relatie met Afgeschermd [14256]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd [14234], tr. (Piet 78 jaar oud) (3) [5767] te Leiden [ZH] op 7 januari 1993 met Piet Leendert Koppen [14243], zn. van Hendrik Theodorus Koppen [14244] en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris [14245], geb. te Vlissingen [ZE] op 10 april 1914, voorzitter Berenschot B.V, ovl. (91 jaar oud) te Hengelo [OV] op 17 januari 2006. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen [14243], zn. van Hendrik Theodorus Koppen [14244] en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris [14245], tr. (2) [5769] met Afgeschermd [14246]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen [14243], tr. (3) [5770] met Afgeschermd [14247]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIx.  Afgeschermd [14235], kind van Philippus de Kanter [14226] (XIIw) en Kitty Crommelin [14231], tr. (Herman 29 jaar oud) [5774] te Delft [ZH] op 2 maart 1953 met Herman Hupkes [14257], zn. van dr.ir. Willem Hupkes [14258] (directeur Nederlandse Spoorwegen) en Juli Marie Bauer [14259], geb. te De Bilt [UT] op 22 maart 1923, mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad, ovl. (47 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 4 augustus 1970. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Julius [14260], geb. op 7 januari 1954, ovl. (2 dagen oud) op 9 januari 1954. 
  2.  Afgeschermd [14261], volgt XIVk
  3.  Afgeschermd [14262], volgt XIVl
  4.  Afgeschermd [14263], relatie met Afgeschermd [14276]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd [14264]. 

XIVk.  Afgeschermd [14261], kind van Herman Hupkes [14257] (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd [14235] (XIIIx), relatie met Afgeschermd [14265], kind van Afgeschermd [14266] en Afgeschermd [14267]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14268]. 
  2.  Afgeschermd [14269]. 

XIVl.  Afgeschermd [14262], kind van Herman Hupkes [14257] (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd [14235] (XIIIx), relatie met Afgeschermd [14270], kind van Afgeschermd [14271] en Afgeschermd [14272]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14273]. 
  2.  Afgeschermd [14274]. 
  3.  Afgeschermd [14275]. 

XIIx.  Anna Petronella de Kanter [14228], dr. van Willem Johannes Hendrik de Kanter [14218] (XIs) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes [14222], geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21 juli 1931, tr. (resp. ongeveer 24 en 27 jaar oud) (1) [5785] te 's-Gravenhage [ZH] op 22 december 1905, (gesch. op 4 januari 1917) met DR. Claude August Crommelin [14283], zn. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 22 december 1878, doctor/lector/filosoof/natuurkundige, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [ZH] op 1 juli 1965. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert Daniel [14286], geb. te Leiden [ZH] op 18 januari 1907, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31 mei 1993, volgt XIIIy
  2.  Rudolph Maximiliaan [14287], geb. te Leiden [ZH] op 19 april 1908, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 september 1993, volgt XIIIz
  3.  Doodgeb. zoon [14288], geb. te Leiden [ZH] op 18 maart 1910. 
  4.  Julie Elisabeth [14289], geb. te Leiden [ZH] op 2 maart 1913, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, volgt XIIIaa
  DR. Claude August Crommelin [14283], zn. van Robert Daniel Crommelin [14232] (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius [14233], tr. (2) [5786] met Sara Jacoba Susanna Carolina Slotemaker [14284], geb. in 1894, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1932. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Petronella de Kanter [14228], tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) [5787] te Bussum [NH] op 20 november 1918 met Cesar Alphonsius Albertus van Veer [14285]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIy.  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin [14286], zn. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 18 januari 1907, hoofd afd. Mineralogie Stichting voor Bodemkartering; adelborst, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31 mei 1993, begr. te Amsterdam [NH] in juni 1996, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (1) [5788] te 's-Gravenhage [ZH] op 9 november 1934, (gesch. te Arnhem [GE] op 21 oktober 1949) met Tannetje Kooijman [14290], dr. van Roelof Kooijman [14291] (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg [14292], geb. te Den Helder [NH] op 17 juli 1901, ovl. (85 jaar oud) te Gees [DR] op 22 mei 1987. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14298]. 
  Tannetje Kooijman [14290], dr. van Roelof Kooijman [14291] (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg [14292], tr. (2) [5790] met Frederik Louis Goedhart [14293]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin [14286], tr. (46 jaar oud) (2) [5791] te Wageningen [GE] op 6 augustus 1953 met Afgeschermd [14294], kind van Alko van der Wiel [14295] en Helena Louise Huberta Greter [14296]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14299], relatie met Afgeschermd [14302], kind van Afgeschermd [14303] en Afgeschermd [14304]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14300]. 
  3.  Afgeschermd [14301]. 
  Afgeschermd [14294], kind van Alko van der Wiel [14295] en Helena Louise Huberta Greter [14296], relatie met Afgeschermd [14297]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIz.  Rudolph Maximiliaan Crommelin [14287], zn. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 19 april 1908, marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 september 1993, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [5796] te 's-Gravenhage [ZH] op 18 maart 1937 met jkvr Maria Anna Schorer [14305], dr. van jkhr George Lodewijk Schorer [14306] (marine-officier/lid Raad voor de Luchtvaart) en Anna Maria Dijckmeester [14307], geb. te Middelburg [ZE] op 22 december 1912, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 8 december 1973. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14308], volgt XIVm
  2.  Afgeschermd [14309]. 
  3.  Rudolph Lodewijk [14310], geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 10 april 1941, ovl. (3 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29 mei 1944. 
  4.  Afgeschermd [14311], relatie met Afgeschermd [14321], kind van Afgeschermd [14322] en Afgeschermd [14323]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVm.  Afgeschermd [14308], kind van Rudolph Maximiliaan Crommelin [14287] (XIIIz) (marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee) en jkvr Maria Anna Schorer [14305], relatie met Afgeschermd [14312], kind van Afgeschermd [14313] en Afgeschermd [14314]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14315]. 
  2.  Afgeschermd [14316]. 
  3.  Afgeschermd [14317], volgt XVf

XVf.  Afgeschermd [14317], kind van Afgeschermd [14308] (XIVm) en Afgeschermd [14312], relatie met Afgeschermd [14318]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14319]. 
  2.  Afgeschermd [14320]. 

XIIIaa.  Julie Elisabeth Crommelin [14289], dr. van DR. Claude August Crommelin [14283] (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter [14228] (XIIx), geb. te Leiden [ZH] op 2 maart 1913, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) [5803] te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 14 juni 1947 met Horst Arndt Karl Ludwig Engels [14324], zn. van Heinrich Karl Wilhelm Engels [14325] en Anna Louisa Maria Martha Amalia von Ploetz [14326], geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 22 februari 1914, kunstschilder, ovl. (77 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 26 oktober 1991. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14327]. 

XIt.  Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030], dr. van mr. Philippus de Kanter [9903] (Xn) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol [10023], geb. te Paramaribo [Suriname] op 18 augustus 1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18 december 1907, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [3894] te Zaltbommel [GE] op 2 september 1869 met Bernard Mees [10050], zn. van Rudolf Adriaan Mees [10051] (kassier) en Jkvr. Margaretha Agatha van Marken [10052], geb. te Rotterdam [ZH] op 28 september 1835, directeur, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12 december 1911. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha Agatha [10053], geb. te Rotterdam [ZH] op 10 juli 1870, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 20 juni 1952. 
  2.  Anna Petronella [10054], geb. te Rotterdam [ZH] op 30 maart 1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 1 augustus 1962, volgt XIIy
  3.  Philippus [10055], geb. te Rotterdam [ZH] op 5 maart 1874, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 20 mei 1944, volgt XIIz
  4.  Rudolf Adriaan [14328], geb. te Rotterdam [ZH] op 17 november 1876, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26 augustus 1960, volgt XIIaa

XIIy.  Anna Petronella Mees [10054], dr. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 30 maart 1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 1 augustus 1962, tr. (resp. 20 en ongeveer 31 jaar oud) [3896] te Rotterdam [ZH] op 9 juni 1892 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp [10056], zn. van Wilhelm Theodor Carp [10057] en Johanna Sijbilla Helena Maria Esch [10058], geb. te Rotterdam [ZH] in 1861, firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 3 januari 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Sybilla Helena Maria [14329], geb. te Rotterdam [ZH] op 2 augustus 1893, tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) [5805] te Rotterdam [ZH] op 15 juli 1915 met Abraham van Stolk [14333], zn. van Jacob van Stolk [14334] en Johanna Maria Havelaar [14335], geb. op 15 mei 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Huberta [14330], geb. te Rotterdam [ZH] op 2 augustus 1894. 
  3.  Willem [14331], geb. te Rotterdam [ZH] op 22 juni 1896, ovl. (40 jaar oud) op 4 februari 1937. 
  4.  Emilie [14332], geb. te Rotterdam [ZH] op 24 januari 1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30 mei 1984, volgt XIIIab

XIIIab.  Emilie Carp [14332], dr. van Wilhelm Friedrich Theodor Carp [10056] (firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland) en Anna Petronella Mees [10054] (XIIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 24 januari 1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30 mei 1984, tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [5807] op 31 juli 1917, (gesch.) met jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel [14336], zn. van David Christianus Graswinckel [14338] en Annie Lavinia van Beuningen [14339], geb. te Amersfoort [UT] in 1894. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  jkvr. Annie Lavinia [14344], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 november 1918, ovl. (67 jaar oud) te Ede [GE] op 29 juni 1986. 
  2.  Afgeschermd [14345], tr. (Jacques 29 jaar oud) [5813] te Wassenaar [ZH] op 27 juni 1945 met Jacques Wilhelm Schlimmer [14346], zn. van Jacobus Wilhelm Schlimmer [14347] en Margaretha Wilhelmina Collignon [14348], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18 november 1915, ovl. (70 jaar oud) te Ede [GE] op 12 december 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel [14336], zn. van David Christianus Graswinckel [14338] en Annie Lavinia van Beuningen [14339], tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 39 jaar oud) (2) [5810] op 27 juni 1945 met Anna Barbara Amen [14340], geb. in 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Emilie Carp [14332], tr. (resp. 41 en ongeveer 43 jaar oud) (2) [5808] te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 27 mei 1939 met Hermanus Johannes Kessler [14337], zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler [14341] en Margaretha Jacoba de Lange [14342], geb. in 1896, voetballer/hockeyspeler/oogarts, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 17 augustus 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hermanus Johannes Kessler [14337], zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler [14341] en Margaretha Jacoba de Lange [14342], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) [5812] te Leiden [ZH] op 28 oktober 1919, (gesch. op 28 maart 1939) met Johanna Hendrika Briet [14343], geb. in 1895. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIz.  Philippus Mees [10055], zn. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 5 maart 1874, bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20 mei 1944, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [5815] te 's-Gravenhage [ZH] op 25 februari 1904 met Tonia Bouvin [14349], dr. van mr./dr. Philip Adriaan Jacob Bouvin [14350] (mr./doctor in beide rechten/advocaat/raadsheer Gerechtshof Den Haag) en Hermina Emmerentia Kolff [14351], geb. te Rotterdam [ZH] op 1 maart 1883, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 6 augustus 1939, begr. te Hillegersberg [ZH] op 9 augustus 1939. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernard [14352], geb. te Rotterdam [ZH] op 8 november 1904, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 6 november 1978, volgt XIIIac
  2.  Philip Adriaan Jacob [14353], geb. te Rotterdam [ZH] op 4 februari 1907, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 29 oktober 1993, volgt XIIIad
  3.  Marten [14354], geb. te Rotterdam [ZH] op 2 mei 1911, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 8 december 1996. 

XIIIac.  mr. Bernard Mees [14352], zn. van Philippus Mees [10055] (XIIz) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin [14349], geb. te Rotterdam [ZH] op 8 november 1904, planoloog bij Stadsontwikkeling, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 6 november 1978, begr. te Gorssel [GE] op 10 november 1978, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) [5817] te 's-Gravenhage [ZH] op 29 oktober 1942 met Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema [14355], dr. van dr. Johannes Wijtema [14356] (burgemeester Dordrecht/Rotterrdam) en Laurentina Elisabeth (Laura) Versteeg [14357], geb. te Haarlem [NH] op 27 februari 1911, ovl. (90 jaar oud) te Epse [GE] op 25 december 2001, begr. te Gorssel [GE] op 29 december 2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14358], volgt XIVn
  2.  Afgeschermd [14359]. 
  3.  Afgeschermd [14360], relatie met Afgeschermd [14367], kind van Afgeschermd [14368] en Afgeschermd [14369]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVn.  Afgeschermd [14358], kind van mr. Bernard Mees [14352] (XIIIac) (planoloog bij Stadsontwikkeling) en Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema [14355], relatie met Afgeschermd [14361], kind van Afgeschermd [14362] en Afgeschermd [14363]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14364]. 
  2.  Afgeschermd [14365]. 
  3.  Afgeschermd [14366]. 

XIIIad.  mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353], zn. van Philippus Mees [10055] (XIIz) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin [14349], geb. te Rotterdam [ZH] op 4 februari 1907, pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 29 oktober 1993, begr. op 2 november 1993, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [5823] te Arnhem [GE] op 28 oktober 1930 met Madelaine Sara Leonore Everts [14370], dr. van jkhr. Boudewijn Franciscus Everts [14371] (advocaat) en Anna Catharina Cornelia Moll [14372], geb. te Arnhem [GE] op 28 juli 1905, ovl. (90 jaar oud) te Beekbergen [GE] op 19 oktober 1995, begr. op 23 oktober 1995. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gegrorius [14373], geb. te Rotterdam [ZH] op 6 augustus 1931, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 april 1993, volgt XIVo
  2.  Afgeschermd [14374], volgt XIVp
  3.  Afgeschermd [14375], volgt XIVq
  4.  Afgeschermd [14376], relatie met Afgeschermd [14396], kind van Afgeschermd [14397] en Afgeschermd [14398]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd [14377], volgt XIVr
  6.  Afgeschermd [14378], relatie met Afgeschermd [14405], kind van Afgeschermd [14406] en Afgeschermd [14407]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVo.  Gegrorius Mees [14373], zn. van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], geb. te Rotterdam [ZH] op 6 augustus 1931, KLM-werknemer; fotohandelaar, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30 april 1993, tr. (30 jaar oud) [5825] te 's-Gravenhage [ZH] op 30 september 1961, (gesch.) met Afgeschermd [14379], kind van Afgeschermd [14380] en Afgeschermd [14381]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14382]. 
  2.  Afgeschermd [14383]. 
  3.  Afgeschermd [14384]. 

XIVp.  Afgeschermd [14374], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14385], kind van Hubert de Stuers [14386] en Bertha Elisabeth de Groot [14387]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14388]. 
  2.  Afgeschermd [14389]. 
  3.  Afgeschermd [14390]. 

XIVq.  Afgeschermd [14375], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14391], kind van Afgeschermd [14392] en Afgeschermd [14393]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14394]. 
  2.  Afgeschermd [14395]. 

XIVr.  Afgeschermd [14377], kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees [14353] (XIIIad) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts [14370], relatie met Afgeschermd [14399], kind van Afgeschermd [14401] en Afgeschermd [14402]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14403]. 
  2.  Afgeschermd [14404]. 
  Afgeschermd [14377], relatie met Afgeschermd [14400]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIaa.  Rudolf Adriaan Mees [14328], zn. van Bernard Mees [10050] (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter [10030] (XIt), geb. te Rotterdam [ZH] op 17 november 1876, lid firma W. Bunge & Co, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26 augustus 1960, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) [5838] te Rotterdam [ZH] op 30 augustus 1905 met Sophia Antje Stenfert Kroese [14408], dr. van Willem Herman Stenfert Kroese [14409] en Lientje Anna Groesbeek [14410], geb. te Tilburg [NB] in 1885. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna [14411], geb. te Amsterdam [NH] op 7 september 1906, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) [5840] te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 14 november 1931 met Charles Jacques Bissery [14414], zn. van Eugene Bissery [14415] en Charlotte Herzog [14416], geb. te Le Blanc [Frankrijk] op 24 juli 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14412], volgt XIIIae
  3.  Afgeschermd [14413], tr. (Dunstan 34 jaar oud) (1) [5850] te 's-Gravenhage [ZH] op 8 maart 1947, (gesch. te 's-Gravenhage [ZH] op 5 mei 1953) met Dunstan Gurney Himbury [14432], zn. van Samuel Charles Himbury [14433] en Rose Gurney [14434], geb. te Montreal [Canada] op 24 juni 1912, ovl. (62 jaar oud) te Toronto [Canada] op 30 januari 1975. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd [14435], kind van Frederik Hendrik Knottenbelt [14436] en Helena Johanna ten Doesschate [14437]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIae.  Afgeschermd [14412], kind van Rudolf Adriaan Mees [14328] (XIIaa) (lid firma W. Bunge & Co) en Sophia Antje Stenfert Kroese [14408], tr. (Vera 41 jaar oud) [5842] te Amsterdam [NH] op 6 mei 1951 met Vera Emmy Marie Geertruida de Vos [14417], dr. van Bernard Martinus de Vos [14418] en Frieda Maria Alwine Julie Hildegard Graff [14419], geb. te Amsterdam [NH] op 5 juli 1909. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14420], tr. (Harold 40 jaar oud) [5844] te Wassenaar [ZH] op 30 augustus 1969, (gesch. op 18 november 1974) met Harold Erwin Hylkema [14423], zn. van Dr. Sjouke Hylkema [14424] (doctor) en Lily Olga von Holle [14425], geb. op 6 januari 1929, ovl. (73 jaar oud) te Caracas [Venezuela] in mei 2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14421], relatie met Afgeschermd [14426], kind van Afgeschermd [14427] en Afgeschermd [14428]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [14422], relatie met Afgeschermd [14429], kind van Afgeschermd [14430] en Afgeschermd [14431]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Floris Becker [1764], zn. van Albertus Becker [1760] (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap [1725] (Vc), geb. te Utrecht [UT] in 1659, ged. aldaar op 8 januari 1659, advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25 februari 1691, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) [1970] te Utrecht [UT] op 13 mei 1684 met Maria de Vrij [5265], dr. van Jacob de Vrij [9574] en Catharina de Goij [9575], ged. te Utrecht [UT] op 7 november 1662, begr. aldaar op 30 januari 1715. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina [17294], ged. te Utrecht [UT] op 5 februari 1685. 
  2.  Albertus [5266], geb. in 1688, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1733, volgt VIIf
  3.  Catharina [17292], ged. te Utrecht [UT] op 25 februari 1690. 
  4.  Jacob [5267], ged. te Utrecht [UT] op 2 augustus 1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], volgt VIIg

VIIf.  Albertus Becker [5266], zn. van Floris Becker [1764] (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij [5265], geb. in 1688, ged. te Utrecht [UT] op 12 april 1688, Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 augustus 1733, otr. [3898] te Amersfoort [UT] op 5 oktober 1719, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Leusden [UT] op 24 oktober 1719 met Aletta Both [10059], dr. van Henrick Both [10060] (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray [10061], geb. in 1697, ged. te Amersfoort [UT] op 7 september 1697, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 5 september 1745. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Jacob [10062], ged. te Utrecht [UT] op 8 september 1722, volgt VIIIg
  2.  Albert Hendrik [17298], ged. te Utrecht [UT] op 10 december 1723. 
  3.  Albert [17297], ged. te Utrecht [UT] op 18 maart 1725. 
  4.  Abigael [10063], geb. te Utrecht [UT] op 13 augustus 1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16 juli 1779, volgt VIIIh
  5.  Pietronella Willemina [17299], ged. te Utrecht [UT] op 1 oktober 1732. 
  Aletta Both [10059], dr. van Henrick Both [10060] (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray [10061], otr. (2) [3900] te Utrecht [UT] op 14 oktober 1736, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 oktober 1736 met Franciscus Burman [10064], majoor en luitenant-kolonel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIg.  Floris Jacob Becker [10062], zn. van Albertus Becker [5266] (VIIf) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both [10059], ged. te Utrecht [UT] op 8 september 1722, kapitein/overste, tr. [3901] met Everdina Beatrix Schippers [10065], dr. van Cornelis Schippers [10066] en Charlotta Elisabeth Visscher [10067]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sara Jacoba [10069], geb. te Gouda [ZH] op 3 augustus 1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 9 maart 1805, volgt IXi
  2.  Floris Everardus [10070]. 
  3.  Cornelis Carel [10068]. 
  Everdina Beatrix Schippers [10065], dr. van Cornelis Schippers [10066] en Charlotta Elisabeth Visscher [10067], tr. (2) [3903] met Gerbrand Johannes Ranck [10071], geb. in 1714. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXi.  Sara Jacoba Becker [10069], dr. van Floris Jacob Becker [10062] (VIIIg) (kapitein/overste) en Everdina Beatrix Schippers [10065], geb. te Gouda [ZH] op 3 augustus 1754, ged. te Utrecht [UT] op 4 augustus 1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 9 maart 1805, begr. te Gouda [ZH] op 13 maart 1805, tr. (1) [3904] met Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10072], zn. van Jan van Teylingen [10073] en Elisabeth Selckart [10074] (vrouwe van Kamerik en de Houtdijken), geb. te Rotterdam [ZH] in 1752, ged. aldaar op 4 mei 1752, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Gouda [ZH] op 24 december 1837. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Floris Jacob [10075], geb. te Gouda [ZH] op 29 maart 1778, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 26 januari 1851. 
  2.  jkhr. Hilvaart Theordorus [10076], geb. te Gouda [ZH] op 8 november 1780, heer van Hilvarenbeek; luitenant;generaal; lid hoog militair gerechtshof, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 oktober 1865. 
  3.  Margaretha Elisabeth [10077], geb. te Gouda [ZH] op 17 oktober 1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 augustus 1873, volgt Xo
  4.  Charlotte Everdine [10078], geb. te Gouda [ZH] op 24 mei 1783, ovl. (61 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 2 juni 1844. 
  5.  Diederik Gregorius [10079], geb. te Gouda [ZH] op 19 november 1784, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14 september 1872, volgt Xp
  6.  Isaak Johannes [10080], geb. te Gouda [ZH] op 10 december 1786, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 13 november 1812. 
  Sara Jacoba Becker [10069], tr. (28 jaar oud) (2) [7197] te Utrecht [UT] op 1 januari 1783 met Isaac Scheltus [17357]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Isaac Scheltus [17357], tr. (2) [7198] met Maria Braet [17358]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sara Jacoba Becker [10069], tr. (3) [3906] met Pieter Braet [10081], zn. van Claes Braet [17363] en Goutjen Everts [17364]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieter Braet [10081], zn. van Claes Braet [17363] en Goutjen Everts [17364], tr. (1) [5928] met Maria Braet [14602], ovl. in 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xo.  Margaretha Elisabeth van Teylingen [10077], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10072] en Sara Jacoba Becker [10069] (IXi), geb. te Gouda [ZH] op 17 oktober 1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 augustus 1873, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) [3907] te Gouda [ZH] op 21 mei 1809 met Willem Adriaan Pillera [10082], zn. van Jan Willem (Jean Guillaume) Pillera [10083] (gezworen raad van Maastricht) en Catharina Paulina Laats [10084], geb. in 1783, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 8 februari 1859. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Georgette Catharina Pauline [10085], geb. te Amsterdam [NH] op 4 maart 1810, Waals Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Achern [BW, Duitsland] op 25 november 1880. 

Xp.  Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10079], zn. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10072] en Sara Jacoba Becker [10069] (IXi), geb. te Gouda [ZH] op 19 november 1784, ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14 september 1872, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) [3909] te Nijmegen [GE] op 19 november 1812 met Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen [10086], dr. van Jkhr./mr. Willem van Engelen [10087] (advocaat; schepen in het Rijk van Nijmegen, lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal) en Laurentia Clara Elizabeth van Dam [10088], geb. te Nijmegen [GE] op 29 augustus 1785, rentenierster, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20 december 1840. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jkvr. Sara Jacoba Diederika [10089], geb. te Rotterdam [ZH] op 22 januari 1814, ovl. (11 jaar oud) aldaar op 10 december 1825. 
  2.  Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara [10090], geb. te Rotterdam [ZH] op 11 februari 1815, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 3 mei 1816. 
  3.  Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) [10091], geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 juni 1900, volgt XIu
  4.  Jkhr./mr. Willem [10092], geb. te Rotterdam [ZH] op 26 september 1817, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 april 1892, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) [3911] te 's-Gravenhage [ZH] op 25 september 1850 met Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee [10096], dr. van Baron Isaac August Melvill van Carnbee [10097] en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld [10098], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1821, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28 december 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jkvr. Margaretha [10093], geb. te Rotterdam [ZH] op 4 december 1819, ovl. (71 jaar oud) te Velp [GE] op 5 mei 1891. 
  6.  Jkvr. Suzanna Elisabeth [10094], geb. te Rotterdam [ZH] op 24 juni 1822, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15 september 1823. 
  7.  Jacoba Aletta Charlotta Everdina [10095], geb. te Rotterdam [ZH] op 29 augustus 1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12 april 1893, volgt XIv

XIu.  Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen [10091], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10079] (Xp) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen [10086] (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ged. aldaar op 26 september 1816, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27 juni 1900, tr. (resp. ongeveer 27 en 33 jaar oud) [3913] te Rotterdam [ZH] op 22 juni 1843 met baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg [10099], zn. van Baron Boldewijn Reint Wolter Sloet van Zwanenburg [10100] en Baronesse Catharina Elisabeth Louise van Dedem [10101] (Vrouwe van Vosbergen), geb. te Kampen [OV] op 23 november 1809, belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht [UT] op 9 december 1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth Louise [10102], geb. te Twello [GE] op 25 juni 1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 november 1916, volgt XIIab
  2.  mr. Boudewijn Reint Wolter Arend [10103], geb. te Twello [GE] op 24 november 1845, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17 april 1914, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) [5935] op 11 oktober 1870, (gesch. op 24 november 1886) met Marie Louise Mayer [14619], geb. te Wiesbaden [Duitsland] op 10 januari 1841. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 25 jaar oud) (2) [5936] te Sommerein [Oostenrijk] op 18 september 1889 met Theresia Katharina Voigt [14620], geb. te Wenen [Oostenrijk] op 24 september 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Diederik Gregorius [10104], geb. te Twello [GE] op 12 oktober 1847, ovl. (26 jaar oud) te Kota Radja [SM, IndonesiŽ] op 27 juni 1874. 
  4.  Jacoba Aletta Francina [10105], geb. te Twello [GE] op 15 mei 1850, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24 september 1929. 
  5.  Hilvaardina Theodora [10106], geb. te Twello [GE] op 12 november 1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 oktober 1914, volgt XIIac
  6.  Doodgeb. kind [10107], geb. te Twello [GE] op 11 juli 1857. 
  7.  Willem Lodewijk [10108], geb. te Twello [GE] in 1858, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 16 februari 1869. 

XIIab.  Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102], dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg [10099] (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen [10091] (XIu), geb. te Twello [GE] op 25 juni 1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 november 1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) [3915] te Apeldoorn [GE] op 7 augustus 1873 met Baron Schelto van Heemstra [10109], zn. van mr. Frans Julius Johan van Heemstra [10110] en Barones Henriette Philippine Jacoba van Pallandt [10111], geb. te Irnsum [FR] op 30 september 1842, burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper, ovl. (69 jaar oud) te Leiden [ZH] op 20 december 1911. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Barones Francisca Juliana Johanna [10112], geb. te Hillegom [ZH] op 23 mei 1874, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 14 april 1875. 
  2.  Baron Willem Johan Henri [10113], geb. te Hillegom [ZH] op 7 augustus 1875, ovl. (9 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 april 1885. 
  3.  Barones Henriette Philippina Jacoba [10114], geb. te Hillegom [ZH] op 13 november 1876, ovl. (88 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 22 juni 1965, tr. [3917] met baron Alexander Gerard Quarles de Quarles [10119], zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles [9761] en Anna Maria Emilia van Dongen [9762], geb. te Bergen op Zoom [NB] op 26 juni 1866, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24 mei 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Barones Antoinette Frederique Woltera [10115], geb. te Hillegom [ZH] op 17 november 1878, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 19 december 1879. 
  5.  Schelte [10116], geb. te Hillegom [ZH] op 5 december 1879, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26 maart 1960, volgt XIIIaf
  6.  Jacob Diederik Gregorius [10117], geb. te Hillegom [ZH] op 24 februari 1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 maart 1956, volgt XIIIag
  7.  Theodore Willem Lodewijk [10118], geb. te Sassenheim [ZH] op 27 maart 1883, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31 maart 1945, volgt XIIIah

XIIIaf.  Baron Schelte van Heemstra [10116], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIab), geb. te Hillegom [ZH] op 5 december 1879, commissaris der koningin in Gelderland, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26 maart 1960, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) [3918] te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21 december 1911 met Mathilda Jacoba van Oosterzee [10120], dr. van Jan Matthieu Henri van Oosterzee [10121] en Gustavine Abrahamine Buyn [10122], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14 maart 1888, ovl. (75 jaar oud) te Soestdijk [UT] op 13 mei 1963. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Schelte [10123], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 8 december 1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 6 december 1990, volgt XIVs
  2.  Barones Catharina Elisabeth Louise [10124], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14 maart 1914, ovl. (79 jaar oud) te Jeruzalem [IsraŽl] op 31 maart 1993. 
  3.  Baron/mr. Jan Matthieu Henri [10125], geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 10 maart 1916, ovl. (43 jaar oud) te Purmerend [NH] op 17 oktober 1959. 

XIVs.  Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123], zn. van Baron Schelte van Heemstra [10116] (XIIIaf) (commissaris der koningin in Gelderland) en Mathilda Jacoba van Oosterzee [10120], geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 8 december 1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 6 december 1990, tr. (27 jaar oud) [3920] te Nunspeet [GE] op 21 maart 1940 met Afgeschermd [10126], kind van Herman Theodoor Jacob [10127] en Elisabeth Jacoba van der Leeuw [10128]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10129], volgt XVg
  2.  Afgeschermd [10130], relatie met Afgeschermd [14603], kind van Afgeschermd [14604] en Afgeschermd [14605]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10131]. 
  4.  Afgeschermd [10132], volgt XVh
  5.  Afgeschermd [10133], volgt XVi

XVg.  Afgeschermd [10129], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVs) en Afgeschermd [10126], relatie met Afgeschermd [10134], kind van Afgeschermd [10135] en Afgeschermd [10136]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10137], volgt XVIa
  2.  Afgeschermd [10138]. 
  3.  Afgeschermd [10139]. 
  Afgeschermd [10134], kind van Afgeschermd [10135] en Afgeschermd [10136], tr. (2) [3924] met mr. Karel Herman Beijen [10140], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 2 maart 1923, politicus, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd [10129], relatie met Afgeschermd [10141], kind van Afgeschermd [10719] en Afgeschermd [10720]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVIa.  Afgeschermd [10137], kind van Afgeschermd [10129] (XVg) en Afgeschermd [10134], relatie met Afgeschermd [10142], kind van Afgeschermd [10143] en Afgeschermd [10144]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [10145]. 

XVh.  Afgeschermd [10132], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVs) en Afgeschermd [10126], relatie met Afgeschermd [10146], kind van Afgeschermd [10147] en Afgeschermd [10148]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10149]. 
  2.  Afgeschermd [10150]. 
  3.  Afgeschermd [10151]. 

XVi.  Afgeschermd [10133], kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra [10123] (XIVs) en Afgeschermd [10126], relatie met Afgeschermd [10152], kind van Afgeschermd [10153] en Afgeschermd [10154]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10155]. 
  2.  Afgeschermd [10156]. 
  3.  Afgeschermd [10157]. 
  4.  Afgeschermd [10721]. 

XIIIag.  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIab), geb. te Hillegom [ZH] op 24 februari 1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12 maart 1956, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) [3932] te Amsterdam [NH] op 14 oktober 1909 met Sophia Alexandra Beels [10158], dr. van Alexander Hercules Beels [10159] en Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep [10160], geb. te Amsterdam [NH] op 10 maart 1885, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 2 augustus 1935. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Alexandra Herculine [10161], geb. te Amsterdam [NH] op 30 november 1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13 september 1987, volgt XIVt
  2.  Elisabeth Cornelia [10162], geb. te Amsterdam [NH] op 12 november 1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 mei 1990, volgt XIVu
  3.  Cornelia Sophia [10163], geb. te Amsterdam [NH] op 13 januari 1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 maart 1987, volgt XIVv
  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117], tr. (resp. 56 en 53 jaar oud) (2) [3934] te Rheden [GE] op 22 juli 1937 met Anna Theophila de Bruyn van Melis- en Mariekerke [10164], dr. van Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke [10165] en Jkvr. Susanna Maria Cornelia Six [10166], geb. te Koudekerke [ZE] op 6 juli 1884, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 april 1973. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVt.  Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 30 november 1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13 september 1987, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [3936] op 10 oktober 1933, (gesch. op 17 januari 1948) met Kaeso Fabius [10167], zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius [10168] en Ada Wilhelmina van Tienhoven [10169], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 januari 1908, burgemeester De Bilt, ovl. (78 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 18 december 1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10170], volgt XVj
  2.  Afgeschermd [10171], volgt XVk
  3.  Afgeschermd [10172], volgt XVl
  Kaeso Fabius [10167], zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius [10168] en Ada Wilhelmina van Tienhoven [10169], tr. (2) [3938] met Beppy van Vloten [10173], geb. in 1911, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVj.  Afgeschermd [10170], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVt), relatie met Afgeschermd [10174], kind van dr. Philipp Christiaan Molhuijsen [10175] (onderbibliothecaris Vredespaleis; dir. KB) en Julia Ulrica de Vries [10176]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10177]. 
  2.  Afgeschermd [10178]. 

XVk.  Afgeschermd [10171], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVt), relatie met Afgeschermd [10179], kind van Afgeschermd [10180] en Afgeschermd [10181]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10184]. 
  2.  Afgeschermd [10182]. 
  3.  Afgeschermd [10183]. 

XVl.  Afgeschermd [10172], kind van Kaeso Fabius [10167] (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra [10161] (XIVt), relatie met Afgeschermd [10185], kind van Afgeschermd [10186] en Afgeschermd [10187]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10188], volgt XVIb
  2.  Afgeschermd [10189]. 

XVIb.  Afgeschermd [10188], kind van Afgeschermd [10172] (XVl) en Afgeschermd [10185], relatie met Afgeschermd [10190], kind van Afgeschermd [10191] en Afgeschermd [10192]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10193]. 
  2.  Afgeschermd [10194]. 

XIVu.  Barones Elisabeth Cornelia van Heemstra [10162], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 12 november 1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30 mei 1990, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [3947] te Amsterdam [NH] op 10 januari 1939 met Joseph Antoine Marie Hubert Luns [10195], zn. van dr. Hubert Marie Luns [10196] (kunstschilder/hoogleraar) en Harriet Anna Paula Maria Louvrier [10197], geb. te Rotterdam [ZH] op 28 augustus 1911, secretaris-generaal NAVO, ovl. (90 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 3 juli 2002. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10198]. 
  2.  Afgeschermd [10199]. 

XIVv.  Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163], dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra [10117] (XIIIag) en Sophia Alexandra Beels [10158], geb. te Amsterdam [NH] op 13 januari 1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18 maart 1987, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [3949] te Amsterdam [NH] op 5 mei 1944 met mr. Georges Bergsma [10200], zn. van Dr. Eiso Bergsma [10201] en Gerda Henry [10202], geb. te Tandjong Poera [SM, IndonesiŽ] op 25 maart 1915, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25 december 1994. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10203], volgt XVm
  2.  Afgeschermd [10204], volgt XVn
  3.  Afgeschermd [10205], relatie met Afgeschermd [10210], kind van Afgeschermd [10211] en Afgeschermd [10212]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [10206], relatie met Afgeschermd [10213], kind van Afgeschermd [10214] en Afgeschermd [10215]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVm.  Afgeschermd [10203], kind van mr. Georges Bergsma [10200] en Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163] (XIVv), relatie met Afgeschermd [10207], kind van Afgeschermd [10208] en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt [10209]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14606], volgt XVIc
  2.  Afgeschermd [14607]. 

XVIc.  Afgeschermd [14606], kind van Afgeschermd [10207] en Afgeschermd [10203] (XVm), relatie met Afgeschermd [14608], kind van Afgeschermd [14609] en Afgeschermd [14610]. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14611]. 

XVn.  Afgeschermd [10204], kind van mr. Georges Bergsma [10200] en Barones Cornelia Sophia van Heemstra [10163] (XIVv), relatie met Afgeschermd [10216], kind van Afgeschermd [10217] en Afgeschermd [10218]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10219]. 
  2.  Afgeschermd [10220]. 

XIIIah.  Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118], zn. van Baron Schelto van Heemstra [10109] (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg [10102] (XIIab), geb. te Sassenheim [ZH] op 27 maart 1883, hoofdingenieur spoorwegen, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31 maart 1945, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) [3959] te Utrecht [UT] op 19 juni 1913 met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], dr. van Jkhr./mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck [10222] en Henriette Johanna Royaards [10223], geb. te Breda [NB] op 27 november 1883, ovl. (87 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 13 oktober 1971. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Frans Julius Johan [10224], geb. te Utrecht [UT] op 28 april 1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28 december 1982, volgt XIVw
  2.  Baron/ir. Henrick Maurits Jan [10225], geb. te Utrecht [UT] op 15 juni 1915, ovl. (74 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 17 mei 1990, tr. (47 jaar oud) [3961] te Amersfoort [UT] op 14 mei 1963 met Afgeschermd [10232], kind van ir. Rudolf le Poole [10233] en Emilie Geertruida Faure [10234]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Barones Cornelia Maria (Cox) [10226], geb. te Utrecht [UT] op 26 november 1916, ovl. (82 jaar oud) te Laren [NH] op 3 juli 1999. 
  4.  Theodore Willem Lodewijk (Wido) [10227], geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1918, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15 augustus 2010, volgt XIVx
  5.  Afgeschermd [10228], volgt XIVy
  6.  Afgeschermd [10229], relatie met Afgeschermd [10235], kind van Johannes Anthonij van der Mersch [10236] en Josina Petronella de Savornin Lohmann [10237]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd [10230], volgt XIVz
  8.  Afgeschermd [10231], volgt XIVaa

XIVw.  Baron/mr. Frans Julius Johan van Heemstra [10224], zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], geb. te Utrecht [UT] op 28 april 1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28 december 1982, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) [3965] te Medan [SM, IndonesiŽ] op 30 mei 1941 met Maria Ingenata Visser [10238], dr. van ir. Paul Marinus Visser [10239] en ir. Elisabeth Regina Veth [10240], geb. te Medan [SM, IndonesiŽ] op 26 augustus 1920, ovl. (70 jaar oud) te Cornwall Bridge [CT, Verenigde Staten] op 14 mei 1991. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10241]. 
  2.  Afgeschermd [10242]. 
  3.  Afgeschermd [10243]. 

XIVx.  Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227], zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1918, procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15 augustus 2010, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [3967] te Amsterdam [NH] op 26 februari 1948 met Marjolijn Franken [10244], dr. van Johannes Henricus Anthonius Franken [10245] en Leonora Alberdina van Lenning [10246], geb. te Penang [IndonesiŽ] op 3 december 1927, ovl. (74 jaar oud) te Gorssel [GE] op 16 maart 2002. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10247], volgt XVo
  2.  Afgeschermd [10248], volgt XVp
  3.  Afgeschermd [10249], volgt XVq
  4.  Afgeschermd [10250]. 
  5.  Afgeschermd [10251]. 

XVo.  Afgeschermd [10247], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10252], kind van Afgeschermd [10253] en Afgeschermd [10254]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10255]. 
  2.  Afgeschermd [10256]. 
  3.  Afgeschermd [10257]. 

XVp.  Afgeschermd [10248], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10258], kind van Afgeschermd [10259] en Afgeschermd [10260]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10261]. 
  2.  Afgeschermd [10262]. 

XVq.  Afgeschermd [10249], kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra [10227] (XIVx) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken [10244], relatie met Afgeschermd [10263], kind van Afgeschermd [10264] en Afgeschermd [10265]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10266]. 
  2.  Afgeschermd [10267]. 
  3.  Afgeschermd [10268]. 
  4.  Afgeschermd [10269]. 

XIVy.  Afgeschermd [10228], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], relatie met Afgeschermd [10270], kind van Jkhr./prof.mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann [10271] en Cornelia Schwartz [10272]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10273], volgt XVr
  2.  Afgeschermd [10274], relatie met Afgeschermd [10277], kind van Afgeschermd [10278] en Afgeschermd [10279]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10275]. 
  4.  Afgeschermd [10276]. 

XVr.  Afgeschermd [10273], kind van Afgeschermd [10270] en Afgeschermd [10228] (XIVy), relatie met Afgeschermd [10280], kind van Afgeschermd [10281] en Afgeschermd [10282]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10284]. 
  2.  Afgeschermd [10285]. 
  3.  Afgeschermd [10283]. 

XIVz.  Afgeschermd [10230], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], relatie met Afgeschermd [10286], kind van Jkhr./mr. Engelbert Nicolaas de Brauw [10287] en Barones Magdalena Maria van Panthaleon van Eck [10288]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10289], volgt XVs
  2.  Afgeschermd [10290], relatie met Afgeschermd [14612], kind van Afgeschermd [14613] en Afgeschermd [14614]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd [10291], volgt XVt
  4.  Afgeschermd [10292], volgt XVu

XVs.  Afgeschermd [10289], kind van Afgeschermd [10230] (XIVz) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10293], kind van Afgeschermd [10294] en Afgeschermd [10295]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10296]. 
  2.  Afgeschermd [10297]. 
  3.  Afgeschermd [10298]. 

XVt.  Afgeschermd [10291], kind van Afgeschermd [10230] (XIVz) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10299], kind van Afgeschermd [10300] en Afgeschermd [10301]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10302]. 
  2.  Afgeschermd [10303]. 
  3.  Afgeschermd [10304]. 

XVu.  Afgeschermd [10292], kind van Afgeschermd [10230] (XIVz) en Afgeschermd [10286], relatie met Afgeschermd [10305], kind van Afgeschermd [10306] en Afgeschermd [10307]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14615]. 
  2.  Afgeschermd [14616]. 

XIVaa.  Afgeschermd [10231], kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra [10118] (XIIIah) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck [10221], relatie met Afgeschermd [10308], kind van Jan Willem van der Lely [10309] en Adriana Maria Everts [10310]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10311], volgt XVv
  2.  Afgeschermd [10312]. 
  3.  Afgeschermd [10313], volgt XVw

XVv.  Afgeschermd [10311], kind van Afgeschermd [10231] (XIVaa) en Afgeschermd [10308], relatie met Afgeschermd [10314], kind van Afgeschermd [10315] en Afgeschermd [10316]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14617]. 
  2.  Afgeschermd [14618]. 

XVw.  Afgeschermd [10313], kind van Afgeschermd [10231] (XIVaa) en Afgeschermd [10308], relatie met Afgeschermd [10317]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10319]. 
  2.  Afgeschermd [10318]. 

XIIac.  Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg [10106], dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg [10099] (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen [10091] (XIu), geb. te Twello [GE] op 12 november 1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 oktober 1914, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) [3994] te Utrecht [UT] op 1 maart 1883 met Jkhr. Johannes Marie van Asch van Wijck [10320], zn. van Jkhr./mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck [10321] en Constanta Margaretha Maria van de Poll [10322], geb. te Utrecht [UT] op 5 maart 1856, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 16 januari 1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie [10323], geb. te Utrecht [UT] op 19 mei 1884, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem [GE] op 15 maart 1969. 
  2.  Jkhr. Boudewijn Reint Wolter Arend [10324], geb. te Utrecht [UT] op 19 februari 1888, chemigraaf, ovl. (71 jaar oud) te Doorn [UT] op 22 januari 1960, tr. (resp. 34 en ongeveer 20 jaar oud) [3996] te Amsterdam [NH] op 30 november 1922 met Johanna de Vries [10325], dr. van Klaas de Vries [10326] (kok/tramwagenbestuurder) en Adriana Jansen [10327], geb. te Amsterdam [NH] in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joan Matthias Margarethus [17312], geb. te Maarssen [UT] op 19 juni 1891. 

XIv.  Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095], dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen [10079] (Xp) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen [10086] (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] op 29 augustus 1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12 april 1893, tr. (resp. 18 en 45 jaar oud) [3998] te Rotterdam [ZH] op 9 april 1842 met mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328], zn. van Jacobus Petrus Landmeter [10329] en Louisa Jacomina Landmeter [10330], geb. te Rotterdam [ZH] op 9 september 1796, ged. Remonstrants aldaar op 6 november 1796, ovl. (79 jaar oud) te Velp [GE] op 2 oktober 1875. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind [10331], geb. te Velp [GE] op 5 juni 1843. 
  2.  Louise Jacoba Havelaar [10332], geb. te Velp [GE] op 2 november 1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 december 1920, volgt XIIad
  3.  Diederik Gregorius Havelaar [10333], geb. te Velp [GE] op 23 oktober 1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1904, volgt XIIae
  4.  Margaretha Adriana Havelaar [10334], geb. te Rheden [GE] op 25 mei 1849, ovl. (73 jaar oud) te Arnhem [GE] op 22 december 1922, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [4000] te Rheden [GE] op 3 april 1874 met Henri Philip van Alphen [10335], zn. van Henri van Alphen [10336] (bankier) en Wilhelmine Jeanne Sibille van Reede van Oudtshoorn [10337], geb. te Samarang [JA, IndonesiŽ] op 9 juni 1845, ovl. (66 jaar oud) te Cannes [06, Frankrijk] op 16 februari 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIad.  Louise Jacoba Havelaar [10332], dr. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328] en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095] (XIv), geb. te Velp [GE] op 2 november 1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27 december 1920, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) [4002] te Rheden [GE] op 11 juli 1872 met mr. Hendrik Hemmingson [10338], zn. van Samuel Alexander Hemmingson [10339] en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven [10340], geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, burgemeester Soeterwoude van 188101894, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Agatha Petronella [10341], geb. te Doorn [UT] op 20 augustus 1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10 november 1933, volgt XIIIai
  2.  Willem Ulrich [10342], geb. te Doorn [UT] op 13 februari 1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17 november 1952, volgt XIIIaj
  3.  Helena Ulrica Louise [14622], geb. in 1877, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 6 december 1884. 

XIIIai.  Agatha Petronella Hemmingson [10341], dr. van mr. Hendrik Hemmingson [10338] (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar [10332] (XIIad), geb. te Doorn [UT] op 20 augustus 1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10 november 1933, tr. [4004] met mr.dr. Carel Roest [10343], zn. van mr. Albert Johan Roest [10344] (Officier van Justitie) en Barones Anna Adriana van Haersolte van Haerst [10345], geb. in 1864, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Soest [UT] op 18 juli 1933. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Adriana [14623], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18 oktober 1897. 
  2.  Louise Jacoba Ulrica [14624], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 19 augustus 1900. 

XIIIaj.  Willem Ulrich Hemmingson [10342], zn. van mr. Hendrik Hemmingson [10338] (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar [10332] (XIIad), geb. te Doorn [UT] op 13 februari 1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17 november 1952, tr. (1) [4006] met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer [10346], dr. van Hendrik Rikkers Fischer [10717] en Tjitske Posthuma [10718], geb. te Drachten [FR] op 20 april 1880, ovl. (38 jaar oud) te Leiden [ZH] op 14 mei 1918. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonina Theda [10347], geb. te Maarn [UT] op 26 november 1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27 december 2000, volgt XIVab
  Willem Ulrich Hemmingson [10342], tr. (resp. 46 en ongeveer 37 jaar oud) (2) [4007] te Arnhem [GE] op 30 januari 1922 met Wilhelmina Charlotte van Zijl de Jong [10348], dr. van Gerhard Hendrik Clement van Zijl de Jong [10349] en Angeline Susanna Josephine Pool [10350], geb. te Sidhoardje [JA, IndonesiŽ] in 1885, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Pretoria [TR, R.S.A.] in 1976. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVab.  Tonina Theda Hemmingson [10347], dr. van Willem Ulrich Hemmingson [10342] (XIIIaj) en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer [10346], geb. te Maarn [UT] op 26 november 1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27 december 2000, tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) [4009] te Washington [MD, Verenigde Staten] op 22 december 1951 met Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte [10352] en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede [10353], geb. te Arnhem [GE] op 9 maart 1909, ovl. (65 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 14 juli 1974. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10354], relatie met Afgeschermd [10356], kind van Afgeschermd [10357] en Afgeschermd [10358]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [10355], relatie met Afgeschermd [10359], kind van Afgeschermd [10360] en Afgeschermd [10361]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte [10352] en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede [10353], tr. (2) [4016] met Afgeschermd [10363]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte [10351], tr. (3) [4015] met Afgeschermd [10362]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIae.  Diederik Gregorius Havelaar [10333], zn. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar [10328] en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen [10095] (XIv), geb. te Velp [GE] op 23 oktober 1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1904, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [4017] te Gouda [ZH] op 4 maart 1874 met Anna Maria ten Voorden [10364], dr. van Johan ten Voorden [10365] (bode in Den Haag) en Johanna Goossens [10366], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 1 juli 1849, ovl. (87 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 15 oktober 1936. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacoba Aletta Everdina Charlotte [10367], geb. te Haarlem [NH] op 17 april 1874, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 12 februari 1942. 
  2.  Willem Johannes Diederik [10368], geb. te Haarlem [NH] op 25 november 1876, volgt XIIIak
  3.  Anna Maria [10369], geb. te Oosterhout [GE] op 27 februari 1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22 december 1962, volgt XIIIal
  4.  Adriana [14625], geb. te Haarlem [NH] op 23 september 1879, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 17 februari 1947. 
  5.  Diederik Gregorius [10370], geb. te Haarlem [NH] op 4 augustus 1884, ovl. (25 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 22 november 1909. 

XIIIak.  Willem Johannes Diederik Havelaar [10368], zn. van Diederik Gregorius Havelaar [10333] (XIIae) en Anna Maria ten Voorden [10364], geb. te Haarlem [NH] op 25 november 1876, tr. (beiden 25 jaar oud) [4019] te Haarlem [NH] op 17 april 1902 met Magdalena Maria van Beeck Calkoen [10371], dr. van mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen [10372] (statenlid) en Jkvr. Pauline Albertine Ram [10373], geb. te Utrecht [UT] op 18 april 1876, ovl. (66 jaar oud) te Heerlen [LI] op 13 juni 1942. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pauline Wilhelmina [10374], geb. te Utrecht [UT] op 1 november 1905. 

XIIIal.  Anna Maria Havelaar [10369], dr. van Diederik Gregorius Havelaar [10333] (XIIae) en Anna Maria ten Voorden [10364], geb. te Oosterhout [GE] op 27 februari 1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22 december 1962, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [4021] te Haarlem [NH] op 17 april 1902 met Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck [10375], zn. van Jkhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck [10376] (directeur hypotheekbank) en Clara Helena Maria Susanna van de Poll [10377], geb. te Utrecht [UT] op 1 september 1875, commissionair in effecten, ovl. (87 jaar oud) te Oosterbeek [GE] op 10 september 1962. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jkhr Diederik Gregorius [10378], geb. te Utrecht [UT] op 11 juli 1903, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) [4023] op 29 juli 1930, (gesch. op 27 november 1947) met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland [10382], dr. van Bonifatius de Jonge van Campens Nieuwland [10715] en Henrietta Jacoba Witsen [10716], geb. te Bloemendaal [NH] op 24 augustus 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (44 jaar oud) (2) [4024] te Maarn [UT] op 19 december 1947 met Afgeschermd [10383], kind van Hermannus Wilhelmus Peteri [10384] en Elisabeth Laugeman [10385]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jkhr. Constant Matthias Margarethus [10379], geb. te Haarlem [NH] op 19 december 1905, ovl. (23 jaar oud) te Andir [JA, IndonesiŽ] op 27 mei 1929. 
  3.  Jkhr. Hubert Jan Margarethus [10380], geb. te Woudenberg [UT] op 19 maart 1907, ovl. (26 jaar oud) te Lienden [GE] op 12 oktober 1933. 
  4.  Bonheur Catherinus Marie Hubert [10381], geb. te Amsterdam [NH] op 18 maart 1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23 oktober 1974, volgt XIVac

XIVac.  Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck [10381], zn. van Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck [10375] (commissionair in effecten) en Anna Maria Havelaar [10369] (XIIIal), geb. te Amsterdam [NH] op 18 maart 1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23 oktober 1974, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) [4026] te Bloemendaal [NH] op 25 april 1946 met Barones Ivonne Antoinette van Dedem [10386], dr. van Baron Alexander Coenraad Arthur van Dedem [10387] en Anna Elisabeth Henriette Zubli [10388], geb. te Aerdenhout [NH] op 21 augustus 1915, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 1 juli 1980. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10389], volgt XVx
  2.  Afgeschermd [10390], volgt XVy

XVx.  Afgeschermd [10389], kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck [10381] (XIVac) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem [10386], relatie met Afgeschermd [10391], kind van Afgeschermd [10392] en Afgeschermd [10393]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10394]. 
  2.  Afgeschermd [10395]. 

XVy.  Afgeschermd [10390], kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck [10381] (XIVac) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem [10386], relatie met Afgeschermd [10396], kind van Afgeschermd [10397] en Afgeschermd [10398]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [10399]. 
  2.  Afgeschermd [10400]. 

VIIIh.  Abigael Becker [10063], dr. van Albertus Becker [5266] (VIIf) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both [10059], geb. te Utrecht [UT] op 13 augustus 1730, ged. aldaar op 15 augustus 1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16 juli 1779, tr. (resp. 18 en 26 jaar oud) [4032] te Zutphen [GE] op 17 februari 1749 met Paulus Ignatius Sluyterman [10401], zn. van Seyno Sluyterman [14626] (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg [14627], geb. op 13 september 1722, sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10 april 1805. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cinto Albert [10406], geb. te Dantumawoude [FR] op 7 december 1749. 
  2.  Isabella Jacoba Aletta [10407], geb. te Leeuwarden [FR] in 1752, ged. aldaar op 17 mei 1752. 
  3.  Lamoraal Albertus Aemilius [10408], geb. te Balk [FR] op 24 januari 1757, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28 januari 1838, volgt IXj
  4.  Eggerig [10409], geb. te Balk [FR] op 7 juni 1759, ovl. te Zutphen [GE], volgt IXk
  5.  Isabella Jacoba Aletta [10410], geb. te Balk [FR] op 15 februari 1761, ovl. (28 jaar oud) te Zutphen [GE] op 21 juni 1789, begr. aldaar op 25 juni 1789, otr. [4035] te Leeuwarden [FR] op 18 januari 1787, tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Jorwerd [FR] op 18 februari 1787 met Cornelis Philippus Penning [10415], zn. van Isack Penning [14705] en Philippina Maria Mesch [14706], geb. te Delft [ZH] in 1757, ged. op 11 december 1757, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 3 oktober 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Daniel [10411], geb. te Balk [FR] op 3 december 1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 8 december 1763, volgt IXl
  7.  Louise Christina [10404], geb. te Meppel [DR] in 1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 oktober 1820, volgt IXm
  8.  Marie Aletta [10405], tr. [4033] met Goodwijk Louis Renaud [10412], zn. van Jean Leonard Renaud [10413] en Hester Fleury [10414], geb. te Leeuwarden [FR] op 6 maart 1741, ged. aldaar op 12 maart 1741. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Daniel [10402], volgt IXn
  10.  Frederica [10403]. 
  Paulus Ignatius Sluyterman [10401], zn. van Seyno Sluyterman [14626] (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg [14627], tr. (2) [5940] met Aylke/Aeilke Eiss Wiersma [14629], geb. in 1720. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Paulus Ignatius Sluyterman [10401], tr. (3) [5939] met Geertruijd van der Valk [14628]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXj.  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman [10408], zn. van Paulus Ignatius Sluyterman [10401] (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker [10063] (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 24 januari 1757, ged. op 30 januari 1757, inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28 januari 1838, tr. (1) [4098] met Catharina Lycklama ŗ Nijeholt [10554], dr. van Augustinus Lycklama ŗ Nijeholt [10555] en Elizabeth Hendriks van Heemstra [10556], geb. op 9 december 1749, ovl. (63 jaar oud) op 1 januari 1813. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Paulus Augustinus [10557], geb. te Jorwerd [FR] op 8 december 1782, ovl. (45 jaar oud) te Workum [FR] op 23 november 1828. 
  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman [10408], tr. (2) [4100] met Janke Tietes van Hettinga Tromp [10558], dr. van Tjitte Ages Tromp [10559] en Yed Jacobs de Jong [10560]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno [10561], geb. te Workum [FR] op 17 december 1816, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 9 juni 1857, volgt Xq
  2.  Abigael Aletta [10562], geb. te Leeuwarden [FR] op 8 februari 1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27 december 1874, volgt Xr
  Janke Tietes van Hettinga Tromp [10558], dr. van Tjitte Ages Tromp [10559] en Yed Jacobs de Jong [10560], tr. (1) [4102] met Sijmen Hendriks Stoffels [10563], geb. in 1771, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1814. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman [10561], zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman [10408] (IXj) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp [10558], geb. te Workum [FR] op 17 december 1816, ged. aldaar op 20 december 1816, geneesheer, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 9 juni 1857, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) [4103] te Schuttorf [NI, Duitsland] op 9 november 1846 met Berhardina Johanna Schlikker [10564], dr. van ds. Harmannus Schlikker [10565] (predikant) en Anna Elzabena Tegelaar [10566], geb. te Doniawerstal [FR] op 11 juli 1813, ovl. (56 jaar oud) te Sneek [FR] op 7 januari 1870. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind [10567], geb. op 26 juli 1847. 
  2.  Anna Elsabene [10568], geb. te Sneek [FR] op 23 december 1848, volgt XIw
  3.  Lamoraal Albertus Aemelius [10569], geb. te Sneek [FR] op 5 augustus 1850, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 2 november 1899, volgt XIx
  4.  Hermannus Syno [10570], geb. te Sneek [FR] op 18 februari 1852, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14 juni 1854. 
  5.  Gerhardus Jan [10571], geb. te Sneek [FR] op 6 oktober 1853, kapitein ter zee bij Kon. Marine/ridder Orde Oranje-Nassau, ovl. (58 jaar oud) te Sneek [FR] op 15 juni 1912. 
  6.  Fenna Margaretha [10572], geb. te Sneek [FR] op 10 augustus 1855, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 22 februari 1856. 
  7.  Albertus Aemelius Syno [10573], geb. te Sneek [FR] op 6 juli 1857, student geneeskunde, ovl. (22 jaar oud) te Groningen [GR] op 12 juni 1880. 

XIw.  Anna Elsabene Sluyterman [10568], dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman [10561] (Xq) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker [10564], geb. te Sneek [FR] op 23 december 1848, tr. (resp. 23 en ongeveer 33 jaar oud) [4105] te Hennaarderadeel [FR] op 24 juli 1872 met Edo Floris Schlikker [10574], zn. van Gerhard Schlikker [10575] (linnenhandelaar, fabrikant, bankier) en Gesina Elisabeth Rost [10576], geb. te Schuttorf [NI, Duitsland] in 1839, fabrikant en grootbankier, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Gerhard [14630]. 

XIx.  Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman [10569], zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman [10561] (Xq) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker [10564], geb. te Sneek [FR] op 5 augustus 1850, medicinae doctor/geneesheer, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 2 november 1899, tr. (beiden 28 jaar oud) [4107] te Workum [FR] op 24 juli 1879 met Eke Potma [10577], dr. van Harmen Potma [10578] en Tjitske Tromp Sevensma [10579], geb. te Workum [FR] op 20 mei 1851, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 10 februari 1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske [10580], geb. te Workum [FR] op 27 mei 1880, volgt XIIaf
  2.  Albertus Aemelius Syno [10581], geb. te Workum [FR] op 8 februari 1882, ovl. (72 jaar oud) op 20 juni 1954, volgt XIIag
  3.  Harmannus (Harmen) [10582], geb. te Workum [FR] op 28 april 1885, ovl. (75 jaar oud) op 21 juni 1960, volgt XIIah
  4.  Bernardina Johanna [10583], geb. te Workum [FR] op 25 maart 1889, tr. [4112] met Henri de Raad [10588], zn. van Jacques Henri de Raad [14682] (commissionair) en Petronella Ida Wilhelmina de Haas [14683]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaf.  Tjitske Sluyterman [10580], dr. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman [10569] (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma [10577], geb. te Workum [FR] op 27 mei 1880, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) [4109] te Workum [FR] op 27 juli 1905 met Sjoerd Riemer van Eerde [10584], zn. van ds. Albertus Egbert van Eerde [10585] (predikant te Workum en Olst) en Gelkje de Jong [10586], geb. te Workum [FR] op 25 december 1872. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Albertus Egbert [14631], geb. te Winschoten [GR] op 25 juni 1906, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1973, volgt XIIIam
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius [14632], geb. te Winschoten [GR] op 12 december 1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29 oktober 1975, volgt XIIIan

XIIIam.  mr. Albertus Egbert van Eerde [14631], zn. van Sjoerd Riemer van Eerde [10584] en Tjitske Sluyterman [10580] (XIIaf), geb. te Winschoten [GR] op 25 juni 1906, lid Hof van Justitie Willemstad, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1973, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) [5941] op 6 september 1937, (gesch. circa 1954) met Adriana Maria Roline Roijer [14633], dr. van ir. Wilhelm Roijer [14634] (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford [14635], geb. te Scotstown [Groot BrittaniŽ] op 19 maart 1910, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 4 juli 1980. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14637], volgt XIVad
  Adriana Maria Roline Roijer [14633], dr. van ir. Wilhelm Roijer [14634] (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford [14635], tr. (2) [5943] met jkhr Willem de Savornin Lohman [14636], geb. in 1895, inspecteur ter gen. thesaurie Ministerie van FinanciŽn. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVad.  Afgeschermd [14637], kind van mr. Albertus Egbert van Eerde [14631] (XIIIam) (lid Hof van Justitie Willemstad) en Adriana Maria Roline Roijer [14633], relatie met Afgeschermd [14638], kind van Afgeschermd [14639] en Afgeschermd [14640]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14641]. 
  2.  Afgeschermd [14642]. 
  3.  Afgeschermd [14643]. 

XIIIan.  Lamoraal Albertus Aemilius van Eerde [14632], zn. van Sjoerd Riemer van Eerde [10584] en Tjitske Sluyterman [10580] (XIIaf), geb. te Winschoten [GR] op 12 december 1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29 oktober 1975, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [5946] op 24 mei 1938 met Liesbeth Minke Scholte [14644], dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte [14645] (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde [14646], geb. te Borger [DR] op 17 oktober 1913, ovl. (95 jaar oud) op 8 februari 2009. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14648]. 
  2.  Abraham Jacobus Augustus [14649], geb. en ovl. te Baflo [GR] op 25 augustus 1942. 
  3.  Afgeschermd [14650]. 
  4.  Afgeschermd [14651]. 
  Liesbeth Minke Scholte [14644], dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte [14645] (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde [14646], tr. (2) [5948] met Freark Jan Bergstra [14647], geb. in 1914, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 2001. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIag.  dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman [10581], zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman [10569] (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma [10577], geb. te Workum [FR] op 8 februari 1882, ovl. (72 jaar oud) op 20 juni 1954, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) [4113] te Dordrecht [ZH] op 6 mei 1914 met Henriette Wilhelmina Moll [10589], dr. van mr. Adriaan Anton Moll [10590] en Katharina Bodel Bienfait [10591], geb. te Dordrecht [ZH] op 2 januari 1890, ovl. (37 jaar oud) te Haarlem [NH] op 7 januari 1927. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Catharina [10592], geb. te Haarlem [NH] op 11 maart 1917, ovl. (85 jaar oud) op 7 september 2002, volgt XIIIao
  2.  Afgeschermd [10593]. 
  3.  Adriaan Anton [10594], geb. in 1921, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Rhenen [UT] op 23 januari 1946. 

XIIIao.  Johanna Catharina Sluyterman [10592], dr. van dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman [10581] (XIIag) en Henriette Wilhelmina Moll [10589], geb. te Haarlem [NH] op 11 maart 1917, ovl. (85 jaar oud) op 7 september 2002, tr. [5949] met Christiaan Marie ten Kate [14652], zn. van ds Reinier ten Kate [14653] (predikant te Idsegahuizen, Ruinen, Kolderveen en Dordrecht) en Maria Johanna Jacoba Oosterzee [14654], ovl. op 24 mei 2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14658], volgt XIVae
  2.  Reinier Warner [14657], volgt XIVaf
  3.  Maria Johanna Jacoba [14656], tr. [5953] met Omas Es Saddik [14664]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [14655], volgt XIVag

XIVae.  Afgeschermd [14658], kind van Christiaan Marie ten Kate [14652] en Johanna Catharina Sluyterman [10592] (XIIIao), relatie met Afgeschermd [14668], kind van Afgeschermd [14669] en Afgeschermd [14670]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Seijno Geert Christiaan ten Kate [14673], geb. te avereest [OV] op 30 oktober 1979, ovl. (ťťn dag oud) te Zwolle [GE] op 31 oktober 1979. 
  2.  Afgeschermd [14672]. 
  3.  Afgeschermd [14671]. 

XIVaf.  Reinier Warner ten Kate [14657], zn. van Christiaan Marie ten Kate [14652] en Johanna Catharina Sluyterman [10592] (XIIIao), tr. [5954] met Johanna Margaretha Oomkes [14665]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14666]. 
  2.  Afgeschermd [14667]. 

XIVag.  Afgeschermd [14655], kind van Christiaan Marie ten Kate [14652] en Johanna Catharina Sluyterman [10592] (XIIIao), relatie met Afgeschermd [14659], kind van Afgeschermd [14660] en Afgeschermd [14661]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14662]. 
  2.  Afgeschermd [14663]. 

XIIah.  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman [10582], zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman [10569] (XIx) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma [10577], geb. te Workum [FR] op 28 april 1885, substituut-griffier RB Leeuwarden van 20 november 1916 tot 3 november 1924, ovl. (75 jaar oud) op 21 juni 1960, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (1) [4111] te Schoterland [FR] op 14 november 1919, (gesch. te Zutphen [GE] op 4 juli 1928) met Martha Marchina Johanna Kijlstra [10587], geb. te Schoterland [FR] op 11 oktober 1895. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14676], tr. [5959] met Simon Jan van Oostroom [14678], zn. van Simon van Oostroom [14679] en Catharina Kromhout [14680], geb. te Rotterdam [ZH] op 2 januari 1906, ovl. (56 jaar oud) te Oegstgeest [ZH] op 1 oktober 1962. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius [14677], geb. te Leeuwarden [FR] op 30 maart 1922, ovl. (22 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 19 september 1944. 
  Martha Marchina Johanna Kijlstra [10587], tr. (2) [5957] met Marius Mispelblom Beijer [14674], geb. in 1893. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman [10582], tr. (2) [5958] met Anna Boch [14675]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xr.  Abigael Aletta Sluyterman [10562], dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman [10408] (IXj) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp [10558], geb. te Leeuwarden [FR] op 8 februari 1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27 december 1874, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) [4115] te Sneek [FR] op 22 september 1853 met Kasper Roelofs de Jong [10595], zn. van Roelof Kaspar de Jong [10596] (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer [10597], geb. te Stiens [FR] op 24 juli 1817, notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21 februari 1891. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fenna [10598], geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 oktober 1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, volgt XIy
  2.  Albertina Emilia [10599], geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 juni 1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], volgt XIz
  Kasper Roelofs de Jong [10595], zn. van Roelof Kaspar de Jong [10596] (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer [10597], tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [5963] te Sneek [FR] op 2 november 1843 met Ruurdtje Droge [14684], geb. in 1818, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 1845. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIy.  Fenna de Jong [10598], dr. van Kasper Roelofs de Jong [10595] (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman [10562] (Xr), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 oktober 1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) [5964] te Sneek [FR] op 13 maart 1884 met Floris Gerard Kramp [14685], zn. van Albertus Hendrik Kramp [14686] (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs [14687], geb. te Amsterdam [NH] op 20 december 1848, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 29 juni 1918. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abigael Aletta [14689], geb. te Amsterdam [NH] in 1889, volgt XIIai
  2.  Albert Hendrik [14690], geb. te Amsterdam [NH] op 18 september 1890, ovl. (54 jaar oud) te Si Rengo Rengo [IndonesiŽ] op 12 april 1945, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) [5971] te Makasser [IndonesiŽ] op 7 december 1933 met Susanna Aberson [14698], dr. van mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson [14699] en Maria Elisabeth Boogaard [14700], geb. te Arnhem [GE] op 16 januari 1893, ovl. (51 jaar oud) te Medan [SM, IndonesiŽ] op 12 december 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Floris Gerard Kramp [14685], zn. van Albertus Hendrik Kramp [14686] (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs [14687], tr. (1) [5966] met Geertruida Diderika Woldringh [14688], geb. in 1852, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1882. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIai.  Abigael Aletta Kramp [14689], dr. van Floris Gerard Kramp [14685] en Fenna de Jong [10598] (XIy), geb. te Amsterdam [NH] in 1889, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) [5967] te Leiden [ZH] op 3 april 1913 met mdr.dr. Willem George Frederik Borgerhoff Mulder [14691], zn. van Winandus Joseph Borgerhoff Mulder [14692] (commies posterijen) en Wilhelmina Georgette Fredrica van Leeuwen [14693], geb. te Alkmaar [NH] in 1889, vice-president Hof 's Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  mr. Winandus Joseph [14694], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 11 februari 1914, rechter, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 16 februari 1992, tr. [5969] met Roelfien Lamberta Boonstra [14695], dr. van ds. Jelte Boonstra [14696] (predikant, voorzitter provinciale synode NH-kerk) en Henderika Roelfina Prins [14697], geb. te Dwingeloo [DR] op 29 december 1913, ovl. (92 jaar oud) te Velp [GE] op 27 oktober 2006. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIz.  Albertina Emilia de Jong [10599], dr. van Kasper Roelofs de Jong [10595] (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman [10562] (Xr), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 juni 1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) [5973] te Amsterdam [NH] op 18 juni 1891 met Gerlof Bruch [14701], zn. van Alexander Bruch [14702] en Geertje Lagerweij [14703], geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 26 juli 1852, commies bij posterijen; directeur postkantoor. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Alexander Pieter [14704], geb. circa 1892, student techniek. 

IXk.  Eggerig Sluyterman [10409], zn. van Paulus Ignatius Sluyterman [10401] (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker [10063] (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 7 juni 1759, ged. aldaar op 10 juni 1759, kapitein-ingenieur per 30 januari 1782; vanaf 12 november 1768 kapitein-ingenieur Genie Reg. 688a, ovl. te Zutphen [GE], tr. [4117] met Gerarda Susanna Spengler [10600]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Dorothea Louisa Carolina [10601], geb. te Morra [FR] op 15 januari 1783, ged. aldaar op 19 januari 1783. 

IXl.  Daniel Sluyterman [10411], zn. van Paulus Ignatius Sluyterman [10401] (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker [10063] (VIIIh), geb. te Balk [FR] op 3 december 1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 8 december 1763, tr. [5977] met Catharina Hendrika Meijer [14708]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Paulina Emilia Louisa [14709], geb. te Hasselt [LI] op 30 januari 1807, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 31 januari 1875, volgt Xs
  2.  Hermanus Martinus Eggerig [14710], geb. te Hasselt [LI] in 1809, militair, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 4 januari 1867. 

Xs.  Paulina Emilia Louisa Sluyterman [14709], dr. van Daniel Sluyterman [10411] (IXl) en Catharina Hendrika Meijer [14708], geb. te Hasselt [LI] op 30 januari 1807, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Hasselt [LI] op 31 januari 1875, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) [5978] op 19 april 1833 met Jan Breman [14711], zn. van Jan Breman [14712] en Geertruij van der Horst [14713], geb. te Hasselt [LI] op 28 januari 1798, bakker/kalkbaas, ovl. (60 jaar oud) te Hasselt [LI] op 18 december 1858. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel [14714], geb. te Zalk [OV] in 1834, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Hasselt [LI] op 15 augustus 1846. 
  2.  Jan [14715], geb. te Zalk [OV] op 7 november 1835. 
  3.  Catharina Pouwlina [14716], geb. in 1841, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hasselt [LI] op 28 oktober 1843. 
  4.  Catharina Hendrika [14717], geb. te Hasselt [LI] in 1845, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) aldaar op 8 maart 1862. 

IXm.  Louise Christina Sluyterman [10404], dr. van Paulus Ignatius Sluyterman [10401] (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker [10063] (VIIIh), geb. te Meppel [DR] in 1768, ged. aldaar op 7 februari 1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30 oktober 1820, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) [5980] te Jelsum [FR] op 13 maart 1794 met Willem van Loo [14718], onderluitenant, ovl. te Leeuwarden [FR] op 18 april 1805, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Louis Sluijterman van Loo [14723], geb. op 21 september 1796, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12 september 1875, volgt Xt
  2.  N.N. [14722], ovl. te Leeuwarden [FR] op 3 oktober 1794, begr. aldaar. 
  Louise Christina Sluyterman [10404], otr. (2) [5981] op 26 februari 1808, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 29 jaar oud) op 19 maart 1808 met Derk/dirk Maaldrink [14719], zn. van Martinus Maaldrink [14720] en Aaltje ter Steege [14721], geb. te Deventer [OV] in 1779, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) aldaar op 11 april 1827. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xt.  mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723], zn. van Willem van Loo [14718] (onderluitenant) en Louise Christina Sluyterman [10404] (IXm), geb. op 21 september 1796, kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12 september 1875, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) [5983] te Leiden [ZH] op 21 mei 1827 met Margaretha Zeewoldt [14724], dr. van Jacob Zeewoldt [14725] (kolonel/kapitein ter zee) en Esther Maria Berthon [14726], geb. te Warnsveld [GE] op 30 september 1801, ged. Nederduits-gereformeerd aldaar op 25 oktober 1801, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 12 maart 1878. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem [14727], geb. in 1829, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 januari 1875. 
  2.  Esther Marie [14728], geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24 mei 1896, volgt XIaa
  3.  Frederica Henrietta [14729], geb. in 1830, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heemstede [NH] op 12 oktober 1916. 
  4.  Louisa Christina [14730], geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 9 juni 1900, volgt XIab
  5.  Jacob [14731], geb. te Schagen [NH] op 23 april 1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, volgt XIac
  6.  Isaac Elie Francois Berthon [14732], geb. te Beverwijk [NH] op 28 januari 1837, volgt XIad
  7.  Lamoraal Albertus Amelius [14733], geb. te Beverwijk [NH] op 25 mei 1839, volgt XIae
  8.  Anna Hermina [14734], geb. te Beverwijk [NH] op 12 oktober 1840, ovl. (58 jaar oud) te Heemstede [NH] op 7 februari 1899. 
  9.  Paulina Abigael [14735], geb. te Beverwijk [NH] op 29 maart 1843, ovl. (65 jaar oud) te Heemstede [NH] op 15 januari 1909. 
  10.  Elisabeth Esther [14736], geb. te Beverwijk [NH] op 17 maart 1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15 maart 1881, volgt XIaf

XIaa.  Esther Marie Sluijterman van Loo [14728], dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24 mei 1896, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 42 jaar oud) [5985] te Beverwijk [NH] op 27 augustus 1867 met Frederik Eduard van Praag [14737], zn. van Jacobus van Praag [14738] (rijksontvanger) en Anna Zwaantje Scheper [14739], geb. te Haaksbergen [OV] in 1825, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlem [NH] op 31 juli 1886. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Margaretha [14740], geb. te Haarlem [NH] op 5 november 1868, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 7 november 1943, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) [5987] op 6 juli 1893, (gesch. te Haarlem [NH] op 8 september 1914) met Lodewijk Pieter NoŽ [14742], zn. van Abraham NoŽ [14743] (koopman) en Jochemiena Hendrieka Maas [14744], geb. te Haarlem [NH] op 5 november 1868, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 21 februari 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 59 jaar oud) (2) [5989] te 's-Gravenhage [ZH] op 7 oktober 1922 met Jacobus Wicherlink [14745], zn. van Evert Johannes Wicherlink [14746] (koopman) en Jennigje van Assen [14747], geb. te Zwolle [GE] op 15 juli 1863, koopman, ovl. (84 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21 februari 1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna [14741], geb. te Haarlem [NH] op 17 november 1870, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 23 januari 1883. 

XIab.  Louisa Christina Sluijterman van Loo [14730], dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 9 juni 1900, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) [5992] te Beverwijk [NH] op 12 oktober 1857 met Rinse Koopmans [14749], zn. van Klaas Koopmans [14750] (fabrikant; directeur assurantiegen.) en Antje Vander (ook Sander) [14751], geb. te Amsterdam [NH] in 1830, advocaat. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nicolaas [14752], geb. te Utrecht [UT] op 26 oktober 1858. 
  2.  Willem Louis [14753], geb. te Haarlem [NH] in 1861, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 28 september 1939, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 28 jaar oud) [5994] te Tiel [GE] op 2 juni 1897 met Reina Martina Heidenrijk [14755], dr. van ds. Jacobus Hendrik Heidenrijk [14756] (predikant) en Maria Hubertina Vrancken [14757], geb. te Tiel [GE] in 1869, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Voorburg [NB] op 10 april 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Hermine [14754], geb. in 1867, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19 maart 1945, volgt XIIaj

XIIaj.  Anna Hermine Koopmans [14754], dr. van Rinse Koopmans [14749] (advocaat) en Louisa Christina Sluijterman van Loo [14730] (XIab), geb. in 1867, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19 maart 1945, tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 26 jaar oud) [5996] te Gorinchem [ZH] op 28 september 1882 met Fredericus Johannes Homan Verhoef [14758], zn. van Johannes Wilhelmus Verhoef [14759] (kapper) en Wilhelmina Christina Captijn [14760], geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1856, 1e luitenant-ingenieur. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Wilhelmina Christina [14761], geb. te Utrecht [UT] op 21 mei 1894. 

XIac.  dr. Jacob Sluijterman van Loo [14731], zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Schagen [NH] op 23 april 1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) [5998] te Rheden [GE] op 28 januari 1869 met Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain [14762], dr. van Johannes Constantinus Hurrelbrinck Wurfbain [14763] en Philippina Maria Zweerts [14764], geb. te Amsterdam [NH] op 7 juni 1846, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 2 september 1929. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Constance Marie [14765], geb. te Nijmegen [GE] op 21 januari 1872, volgt XIIak
  2.  Willem [14766], geb. te Arnhem [GE] op 8 april 1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21 november 1956, volgt XIIal

XIIak.  Constance Marie Sluijterman van Loo [14765], dr. van dr. Jacob Sluijterman van Loo [14731] (XIac) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain [14762], geb. te Nijmegen [GE] op 21 januari 1872, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [6000] te Arnhem [GE] op 10 september 1894, (gesch. te Amsterdam [NH] op 26 september 1913) met Jan Jacob Ketjen [14767], zn. van mr. Jan Gerard Hendrik Bartyn Ketjen [14768] (kantonrechter) en Catharina Cornelia de Wetstein Pfister [14769], geb. te Zierikzee [ZE] op 17 januari 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina [14770], geb. te Doesburg [GE] op 17 augustus 1895. 
  2.  Henriette [14771], geb. te Doesburg [GE] op 28 april 1899. 

XIIal.  Willem Sluijterman van Loo [14766], zn. van dr. Jacob Sluijterman van Loo [14731] (XIac) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain [14762], geb. te Arnhem [GE] op 8 april 1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21 november 1956, tr. [6002] met jkvr Adolphine van Alphen [14772], dr. van jkhr Daniel Francois van Alphen [14773] en jkvr Adolphine Westpalm van Hoorn [14774], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31 mei 1883, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 24 september 1967. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14775], volgt XIIIap
  2.  Lamoraal Willem [14776], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10 februari 1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 3 november 1995, volgt XIIIaq
  3.  Adolf Alexander [14777], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 september 1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 3 januari 1978, volgt XIIIar
  4.  Afgeschermd [14778]. 
  5.  Afgeschermd [14779]. 

XIIIap.  Afgeschermd [14775], kind van Willem Sluijterman van Loo [14766] (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen [14772], tr. (Jean ongeveer 26 jaar oud) [6004] te 's-Gravenhage [ZH] op 13 september 1935 met ds. Jean de Rougemont [14780], zn. van Jean Henri Frederic de Rougemont [14781] (professor theologie) en Sophie Rose Beatrice de Perrot [14782], geb. te Neuchatel [Zwitserland] in 1909, predikant. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14783]. 
  2.  Afgeschermd [14784]. 
  3.  Afgeschermd [14785]. 
  4.  Afgeschermd [14786]. 
  5.  Afgeschermd [14787]. 
  6.  Afgeschermd [14788]. 

XIIIaq.  mr. Lamoraal Willem Sluijterman van Loo [14776], zn. van Willem Sluijterman van Loo [14766] (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen [14772], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10 februari 1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 3 november 1995, tr. (resp. 39 en ongeveer 28 jaar oud) [6006] te 's-Gravenhage [ZH] op 30 augustus 1952 met barones Susanne Civile Sophia van Lynden [14789], dr. van baron Diederik Jan van Lynden [14790] en jkvr Louise Ernestine Baud [14791], geb. in 1924, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 7 december 1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14792]. 
  2.  Afgeschermd [14793]. 
  3.  Afgeschermd [14794]. 
  4.  Afgeschermd [14795]. 
  5.  Afgeschermd [14796]. 

XIIIar.  Adolf Alexander Sluijterman van Loo [14777], zn. van Willem Sluijterman van Loo [14766] (XIIal) en jkvr Adolphine van Alphen [14772], geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23 september 1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 3 januari 1978, tr. (26 jaar oud) [6008] te Jackson [Verenigde Staten] op 27 maart 1943 met Afgeschermd [14797]. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14798]. 
  2.  Afgeschermd [14799]. 

XIad.  Isaac Elie Francois Berthon Sluijterman van Loo [14732], zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Beverwijk [NH] op 28 januari 1837, directeur Haarlemsche Brood- en Meelfabriek, tr. (resp. 62 en ongeveer 47 jaar oud) [6009] te Abcoude [UT] op 19 oktober 1899 met Wilhelmina van Dijck [14800], dr. van Pierre van Dijck [14801] (militair) en Elisabeth Visser [14802] (slijterse), geb. te Geertruidenberg [NB] in 1852. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Peter Willem [14803], geb. te Amsterdam [NH] op 1 november 1881, tr. (resp. 45 en ongeveer 40 jaar oud) [6011] op 11 augustus 1927 met Anna Maria Josephina Hagedoren [14804], dr. van Theodorus Franciscus Hagedoren [14805] en Christina Poels [14806], geb. te Antwerpen [AN, BelgiŽ] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIae.  Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo [14733], zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Beverwijk [NH] op 25 mei 1839, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) [6013] te Alkmaar [NH] op 30 oktober 1867 met Anna de Lange [14807], dr. van mr. Pieter Abraham de Lange [14808] (advocaat) en Trijntje Sybouts [14809], geb. te Alkmaar [NH] op 28 oktober 1844, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem [NH] op 19 januari 1916. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Catharina [14811], geb. te Heemstede [NH] op 5 januari 1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, volgt XIIam
  2.  Willem Louis [14812], geb. te Heemstede [NH] op 23 maart 1871, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 23 mei 1946, tr. (resp. 33 en ongeveer 42 jaar oud) [6025] te 's-Hertogenbosch [NB] op 10 mei 1904 met Maria Agnes Brem [14834], dr. van Pieter Brem [14835] en Sophie Holteren [14836], geb. te Dulken [Duitsland] in 1862, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 21 november 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Catharina [14813], geb. te Heemstede [NH] op 13 maart 1876. 
  Anna de Lange [14807], dr. van mr. Pieter Abraham de Lange [14808] (advocaat) en Trijntje Sybouts [14809], tr. (2) [6015] met Jacob Josias de Lange [14810], geb. in 1840, inspecteur, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1903. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIam.  Anna Catharina Sluijterman van Loo [14811], dr. van Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo [14733] (XIae) en Anna de Lange [14807], geb. te Heemstede [NH] op 5 januari 1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) [6016] te 's-Gravenhage [ZH] op 3 mei 1900, (gesch. te Haarlem [NH] op 13 januari 1908) met Abraham Rutgers van der Loeff [14814], zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff [14816] (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt [14817], geb. te 's-Heerenberg [GE] op 27 augustus 1865, doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden, ovl. (61 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 8 juni 1927. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Abraham [14818], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16 april 1901, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1974, volgt XIIIas
  2.  Anna [14819], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 26 september 1902, verpleegster, ovl. (75 jaar oud) te Huizen [NH] op 21 februari 1978. 
  3.  Johan Diederik [14820], geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 7 oktober 1904, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 5 mei 1949, volgt XIIIat
  4.  Lamoraal Albertus Aemilius [14821], geb. te Haarlem [NH] op 13 januari 1908, juridisch student te Leiden, ovl. (21 jaar oud) te Arnhem [GE] op 18 december 1929. 
  Abraham Rutgers van der Loeff [14814], zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff [14816] (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt [14817], tr. (resp. 49 en ongeveer 41 jaar oud) (2) [6017] te Amsterdam [NH] op 4 september 1914 met Cornelia Ebelina Rutgers van der Loeff [14815], geb. in 1873, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1937. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIas.  Abraham Rutgers van der Loeff [14818], zn. van Abraham Rutgers van der Loeff [14814] (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo [14811] (XIIam), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16 april 1901, planter op Sumatra/VPRO-medewerker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1974, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [6019] te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 5 oktober 1928 met Hermine Gertrude Edwars van Muijen [14822], dr. van Rutger van Muijen [14823] en Caroline Catherine Townsend [14824], geb. te Padang [IndonesiŽ] op 15 juni 1904. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd [14825]. 

XIIIat.  drs. Johan Diederik Rutgers van der Loeff [14820], zn. van Abraham Rutgers van der Loeff [14814] (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo [14811] (XIIam), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 7 oktober 1904, leraard wis- en natuurkunde gymnasium te Hilversum, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 5 mei 1949, tr. (beiden 24 jaar oud) [6021] te Amsterdam [NH] op 16 mei 1929 met Hanna van Essen [14826], dr. van Johan Frederik van Essen [14827] (commissionair in effecten) en Jacoba Johanna Maria de Kanter [14828], geb. te Amsterdam [NH] op 27 april 1905, ovl. (87 jaar oud) op 1 juli 1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba Johanna Maria (Annette) [14829], geb. te Hilversum [NH] op 30 januari 1931, studeerde literatuur te Parijs, ovl. (53 jaar oud) op 26 februari 1984, tr. [6023] met Afgeschermd [14832]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [14830]. 
  3.  Afgeschermd [14831]. 

XIaf.  Elisabeth Esther Sluijterman van Loo [14736], dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo [14723] (Xt) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt [14724], geb. te Beverwijk [NH] op 17 maart 1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15 maart 1881, tr. [6027] met Adriaan Herman Halder [14837], zn. van Jan Franciscus Halder [14838] (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange [14839], geb. te Beverwijk [NH] op 19 oktober 1851, ovl. (38 jaar oud) te Voorburg [ZH] op 5 januari 1890. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Franciscus [14841], geb. te Apeldoorn [GE] op 7 maart 1881, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 9 maart 1881. 
  Adriaan Herman Halder [14837], zn. van Jan Franciscus Halder [14838] (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange [14839], tr. (2) [6029] met Anna Antonia van de Kasteele [14840], geb. in 1861. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXn.  Daniel Sluyterman [10402], zn. van Paulus Ignatius Sluyterman [10401] (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker [10063] (VIIIh), majoor, tr. [4036] met Louise Christina Katwinkel [10416]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Abigael Dorothea [10417], geb. te Leeuwarden [FR] op 14 september 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, volgt Xu
  2.  Jan Willem [10418], geb. te Leeuwarden [FR] op 3 januari 1788, ged. aldaar op 11 januari 1788. 
  3.  Isabella Jacoba [10419], geb. te Arnhem [GE] op 17 juni 1791, volgt Xv
  4.  Hendrik Otto [10420], geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 december 1845, volgt Xw
  5.  Sara Jacoba [10421], geb. te Hoorn [FR] op 15 oktober 1797, volgt Xx

Xu.  Abigael Dorothea Sluyterman [10417], dr. van Daniel Sluyterman [10402] (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel [10416], geb. te Leeuwarden [FR] op 14 september 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, tr. (resp. 40 en 25 jaar oud) [4037] te Hasselt [LI] op 15 oktober 1825 met Francois Schippers [10422], zn. van Timen Schippers [10423] (schipper) en Jennigjen Buter [10424], geb. te Hasselt [LI] op 23 maart 1800, schippersknecht. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Adriana [10425], geb. te Hasselt [LI] in 1822, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te avereest [OV] op 14 september 1844. 

Xv.  Isabella Jacoba Sluyterman [10419], dr. van Daniel Sluyterman [10402] (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel [10416], geb. te Arnhem [GE] op 17 juni 1791, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) [4039] te Hasselt [LI] op 4 november 1818 met Lubbertus Ramhorst [10426], zn. van Lucas Jan Ramhorst [10427] en Johanna Neervoord [10428], geb. te Zwolle [GE] op 23 december 1800, factoor/korporaal. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Daniel Carel [10429], geb. te Harderwijk [GE] op 11 december 1821. 

Xw.   Hendrik Otto Sluyterman (Sluijterman19) [10420], zn. van Daniel Sluyterman [10402] (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel [10416], geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, wachtmeester, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 december 1845, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 34 jaar oud) [4041] te Arnhem [GE] op 26 september 1832 met Hendrika van Balgooijen (van Ballengooijen19) [10430], dr. van Jan van Balgooijen [10431] en Aalbertje Hermina van Kortelenburg [10432], geb. te Waardenburg [GE] in 1798, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Arnhem [GE] op 7 februari 1885. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Alberta Hermina [10433], geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 november 1901, volgt XIag
  2.  Daniel [10434], geb. te Arnhem [GE] op 29 mei 1829, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 25 januari 1830. 
  3.  Louisa Catharina [10437], geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Soest [UT] op 10 januari 1919, volgt XIah
  4.  Daniel [10435], geb. te Arnhem [GE] in 1839, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 24 februari 1840. 
  5.  Abigael Dorothea [10436], geb. te Arnhem [GE], ovl. aldaar op 2 mei 1842. 
  Hendrika van Balgooijen [10430], dr. van Jan van Balgooijen [10431] en Aalbertje Hermina van Kortelenburg [10432], tr. (2) [4043] met Leendert Benediktus Daaleman [10438], geb. in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIag.  Alberta Hermina Sluyterman [10433], dr. van Hendrik Otto Sluyterman [10420] (Xw) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen [10430], geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 november 1901, tr. (resp. ongeveer 32 en 22 jaar oud) [4044] te Utrecht [UT] op 29 april 1857 met Jacobus Vos [10439], zn. van Pieter Vos [10440] en Margaretha Mulder [10441], geb. te Utrecht [UT] op 23 juni 1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 25 juli 1901. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Jacobus [10442], geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) aldaar op 27 februari 1891, volgt XIIan
  2.  Jacobus [10443], geb. te Utrecht [UT] op 18 februari 1860, ovl. (8 jaar oud) aldaar op 25 februari 1868. 
  3.  Margaretha [10445], geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 3 februari 1949, tr. (beiden 30 jaar oud) [4048] te Utrecht [UT] op 9 augustus 1893 met Jan Ket [10450], zn. van Jan Ket [10451] en Albertina Hommes [10452], geb. te Utrecht [UT] op 28 maart 1863, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 6 november 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Hendrik Otto [10444], geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1946, volgt XIIao
  5.  Hendrika [10446], geb. te Utrecht [UT] op 20 april 1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16 december 1943, volgt XIIap

XIIan.  Pieter Jacobus Vos [10442], zn. van Jacobus Vos [10439] en Alberta Hermina Sluyterman [10433] (XIag), geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) aldaar op 27 februari 1891, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) [4052] te Utrecht [UT] op 14 september 1881 met Maria Elisabeth Sakkers [10456], dr. van Johannes Sakkers [10457] en Johanna Juliana van Rijn [10458], geb. te Utrecht [UT] op 15 juni 1858, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 20 september 1920. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus Johannes [10459], geb. te Utrecht [UT] op 2 juli 1882, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 28 maart 1940, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) [4054] te Utrecht [UT] op 7 september 1916 met Hendrika Terhaak [10464], dr. van Gerrit Terhaak [10465] en Elisabeth Maria Christoffelina Kleberg [10466], geb. te Alkmaar [NH] op 11 augustus 1885, ovl. (53 jaar oud) te Utrecht [UT] op 2 april 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Pieter Jacobus [10460], geb. te Utrecht [UT] op 5 januari 1884, ovl. (41 jaar oud) aldaar op 23 juni 1925. 
  3.  Pieter Jacobus [10461], geb. te Utrecht [UT] op 22 april 1885, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 12 april 1888. 
  4.  Maria Elisabeth [10462], geb. te Utrecht [UT] op 2 december 1887, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 17 maart 1889. 
  5.  Pieter Jacobus [10463], geb. te Utrecht [UT] op 13 juni 1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 14 november 1892. 

XIIao.  Jan Hendrik Otto Vos [10444], zn. van Jacobus Vos [10439] en Alberta Hermina Sluyterman [10433] (XIag), geb. te Utrecht [UT] op 8 januari 1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11 oktober 1946, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) [4046] te Utrecht [UT] op 28 januari 1891 met Cornelia Petronella Houdijk [10447], dr. van Hendrikus Gerardus Houdijk [10448] en Petronella van der Weert [10449], geb. te Utrecht [UT] op 19 mei 1869, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 5 december 1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacobus Hendrikus [14026], geb. te Utrecht [UT] op 16 november 1891, volgt XIIIau
  2.  Petronella Catharina [14027], geb. te Utrecht [UT] op 27 september 1893, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) [5675] te Eemnes [UT] op 7 augustus 1919 met Hendrik Dop [14032], zn. van Jan Gosen Dop [14033] en Gerritje Kuiper [14034], geb. te Eemnes [UT] op 23 december 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Neeltje [14028], geb. te Utrecht [UT] op 4 januari 1903, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) [5677] te Utrecht [UT] op 10 oktober 1928 met Anthonius Johannes Commu [14035], zn. van Gerrit Commu [14036] (politieagent) en Allegonda Mulder [14037], geb. te Utrecht [UT] in 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIau.  Jacobus Hendrikus Vos [14026], zn. van Jan Hendrik Otto Vos [10444] (XIIao) en Cornelia Petronella Houdijk [10447], geb. te Utrecht [UT] op 16 november 1891, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [5673] te Utrecht [UT] op 28 maart 1917 met Anthonia Lith [14029], dr. van Jacobus Lith [14030] en Jacoba Stephana Roerebach [14031], geb. te Utrecht [UT] op 13 november 1892. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hendrik Otto [17313], ovl. te Utrecht [UT] op 6 september 1945. 

XIIap.  Hendrika Vos [10446], dr. van Jacobus Vos [10439] en Alberta Hermina Sluyterman [10433] (XIag), geb. te Utrecht [UT] op 20 april 1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16 december 1943, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [4050] te Utrecht [UT] op 12 augustus 1891 met Gijsbertus Jan van den Ham [10453], zn. van Ambrosius van den Ham [10454] en Anthonia Hol [10455], geb. te Utrecht [UT] op 28 februari 1868, militair, ovl. (63 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22 maart 1931. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacobus [14010], geb. te Jutphaas [UT] op 31 december 1892, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) [5669] op 9 februari 1921 met Maria Berendina Mulder [14020], dr. van Hendrikus Mulder [14021] (daghuurder) en Geertje Pannekoek [14022], geb. te Voorst [GE] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Ambrosius [14011], geb. te Utrecht [UT] op 23 januari 1894. 
  3.  Wilhelmina Albertha [14012], geb. in 1896, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 februari 1915. 
  4.  Ambrosius Gijsbertus [14013], geb. te Jutphaas [UT] op 2 april 1897. 
  5.  Hendrika Gijsberta [14014], geb. te Jutphaas [UT] op 9 juni 1898, tr. (beiden 30 jaar oud) [5671] op 24 januari 1929 met Johannes Jacobus van der Lingen [14023], zn. van Johannes van der Lingen [14024] en Elisabeth de Bie [14025], geb. te Utrecht [UT] op 25 november 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ambrosius Antonius [14015], geb. te Jutphaas [UT] op 19 september 1899, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 28 december 1899. 
  7.  Antonia [14016], geb. te Jutphaas [UT] op 11 maart 1901, ovl. (6 weken oud) aldaar op 27 april 1901. 
  8.  Gijsbertus Ambrosius [14017], geb. in 1903, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 16 december 1903. 
  9.  Antonius [14018], geb. in 1906, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 7 oktober 1906. 
  10.  Gijsbertus Ambrosius [14019], geb. in 1906, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Woudenberg [UT] op 30 juni 1942. 

XIah.  Louisa Catharina Sluyterman [10437], dr. van Hendrik Otto Sluyterman [10420] (Xw) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen [10430], geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Soest [UT] op 10 januari 1919, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) [4056] te Arnhem [GE] op 8 maart 1855 met Hendrik Christiaan Kappers [10467], zn. van Gijsbertus Kappers [10468] en Louise Cornierra van den Berg [10469], geb. te Grave [NB] in 1830. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hendrika Louisa [10470], geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22 september 1891, volgt XIIaq
  2.  Louise Gijsberta [10471], geb. in 1857, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 februari 1941, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) [4058] te Utrecht [UT] op 18 juni 1884 met Elbert van Essen [10479], zn. van Hendrik Evert Jan van Essen [10480] en Geertje Sillen van Broek [10481], geb. te Nijkerk [GE] in 1855, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Soest [UT] op 21 december 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna Catharina [10472], geb. te Utrecht [UT] op 30 juli 1859, volgt XIIar
  4.  Ottelina Antoinette [10473], geb. in 1861, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 3 november 1862. 
  5.  Doodgeb. kind [10474], geb. te Utrecht [UT] op 29 mei 1863. 
  6.  Maria Johanna [10475], geb. in 1864, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 november 1867. 
  7.  Sophia Frederika Mathilda [10476], geb. in 1868, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te Utrecht [UT] op 4 mei 1874. 
  8.  Jan Gijsbertus [10477], geb. te Nijmegen [GE] op 23 november 1869, ovl. (24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21 mei 1894. 
  9.  Hendrik Otto [10478], geb. te Nijmegen [GE] op 30 november 1872, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 7 maart 1934, tr. (resp. 21 en ongeveer 36 jaar oud) (1) [4060] te Utrecht [UT] op 2 mei 1894 met Christina Anna Maria de Haas [10482], dr. van Gerrit de Haas [17336] en Eva Konst [17337], geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 6 december 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 49 jaar oud) (2) [4061] te Utrecht [UT] op 6 januari 1926 met Hendrica Johanna Bakker [10483], dr. van Marinus Pieter Bakker [17318] en Johanna Lobel [17319], geb. te Utrecht [UT] op 1 maart 1876, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 26 februari 1955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaq.  Hendrika Louisa Kappers [10470], dr. van Hendrik Christiaan Kappers [10467] en Louisa Catharina Sluyterman [10437] (XIah), geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22 september 1891, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) [4062] te Utrecht [UT] op 15 januari 1879 met Arnold Heesbeen [10484], zn. van Adrianus Heesbeen [10485] en Willemina Christina Gevers [10486], geb. te Hatert [GE] circa 1854, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12 juni 1886. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriaan [10487], geb. te Bergambacht [ZH] op 29 oktober 1878, ovl. (4 maanden oud) te Utrecht [UT] op 15 maart 1879. 
  2.  Wilhelmina Louise Hendrika [10488], geb. te Utrecht [UT] op 4 januari 1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 8 juni 1958, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) [4064] te Utrecht [UT] op 27 mei 1903 met Albertus Hendrikus van den Berg [10491], zn. van Albertus van den Berg [10492] en Sara Papendorp [10493], geb. te Utrecht [UT] in 1879, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 18 juni 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) [4175] te Utrecht [UT] op 17 mei 1944 met Gerrit Valkenburg [10723], zn. van Gerrit Valkenburg [17314] en Adriana Smitskamp [17315], geb. te Utrecht [UT] op 11 februari 1879, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 26 juni 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hendrik Christianus [10489], geb. te Utrecht [UT] op 1 juni 1882, volgt XIIIav
  4.  Arnold Wilhelm Bernardus [10490], geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 6 maart 1960, volgt XIIIaw

XIIIav.  Jan Hendrik Christianus Heesbeen [10489], zn. van Arnold Heesbeen [10484] en Hendrika Louisa Kappers [10470] (XIIaq), geb. te Utrecht [UT] op 1 juni 1882, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) [4066] te Utrecht [UT] op 18 juli 1906 met Johanna Adriana Visser [10494], dr. van Gerrit Jacobus Visser [10495] en Gerarda Wilhelmina van Leeuwensteijn [10496], geb. te Utrecht [UT] op 26 juli 1887. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Jacobus [10725], geb. te Utrecht [UT] in 1907, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) [4177] te Amsterdam [NH] op 20 oktober 1927 met Willy de Graaf [10726], dr. van Willem de Graaf [10727] en Anna Melchers [10728], geb. te Amsterdam [NH] in 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaw.  Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen [10490], zn. van Arnold Heesbeen [10484] en Hendrika Louisa Kappers [10470] (XIIaq), geb. te Utrecht [UT] op 26 juni 1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 6 maart 1960, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) [4068] te Utrecht [UT] op 12 november 1913 met Johanna Gijsberta Vermaak [10497], dr. van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak [10498] en Johanna Jacoba van Boeschoten [10499], geb. te Utrecht [UT] op 28 december 1885, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 20 oktober 1920. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind [10500], geb. te Utrecht [UT] op 20 oktober 1920. 
  Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen [10490], tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) (2) [4070] te Utrecht [UT] op 14 juli 1921 met Helena Aletta Bliek [10501], dr. van Johannes Jacobus Bliek [10502] en Johanna Helena Mellie [10503], geb. te Utrecht [UT] op 9 april 1885. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIar.  Johanna Catharina Kappers [10472], dr. van Hendrik Christiaan Kappers [10467] en Louisa Catharina Sluyterman [10437] (XIah), geb. te Utrecht [UT] op 30 juli 1859, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [4072] te Utrecht [UT] op 20 december 1882 met Anthonie Ernst Oudraad [10504], zn. van Gerrit Oudraad [10505] (fortificatie-opzichter) en Maria Wilhelmina van Oosterom [10506], geb. te Coevorden [DR] op 25 maart 1858, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10 maart 1920. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik C. [10507], geb. te Utrecht [UT] in 1884, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) [4074] te Woerden [ZH] op 17 augustus 1916 met Maria Geertruida Peeters [10509], dr. van Jacobus Johannes Franciscus Peeters [10510] en Berendina Lindeboom [10511], geb. te Zwolle [GE] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Willemina [10508], geb. te Utrecht [UT] in 1884, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 20 april 1884. 
  3.  Gerrit Jan [10722], geb. te Utrecht [UT] op 11 augustus 1885. 

Xx.  Sara Jacoba Sluyterman [10421], dr. van Daniel Sluyterman [10402] (IXn) (majoor) en Louise Christina Katwinkel [10416], geb. te Hoorn [FR] op 15 oktober 1797, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) [4078] te Hasselt [OV] op 1 juni 1818 met Jasper Schippers [10515], zn. van Tijmen Schippers [10516] en Jannegje Buter [10517], geb. te Hasselt [OV] op 2 oktober 1793. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina Wilhelmina Abigael [10518], geb. te Hasselt [OV] in 1819, naaister, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) [4080] te Hasselt [OV] op 12 augustus 1852 met Meindert ten Brink [10520], zn. van Hendrikus Martinus ten Brink [10521] en Aaltje Schreur [10522], geb. te Hasselt [OV] in 1825, zeevarende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannegje [10519], geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te avereest [OV] op 28 maart 1862, volgt XIai
  Sara Jacoba Sluyterman [10421], tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) (2) [4076] te Hasselt [OV] op 22 maart 1827 met Teunis Metzelaar [10512], zn. van Teunis Metzelaar [10513] en Jannetje Teunebreijer [10514], geb. te Dirksland [ZH] op 28 november 1792. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIai.  Jannegje Schippers [10519], dr. van Jasper Schippers [10515] en Sara Jacoba Sluyterman [10421] (Xx), geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te avereest [OV] op 28 maart 1862, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) [4082] te avereest [OV] op 28 maart 1846 met Johan Frederik Verhezen [10523], zn. van N.N. N.N. [10524] en Elisabeth Sophia Verhezen [10525], geb. te Middelburg [ZE] in 1819. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elizabeth [10526], geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13 december 1942, volgt XIIas
  2.  Sara Jacoba [10527], geb. te avereest [OV] in 1861, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 8 januari 1862. 

XIIas.  Elizabeth Verhezen [10526], dr. van Johan Frederik Verhezen [10523] en Jannegje Schippers [10519] (XIai), geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13 december 1942, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 34 jaar oud) [4084] te Enschede [OV] op 7 februari 1884 met Johannes de Voer [10528], zn. van Joseph de Voer [10529] en Franciska Maria Bluimers [10530], geb. te Tubbergen [OV] in 1850, koopman, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Gennep [LI] op 1 juni 1916. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jansje Jacoba [10531], geb. te Almelo [OV] in 1881, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) [4086] te Enschede [OV] op 24 oktober 1901, (gesch. op 17 juni 1924) met Menne Kramer [10536], zn. van N.N. N.N. [10537] en Aiske Kramer [10538], geb. te Grootegast [GR] in 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Franciscus [10532], geb. te Lonneker [OV] in 1884, logementhouder, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Enschede [OV] op 14 augustus 1935, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) [4088] te Oldenzaal [OV] op 12 april 1906 met Anna Maria van den Berg [10539], dr. van Johan Ernst van den Berg [10540] en Johanna Frederika Rouwen [10541], geb. te Goor [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johan Frederik [10533], geb. te Enschede [OV] in 1888, koopman, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) [4090] te Enschede [OV] op 26 mei 1910 met Maria Battels [10542], dr. van Friederich Battels [10543] (muzikant) en Willemina Catharina Schaffer [10544], geb. te Enschede [OV] in 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth [10534], geb. te Lichtenvoorde [GE] in 1890, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (1) [4092] te Enschede [OV] op 11 april 1912 met Herman Gradus Marinus Jan Rillman [10545], zn. van Paul Anton Rillman [10546] (huisschilder) en Johanna Antonia Wiggers [10547], geb. te Enschede [OV] in 1889, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (2) [4094] te Enschede [OV] op 18 mei 1922 met Marinus Karel Johan Lodewijk ten Voorde [10548], zn. van Gerrit Jan ten Voorde [10549] en Johanna Elisabeth Rillman [10550], geb. te Enschede [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willemina Catharina [10535], geb. te Enschede [OV] in 1893, tr. [4096] met Johannes Petrus Baars [10551], zn. van Theodorus Baars [10552] en Catharina Bollen [10553], geb. te Doesburg [GE] in 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Jacob Becker [5267], zn. van Floris Becker [1764] (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij [5265], ged. te Utrecht [UT] op 2 augustus 1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], begr. op 29 maart 1755, tr. (1) [4119] met Sara Spiering [10603], dr. van mr. Willem Hendrik Spiering [10604] en Sara Maria van der Bergh [10605], geb. te Nijmegen [GE] op 5 juli 1707, ovl. (76 jaar oud) te Ijsselstein [UT] op 2 juni 1784. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  FranÁois Ewoud [10606], geb. in 1735, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1795. 
  2.  Jacoba [14601], geb. in 1742, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1802. 
  3.  Hendrik [10609], ovl. in 1752, begr. te Stevensweert [LI] in 1752. 
  4.  Flora [10610], ovl. in 1754, begr. te Stevensweert [LI] in 1754. 
  5.  Wilhelmina Sara Maria [10608]. 
  6.  Cornelis Carel [10607]. 
  Jacob Becker [5267], tr. (2) [4118] met Merrichie van Pylsweert [10602]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Adriaen Florisz Raap [1730], zn. van Floris Adriaansz Raap [1716] (IVa) (lakenkoper) en Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726], ged. te Amsterdam [NH] op 7 september 1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], begr. aldaar op 28 augustus 1702, otr. [584] te Amsterdam [NH] op 19 november 1661, tr. (resp. ongeveer 30 en 26 jaar oud) op 6 december 1661 met Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427], dr. van David Davidsz de Vries [1428] (zeilmaker) en Teunken Frans des Plancques [1765], geb. te Gorinchem [ZH] I 1635, ged. Hervormd aldaar op 22 februari 1635, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 2 september 1700. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Cathrina [5227], ged. te Amsterdam [NH] op 17 september 1662. 
  2.  Floris Adriaansz [1293], ged. te Gorinchem [ZH] op 6 november 1663, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20 februari 1737, volgt VIi
  3.  Pieter Adriaansz [1767], geb. te Gorinchem [ZH] op 6 maart 1665, ged. aldaar op 6 maart 1665, ovl. (minstens 38 jaar oud) aldaar na 1704. 
  4.  Anthonetta Adriaansdr [1768], geb. te Gorinchem [ZH] I 1666, ged. aldaar op 30 april 1666, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 22 mei 1666. 
  5.  David Adriaansz [1769], ged. te Gorinchem [ZH] op 6 april 1667, ovl. (4 jaar oud) aldaar I 1672. 
  6.  Catharina Adriaansdr [1770], ged. te Gorinchem [ZH] op 6 juni 1668, ovl. (31 jaar oud) aldaar I 1700, begr. op 26 augustus 1700. 
  7.  Anthony Adriaansz [1771], ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 28 september 1670, ovl. (minstens 67 jaar oud) te Bordeaux [33, Frankrijk] na 1738, volgt VIj
  8.  Adriaan Adriaansz [1772], ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 22 november 1671, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Gorinchem [ZH] in oktober 1749, volgt VIk
  9.  Francois Adriaansz [1777], ged. te Gorinchem [ZH] op 8 mei 1674, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 1730. 
  10.  Sophia Adriaansdr [1778], ged. te Gorinchem [ZH] op 13 september 1676. 
  11.  Anna Adriaansdr [1779], ged. te Gorinchem [ZH] op 14 januari 1678, ovl. (6 maanden oud) aldaar R augustus 1678. 

VIi.  Floris Adriaansz Raap [1293], zn. van Adriaen Florisz Raap [1730] (Vd) en Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427], ged. te Gorinchem [ZH] op 6 november 1663, Medicine dokter, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20 februari 1737, begr. te Vreeland [UT] op 27 februari 1737, relatie (1) [347] met Hendreyntje Jans [1294], geb. circa 1670, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) circa 1736. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Adrianus Floris [2], geb. op 7 februari 1709, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 september 1797, volgt VIIh
  Floris Adriaansz Raap [1293], tr. (2) [586] met Trijntje Sybes [1766], geb. R 1680, ovl. (60 jaar oud) R 1740. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.   Adrianus Floris Raap [2], zn. van Floris Adriaansz Raap [1293] (VIi) (Medicine dokter) en Hendreyntje Jans [1294], geb. op 7 februari 1709, Mr. pruikemaker, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 september 1797, begr. aldaar op 2 oktober 1797, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 44 jaar oud) (1) [57] in 1730 met Anna Catharina Hendrix (Siardis, Anna Catrijn20) Wiersma [296], dr. van Martsen (Siardis) [7425], ged. te Wirdum [FR] op 25 januari 1685, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Leeuwarden [FR] circa januari 1751, begr. aldaar op 24 januari 1751. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Catharina Hendrix (Siardis) Wiersma [296], dr. van Martsen (Siardis) [7425], otr. (1) [618] te Leeuwarden [FR] op 23 juli 1718, tr. (ongeveer 33 jaar oud) te Goutum [FR] op 30 oktober 1718, kerk.huw. aldaar op 30 oktober 1718 met Jacobus Chaban [1855], zn. van Reinier Chaban [7417] (mr. pruikmaker) en Catharine la Place [7418]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Reijnier [7419], ged. te Amsterdam [NH] op 19 juni 1715. 
  2.  Hendricus [7420], ged. te Amsterdam [NH] op 31 oktober 1716. 
  3.  Trijntje [7421], ged. te Amsterdam [NH] op 10 november 1717. 
  4.  Jacoba [7422], ged. te Leeuwarden [FR] op 27 september 1719. 
  5.  Magdalena [7423], ged. te Leeuwarden [FR] op 4 november 1725. 
  6.  Maria [7424], ged. te Leeuwarden [FR] op 6 februari 1729. 
  Adrianus Floris Raap [2], otr. (2) [418] te Leeuwarden [FR] op 28 april 1752, tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15 mei 1752, kerk.huw. aldaar op 14 mei 1752 met Rinske Sybrens Faber [3], geb. op 31 oktober 1722, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 oktober 1805, begr. aldaar op 30 oktober 1805. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Agatha Wilhelmina [291], geb. te Leeuwarden [FR] op 14 januari 1753, ged. aldaar op 17 januari 1753. 
  2.  Sybren [290], geb. te Leeuwarden [FR] op 14 januari 1753, ged. aldaar op 17 januari 1753, ovl. (13 dagen oud) aldaar op 27 januari 1753, begr. aldaar op 28 januari 1753. 
  3.  Aggaeus [292], geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1754, ged. aldaar op 26 juni 1754, ovl. (31 dagen oud) aldaar in juli 1754, begr. aldaar op 10 juli 1754. 
  4.  Gertie [293], geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1826, volgt VIIIi
  5.  Henricus Adrianus [4], geb. te Leeuwarden [FR] op 18 juli 1757, ovl. (69 jaar oud) te Dantumawoude [FR] op 15 september 1826, volgt VIIIj
  6.  Sybren [294], geb. te Leeuwarden [FR] op 4 februari 1759, ged. aldaar op 11 februari 1759, ovl. (18 jaar oud) aldaar in mei 1777, begr. aldaar op 15 mei 1777. 
  7.  Doetje [295], geb. te Leeuwarden [FR] op 7 januari 1762, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 1 januari 1808, volgt VIIIk

VIIIi.  Gertie Raap [293], dr. van Adrianus Floris Raap [2] (VIIh) (Mr. pruikemaker) en Rinske Sybrens Faber [3], geb. te Leeuwarden [FR] in juni 1755, ged. aldaar op 9 juli 1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10 augustus 1826, otr. [58] te Leeuwarden [FR] op 18 juli 1788, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 3 augustus 1788, kerk.huw. aldaar op 3 augustus 1788 met Johannes Felkers [297], zn. van Johannes Adolf Felkers [3972] en Nieske Gerrijts [3973], geb. te Leeuwarden [FR] op 13 januari 1758, ged. aldaar op 13 januari 1758, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 11 september 1817. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rinske Johannes [3974], geb. te Ijlst [FR] op 20 juli 1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21 oktober 1869, volgt IXo
  2.   Sybren (Sijbren23) [2012], geb. te Harlingen [FR] op 22 september 1790, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27 december 1844, volgt IXp
  3.  Nieske [2013], geb. te Harlingen [FR] op 28 augustus 1792, ged. aldaar op 11 september 1792, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 2 oktober 1794. 
  4.  Nieske [1969], geb. te Leeuwarden [FR] op 2 oktober 1794, ged. aldaar op 19 oktober 1794, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 9 mei 1860. 
  5.  Adriana Flora [3975], geb. te Stavoren [FR] op 16 juli 1798, ovl. (27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 augustus 1825, volgt IXq

IXo.   Rinske Johannes Felkers (Velkes21, Velkers22) [3974], dr. van Johannes Felkers [297] en Gertie Raap [293] (VIIIi), geb. te Ijlst [FR] op 20 juli 1789, ged. aldaar op 9 augustus 1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21 oktober 1869, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [2924] te Leeuwarden [FR] op 8 april 1810 met Willem Johannes Jager [7660], zn. van Johannes Willems Jager [7661] en Trijntje Jakles Donia [7662], geb. te Harlingen [FR] op 5 februari 1785, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 6 maart 1785, slager, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [FR] op 7 oktober 1849. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Sybrandus Willems [7802], geb. te Harlingen [FR] op 9 april 1812, volgt Xy
  2.  Jacobus Willems [7803], geb. te Harlingen [FR] op 22 oktober 1813, volgt Xz
  3.  Geertruyda Willems [7804], geb. te Harlingen [FR] op 15 oktober 1815, volgt Xaa
  4.  Trijntje Willems [7807], geb. te Harlingen [FR] op 18 juli 1818, ovl. (42 jaar oud) op 15 september 1860, volgt Xab
  5.  Johannes Willems [7805], geb. te Harlingen [FR] op 6 juni 1820, volgt Xac
  6.  Baukje [7806], geb. te Harlingen [FR] op 12 januari 1823, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 8 maart 1915. 
  7.  Adrianus [7808], geb. te Harlingen [FR] op 25 september 1824, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 17 december 1828. 
  8.  Dirk [7809], geb. te Harlingen [FR] op 18 augustus 1826, ovl. (21 jaar oud) aldaar op 20 april 1848. 
  9.  Rinske Sybrandus [7810], geb. te Harlingen [FR] op 3 februari 1834, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 7 februari 1834. 

Xy.  Sybrandus Willems Jager [7802], zn. van Willem Johannes Jager [7660] (slager) en Rinske Johannes Felkers [3974] (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 9 april 1812, vleeshouwer, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) [2972] te Harlingen [FR] op 6 maart 1834 met Ybeltje Feddes Buisman [7811], dr. van Fedde Buisman [7812] en Anna Anthonys Volkhiemer [7813], geb. in 1814, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Harlingen [FR] op 2 augustus 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rinske [7814], geb. te Harlingen [FR] op 2 februari 1834, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 7 februari 1834. 
  2.  Willem Sybrandus [7815], geb. te Harlingen [FR] op 8 januari 1835, ovl. (46 jaar oud) op 8 april 1881. 
  3.  Fedde [7816], geb. te Harlingen [FR] op 31 december 1835, volgt XIaj
  4.  Klaas [7817], geb. op 16 november 1837, volgt XIak

XIaj.  Fedde Jager [7816], zn. van Sybrandus Willems Jager [7802] (Xy) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman [7811], geb. te Harlingen [FR] op 31 december 1835, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) [3628] te Amsterdam [NH] op 6 november 1861 met Cornelia Helena Janse [9451], dr. van Leendert Janse [9452] (timmerman) en Geertje Buisman [9453], geb. te Amsterdam [NH] in 1839. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertruida Helena [9455], geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1863. 
  Cornelia Helena Janse [9451], dr. van Leendert Janse [9452] (timmerman) en Geertje Buisman [9453], tr. (resp. ongeveer 38 en 44 jaar oud) (2) [3630] te Harlingen [FR] op 14 juni 1877 met Hessel van der Vorm [9454], zn. van Elias van der Vorm [10681] en Tettje Hessels Tigchelaar [10682], geb. te Harlingen [FR] op 4 mei 1833, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1915. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIak.  Klaas Jager [7817], zn. van Sybrandus Willems Jager [7802] (Xy) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman [7811], geb. op 16 november 1837, vleeshouwer, tr. (resp. 23 en ongeveer 26 jaar oud) [2974] te Den Helder [NH] op 5 september 1861 met Johanna Hermina Meerens [7818], dr. van Matthijs Meerens [7819] (sjouwerman/bewaarder bij marine) en Petronella Hermina Wiedeman [7820], geb. te Den Helder [NH] in 1835. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand [7821], geb. te Harlingen [FR] op 1 november 1864. 

Xz.  Jacobus Willems Jager [7803], zn. van Willem Johannes Jager [7660] (slager) en Rinske Johannes Felkers [3974] (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 22 oktober 1813, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [2976] te Harlingen [FR] op 10 juli 1839 met Margjen Roelofs Nolles [7822], dr. van Roelof Tjeerds Nolles [7823] (kapitein van kofschip Tromp) en Jeltje Dirks Noorderwerf [7824], geb. te Woudsend [FR] op 9 juli 1815. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem [7825], geb. te Harlingen [FR] op 2 november 1840, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) [3631] te Amsterdam [NH] op 11 november 1869 met Sijke Rikkers [9456], dr. van Frans Gerrits Rikkers [9457] (suppoost) en Antje Jans van Glinstra [9458], geb. te Harlingen [FR] op 13 september 1837. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joltje [7826], geb. te Wymbritseradeel [FR] op 2 april 1843, tr. (resp. 32 en ongeveer 36 jaar oud) [3626] te Wymbritseradeel [FR] op 3 juli 1875 met Luitzen Verwer [9448], zn. van Tymen Luitzens Verwer [9449] en Ytje Willems Pot [9450], geb. te Wymbritseradeel [FR] in 1839. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xaa.  Geertruyda Willems Jager [7804], dr. van Willem Johannes Jager [7660] (slager) en Rinske Johannes Felkers [3974] (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 15 oktober 1815, baker, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [2978] te Harlingen [FR] op 7 januari 1836 met Hans Willem Lijn [7827], zn. van Willem Anskes Lijn [7828] en Trijntje Ymes Bouman [7829], geb. te Workum [FR] op 16 augustus 1813. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Willem Ansko [7830], geb. te Harlingen [FR] op 8 augustus 1837, volgt XIal
  2.  Rinske [7831], geb. te Harlingen [FR] op 2 maart 1839, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 december 1919, volgt XIam
  3.  Hans Willem [7832], geb. te Harlingen [FR] op 4 augustus 1843. 
  4.  Hijlke [7833], geb. te Harlingen [FR] op 4 september 1844, ovl. (66 jaar oud) te Warffum [GR] op 3 januari 1911, volgt XIan
  5.  Trijntje [7834], geb. te Harlingen [FR] op 31 oktober 1845. 
  6.  Trijntje [7835], geb. te Harlingen [FR] op 12 februari 1847. 
  7.  Hans Willem [7836], geb. en ovl. te Harlingen [FR] op 1 maart 1848 (doodgeb.). 
  8.  Geertruyda [7837], geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1849, volgt XIao
  9.  Trijntje [7838], geb. te Harlingen [FR] op 21 april 1850. 
  10.  Hans Willem [7839], geb. te Harlingen [FR] op 21 april 1850 (doodgeb.). 
  11.  Sjouwkje [7840], geb. te Harlingen [FR] op 21 juli 1851. 
  12.  Johannes [7841], geb. te Harlingen [FR] op 14 maart 1853. 
  13.  Johannes [7842], geb. te Harlingen [FR] op 27 mei 1854. 
  14.  Yme [7843], geb. te Harlingen [FR] op 13 november 1855, opperman, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) [3634] op 19 april 1882 met Maria Antonetta Verweij [9463], dr. van Gerrit Verweij [7872] (werkman, melkslijter) en Maria Kwast [7873], geb. te Amsterdam [NH] in 1856, dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  15.  Trijntje [7844], geb. te Harlingen [FR] op 15 december 1856. 

XIal.  Willem Ansko Lijn [7830], zn. van Hans Willem Lijn [7827] en Geertruyda Willems Jager [7804] (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 8 augustus 1837, matroos, tr. (resp. 39 en ongeveer 32 jaar oud) [2980] te Harlingen [FR] op 26 oktober 1876 met Wilhelmina Kueter [7845], dr. van Klaas Kuter (ook Keuter/kueter) [7846] (schippersknecht) en Annegien Meulink [7847], geb. te Hasselt [OV] in 1844. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.  Wilhelmina Lucia Geertruida [9459], geb. te Amsterdam [NH] op 20 november 1877, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 18 oktober 1878. 
  2.  Wilhelmina Geertruida [7848], geb. te Amsterdam [NH] op 26 maart 1879, ovl. (54 jaar oud) te Arnhem [GE] op 3 september 1933, tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) [2982] te Amsterdam [NH] op 15 november 1900 met Johannes Harms [7851], zn. van Derk Harms [7852] (machinist, milicien) en Henrika Schuurman [7853], geb. te Amsterdam [NH] in 1874, vuurstoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Annigje Klazina [7849], geb. te Amsterdam [NH] op 20 mei 1880, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) [2984] te Amsterdam [NH] op 19 november 1902 met Marinus Balt [7854], zn. van Jan Balt [7855] (smid/spoorwegbeamte) en Gerritje Bos [7856] (dienstmeid), geb. te Barneveld [GE] in 1878, werkman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johanna Trijntje [9460], geb. te Amsterdam [NH] op 24 mei 1883. 
  5.  Lieuwkje [9461], geb. te Amsterdam [NH] op 24 mei 1883, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1963, tr. [3633] met Hendrik Kleekamp [9462]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Maria Antoinette [7850], geb. te Amsterdam [NH] in 1886, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) [2986] te Amsterdam [NH] op 24 augustus 1905 met Pieter Jacobus Becker [7857], zn. van Pieter Jacobus Becker [7858] (kelner) en Dorothea Willemina van Dongen [7859], geb. te Amsterdam [NH] in 1880. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIam.  Rinske Lijn [7831], dr. van Hans Willem Lijn [7827] en Geertruyda Willems Jager [7804] (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 2 maart 1839, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 1 december 1919, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) [2988] te Harlingen [FR] op 11 oktober 1866 met Anne Toeter [7860], zn. van Hendrikus Johannes Toeter [7861] en Albertje Annes van der Heide [7862], geb. te Bolsward [FR] op 2 oktober 1843, metselaar/karrenverhuurder, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 februari 1929. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hans Willem [7863], geb. te Harlingen [FR] op 13 augustus 1866, werkman, tr. (resp. 26 en ongeveer 34 jaar oud) [2990] te Amsterdam [NH] op 28 december 1892 met Wilhelmina Verweij [7871], dr. van Gerrit Verweij [7872] (werkman, melkslijter) en Maria Kwast [7873], geb. te Amsterdam [NH] in 1858. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henderikus [7864], geb. te Harlingen [FR] op 7 augustus 1867, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 14 januari 1868. 
  3.  Geertruida [7865], geb. te Harlingen [FR] op 12 oktober 1868, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 augustus 1870. 
  4.  Willem Ansko [7866], geb. te Harlingen [FR] op 6 augustus 1870. 
  5.  Hendrikus [7867], geb. te Harlingen [FR] op 15 augustus 1872. 
  6.  Johanna [7868], geb. te Amsterdam [NH] in 1875, volgt XIIat
  7.  Willem Anske [7869], geb. te Amsterdam [NH] in 1881, volgt XIIau
  8.  Anne [7870], geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1884, volgt XIIav

XIIat.  Johanna Toeter [7868], dr. van Anne Toeter [7860] (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn [7831] (XIam), geb. te Amsterdam [NH] in 1875, tr. (resp. ongeveer 19 en 20 jaar oud) (1) [2992] te Amsterdam [NH] op 9 mei 1894 met Cornelis Hof [7874], zn. van Uiltje Berends Hof [7875] en Grietje van Putten [7876], geb. te Lemsterland [FR] op 26 januari 1874, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) circa 1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna Toeter [7868], tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) (2) [2994] te Amsterdam [NH] op 7 juni 1899, (gesch. te Amsterdam [NH] op 5 juli 1912) met Petrus Jozephus van Sante [7877], zn. van Jacob van Sante [7878] (houtzager) en Trijntje de Nijs [7879], geb. te Anna Paulowna [NH] op 28 juli 1875, Rooms Katholiek, ovl. (44 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 6 augustus 1919. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem [7883], geb. te Amsterdam [NH] op 10 januari 1908, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 25 januari 1984, volgt XIIIax
  Johanna Toeter [7868], tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 37 jaar oud) (3) [2996] te Amsterdam [NH] op 4 juni 1913 met Willem Croese [7880], zn. van Jacobus Willem Croese [7881] (bediende) en Henriette Poulina van Swinderen [7882] (dienstbaar), geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1876, huisschilder. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIax.  Willem van Sante [7883], zn. van Petrus Jozephus van Sante [7877] en Johanna Toeter [7868] (XIIat), geb. te Amsterdam [NH] op 10 januari 1908, ged. Nederlands Hervormd aldaar, musicus/zanger, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 25 januari 1984, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (1) [2998] te Amsterdam [NH] op 26 januari 1938, (gesch. te Amsterdam [NH] op 23 april 1946) met Aukje Visser [7884], geb. te Leeuwarden [FR] op 23 september 1905, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 1 oktober 1991. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aukje Visser [7884], tr. (2) [2999] met Klaas Jan van den Dulk [7885]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem van Sante [7883], tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (2) [3000] te Amsterdam [NH] op 18 juli 1946 met Margaretha Hogenbirk [7886], dr. van Gerrit Jan Hogenbirk [7887] (diamantbewerker) en Catharina Fabre [7888] (wever), geb. te Amsterdam [NH] op 9 september 1908, ovl. (90 jaar oud) aldaar op 20 november 1998. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ingrid Catharina [7890], geb. te Amsterdam [NH] op 21 januari 1945, ged. Nederlands Hervormd aldaar, leerkracht openbare basisschool J.P. Coen te Amsterdam, ovl. (56 jaar oud) op 7 augustus 2001, tr. (27 jaar oud) [3003] op 19 september 1972 met Afgeschermd [7892]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd [7891]. 
  Margaretha Hogenbirk [7886], dr. van Gerrit Jan Hogenbirk [7887] (diamantbewerker) en Catharina Fabre [7888] (wever), tr. (2) [3002] met Eugene Adolphus Weijnschenk [7889]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIau.  Willem Anske Toeter [7869], zn. van Anne Toeter [7860] (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn [7831] (XIam), geb. te Amsterdam [NH] in 1881, sigarenmaker, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) (1) [3004] te Amsterdam [NH] op 22 juli 1903, (gesch. op 28 oktober 1921) met Willemina de Lange [7893], dr. van Hendrik de Lange [7894] (werkman, milicien, metselaar) en Sophia Harmsen [7895], geb. te Amsterdam [NH] in 1885. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anne [7899], geb. te Amsterdam [NH] in 1904, schipper, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) [3008] te Amsterdam [NH] op 6 december 1928 met Wiegertje Hagen [7900], dr. van Jan Hagen [7901] (werkman) en Jantje Mastenbroek [7902], geb. te Amsterdam [NH] in 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willemina de Lange [7893], dr. van Hendrik de Lange [7894] (werkman, milicien, metselaar) en Sophia Harmsen [7895], tr. (2) [3011] met Anne Toeter [7870], zn. van Anne Toeter [7860] (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn [7831] (XIam) (zie XIIav). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Anske Toeter [7869], tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 43 jaar oud) (2) [3006] te Amsterdam [NH] op 17 april 1929 met Elisabeth Verhuizen [7896], dr. van Henri Verhuizen [7897] (machinist, stoker marine) en Dieuwertje Grin [7898], geb. te Den Helder [NH] in 1886. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Elisabeth Verhuizen [7896], dr. van Henri Verhuizen [7897] (machinist, stoker marine) en Dieuwertje Grin [7898], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [3683] te Velsen-Noord [NH] op 4 november 1909, (gesch. te Velsen-Noord [NH] op 30 april 1925) met Cornelis Johannes Koopman [9565], zn. van Aris Pieterszoon Koopman [10912] en Catharina Hendrika Brouwer [10913], geb. te Den Helder [NH] circa 1884, visknacht. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIav.  Anne Toeter [7870], zn. van Anne Toeter [7860] (metselaar/karrenverhuurder) en Rinske Lijn [7831] (XIam), geb. te Nieuwer-Amstel [NH] in 1884, scheepssmid/vuurstoker, tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) (1) [3010] te Amsterdam [NH] op 26 februari 1908, (gesch. op 15 april 1919) met Cornelia Prins [7903], dr. van Hendrik Prins [4086] en Geertje Edelenbosch [17251], geb. te Den Helder [NH] op 9 september 1882, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 8 november 1952. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Doodgeb. zoon [9549], geb. te Den Helder [NH] op 3 juli 1909. 
  Cornelia Prins [7903], dr. van Hendrik Prins [4086] en Geertje Edelenbosch [17251], tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (1) [3673] te Amsterdam [NH] op 7 oktober 1903 met Jan Meijlink [9550], geb. te Amsterdam [NH] op 17 mei 1878, ovl. (27 jaar oud) aldaar op 2 februari 1906. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter [17252], geb. te Amsterdam [NH] op 2 augustus 1904, otr. [7160] te Den Helder [NH] op 18 mei 1933, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Den Helder [NH] op 26 mei 1933 met Aafje van Teulingen [17254], geb. te Anna Paulowna [NH] op 13 februari 1907. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Johanna [17253], geb. te Amsterdam [NH] op 1 juni 1906, tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) [7161] te Den Helder [NH] op 23 oktober 1924 met Berend Jan Starink [17256], zn. van Berend Jan Starink [17257] en Johanna Hendrika Bax [17258], geb. te Zutphen [GE] op 29 oktober 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelia Prins [7903], tr. (resp. 37 en ongeveer 45 jaar oud) (3) [7163] te Den Helder [NH] op 28 mei 1920 met Klaas Veenstra [17259], zn. van Gerrit Veenstra [17260] en Aaltje Knip [17261], geb. te Den Helder [NH] circa 1875, zeevisser. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anne Toeter [7870], tr. (2) [3011] met Willemina de Lange [7893] (zie XIIau). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willemina de Lange [7893], tr. (1) [3004] met Willem Anske Toeter [7869] (zie XIIau). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anne [7899], geb. te Amsterdam [NH] in 1904, schipper, tr. [3008] met Wiegertje Hagen [7900], dr. van Jan Hagen [7901] (werkman) en Jantje Mastenbroek [7902] (zie XIIau). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIan.   Hijlke Lijn [7833], zn. van Hans Willem Lijn [7827] en Geertruyda Willems Jager [7804] (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 4 september 1844, spoorwegwerker/venter, ovl. (66 jaar oud) te Warffum [GR] op 3 januari 1911, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (1) [3014] te Harlingen [FR] op 1 juni 1865 met Siebregje (Sijbrigje24) Zoethout [7907], dr. van Sytze Zoethout [7908] en Joukjen van der Wey [7909], geb. te Sneek [FR] op 7 oktober 1841, ovl. (29 jaar oud) te Westerbroek [GR] op 27 juni 1871. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Joukje [7914], geb. te Menaldumadeel [FR] op 13 april 1866, ovl. (79 jaar oud) te Assen [DR] op 26 mei 1945, volgt XIIaw
  2.  Geertruida [7915], geb. te Hoogezand [GR] in 1869, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Groningen [GR] op 1 juli 1873. 
  Hijlke Lijn [7833], tr. (beiden 27 jaar oud) (2) [3012] te Wildervank [GR] op 18 mei 1872 met Harmina Haak [7904], dr. van Engel Herkes Haak [7905] (werkman; scheepjager; brugwachter) en Roelfien Hendriks Mulder [7906], geb. te Wildervank [GR] op 18 december 1844, ovl. (52 jaar oud) te Assen [DR] op 1 maart 1897. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hans [7913], geb. te Loon [DR] op 31 oktober 1884, klerk, ovl. (20 jaar oud) te Assen [DR] op 17 april 1905. 
  Hijlke Lijn [7833], tr. (resp. 60 en ongeveer 43 jaar oud) (3) [3016] op 12 november 1904 met Hilje Naarding [7910], dr. van Tiemen Naarding [7911] (rijksambtenaar) en Janna Eleng [7912] (naaister), geb. te Warffum [GR] in 1861, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) aldaar op 7 januari 1931. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaw.  Joukje Lijn [7914], dr. van Hijlke Lijn [7833] (XIan) (spoorwegwerker/venter) en Siebregje Zoethout [7907], geb. te Menaldumadeel [FR] op 13 april 1866, ovl. (79 jaar oud) te Assen [DR] op 26 mei 1945, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) [3018] te Assen [DR] op 14 november 1888 met Cornelis Hogenbirk [7916], zn. van Johannes Hogenbirk [7917] (arbeider) en Wilhelmina Christina Bodenstaff [7918] (spoorwegwachteres), geb. te Assen [DR] op 27 januari 1863, ovl. (29 jaar oud) aldaar op 28 maart 1892. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Christina [9466], geb. te Assen [DR] op 30 oktober 1890, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 7 oktober 1973, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) [3636] op 22 mei 1918 met Wicher Harsevoort [9468], zn. van Bartinus Harsevoort [9469] en Trijntje Eizema [9470], geb. te Assen [DR] op 1 september 1889, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 14 februari 1957. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Cornelis [9467], geb. te Assen [DR] op 22 september 1892, ovl. (44 jaar oud) aldaar op 27 augustus 1937, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) [3638] te Assen [DR] op 30 maart 1921 met Cornelia Schoonwagen [9471], dr. van Cornelis Schoonwagen [9472] (sigarenmaker) en Catharina van Brederode [9473], geb. te Hoorn [FR] op 15 maart 1895, ovl. (70 jaar oud) te Assen [DR] op 1 november 1965. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  Joukje Lijn [7914], tr. (resp. 52 en ongeveer 50 jaar oud) (2) [3020] te Assen [DR] op 6 februari 1919 met Roelof Lamberts [7919], zn. van Lambert Lamberts [7920] en Willemtje Paas [7921], geb. te Assen [DR] in 1869, cafťhouder, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Assen [DR] op 22 mei 1920. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIao.  Geertruyda Lijn [7837], dr. van Hans Willem Lijn [7827] en Geertruyda Willems Jager [7804] (Xaa) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1849, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) [3022] te Harlingen [FR] op 5 oktober 1876 met Georgius Josephus Blatter [7922], zn. van Hans Jacob Blatter [7923] en Johanna Holland [7924], geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, nachtwaker/werkman. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johannes Jacobus [7925], geb. te Harlingen [FR] op 24 maart 1877. 
  2.  Johanna Geertruida [7926], geb. te Amsterdam [NH] in 1883, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) [3024] te Amsterdam [NH] op 27 februari 1907 met Arie Frederik Bravenboer [7928], zn. van Abraham Bravenboer [7929] (boekhouder, ambtenaar, spoorwegambtenaar) en Derkje van Eijsselsteijn [7930], geb. te Zwolle [GE] in 1886, kruidenier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Renske [7927], geb. te Amsterdam [NH] in 1886, volgt XIIax

XIIax.  Renske Blatter [7927], dr. van Georgius Josephus Blatter [7922] (nachtwaker/werkman) en Geertruyda Lijn [7837] (XIao), geb. te Amsterdam [NH] in 1886, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) [3026] te Amsterdam [NH] op 8 januari 1908 met Franciscus Jacobus Schram [7931], zn. van Franciscus Jacobus Schram [7932] (werkman, pakhuisknecht) en Frederika Hippe [7933] (dienstbode), geb. te Amsterdam [NH] in 1888, werkman/expediteur. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Franciscus Jacobus [7934], geb. te Amsterdam [NH] in 1908, lettergieter, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) [3028] te Amsterdam [NH] op 13 augustus 1931, (gesch. op 21 september 1939) met Maria Magdalena den Hollander [7935], dr. van Frans Johannes den Hollander [7936] en Trijntje van Triet [7937], geb. te Capelle a/d Ijssel [ZH] in 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xab.  Trijntje Willems Jager [7807], dr. van Willem Johannes Jager [7660] (slager) en Rinske Johannes Felkers [3974] (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 18 juli 1818, ovl. (42 jaar oud) op 15 september 1860, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [3030] te Harlingen [FR] op 9 april 1840 met Douwe Reins Bleeker [7938], zn. van Rein Douwes Bleeker [7939] en Japke Gerrits Boorsma [7940], geb. te Harlingen [FR] op 8 februari 1816, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 31 juli 1887. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Rein [7941], geb. te Harlingen [FR] op 6 september 1840, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 7 april 1843. 
  2.  Rein Douwes [7942], geb. te Harlingen [FR] op 4 februari 1844, volgt XIap
  3.  Willem [7943], geb. te Harlingen [FR] op 17 februari 1847, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 18 mei 1847. 
  4.  Sybrandus [7944], geb. te Harlingen [FR] op 8 april 1849, ovl. (31 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 12 januari 1881, volgt XIaq
  5.  Jacoba [7945], geb. te Harlingen [FR] op 10 november 1851, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [NH] op 31 augustus 1937, volgt XIar
  6.  Rinske [7946], geb. te Harlingen [FR] op 17 december 1854, ovl. (84 jaar oud) te Soest [UT] op 12 maart 1939, volgt XIas
  7.  Geertruida [7947], geb. te Harlingen [FR] op 6 oktober 1857, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 19 juli 1897. 
  Douwe Reins Bleeker [7938], zn. van Rein Douwes Bleeker [7939] en Japke Gerrits Boorsma [7940], tr. (resp. 45 en 40 jaar oud) (2) [3648] te Harlingen [FR] op 26 december 1861 met Jetske de Vries [9491], dr. van Cornelis Fransen de Vries [9551] en Grietje Dirks van Laan [9552], geb. te Harlingen [FR] op 21 oktober 1821, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 30 maart 1878. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Grietje [14038], geb. te Harlingen [FR] op 21 november 1862, ovl. (57 jaar oud) te Maarsseveen [UT] op 21 maart 1920. 
  Douwe Reins Bleeker [7938], tr. (resp. 62 en 39 jaar oud) (3) [3675] te Harlingen [FR] op 23 januari 1879 met Hendrika van der Meulen [9553], dr. van Cornelis van der Meulen [9554] (onderwijzer) en Marie Johanna van der Jagt [9555], geb. te Utrecht [UT] op 16 augustus 1839, ovl. (81 jaar oud) te Maarsseveen [UT] op 10 augustus 1921. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIap.  Rein Douwes Bleeker [7942], zn. van Douwe Reins Bleeker [7938] en Trijntje Willems Jager [7807] (Xab), geb. te Harlingen [FR] op 4 februari 1844, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) [3032] te Harlingen [FR] op 31 januari 1876 met Aletta Helena Eisma [7948], dr. van Hendrik Eisma [7949] en Trijntje Visser [7950], geb. te Wymbritseradeel [FR] op 5 juni 1852. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Trijntje [7951], geb. te Harlingen [FR] op 31 december 1876. 
  2.  Douwe Rein [7952], geb. te Harlingen [FR] op 3 maart 1879, ovl. (65 jaar oud) te Zeist [UT] op 3 mei 1944, volgt XIIay
  3.  Hendrik Jan [7953], geb. te Harlingen [FR] op 5 juli 1881, ovl. (58 jaar oud) te Kampen [OV] op 23 juni 1940, tr. (34 jaar oud) [3653] te 's-Gravenhage [ZH] op 23 september 1915, (gesch. op 20 januari 1921) met Hendrika Knapp [9500]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Trijntje [7954], geb. te Harlingen [FR] op 31 augustus 1884, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) [3034] te Amsterdam [NH] op 2 januari 1908 met Gerrit Jan Gerbrands [7958], zn. van Gijsbertus Gerbrands [7959] (timmerman) en Gerritje Lubbers [7960] (dienstbode), geb. te Amsterdam [NH] in 1880, onderwijzer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan [7955], geb. te Harlingen [FR] op 2 augustus 1887, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 9 juni 1888. 
  6.  Reina [7956], geb. te Harlingen [FR] op 8 maart 1890, schrijfster bij gemeentelijke girodienst, tr. (resp. 30 en ongeveer 38 jaar oud) [3036] te Amsterdam [NH] op 26 augustus 1920 met Willem van Knaape [7961], zn. van Johannes van Knaape [7962] en Rensje Schuursma [7963], geb. te Amsterdam [NH] in 1882, commies bij Posterijen en Telegrafie. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gosse [7957], geb. te Harlingen [FR] op 20 februari 1893. 

XIIay.  Douwe Rein Bleeker [7952], zn. van Rein Douwes Bleeker [7942] (XIap) en Aletta Helena Eisma [7948], geb. te Harlingen [FR] op 3 maart 1879, kantoorchef, ovl. (65 jaar oud) te Zeist [UT] op 3 mei 1944, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) [3649] te Haarlem [NH] op 21 december 1905 met Cornelia Johanna Vastenouw [9492], dr. van Dirk Vastenouw [9493] (machinist) en Maria van den Berg [9494], geb. te Den Helder [NH] in 1879. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria [9495], geb. te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 7 oktober 1910, ovl. (94 jaar oud) te Lochem [GE] op 10 oktober 2004, volgt XIIIay

XIIIay.  Maria Bleeker [9495], dr. van Douwe Rein Bleeker [7952] (XIIay) (kantoorchef) en Cornelia Johanna Vastenouw [9492], geb. te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 7 oktober 1910, ovl. (94 jaar oud) te Lochem [GE] op 10 oktober 2004, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) [3651] te Zeist [UT] op 11 januari 1930 met Prof. dr. Arnoldus Wilhelm Jan Hendrik Hoitink [9496], zn. van Arnoldus Wilhelm Hoitink [9497] (onderwijzer/schoolhoofd) en Johanna Catharina de Rode [9498], geb. te Winterswijk [GE] op 15 februari 1905, hoogleraar psychologie. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd [9499]. 

XIaq.  Sybrandus Bleeker [7944], zn. van Douwe Reins Bleeker [7938] en Trijntje Willems Jager [7807] (Xab), geb. te Harlingen [FR] op 8 april 1849, ovl. (31 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 12 januari 1881, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) [3038] te Weststellingwerf [FR] op 18 april 1874 met Trijntje Dijk [7964], dr. van Klaas Wybes Dijk [7965] en Antje Jurjens Walstra [7966], geb. te Wolvega [FR] in 1852, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 20 juni 1929. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Trijntje [7967], geb. te Wolvega [FR] op 24 februari 1875, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 26 juli 1935, volgt XIIaz
  2.  Jacoba [7968], geb. te Weststellingwerf [FR] op 3 maart 1880, ovl. (75 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 29 april 1955, volgt XIIba
  Trijntje Dijk [7964], dr. van Klaas Wybes Dijk [7965] en Antje Jurjens Walstra [7966], tr. (resp. ongeveer 33 en 30 jaar oud) (2) [3678] te Weststellingwerf [FR] op 17 april 1885 met Egbert Wierda [9557], zn. van Mark Wybes Wierda [9558] en Deekje Egberts Greveling [9559], geb. te Sonnega [FR] op 4 december 1854, ovl. (88 jaar oud) op 1 januari 1943, begr. te Wolvega [FR]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaz.  Trijntje Bleeker [7967], dr. van Sybrandus Bleeker [7944] (XIaq) en Trijntje Dijk [7964], geb. te Wolvega [FR] op 24 februari 1875, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 26 juli 1935, begr. aldaar, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) [3040] te Weststellingwerf [FR] op 8 oktober 1897 met Harmen Thomas Woudstra [7969], zn. van Thae Gerrits Woudstra [7970] en Jantje Harmens van Ek [7971], geb. te Oudeschoot [FR] op 10 maart 1869. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jantje [9501], geb. te Weststellingwerf [FR] op 24 augustus 1898, ovl. (83 jaar oud) op 31 juli 1982, volgt XIIIaz
  2.  Trijntje [9502], geb. te Weststellingwerf [FR] op 17 juli 1899. 
  3.  Marretje [9503], geb. te Weststellingwerf [FR] op 18 november 1900, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 7 januari 1971, begr. te Wolvega [FR], tr. [3660] met Koop Kooy [9524], zn. van Siemen Kooy [9525] en Titia Kleistra [9526], geb. te Haskerland [FR] op 26 oktober 1898, ovl. (67 jaar oud) op 20 februari 1966, begr. te Wolvega [FR]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Sybrandus Egbertus [9504], geb. te Weststellingwerf [FR] op 9 oktober 1902. 
  5.  Doodgeb. zoon [9505], geb. te Weststellingwerf [FR] op 31 maart 1904. 
  6.  Egbertus Sybrandus [9506], geb. op 2 juli 1912, ovl. (70 jaar oud) op 19 januari 1983, begr. te Wolvega [FR]. 

XIIIaz.  Jantje Woudstra [9501], dr. van Harmen Thomas Woudstra [7969] en Trijntje Bleeker [7967] (XIIaz), geb. te Weststellingwerf [FR] op 24 augustus 1898, ovl. (83 jaar oud) op 31 juli 1982, begr. te Oldeboorn [FR], tr. [3654] met Gerk Numan [9507], zn. van Roel Numan [9508] en Sjoukjen Kuipers [9509], geb. te Opsterland [FR] op 1 oktober 1899, ovl. (96 jaar oud) op 5 oktober 1995. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Roelof [9510], geb. op 8 december 1928, ovl. (65 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 4 februari 1994, volgt XIVah

XIVah.  Roelof Numan [9510], zn. van Gerk Numan [9507] en Jantje Woudstra [9501] (XIIIaz), geb. op 8 december 1928, ovl. (65 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 4 februari 1994, begr. te Oldeboorn [FR], tr. [3656] met Afgeschermd [9511], kind van Dictus de Jong [9512] en Wietske Posthumus [9513]. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [9514], volgt XVz
  2.  Afgeschermd [9515], volgt XVaa
  3.  Afgeschermd [9516], relatie met Afgeschermd [14043]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [9517], relatie met Afgeschermd [14044]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVz.  Afgeschermd [9514], kind van Roelof Numan [9510] (XIVah) en Afgeschermd [9511], relatie met Afgeschermd [14039]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd [14040]. 
  2.  Afgeschermd [14041]. 
  3.  Afgeschermd [14042]. 

XVaa.  Afgeschermd [9515], kind van Roelof Numan [9510] (XIVah) en Afgeschermd [9511], relatie met Afgeschermd [9518], kind van Afgeschermd [9519] en Afgeschermd [9520]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Paul Numan [9523], geb. op 9 november 1992, ovl. in 1992. 
  2.  Afgeschermd [9522]. 
  3.  Afgeschermd [9521]. 

XIIba.  Jacoba Bleeker [7968], dr. van Sybrandus Bleeker [7944] (XIaq) en Trijntje Dijk [7964], geb. te Weststellingwerf [FR] op 3 maart 1880, ovl. (75 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 29 april 1955, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) [3042] te Weststellingwerf [FR] op 14 juni 1907 met Dirk Jan Telder [7972], zn. van Geert Telder [7973] (smid) en Wernerdina Proper [7974], geb. te Kampen [OV] op 22 januari 1883, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13 maart 1958. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Wennendina Catrina [7975], geb. te Kampen [OV] op 31 oktober 1908, ovl. (41 jaar oud) aldaar op 26 oktober 1950. 
  2.  Egbert Sijbrand [7976], geb. te Kampen [OV] op 7 juni 1911, ovl. (83 jaar oud) te Neuengamme [Duitsland] op 17 december 1994. 

XIar.  Jacoba Bleeker [7945], dr. van Douwe Reins Bleeker [7938] en Trijntje Willems Jager [7807] (Xab), geb. te Harlingen [FR] op 10 november 1851, ovl. (85 jaar oud) te Hilversum [NH] op 31 augustus 1937, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3644] te Harlingen [FR] op 21 mei 1874 met Cornelis Akkerboom [9484], zn. van Dirk Akkerboom [9485] en Zwaantje Oudeboon [9486], geb. te Harlingen [FR] op 5 maart 1848, ovl. (91 jaar oud) te Hilversum [NH] op 18 oktober 1939. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Trijntje [9487], geb. te Harlingen [FR] in 1878, tr. (resp. ongeveer 22 en 27 jaar oud) [3646] te Harlingen [FR] op 26 juni 1900, (gesch. te Amsterdam [NH] op 12 oktober 1920) met Hendrik Arend Gjalt Schippers [9488], zn. van Jacobus Wilhelmus Schippers [9489] en Catharina Margaretha van der Meer [9490], geb. te Harlingen [FR] op 30 april 1873. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIas.  Rinske Bleeker [7946], dr. van Douwe Reins Bleeker [7938] en Trijntje Willems Jager [7807] (Xab), geb. te Harlingen [FR] op 17 december 1854, ovl. (84 jaar oud) te Soest [UT] op 12 maart 1939, begr. aldaar, tr. (resp. 28 en ongeveer 27 jaar oud) (1) [3640] te Harderwijk [GE] op 4 mei 1883 met Nicolaas Willem Godron [9474], zn. van Willem Gerhard Godert Godron [9475] (hoofdonderwijzer) en Berendina Wilke [9476], geb. te Arnhem [GE] in 1856, boekhandelaar, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18 april 1895. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Helena Anna Berendina [9480], geb. te Harderwijk [GE] op 6 maart 1884, ovl. (87 jaar oud) op 22 november 1971, begr. te Soest [UT]. 
  2.  Willem Gerrit Godert [9481], geb. te Harderwijk [GE] op 2 juli 1885. 
  3.  Trijntje [9482], geb. te Harderwijk [GE] op 11 januari 1889, ovl. (40 dagen oud) te Rotterdam [ZH] op 20 februari 1889. 
  Rinske Bleeker [7946], tr. (resp. 41 en ongeveer 47 jaar oud) (2) [3642] te Rotterdam [ZH] op 7 mei 1896 met Jacobus Franciscus Rongen [9477], zn. van Peter Rongen [9478] en Anna Maria Flatten [9479], geb. te Weisweiler [NW, Duitsland] in 1849, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15 augustus 1921, begr. te Soest [UT]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Trijntje Jacoba [9483], geb. te Rotterdam [ZH] op 27 juli 1897, ovl. (ťťn dag oud) aldaar op 28 juli 1897. 

Xac.  Johannes Willems Jager [7805], zn. van Willem Johannes Jager [7660] (slager) en Rinske Johannes Felkers [3974] (IXo), geb. te Harlingen [FR] op 6 juni 1820, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [3044] te Harlingen [FR] op 23 februari 1843 met Jacoba Pieters Tuinhout [7977], dr. van Pieter Asmus Tuinhout [7978] en Roelofke Everts van Eeken [7979], geb. te Harlingen [FR] op 3 augustus 1822, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 5 december 1871. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Rinske [7980], geb. te Harlingen [FR] op 6 januari 1844, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 14 september 1851. 
  2.  Roelofke [7981], geb. te Harlingen [FR] op 16 juni 1845, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 maart 1914, volgt XIat
  3.  Tetje [7982], geb. te Harlingen [FR] op 25 oktober 1847. 
  4.  Pieter [7983], geb. te Harlingen [FR] op 25 februari 1849. 
  5.  Willem [7984], geb. te Harlingen [FR] op 8 juli 1851. 
  6.  Dirk [7985], geb. te Harlingen [FR] op 14 augustus 1853. 
  7.  Christina Magdalena [7986], geb. te Harlingen [FR] op 26 september 1855, ovl. (80 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 3 maart 1936. 
  8.  Jacobus [7987], geb. te Harlingen [FR] op 25 juni 1857, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 14 juli 1858. 
  9.  Rinske [7988], geb. te Harlingen [FR] op 10 september 1858, ovl. (41 jaar oud) te Deventer [OV] op 25 maart 1900. 

XIat.  Roelofke Jager [7981], dr. van Johannes Willems Jager [7805] (Xac) en Jacoba Pieters Tuinhout [7977], geb. te Harlingen [FR] op 16 juni 1845, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 9 maart 1914, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [3046] te Harlingen [FR] op 10 november 1870 met Thomas Gooi van Slooten [7989], zn. van Gooike Abes van Slooten [7990] en Antje Smit [7991], geb. te Harlingen [FR] op 20 oktober 1844, koopman/huisschilder/kapitein schutterij/scheepsagent, ovl. (62 jaar oud) te Harlingen [FR] op 12 augustus 1907. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Antje [7992], geb. te Harlingen [FR] op 6 oktober 1871, onderwijzeres/hoofd meisjesschool Assen/lid van verdienste Ned. Rode Kruis, ovl. (82 jaar oud) te Assen [DR] op 10 januari 1954, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) [3048] te Assen [DR] op 1 oktober 1906 met Pieter Bijl [7999], zn. van ds. Adrianus Jan Bijl [8000] (predikant) en Elizabeth Schurink [8001], geb. te Steenwijk [OV] in 1868, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Assen [DR] op 17 februari 1947. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacoba [7993], geb. te Harlingen [FR] op 22 februari 1873, ovl. (97 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 8 februari 1971, tr. (resp. 28 en 41 jaar oud) [3050] te Harlingen [FR] op 23 september 1901 met Yeb Feenstra [8002], zn. van Yeb Feenstra [8003] (koopvaardijkapitein) en Elizabeth Johnson [8004], geb. te Amsterdam [NH] op 28 mei 1860, ovl. (81 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 18 juli 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gooike [7994], geb. te Harlingen [FR] op 25 juli 1874, ovl. (9 jaar oud) aldaar op 5 januari 1884. 
  4.  Henriette Susanna [7995], geb. te Harlingen [FR] op 25 maart 1876, ovl. (65 jaar oud) te Assen [DR] op 6 september 1941. 
  5.  Johan Willem [7996], geb. te Harlingen [FR] op 20 januari 1878, gezagvoerder Koninklijke Nederlandse Westindische Maildienst/gezagvoerder SS Prins Willem II, ovl. (31 jaar oud) in januari 1910, tr. (beiden 28 jaar oud) [3052] te Harlingen [FR] op 12 januari 1907 met Susanna Hendrika Mekking [8005], dr. van Willem Mekking [8006] (predikant) en Johanna Carolina Pronk [8007], geb. te Donkerbroek [FR] op 23 januari 1878, ovl. (63 jaar oud) op 14 juni 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Rinske [7997], geb. te Harlingen [FR] op 2 juni 1880, ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20 mei 1915. 
  7.  Thomas [7998], geb. te Harlingen [FR] op 13 december 1882, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 7 mei 1960, volgt XIIbb

XIIbb.  Thomas van Slooten [7998], zn. van Thomas Gooi van Slooten [7989] (koopman/huisschilder/kapitein schutterij/scheepsagent) en Roelofke Jager [7981] (XIat), geb. te Harlingen [FR] op 13 december 1882, direkteur N.V. W.H. Muller & Co te Rotterdam, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 7 mei 1960, tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) [3054] te Rotterdam [ZH] op 25 mei 1916 met Georgine Frederika de Bruijne [8008], dr. van Leonard Nicolaas de Bruijne [8009] (luitenant ter zee eerste klasse) en Georgine Frederika Bos [8010], geb. te Den Helder [NH] op 12 oktober 1894, ovl. (93 jaar oud) te Roden [DR] op 22 maart 1988. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johan Willem [8011], geb. te Rotterdam [ZH] op 12 mei 1917, ovl. (24 jaar oud) op 3 mei 1942. 
  2.  Thomas Gooike [8012], geb. te Rotterdam [ZH] op 29 juni 1919, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 26 december 1920. 
  3.  Afgeschermd [8013], tr. (Johan 29 jaar oud) [3056] te Rotterdam [ZH] op 28 januari 1947 met Johan Eliza Alettus Post Uiterweer [8015], zn. van Pieter Post Uiterweer [8016] (luitenant ter zee) en Maria Wijnanda de Bruijne [8017], geb. te Middelburg [ZE] op 10 oktober 1917, officier intendance/kapitein ter zee/officier in Orde van Oranje Nassau, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 22 maart 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd [8014]. 

IXp.   Sybren (Sijbren23) Felkers [2012], zn. van Johannes Felkers [297] en Gertie Raap [293] (VIIIi), geb. te Harlingen [FR] op 22 september 1790, ged. aldaar op 17 oktober 1790, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27 december 1844, tr. (resp. 32 en 29 jaar oud) [2926] te Leeuwarden [FR] op 24 november 1822 met Gepke Ewolt (Ewolts23) [7663], dr. van Johannes Ewolt [8018] en Neeltje Wijbes Visser [8019], geb. op 25 september 1793, ged. op 9 oktober 1793, ovl. (67 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15 maart 1861, begr. te Lekkum [FR]. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertje [8020], geb. te Leeuwarden [FR] op 29 juni 1823, ovl. (47 jaar oud) te Franeker [FR] op 21 juli 1870. 
  2.  Johannes [8021], geb. te Leeuwarden [FR] op 23 augustus 1827, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 21 september 1895, volgt Xad
  3.  Neeltje [8022], geb. te Leeuwarden [FR] op 19 augustus 1830, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 9 augustus 1911, tr. (resp. 44 en 35 jaar oud) [3063] te Leeuwarden [FR] op 11 november 1874 met Hendrikus van Kuik [8031], zn. van Pieter van Kuik [8032] en Grietje van Hettinga [8033], geb. te Leeuwarden [FR] op 5 oktober 1839, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 19 maart 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xad.  Johannes Felkers [8021], zn. van Sybren Felkers [2012] (IXp) en Gepke Ewolt [7663], geb. te Leeuwarden [FR] op 23 augustus 1827, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 21 september 1895, begr. te Lekkum [FR], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) [3059] te Leeuwarden [FR] op 20 april 1851 met Hylkje Ozinga [8023], dr. van Bauke Murks Ozinga [8024] en Grietje Hylkes Hiemstra [8025], geb. te Sneek [FR] op 27 augustus 1830, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29 juli 1884. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Sibren [8029], geb. te Leeuwarden [FR] op 22 januari 1852, ovl. (8 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 april 1860. 
  2.  Sijbren [8030], geb. te Amsterdam [NH] op 29 december 1863, ovl. (9 jaar oud) aldaar op 18 mei 1873. 
  Johannes Felkers [8021], tr. (2) [3061] met Bernardina Sikken [8026], dr. van Willem Jan Sikken [8027] (winkelier) en Bernardina Pronk [8028], geb. te Amsterdam [NH] op 9 mei 1835, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 19 februari 1896. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXq.  Adriana Flora Felkers [3975], dr. van Johannes Felkers [297] en Gertie Raap [293] (VIIIi), geb. te Stavoren [FR] op 16 juli 1798, ged. aldaar op 5 augustus 1798, ovl. (27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 augustus 1825, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) [2927] te Leeuwarden [FR] op 29 november 1818 met Mattheus Christiaanse [7664], zn. van Cornelis Christiaanse [7665] en Susanna Kruijers [7666], geb. te Haarlem [NH] op 3 oktober 1790, ged. aldaar op 6 oktober 1790, timmermansknecht, ovl. (36 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 31 oktober 1826. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis [8034], geb. te Leeuwarden [FR] op 2 november 1819, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 8 maart 1899, volgt Xae
  2.  Johannes [8035], geb. te Leeuwarden [FR] op 29 november 1820, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 6 maart 1821. 
  3.  Susanna [8036], geb. te Leeuwarden [FR] op 10 februari 1822, ovl. (6 weken oud) aldaar op 26 maart 1822. 
  4.  Johannes [8037], geb. te Leeuwarden [FR] op 5 maart 1823, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 13 februari 1826. 
  5.  Willem [8038], geb. te Leeuwarden [FR] op 29 november 1824, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 mei 1825. 

Xae.  Cornelis Christiaanse [8034], zn. van Mattheus Christiaanse [7664] (timmermansknecht) en Adriana Flora Felkers [3975] (IXq), geb. te Leeuwarden [FR] op 2 november 1819, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 8 maart 1899, tr. (resp. 29 en 36 jaar oud) (1) [3067] te Leeuwarden [FR] op 20 mei 1849 met Seijke van der Hoek [8042], dr. van Taeke Jacobs van der Hoek [8043] en Siebrigje Lykeles de Haan [8044], geb. te Surhuizum [FR] op 9 december 1812, ovl. (45 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 november 1858. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  N.N. [8049], geb. te Leeuwarden [FR] op 5 februari 1850 (doodgeb.). 
  2.  Mattheus [8050], geb. te Leeuwarden [FR] op 1 mei 1851, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 21 juli 1900, volgt XIau
  Cornelis Christiaanse [8034], tr. (resp. 40 en 31 jaar oud) (2) [3065] te Leeuwarden [FR] op 13 november 1859 met Wijke Smits [8039], dr. van Gerardus Willems Smits [8040] en Dirkjen Dirks Duwert [8041], geb. te Sneek [FR] op 25 juli 1828, winkelier, ovl. (33 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14 januari 1862. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Adriana Flora [8048], geb. te Leeuwarden [FR] op 26 december 1860, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1937, volgt XIav
  Cornelis Christiaanse [8034], tr. (resp. 43 en 34 jaar oud) (3) [3069] te Leeuwarden [FR] op 19 november 1862 met Beatrix Feenstra [8045], dr. van Sjoerd Feenstra [8046] en Johanna Maria Wiedeman (Ook Wideman) [8047], geb. te Leeuwarden [FR] op 16 januari 1828, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 8 december 1903. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Sjoerd Coenraad [8051], geb. te L