01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.
01a. Parenteel van Lenert Cornelisz Vrijgesel.

I.  Lenert Cornelisz Vrijgesel, ovl. voor 14-01-1542, tr. met Maergen Claesdr., ovl. voor 12-06-1539. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Lenertsz , geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, volgt II
  2.  Trijntgen Lenerts , tr. met Cornelis Pietersz Braber. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jasper Lenerts

II.  Pieter Lenertsz Vrijgesel, zn. van Lenert Cornelisz Vrijgesel (I) en Maergen Claesdr., geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] circa 1557, tr. (hoogstens 20 jaar oud) voor 29-05-1554 met Grietgen Jansdr. Comen, dr. van Jan Jansz Comen en Neeltge Meesd, ovl. te Rotterdam [ZH] op 29-02-1576. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1), geb. te Vlaardingen [ZH] op 22-11-1556, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-04-1647, volgt III
  Grietgen Jansdr. Comen, dr. van Jan Jansz Comen en Neeltge Meesd, tr. (2) met Allert Pietersz Huytgenshoek, zn. van Pieter Allertsz Huytgenshoek en Geertruyt Pietersd Biscop
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Neeltgen Allerts , geb. in 1562, otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-01-1587, tr. met Adriaen Jansz Bom. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Pieter Allertsz , geb. circa 1566, otr. (ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26-11-1586, tr. met Trintgen Thomasd, dr. van N.N. N.N. en Lijsbet Pietersd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Trijntgen Allertsd , geb. circa 1567, otr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21-04-1590, tr. met Gerbrand Albertsz Schilt, zn. van Albert Gerbrandtsz Schilt en Ael Meyndertsd Huydekoper, geb. circa 1567, zeilmaker. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

III.   Adriaan Pietersz (Ariaen Pieters1) Raap (van Vlaardingen1), zn. van Pieter Lenertsz Vrijgesel (II) en Grietgen Jansdr. Comen, geb. te Vlaardingen [ZH] op 22-11-1556, Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-04-1647, begr. aldaar op 16-04-1647, otr. te Amsterdam [NH] op 26-11-1580, tr, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) aldaar op 12-12-1580 met Marij Claesdr (Marry1) Claes1 Cloeck, dr. van Claes Hendricksz Cloeck (Scheepstimmerman) en Anna Florendr, ged. te Amsterdam [NH] in 10-1553, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 10-02-1614. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Pieter Adriaansz , 2, ged. te Amsterdam [NH] op 28-11-1581, koopman/theasaurier extraordinaris van Amsterdam, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 01-03-1666, begr. aldaar op 06-03-1666. 
  2.   Floris Adriaansz Aerjansz3 , ged. te Amsterdam [NH] op 17-11-1583, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) aldaar op 11-10-1656, volgt IVa
  3.  Willem Adriaansz , ged. Nederlands Hervormd te Amsterdam [NH] op 13-12-1585, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) aldaar op 07-02-1646, volgt IVb
  4.  Jan Adriaansz , ged. te Amsterdam [NH] op 15-12-1587, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 26-05-1589. 
  5.   Annetje Adriaansdr Aeriaens4 (Aerjans5,7,9,10,11,14, Aerjaens6,8, Adriaens12,13,15) , ged. te Amsterdam [NH] op 17-01-1591, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) aldaar op 17-02-1675, volgt IVc

IVa.   Floris Adriaansz Aerjansz3 Raap, zn. van Adriaan Pietersz Raap (III) (Koopman/Raad in de Vroedschap van Amsterdam/Raad ter Admiraliteit van Noorderkwartier/Ouderling v) en Marij Claesdr Cloeck, ged. te Amsterdam [NH] op 17-11-1583, lakenkoper, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11-10-1656, begr. aldaar op 16-10-1656, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 20-12-1606, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-01-1607, kerk.huw. aldaar op 07-01-1607 met Wijntgen Jacobdr Hoyng, dr. van Jacob Gerritsz Hoyng en Oopgen Thomasdr., ged. te Amsterdam [NH] op 01-07-1584, begr. aldaar op 02-10-1615. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaes Floriszn. , ged. te Amsterdam [NH] op 18-11-1607. 
  2.  Peterij Floriszn. , ged. te Amsterdam [NH] op 18-11-1607. 
  3.  Grietjen Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 12-02-1609, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 14-04-1611. 
  4.  Margaretha Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 14-04-1611, ovl. (62 jaar oud) aldaar I 1673, volgt Va
  5.  Annetje Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 15-09-1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, volgt Vb
  6.  Maria Florisdr. , geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-10-1680, volgt Vc
  Floris Adriaansz Raap, tr. (2) met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob Florisz , ged. te Amsterdam [NH] in 1620. 
  Floris Adriaansz Raap, otr. (3) te Amsterdam [NH] op 01-11-1628, tr. (resp. ongeveer 45 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20-11-1628 met Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst], dr. van Jacob Verhult [Verhulst] en Hester Bisschop, geb. te Calais [62, Frankrijk] I 1601, begr. te Amsterdam [NH] op 09-09-1640. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trijntje Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 10-03-1630. 
  2.  Adriaen Florisz , ged. te Amsterdam [NH] op 07-09-1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], volgt Vd
  3.  Floris Florisz , geb. te Amsterdam [NH] op 04-04-1634, ged. gereformeerd aldaar op 09-04-1634, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 16-04-1683, begr. aldaar op 20-04-1683, otr. (resp. 43 en ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20-08-1677, tr. met Margaretha Cornelis Kieft, dr. van Cornelis Ysbrantsz Kieft en Annetje Adriaansdr Raap (IVc), geb. te Amsterdam [NH] in 1631, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) aldaar op 26-10-1700, begr. aldaar op 01-11-1700. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Catrijna Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 27-05-1636. 
  5.  Catharina Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 17-06-1638, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 29-01-1704, otr. (resp. ongeveer 19 en 19 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 02-11-1657, tr. met Anthonie van Voorst, zn. van Lucas van Voorst en Catharina van Voorst, geb. te Utrecht [UT] R 1638, ovl. (38 jaar oud) aldaar I 10-1676, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Utrecht [UT] op 17-06-1677, tr. (resp. ongeveer 39 en 37 jaar oud) te Utrecht [UT] op 03-07-1677 met Mattheus van Herwijnen, geb. R 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) op 07-04-1686, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 37 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-04-1686 met Berend Willem Ploos van Amstel, zn. van Nicolaas Ploos van Amstel en Allarda van Hollandt, ged. op 28-09-1648, begr. te Utrecht [UT] op 12-05-1721. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Floris Adriaansz Raap, otr. (4) te Amsterdam [NH] op 29-05-1643, tr. (resp. ongeveer 59 en 30 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 30-08-1643 met Stijntge Willemsdr. (Stijntje16) Rengers (Ringaerts16), geb. te Edam [NH] R 1613, begr. te Amsterdam [NH] op 19-11-1647. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wijntje Florisdr. , geb. R 1645, volgt Ve
  2.  Brechtje Florisdr. , ged. te Amsterdam [NH] op 06-05-1646, ovl. (48 jaar oud) aldaar R 1694. 
  Floris Adriaansz Raap, otr. (5) te Amsterdam [NH] op 27-08-1650, tr. (resp. ongeveer 66 en 32 jaar oud) te Sloterdijk [NH] op 11-09-1650 met Anna Jansdr. Ambrosius, dr. van Jan Ambrosius en Elsge Hendriksdr, geb. R 1618, ovl. (60 jaar oud) R 1678. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Va.  Margaretha Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, ged. te Amsterdam [NH] op 14-04-1611, ovl. (62 jaar oud) aldaar I 1673, begr. aldaar op 01-09-1673, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 23-11-1628, tr. (resp. ongeveer 17 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-12-1628 met Ubelius Schooninck, zn. van Stephanus Ubelius Schooninck, geb. te Garijp [FR] R 1603, Predikant, ovl. (35 jaar oud) R 1638. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Stephanus Schoning(s), geb. te Garijp [FR] R 1630, Dr./medicine doctor, ovl. (30 jaar oud) in 1660. 
  Margaretha Florisdr. Raap, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Rhenen [UT] op 19-11-1637, tr. met Cornelis Jansz van Diemerbroeck, ged. te Rhenen [UT] in 1602, predikant, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-01-1664, begr. te Rhenen [UT]. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Rhenen [UT] op 09-01-1642. 
  2.  Maria , ged. te Rhenen [UT] op 31-03-1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 05-1648. 
  3.  Weimkjen , ged. te Rhenen [UT] op 15-06-1645. 
  4.  Maria , ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, volgt VIa
  5.  Johanna , ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, volgt VIb
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck, tr. (2) met Hester Andriessen
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Susanna , tr. te Rhenen [UT] op 03-11-1651 met Henric Greveler. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck, tr. (3) met Johanna van Diemerbroeck, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va) (zie VIb). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.  Maria van Diemerbroeck, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va), ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, tr. met Matthias van Beeck, zn. van Frederick van Beeck en N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Cornelis , ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 07-03-1669. 
  2.  Frederick , ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 15-02-1680. 

VIb.  Johanna van Diemerbroeck, dr. van Cornelis Jansz van Diemerbroeck (predikant) en Margaretha Florisdr. Raap (Va), ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, tr. (1) met Cornelis Jansz van Diemerbroeck (zie Va). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck, tr. (1) met Margaretha Florisdr. Raap (zie Va). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus , ged. te Rhenen [UT] op 09-01-1642. 
  2.  Maria , ged. te Rhenen [UT] op 31-03-1644, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 05-1648. 
  3.  Weimkjen , ged. te Rhenen [UT] op 15-06-1645. 
  4.  Maria , ged. te Rhenen [UT] op 14-05-1648, begr. te Utrecht [UT] op 28-04-1718, tr. met Matthias van Beeck, zn. van Frederick van Beeck en N.N. N.N. (zie VIa). Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  5.  Johanna , ged. te Rhenen [UT] op 01-12-1652, tr. (1) met Cornelis Jansz van Diemerbroeck (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 08-02-1676 met Hendrick Maas, ontvanger van der verpondingen van de heerlijkheden van stadhouder Willem 3 in het Westland. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  Cornelis Jansz van Diemerbroeck, tr. (2) met Hester Andriessen (zie Va). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Susanna , tr. met Henric Greveler (zie Va). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna van Diemerbroeck, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 08-02-1676 met Hendrick Maas
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha
  2.  Agneta
  3.  Cornelis
  4.  Henrietta

Vb.  Annetje Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, ged. te Amsterdam [NH] op 15-09-1613, ovl. (59 jaar oud) R 1673, otr. (1) te Dokkum [FR] op 12-07-1629, tr. (resp. ongeveer 15 en 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19-07-1629 met Cornelis Pietersz Cornelis, geb. te Dokkum [FR] R 1599, ovl. (47 jaar oud) op 13-03-1647. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertruid (Geertje) , geb. te Dokkum [FR] op 21-05-1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 04-03-1658, volgt VIc
  Annetje Florisdr. Raap, tr. (resp. ongeveer 35 en 29 jaar oud) (2) te Dokkum [FR] op 09-06-1649 met Pytter Eeckes Fogelsang, zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang en Antije Dircks, geb. te Bozum [FR] op 17-04-1620, ovl. (60 jaar oud) R 1680. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Eecke Pijters , ged. te Dokkum [FR] op 28-07-1650. 
  2.  Wijntje Pieters , ovl. voor 21-08-1681, volgt VId
  3.  Trijntje Pieters , volgt VIe
  Pytter Eeckes Fogelsang, zn. van Aesge (Iscks) Pieters Fogelsang en Antije Dircks, tr. (23 jaar oud) (1) te Dokkum [FR] op 12-08-1643 met Jetske Gerlofs Jennema, ged. te Dokkum [FR] op 01-06-1644, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1650. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Saeckje Pytters , ged. te Leeuwarden [FR] op 21-08-1644, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Dokkum [FR] op 19-11-1663 met Gerlacus Wijbrandi Scheltinga, advocaat fiscaal en procureur. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.  Hijlck Pieters , ged. Nederlands Hervormd te Dokkum [FR] op 09-09-1646. 
  3.  Aeltie Pieters , ged. Nederlands Hervormd te Dokkum [FR] op 17-09-1648. 
  Pytter Eeckes Fogelsang, tr. (3) met Eelckien Baerdt
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Geertruid (Geertje) Cornelis, dr. van Cornelis Pietersz Cornelis en Annetje Florisdr. Raap (Vb), geb. te Dokkum [FR] op 21-05-1630, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 15-06-1630, ovl. (27 jaar oud) te Schiermonnikoog [FR] op 04-03-1658, otr. (resp. 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Dokkum [FR] op 08-08-1650, tr. met Pieter [Petrus] Jacobs Marswal, zn. van Jacob Pieters Marswal (bij huwelijk strandvoogd) en Trijntje Reijners , geb. in 1631, ged. te Schiermonnikoog [FR], onderstadhouder op Schiermonnikoog, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1690. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Annetje Pieters , geb. te Schiermonnikoog [FR], ovl. na 1726, volgt VIIa
  2.  N.N. , ovl. te Dokkum [FR] voor 03-04-1658, begr. aldaar. 
  3.  N.N. , ovl. te Dokkum [FR] voor 04-03-1658, begr. aldaar. 
  Pieter [Petrus] Jacobs Marswal, zn. van Jacob Pieters Marswal (bij huwelijk strandvoogd) en Trijntje Reijners , otr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Dokkum [FR] op 19-06-1658, tr. met Dieucke Johannes Rodingenus, dr. van Dr. Johannes Rodingenus
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Petrus

VIIa.   Annetje Pieters Marswal, dr. van Pieter [Petrus] Jacobs Marswal (onderstadhouder op Schiermonnikoog) en Geertruid (Geertje) Cornelis (VIc), geb. te Schiermonnikoog [FR], ovl. na 1726, otr. te Dokkum [FR] op 13-10-1677, tr. (Antonius ongeveer 32 jaar oud) te Dokkum [FR] op 28-10-1677 met Antonius Albertus Lambergen, zn. van Albertus Teunis Lambergen (pastor) en Catharina van Cleve, geb. te Groningen [GR]17, ged. aldaar op 03-08-1645, rentmeester van Dokkum; schoolrector, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1706. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Geertje Antonius , ged. te Dokkum [FR] op 27-02-1675, volgt VIIIa
  2.  Catrijne Antonius , ged. te Dokkum [FR] op 18-08-1678, volgt VIIIb
  3.  Pieter Adriaen , ged. te Dokkum [FR] op 02-11-1679, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) aldaar voor 1686. 
  4.  Otto Antonius , ged. te Dokkum [FR] op 26-08-1683, volgt VIIIc
  5.  Pijtter Antonius , ged. te Dokkum [FR] op 18-04-1686. 
  6.  Margrietje Antonius , ged. te Dokkum [FR] op 10-09-1690, otr. (1) te Leeuwarden [FR] op 01-05-1717, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Dokkum [FR] op 10-05-1717 met Dirk Cleynhout [Kleinhout], koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (ongeveer 33 jaar oud) (2) te Leeuwarden [FR] op 24-03-1724, tr. te Leeuwarden [FR] met Doede Meinsma, koopman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Antonius Albertus Lambergen, zn. van Albertus Teunis Lambergen (pastor) en Catharina van Cleve, tr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) te Groningen [GR] op 15-07-1665 met Titia Dercks Spinneker, ovl. voor 10-1677. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Dirck , geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 17-06-1666. 
  2.  Cornelius , geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 25-03-1668. 

VIIIa.  Geertje Antonius Lambergen, dr. van Antonius Albertus Lambergen (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 27-02-1675, otr. (1) te Dokkum [FR] op 11-11-1702, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Dokkum [FR] op 28-11-1702 met Arnoldus Theotardus Revius, zn. van Theotardus Revius (predikant) en Helena Harconis, geb. te Makkum [FR], ged. aldaar op 14-08-1677, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Dokkum [FR] op 14-04-1708, begr. aldaar op 22-04-1708. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Helena Arnoldus , ged. te Dokkum [FR] op 14-10-1703, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 29-09-1706. 
  2.  Helena Arnoldus , ged. te Dokkum [FR] op 29-09-1706. 
  3.  Arnoldus , ged. te Dokkum [FR] op 09-05-1708. 
  Geertje Antonius Lambergen, otr. (2) te Leeuwarden [FR] op 07-09-1709, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Dokkum [FR] op 29-09-1709 met dr. Wopke Gerrits Acker, zn. van Gerrit Wopkes Acker en Siuckien Jelles Wetzenius, ged. te Harlingen [FR] op 17-11-1686, jurist, doctor, advocaat voor den Hove van Vriesland. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Wopkes , ged. te Leeuwarden [FR] op 16-07-1710, begr. aldaar op 19-07-1769, otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15-12-1730, tr. met Fredrik (Fredericus) Reddingius, zn. van Regnerus Petrus Reddingius en Geertruida Hoveling, ged. te Oldeboorn [FR] op 15-12-1700, predikant, begr. te Workum [FR] op 02-03-1782. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerrit Wopkes , ged. te Leeuwarden [FR] op 30-10-1711, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 11-04-1714. 
  3.  Anthonius Wopkes , ged. te Leeuwarden [FR] op 01-01-1713, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 28-08-1716. 
  4.  Gerardus Wopkes (Gerrit) , ged. te Leeuwarden [FR] op 11-04-1714, volgt IXa
  5.  Sjouke Wopkes , ged. te Leeuwarden [FR] op 21-04-1715. 
  6.  Anthony Wopkes , ged. te Leeuwarden [FR] op 28-08-1716. 

IXa.  Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker, zn. van dr. Wopke Gerrits Acker (jurist, doctor, advocaat voor den Hove van Vriesland) en Geertje Antonius Lambergen (VIIIa), ged. te Leeuwarden [FR] op 11-04-1714, jurist, doctor, advocaat, pensionaris, otr. te Leeuwarden [FR] op 05-12-1749, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-12-1749 met Dieuke Vitringa, dr. van Horatius Vitringa (buitenvoogd; vroedsman) en Yda van Sipma, ged. te Leeuwarden [FR] op 07-07-1724. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Vopiscus Horatius , ged. te Leeuwarden [FR] op 21-05-1751, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Heerde [GE] op 06-02-1831, volgt Xa
  2.  Horatius Vitringa Acker, geb. te Rijperkerk [FR] op 24-08-1752, volgt Xb
  3.  Gerardus , ged. te Leeuwarden [FR] op 08-11-1754, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 29-09-1802, volgt Xc
  4.  Gosse , ged. te Leeuwarden [FR] op 24-03-1758. 
  5.  Antonius , ged. te Leeuwarden [FR] op 03-04-1761. 

Xa.  Vopiscus Horatius Acker, zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa, ged. te Leeuwarden [FR] op 21-05-1751, dichter, rector Latijnse school Hattem, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Heerde [GE] op 06-02-1831, otr. te Franeker [FR] op 21-01-1786, tr. (resp. ongeveer 34 en 21 jaar oud) te Herbaijum [FR] op 19-02-1786 met Hyke Rintjes van Pettinga, geb. op 15-12-1764, ovl. (67 jaar oud) te Hattem [GE] op 16-07-1832, begr. aldaar in 07-1832. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Cijtske , ged. te Leiden [ZH] op 09-04-1787, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Hattem [GE] op 19-03-1848, tr. (ongeveer 34 jaar oud) te Hattem [GE] op 14-08-1821 met Koenderd Arends Scholten, zn. van Arend Koenders Scholten (schipper) en Janna Jans Kroegen [Kroesen]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerhardus , ged. te Groningen [GR] op 20-08-1788, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Hattem [GE] op 31-01-1819. 
  3.  Dieuke , ged. te Groningen [GR] op 30-09-1789, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 25-08-1793. 
  4.  Renatus , geb. te Groningen [GR], ged. aldaar op 01-12-1790, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Heerde [GE] op 18-04-1856, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 45 jaar oud) te Heerde [GE] op 19-12-1828 met Aaltje Arends IJzerman, dr. van Arent Herms IJzerman en Geesjen Geerlings, ged. te Heerde [GE] op 16-11-1783, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 14-02-1857. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Horatius , ged. te Utrecht [UT] op 11-07-1792. 
  6.  Dieuke , ged. te Utrecht [UT] op 25-08-1793, begr. aldaar op 26-11-1793. 
  7.  Vobiscus , geb. 1793 of 1794, ovl. (46 jaar oud) te Wapenveld [GE] op 15-05-1840. 
  8.  IJda , ged. te Hattem [GE] op 21-01-1796, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) aldaar op 08-03-1838. 
  9.  Antonius Gosuinus , ged. te Hattem [GE] op 09-07-1797, begr. aldaar op 29-07-1797. 

Xb.  Horatius Vitringa Acker, zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa, geb. te Rijperkerk [FR] op 24-08-1752, ged. aldaar op 10-09-1752, predikant, otr. op 09-05-1778, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Steggerda [FR] op 31-05-1778, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Fakalina [Facalina] Prumers [Pruimers], dr. van Anrold Wilhelmus Prumers [Pruimers] en Anna Banga, geb. te Vledder [DR] 1756 of 1757, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 04-07-1756, ovl. (65 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 11-01-1822. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerhardus , geb. te Steggerda [FR] op 26-11-1779, ged. aldaar op 12-12-1779, apotheker, ovl. (44 jaar oud) te Assen [DR] op 05-10-1824, tr. (resp. 28 en 49 jaar oud) (1) te Amersfoort [UT] op 02-01-1808 met Anna Kamphuis, geb. 1758 of 1759, ovl. (58 jaar oud) te Assen [DR] op 08-10-1816. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 38 en 41 jaar oud) (2) te Assen [DR] op 08-04-1818 met Cornelia Kamphuis, dr. van Cornelius Kamphuis (luitenant onder Lewe) en Anna Jacoba Faure, geb. te Leeuwarden [FR] op 04-02-1777, ovl. (70 jaar oud) te Zwolle [OV] op 18-04-1847. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arnoldus Wilhelmus Acker, geb. te Steggerda [FR] op 19-04-1782, ged. aldaar op 12-05-1782, ovl. (39 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 27-02-1822, tr. met Aafjen Jans van Blanken, geb. te Wanneperveen [OV] op 16-07-1779, renteniersche, ovl. (69 jaar oud) te Wanneperveen [OV] op 08-02-1849. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Gerardus Acker, zn. van Gerardus Wopkes (Gerrit) Acker (IXa) (jurist, doctor, advocaat, pensionaris) en Dieuke Vitringa, ged. te Leeuwarden [FR] op 08-11-1754, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 29-09-1802, otr. te Leeuwarden [FR] op 15-03-1783, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Wijns [FR] op 30-03-1783 met Catharina Luppus, dr. van Gerardus Luppus (luitenant) en Titia Ida Prigge, ovl. te Gouda [ZH] op 23-11-1831. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerrardus , geb. te Leeuwarden [FR] op 07-06-1786, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24-10-1861, volgt XIa
  2.  Dieuwke Vitringa Acker, geb. te Leeuwarden [FR] op 21-01-1788, ovl. (32 jaar oud) aldaar op 11-11-1820, volgt XIb
  3.  Antonius , geb. te Leeuwarden [FR] op 09-11-1789, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 19-05-1840, volgt XIc
  4.  Titia Ida , geb. te Leeuwarden [FR] op 05-11-1791, ged. aldaar op 25-11-1791, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 08-08-1794. 
  5.  Titia Ida , geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1794, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [GR] op 29-10-1849, volgt XId
  6.  Catharina , geb. te Leeuwarden [FR] op 20-11-1799, ged. aldaar op 06-12-1799, begr. aldaar op 09-04-1802. 

XIa.  Gerrardus Acker, zn. van Gerardus Acker (Xc) en Catharina Luppus, geb. te Leeuwarden [FR] op 07-06-1786, ged. aldaar op 07-06-1786, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 24-10-1861, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-10-1817 met Alida Jelmina Abbema, dr. van Andreas Abbema en Geertje Upkes, geb. te Franeker [FR] op 16-01-1790, ged. aldaar op 10-02-1790, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 28-01-1862. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruida Akker, geb. te Leeuwarden [FR] op 28-01-1816, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 17-02-1841. 
  2.  Tjalling Menno Watze , geb. te Coevorden [DR] op 26-12-1821, ovl. (60 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 03-11-1882, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Groningen [GR] op 11-12-1850 met Johanna van de Lande, dr. van Cornelis Frans van de Lande en Maria Elizabeth Faustina Hendrina Battaerd, geb. te Groningen [GR] op 22-06-1828, ovl. (82 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-03-1911. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adriana , geb. te Groningen [GR] op 25-02-1818, ovl. (32 jaar oud) te Den Helder [NH] op 29-12-1850, volgt XIIa

XIIa.  Adriana Acker (XIIa), dr. van Gerrardus Acker (XIa) en Alida Jelmina Abbema, geb. te Groningen [GR] op 25-02-1818, ovl. (32 jaar oud) te Den Helder [NH] op 29-12-1850, tr. (beiden 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 30-07-1846 met Thomas Godart Corbelijn, zn. van Godart Jacobus Corbelijn (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker (XId) (zie XIIg). 

XIb.  Dieuwke Vitringa Acker, dr. van Gerardus Acker (Xc) en Catharina Luppus, geb. te Leeuwarden [FR] op 21-01-1788, ged. aldaar op 08-02-1788, ovl. (32 jaar oud) aldaar op 11-11-1820, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Groningen [GR] op 11-09-1819 met Henri Roque, zn. van Jean Henri Roque (colonel) en Johanna Petronella (Jeannette) Corbelijn, geb. te Vlissingen [ZE] op 24-04-1797. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jean Henri Dieuwko , geb. te Leeuwarden [FR] op 25-10-1820, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1890, volgt XIIb

XIIb.  Jean Henri Dieuwko Roque (XIIb), zn. van Henri Roque en Dieuwke Vitringa Acker (XIb), geb. te Leeuwarden [FR] op 25-10-1820, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1890, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-04-1854 met Roelofke Acker, dr. van Antonius Acker (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes (zie XIId). 

XIc.  Antonius Acker, zn. van Gerardus Acker (Xc) en Catharina Luppus, geb. te Leeuwarden [FR] op 09-11-1789, ged. aldaar op 13-11-1789, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 19-05-1840, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (1) te Leeuwarden [FR] op 21-05-1815 met Aafke Vlaskamp, dr. van Arent Vlaskamp en Metje Michiels, geb. te Franeker [FR] op 13-09-1793, ged. aldaar op 09-10-1793, ovl. (26 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-03-1820. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Chatarina [Catharina] , geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 14-09-1815, ovl. (76 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 25-12-1891, tr. (resp. 27 en ongeveer 37 jaar oud) (1) te Leeuwarden [FR] op 06-05-1843 met Everd Brinkhuis, zn. van Sander Brinkhuis en Henderijntje Vink, geb. te Veenendaal [UT], ged. aldaar op 07-07-1805, wolkammer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16-06-1863. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 59 en 60 jaar oud) (2) te Leeuwarden [FR] op 25-11-1874 met Jacobus Kuipers, zn. van Gjalt Johannes Kuipers en Antje Jacobus Radersma, geb. te Leeuwarden [FR] op 18-09-1814, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 07-06-1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Antonius Acker, tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) (2) te Leeuwarden [FR] op 17-07-1825 met Aaltjen Ruurds Hebbes, dr. van Hebbe Ruurds Hebbes en Roelofke Jans Dik, geb. te Leeuwarden [FR] op 23-10-1795, ged. aldaar op 06-11-1795, ovl. (97 jaar oud) aldaar op 10-02-1893. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Gerhardus , geb. te Leeuwarden [FR] op 29-09-1825, ovl. (82 jaar oud) te Zevenbergen [NB] op 01-10-1907, volgt XIIc
  2.  Roelofke , geb. te Leeuwarden [FR] op 26-06-1828, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk [NH] op 27-03-1902, volgt XIId
  3.  Godard Jacobus , geb. te Leeuwarden [FR] op 14-12-1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 23-12-1901, volgt XIIe
  4.  Carelina Susanna , geb. te Leeuwarden [FR] op 01-01-1838, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 06-09-1842. 

XIIc.  Gerhardus Acker, zn. van Antonius Acker (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes, geb. te Leeuwarden [FR] op 29-09-1825, ovl. (82 jaar oud) te Zevenbergen [NB] op 01-10-1907, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 31-12-1850 met Cornelia van der Vliet, dr. van Jan Ekkes van der Vliet en Jantje Wessels, geb. te Leeuwarden [FR] op 05-07-1822, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 19-01-1889. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jantje Gerhardus , geb. te Rauwerderhem [FR] op 22-06-1853, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 07-08-1930, volgt XIIIa
  2.  Alida Catharina , geb. te Rauwerderhem [FR] op 28-02-1855, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 27-06-1855. 
  3.  Jan Henri , geb. te Rauwerderhem [FR] op 17-05-1856, ovl. (11 dagen oud) aldaar op 28-05-1856. 
  4.  Jan Henri , geb. te Rauwerderhem [FR] op 26-05-1857, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 16-10-1858. 
  5.  Alida , geb. te Rauwerderhem [FR] op 03-05-1859. 
  6.  Froukje , geb. te Rauwerderhem [FR] op 19-02-1861, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-09-1862. 
  7.  Froukje , geb. te Leeuwarden [FR] op 20-05-1862, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 08-09-1862. 
  8.  Jan Henri , geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1865, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-05-1949, volgt XIIIb

XIIIa.  Jantje Gerhardus Acker, dr. van Gerhardus Acker (XIIc) en Cornelia van der Vliet, geb. te Rauwerderhem [FR] op 22-06-1853, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 07-08-1930, tr. (beiden 23 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-07-1876 met Gerben Sterringa, zn. van Tjesse Hermanus Sterringa en Ytje Folkertsma, geb. te Dokkum [FR] op 03-10-1852, commissionair, reiziger, ovl. (73 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 22-11-1925. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjesse Gerbens , geb. te Leeuwarden [FR] op 16-08-1876, ovl. (72 jaar oud) te Ermelo [GE] op 30-05-1949, volgt XIVa
  2.  Doodgeb. kind , geb. te Leeuwarden [FR] op 17-12-1881. 
  3.  Gerhardus Antonius , geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1883, ovl. (41 jaar oud) te Gieten [DR] op 26-12-1924, volgt XIVb
  4.  Hermanus , geb. te Leeuwarden [FR] op 04-10-1888, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Schoterland [FR] op 13-09-1919 met Annigje Jongedijk, dr. van Sierd Jongedijk en Wemmigje Walda, geb. te Wijnjeterp [FR] op 29-10-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVa.  Tjesse Gerbens Sterringa, zn. van Gerben Sterringa (commissionair, reiziger) en Jantje Gerhardus Acker (XIIIa), geb. te Leeuwarden [FR] op 16-08-1876, ovl. (72 jaar oud) te Ermelo [GE] op 30-05-1949, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) te Het Bildt [FR] op 04-04-1901 met Agnetha Maria Hommema, dr. van Roelof Arjens Hommema en Sjoukje Hoitsma, geb. te Siegerswoude [FR] op 23-10-1869, ovl. (47 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19-12-1916. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Roelof Tjesses , geb. te Utrecht [UT] op 08-10-1909, tr. (beiden 28 jaar oud) te Haarlem [NH] op 25-08-1938 met Christina Reina Hoffmann, dr. van Jan Gerrit Hoffmann (koopman) en Wilhelmina Magrť, geb. te Haarlem [NH] op 15-11-1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerben Tjesses , geb. te Sloten [NH] op 02-06-1904, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-05-1943, tr. (35 jaar oud) te Haarlem [NH] op 14-03-1940 met Afgeschermd , kind van Andries Egbert Beekman en Jansje van den Berg. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Tjesse Gerbens Sterringa, tr. (resp. 41 en 27 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 28-03-1918 met Henriette Hermina Elbertina van Raven, dr. van Jan van Raven en Geertruij van Velthuijsen, geb. te Den Helder [NH] op 11-09-1890, ovl. (70 jaar oud) te Ermelo [GE] op 23-11-1960. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVb.  Gerhardus Antonius Sterringa, zn. van Gerben Sterringa (commissionair, reiziger) en Jantje Gerhardus Acker (XIIIa), geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1883, predikant, ovl. (41 jaar oud) te Gieten [DR] op 26-12-1924, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Groningen [GR] op 29-07-1909 met Berendina Straat, dr. van Marten Straat en Annegien Plukker, geb. te Groningen [GR] op 17-10-1888, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 28-02-1929. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerben Maarten , arts, tr. (Johanna 29 jaar oud) te Gorssel [GE] op 20-10-1938 met Johanna Engelina Minkhorst, dr. van Roelof Johannes Minkhorst en Hendrika Cornelia Nienhuijs, geb. te Zutphen [GE] op 28-09-1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIb.  Jan Henri Acker, zn. van Gerhardus Acker (XIIc) en Cornelia van der Vliet, geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1865, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-05-1949, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Nieuwer-Amstel [NH] op 19-11-1891 met Maria Christina Elizabeth Hermans, dr. van Gerrit Hermans en Janna Jacoba van der Est, geb. te Voorschoten [ZH] op 14-07-1866, ovl. (76 jaar oud) te Zeist [UT] op 01-05-1943. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelia Janna Jacoba , geb. te Maastricht [LI] op 11-12-1892, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Harlingen [FR] op 08-08-1917 met Evert Schotman, zn. van Dirk Schotman en Neeltje Goedhart, geb. te Dordrecht [ZH] op 23-08-1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Johanna Catharina , geb. te Kollumerland [FR] op 09-11-1895. 
  3.  Gerhardus Jan , geb. te Kollumerland [FR] op 26-01-1897, tr. (resp. 37 en 34 jaar oud) te Zeist [UT] op 28-11-1934, (gesch. te Utrecht [UT] op 19-03-1947) met Katharina Anna Martha Maria Greebe, dr. van Onno Greebe en Meentje Doornbos, geb. te Sloten [FR] op 19-11-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIId.  Roelofke Acker, dr. van Antonius Acker (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes, geb. te Leeuwarden [FR] op 26-06-1828, ovl. (73 jaar oud) te Zaandijk [NH] op 27-03-1902, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-04-1854 met Jean Henri Dieuwko Roque (zie XIIb). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Dieuwke , geb. te Leeuwarden [FR] op 12-11-1854, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 21-07-1855. 

XIIe.  Godard Jacobus Acker, zn. van Antonius Acker (XIc) en Aaltjen Ruurds Hebbes, geb. te Leeuwarden [FR] op 14-12-1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 23-12-1901, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 02-12-1857 met Geesje de Haan, dr. van Gerryt de Haan (koekbakker en flankeur bij Bataillon der 8e afd. Infanterie) en Stijntje Hendriks van Scheepen, geb. te Leeuwarden [FR] op 15-04-1834, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 25-01-1913. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Gerrit , geb. te Leeuwarden [FR] op 19-07-1858, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 21-07-1858. 
  2.  Antonius , geb. te Leeuwarden [FR] op 19-07-1858, ovl. (3 weken oud) aldaar op 09-08-1858. 
  3.  Christiana , geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1859, volgt XIIIc
  4.  Antonius , geb. te Leeuwarden [FR] op 17-08-1861, volgt XIIId
  5.  Gerrit , geb. te Harlingen [FR] op 17-01-1863, volgt XIIIe
  6.  Jean Henri Dieuwko , geb. te Harlingen [FR] op 19-08-1864, ovl. (80 jaar oud) te Franeker [FR] op 23-12-1944. 
  7.  Alida Catharina , geb. te Harlingen [FR] op 23-06-1866, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-09-1943, tr. (resp. 48 en 59 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30-09-1914 met Tjitze Sijtzes van der Wey, zn. van Sijtze Sijmens van der Wey en Fettje Tjitzes Kooistra, geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 24-10-1854, koopman, gardenier, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27-01-1929. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Roelofke , geb. te Harlingen [FR] op 14-04-1868, ovl. (84 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 06-01-1953. 
  9.  Maria Cornelia , geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1871, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-12-1948, volgt XIIIf
  10.  Godard Jacobus , geb. te Leeuwarden [FR] op 24-04-1874, begr. te Goutum [FR] op 19-04-1959, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 22-08-1906 met Maria Siertsema, dr. van Sybolt Siertsema en Alberdiena Lukkien, geb. te Kolham [GR] op 07-08-1883, ovl. (65 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 28-01-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Casper , geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1879, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 27-02-1886. 

XIIIc.  Christiana Acker, dr. van Godard Jacobus Acker (XIIe) en Geesje de Haan, geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1859, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 06-07-1887 met Johannes Adolph Winters, zn. van Antonij (Antoon) Winters (landbouwer) en Mina Witte, geb. te Ijzevoorde [GE] op 14-01-1855, machinist Staatsspoorwegen, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 18-12-1933. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Wilhelmina Christina , geb. te Leeuwarden [FR] op 07-12-1887, ovl. (24 jaar oud) te Meppel [DR] op 25-07-1912. 
  2.  Antonius Adolph , geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1889, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 20-03-1889. 
  3.  Godard Jacobus , geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1889, ovl. (12 dagen oud) aldaar op 29-03-1889. 
  4.  Geesje Christina , geb. te Leeuwarden [FR] op 17-03-1890, ovl. (70 jaar oud) te Assen [DR] op 04-10-1960, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17-03-1921 met David Johannes Huijer, zn. van David Johannes Huijer en Anna Cornelia Grondhout, geb. te Amsterdam [NH] op 04-09-1892, stuurman ter koopvaardij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Godard Jacobus , geb. te Enschede [OV] op 17-08-1892, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 22-02-1893. 
  6.  Antonius Adolph , geb. te Enschede [OV] op 17-08-1892, ovl. (20 dagen oud) aldaar op 06-09-1892. 
  7.  Christina , geb. te Enschede [OV] op 21-06-1893, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 05-10-1894. 
  8.  Johannes Adolph , geb. te Enschede [OV] op 21-06-1893, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 23-06-1893. 
  9.  Christina Adolphina Carolina , geb. te Enschede [OV] op 27-10-1894, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-12-1923 met Jan Hendrik SchŲnfeld, zn. van Daniel Jan SchŲnfeld en Talje Elizabeth Ebels, geb. te Finsterwolde [GR] op 18-06-1890, semi-arts. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIId.  Antonius Acker, zn. van Godard Jacobus Acker (XIIe) en Geesje de Haan, geb. te Leeuwarden [FR] op 17-08-1861, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Schoterland [FR] op 18-10-1883 met Margaretha Regina van der Veer, dr. van Coenraad van der Veer en Margaretha de Graaf, geb. te Heerenveen [FR] op 30-01-1860. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Godard Jacobus , geb. te Schoterland [FR] op 07-03-1884, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-07-1951, volgt XIVc
  2.  Margaretha , geb. te Leeuwarden [FR] op 25-04-1886, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 19-01-1945, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-10-1912 met Leendert Cornelis van Dijk, zn. van Lodewijk van Dijk (timmerman) en Anna Catharina van den Berg, geb. te Delft [ZH] op 24-11-1886, modelmaker, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12-01-1945. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Geesje , geb. te Leeuwarden [FR] op 21-11-1890, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 03-10-1918 met Wouter Willem van Brouwershaven, zn. van Willem van Brouwershaven (smid-bankwerker) en Cornelia Deijkers, geb. te Amsterdam [NH] op 04-01-1893, electricien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marie , geb. te Leeuwarden [FR] op 02-11-1892, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26-09-1918 met Bernardus Johannes Gerritsen, zn. van Bernardus Johannes Gerritsen (wagenmaker) en Poulina Maria van der Wilt, geb. te Abcoude-Baambrugge [UT] op 02-04-1896, hotelhouder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Houkje , geb. te Zaandijk [NH] op 24-01-1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21-02-1924 met Mozes Sluijser, zn. van Alexander Sluijser en Rachel Sluijzer, geb. te Amsterdam [NH] in 1898, klerenperser. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Roelofke , geb. te Harlingen [FR] op 02-03-1897, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 16-09-1920 met Leendert Lambertus Albers, zn. van Leendert Lambertus Albers (machinist) en Klaasje Lakemond, geb. te Amsterdam [NH] op 16-10-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Coenraad , geb. te Leeuwarden [FR] op 25-08-1888, tr. (beiden 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-06-1909 met Jacoba Adriana Gerritse, dr. van Jacobus Johannes Gerritse (koetsier) en Johanna Maria Wilhelmina Schefer, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-02-1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVc.  Godard Jacobus Acker, zn. van Antonius Acker (XIIId) en Margaretha Regina van der Veer, geb. te Schoterland [FR] op 07-03-1884, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-07-1951, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-09-1908 met Anna Maria Jolman, dr. van Jacob Jolman (huisschilder) en Margaretha Werkman, geb. te Groningen [GR] op 06-02-1884. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Anna Maria , geb. te Amsterdam [NH], tr. (Eduard 47 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 03-07-1940 met Eduard de Mon, zn. van Hendrik de Mon en Cornelia Theodora le Noble, geb. te Haarlem [NH] op 19-02-1893, pianostemmer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIe.  Gerrit Acker, zn. van Godard Jacobus Acker (XIIe) en Geesje de Haan, geb. te Harlingen [FR] op 17-01-1863, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 10-03-1887 met Theodora Korenhof, dr. van Wilhelmus Johannes Groothuis Korenhof en Cornelia Henderika Francisca Dellebarre, geb. te Amsterdam [NH] op 22-01-1862, naaister, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-01-1945. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geesje Theodora Wilhelmina , geb. te Amsterdam [NH] op 18-06-1886, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1963, volgt XIVd
  2.  Wilhelmus Johannes , geb. te Amsterdam [NH] op 16-03-1888, kantoorbediende, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 24-10-1917 met Helena Sophia van Tijlingen, dr. van Hendrik van Tijlingen en Margaretha Louisa Maria van der Haas, geb. te Amsterdam [NH] op 25-03-1886, ovl. (40 jaar oud) te Hillegersberg [ZH] op 07-01-1927. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (41 jaar oud) (2) te Rotterdam [ZH] op 27-02-1930 met Eleonora Theodora Landheer, dr. van Andries Landheer en Sophia Gerdina Nout, geb. te 's-Gravenhage [ZH]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVd.  Geesje Theodora Wilhelmina Acker, dr. van Gerrit Acker (XIIIe) en Theodora Korenhof (naaister), geb. te Amsterdam [NH] op 18-06-1886, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1963, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-09-1909 met Antoon de Vos, zn. van Jacobus de Vos (bakker) en Maria Schieck, geb. te Leiden [ZH] op 30-03-1887, bankwerker, ovl. (77 jaar oud) te Delft [ZH] op 30-08-1964. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anton , geb. te Amsterdam [NH] op 17-04-1912, werktuigkundig ingenieur, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1994, tr. (25 jaar oud) te Heerlen [LI] op 12-03-1938 met Afgeschermd , kind van Gerhardus Johannes Ensink (chef tekenkamer staatsmijnen) en Catrina Jacoba Frank. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIf.  Maria Cornelia Acker, dr. van Godard Jacobus Acker (XIIe) en Geesje de Haan, geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1871, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-12-1948, tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-12-1892 met Bernard Willem Joseph Winters, zn. van Antonij (Antoon) Winters (landbouwer) en Mina Witte, geb. te Lichtenvoorde [GE] op 03-10-1858, leerling machinist, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-10-1937. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Antonius , geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 19-10-1893, ovl. (64 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-10-1957, volgt XIVe
  2.  Geesje , geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 09-04-1896. 
  3.  Bernard Willem Joseph , geb. te Leeuwarden [FR] op 23-09-1898, ovl. (1 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 04-11-1899. 
  4.  Godard Jacobus , geb. te Leeuwarden [FR] op 23-09-1898, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 31-05-1927 met Theresia Christina de Vries, dr. van Christiaan de Vries en Jannigje Kuperus, geb. te Leeuwarden [FR] op 27-10-1899, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 24-11-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmina , geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 11-02-1904. 

XIVe.  Antonius Winters, zn. van Bernard Willem Joseph Winters (leerling machinist) en Maria Cornelia Acker (XIIIf), geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 19-10-1893, ovl. (64 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-10-1957, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 17-05-1919 met Lieuwkje Dirksen, dr. van Dirk Dirksen en Sijtske Bijlsma, geb. te Leeuwarden [FR] op 09-10-1895. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XId.  Titia Ida Acker, dr. van Gerardus Acker (Xc) en Catharina Luppus, geb. te Leeuwarden [FR] op 08-08-1794, ged. aldaar op 29-08-1794, ovl. (55 jaar oud) te Groningen [GR] op 29-10-1849, tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) te Groningen [GR] op 03-05-1816 met Godart Jacobus Corbelijn, zn. van Thomas Corbelijn (raad der stad Vlissingen) en Elizabeth Wijngaart, geb. te Vlissingen [ZE] op 15-12-1782, ged. aldaar op 22-12-1782, kapitein infanterie, ovl. (70 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-02-1853. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Elizabeth Titia , geb. te Groningen [GR] op 23-09-1816, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 20-09-1889, volgt XIIf
  2.  Thomas Godart , geb. te Groningen [GR] op 21-01-1818, ovl. (69 jaar oud) te Sloten [NH] op 01-06-1887, volgt XIIg
  3.  Gerhardus Jacobus , geb. te Groningen [GR] op 09-10-1819, ovl. (2 jaar oud) te Coevorden [DR] op 30-03-1822. 
  4.  Dieuwko Vitringa Corbelijn, geb. te Coevorden [DR] op 08-12-1820, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 18-03-1822. 
  5.  Jobina Anna Pietronella Adriana , geb. te Coevorden [DR] op 25-01-1822, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 26-03-1822. 
  6.  Catharina Dieuwke Ida Susanna , geb. te Coevorden [DR] op 25-01-1822, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 07-04-1822. 
  7.  Maria Louisa , geb. te Groningen [GR] op 21-07-1823, volgt XIIh
  8.  Petronella Jacoba , geb. te Leeuwarden [FR] op 24-05-1825, ovl. (20 jaar oud) te Groningen [GR] op 14-01-1846. 
  9.  Susanna Barbera Maria , geb. te Leeuwarden [FR] op 11-09-1826, ovl. (63 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-09-1889. 
  10.  Susanna Ida , geb. te Leeuwarden [FR] op 28-02-1829, ovl. (77 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11-01-1907, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) te Groningen [GR] op 28-04-1853 met Gerrit Colom, zn. van Reinier Colom en Maria Elisabeth Oyevaar, geb. te Alkmaar [NH] op 27-10-1821, wijnkooper, koopman, ovl. (34 jaar oud) te Groningen [GR] op 26-04-1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (33 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 12-06-1862 met Josephus Bender, zn. van Johann Bender en Elisabeth Strah, kleermaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIf.  Elizabeth Titia Corbelijn, dr. van Godart Jacobus Corbelijn (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker (XId), geb. te Groningen [GR] op 23-09-1816, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 20-09-1889, tr. (resp. 33 en ongeveer 48 jaar oud) te Groningen [GR] op 01-07-1850 met Boukoos Heukers, zn. van Roelf Heukers (koopman) en Hillegien Heikens (koopvrouw), ged. te Groningen [GR] op 12-05-1802, koopman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zuidbroek [GR] op 17-06-1873. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacoba Titia Hillegiena , geb. te Groningen [GR] op 28-03-1851, ovl. (83 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24-09-1934. 
  2.  Siebentje Siers , geb. te Groningen [GR] op 06-09-1852, ovl. (26 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14-11-1878. 
  3.  Thomas Godard , geb. te Groningen [GR] op 24-09-1853, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 11-08-1926. 
  4.  Susanna Ida , geb. te Groningen [GR] op 03-11-1854, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-12-1911, volgt XIIIg
  Boukoos Heukers, zn. van Roelf Heukers (koopman) en Hillegien Heikens (koopvrouw), tr. (resp. ongeveer 31 en 20 jaar oud) (2) te Zuidbroek [GR] op 29-01-1834 met Siebentje Sierts Mellema, geb. te Zuidbroek [GR] op 18-12-1813, ovl. (35 jaar oud) te Groningen [GR] op 19-08-1849. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIIg.  Susanna Ida Heukers, dr. van Boukoos Heukers (koopman) en Elizabeth Titia Corbelijn (XIIf), geb. te Groningen [GR] op 03-11-1854, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-12-1911, tr. (resp. 32 en 39 jaar oud) te Groningen [GR] op 27-07-1887 met Hermanus van Duinen, zn. van Tonnis van Duinen (predikant) en Grietje Keizer, geb. te Wijnjeterp [FR] op 02-07-1848, boekhouder, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 18-03-1906. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Doodgeb. dochter , geb. te Leeuwen [LI] op 06-05-1888. 
  2.  Doodgeb. dochter , geb. te Leeuwarden [FR] op 29-06-1891. 

XIIg.  Thomas Godart Corbelijn, zn. van Godart Jacobus Corbelijn (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker (XId), geb. te Groningen [GR] op 21-01-1818, 1e luitenant korps mariniers, ovl. (69 jaar oud) te Sloten [NH] op 01-06-1887, tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 30-07-1846 met Adriana Acker (zie XIIa). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Carel Hermann Ferdinand Alexander , geb. te Utrecht [UT] op 30-10-1847, ovl. (65 jaar oud) te Groenlo [GE] op 15-06-1913, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Haarlem [NH] op 30-04-1874 met Johanna Elisa Augusta Huber, dr. van Ulrich Jan Huber (medicine et artis obestrice docter) en Maria Jaquelina Ahenriette van Ellinchuijsen, geb. te Veenhuizen [DR] op 09-05-1853, ovl. (80 jaar oud) te Groenlo [GE] op 24-10-1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Adriana Geertruida Susanna Barbara Maria , geb. te Utrecht [UT] op 02-12-1850, ovl. (8 maanden oud) te Leeuwarden [FR] op 02-08-1851. 
  Thomas Godart Corbelijn, tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 18-11-1858 met Maria Cornelia Heesen, dr. van Jan Bernardus Heesen en Maggeliena Bruning (houtvlottersaffaire doende), geb. te Amsterdam [NH] op 31-01-1832, ovl. (59 jaar oud) te Sloten [NH] op 17-12-1891. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Magalina Titia Cornelia , geb. te Vlissingen [ZE] op 18-08-1859, ovl. (34 jaar oud) te Groenlo [GE] op 04-06-1894. 
  2.  Alida Vincentia , geb. te Vlissingen [ZE] op 10-02-1861. 
  3.  Thomas Godart , geb. te Vlissingen [ZE] op 25-08-1862. 
  4.  Vincentia Alida , geb. te Den Helder [NH] op 11-06-1865, ovl. (90 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-01-1956, volgt XIIIh
  5.  Petronella Alibertha , geb. te Amsterdam [NH] 1870 of 1871, ovl. (17 jaar oud) te Sloten [FR] op 25-03-1888. 

XIIIh.  Vincentia Alida Corbelijn, dr. van Thomas Godart Corbelijn (XIIg) (1e luitenant korps mariniers) en Maria Cornelia Heesen, geb. te Den Helder [NH] op 11-06-1865, ovl. (90 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-01-1956, tr. (beiden 30 jaar oud) te Sloten [FR] op 22-10-1895 met Pieter Dirk Eldert van Oort, zn. van Pieter Dirk Eldert van Oort (chef goederenvervoer, vleshouwer, milicien) en Fredrica Hendrina Indermauer, geb. te Amsterdam [NH] op 23-08-1865, chef machinist, ovl. (75 jaar oud) te Hilversum [NH] op 13-09-1940. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Dirk Eldert , geb. in 1899, fabricagechef aan een suikerfabriek, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19-08-1926 met Maria Dunzendorfer, dr. van Wenzel Dunzendorfer en Maria Anna Auer, geb. te Waidhoven aan de Ibbs [Oostenrijk] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIh.  Maria Louisa Corbelijn, dr. van Godart Jacobus Corbelijn (kapitein infanterie) en Titia Ida Acker (XId), geb. te Groningen [GR] op 21-07-1823, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) op 05-05-1854, (gesch. te Amsterdam [NH] op 26-11-1867) met Andries Frederik Sinclar van de Laar, zn. van Jacobus Johannes Sinclar van de Laar en Catharina Slieker, geb. te Den Helder [NH] op 07-03-1834, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-08-1902. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Godart Jacobus Sinclar van de Laar, geb. te Nijmegen [GE] op 04-01-1856, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1932, volgt XIIIi
  2.  Doodgeb. dochter , geb. te Weurt [GE] op 02-11-1856. 
  Andries Frederik Sinclar van de Laar, zn. van Jacobus Johannes Sinclar van de Laar en Catharina Slieker, tr. (resp. 34 en 27 jaar oud) (2) te Leiden [ZH] op 23-12-1868 met Marie Antoinette Koppeschaar, dr. van Jan Pieter Koppeschaar (manufactuurverver) en Annette Elisabeth Pierot, geb. te Leiden [ZH] op 17-12-1841. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIi.  Godart Jacobus Sinclar van de Laar, zn. van Andries Frederik Sinclar van de Laar en Maria Louisa Corbelijn (XIIh), geb. te Nijmegen [GE] op 04-01-1856, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1932, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Breda [NB] op 12-09-1881 met Dierkje Dientje Hausser, dr. van Hendrik Bernardus Hausser en Maria Leemans, geb. te Zundert [NB] op 23-12-1855. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Dirk Andries van de Sinclar Laar, geb. te Breda [NB] 1878 of 1879, ovl. (50 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-12-1928, volgt XIVf
  2.  Jacoba Dientje van de Sinclar Laar, geb. te Willemstad [NB] op 22-09-1881, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 26-04-1905, (gesch. te 's-Gravenhage [ZH] op 11-08-1913) met Johannes Theodorus van Brederode, zn. van Johannes Hendricus van [Den] Brederode en Kornelia de Goede, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-01-1883, kantoorbediende, ovl. (63 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-10-1946. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 18-03-1915 met Jan Jacobus Swaagman, zn. van Jan Cornelis Swaagman (tabaksfabrikant) en Maria Helena Koning, geb. te Groningen [GR] op 16-06-1890, Forddealer, ovl. (47 jaar oud) te Epe [Duitsland] op 29-12-1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Godart Jacobus van de Sinclar Laar, geb. te Gorinchem [ZH] in 1885, ovl. (ongeveer 17 maanden oud) te Hellevoetsluis [ZH] op 22-05-1886. 
  4.  Godart Jacobus van de Laar, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 06-11-1886, ovl. (17 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-08-1904. 
  5.  Dierkje Dientje van de Laar, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31-07-1900, tr. (resp. 18 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-10-1918 met Maurits Koperberg, zn. van Levie Koperberg (manufacturier) en Rebecca Sanders, geb. te Amsterdam [NH] in 1892, manufacturier, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Oswiecim [Poland] op 13-11-1942. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 28-03-1934 met Jacobus Marinus Cornelis Pauli, zn. van Johannes Theodorus Pauli en Maria Bevelander, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 20-02-1909, vleeshouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Dierkje Dientje van de Sinclar Laar, geb. te Den Helder [NH] op 15-08-1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 06-09-1892. 
  7.  Johanna Cornelia van de [Sinclar] Laar, geb. te Den Helder [NH] op 10-12-1889, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-08-1941, volgt XIVg
  Godart Jacobus Sinclar van de Laar, tr. (resp. 70 en 60 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 05-05-1926 met Geeske Tjeerds Geertsma, dr. van Tjeerd Andries Geertsma en Fokjen Alberts van der Jagt, geb. te Opsterland [FR] op 27-12-1865, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14-11-1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geeske Tjeerds Geertsma, dr. van Tjeerd Andries Geertsma en Fokjen Alberts van der Jagt, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) (1) te Schoterland [FR] op 20-05-1888 met Jouke Tjammes Kort, geb. te Schoterland [FR] op 06-04-1858, arbeider, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 04-06-1918. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  Geeske Tjeerds Geertsma, tr. (resp. 68 en 69 jaar oud) (3) te 's-Gravenhage [ZH] op 29-08-1934 met Petrus van Lith, geb. te Alem, Maren en Kessel [GE] op 18-07-1865, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-03-1944. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVf.  Dirk Andries van de Sinclar Laar, zn. van Godart Jacobus Sinclar van de Laar (XIIIi) en Dierkje Dientje Hausser, geb. te Breda [NB] 1878 of 1879, loswerkman, opperman, ovl. (50 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-12-1928, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 17-02-1904, (gesch. te Rotterdam [ZH] op 31-01-1908) met Jannetje Wilhelmina Heijboer, dr. van Nicolaas Heijboer (aardewerker) en Cornelia Catshoek, geb. te Zierikzee [ZE] op 07-02-1881, ovl. (84 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-11-1965. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Adriana , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-08-1905, werkster, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 29-04-1931 met Hendrik Nicolaas Zinsmeester, zn. van Hendrik Nicolaas Zinsmeester en Maria Hendrika Rutten, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 16-05-1894, loopknecht, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 20-08-1965. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jannetje Wilhelmina Heijboer, dr. van Nicolaas Heijboer (aardewerker) en Cornelia Catshoek, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (2) te Loosduinen [ZH] op 19-08-1908 met Adrianus Wilhelmus van der Hoeven, geb. te Monster [ZH] op 24-04-1876, ovl. (84 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 28-08-1960. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  Dirk Andries van de Sinclar Laar, tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 05-02-1919 met Johanna Jacoba van der Burg, dr. van Jacobus van der Burg (stukadoor) en Wilhelmina van Riemsdijk, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31-05-1884, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 16-03-1925. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Dirk Andries van de Sinclar Laar, tr. (resp. 47 en 27 jaar oud) (3) te 's-Gravenhage [ZH] op 19-08-1925 met Margarethe Hedwig Gawronski, dr. van Andreas Gawronski en Marie Schima, geb. te GrŲssorner [SC, Duitsland] op 09-06-1898, ovl. (70 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1968. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margarethe Hedwig Gawronski, dr. van Andreas Gawronski en Marie Schima, tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 28-05-1930 met Lambertus Italiaander, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 24-01-1888, fruithandelaar, ovl. (48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-11-1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Margarethe Hedwig Gawronski, tr. (3) met Jan Hendriks Oostra, geb. te Weststellingwerf [FR] op 16-06-1890, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 05-09-1966. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVg.  Johanna Cornelia van de [Sinclar] Laar, dr. van Godart Jacobus Sinclar van de Laar (XIIIi) en Dierkje Dientje Hausser, geb. te Den Helder [NH] op 10-12-1889, ovl. (51 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-08-1941, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Leiden [ZH] op 14-02-1912 met Gerardus Verhoog, zn. van Gerardus Verhoog (kleermaker) en Elisabeth Magdalena Kloos, geb. te Leiden [ZH] op 11-12-1887, los werkman. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Johanna Geertruida , tr. (Berend 22 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 07-12-1932 met Berend Hennis de Vries, zn. van Henne Haije de Vries en Johanna Cornelia van der Spek, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 04-01-1910, rietwerker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Doodgeb. kind , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 16-05-1920. 

VIIIb.  Catrijne Antonius Lambergen, dr. van Antonius Albertus Lambergen (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 18-08-1678, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Dokkum [FR] op 17-04-1702 met Gaele Fellinga, bode. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pijtter Gaeles , geb. te Dokkum [FR], ged. aldaar op 28-02-1703. 
  2.  Anna , ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1710. 

VIIIc.  Otto Antonius Lambergen, zn. van Antonius Albertus Lambergen (rentmeester van Dokkum; schoolrector) en Annetje Pieters Marswal (VIIa), ged. te Dokkum [FR] op 26-08-1683, 1712 tot 1731: Predikant te Reidsum, tr. met Rinske Tjepkes , dr. van Tjepke Taekes en Pietje Luytzens Roorda
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Tiberius , geb. te Reitsum [FR] in 1717, professor medicijnen, begr. te Groningen [GR] op 18-06-1763, otr. te Leeuwarden [FR] op 04-07-1749, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Franeker [FR] op 13-07-1749 met Antonette Werner [Warners], begr. te Groningen [GR] op 18-06-1781. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Sibrandus (N.N.18) , geb. 1720 of 1721, ovl. (71 jaar oud) op 06-01-1792, volgt IXb

IXb.   Sibrandus (N.N.18) Lambergen, zn. van Otto Antonius Lambergen (VIIIc) (1712 tot 1731: Predikant te Reidsum) en Rinske Tjepkes , geb. 1720 of 1721, Remonstrants, jonkheer, dokter, advocaat voor Hof van Friesland, ovl. (71 jaar oud) op 06-01-1792, begr. te Harlingen [FR] op 13-01-1792, otr. te Genum [FR] op 20-08-1747, tr. (27 jaar oud) te Minnertsga [FR] op 22-08-1747 met Sjoukje Lambsma (Lamsma18), geb. te Harlingen [FR], ged. Remonstrants te Dokkum [FR] op 06-09-1755. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tiberius Anthonius , medicinae doctor, begr. te Amsterdam [NH] op 07-05-1801. 
  2.  Aafke Sibrandus , ged. te Eelde [DR] op 29-05-1748, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 12-01-1792, volgt Xd

Xd.  Aafke Sibrandus Lambergen, dr. van Sibrandus Lambergen (IXb) (jonkheer, dokter, advocaat voor Hof van Friesland) en Sjoukje Lambsma, ged. te Eelde [DR] op 29-05-1748, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 12-01-1792, otr. te Harlingen [FR] op 04-03-1769, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Harlingen [FR] op 27-03-1769 met Petrus Arnoldus Deteleff, burgemeester. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elizabeth Juliana M.
  2.  Tiberius Anthonius , volgt XIe
  3.  Seredina Petrus

XIe.  Tiberius Anthonius Deteleff, zn. van Petrus Arnoldus Deteleff (burgemeester) en Aafke Sibrandus Lambergen (Xd), tr. met Willemina Ingeliers
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. te Emden [NI, Duitsland] 1812 of 1813, ovl. (45 jaar oud) te Bolsward [FR] op 13-09-1857. 

VId.  Wijntje Pieters Fogelsang, dr. van Pytter Eeckes Fogelsang en Annetje Florisdr. Raap (Vb), ovl. voor 21-08-1681, otr. (Bernardus ongeveer 20 jaar oud) te Ternaard [FR] op 28-05-1671, tr. met Bernardus Petri Monsma, ged. in 1650, burger hopman; meester, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1720. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Heijltie , ged. te Ferwerd [FR] op 24-02-1672, ovl. (hoogstens 10 maanden oud) voor 22-01-1673. 
  2.  Heiltie Beerns , ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 22-01-1673, volgt VIIb
  3.  Pijtter Beerns , ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 03-11-1675, volgt VIIc
  4.  Floris Beerns , ged. te Bolsward [FR] op 07-08-1679. 
  Bernardus Petri Monsma, otr. (2) te Bolsward [FR] op 06-08-1681, tr. (ongeveer 31 jaar oud) te Bolsward [FR] op 21-08-1681 met Bauckien Fockerts
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.  Heiltie Beerns Monsma, dr. van Bernardus Petri Monsma (burger hopman; meester) en Wijntje Pieters Fogelsang (VId), ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 22-01-1673, otr. te Leeuwarden [FR] op 12-04-1695, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Harlingen [FR] op 05-05-1695 met Karst Jansen Ros
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernardus Karsten , ged. te Harlingen [FR] op 26-04-1696. 
  2.  Jan Karsten , ged. te Harlingen [FR] op 08-08-1698. 
  3.  Claes Karsten , ged. te Harlingen [FR] op 29-01-1704. 

VIIc.  Pijtter Beerns Monsma, zn. van Bernardus Petri Monsma (burger hopman; meester) en Wijntje Pieters Fogelsang (VId), ged. Nederlands Hervormd te Bolsward [FR] op 03-11-1675, otr. te Bolsward [FR] op 17-10-1706, tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Bolsward [FR] op 17-10-1706 met Eecke Pyttes Oosterbaan
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Barnhardus Pijtters , geb. te Bolsward [FR] op 31-01-1713, volgt VIIId

VIIId.  Barnhardus Pijtters Monsma, zn. van Pijtter Beerns Monsma (VIIc) en Eecke Pyttes Oosterbaan, geb. te Bolsward [FR] op 31-01-1713, ged. aldaar op 02-02-1713, otr. te Bolsward [FR] op 24-11-1737, tr. (24 jaar oud) te Bolsward [FR] op 24-11-1737 met Teedtje Wybrens
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Eeke Bernhardus , geb. te Bolsward [FR] op 15-08-1738. 
  2.  Pieter Bernhardus , geb. te Bolsward [FR] op 29-03-1740, ged. aldaar op 31-03-1740. 
  3.  Wijbren Bernhardus , geb. te Bolsward [FR] op 07-01-1743, ged. aldaar op 10-01-1743, bakker, ovl. (76 jaar oud) te Franeker [FR] op 28-09-1819, otr. te Franeker [FR] op 27-04-1776, tr. (resp. 33 en ongeveer 36 jaar oud) te Franeker [FR] op 12-05-1776 met Cornelia Gerrits , dr. van Gerryt Daems en Sijke Klazes , ged. te Franeker [FR] op 26-12-1739, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) aldaar op 08-02-1818. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.  Trijntje Pieters Fogelsang, dr. van Pytter Eeckes Fogelsang en Annetje Florisdr. Raap (Vb), otr. (1) te Ternaard [FR] op 20-11-1664, tr. te Bolsward [FR] op 27-11-1664 met Douwe Wytzes Brantsma, schrijver, ovl. op 11-10-1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Baukje Douwes , ged. te Ternaard [FR] op 06-01-1666, volgt VIId
  2.  Jetske Douwes , ged. te Ternaard [FR] op 07-06-1668. 
  Trijntje Pieters Fogelsang, otr. (2) te Bolsward [FR] op 26-11-1670, tr. te Dokkum [FR] op 11-12-1670 met Buwe Lieuwes Ripema, brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum, ovl. voor 14-04-1704. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anneke Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 24-09-1671. 
  2.  Aeltie Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1673, volgt VIIe
  3.  Duiert Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 16-02-1676. 
  4.  Hillegonda Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 13-11-1678, volgt VIIf
  5.  Saeckjen Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 17-05-1682, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 23-02-1687. 
  6.  Lieuwe [Livius] Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 04-05-1684, volgt VIIg
  7.  Saakjen Buwes , ged. te Dokkum [FR] op 23-02-1687. 
  8.  Pieter Buwes , geb. in 1689, volgt VIIh
  Buwe Lieuwes Ripema, otr. (Eetske ongeveer 27 jaar oud) (1) te Dokkum [FR] op 28-03-1669, tr. met Eetske Botis Brantgum, dr. van Bote Edes Brantgum (executeur, officier) en Trijntje Petrus , ged. te Dokkum [FR] op 04-04-1641, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1672. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.  Baukje Douwes Brantsma, dr. van Douwe Wytzes Brantsma (schrijver) en Trijntje Pieters Fogelsang (VIe), ged. te Ternaard [FR] op 06-01-1666, otr. (1) te Bolsward [FR] op 03-01-1688, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Aalsum [FR] op 19-02-1688 met Theodorus Johannes Steindam, zn. van Johannis Theodori Steindam en Doeyctjen Riemersma, ged. te Bolsward [FR] op 20-08-1663, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 28-10-1694. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lijsbert , ged. te Bolsward [FR] op 17-11-1688. 
  2.  Johannes , ged. te Bolsward [FR] op 15-04-1690. 
  Baukje Douwes Brantsma, tr. (2) met Simon Ruijmsadlaer, apotheker. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.   Aeltie Buwes Ripema, dr. van Buwe Lieuwes Ripema (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 12-10-1673, tr. met Jacob Jans (Japick Jans19) Dijkstra, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Janke Jacobs , ged. te Ferwerd [FR] op 20-03-1701. 
  2.  Antje Jacobs , ged. te Ferwerd [FR] op 04-04-1706. 
  3.  Sytske Jacobs , ged. te Ferwerd [FR] op 16-12-1708. 

VIIf.  Hillegonda Buwes Ripema, dr. van Buwe Lieuwes Ripema (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 13-11-1678, otr. te Dokkum [FR] op 18-03-1697, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 29 jaar oud) te Foudgum [FR] op 25-04-1697 met Wietse Ruirds Bransma, zn. van Ruert Wytses Bransma en Antje Bonnerts , ged. te Ternaard [FR] op 03-11-1667, schoolmeester; executeur. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Ruird Wijtses , ged. te Foudgum [FR] op 28-11-1706. 
  2.  Japik Wijtses , ged. te Foudgum [FR] op 26-01-1710. 

VIIg.  Lieuwe [Livius] Buwes Ripema, zn. van Buwe Lieuwes Ripema (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang (VIe), ged. te Dokkum [FR] op 04-05-1684, otr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Nes [FR] op 11-10-1706, tr. met Maaike Sybrens
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Tryntje Lieuwes Rypma, ged. te Nes en Wierum [FR] op 18-12-1707. 
  2.  Bouwe Lieuwes Rypma, ged. te Nes [FR] op 25-12-1712. 
  Lieuwe [Livius] Buwes Ripema, otr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Nes en Wierum [FR] op 25-11-1719, tr. met Stijntje Imes
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.  Pieter Buwes Ripema, zn. van Buwe Lieuwes Ripema (brouwer en burgerluitenant, burgemeester Dokkum) en Trijntje Pieters Fogelsang (VIe), geb. in 1689, otr. te Leeuwarden [FR] op 21-04-1714, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 06-05-1714 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Trijntje Pijters Rijpma, ged. te Dokkum [FR] op 27-09-1716. 
  2.  Jetske Pyters Rijpma, ged. te Dokkum [FR] op 02-04-1719, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 01-03-1722. 
  3.  Hittje Pyters Rijpma, ged. te Dokkum [FR] op 28-07-1720. 
  4.  Jetske Pyters , ged. te Dokkum [FR] op 01-03-1722. 

Vc.  Maria Florisdr. Raap, dr. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Wijntgen Jacobdr Hoyng, geb. te Amsterdam [NH] in 1615, ged. aldaar op 29-09-1615, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-10-1680, tr. (resp. ongeveer 21 en 20 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 12-02-1637, kerk.huw. aldaar op 12-02-1637 met Johan van Zuylen, zn. van Henrick van Zuylen en Agatha Both, geb. I 1616, ged. te Utrecht [UT] op 02-04-1616, commandeur tot Oudewater, ovl. (52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-12-1668. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Agatha , geb. te Utrecht [UT] I 1639, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-05-1686, volgt VIf
  2.  Maria , geb. te Utrecht [UT] I 1640, ged. aldaar op 06-12-1640, ovl. (38 jaar oud) aldaar op 20-10-1678, tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 05-01-1670 met Johannes van Dompselaer, zn. van Vincent van Dompselaer (wijkoper) en Stijntje Folpersdr. van Schayck, ged. te Utrecht [UT] op 11-01-1646, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 1715. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Florisdr. Raap, tr. (resp. ongeveer 38 en 26 jaar oud) (2) op 21-10-1653 met Albertus Becker, zn. van Samuel Becker (Bewindhebber/ouderling en heemraad) en Jacomina van Baerle, geb. te Wesel [Duitsland] op 18-01-1627, Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11-11-1681. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Wijnanda , ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 13-02-1655. 
  2.  Maria , ged. te Utrecht [UT] op 15-08-1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 09-09-1691, volgt VIg
  3.  Floris , geb. te Utrecht [UT] in 1659, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 25-02-1691, volgt VIh

VIf.  Agatha van Zuylen, dr. van Johan van Zuylen (commandeur tot Oudewater) en Maria Florisdr. Raap (Vc), geb. te Utrecht [UT] I 1639, ged. aldaar op 23-06-1639, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-05-1686, otr. (1) te Amsterdam [NH] op 11-03-1662, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20-03-1662 met Johan van der Poll, geb. te Amsterdam [NH] in 1640, ged. aldaar in 1640, wijncoper te Amsterdam, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1675. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelia , volgt VIIi
  2.  Johan , volgt VIIj
  Agatha van Zuylen, otr. (2) te Amsterdam [NH] op 02-12-1678, tr. (resp. 39 en ongeveer 43 jaar oud) te Sloten [NH] op 19-12-1678 met Hugo Derwall, zn. van Frans Joris Derwall, ged. te Amsterdam [NH] in 1635, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar in 1680. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hugo Derwall, zn. van Frans Joris Derwall, otr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 03-07-1659, tr. met Anna van Balen, dr. van Lammert van Balen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Agatha van Zuylen, tr. (resp. 44 en ongeveer 43 jaar oud) (3) te Utrecht [UT] op 14-08-1683 met Gerard Schuth, ged. te Utrecht [UT] in 1640, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) aldaar in 1690. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerard Schuth, tr. (ongeveer 48 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 01-01-1689 met Christina van Wassenaar, Nederlands Hervormd. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerard Schuth, tr. (3) met Maria van Solingen
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIi.  Cornelia van der Poll, dr. van Johan van der Poll (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen (VIf), tr. (1) met Jacob Sylvius, ged. gereformeerd te Rotterdam [ZH] op 16-11-1651, medicinae doctor. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Agatha
  2.  Lambert
  Cornelia van der Poll, tr. (Arnout ongeveer 25 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 08-10-1661 met Arnout van Kerckraedt, ged. te Utrecht [UT] op 19-06-1636, advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria , begr. te Delft [ZH] op 30-07-1694, volgt VIIIe
  2.  Judith Anna , ged. te Utrecht [UT] op 28-05-1667, begr. aldaar op 17-09-1691, volgt VIIIf
  3.  Henricus , ged. te Utrecht [UT] op 13-08-1662. 
  4.  Johannes , ged. te Utrecht [UT] op 13-08-1662. 
  5.  Johanna Sara , ged. te Utrecht [UT] op 03-01-1664. 
  6.  Abraham , ged. te Utrecht [UT] op 01-04-1665. 
  Cornelia van der Poll, tr. (3) met Prosper de Jouillan, geb. te Valet [Frankrijk]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIe.  Maria van Kerckraedt, dr. van Arnout van Kerckraedt (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll (VIIi), begr. te Delft [ZH] op 30-07-1694, otr. te Delft [ZH] op 11-11-1673, tr. te Pijnacker [ZH] op 28-11-1673 met Abraham van den Velde [Velden], notaris/rentmeester te Delft, begr. te Delft [ZH] op 17-03-1738. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  mr. Matthias Abraham van den Velde(N), geb. te Delft [ZH] op 08-11-1675, advocaat. 
  2.  Johanna Margrieta , ged. te Delft [ZH] op 12-11-1677. 
  3.  Hugo Jacob , ged. te Delft [ZH] op 25-06-1679. 
  4.  Maria Elisabeth van den Velde(N), geb. in 1685, ged. te Delft [ZH] op 05-09-1685. 
  5.  Arnold van den Velde(N), geb. te Delft [ZH] in 1688, ged. aldaar op 10-08-1688, klerk. 

VIIIf.  Judith Anna van Kerckraedt, dr. van Arnout van Kerckraedt (advocaat te Utrecht/lid Vroedschap Utrecht) en Cornelia van der Poll (VIIi), ged. te Utrecht [UT] op 28-05-1667, begr. aldaar op 17-09-1691, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 26-11-1689 met Piter van Haalen, procureur gerecht Utrecht. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Petrus van Halen, volgt IXc

IXc.  Petrus van Halen, zn. van Piter van Haalen (procureur gerecht Utrecht) en Judith Anna van Kerckraedt (VIIIf), tr. met Judith Anna van Kerckraad
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arnout Johan

VIIj.  Johan van der Poll, zn. van Johan van der Poll (wijncoper te Amsterdam) en Agatha van Zuylen (VIf), tr. met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Leonora , volgt VIIIg

VIIIg.  Catharina Leonora van der Poll, dr. van Johan van der Poll (VIIj) en N.N. N.N., tr. met Hendrik Reynier van Driessell, geb. te Utrecht [UT], schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna/Johanna Willemina van Driessel, geb. te Utrecht [UT], otr. te De Bilt [UT] op 02-10-1765, tr. op 22-10-1765 met Jan Dirk Brons, geb. te Grol. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Everard van Driessel, geb. te Utrecht [UT], volgt IXd
  3.  Jan (Johannes) , begr. te De Bilt [UT] op 30-04-1795, volgt IXe

IXd.  Cornelis Everard van Driessel, zn. van Hendrik Reynier van Driessell (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll (VIIIg), geb. te Utrecht [UT], apotheker, tr. (1) na 29-12-1755 met Ida Stenis (ook als Steenis)
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ida Stenis (ook als Steenis), tr. (1) met Jacobus van Otterspoor, geb. in 1683, grutter, schepen, kerk- en gasthuismeester/burgemeester van IJsselsteijn, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1755. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Everard van Driessel, tr. (2) met Johanna Wijnber, dr. van Jan Wijnber en Anna Meerman, geb. in 1740, ged. te Amsterdam [NH] op 12-06-1740. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Willemina Elisabeth , geb. in 1773, ged. te Amsterdam [NH] op 27-06-1773. 
  2.  Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1775, ged. aldaar op 29-03-1775. 
  3.  Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1779, volgt Xe
  Cornelis Everard van Driessel, tr. (3) met Aletta van Swijndrecht
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Aletta van Driessel, dr. van Cornelis Everard van Driessel (IXd) (apotheker) en Johanna Wijnber, geb. te Amsterdam [NH] in 1779, ged. aldaar op 31-12-1779, tr. met Johannes Weezelenburg
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jakoba , geb. te Amsterdam [NH] op 21-08-1802, ged. aldaar op 27-08-1802. 

IXe.  Jan (Johannes) van Driessell, zn. van Hendrik Reynier van Driessell (schietschuitschipper van Utrecht op Amsterdam) en Catharina Leonora van der Poll (VIIIg), mr. chirurgijn aan De Bild, begr. te De Bilt [UT] op 30-04-1795, tr. met Ebbina Weijers (ook als Weyyers), begr. te De Bilt [UT] op 16-06-1795. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina Leonora , geb. in 1765, ged. te De Bilt [UT] op 13-10-1765. 
  2.  Catharina Leonora (Kaatje) , geb. in 1767, volgt Xf
  3.  Johanna Petronella , geb. in 1769, ged. te De Bilt [UT] op 23-07-1769. 
  4.  Ebbina , geb. in 1770, ged. te De Bilt [UT] op 14-10-1770. 
  5.  Jan Hendrik , geb. in 1775, ged. te De Bilt [UT] op 29-01-1775. 

Xf.  Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell, dr. van Jan (Johannes) van Driessell (IXe) (mr. chirurgijn aan De Bild) en Ebbina Weijers (ook als Weyyers), geb. in 1767, ged. te De Bilt [UT] op 06-09-1767, tr. met Barend Vennekool
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10-01-1854, volgt XIf
  2.  Catharina Leonora , geb. te Amsterdam [NH] op 22-09-1798, ged. aldaar op 07-10-1798, dienstbare, tr. (resp. 46 en ongeveer 45 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-07-1845 met Crijn Pel, zn. van Crijn Pel en Fransijntje de Nobel, geb. te Amsterdam [NH] in 1800, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Helena , geb. te Amsterdam [NH] op 17-02-1801, ged. aldaar op 18-02-1801. 
  4.  Harmanus Johannes , geb. te Amsterdam [NH] op 22-12-1805, ged. aldaar op 05-01-1806. 
  Barend Vennekool, tr. (2) met Petronella Steinmetz
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIf.  Aaltje Vennekool, dr. van Barend Vennekool en Catharina Leonora (Kaatje) van Driessell (Xf), geb. te Amsterdam [NH] in 1796, ged. aldaar op 13-03-1796, winkelierster, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Medemblik [NH] op 10-01-1854, tr. (resp. ongeveer 25 en 30 jaar oud) te Medemblik [NH] op 07-04-1822 met Harmen Boekel, zn. van Egbert Boekel en Annetje Keppel, geb. te Medemblik [NH] op 25-08-1791, koopman, ovl. (55 jaar oud) te Medemblik [NH] op 16-09-1846. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Annetje , geb. te Medemblik [NH] in 1823, volgt XIIi
  2.  Aafje , geb. te Medemblik [NH] in 1826, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12-11-1887, volgt XIIj
  3.  Egbert , geb. te Medemblik [NH] op 19-11-1828, ovl. (69 jaar oud) op 13-05-1898, volgt XIIk
  4.  Theunis , geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 31-01-1908, volgt XIIl
  5.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in 1834, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 06-02-1870, volgt XIIm
  6.  Simon , geb. te Medemblik [NH] in 1835, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar op 12-07-1840. 

XIIi.  Annetje Boekel, dr. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1823, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Medemblik [NH] op 28-04-1850 met Jan Smit, zn. van Teunis Smit (grofsmid) en Gerbreg de Jong, geb. te Twisk [NH] in 1829, landbouwer. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Teunis , geb. te Opperdoes [NH] in 1853, landbouwer, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Enkhuizen [NH] op 10-12-1925, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op 22-06-1882 met Marijtje Blokker, dr. van Cornelis Blokker (broodbakker) en Trijntje Mazereeuw, geb. te Opperdoes [NH] in 1856. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 32 jaar oud) (2) te Bovenkarspel [NH] op 22-04-1886 met Geertje Zwaan, dr. van Herke Zwaan en Antje Smit, geb. te Grootebroek [NH] in 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 27 jaar oud) (3) te Bovenkarspel [NH] op 18-06-1891 met Geertje Visser, dr. van Jan Visser (landbouwer) en Elisabeth de Vries, geb. te Andijk [NH] in 1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Herman , geb. te Opperdoes [NH] in 1855, volgt XIIIj
  3.  Aaltje , geb. te Opperdoes [NH] in 1856. 
  4.  Andries , geb. te Opperdoes [NH] in 1861, volgt XIIIk

XIIIj.  Herman Smit, zn. van Jan Smit (landbouwer) en Annetje Boekel (XIIi), geb. te Opperdoes [NH] in 1855, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) op 06-05-1880 met Trijntje Wijdenes, dr. van Jacob Wijdenes (veehouder) en Geertje Klaver, geb. te Opperdoes [NH] in 1858. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Geertje , geb. te Opperdoes [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 36 jaar oud) op 18-05-1911 met Pieter Pauw, zn. van Pieter Pauw (landbouwer) en Neeltje de Leeuw, geb. te Opperdoes [NH] in 1874, landbouwer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan , geb. te Opperdoes [NH] in 1888, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) op 08-05-1913 met Aaltje de Leeuw, dr. van Jan de Leeuw (landbouwer) en Wijven Schermer, geb. te Opperdoes [NH] in 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIk.  Andries Smit, zn. van Jan Smit (landbouwer) en Annetje Boekel (XIIi), geb. te Opperdoes [NH] in 1861, landbouwer, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) op 26-04-1883 met Trijnte van Asselt, dr. van Andries van Asselt (timmerman) en Trijntje Trompetter, geb. te Opperdoes [NH] in 1862. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem , geb. te Opperdoes [NH], tr. (Trijntje ongeveer 18 jaar oud) op 11-05-1922 met Trijntje Wijdenes, dr. van Cornelis Wijdenes (timmerman) en Trijntje Visser, geb. te Schagen [NH] in 1903, landbouwster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIj.  Aafje Boekel, dr. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1826, veehoudster, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 12-11-1887, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Medemblik [NH] op 02-05-1847 met Klaas Vlam, zn. van Aarjen Vlam (mr. broodbakker) en Dieuwertje Pijper, geb. te Twisk [NH] in 1814, landman. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aafje Boekel, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Opperdoes [NH] op 12-06-1861 met Jacob Mantel, zn. van Jacob (De Jonge) Mantel en Teetje Jans Groen, geb. te Andijk [NH] in 1811, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 11-10-1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Aafje , geb. te Andijk [NH] in 1862, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 31 jaar oud) op 19-10-1892 met Pieter Goulooze, zn. van Willem Goulooze (arbeider) en Janna Snoodijk, geb. te Haarlemmermeer [NH] in 1861, stoker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje , geb. te Andijk [NH] in 1865, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) op 04-12-1890 met Dirk de Man, zn. van Dirk de Man (winkelier) en Anna Luijf, geb. te Weesp [NH] in 1855, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Mantel, zn. van Jacob (De Jonge) Mantel en Teetje Jans Groen, tr. (2) met Trijntje Zwiep
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIk.  Egbert Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] op 19-11-1828, koopman, ovl. (69 jaar oud) op 13-05-1898, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 23-05-1852 met Grietje Kaan, dr. van Cornelis Kaan (zeeman) en Maartje Lont, geb. te Wieringen [NH] op 24-05-1829, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Medemblik [NH] op 15-05-1898. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 08-11-1895, volgt XIIIl
  2.  Cornelis , geb. te Medemblik [NH] op 22-10-1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25-10-1854. 
  3.  Herman , geb. te Medemblik [NH] op 22-10-1854, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 25-10-1854. 
  4.  Cornelis , geb. te Medemblik [NH] in 1857, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 18-08-1930, volgt XIIIm
  5.  Herman Egbertszoon , geb. te Medemblik [NH] in 1859, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) aldaar op 09-12-1930, volgt XIIIn
  6.  Simon , geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) aldaar op 01-11-1884. 
  7.  Maartje , geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) aldaar op 14-05-1893, volgt XIIIo
  8.  Adriaan , geb. te Medemblik [NH] in 1864, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) aldaar op 08-11-1950, volgt XIIIp
  9.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in 08-1865, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12-11-1865. 
  10.  Trijntje , geb. te Medemblik [NH] op 07-10-1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-11-1946, volgt XIIIq
  11.  Jan , geb. te Medemblik [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 17-11-1871. 
  12.  Dirk , geb. te Medemblik [NH] in 10-1870, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 19-12-1870. 
  13.  Cornelia , geb. te Medemblik [NH] in 1873, ovl. aldaar op 21-02-1873. 

XIIIl.  Aaltje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1852, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 08-11-1895, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 29 jaar oud) te Medemblik [NH] op 09-07-1885 met Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel), zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) en Grietje Molenbelt, geb. te Hoorn [FR] in 1856, 3e komp. hospitaal soldaten, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-05-1888. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrik Egbert , geb. te Utrecht [UT] op 09-05-1886, telegrafist, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-04-1942, tr. (resp. 34 en ongeveer 37 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20-04-1921 met Johanna Dirkje Blom, dr. van Jacob Blom en Jantje Nieveen, geb. te Arnhem [GE] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Alida Eveline , geb. te Utrecht [UT] op 28-09-1887. 
  Dirk Hendrik Zintel (ook als Zindel), zn. van Hendrik Zintel (ook als Zindel) en Grietje Molenbelt, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Breda [NB] op 07-05-1883 met Catharina Johanna Hoogenbergh
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIm.  Cornelis Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1857, koopman, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Medemblik [NH] op 18-08-1930, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 09-03-1879 met Antje Riesebos, dr. van Cornelis Riesebos (schilder) en Neeltje Franx, geb. te Medemblik [NH] in 1856, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) aldaar op 22-03-1918. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert , geb. te Medemblik [NH], koopman, tr. (Geessiena ongeveer 20 jaar oud) op 09-03-1904 met Geessiena Henderika Heijerman, dr. van Hendrik Heijerman (commies bij de rijksbelastingen) en Aaltje Grasthuis, geb. te Oude Pekela [GR] in 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIn.  Herman Egbertszoon Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1859, koopman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Medemblik [NH] op 09-12-1930, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Texel op 28-08-1884 met Pietertje Stoepker, dr. van Roelof Stoepker (landbouwer) en Pietertje Boon, geb. te Texel in 1858. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Herman Egbertszoon Boekel, tr. (resp. ongeveer 37 en 35 jaar oud) (2) te Medemblik [NH] op 31-01-1897 met Befke Buma, dr. van Auke Buma en Geertje de Jong, geb. te Ijlst [FR] op 17-01-1862, ovl. (64 jaar oud) te Medemblik [NH] op 22-01-1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Auke , geb. te Medemblik [NH] in 04-1900, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 19-07-1900. 

XIIIo.  Maartje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1862, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) aldaar op 14-05-1893, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) op 01-02-1885 met Philippus Beek, zn. van Klaas Beek en Pietertje Meijer, geb. te Medemblik [NH] in 1860, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas , geb. te Medemblik [NH] in 1886, timmerman, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op 24-05-1912 met Grietje van Velden, dr. van Cornelis van Velden (mandenmaker) en Jacoba Kroonstuiver, geb. te Medemblik [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Margaretha Petronella , geb. te Medemblik [NH] in 1890, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Medemblik [NH] op 25-09-1919 met Gerrit Jan Hobbelman, geb. te Hoorn [FR] in 1893, kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIp.  Adriaan Boekel, zn. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] in 1864, timmerman, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Medemblik [NH] op 08-11-1950, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 23-06-1889 met Neeltje Oortgijsen, dr. van Klaas Ferdinant Oortgijsen (timmerman) en Catharina Visser, geb. te Medemblik [NH] in 1866, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-03-1943. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth , geb. te Medemblik [NH] in 1893, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) te Medemblik [NH] op 26-02-1914 met Pieter Smit, zn. van Jan Pieterszoon Smit en Trijntje de Vries, geb. te Midwoud [NH] in 1887, timmerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIq.  Trijntje Boekel, dr. van Egbert Boekel (XIIk) (koopman) en Grietje Kaan (naaister), geb. te Medemblik [NH] op 07-10-1866, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 23-11-1946, tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) op 13-11-1890 met Egbert Fransen, zn. van Jan Fransen (metselaar) en Johanna Tissing, geb. te Medemblik [NH] op 13-02-1859, timmerman, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11-07-1937. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Egbert , geb. en ovl. te Medemblik [NH] op 22-02-1892. 
  2.  Jan , geb. te Medemblik [NH] op 23-10-1892, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22-10-1976, volgt XIVh
  3.  Doodgeb. zoon , geb. te Medemblik [NH] op 22-02-1894. 
  4.  Margaretha Catharina Johanna , geb. te Medemblik [NH] op 24-10-1896. 
  5.  Johanna , geb. te Medemblik [NH] op 14-08-1899, ovl. (86 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 25-04-1986. 
  6.  Egbert , geb. te Medemblik [NH] in 1904, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] in 1922. 

XIVh.  Jan Fransen, zn. van Egbert Fransen (timmerman) en Trijntje Boekel (XIIIq), geb. te Medemblik [NH] op 23-10-1892, arts, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen [NH] op 22-10-1976, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-02-1922 met Johanna Rosina Hubertina Theodora Janssens, dr. van Joannes Josephus Hubertus Janssens en Engelina Johanna Koster, geb. te Maastricht [LI] op 29-11-1899, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-10-1967. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Egbert , geb. en ovl. te Amsterdam [NH] in 1924. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIl.  Theunis Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1831, verver, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Medemblik [NH] op 31-01-1908, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Zuid-Scharwoude [NH] op 17-02-1867 met Frederica Schermer, geb. te Schermerhorn [NH] in 1835, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje , geb. te Zuid-Scharwoude [NH] in 1869, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-03-1936. 
  Theunis Boekel, tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 49 jaar oud) (2) te Hoogwoud [NH] op 19-05-1887 met Trijntje Gorter, dr. van Pieter Gorter en Neeltje de Graaf, geb. te Hoogwoud [NH] in 1837, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Barsingerhorn [NH] op 17-02-1904. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Trijntje Gorter, dr. van Pieter Gorter en Neeltje de Graaf, tr. (2) met Arien Nieuwpoort
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIm.  Jan Boekel, zn. van Harmen Boekel (koopman) en Aaltje Vennekool (XIf) (winkelierster), geb. te Medemblik [NH] in 1834, schilder, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Medemblik [NH] op 06-02-1870, tr. met Johanna Eikema, dr. van Jasper Eikema en Elizebeth Engelina , geb. te Medemblik [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) aldaar op 14-07-1880. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Herman , geb. te Medemblik [NH] in 02-1859, ovl. (36 dagen oud) aldaar op 23-03-1859. 
  2.  Elisabeth Engelina , geb. te Medemblik [NH] in 1861, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) aldaar op 02-03-1886. 
  3.  Aaltje , geb. te Medemblik [NH] in 1863, volgt XIIIr

XIIIr.  Aaltje Boekel, dr. van Jan Boekel (XIIm) (schilder) en Johanna Eikema, geb. te Medemblik [NH] in 1863, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) op 01-06-1888 met Luitjen Mulder, zn. van Ludolf Heeres Mulder (cafehouder) en Jeltina Pottjewijd, geb. te Oude Pekela [GR] in 1858, rijksambtenaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ludolf , geb. te Schermerhorn [NH] in 1890, commies, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Groningen [GR] op 30-01-1913 met Elisabeth Jakobina Ritsema, dr. van Jacob Ritsema (kruidenier) en Jakobina Tamminga, geb. te Wildervank [GR] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Jeltina , geb. te Schermerhorn [NH] in 1892, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 16-08-1917 met Adam Hendrik Bracht, zn. van Sipko Bracht en Jantje Peper, geb. te Naarden [NH] in 1888, goederenklerk-stationsassistent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIg.  Maria Becker, dr. van Albertus Becker (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap (Vc), ged. te Utrecht [UT] op 15-08-1656, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 09-09-1691, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15-02-1682 met Willem van Zuylen, zn. van Henrick van Zuylen (notaris te Utrecht) en Gerarda Ridder, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 22-09-1653, advocaat, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 01-03-1708, begr. te Utrecht [UT] op 12-03-1708. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Henric , ged. te Utrecht [UT] op 20-09-1682. 
  2.  Aelbert Matthijs , ged. te Utrecht [UT] op 18-01-1684. 
  3.   Gerarda Jacoba (Gerharda21) , ged. te Utrecht [UT] op 10-01-1685, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 25-07-1733, volgt VIIk
  4.  Maria , ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25-09-1740, volgt VIIl
  5.  Stefania , ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687. 
  6.  Adriana , ged. te Utrecht [UT] op 23-09-1691. 
  7.  Johan , ged. te Utrecht [UT] op 25-04-1695. 
  8.  Johanna Elisabeth , ged. te Utrecht [UT] op 03-06-1697, volgt VIIm

VIIk.   Gerarda Jacoba (Gerharda21) van Zuylen (van Zuilen20, van Suijlen21), dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 10-01-1685, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 25-07-1733, begr. aldaar op 03-08-1733, otr. op 29-12-1695, tr. (resp. ongeveer 11 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14-01-1696 met Floris Johannes van Ewijck, zn. van Johan van Ewijck en N.N. Mareschall, geb. te Utrecht [UT] op 29-12-1674, medicinae doctor, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 23-12-1704. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan/jan Hendrik , geb. te Utrecht [UT] op 30-11-1696, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 17-01-1782, volgt VIIIh
  2.  Johan Henrick , ged. te Utrecht [UT] op 02-12-1696, begr. aldaar op 28-01-1782. 
  3.  Gerarda Maria , ged. te Utrecht [UT] op 08-05-1698. 
  4.  Maria Florentina , ged. te Utrecht [UT] op 27-07-1699. 
  5.  Peter Johannes , ged. te Utrecht [UT] op 11-09-1701, onderkoopman en tweede administrateur van de Java's noordoostkust, tr. met Susanna Engelberta de la Bouck. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIh.  Johan/jan Hendrik van Ewijck, zn. van Floris Johannes van Ewijck (medicinae doctor) en Gerarda Jacoba van Zuylen (VIIk), geb. te Utrecht [UT] op 30-11-1696, ged. aldaar op 02-12-1696, ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt, ovl. (85 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-01-1782, begr. aldaar op 28-01-1782, tr. met Anna Geertruyd Cluysenaar, dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar en Geertruyda Schimmelpenninck, geb. te Utrecht [UT] op 15-07-1705, ged. aldaar op 19-07-1705, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 03-02-1793. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Floris Petrus , geb. te Utrecht [UT] op 02-09-1737, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 07-12-1813, volgt IXf
  2.  Theodora Maria , geb. te Utrecht [UT] in 1740, ged. aldaar op 24-03-1740. 
  Anna Geertruyd Cluysenaar, dr. van Joachimus Petrus Cluysenaar en Geertruyda Schimmelpenninck, tr. (2) met Hendrick Hilgers
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXf.  Floris Petrus van Ewijck, zn. van Johan/jan Hendrik van Ewijck (VIIIh) (ondercoopman VOC/ambachtsheer van oostbroek en van De Bildt) en Anna Geertruyd Cluysenaar, geb. te Utrecht [UT] op 02-09-1737, ged. aldaar op 05-09-1737, Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-12-1813, tr. (resp. 31 en 33 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 26-09-1768 met Johanna Maria Craeyvanger, dr. van Gysbert Craeyvanger en Geertruyd Margaretha Bongart (Ook Bongers), geb. op 15-02-1735, ovl. (35 jaar oud) op 20-03-1770. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hendrik (Johan) , geb. te Utrecht [UT] op 18-02-1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-04-1831, volgt Xg
  Floris Petrus van Ewijck, otr. (2) op 17-10-1773, tr. (resp. 36 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-10-1773 met Sara Maria de la Court, dr. van Mr. Pieter de la Court en Alida Maria Pompe van Meerdervoort, geb. te Amsterdam [NH] op 12-02-1751, ged. aldaar op 14-02-1751, ovl. (39 jaar oud) te Utrecht [UT], begr. aldaar op 03-06-1790. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Anna Henrietta , geb. in 1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-12-1851, volgt Xh
  2.  Alida Maria , geb. te Utrecht [UT] in 1777, ged. aldaar op 07-02-1777. 
  3.  Pieter , geb. te Utrecht [UT] in 1778, ged. aldaar op 10-06-1778. 
  4.  Marinus Petrus , geb. te Amersfoort [UT] in 1779, ged. te Utrecht [UT] op 30-06-1779, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26-11-1811. 
  5.  Florentina Maria , ged. te Utrecht [UT] op 24-12-1780, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 01-10-1815. 
  6.  Cornelis Frederik , geb. te Utrecht [UT] in 1782, ged. aldaar op 11-01-1782, begr. aldaar op 30-10-1784. 
  7.  Willem Alexander , geb. te Utrecht [UT] in 1783, ged. aldaar op 28-12-1783, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Bemmel [GE] op 31-05-1833. 
  8.  Maria Alida , geb. te Utrecht [UT] in 1785, ged. aldaar op 27-07-1785. 
  9.  Daniel Jacob , geb. te Utrecht [UT] op 13-11-1786, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 15-12-1858, volgt Xi
  10.  Abraham Allard , geb. te Utrecht [UT] op 25-12-1787, ged. aldaar op 30-12-1787, begr. aldaar op 23-06-1788. 
  11.  Sara Benjamina , geb. te Utrecht [UT] op 04-06-1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 09-04-1869, volgt Xj

Xg.  mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck, zn. van Floris Petrus van Ewijck (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Johanna Maria Craeyvanger, geb. te Utrecht [UT] op 18-02-1770, ged. aldaar op 21-02-1770, ovl. (61 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 12-04-1831, tr. met Anna Gerarda Bonnet, dr. van Louis Bonnet en Maria Kuipers, geb. te Zutphen [GE] in 1774, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Baarn [UT] op 24-03-1845. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Johanna , geb. in 1799, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Baarn [UT] op 26-02-1882, volgt XIg

XIg.  Maria Johanna van Ewijck, dr. van mr Jan Hendrik (Johan) van Ewijck (Xg) en Anna Gerarda Bonnet, geb. in 1799, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Baarn [UT] op 26-02-1882, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 17-10-1821 met Jhr Albert Willem Laan, geb. in 1792, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Baarn [UT] op 30-07-1847. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria , geb. te Baarn [UT] op 23-12-1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, volgt XIIn
  2.  Henriette Arnoldina , geb. in 06-1831, ovl. (8 maanden oud) te Baarn [UT] op 17-02-1832. 
  3.  Jhr Albert Willem , geb. te Baarn [UT] op 23-03-1843, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-06-1905. 

XIIn.  Jkvr Anna Maria Laan, dr. van Jhr Albert Willem Laan en Maria Johanna van Ewijck (XIg), geb. te Baarn [UT] op 23-12-1823, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1878, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Eemnes [UT] op 28-06-1848 met Ds. Arent Joan Petrus Oort, zn. van Ds. Hendrikus Oort en Petronella Everhardina Lemker, geb. te Rotterdam [ZH] op 03-08-1821. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Petronella Everharda , geb. te Broek in Waterland [NH] op 19-05-1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-02-1933, volgt XIIIs
  2.  Nancij , geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 28-02-1939, volgt XIIIt

XIIIs.  Petronella Everharda Oort, dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort en Jkvr Anna Maria Laan (XIIn), geb. te Broek in Waterland [NH] op 19-05-1850, ovl. (82 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-02-1933, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 23-04-1874 met Jan Daniel Boeke, zn. van Jan Boeke (predikant) en Jennij de Stoppelaar Blijdesteijn, geb. te Amsterdam [NH] op 29-11-1842, doopsgezind, directeur rijks-hbs, ovl. (59 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 28-10-1902. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Arent Joan Petrus , geb. te Alkmaar [NH] op 04-09-1875, ovl. (84 jaar oud) op 26-10-1959, volgt XIVi
  2.  Maria Johanna , geb. te Alkmaar [NH] op 26-05-1876, ovl. (64 jaar oud) te Utrecht [UT] op 16-09-1940, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 12-06-1901 met Dirk Ritman, zn. van Teunis Hendrikus Ritman en Jannetje van den Berg, geb. te Schiedam [ZH] op 06-12-1873, 2e luitenant bij instructiebataljon, ovl. (85 jaar oud) te Haarlem [NH] op 02-08-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Daniel , geb. te Alkmaar [NH] op 14-12-1877, ovl. (20 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-10-1898. 
  4.  Anna Maria , geb. te Alkmaar [NH] op 21-03-1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 13-12-1958, tr. (beiden 24 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 06-04-1904 met Cornelis Johannes Eijma, zn. van Abraham Pieter Joseph Eijma en Antje Zelvelder, geb. te Ankeveen [NH] op 16-05-1879, secretarie-ambtenaar, ovl. (68 jaar oud) te Ermelo [GE] op 16-03-1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dionijs Emil , geb. te Alkmaar [NH] op 23-08-1881, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 02-03-1963, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12-03-1908 met Maria Paulina Mansvelt, dr. van Nicolaas Mansvelt en Dorothee Idalie Egenie Ulrique Schussler, geb. te Stellenbosch [CA, R.S.A.] op 21-11-1886, ovl. (71 jaar oud) te Bennebroek [NH] op 16-03-1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis (Quaker) , geb. te Alkmaar [NH] op 25-09-1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-03-1966, volgt XIVj

XIVi.  ds. Arent Joan Petrus Boeke, zn. van Jan Daniel Boeke (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort (XIIIs), geb. te Alkmaar [NH] op 04-09-1875, predikant, ovl. (84 jaar oud) op 26-10-1959, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) te Hilversum [NH] op 24-03-1902 met Maria Elizabeth Ledeboer, dr. van Rudolph Ledeboer (gemeente-ontvanger/secretaris) en Wilhelmine Marie Charlotte Scholten, geb. te Rotterdam [ZH] op 24-02-1879, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-06-1917. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan Daniel , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 22-02-1903, tr. te Batavia [JA, IndonesiŽ] met Louisa Jacoba Minkenhof, dr. van Samuel Minkenhof en Margaretha van Raalte, geb. te Amsterdam [NH] op 28-08-1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmine Maria Charlotte , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 03-10-1904, tr. (45 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 16-09-1950 met Johan van Mill, zn. van Johannes Antonius Aloysius van Mill en Jannetje van der Oord. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Rudolph , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 15-06-1906, tr. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25-10-1962 met Afgeschermd , kind van Christiaan Lafeber en Willemina Johanna Elisabeth van Gent. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albertina Maria , geb. te Noordwijkerhout [ZH] op 07-11-1908, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) (1) te Schoorl [NH] op 02-08-1932 met Johannes Cornelis Peeck, zn. van Antonie Johannes Peeck en Johanna Veenhuijsen, geb. te Schoorl [NH] op 24-05-1901, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-07-1956. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 48 en 55 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 18-05-1957 met Josephus Hendrik Willem Warners, zn. van Cornelis Jacobus Warners en Johanna Willemina Frederika Niemann, geb. te Nieuw-Vennep [NH] op 05-03-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis Benjamin (Kees) , geb. te Noordwijkerhout [ZH] in 1912, arts; woonde als arts te Valthermond, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Zwolle [GE] op 30-09-1946, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21-12-1939 met Afgeschermd , kind van Hermanus Wils en Alida Jansen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  ds. Arent Joan Petrus Boeke, tr. (resp. 44 en 39 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 11-09-1919 met Christina Elisabeth Klapmeijer, dr. van Johan Philip Klapmeijer en Frederika Henrietta Ringk, geb. te Amsterdam [NH] op 15-10-1879, ovl. (70 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 16-04-1950. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Pieter Kramer en Geertje Jonker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Adrien Bernard Maria Brans en Jacoba Francina Theresia Maria Carolina Josephina Woltering. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVj.  Cornelis (Quaker) Boeke, zn. van Jan Daniel Boeke (directeur rijks-hbs) en Petronella Everharda Oort (XIIIs), geb. te Alkmaar [NH] op 25-09-1884, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-03-1966, tr. (beiden 27 jaar oud) te Birmingham [Groot BrittaniŽ] op 19-12-1911 met Beatrice Cadbury, dr. van Richard Cadbury en Emma Richard Wilson, geb. op 28-04-1884. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Tijmen Heinrich Jacobse en Wilhelmina Catharina van Domselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (Marius 44 jaar oud) (2) te Rotterdam [ZH] op 30-01-1953 met Marius Jan Pekema, zn. van ds. Jelle Pekema (predikant) en Catharina Elisabeth Ledeboer, geb. te Rijswijk [GE] op 04-09-1908, ovl. (53 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22-09-1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Jacobus van der Wilt en Anthonia Korsten. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Hendrik Nico Koning en Maria Paulina Elize Adelaide Henriette Catharina Pellemans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Afgeschermd , tr. te New York [NY, Verenigde Staten] op 06-11-1948 met Elisabeth Muller, geb. te Sanga Sanga Dalem [IndonesiŽ]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Anthonius Matthias de Lange (advocaat en procureur) en Johanna Maria Wagemaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Afgeschermd

XIIIt.  Nancij Oort, dr. van Ds. Arent Joan Petrus Oort en Jkvr Anna Maria Laan (XIIn), geb. te Alkmaar [NH] in 1855, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 28-02-1939, tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 15-08-1878 met Jan de Lange, zn. van Cornelis Johannes de Lange en Maria Petronella Visser Bender, geb. te Alkmaar [NH] op 30-09-1851, doopsgezind, kassier, ovl. (88 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 22-08-1940. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Johannes , geb. te Alkmaar [NH] op 09-11-1879, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 10-02-1887. 
  2.  Arent Joan , geb. op 08-11-1880, ovl. (72 jaar oud) op 14-02-1953. 
  3.  Anna Maria , geb. te Alkmaar [NH] op 24-02-1882, ovl. (88 jaar oud) op 10-10-1970, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 14-10-1909 met Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas, zn. van Isaac Hooijkaas, geb. te Rotterdam [ZH] op 09-06-1874, luitenant ter zee, ovl. (90 jaar oud) op 16-12-1964. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marinus Albertus , geb. te Alkmaar [NH] op 14-11-1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-08-1962, volgt XIVk
  5.  Marie Pieter , geb. te Alkmaar [NH] op 21-07-1886, ovl. (49 jaar oud) op 29-02-1936, tr. met Thalia Bartha Gerstel, dr. van Petrus Arnoldus Gerstel en Johanna Petronella van Wijk, geb. te Amsterdam [NH] op 16-01-1881, ovl. (90 jaar oud) te Katwijk aan Zee [ZH] op 10-07-1971. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Petronella Everharda , geb. te Alkmaar [NH] op 29-03-1888, ovl. (76 jaar oud) op 09-12-1964, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 16-09-1913 met Jacobus Degenaar, zn. van Antonij Gerrit Degenaar en Gesina Clasina Boerlage, geb. te Monnickendam [NH] op 17-07-1878, arts, ovl. (79 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 09-08-1957. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hendrika Arnolddina , geb. te Alkmaar [NH] op 25-06-1892, tr. met Tjeerd Hoekstra, zn. van Tjeerd Hoekstra (arts) en Foskea van Setten, geb. te Heiloo [NH] op 08-08-1897, ovl. (80 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 26-06-1978. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVk.  Marinus Albertus de Lange, zn. van Jan de Lange (kassier) en Nancij Oort (XIIIt), geb. te Alkmaar [NH] op 14-11-1884, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 03-08-1962, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 20-04-1911 met Jkvr Ada Emma Carolina de Sturier de Frienisberg, dr. van Jkhr Ludwig August Henri de Sturier de Frienisberg (notaris/burgemeester) en Siebrig Veldman, geb. te Ten Boer [GR] op 08-04-1882, ovl. (67 jaar oud) te Haarlem [NH] op 01-02-1950. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hilda , geb. op 06-04-1916, ovl. (38 jaar oud) op 26-12-1954. 
  2.  Davida , geb. te Alkmaar [NH] op 04-05-1919, ovl. (27 jaar oud) op 10-05-1946. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  Marinus Albertus de Lange, tr. (2) met Anna Marie Reelick, dr. van Sebastiaan Petrus Reelick en Maria Johanna Wehrmeijer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xh.  Anna Henrietta van Ewijck, dr. van Floris Petrus van Ewijck (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. in 1775, ged. te Utrecht [UT] op 22-06-1775, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 16-12-1851, otr. op 16-11-1800, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 02-12-1800 met Johan Gerard Swellengrebel, zn. van Johannes Willem Swellengrebel en Geertruida Elisabeth Hilgers, geb. in 1766, ged. Nederlands Hervormd te Utrecht [UT] op 25-05-1766, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) aldaar op 12-09-1854. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johanna Wilhelmina Elisabeth , geb. op 09-06-1802, ged. te Utrecht [UT] op 16-06-1802. 
  2.  Sara Maria , geb. te Utrecht [UT] op 10-10-1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16-11-1891, volgt XIh
  3.  Johanna Elisabeth Willemina , geb. op 04-12-1805, ged. te Utrecht [UT] op 22-12-1805, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 10-02-1841. 
  4.  Florentine Elisabeth , geb. in 1808, ged. te Utrecht [UT] op 31-01-1808, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) aldaar op 15-04-1891. 
  5.  Anna Henriette , geb. op 10-02-1810, ged. te Utrecht [UT] op 25-02-1810, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 30-05-1874. 
  6.  Catharina Wilhelmina Johanna , geb. te Utrecht [UT] op 11-02-1812, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 19-01-1870. 
  7.  Johannes Willem , geb. te Utrecht [UT] op 07-12-1813, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 01-07-1834. 
  8.  Sara Florisa , geb. te Utrecht [UT] op 16-07-1815, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 14-11-1881. 
  9.  Johan Gerard Hendrik , geb. te Utrecht [UT] op 30-03-1821, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 12-05-1854. 

XIh.  Sara Maria Swellengrebel, dr. van Johan Gerard Swellengrebel en Anna Henrietta van Ewijck (Xh), geb. te Utrecht [UT] op 10-10-1803, ged. aldaar op 16-10-1803, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 16-11-1891, tr. (resp. 32 en 41 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-01-1836 met prof.dr. Herman Johan Royaards, zn. van prof. Hermanus Royaards (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer, geb. te Utrecht [UT] op 03-10-1794, ged. aldaar op 12-10-1794, hoogleraar in kerk- en dogmengeschiedenis, ovl. (59 jaar oud) te Utrecht [UT] op 02-01-1854. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Henriette Johanna , geb. te Utrecht [UT] op 26-04-1837, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 14-04-1838. 
  2.  N.N. , geb. te Utrecht [UT] op 30-05-1838 (doodgeb.). 
  3.  Anna Henrietta , geb. te De Bilt [UT] op 30-07-1840, ovl. (1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 01-09-1841. 
  4.  Godfried Johan , geb. te Utrecht [UT] op 10-01-1842, ovl. (62 jaar oud) te Karlsbad [Duitsland] op 13-06-1904. 
  5.  Johan Gerard Maurits , geb. te Utrecht [UT] op 10-06-1843. 
  6.  Albertus Johannes , geb. te De Bilt [UT] op 02-06-1846. 
  prof.dr. Herman Johan Royaards, zn. van prof. Hermanus Royaards (prof. in Goedgeleerdheid) en Johanna Henriette Schorer, tr. (resp. 30 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 06-04-1825 met Hendrika Johanna Both Hendriksen, dr. van Willem Jan Both Hendriksen en Elisabeth Charlotte Winter, geb. in 1804, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 06-10-1832. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xi.  dr./mr Daniel Jacob van Ewijck, zn. van Floris Petrus van Ewijck (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. te Utrecht [UT] op 13-11-1786, ged. aldaar op 19-11-1786, gouverneur Drenthe/Minister van Staat, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15-12-1858, tr. (resp. 33 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21-09-1820 met Johanna Wijnanda Hermina Ram, dr. van Philippe Ram (burgemeester) en Jacoba Aletta Francina Grothe, geb. te Utrecht [UT] op 27-03-1798, ged. aldaar op 04-04-1798, ovl. (37 jaar oud) te Assen [DR] op 29-06-1835, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johan Hendrik Floris , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-11-1821, ovl. (63 jaar oud) te Maarssen [UT] op 27-04-1885, tr. (resp. 46 en 44 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 14-11-1867 met Adriana Pauline van der Bilt, dr. van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt (voorzitter arrondissementsrechtbank) en Geertruida Johanna van Hoorn, geb. te Goes [ZE] op 13-07-1823, ovl. (36 jaar oud) te Maarssen [UT] op 11-04-1860. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 14-11-1867 met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer, dr. van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer en Johanna Jacoba Catharina Masria van der Cuijsse, geb. te Utrecht [UT] op 21-01-1838. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Philippina Jacoba , geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 06-02-1823, volgt XIi
  3.  Elise Clara Jacoba , geb. in 1825, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-05-1898. 
  4.  Petrus Marinus , geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 03-06-1826, ovl. (1 jaar oud) op 06-08-1827, begr. te St. Gilles [BelgiŽ] in 1827. 
  5.  Catharina Maria Henriette , geb. in 1828, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 05-11-1909. 
  6.  Johannes Diderik Gerard Eduard , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-02-1830, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20-02-1886, volgt XIj
  7.  Johanna Albertine , geb. te Assen [DR] op 29-06-1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-05-1898, volgt XIk

XIi.  Philippina Jacoba van Ewijck, dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te Brussel [VB, BelgiŽ] op 06-02-1823, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 19-06-1845 met dr. Andreas Cornelis van Heusde, zn. van prof Willem/wilhelmus/guillaume van Heusde en Charlotte Maria Anne Pompeijra (Ook Pompeyra), geb. te Utrecht [UT] op 21-03-1816, ambtenaar/referendaris Ministerie Binnenlandse Zaken van 1813-1861, ovl. (82 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-02-1899. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Andre Cornelis Philip Jacob , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 13-12-1850, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 19-03-1853. 
  2.  Charlotte Marie Arne , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-09-1853, ovl. (82 jaar oud) te Renkum [GE] op 06-11-1935. 
  3.  Johanna Wijnanda Hermina , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 07-08-1855, ovl. (44 jaar oud) te Zeist [UT] op 07-06-1900. 

XIj.  Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck, zn. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 15-02-1830, Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist, ovl. (56 jaar oud) te Zeist [UT] op 20-02-1886, tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Arnhem [GE] op 11-04-1861 met Charlotta Sara van Leeuwen, dr. van Joghannes Diderik van Leeuwen en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius, geb. te Arnhem [GE] in 1836, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Zeist [UT] op 06-12-1915. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel Jacob , geb. te Bunnik [UT] op 01-04-1862, ovl. (66 jaar oud) op 17-12-1928, volgt XIIo
  2.  Johanna Elisabeth Antonia , geb. in 1865, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zeist [UT] op 18-02-1920. 
  3.  Catharina Maria Henriette , geb. te Bunnik [UT] op 16-12-1866, ovl. (79 jaar oud) te Bussum [NH] op 21-01-1946, tr. (resp. 47 en 58 jaar oud) te Zeist [UT] op 17-02-1914 met Alexander Johan Quarles de Quarles, zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen, geb. te Bergen op Zoom [NB] op 10-04-1855, ovl. (59 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 20-10-1914. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Louise Leonore , geb. te Bunnik [UT] op 02-09-1868, ovl. (63 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29-08-1932, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 16-05-1894 met Hubertus Bervoets, zn. van Leonard Willem Carel Bervoets en Leonardina Wilhelmina C. den Beer Poortugael, geb. te Kampen [OV] op 02-03-1866, ovl. (67 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 22-07-1933. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIo.  Daniel Jacob van Ewijck, zn. van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewijck (XIj) (Heer van Oostbroek en van De Bildt; directeur levensverzekeringsbank Kosmos te Zeist) en Charlotta Sara van Leeuwen, geb. te Bunnik [UT] op 01-04-1862, ovl. (66 jaar oud) op 17-12-1928, begr. te Zeist [UT], tr. (resp. 38 en ongeveer 34 jaar oud) te Zeist [UT] op 28-06-1900 met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, dr. van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt (officier dragonders) en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford, geb. te Haarlem [NH] in 1865, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Zeist [UT] op 16-07-1931, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerard Eduard , geb. te Hilversum [NH] op 19-03-1901, ovl. (87 jaar oud) op 16-08-1988, begr. te Heerde [GE], tr. met Alberta Wegman, geb. op 18-06-1899, ovl. (90 jaar oud) op 10-05-1990, begr. te Heerde [GE]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sippo Johan , geb. te Hilversum [NH] op 26-11-1902, laatste ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, ovl. (76 jaar oud) op 17-10-1979, tr. (ongeveer 42 jaar oud) in 1945 met T.T. Vellinga, dr. van Klaas Vellinga en N.N. N.N.. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIk.  Johanna Albertine van Ewijck, dr. van dr./mr Daniel Jacob van Ewijck (Xi) (gouverneur Drenthe/Minister van Staat) en Johanna Wijnanda Hermina Ram, geb. te Assen [DR] op 29-06-1835, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-05-1898, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21-03-1861 met August Adriaan Henri Besier, zn. van mr. Bernard Henry Alexander Besier en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot, geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 03-12-1827, ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-01-1905. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Louise Egbertina Aricie , geb. te Utrecht [UT] op 09-05-1862, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 14-07-1942, begr. te Bilthoven [UT]. 
  2.  Elise Clara Jacoba , geb. te Utrecht [UT] op 08-08-1863, ovl. (74 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 05-05-1938, begr. te Bilthoven [UT]. 
  3.  Johanna Henriette , geb. te Utrecht [UT] op 27-09-1865, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1944, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-09-1894 met prof. Antonius Johannes Derkinderen, zn. van Antonius Henricus Derkinderen en Hendrica de Rooy, geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 20-12-1859, kunstschilder en directeur Rijksacademie in Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 02-11-1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Henry Joan , geb. te Utrecht [UT] op 17-04-1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24-09-1916, volgt XIIp

XIIp.  Henry Joan Besier, zn. van August Adriaan Henri Besier (ambtenaar 1e klasse stedelijke secretarie te Utrecht) en Johanna Albertine van Ewijck (XIk), geb. te Utrecht [UT] op 17-04-1867, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24-09-1916, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Zeist [UT] op 25-05-1892 met Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, dr. van Jkhr. Egbert Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw, geb. te Amsterdam [NH] op 20-12-1863, ovl. (69 jaar oud) te Zeist [UT] op 08-06-1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Henriette Jacoba , geb. te Zeist [UT] op 23-06-1893, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14-05-1896. 
  2.  Johanna Albertina , geb. te Zeist [UT] op 01-03-1896. 
  3.  dr. August Adriaan Henri , geb. te Zeist [UT] op 02-08-1897, ovl. (42 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 05-09-1939. 
  4.  mr. Egbert Lodewijk Jacob , geb. te Zeist [UT] op 09-03-1901, ovl. (62 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-03-1963, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Zeist [UT] op 03-06-1930 met barones Elizabeth Marie Sloet van Oldruiterborgh, dr. van baron/ir. Anton Henri Sloet van Oldruiterborgh en barones Marie Digna Friederike d' Ablaing van Giessenburg, geb. te Vollenhove [OV] op 26-06-1905, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19-11-1980. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xj.  Sara Benjamina van Ewijck, dr. van Floris Petrus van Ewijck (IXf) (Heer van Oostbroek en van De Bilt/raad en schepen Utrecht) en Sara Maria de la Court, geb. te Utrecht [UT] op 04-06-1790, ged. aldaar op 13-06-1790, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 09-04-1869, tr. (resp. 34 en 46 jaar oud) te Utrecht [UT] op 01-10-1824 met Jacob Eduard de Meij van Alkemade, zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade en Mensina Hubertina Petronella de Witte, geb. te Leeuwarden [FR] op 17-02-1778, ged. aldaar op 20-02-1778, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 13-12-1849. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Daniel Francois , geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1825, volgt XIl
  2.  Anna Emilia Albertine , geb. te Rotterdam [ZH] op 22-09-1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20-11-1904, volgt XIm
  3.  Ferdinand Alexander , geb. te Rotterdam [ZH] op 18-11-1828, ged. aldaar in 1828, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1864. 
  4.  Lodewijk Maurits Constantijn , geb. te Rotterdam [ZH] op 11-09-1830, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 05-07-1836. 
  5.  Sara Maria Eduardine , geb. te Rotterdam [ZH] op 12-03-1832, ovl. (70 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-02-1903. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade, zn. van Pieter Theodorus de Meij van Alkemade en Mensina Hubertina Petronella de Witte, tr. (1) met Cornelia Johanna Francina Erckelens, geb. in 1778, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1813. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Eduard de Meij van Alkemade, tr. (2) met Johanna Jacoba Bichon, geb. in 1790, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIl.  Jkhr. Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade, zn. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade en Sara Benjamina van Ewijck (Xj), geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1825, ged. aldaar in 1825, tr. (resp. 43 en ongeveer 27 jaar oud) te Bunnik [UT] op 27-10-1869 met Johanna Adriana Spoel, dr. van Arie Spoel en Adriana van der Linden, geb. te Dordrecht [ZH] in 1842. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Francisca , geb. te Utrecht [UT] op 03-03-1864. 
  2.  Francois Daniel , geb. te Utrecht [UT] op 23-04-1865. 
  Johanna Adriana Spoel, dr. van Arie Spoel en Adriana van der Linden, tr. (1) met N.N. N.N.
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Karel Pieter Spoel, geb. te Utrecht [UT] op 24-06-1868, ovl. (9 maanden oud) aldaar op 09-04-1869. 

XIm.  Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade, dr. van Jacob Eduard de Meij van Alkemade en Sara Benjamina van Ewijck (Xj), geb. te Rotterdam [ZH] op 22-09-1827, ovl. (77 jaar oud) te De Bilt [UT] op 20-11-1904, tr. (resp. 30 en 41 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22-07-1858 met mr. Hermanus Ameshoff, zn. van Hermanus Arnoduszn. Ameshoff en Sophie Charlotte Scheidius, geb. te Amsterdam [NH] op 04-02-1817, president N. Rijnspoorwegmaatschappij, ovl. (86 jaar oud) te Utrecht [UT] op 03-08-1903. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sara Benjamina , geb. in 1859, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utrecht [UT] op 31-12-1911, tr. (resp. ongeveer 47 en 33 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-04-1907 met Gerardus Cornelis Peeterman, zn. van Johannes Hendricus Peeterman en Johanna Hendrica Bosch, geb. te Utrecht [UT] op 17-06-1873, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 28-04-1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  mr. Herman Arnold , geb. te Amsterdam [NH] op 30-07-1860, ovl. (45 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 19-10-1905, tr. (beiden 27 jaar oud) te Utrecht [UT] op 17-11-1887 met barones Ernestine Hendrika Ignatia van Ittersum, dr. van mr./baron Paulus Adriaan Lodewijk Arend van Ittersum en Jkvr. Arnoldine Emilie von Watteville, geb. te Utrecht [UT] op 24-07-1860, ovl. (83 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-02-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobus Eduard , geb. te Utrecht [UT] op 11-11-1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-03-1946, volgt XIIq
  4.  Sara Maria Eduardine , geb. in 1863, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 08-06-1887. 
  5.  Sophie Charlotte , geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 04-06-1954, volgt XIIr
  6.  Adriaan Cornelis , geb. te Utrecht [UT] op 22-10-1868, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 01-09-1941. 

XIIq.  mr. Jacobus Eduard Ameshoff, zn. van mr. Hermanus Ameshoff (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade (XIm), geb. te Utrecht [UT] op 11-11-1861, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-03-1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-05-1886 met Ferdinanda Anna van Hengst, dr. van mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst en Sophia Machtelina van Naamen, geb. in 1865, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Zeist [UT] op 14-04-1939. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sophia Machtelina Frederique , geb. te Utrecht [UT] op 12-07-1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30-07-1956, volgt XIIIu
  2.  Anna Emilia Albertine , geb. te Utrecht [UT] op 26-06-1890, ovl. (77 jaar oud) te Zeist [UT] op 02-02-1968, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te De Bilt [UT] op 16-07-1912 met Bastiaan van den Brandeler, zn. van Jkhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler en Maria van Baak, geb. te Djombang [JA, IndonesiŽ] op 29-04-1886, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 11-11-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hermanus , geb. te Utrecht [UT] op 30-12-1891, ovl. (29 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 01-04-1921. 

XIIIu.  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, dr. van mr. Jacobus Eduard Ameshoff (XIIq) en Ferdinanda Anna van Hengst, geb. te Utrecht [UT] op 12-07-1888, ovl. (68 jaar oud) te Zeist [UT] op 30-07-1956, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te De Bilt [UT] op 21-05-1912, (gesch. op 25-05-1916) met baron Jan D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill en Susanna Christina Hiddingh, geb. te Vuren [GE] op 26-05-1887, ovl. (49 jaar oud) te Byfield Northamtonshire [EM, Groot BrittaniŽ] op 19-03-1937. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand Folef , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-03-1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-06-1965, volgt XIVl
  baron Jan D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill en Susanna Christina Hiddingh, tr. (2) met Alice May Daniels, geb. in 1876, ovl. (ongeveer 99 jaar oud) in 1975. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, tr. (28 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 07-06-1917 met Jkhr. Willem Albert van den Brandeler
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Amersfoort [UT] op 11-06-1923. 

XIVl.  Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill, zn. van baron Jan D'aulnis de Bourouill en Sophia Machtelina Frederique Ameshoff (XIIIu), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-03-1913, ovl. (52 jaar oud) te Zeist [UT] op 24-06-1965, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 16-03-1935, (gesch. op 30-03-1961) met Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem, dr. van Maurits Adriaan Frans Eijk van Zuylichem en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 14-08-1907. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVa

XVa.  Afgeschermd , kind van Ferdinand Folef D'aulnis de Bourouill (XIVl) en Francoise Leontine Mauritia Eijk van Zuylichem, relatie met Afgeschermd , kind van dr./Jkhr. Eugene Marie van Nispen Tot Sevenaer en barones Marie Louise van Voorst Tot Voorst
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIr.  Sophie Charlotte Ameshoff, dr. van mr. Hermanus Ameshoff (president N. Rijnspoorwegmaatschappij) en Jkvr. Anna Emilia Albertine de Meij van Alkemade (XIm), geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1867, ovl. (87 jaar oud) te Lausanne [VU, Zwitserland] op 04-06-1954, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-04-1890 met baron Arnold Ernst Frederik Alexander van Ittersum, zn. van baron Adolph Marinus Karel Wolphgang van Ittersum en Jkvr. Cornelia Henriette Hermina van der Goes, geb. te Utrecht [UT] op 31-01-1861, civiel ingenieur, inspecteur-generaal Rijkswaterstaat, ovl. (64 jaar oud) te Maastricht [LI] op 21-11-1925. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  baron Adolph Marius Karel Wolphgang , geb. te Maastricht [LI] op 25-02-1891, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 02-12-1943. 
  2.  dr. Arnold Herman , geb. te Hoorn [FR] op 27-12-1893, dr. in de rechtswetenschappen Universiteitn Leiden/lid jurd. afd. permanent secr. van de Volkenbond, ovl. (41 jaar oud) te Geneve [GE, Zwitserland] op 07-09-1935, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 31 jaar oud) te Hersham Weybridge [Groot BrittaniŽ] in 1927 met Phyllis Walters Horne, geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 07-10-1895, ovl. (92 jaar oud) op 15-01-1988. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  baron Doodgeb. zoon , geb. te Hilversum [NH] op 10-08-1909. 

VIIl.  Maria van Zuylen, dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 16-11-1687, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Montfoort [UT] voor 25-09-1740, otr. op 10-01-1723, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-01-1723 met Nicolaas Foreest, zn. van Albertus Foreest en Johanna Theodora Bergman, geb. in 1697, ged. te Montfoort [UT] op 10-10-1697, wijnkoper/burgemeester en secretaris Montfoort, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Montfoort [UT] op 24-01-1733. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Gerarda Cornelia , geb. te Montfoort [UT] in 1727, ged. aldaar op 30-01-1727, ovl. aldaar op 16-04-1727. 

VIIm.  Johanna Elisabeth van Zuylen, dr. van Willem van Zuylen (advocaat) en Maria Becker (VIg), ged. te Utrecht [UT] op 03-06-1697, tr. met Hermannus Henricus de Laat, zn. van Hendrik de Laat en Johanna Elisabeth Trip, geb. te Zaltbommel [GE] op 16-11-1690, schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Zaltbommel [GE] in 1753, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johanna Elizabeth , geb. te Zaltbommel [GE] in 1728, ged. aldaar op 04-05-1728. 
  2.  Maria Gerarda , geb. te Zaltbommel [GE] op 05-04-1729, volgt VIIIi
  3.  Gerarda Jacoba , geb. in 1734, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 30-01-1822. 
  4.  Willem Aelbertus , geb. te Zaltbommel [GE] op 04-05-1738, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1782, volgt VIIIj
  5.  Wilhelmina Adriana
  6.  Hendricus Johan

VIIIi.  Maria Gerarda de Laat, dr. van Hermannus Henricus de Laat (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen (VIIm), geb. te Zaltbommel [GE] op 05-04-1729, tr. (resp. 27 en ongeveer 42 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 27-12-1756 met Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van Jacobus 't Hooft en Ida Johanna de Laat, ged. te Hardenberg [OV] op 07-05-1714, kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 09-04-1786, begr. aldaar op 13-04-1786. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hermanus Henrikus , geb. te Zaltbommel [GE] op 24-05-1761, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19-03-1824, volgt IXg
  2.  Henricus Sebastiaan , geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-07-1842, volgt IXh
  3.  Ida Johanna Adolphina , geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, volgt IXi
  4.  Gerardus Jacobus , geb. te Zaltbommel [GE] op 11-02-1768, ovl. (31 jaar oud) te Alphen a/d Rijn [ZH] op 23-09-1799. 
  Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van Jacobus 't Hooft en Ida Johanna de Laat, tr. (1) met Catharina Apollonia van den Brande, geb. in 1714, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1753. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXg.  ds. Hermanus Henrikus 't Hooft, zn. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] op 24-05-1761, Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk, ovl. (62 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 19-03-1824, tr. met Alida Jakoba Veen, dr. van Rudolf Veen en Catharina Elisabeth Hogenberg, geb. in 1755, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 16-09-1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth , geb. in 1786, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 24-02-1843. 
  2.  Cornelis Isaac , geb. te Gameren [GE] op 04-05-1786, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, volgt Xk

Xk.  Cornelis Isaac 't Hooft, zn. van ds. Hermanus Henrikus 't Hooft (IXg) (Hervormd predikant in de Zusterstraat/leraar NH-kerk) en Alida Jakoba Veen, geb. te Gameren [GE] op 04-05-1786, 1e luitenant, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Kampen [OV] in 1858, tr. met Johanna Roeliena Themmen, dr. van Jan Willem Themmen (ontvanger) en Asseliena Emmerij, geb. te Amsterdam [NH] op 14-03-1787, ged. aldaar op 21-03-1787, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Kampen [OV] in 1870. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hermannus Henricus , geb. te Groningen [GR] op 28-07-1819, ovl. (ongeveer 14 jaar oud) te Kampen [OV] in 1834. 
  2.  Willem , geb. te Groningen [GR] op 02-07-1822. 

IXh.  Henricus Sebastiaan 't Hooft, zn. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] in 1763, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Groningen [GR] op 20-07-1842, tr. met Hermina Bello, geb. in 1776, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen [GR] op 25-11-1848. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Gerarda , geb. te Zwolle [GE] op 24-02-1802, volgt Xl
  2.  Cornelia Petronella Hermanna , geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13-08-1807, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 05-09-1881, volgt Xm

Xl.  Maria Gerarda 't Hooft (Xl), dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft (IXh) en Hermina Bello, geb. te Zwolle [GE] op 24-02-1802, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Zwollerkerspel [OV] op 29-05-1824 met Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXi) (zie Xo). 

Xm.  Cornelia Petronella Hermanna 't Hooft, dr. van Henricus Sebastiaan 't Hooft (IXh) en Hermina Bello, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 13-08-1807, ged. aldaar, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 05-09-1881, tr. (resp. 23 en 34 jaar oud) te Groningen [GR] op 05-08-1831 met Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe), zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) en barones Allegunda Susanna van Echten, geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] op 18-06-1797, ged. aldaar op 25-06-1797, lid Provinciale Staten Groningen van 06-07-1830 tot 12-07-1833; burg. van Leens (1829-1839), ovl. (74 jaar oud) te Breukelen [UT] op 04-05-1872. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jkhr. Cornelis Pieter Herman , geb. te Wehe-Den Hoorn [GR] in 1833, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Renkum [GE] op 12-06-1885. 
  2.  Jkhr. Henricus Sebastiaan , geb. te Leens [GR] op 20-09-1833, ovl. (70 jaar oud) te Brummen [GE] op 07-12-1903, tr. met Edzardina Jacoba Enschede, dr. van prof. Willem Adriaan Enschede (hoogleraar) en Jkvr. Margarette Bouwina van Holthe, geb. te Groningen [GR] in 1847, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Brummen [GE] op 01-07-1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jkvr. Anna Wilhelmina , geb. in 1835, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Breukelen [UT] op 11-04-1858. 
  4.  Jkvr. Edzardina , geb. te Leens [GR] in 1837, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Renkum [GE] op 13-08-1915. 
  5.  Jkvr. Hermina Maria Gerarda , geb. te Groningen [GR] in 1839, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-09-1909. 
  6.  Jkvr. Lucia Helena , geb. te Maarssen [UT] op 26-09-1841, ovl. (15 jaar oud) te Breukelen [UT] op 22-10-1856. 
  7.  Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina , geb. te Maarssen [UT] op 06-01-1846, ovl. (58 jaar oud) te Renkum [GE] op 08-04-1904, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) te Breukelen [UT] op 09-08-1872 met Hendrik Jan Herman Groneman, zn. van Johannes Casparus Theodorus Groneman (koopman/grondeigenaar) en Florentien Adriana Francina de Bruin, geb. te Zutphen [GE] op 14-06-1840, ovl. (67 jaar oud) te Velp [GE] op 05-03-1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Jkhr. Edzard , geb. te Maarssen [UT] op 28-12-1847. 
  9.  Jkhr. Sape , geb. te Maarssen [UT] op 20-03-1850, ovl. (74 jaar oud) te Renkum [GE] op 09-03-1925. 
  Jkhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe), zn. van Ludolf Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (Tot Wehe) en barones Allegunda Susanna van Echten, tr. (1) met Aleida Warmoldina Lamberta Talma, geb. in 1800, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1830. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXi.  Ida Johanna Adolphina 't Hooft, dr. van Cornelis Isaac 't Hooft (kapitaal/generaal-majoor infanterie Staatsleger/majoor-effectief regiment Hardenbroek) en Maria Gerarda de Laat (VIIIi), geb. te Zaltbommel [GE] in 1765, tr. met Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove (predikant) en Alida Johanna Stuerman, geb. te Maassluis [ZH] in 1739, ged. op 21-08-1739, rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf, begr. te Meerkerk [ZH] op 09-10-1811. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johan Martin Godfried , geb. te Brakel [GE] op 05-05-1791, notaris, ovl. (69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 28-08-1860, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 22-11-1821 met Johanna Wilhelmina van Essen, dr. van Paulus van Essen en Elizabeth Maria Florentina de Virieu, geb. te Zaltbommel [GE] in 1799, ged. op 26-09-1799, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) aldaar op 09-01-1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Gerarda , geb. te Brakel [GE] op 31-03-1792, ovl. (63 jaar oud) te Assen [DR] op 29-09-1855, tr. (resp. 34 en ongeveer 38 jaar oud) (1) te Gorinchem [ZH] op 27-10-1826 met Willem Jacob van Son, zn. van Pelgrom Maximiliaan van Son (luitenant-kolonel) en Cornelia Susanna Melissen, geb. te Amsterdam [NH] in 1788, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Arnhem [GE] op 20-11-1837. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) (2) te Arnhem [GE] op 02-04-1846 met jkhr Charles Philippe Louis van Kinschot, zn. van jkhr Hugo van Kinschot en Petronella Abigael Bentinck, geb. te Rotterdam [ZH] op 10-04-1806, provinciaal directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Zeeland, ovl. (56 jaar oud) te Middelburg [ZE] op 22-12-1862. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Hermania , geb. te Brakel [GE] in 1795, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 09-03-1865. 
  4.  Hermanus , geb. te Brakel [GE] op 07-04-1796, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-10-1855, volgt Xn
  5.  Gerardus Jacobus , geb. te Brakel [GE] op 12-01-1798, volgt Xo
  Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van ds. Johannes Martinus Hoffman van Hove (predikant) en Alida Johanna Stuerman, tr. (1) met Johanna Catharina van Gils, geb. in 1750, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xn.  Hermanus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXi), geb. te Brakel [GE] op 07-04-1796, belastingontvanger, ovl. (59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-10-1855, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Vianen [NB] op 15-04-1819 met Jeanne Anna Hester Lemker, dr. van Jean Lemker (predikant) en Anna Margaretha Bouwmeester, geb. te Vianen [NB] in 1793, ged. aldaar op 29-12-1793, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 02-12-1867. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman Martin Joan , geb. te Doesburg [GE] op 04-10-1832, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30-05-1889, volgt XIo

XIo.  Herman Martin Joan Hoffman van Hove, zn. van Hermanus Hoffman van Hove (Xn) (belastingontvanger) en Jeanne Anna Hester Lemker, geb. te Doesburg [GE] op 04-10-1832, notaris Brakel/Zaltbommel, ovl. (56 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30-05-1889, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) op 06-08-1862 met Francina Sieuwerts van Reesema, dr. van Abraham Siewertszn. van Reesema en Sophia Elisabeth Scheltus, geb. te Rotterdam [ZH] op 24-02-1835, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 28-01-1872. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hermanus , geb. te Rotterdam [ZH] in 1864, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 02-07-1864. 
  2.  Herman , geb. in 1865. 
  3.  Abraham , geb. te Rotterdam [ZH] in 1867, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) aldaar op 26-07-1867. 
  4.  Johann Martin Godfried , geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1868, volgt XIIu
  5.  Francina , geb. te Rotterdam [ZH] op 16-03-1870, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 20-03-1870. 
  Herman Martin Joan Hoffman van Hove, tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) op 07-11-1878 met Hendrika Wouterina Cankrien, dr. van Bernardus Ewoud Cankrien en Maria van Hoboken, geb. te Rotterdam [ZH] op 21-04-1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hendrika Wouterina Cankrien, dr. van Bernardus Ewoud Cankrien en Maria van Hoboken, tr. (1) met Daniel Twiss, geb. in 1822, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1872. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIu.  Johann Martin Godfried Hoffman van Hove, zn. van Herman Martin Joan Hoffman van Hove (XIo) (notaris Brakel/Zaltbommel) en Francina Sieuwerts van Reesema, geb. te Rotterdam [ZH] op 25-11-1868, kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Haarlem [NH] op 14-03-1901 met Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk, dr. van Ludolf Scheltus van IJsseldijk en jkvr Johanna Cornelia Louise van den Bosch, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-11-1873. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelie Louise , geb. te Rotterdam [ZH] op 01-04-1902. 
  2.  Francina , geb. te Rotterdam [ZH] op 19-12-1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16-03-1945, volgt XIIIw
  3.  Harman Martin Johan , geb. in 1906. 

XIIIw.  Francina Hoffman van Hove, dr. van Johann Martin Godfried Hoffman van Hove (XIIu) (kassier Rotterdamsche Tramwegmaatschappij) en Jeanne Francoise Marie Scheltus van IJsseldijk, geb. te Rotterdam [ZH] op 19-12-1903, ovl. (41 jaar oud) te Voorschoten [ZH] op 16-03-1945, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 03-04-1924 met Willem Kolff, zn. van Cornelis Geertruyus Kolff en Jeannette Roelandia Ruijs, geb. te Rotterdam [ZH] op 16-10-1898, tabaksmakelaar, ovl. (82 jaar oud) te Leidschendam [ZH] op 09-07-1981. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVm
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Willem Kolff, zn. van Cornelis Geertruyus Kolff en Jeannette Roelandia Ruijs, tr. (resp. 52 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Driebergen-Rijsenburg [UT] op 15-02-1951 met Jantje Scheffer, geb. in 1922, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVm.  Afgeschermd , kind van Willem Kolff (tabaksmakelaar) en Francina Hoffman van Hove (XIIIw), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Grietje de Vries
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVb
  2.  Afgeschermd , volgt XVc

XVb.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVm) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVc.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVm) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

Xo.  Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, zn. van Martin Godfried Hoffman van Hove (rentmeester heerlijkheid Brakel/dijkgraaf) en Ida Johanna Adolphina 't Hooft (IXi), geb. te Brakel [GE] op 12-01-1798, 2e luitenant/1e luitenant, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Zwollerkerspel [OV] op 29-05-1824 met Maria Gerarda 't Hooft (zie Xl). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ida Johanna Adolphina Henrietta , geb. te Coevorden [DR] op 07-04-1825, volgt XIn
  2.  Henricus Hermanus Sebastiaan , geb. te Groningen [GR] op 14-08-1826, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 12-08-1831. 
  3.  Johanna Martina Godfrieda , geb. te Groningen [GR] op 10-06-1828. 

XIn.  Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove, dr. van Gerardus Jacobus Hoffman van Hove (Xo) (2e luitenant/1e luitenant) en Maria Gerarda 't Hooft (Xl), geb. te Coevorden [DR] op 07-04-1825, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) te Breda [NB] op 16-12-1852 met Henricus Johannes Resler, zn. van Johannes Petrus Resler (medisch doctor) en Christina Dirkje Koentz, geb. te Huizen [NH] op 19-07-1823, scheepsarts, woonde te Breda. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Gerardus Jacobus , geb. te Breda [NB] in 1855, volgt XIIs
  2.  Maria Gerarda , geb. te Breda [NB] in 1857, volgt XIIt

XIIs.  Gerardus Jacobus Resler, zn. van Henricus Johannes Resler (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove (XIn), geb. te Breda [NB] in 1855, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 01-09-1887 met Masje Ottolander, dr. van Herbertus Ottolander en Adriana Jacoba Maria van der Kleij, geb. te Amsterdam [NH] in 1863. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Christiaan Bernhard , geb. te Amsterdam [NH] in 1889, handelsreiziger, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15-09-1915, (gesch. op 18-12-1930) met Johanna Six, dr. van Adrianus Six (schoenmaker) en Maria Magdalena van Lieshout, geb. te Beverwijk [NH] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIt.  Maria Gerarda Resler, dr. van Henricus Johannes Resler (scheepsarts, woonde te Breda) en Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove (XIn), geb. te Breda [NB] in 1857, kinderjuffrouw, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 09-09-1880 met Bernard Hendrik Carel Sauer, zn. van Johann Conrad Sauer (broodbakker) en Helene Sophie Friederike Wascher, geb. te Amsterdam [NH] in 1850, kruidenier en later opzichter. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte , geb. te Amsterdam [NH] in 1885, volgt XIIIv
  2.  Johanna Coenradina Maria , geb. in 1889, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Zeist [UT] op 27-01-1945. 

XIIIv.  Ida Johanna Adolphine HenriŽtte Sauer, dr. van Bernard Hendrik Carel Sauer (kruidenier en later opzichter) en Maria Gerarda Resler (XIIt) (kinderjuffrouw), geb. te Amsterdam [NH] in 1885, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15-09-1909 met Willem Hendrik Flutsch, zn. van Herman Johannes Flutsch (werkman) en Hindrikje Bakkelo, geb. te Amsterdam [NH] in 1888, bloemist. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Den Helder [NH] op 25-09-1918. 

VIIIj.  Willem Aelbertus de Laat, zn. van Hermannus Henricus de Laat (schepen/burgemeester/advocaat Hof van Gelderland) en Johanna Elisabeth van Zuylen (VIIm), geb. te Zaltbommel [GE] op 04-05-1738, juridisch doctor, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1782, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (1) op 09-04-1765 met Johanna Vermeulen, dr. van Rijk Vermeulen (richter) en Petronella van Lith, geb. te Zaltbommel [GE] op 15-09-1737, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1768, begr. aldaar op 06-02-1768. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) aldaar op 14-06-1821, volgt IXj
  2.  Rijk Petrus , geb. in 1768, ged. te Zaltbommel [GE] op 24-01-1768, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1770, begr. aldaar op 24-03-1770. 
  Willem Aelbertus de Laat, tr. (resp. 34 en 30 jaar oud) (2) te Brakel [GE] op 18-10-1772 met Angenieta Verweijde, dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde en Allegonda Jacoba van der Sluis, geb. te Zaltbommel [GE] op 03-04-1742, ged. op 03-04-1742, ovl. (79 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 05-10-1821. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Angenieta Verweijde, dr. van Hendrikus Wilhelmus Verweijde en Allegonda Jacoba van der Sluis, tr. (2) met Leendert Willem de Fockert, geb. in 1740, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1815. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXj.  Johanna Elisabeth de Laat, dr. van Willem Aelbertus de Laat (VIIIj) (juridisch doctor) en Johanna Vermeulen, geb. te Zaltbommel [GE] in 1766, ged. aldaar op 16-02-1766, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) aldaar op 14-06-1821, tr. met Dr. Scipio de Kanter, zn. van Ds. Philippus de Kanter en Anna Maria Oudkerk, geb. in 1764, ged. te Harderwijk [GE] op 22-04-1764, stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 16-06-1808. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Anna Maria , geb. te Zaltbommel [GE] op 13-01-1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25-11-1857, volgt Xp
  2.  Willem Albert de Laat de Kanter, geb. te Zaltbommel [GE] op 26-03-1793, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 04-09-1879, volgt Xq
  3.  Philippa Matthea , geb. te Zaltbommel [GE] op 19-09-1798, ged. op 20-09-1798, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 11-07-1874. 
  4.  Huberta Marina , geb. te Zaltbommel [GE] op 11-12-1800, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 26-06-1847. 
  5.  Johanna Elisabeth , geb. te Zaltbommel [GE] op 25-03-1802, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 16-11-1872. 
  6.  Philippus , geb. te Zaltbommel [GE] op 15-03-1804, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14-06-1852, volgt Xr

Xp.  Anna Maria de Kanter, dr. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 13-01-1791, ged. aldaar op 16-01-1791, ovl. (66 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 25-11-1857, tr. met Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff en Deliana Maria Baert (rentenierster), geb. te Tiel [GE] op 24-04-1782, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 05-09-1860. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Deliana Maria , geb. te Rotterdam [ZH] op 30-08-1828, ovl. (68 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 10-02-1897. 
  Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, zn. van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff en Deliana Maria Baert (rentenierster), tr. (2) met Geertruida Maria Schout
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xq.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 26-03-1793, ontvanger, ovl. (86 jaar oud) te Goes [ZE] op 04-09-1879, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-02-1820 met Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, dr. van Jean Henri Chatelain (predikant) en Jeanne Cornelia van Homrig, geb. op 19-05-1791, ged. Waals Hervormd te Breda [NB] op 22-05-1791, ovl. (61 jaar oud) te Goes [ZE] op 25-11-1852. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-12-1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 01-12-1893, volgt XIp
  2.  Johanna Cornelia , geb. in 1822, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goes [ZE] op 26-08-1899. 
  3.  Anna Maria , geb. in 1823, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Goes [ZE] op 09-07-1841. 
  4.  Jean Henri , geb. te Amsterdam [NH] in 1825, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22-08-1883, volgt XIq
  5.  Willem Albert , geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10-11-1899, volgt XIr
  6.  Louis Marie , geb. te Goes [ZE] op 22-01-1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 04-02-1894, volgt XIs
  7.  Philippa Matthea , geb. te Goes [ZE] in 1830, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 26-05-1911. 
  8.  Scipio , geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 02-01-1922, volgt XIt

XIp.  Johanna Elisabeth de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-12-1820, ovl. (72 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 01-12-1893, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Goes [ZE] op 18-08-1842 met Jacob van der Mandere, zn. van mr. Paulus Johan van der Mandere en Adriana Isabella van der Bilt, geb. te Middelburg [ZE] op 04-04-1811, ovl. (68 jaar oud) te Kapelle [ZE] op 10-04-1879. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Paulus Johan , geb. te Goes [ZE] op 30-06-1843, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 06-06-1844. 
  2.  Paulus Johan , geb. te Westkapelle [ZE] op 29-12-1844, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
  3.  Madeleine Henriette Jeanne , geb. te Westkapelle [ZE] op 30-01-1846. 
  4.  Willem Albert , geb. te Kapelle [ZE] op 29-01-1848, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14-05-1907, volgt XIIv
  5.  Adriana Isabelle , geb. te Kapelle [ZE] op 08-03-1850, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 08-03-1851. 
  6.  Louis Marie , geb. te Westkapelle [ZE] op 04-12-1851, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30-10-1853. 
  7.  Louis Marie , geb. te Goes [ZE] in 1855, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) aldaar op 11-08-1859. 
  8.  Philips Mattheus , geb. te Kapelle [ZE] op 06-04-1857. 

XIIv.  Willem Albert van der Mandere, zn. van Jacob van der Mandere en Johanna Elisabeth de Laat de Kanter (XIp), geb. te Kapelle [ZE] op 29-01-1848, luitenant, ovl. (59 jaar oud) te Parijs [95, Frankrijk] op 14-05-1907, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te Arnhem [GE] op 08-11-1877 met Jeanne Adrienne Huygens, dr. van Hendrik Huygens (kapitein ter zee) en Annette Elizabeth Petronella van Ommen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 27-04-1857, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 06-09-1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Elisabeth , geb. in 1880, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 17-09-1902 met Joannes Lugt, zn. van Pieter Evert Lugt (Doopsgezind predikant te Graft) en Welmoet Tideman, geb. in 1871, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 03-07-1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri Charles Glaude Jacob , geb. te Amsterdam [NH] op 17-03-1883, journalist/letterkundige, ovl. (75 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-03-1959, tr. met Margaretha Theodora Josephine Alers, dr. van Louis Frederik Christiaan Alers en Theordora Wilhelmina Wiedermann, geb. te Magelang [JA, IndonesiŽ] in 1892, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 03-05-1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIq.  mr. Jean Henri de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Amsterdam [NH] in 1825, advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Goes [ZE] op 22-08-1883, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) op 17-04-1856 met Johanna Maria van den Bree, dr. van Jacobus Hermanus van den Bree en Adriana le Froe, geb. te Goes [ZE] in 1831, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Hilversum [NH] op 28-01-1923. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Madelaine Henriette Jeanne , geb. te Goes [ZE] op 20-02-1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27-03-1899, volgt XIIw
  2.  Jacobus Hermanus , geb. te Goes [ZE] op 28-02-1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27-08-1909, volgt XIIx
  3.  Adriana Anna , geb. in 1860, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Goes [ZE] op 29-09-1863. 
  4.  Willem Albert , geb. te Goes [ZE] in 1860, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) aldaar op 28-02-1902, volgt XIIy
  5.  Adriana Anna , geb. te Goes [ZE] op 06-11-1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-04-1946, volgt XIIz
  6.  Louise Marie , geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Leek [GR] op 14-03-1944, volgt XIIaa

XIIw.  Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 20-02-1857, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 27-03-1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) op 27-05-1880 met Johannes Fransen van de Putte, zn. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger, geb. te Goes [ZE] in 1851, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) aldaar op 01-06-1911. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Abbelina , geb. te Goes [ZE] op 27-02-1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25-10-1959, volgt XIIIx

XIIIx.  Francina Abbelina Fransen van de Putte, dr. van Johannes Fransen van de Putte en Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIw), geb. te Goes [ZE] op 27-02-1882, ovl. (77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 25-10-1959, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Goes [ZE] op 03-06-1903 met Jkhr. Carel Marius Storm van 's Gravensande, zn. van Jkhr. Jan Rudolph Storm van 's Gravensande en Jkvr. Emelie Marie Christine Meijer, geb. te Amersfoort [UT] op 17-05-1877, kolonel infanterie/adjudant van Koningin Wilhelmina, ovl. (56 jaar oud) te Ermelo [GE] op 04-12-1933. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jkhr. Carel Nicolaas , geb. te Middelburg [ZH] op 29-08-1908, ovl. (60 jaar oud) te Epe [GE] op 11-09-1968, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Vlaardingen [ZH] op 07-04-1936 met Barones Wilhelmina Henriette Frederique van der Feltz, dr. van Baron Pieter Christiaan Willem van der Feltz en Johanna Cornelia Koch, geb. te Vlaardingen [ZH] op 12-10-1912, ovl. (58 jaar oud) te Zwolle [GE] op 29-11-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIx.  Jacobus Hermanus de Laat de Kanter, zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 28-02-1858, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 27-08-1909, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Loosdrecht [UT] op 10-06-1887 met Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, dr. van Otto Wilhelm Johan Schlencker (assuradeur) en Elisabeth Maria Cornelia van der Crab, geb. te Amsterdam [NH] in 1860, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Utrecht [UT] op 11-04-1908. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Eli Marie Cornelis , geb. te Amsterdam [NH] op 07-10-1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20-07-1964, volgt XIIIy
  2.  Johanna Maria , geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 08-04-1895, ovl. (44 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-01-1940. 

XIIIy.  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter, zn. van Jacobus Hermanus de Laat de Kanter (XIIx) en Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, geb. te Amsterdam [NH] op 07-10-1889, ovl. (74 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 20-07-1964, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) (1) te Edingburgh [Groot BrittaniŽ] op 14-01-1920 met Johanna Catharina de Bruijn, dr. van Antonius Hendrik de Bruijn (kantoorbediende) en Peternella Celestine Poolman, geb. te Amsterdam [NH] op 20-12-1891, ovl. (49 jaar oud) te Bussum [NH] op 30-06-1941. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVn
  Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter, tr. (resp. 53 en 44 jaar oud) (2) te Bussum [NH] op 07-09-1943 met Maria Martina Adriana van den Hurk, dr. van Martinus Godefridus van den Hurk en Johanna Maria van Kemenade, geb. te Gestel [NB] op 14-12-1898, ovl. (93 jaar oud) te Rijssen [OV] op 31-03-1992. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Martina Adriana van den Hurk, dr. van Martinus Godefridus van den Hurk en Johanna Maria van Kemenade, tr. (2) met Gerrit Westerink
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVn.  Afgeschermd , kind van Eli Marie Cornelis de Laat de Kanter (XIIIy) en Johanna Catharina de Bruijn, relatie met Afgeschermd , kind van jkhr mr. Jacobus Willem Schorer en jkvr Hester Wilhelmina van Lennep
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVd
  2.  Afgeschermd , volgt XVe

XVd.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVn) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVe.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVn) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIy.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] in 1860, administrateur, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Goes [ZE] op 28-02-1902, tr. met Abellina Fransen van de Putte, dr. van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger, geb. te Goes [ZE] op 11-05-1860, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 31-01-1948. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Fanny , geb. te Goes [ZE] op 31-03-1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-03-1963, volgt XIIIz
  2.  Betzy , geb. te Goes [ZE] op 05-08-1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 07-11-1981, volgt XIIIaa
  3.  Willemien , geb. te Goes [ZE] op 15-10-1896, secretaresse levensverzekeringsmaatschappij, ovl. (96 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26-07-1993. 

XIIIz.  Fanny de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIIy) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte, geb. te Goes [ZE] op 31-03-1890, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 14-03-1963, gecr. aldaar in 03-1963, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Heemstede [NH] op 02-06-1914 met mr. Salomon Siewert de Koe, zn. van prof/dr. Salomon Siewert de Koe en Jkvr. Isabella Antoinette Antoinetta Michaela Cornelia Asch van Wijck, geb. te Groningen [GR] op 24-05-1884, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 03-04-1932. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Sieuwerd Salomon , geb. te Utrecht [UT] op 02-04-1915, student scheikunde TH Delft, ovl. (29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22-06-1944. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIVo

XIVo.  Afgeschermd , kind van mr. Salomon Siewert de Koe en Fanny de Laat de Kanter (XIIIz), relatie met Afgeschermd , kind van Pieter Johannes Doornberg en Johanna Cornelia le Cavalier
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaa.  Betzy de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIIy) (administrateur) en Abellina Fransen van de Putte, geb. te Goes [ZE] op 05-08-1893, ovl. (88 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 07-11-1981, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-08-1919, (gesch. op 15-12-1950) met Arnoldus Johan George Verster, zn. van mr. Thomas Matthijs Verster (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, geb. te Amsterdam [NH] op 06-10-1888, secretaris Handelsvereniging, ovl. (86 jaar oud) te Doorn [UT] op 19-05-1975. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hans , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1920, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23-07-2009, volgt XIVp
  2.  Afgeschermd , volgt XIVq
  Arnoldus Johan George Verster, zn. van mr. Thomas Matthijs Verster (advocaat/directeur Handelsvereniging) en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt, tr. (resp. 62 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-01-1951 met Xenia Andrejewna Molschanowa, geb. in 1908, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVp.  Hans Verster, zn. van Arnoldus Johan George Verster (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter (XIIIaa), geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1920, personeelschef, ovl. (89 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 23-07-2009, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) te Eindhoven [NB] op 14-10-1954 met Jacqueline Beatrix (Lien) Cortel, dr. van Hennij Jacob Cortel en Steina Jacoba Scherpenhuijzen, geb. te Eindhoven [NB] op 20-04-1929, verpleegkundige, ovl. (81 jaar oud) op 12-07-2010. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIVq.  Afgeschermd , kind van Arnoldus Johan George Verster (secretaris Handelsvereniging) en Betzy de Laat de Kanter (XIIIaa), relatie met Afgeschermd , kind van Ernst Kaars Sijpesteijn (ondernemer) en Arnoldine Meurs
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIz.  Adriana Anna de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] op 06-11-1864, ovl. (81 jaar oud) te Hilversum [NH] op 06-04-1946, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) te Goes [ZE] op 22-12-1887 met dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein, zn. van Coenraad Frederik Frowein (koopman) en Josephina van Zuylen, geb. te Amsterdam [NH] op 30-05-1854, privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 04-08-1917. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Coenraad Frederik , geb. te Sneek [FR] op 06-01-1889, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1968, volgt XIIIab
  2.  Johanna Maria Henriette , geb. te Den Helder [NH] op 14-03-1892, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 22-01-1921 met Johannes Cornelis van Heijcop ten Ham, zn. van Petrus Marinus van Heijcop ten Ham (luitenant kwartiermeester) en Johanna Francina Adriana Rost van Tonningen, geb. te Salitaga [JA, IndonesiŽ] op 05-11-1898, werkzaam bij Ned. Handelsmaatschappij. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIab.  Coenraad Frederik Frowein, zn. van dr. Pieter Coenraad Frederik Frowein (privaatdocent aan Universieit Amsterdam, gymnasium te Sneek en later leraar meisjes-HBS te Goes) en Adriana Anna de Laat de Kanter (XIIz), geb. te Sneek [FR] op 06-01-1889, doctor in de chemie/ingenieur, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1968, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (1) te Sondershausen [TH, Duitsland] op 10-08-1921, (gesch.) met Johanna (Hanny) Schwing, dr. van Maximilian Schwing en Kathe Brandt, geb. te Arnstadt [TH, Duitsland] op 20-05-1898. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Coenraad Frederik Frowein, tr. (2) met Martha Emilie Rothe, dr. van Ferdinand Rothe en Laura Grossmann, geb. te Lubbenau [BB, Duitsland] op 18-09-1899. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Konrad Freiderich , geb. te Ludwigshafen [RP, Duitsland] op 05-05-1928, ovl. (32 dagen oud) aldaar op 06-06-1928. 

XIIaa.  Louise Marie de Laat de Kanter, dr. van mr. Jean Henri de Laat de Kanter (XIq) (advocaat/procureur/gemeentesecretaris/ontvanger) en Johanna Maria van den Bree, geb. te Goes [ZE] in 1870, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Leek [GR] op 14-03-1944, tr. (resp. ongeveer 23 en 29 jaar oud) te Goes [ZE] op 05-04-1894 met Herman Adriaan Ballot, zn. van Adriaan Marinus Ballot (medisch doctor) en Maria Elisabeth Adriana Schadee, geb. te Rotterdam [ZH] op 14-12-1864, notaris, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-02-1948. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Herman , geb. te Pretoria [TR, R.S.A.] op 24-11-1896, kantoorbediende, tr. met Anna Catharina de Winter, dr. van Bernardus Hendrikus de Winter (papiermaker/boekdrukker) en Anna Catharina Willems, geb. te Arnhem [GE] op 23-09-1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIr.  Willem Albert de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] in 1828, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 10-11-1899, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Goes [ZE] op 20-02-1856 met Catharina Bernardine van Kerkwijk, dr. van Jacobus Walraven van Kerkwijk (apotheker) en Catharina van Deinse, geb. te Goes [ZE] in 1827, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 03-10-1908. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Madeleine Henriette Jeanne , geb. te Gulpen [LI] op 16-02-1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-06-1938, volgt XIIab
  2.  Catharina Christina , geb. in 1859, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 24-02-1934. 
  3.  Antoinette Guillemette , geb. te Gulpen [LI] in 1860, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 04-04-1944. 
  4.  Jacoba Walravina , geb. te Wageningen [GE] in 1864, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-01-1929. 

XIIab.  Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, dr. van Willem Albert de Laat de Kanter (XIr) en Catharina Bernardine van Kerkwijk, geb. te Gulpen [LI] op 16-02-1857, ovl. (81 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 08-06-1938, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) te Maastricht [LI] op 23-08-1883 met Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma, zn. van Jkhr.mr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma (plv. rechter in Heerenveen) en Aaltje Noyon, geb. te Aengwirden [FR] op 22-11-1849, ovl. (85 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14-10-1935. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Bernardina , geb. te Zuidbroek [GR] op 24-05-1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 02-11-1962, volgt XIIIac
  2.  Frederik Hessel , geb. te Zuidbroek [GR] op 27-10-1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-03-1966, volgt XIIIad
  3.  Jkhr. Willem Albert , geb. te Zuidbroek [GR] op 03-02-1888, ovl. (18 jaar oud) te Terkaple [FR] op 19-07-1906. 
  4.  Jkhr. Julius Matthijs , geb. te Zuidbroek [GR] op 16-07-1890, burgemeester Rauwerderhiem, ovl. (80 jaar oud) te Raerd [FR] op 05-12-1970. 
  5.  Jkhr. R.E. , geb. in 1893. 
  6.  Jkvr. Baudina Elisabeth , geb. te Heerenveen [FR] op 14-01-1895, ovl. (25 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 14-07-1920. 

XIIIac.  Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma Thoe Kingma, dr. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIab), geb. te Zuidbroek [GR] op 24-05-1884, ovl. (78 jaar oud) te Breda [NB] op 02-11-1962, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Aengwirden [FR] op 19-08-1908 met mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, zn. van Charles Francois Guillaume de Menthon Bake (rechter) en Elizabeth Jacoba Kortenbout van der Sluis, geb. te Almelo [OV] op 26-04-1873, ovl. (36 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 11-08-1909. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  mr. Madeleine Henriette Jeanne , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 13-02-1910, ovl. (59 jaar oud) te Breda [NB] op 12-06-1969, tr. (resp. 41 en 53 jaar oud) te Breda [NB] op 09-06-1951 met Leendert Marie Kramer, zn. van Carel Kramer en Helena Maria van Meurs, geb. te Rotterdam [ZH] op 21-06-1897, ovl. (72 jaar oud) te Ulvenhout [NB] op 08-09-1969. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , tr. (Richard 33 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-02-1940 met Richard Albert Braakenburg van Backum, zn. van Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum (Heer van Backum) en Elise Jeanne Justine Schuijt van Castricum, geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 01-07-1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Baudina Elisabeth , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 14-06-1916, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 14-01-2007, gecr. aldaar. 
  4.  Afgeschermd

XIIIad.  Jkhr. Frederik Hessel van Beyma Thoe Kingma, zn. van Jkhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma Thoe Kingma en Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter (XIIab), geb. te Zuidbroek [GR] op 27-10-1885, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-03-1966, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) te Leipzig [sc, Duitsland] op 10-04-1923 met Margaretha Elisabeth Bottcher, dr. van Karl Heinrich Bottcher en Christiane Louise Harnisch, geb. te Leipzig [sc, Duitsland] op 06-10-1894, ovl. (81 jaar oud) te Leusden [UT] op 29-10-1975. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Arnoldus 36 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-08-1959 met Arnoldus Frederik van Beek, zn. van Egbert Arnoldus van Beek en Paulina Elisabeth Eilander, geb. te Apeldoorn [GE] op 28-03-1923, ovl. (58 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 03-06-1981. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIs.  Louis Marie de Laat de Kanter (XIs), zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] op 22-01-1829, ovl. (65 jaar oud) te Leiden [ZH] op 04-02-1894, begr. aldaar op 08-02-1894, tr. met Philippina Anna Petronella de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol (zie XIw). 

XIt.  Scipio de Laat de Kanter, zn. van Willem Albert de Laat de Kanter (Xq) (ontvanger) en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geb. te Goes [ZE] in 1832, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 02-01-1922, tr. met Anna Charlotte Bonn, geb. te Willemstad [Nederlandse Antillen] op 22-08-1838, ovl. (69 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 26-03-1908. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Goes [ZE] op 10-09-1862. 
  2.  Maria , geb. te Goes [ZE] op 14-07-1864, ovl. (41 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 08-05-1906. 
  3.  Madelaine Henriette Jeanne , geb. te Goes [ZE] op 23-03-1866, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 26-03-1866. 
  4.  Doodgeb. kind , geb. te Goes [ZE] op 09-01-1871. 

Xr.  mr. Philippus de Kanter, zn. van Dr. Scipio de Kanter (stadsgeneesheer, burgemeester en curator Hogeschool Harderwijk) en Johanna Elisabeth de Laat (IXj), geb. te Zaltbommel [GE] op 15-03-1804, advocaat en procureur, ovl. (48 jaar oud) te Paramaribo [Suriname] op 14-06-1852, begr. aldaar in 1852, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Gameren [GE] op 17-02-1830 met Anna Petronella Crol, dr. van Willem Jacob Crol (predikant) en Petronella Johanna Elisabeth van Dorp, geb. te Drumpt [GE] op 25-10-1809, ovl. (67 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 14-04-1877. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna Elizabeth , geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15-11-1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20-10-1889, volgt XIu
  2.  Willem Jacob , geb. te Paramaribo [Suriname] op 10-09-1832, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1873, volgt XIv
  3.  Louis Andreas Lenoard , geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-12-1834, ovl. (24 jaar oud) te Bonice op 11-06-1859. 
  4.  Philippina Anna Petronella , geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-03-1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 09-11-1904, volgt XIw
  5.  Hubertus Marinus , geb. te Paramaribo [Suriname] op 08-05-1839, controleur 2e klas te Benkoelen, ovl. (37 jaar oud) te Buitenzorg [JA, IndonesiŽ] op 10-10-1876. 
  6.  Willem Johannes Hendrik , geb. te Zaltbommel [GE] op 27-06-1840, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 03-09-1889, volgt XIx
  7.  Anna Maria Deliana , geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-05-1843, ovl. (11 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 08-04-1855. 
  8.  Philippa Huberta Johanna , geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-08-1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18-12-1907, volgt XIy
  9.  Johanna Diderica , geb. te Paramaribo [Suriname] op 11-04-1846, ovl. (28 jaar oud) te Napels [ItaliŽ] op 01-04-1875, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Zaltbommel [GE] op 01-05-1868 met Arnoldus Theordorus Heijligers, zn. van Gerhardus Johannes Heijligers en Isabella Allardina Vermeulen, geb. te Zaltbommel [GE] op 09-11-1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25-12-1887. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 22 jaar oud) (2) te Zaltbommel [GE] op 01-05-1868 met Arnoldus Theodorus Heijligers, geb. te Zaltbommel [GE] op 09-11-1845, ovl. (42 jaar oud) te Zutphen [GE] op 25-12-1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Anna Catharina , geb. te Paramaribo [Suriname] op 06-04-1848, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-04-1920. 

XIu.  Petronella Johanna Elizabeth de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Curacao [CU, Nederlandse Antillen] op 15-11-1830, ovl. (58 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 20-10-1889, tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) te Doetinchem [GE] op 29-08-1856 met Wilhelm Bernardus Francois Escher, zn. van Carel Henri Escher en Francoize Hendrina van Heuven, geb. te Enkhuizen [NH] op 09-07-1822, luitenant ter zee/schout bij nacht, ovl. (77 jaar oud) te Terborg [GE] op 31-03-1900. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Petronella Maria , geb. in 1858, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1907, volgt XIIad
  2.  Charles Henri , geb. te Zaltbommel [GE] in 1864, accountant, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 25 jaar oud) te Muiden [NH] op 29-05-1913 met Evertje Abramina van den Toorn, dr. van Gerrit van den Toorn (gemeente-ontvanger) en Abramina Evertje van der Velden, geb. te Muiden [NH] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIad.  Anna Petronella Maria Escher, dr. van Wilhelm Bernardus Francois Escher (luitenant ter zee/schout bij nacht) en Petronella Johanna Elizabeth de Kanter (XIu), geb. in 1858, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1907, tr. (1) met Herman van Broekhuijzen
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Bernardus Francois , geb. te Helden [LI] in 1886, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-02-1888. 
  Anna Petronella Maria Escher, tr. (resp. ongeveer 39 en 27 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-04-1898 met Frederik Jakob Anton Hugenholtz, zn. van Jan Albert Hendrik Hugenholtz (kapitein-luitenant ter zee) en Elsje Poolman, geb. te Haarlem [NH] op 03-06-1870. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIv.  Willem Jacob de Kanter, zn. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 10-09-1832, luitenant ter zee 1e klas, ovl. (40 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 07-09-1873, tr. met Johanna Charlotta de Hart, geb. te Paramaribo [Suriname] op 09-12-1835. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Petronella Carolina , geb. te Zaltbommel [GE] op 02-02-1861, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 10-1861. 

XIw.  Philippina Anna Petronella de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 12-03-1836, ovl. (68 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 09-11-1904, tr. met Louis Marie de Laat de Kanter (zie XIs). 
 Uit dit huwelijk 8 zonen: 
  1.  N.N. , geb. te Zaltbommel [GE] op 21-08-1860 (doodgeb.). 
  2.  mr. Willem Albert , geb. te Zaltbommel [GE] op 21-01-1862, Griffier bij Hoog Gerechtshof Ned. Indie te Batavia, lid Raad van Justitie te Semarang, ovl. (38 jaar oud) te Tegal [IndonesiŽ] op 06-12-1900. 
  3.  dr. Louis Marie , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 20-08-1864, jurist, ovl. (36 jaar oud) te Lorenzo [ItaliŽ] op 08-02-1901, tr. met Johanna Colijn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Philippus Scipio , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-05-1866, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1935, volgt XIIac
  5.  Jean Henri , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 24-05-1868, boekhouder/commies departement financien, ovl. (55 jaar oud) te Bandoeng [JA, IndonesiŽ] op 01-08-1923. 
  6.  Carel Frederik Wilhelm , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 22-07-1869, ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 22-01-1941. 
  7.  Frederik Jacobus , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 05-06-1872, ovl. (17 jaar oud) te Leiden [ZH] op 29-04-1890, begr. aldaar in 05-1890. 
  8.  N.N. , geb. te Leiden [ZH] op 07-09-1875, ovl. (24 dagen oud) aldaar in 10-1875. 

XIIac.  mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter, zn. van Louis Marie de Laat de Kanter (XIs) en Philippina Anna Petronella de Kanter (XIw), geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-05-1866, lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang, ovl. (69 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-11-1935, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 28-08-1893 met Betsy Louisa Mathilda Visser, geb. te Taloe op 21-02-1869, ovl. (65 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 06-11-1934. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Louis Marie , geb. te Sidoardjo [IndonesiŽ] op 08-07-1894, ovl. (2 jaar oud) te Djakarta [JA, IndonesiŽ] op 05-09-1896. 
  2.  Philippus Scipio , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 13-07-1897, arts, ovl. (32 jaar oud) te Garoet [IndonesiŽ] op 19-01-1930, begr. aldaar op 19-01-1930. 
  3.  Jeannette Henriette , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21-11-1898, hoofdonderwijzeres Semarang en lerares Duits, ovl. (71 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-09-1970. 
  4.  Willem Albert , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 27-11-1901, assistent-resident in Palembang; diplomaat, ovl. (69 jaar oud) te Zevenaar [GE] op 22-11-1971, tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) te singapore [IndonesiŽ] op 21-09-1936 met Felice de la Fosse, dr. van Felix Henri de la Fosse en Auguste Caroline Boermeester, geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 20-05-1898, ovl. (72 jaar oud) te Deinze [BelgiŽ] op 21-12-1970. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Betsy Louise , geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24-03-1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22-09-1984, volgt XIIIae

XIIIae.  Betsy Louise de Laat de Kanter, dr. van mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter (XIIac) (lid Raad van Justitie te Padang en te Semarang) en Betsy Louisa Mathilda Visser, geb. te Padang [IndonesiŽ] op 24-03-1911, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle [GE] op 22-09-1984, begr. te Arnhem [GE] op 27-09-1984, tr. met Nicolaas Cardinaal, zn. van Cornelis Cardinaal (textielfabrikant) en Johanna van Douwen, geb. te Hengelo [GE] op 08-11-1902, werkte bij KLM, ovl. (79 jaar oud) te Torquay [Groot BrittaniŽ] op 04-01-1982. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Nicolaas Cardinaal, zn. van Cornelis Cardinaal (textielfabrikant) en Johanna van Douwen, tr. (1) met Norah Jane Price, geb. in 1907, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) in 1936. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIx.  Willem Johannes Hendrik de Kanter, zn. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Zaltbommel [GE] op 27-06-1840, kapitein ter zee, ovl. (49 jaar oud) te Haarlem [NH] op 03-09-1889, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Haarlem [NH] op 02-10-1873 met Francesca Maria Des Tombes, dr. van Frans Andries Des Tombes (belastingcontroleur) en Maria Anna Davina de Virieu, geb. te Heusden [NB] op 29-03-1847, ovl. (56 jaar oud) te Haarlem [NH] op 26-01-1904. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Philips Francois Willem , geb. te Haarlem [NH] op 31-07-1874, rechtenstudent, ovl. (21 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30-05-1896. 
  2.  Philippus , geb. te Haarlem [NH] op 08-01-1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10-01-1962, volgt XIIae
  3.  Maria Francesca , geb. te Haarlem [NH] op 28-05-1877, ovl. (97 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-02-1975, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) te Haarlem [NH] op 20-06-1901 met Eugene Antoine Charles Paul Vogelpoel, zn. van Bernard Johan Vogelpoel en Elise Eugenie Rudolph, geb. op 03-07-1866, KNO-arts/medisch adviseur Kon. Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft, ovl. (78 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 15-10-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Petronella , geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21-07-1931, volgt XIIaf
  5.  Willem Jacob Scipio , geb. te Haarlem [NH] op 31-07-1882, student polytechnische school, ovl. (22 jaar oud) te Delft [ZH] op 06-04-1905. 
  6.  Wilna Cornelia Anna , geb. te Haarlem [NH] op 25-03-1886, frobelonderwijzeres, ovl. (42 jaar oud) te Lugano [Zwitserland] op 21-10-1928. 

XIIae.  Philippus de Kanter, zn. van Willem Johannes Hendrik de Kanter (XIx) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes, geb. te Haarlem [NH] op 08-01-1876, ovl. (86 jaar oud) te Delft [ZH] op 10-01-1962, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 11-05-1906 met Kitty Crommelin, dr. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, geb. te Amsterdam [NH] op 12-10-1885, ovl. (102 jaar oud) te Hengelo [GE] op 12-05-1988. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIIIaf
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIag
  3.  Hendrik , geb. te Delft [ZH] op 30-07-1928, werktuigbouwkundig ingenieur, ovl. (81 jaar oud) te Santa Ana, Cal. [CA, Verenigde Staten] op 04-03-2010, tr. met Afgeschermd , kind van George Stetman Burkhardt en Antoinette Josephine O'brien. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIaf.  Afgeschermd , kind van Philippus de Kanter (XIIae) en Kitty Crommelin, tr. (Robert 25 jaar oud) (1) op 14-06-1935, (gesch. te Cuernavaca [Mexico] op 04-10-1946) met ir. Robert Eduard van Geuns, zn. van ir. Hendrik Jacob van Geuns en Elisabeth Cornelia Knuttel, geb. te Delft [ZH] op 25-10-1909. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , tr. (Max 33 jaar oud) (2) te Montevideo [Uruguay] op 19-10-1946, (gesch. te Hengelo [OV] op 22-03-1975) met Max Greutert, zn. van Johann Jacob Greutert en Louise Greutert, geb. te Zurich [ZR, Zwitserland] op 16-03-1913, scheikundig ingenieur, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo [OV] op 22-03-1975. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , tr. (Piet 78 jaar oud) (3) te Leiden [ZH] op 07-01-1993 met Piet Leendert Koppen, zn. van Hendrik Theodorus Koppen en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris, geb. te Vlissingen [ZE] op 10-04-1914, voorzitter Berenschot B.V, ovl. (91 jaar oud) te Hengelo [OV] op 17-01-2006. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen, zn. van Hendrik Theodorus Koppen en Joanna Arnoldina Josephina Pulcheria Gerris, tr. (2) met Sophie Helena Mohr
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Piet Leendert Koppen, tr. (3) met Henriette de Monchy
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIag.  Afgeschermd , kind van Philippus de Kanter (XIIae) en Kitty Crommelin, tr. (Herman 29 jaar oud) te Delft [ZH] op 02-03-1953 met Herman Hupkes, zn. van dr.ir. Willem Hupkes (directeur Nederlandse Spoorwegen) en Juli Marie Bauer, geb. te De Bilt [UT] op 22-03-1923, mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad, ovl. (47 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 04-08-1970. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Julius , geb. op 07-01-1954, ovl. (2 dagen oud) op 09-01-1954. 
  2.  Afgeschermd , volgt XIVr
  3.  Afgeschermd , volgt XIVs
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd

XIVr.  Afgeschermd , kind van Herman Hupkes (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd (XIIIag), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVs.  Afgeschermd , kind van Herman Hupkes (mijnbouwkundig ingenieur/hoofd technische dienst Nationale Woningraad) en Afgeschermd (XIIIag), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIaf.  Anna Petronella de Kanter, dr. van Willem Johannes Hendrik de Kanter (XIx) (kapitein ter zee) en Francesca Maria Des Tombes, geb. in 1881, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Zeist [UT] op 21-07-1931, tr. (resp. ongeveer 24 en 27 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 22-12-1905, (gesch. op 04-01-1917) met DR. Claude August Crommelin, zn. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, geb. te Nieuwer-Amstel [NH] op 22-12-1878, doctor/lector/filosoof/natuurkundige, ovl. (86 jaar oud) te Leiden [ZH] op 01-07-1965. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Robert Daniel , geb. te Leiden [ZH] op 18-01-1907, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31-05-1993, volgt XIIIah
  2.  Rudolph Maximiliaan , geb. te Leiden [ZH] op 19-04-1908, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-09-1993, volgt XIIIai
  3.  Doodgeb. zoon , geb. te Leiden [ZH] op 18-03-1910. 
  4.  Julie Elisabeth , geb. te Leiden [ZH] op 02-03-1913, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, volgt XIIIaj
  DR. Claude August Crommelin, zn. van Robert Daniel Crommelin (luitenant ter zee, later bankier) en Julia Elizabeth Tutein Nolthenius, tr. (2) met Sara Jacoba Susanna Carolina Slotemaker, geb. in 1894, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1932. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Petronella de Kanter, tr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te Bussum [NH] op 20-11-1918 met Cesar Alphonsius Albertus van Veer
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIah.  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin, zn. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 18-01-1907, hoofd afd. Mineralogie Stichting voor Bodemkartering; adelborst, ovl. (86 jaar oud) te Narbonne-Plage [Frankrijk] op 31-05-1993, begr. te Amsterdam [NH] in 06-1996, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 09-11-1934, (gesch. te Arnhem [GE] op 21-10-1949) met Tannetje Kooijman, dr. van Roelof Kooijman (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg, geb. te Den Helder [NH] op 17-07-1901, ovl. (85 jaar oud) te Gees [DR] op 22-05-1987. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
  Tannetje Kooijman, dr. van Roelof Kooijman (muzikant marine) en Maartje van Nuijsenburg, tr. (2) met Frederik Louis Goedhart
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  phil.nat.doct. Robert Daniel Crommelin, tr. (46 jaar oud) (2) te Wageningen [GE] op 06-08-1953 met Afgeschermd , kind van Alko van der Wiel en Helena Louise Huberta Greter
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Alko van der Wiel en Helena Louise Huberta Greter, tr. (2) met Peter Cesar
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIai.  Rudolph Maximiliaan Crommelin, zn. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 19-04-1908, marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee, ovl. (85 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-09-1993, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 18-03-1937 met jkvr Maria Anna Schorer, dr. van jkhr George Lodewijk Schorer (marine-officier/lid Raad voor de Luchtvaart) en Anna Maria Dijckmeester, geb. te Middelburg [ZE] op 22-12-1912, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-12-1973. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVt
  2.  Afgeschermd
  3.  Rudolph Lodewijk , geb. te Soerabaja [JA, IndonesiŽ] op 10-04-1941, ovl. (3 jaar oud) te Semarang [JA, IndonesiŽ] op 29-05-1944. 
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Katharina Alida Wijsman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVt.  Afgeschermd , kind van Rudolph Maximiliaan Crommelin (XIIIai) (marine-attache in Londen/marineofficier/kapitein ter zee) en jkvr Maria Anna Schorer, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XVf

XVf.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVt) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIaj.  Julie Elisabeth Crommelin, dr. van DR. Claude August Crommelin (doctor/lector/filosoof/natuurkundige) en Anna Petronella de Kanter (XIIaf), geb. te Leiden [ZH] op 02-03-1913, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] in 2005, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 14-06-1947 met Horst Arndt Karl Ludwig Engels, zn. van Heinrich Karl Wilhelm Engels en Anna Louisa Maria Martha Amalia von Ploetz, geb. te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 22-02-1914, kunstschilder, ovl. (77 jaar oud) te Wolfsburg [NI, Duitsland] op 26-10-1991. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIy.  Philippa Huberta Johanna de Kanter, dr. van mr. Philippus de Kanter (Xr) (advocaat en procureur) en Anna Petronella Crol, geb. te Paramaribo [Suriname] op 18-08-1844, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 18-12-1907, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Zaltbommel [GE] op 02-09-1869 met Bernard Mees, zn. van Rudolf Adriaan Mees (kassier) en Jkvr. Margaretha Agatha van Marken, geb. te Rotterdam [ZH] op 28-09-1835, directeur, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 12-12-1911. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margaretha Agatha , geb. te Rotterdam [ZH] op 10-07-1870, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 20-06-1952. 
  2.  Anna Petronella , geb. te Rotterdam [ZH] op 30-03-1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-08-1962, volgt XIIag
  3.  Philippus , geb. te Rotterdam [ZH] op 05-03-1874, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 20-05-1944, volgt XIIah
  4.  Rudolf Adriaan , geb. te Rotterdam [ZH] op 17-11-1876, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26-08-1960, volgt XIIai

XIIag.  Anna Petronella Mees, dr. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 30-03-1872, ovl. (90 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 01-08-1962, tr. (resp. 20 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 09-06-1892 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp, zn. van Wilhelm Theodor Carp en Johanna Sijbilla Helena Maria Esch, geb. te Rotterdam [ZH] in 1861, firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 03-01-1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Sybilla Helena Maria , geb. te Rotterdam [ZH] op 02-08-1893, tr. (resp. 21 en 32 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 15-07-1915 met Abraham van Stolk, zn. van Jacob van Stolk en Johanna Maria Havelaar, geb. op 15-05-1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Huberta , geb. te Rotterdam [ZH] op 02-08-1894. 
  3.  Willem , geb. te Rotterdam [ZH] op 22-06-1896, ovl. (40 jaar oud) op 04-02-1937. 
  4.  Emilie , geb. te Rotterdam [ZH] op 24-01-1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30-05-1984, volgt XIIIak

XIIIak.  Emilie Carp, dr. van Wilhelm Friedrich Theodor Carp (firmant wijnhandelaren Carp & Co/ consul van Griekenland) en Anna Petronella Mees (XIIag), geb. te Rotterdam [ZH] op 24-01-1898, ovl. (86 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30-05-1984, tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op 31-07-1917, (gesch.) met jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel, zn. van David Christianus Graswinckel en Annie Lavinia van Beuningen, geb. te Amersfoort [UT] in 1894. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  jkvr. Annie Lavinia , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-11-1918, ovl. (67 jaar oud) te Ede [GE] op 29-06-1986. 
  2.  Afgeschermd , tr. (Jacques 29 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 27-06-1945 met Jacques Wilhelm Schlimmer, zn. van Jacobus Wilhelm Schlimmer en Margaretha Wilhelmina Collignon, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18-11-1915, ovl. (70 jaar oud) te Ede [GE] op 12-12-1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  jkhr. Hendrik Adriaan Graswinckel, zn. van David Christianus Graswinckel en Annie Lavinia van Beuningen, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 38 jaar oud) (2) op 27-06-1945 met Anna Barbara Amen, geb. in 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Emilie Carp, tr. (resp. 41 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 27-05-1939 met Hermanus Johannes Kessler, zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler en Margaretha Jacoba de Lange, geb. in 1896, voetballer/hockeyspeler/oogarts, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 17-08-1971. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hermanus Johannes Kessler, zn. van Jean Baptiste August (Guus) Kessler en Margaretha Jacoba de Lange, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Leiden [ZH] op 28-10-1919, (gesch. op 28-03-1939) met Johanna Hendrika Briet, geb. in 1895. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIah.  Philippus Mees, zn. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 05-03-1874, bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20-05-1944, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-02-1904 met Tonia Bouvin, dr. van mr./dr. Philip Adriaan Jacob Bouvin (mr./doctor in beide rechten/advocaat/raadsheer Gerechtshof Den Haag) en Hermina Emmerentia Kolff, geb. te Rotterdam [ZH] op 01-03-1883, ovl. (56 jaar oud) aldaar op 06-08-1939, begr. te Hillegersberg [ZH] op 09-08-1939. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bernard , geb. te Rotterdam [ZH] op 08-11-1904, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 06-11-1978, volgt XIIIal
  2.  Philip Adriaan Jacob , geb. te Rotterdam [ZH] op 04-02-1907, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 29-10-1993, volgt XIIIam
  3.  Marten , geb. te Rotterdam [ZH] op 02-05-1911, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 08-12-1996. 

XIIIal.  mr. Bernard Mees, zn. van Philippus Mees (XIIah) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin, geb. te Rotterdam [ZH] op 08-11-1904, planoloog bij Stadsontwikkeling, ovl. (73 jaar oud) te Epse [GE] op 06-11-1978, begr. te Gorssel [GE] op 10-11-1978, tr. (resp. 37 en 31 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 29-10-1942 met Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema, dr. van dr. Johannes Wijtema (burgemeester Dordrecht/Rotterrdam) en Laurentina Elisabeth (Laura) Versteeg, geb. te Haarlem [NH] op 27-02-1911, ovl. (90 jaar oud) te Epse [GE] op 25-12-2001, begr. te Gorssel [GE] op 29-12-2001. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVu
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVu.  Afgeschermd , kind van mr. Bernard Mees (XIIIal) (planoloog bij Stadsontwikkeling) en Agatha Diderica Elisabeth Laurentina Wijtema, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIam.  mr. Philip Adriaan Jacob Mees, zn. van Philippus Mees (XIIah) (bankier/consulgeneraal van Zweden in Rotterdam) en Tonia Bouvin, geb. te Rotterdam [ZH] op 04-02-1907, pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 29-10-1993, begr. op 02-11-1993, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Arnhem [GE] op 28-10-1930 met Madelaine Sara Leonore Everts, dr. van jkhr. Boudewijn Franciscus Everts (advocaat) en Anna Catharina Cornelia Moll, geb. te Arnhem [GE] op 28-07-1905, ovl. (90 jaar oud) te Beekbergen [GE] op 19-10-1995, begr. op 23-10-1995. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gegrorius , geb. te Rotterdam [ZH] op 06-08-1931, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-04-1993, volgt XIVv
  2.  Afgeschermd , volgt XIVw
  3.  Afgeschermd , volgt XIVx
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Cornelia Albertine Repko. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd , volgt XIVy
  6.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Kate Anna Arriens. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVv.  Gegrorius Mees, zn. van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, geb. te Rotterdam [ZH] op 06-08-1931, KLM-werknemer; fotohandelaar, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-04-1993, tr. (30 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-09-1961, (gesch.) met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Maria Elisabeth Philipse (tuinarchitecte). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVw.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Hubert de Stuers en Bertha Elisabeth de Groot
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVx.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Johanna Fredericka Schreiner
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVy.  Afgeschermd , kind van mr. Philip Adriaan Jacob Mees (XIIIam) (pres.comm. Kon. Rotterdamse LLoyd N.V.) en Madelaine Sara Leonore Everts, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

XIIai.  Rudolf Adriaan Mees, zn. van Bernard Mees (directeur) en Philippa Huberta Johanna de Kanter (XIy), geb. te Rotterdam [ZH] op 17-11-1876, lid firma W. Bunge & Co, ovl. (83 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 26-08-1960, tr. (resp. 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30-08-1905 met Sophia Antje Stenfert Kroese, dr. van Willem Herman Stenfert Kroese en Lientje Anna Groesbeek, geb. te Tilburg [NB] in 1885. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna , geb. te Amsterdam [NH] op 07-09-1906, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) te Londen [SE, Groot BrittaniŽ] op 14-11-1931 met Charles Jacques Bissery, zn. van Eugene Bissery en Charlotte Herzog, geb. te Le Blanc [Frankrijk] op 24-07-1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henri , geb. te Zeist [UT] op 01-01-1911, volgt XIIIan
  3.  Afgeschermd , tr. (Dunstan 34 jaar oud) (1) te 's-Gravenhage [ZH] op 08-03-1947, (gesch. te 's-Gravenhage [ZH] op 05-05-1953) met Dunstan Gurney Himbury, zn. van Samuel Charles Himbury en Rose Gurney, geb. te Montreal [Canada] op 24-06-1912, ovl. (62 jaar oud) te Toronto [Canada] op 30-01-1975. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie met Afgeschermd , kind van Frederik Hendrik Knottenbelt en Helena Johanna ten Doesschate. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIan.  mr. Henri Mees, zn. van Rudolf Adriaan Mees (XIIai) (lid firma W. Bunge & Co) en Sophia Antje Stenfert Kroese, geb. te Zeist [UT] op 01-01-1911, hoofd luchtvaart politieke betrekkingen Kon. Luchtvaartmij. N.V, tr. (resp. 40 en 41 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-05-1951 met Vera Emmy Marie Geertruida de Vos, dr. van Bernard Martinus de Vos en Frieda Maria Alwine Julie Hildegard Graff, geb. te Amsterdam [NH] op 05-07-1909. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , tr. (Harold 40 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 30-08-1969, (gesch. op 18-11-1974) met Harold Erwin Hylkema, zn. van Dr. Sjouke Hylkema (doctor) en Lily Olga von Holle, geb. op 06-01-1929, ovl. (73 jaar oud) te Caracas [Venezuela] in 05-2002. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Maria Sofianopoulos. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Floris Becker, zn. van Albertus Becker (Advocaat/secretaris van de stad Utrecht/rentmeester) en Maria Florisdr. Raap (Vc), geb. te Utrecht [UT] in 1659, ged. aldaar op 08-01-1659, advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25-02-1691, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-05-1684 met Maria de Vrij, dr. van Jacob de Vrij en Catharina de Goij, ged. te Utrecht [UT] op 07-11-1662, begr. aldaar op 30-01-1715. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina , ged. te Utrecht [UT] op 05-02-1685. 
  2.  Albertus , geb. in 1688, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) aldaar op 10-08-1733, volgt VIIn
  3.  Catharina , ged. te Utrecht [UT] op 25-02-1690. 
  4.  Jacob , ged. te Utrecht [UT] op 02-08-1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], volgt VIIo

VIIn.  Albertus Becker, zn. van Floris Becker (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij, geb. in 1688, ged. te Utrecht [UT] op 12-04-1688, Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-08-1733, otr. te Amersfoort [UT] op 05-10-1719, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) te Leusden [UT] op 24-10-1719 met Aletta Both, dr. van Henrick Both (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray, geb. in 1697, ged. te Amersfoort [UT] op 07-09-1697, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht [UT] op 05-09-1745. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Floris Jacob , ged. te Utrecht [UT] op 08-09-1722, volgt VIIIk
  2.  Albert Hendrik , ged. te Utrecht [UT] op 10-12-1723. 
  3.  Albert , ged. te Utrecht [UT] op 18-03-1725. 
  4.  Abigael , geb. te Utrecht [UT] op 13-08-1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16-07-1779, volgt VIIIl
  5.  Pietronella Willemina , ged. te Utrecht [UT] op 01-10-1732. 
  Aletta Both, dr. van Henrick Both (burgemeester Amersfoort) en Lambarta Morray, otr. (2) te Utrecht [UT] op 14-10-1736, tr. (ongeveer 39 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-10-1736 met Franciscus Burman, majoor en luitenant-kolonel. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIk.  Floris Jacob Becker, zn. van Albertus Becker (VIIn) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both, ged. te Utrecht [UT] op 08-09-1722, kapitein/overste, tr. met Everdina Beatrix Schippers, dr. van Cornelis Schippers en Charlotta Elisabeth Visscher
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Sara Jacoba , geb. te Gouda [ZH] op 03-08-1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 09-03-1805, volgt IXk
  2.  Floris Everardus
  3.  Cornelis Carel
  Everdina Beatrix Schippers, dr. van Cornelis Schippers en Charlotta Elisabeth Visscher, tr. (2) met Gerbrand Johannes Ranck, geb. in 1714. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXk.  Sara Jacoba Becker, dr. van Floris Jacob Becker (VIIIk) (kapitein/overste) en Everdina Beatrix Schippers, geb. te Gouda [ZH] op 03-08-1754, ged. te Utrecht [UT] op 04-08-1754, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 09-03-1805, begr. te Gouda [ZH] op 13-03-1805, tr. (1) met Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen, zn. van Jan van Teylingen en Elisabeth Selckart (vrouwe van Kamerik en de Houtdijken), geb. te Rotterdam [ZH] in 1752, ged. aldaar op 04-05-1752, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Gouda [ZH] op 24-12-1837. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Floris Jacob , geb. te Gouda [ZH] op 29-03-1778, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 26-01-1851. 
  2.  jkhr. Hilvaart Theordorus , geb. te Gouda [ZH] op 08-11-1780, heer van Hilvarenbeek; luitenant;generaal; lid hoog militair gerechtshof, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-10-1865. 
  3.  Margaretha Elisabeth , geb. te Gouda [ZH] op 17-10-1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-08-1873, volgt Xs
  4.  Charlotte Everdine , geb. te Gouda [ZH] op 24-05-1783, ovl. (61 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 02-06-1844. 
  5.  Diederik Gregorius , geb. te Gouda [ZH] op 19-11-1784, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14-09-1872, volgt Xt
  6.  Isaak Johannes , geb. te Gouda [ZH] op 10-12-1786, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 13-11-1812. 
  Sara Jacoba Becker, tr. (28 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 01-01-1783 met Isaac Scheltus
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Isaac Scheltus, tr. (2) met Maria Braet
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sara Jacoba Becker, tr. (3) met Pieter Braet, zn. van Claes Braet en Goutjen Everts
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieter Braet, zn. van Claes Braet en Goutjen Everts, tr. (1) met Maria Braet, ovl. in 1760. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xs.  Margaretha Elisabeth van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Sara Jacoba Becker (IXk), geb. te Gouda [ZH] op 17-10-1781, ovl. (91 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-08-1873, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Gouda [ZH] op 21-05-1809 met Willem Adriaan Pillera, zn. van Jan Willem (Jean Guillaume) Pillera (gezworen raad van Maastricht) en Catharina Paulina Laats, geb. in 1783, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Utrecht [UT] op 08-02-1859. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Georgette Catharina Pauline , geb. te Amsterdam [NH] op 04-03-1810, Waals Hervormd, ovl. (70 jaar oud) te Achern [BW, Duitsland] op 25-11-1880. 

Xt.  Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen, zn. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Sara Jacoba Becker (IXk), geb. te Gouda [ZH] op 19-11-1784, ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken, ovl. (87 jaar oud) te Woerden [ZH] op 14-09-1872, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 19-11-1812 met Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen, dr. van Jkhr./mr. Willem van Engelen (advocaat; schepen in het Rijk van Nijmegen, lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal) en Laurentia Clara Elizabeth van Dam, geb. te Nijmegen [GE] op 29-08-1785, rentenierster, ovl. (55 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 20-12-1840. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jkvr. Sara Jacoba Diederika , geb. te Rotterdam [ZH] op 22-01-1814, ovl. (11 jaar oud) aldaar op 10-12-1825. 
  2.  Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara , geb. te Rotterdam [ZH] op 11-02-1815, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 03-05-1816. 
  3.  Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) , geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-06-1900, volgt XIz
  4.  Jkhr./mr. Willem , geb. te Rotterdam [ZH] op 26-09-1817, ovl. (74 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-04-1892, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 25-09-1850 met Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee, dr. van Baron Isaac August Melvill van Carnbee en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-09-1821, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-12-1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jkvr. Margaretha , geb. te Rotterdam [ZH] op 04-12-1819, ovl. (71 jaar oud) te Velp [GE] op 05-05-1891. 
  6.  Jkvr. Suzanna Elisabeth , geb. te Rotterdam [ZH] op 24-06-1822, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15-09-1823. 
  7.  Jacoba Aletta Charlotta Everdina , geb. te Rotterdam [ZH] op 29-08-1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12-04-1893, volgt XIaa

XIz.  Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen (Xt) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] in 1816, ged. aldaar op 26-09-1816, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht [UT] op 27-06-1900, tr. (resp. ongeveer 26 en 33 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22-06-1843 met baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg, zn. van Baron Boldewijn Reint Wolter Sloet van Zwanenburg en Baronesse Catharina Elisabeth Louise van Dedem (Vrouwe van Vosbergen), geb. te Kampen [OV] op 23-11-1809, belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland, ovl. (74 jaar oud) te Utrecht [UT] op 09-12-1883. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Catharina Elisabeth Louise , geb. te Twello [GE] op 25-06-1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-11-1916, volgt XIIaj
  2.  mr. Boudewijn Reint Wolter Arend , geb. te Twello [GE] op 24-11-1845, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 17-04-1914, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) (1) op 11-10-1870, (gesch. op 24-11-1886) met Marie Louise Mayer, geb. te Wiesbaden [Duitsland] op 10-01-1841. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 25 jaar oud) (2) te Sommerein [Oostenrijk] op 18-09-1889 met Theresia Katharina Voigt, geb. te Wenen [Oostenrijk] op 24-09-1863. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Diederik Gregorius , geb. te Twello [GE] op 12-10-1847, ovl. (26 jaar oud) te Kota Radja [SM, IndonesiŽ] op 27-06-1874. 
  4.  Jacoba Aletta Francina , geb. te Twello [GE] op 15-05-1850, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 24-09-1929. 
  5.  Hilvaardina Theodora , geb. te Twello [GE] op 12-11-1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-10-1914, volgt XIIak
  6.  Doodgeb. kind , geb. te Twello [GE] op 11-07-1857. 
  7.  Willem Lodewijk , geb. te Twello [GE] in 1858, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 16-02-1869. 

XIIaj.  Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg, dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen (XIz), geb. te Twello [GE] op 25-06-1844, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-11-1916, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 07-08-1873 met Baron Schelto van Heemstra, zn. van mr. Frans Julius Johan van Heemstra en Barones Henriette Philippine Jacoba van Pallandt, geb. te Irnsum [FR] op 30-09-1842, burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper, ovl. (69 jaar oud) te Leiden [ZH] op 20-12-1911. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Barones Francisca Juliana Johanna , geb. te Hillegom [ZH] op 23-05-1874, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 14-04-1875. 
  2.  Baron Willem Johan Henri , geb. te Hillegom [ZH] op 07-08-1875, ovl. (9 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12-04-1885. 
  3.  Barones Henriette Philippina Jacoba , geb. te Hillegom [ZH] op 13-11-1876, ovl. (88 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 22-06-1965, tr. met baron Alexander Gerard Quarles de Quarles, zn. van Charles Louis H. Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen, geb. te Bergen op Zoom [NB] op 26-06-1866, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-05-1930. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Barones Antoinette Frederique Woltera , geb. te Hillegom [ZH] op 17-11-1878, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 19-12-1879. 
  5.  Schelte , geb. te Hillegom [ZH] op 05-12-1879, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26-03-1960, volgt XIIIao
  6.  Jacob Diederik Gregorius , geb. te Hillegom [ZH] op 24-02-1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-03-1956, volgt XIIIap
  7.  Theodore Willem Lodewijk , geb. te Sassenheim [ZH] op 27-03-1883, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31-03-1945, volgt XIIIaq

XIIIao.  Baron Schelte van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIaj), geb. te Hillegom [ZH] op 05-12-1879, commissaris der koningin in Gelderland, ovl. (80 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26-03-1960, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 21-12-1911 met Mathilda Jacoba van Oosterzee, dr. van Jan Matthieu Henri van Oosterzee en Gustavine Abrahamine Buyn, geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14-03-1888, ovl. (75 jaar oud) te Soestdijk [UT] op 13-05-1963. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Schelte , geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 08-12-1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 06-12-1990, volgt XIVz
  2.  Barones Catharina Elisabeth Louise , geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 14-03-1914, ovl. (79 jaar oud) te Jeruzalem [IsraŽl] op 31-03-1993. 
  3.  Baron/mr. Jan Matthieu Henri , geb. te Weltevreden [IndonesiŽ] op 10-03-1916, ovl. (43 jaar oud) te Purmerend [NH] op 17-10-1959. 

XIVz.  Baron/mr. Schelte van Heemstra, zn. van Baron Schelte van Heemstra (XIIIao) (commissaris der koningin in Gelderland) en Mathilda Jacoba van Oosterzee, geb. te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 08-12-1912, ovl. (77 jaar oud) te Divonne-Les-Bains [Frankrijk] op 06-12-1990, tr. (27 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 21-03-1940 met Afgeschermd , kind van Herman Theodoor Jacob en Elisabeth Jacoba van der Leeuw
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVg
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Wilhelmina Jacoba Breitenstein. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd , volgt XVh
  5.  Afgeschermd , volgt XVi

XVg.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIa
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd , tr. (2) met mr. Karel Herman Beijen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 02-03-1923, politicus, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 2002. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVIa.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XVg) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XVh.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVi.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Schelte van Heemstra (XIVz) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIIIap.  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIaj), geb. te Hillegom [ZH] op 24-02-1881, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 12-03-1956, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam [NH] op 14-10-1909 met Sophia Alexandra Beels, dr. van Alexander Hercules Beels en Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep, geb. te Amsterdam [NH] op 10-03-1885, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 02-08-1935. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Alexandra Herculine , geb. te Amsterdam [NH] op 30-11-1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13-09-1987, volgt XIVaa
  2.  Elisabeth Cornelia , geb. te Amsterdam [NH] op 12-11-1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-05-1990, volgt XIVab
  3.  Cornelia Sophia , geb. te Amsterdam [NH] op 13-01-1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-03-1987, volgt XIVac
  Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra, tr. (resp. 56 en 53 jaar oud) (2) te Rheden [GE] op 22-07-1937 met Anna Theophila de Bruyn van Melis- en Mariekerke, dr. van Willem Hendrik de Bruyn van Melis- en Mariekerke en Jkvr. Susanna Maria Cornelia Six, geb. te Koudekerke [ZE] op 06-07-1884, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 29-04-1973. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVaa.  Barones Alexandra Herculine van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 30-11-1911, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 13-09-1987, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 10-10-1933, (gesch. op 17-01-1948) met Kaeso Fabius, zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius en Ada Wilhelmina van Tienhoven, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-01-1908, burgemeester De Bilt, ovl. (78 jaar oud) te Bilthoven [UT] op 18-12-1986. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVj
  2.  Afgeschermd , volgt XVk
  3.  Afgeschermd , volgt XVl
  Kaeso Fabius, zn. van mr./dr. Gerhard Jan Fabius en Ada Wilhelmina van Tienhoven, tr. (2) met Beppy van Vloten, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1988. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVj.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVaa), relatie met Afgeschermd , kind van dr. Philipp Christiaan Molhuijsen (onderbibliothecaris Vredespaleis; dir. KB) en Julia Ulrica de Vries
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVk.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVaa), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVl.  Afgeschermd , kind van Kaeso Fabius (burgemeester De Bilt) en Barones Alexandra Herculine van Heemstra (XIVaa), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Barones Ada Cornelia van Pallandt
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIb
  2.  Afgeschermd

XVIb.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XVl) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVab.  Barones Elisabeth Cornelia van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 12-11-1913, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-05-1990, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 10-01-1939 met Joseph Antoine Marie Hubert Luns, zn. van dr. Hubert Marie Luns (kunstschilder/hoogleraar) en Harriet Anna Paula Maria Louvrier, geb. te Rotterdam [ZH] op 28-08-1911, secretaris-generaal NAVO, ovl. (90 jaar oud) te Brussel [VB, BelgiŽ] op 03-07-2002. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVac.  Barones Cornelia Sophia van Heemstra, dr. van Baron Jacob Diederik Gregorius van Heemstra (XIIIap) en Sophia Alexandra Beels, geb. te Amsterdam [NH] op 13-01-1916, ovl. (71 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-03-1987, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 05-05-1944 met mr. Georges Bergsma, zn. van Dr. Eiso Bergsma en Gerda Henry, geb. te Tandjong Poera [SM, IndonesiŽ] op 25-03-1915, ovl. (79 jaar oud) te Utrecht [UT] op 25-12-1994. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVm
  2.  Afgeschermd , volgt XVn
  3.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XVm.  Afgeschermd , kind van mr. Georges Bergsma en Barones Cornelia Sophia van Heemstra (XIVac), relatie met Afgeschermd , kind van Johann Heinrich Cornelus Muller en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVIc
  2.  Afgeschermd

XVIc.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd (XVm), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XVn.  Afgeschermd , kind van mr. Georges Bergsma en Barones Cornelia Sophia van Heemstra (XIVac), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIIaq.  Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra, zn. van Baron Schelto van Heemstra (burgemeester en Tweede Kamerlid; volgeling van Abraham Kuyper) en Barones Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg (XIIaj), geb. te Sassenheim [ZH] op 27-03-1883, hoofdingenieur spoorwegen, ovl. (62 jaar oud) te Zutphen [GE] op 31-03-1945, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) te Utrecht [UT] op 19-06-1913 met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, dr. van Jkhr./mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck en Henriette Johanna Royaards, geb. te Breda [NB] op 27-11-1883, ovl. (87 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 13-10-1971. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Frans Julius Johan , geb. te Utrecht [UT] op 28-04-1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28-12-1982, volgt XIVad
  2.  Baron/ir. Henrick Maurits Jan , geb. te Utrecht [UT] op 15-06-1915, ovl. (74 jaar oud) te Huis ter Heide [UT] op 17-05-1990, tr. (47 jaar oud) te Amersfoort [UT] op 14-05-1963 met Afgeschermd , kind van ir. Rudolf le Poole en Emilie Geertruida Faure. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Barones Cornelia Maria (Cox) , geb. te Utrecht [UT] op 26-11-1916, ovl. (82 jaar oud) te Laren [NH] op 03-07-1999. 
  4.  Theodore Willem Lodewijk (Wido) , geb. te Utrecht [UT] op 25-11-1918, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15-08-2010, volgt XIVae
  5.  Afgeschermd , volgt XIVaf
  6.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Johannes Anthonij van der Mersch en Josina Petronella de Savornin Lohmann. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Afgeschermd , volgt XIVag
  8.  Afgeschermd , volgt XIVah

XIVad.  Baron/mr. Frans Julius Johan van Heemstra, zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geb. te Utrecht [UT] op 28-04-1914, ovl. (68 jaar oud) te Canaan [CT, Verenigde Staten] op 28-12-1982, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Medan [SM, IndonesiŽ] op 30-05-1941 met Maria Ingenata Visser, dr. van ir. Paul Marinus Visser en ir. Elisabeth Regina Veth, geb. te Medan [SM, IndonesiŽ] op 26-08-1920, ovl. (70 jaar oud) te Cornwall Bridge [CT, Verenigde Staten] op 14-05-1991. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVae.  Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra, zn. van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geb. te Utrecht [UT] op 25-11-1918, procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming, ovl. (91 jaar oud) te Baarn [UT] op 15-08-2010, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 26-02-1948 met Marjolijn Franken, dr. van Johannes Henricus Anthonius Franken en Leonora Alberdina van Lenning, geb. te Penang [IndonesiŽ] op 03-12-1927, ovl. (74 jaar oud) te Gorssel [GE] op 16-03-2002. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVo
  2.  Afgeschermd , volgt XVp
  3.  Afgeschermd , volgt XVq
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XVo.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVp.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVq.  Afgeschermd , kind van Baron/mr. Theodore Willem Lodewijk (Wido) van Heemstra (XIVae) (procuratiehouder firma Reynst & Vinju; secretaris Raad Kinderbescherming) en Marjolijn Franken, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XIVaf.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jkhr./prof.mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann en Cornelia Schwartz
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVr
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

XVr.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd (XIVaf), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVag.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jkhr./mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Barones Magdalena Maria van Panthaleon van Eck
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVs
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd , volgt XVt
  4.  Afgeschermd , volgt XVu

XVs.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVag) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVt.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVag) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XVu.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVag) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVah.  Afgeschermd , kind van Baron Theodore Willem Lodewijk van Heemstra (XIIIaq) (hoofdingenieur spoorwegen) en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, relatie met Afgeschermd , kind van Jan Willem van der Lely en Adriana Maria Everts
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVv
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd , volgt XVw

XVv.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVah) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVw.  Afgeschermd , kind van Afgeschermd (XIVah) en Afgeschermd , relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIak.  Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg, dr. van baron/mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg (belastingontvanger te Twello en Apeldoorn; lid Provinciale staten Gelderland) en Jkvr. Henriette Jeanne (Ook Johanna Henriette) van Teylingen (XIz), geb. te Twello [GE] op 12-11-1853, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-10-1914, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Utrecht [UT] op 01-03-1883 met Jkhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, zn. van Jkhr./mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck en Constanta Margaretha Maria van de Poll, geb. te Utrecht [UT] op 05-03-1856, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 16-01-1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie , geb. te Utrecht [UT] op 19-05-1884, ovl. (84 jaar oud) te Arnhem [GE] op 15-03-1969. 
  2.  Jkhr. Boudewijn Reint Wolter Arend , geb. te Utrecht [UT] op 19-02-1888, chemigraaf, ovl. (71 jaar oud) te Doorn [UT] op 22-01-1960, tr. (resp. 34 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 30-11-1922 met Johanna de Vries, dr. van Klaas de Vries (kok/tramwagenbestuurder) en Adriana Jansen, geb. te Amsterdam [NH] in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joan Matthias Margarethus , geb. te Maarssen [UT] op 19-06-1891. 

XIaa.  Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, dr. van Jkhr./mr. Diederik Gregorius van Teylingen (Xt) (ambtenaar/heer van Kamerik en de Houtdijken) en Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen (rentenierster), geb. te Rotterdam [ZH] op 29-08-1823, ovl. (69 jaar oud) te Velp [GE] op 12-04-1893, tr. (resp. 18 en 45 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 09-04-1842 met mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, zn. van Jacobus Petrus Landmeter en Louisa Jacomina Landmeter, geb. te Rotterdam [ZH] op 09-09-1796, ged. Remonstrants aldaar op 06-11-1796, ovl. (79 jaar oud) te Velp [GE] op 02-10-1875. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Velp [GE] op 05-06-1843. 
  2.  Louise Jacoba Havelaar, geb. te Velp [GE] op 02-11-1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1920, volgt XIIal
  3.  Diederik Gregorius Havelaar, geb. te Velp [GE] op 23-10-1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-02-1904, volgt XIIam
  4.  Margaretha Adriana Havelaar, geb. te Rheden [GE] op 25-05-1849, ovl. (73 jaar oud) te Arnhem [GE] op 22-12-1922, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Rheden [GE] op 03-04-1874 met Henri Philip van Alphen, zn. van Henri van Alphen (bankier) en Wilhelmine Jeanne Sibille van Reede van Oudtshoorn, geb. te Samarang [JA, IndonesiŽ] op 09-06-1845, ovl. (66 jaar oud) te Cannes [06, Frankrijk] op 16-02-1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIal.  Louise Jacoba Havelaar, dr. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen (XIaa), geb. te Velp [GE] op 02-11-1844, ovl. (76 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 27-12-1920, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Rheden [GE] op 11-07-1872 met mr. Hendrik Hemmingson, zn. van Samuel Alexander Hemmingson en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven, geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1845, burgemeester Soeterwoude van 188101894, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1921. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Agatha Petronella , geb. te Doorn [UT] op 20-08-1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10-11-1933, volgt XIIIar
  2.  Willem Ulrich , geb. te Doorn [UT] op 13-02-1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17-11-1952, volgt XIIIas
  3.  Helena Ulrica Louise , geb. in 1877, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Zoeterwoude [ZH] op 06-12-1884. 

XIIIar.  Agatha Petronella Hemmingson, dr. van mr. Hendrik Hemmingson (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar (XIIal), geb. te Doorn [UT] op 20-08-1873, ovl. (60 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 10-11-1933, tr. met mr.dr. Carel Roest, zn. van mr. Albert Johan Roest (Officier van Justitie) en Barones Anna Adriana van Haersolte van Haerst, geb. in 1864, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Soest [UT] op 18-07-1933. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna Adriana , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 18-10-1897. 
  2.  Louise Jacoba Ulrica , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 19-08-1900. 

XIIIas.  Willem Ulrich Hemmingson, zn. van mr. Hendrik Hemmingson (burgemeester Soeterwoude van 188101894) en Louise Jacoba Havelaar (XIIal), geb. te Doorn [UT] op 13-02-1875, ovl. (77 jaar oud) te Rustenburg [TR, R.S.A.] op 17-11-1952, tr. (1) met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer, dr. van Hendrik Rikkers Fischer en Tjitske Posthuma, geb. te Drachten [FR] op 20-04-1880, ovl. (38 jaar oud) te Leiden [ZH] op 14-05-1918. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Tonina Theda , geb. te Maarn [UT] op 26-11-1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27-12-2000, volgt XIVai
  Willem Ulrich Hemmingson, tr. (resp. 46 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Arnhem [GE] op 30-01-1922 met Wilhelmina Charlotte van Zijl de Jong, dr. van Gerhard Hendrik Clement van Zijl de Jong en Angeline Susanna Josephine Pool, geb. te Sidhoardje [JA, IndonesiŽ] in 1885, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Pretoria [TR, R.S.A.] in 1976. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVai.  Tonina Theda Hemmingson, dr. van Willem Ulrich Hemmingson (XIIIas) en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer, geb. te Maarn [UT] op 26-11-1907, ovl. (93 jaar oud) te Doorn [UT] op 27-12-2000, tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) te Washington [MD, Verenigde Staten] op 22-12-1951 met Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede, geb. te Arnhem [GE] op 09-03-1909, ovl. (65 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 14-07-1974. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd , relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, zn. van Baron/ir. Johan Christiaan van Haersolte en Ernestine Theodora Johanna van Heemstede, tr. (2) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Baron/mr. Coenraad Willem Antoni van Haersolte, tr. (3) met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIam.  Diederik Gregorius Havelaar, zn. van mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar en Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen (XIaa), geb. te Velp [GE] op 23-10-1846, ovl. (57 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-02-1904, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Gouda [ZH] op 04-03-1874 met Anna Maria ten Voorden, dr. van Johan ten Voorden (bode in Den Haag) en Johanna Goossens, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 01-07-1849, ovl. (87 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 15-10-1936. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacoba Aletta Everdina Charlotte , geb. te Haarlem [NH] op 17-04-1874, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 12-02-1942. 
  2.  Willem Johannes Diederik , geb. te Haarlem [NH] op 25-11-1876, volgt XIIIat
  3.  Anna Maria , geb. te Oosterhout [GE] op 27-02-1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22-12-1962, volgt XIIIau
  4.  Adriana , geb. te Haarlem [NH] op 23-09-1879, ovl. (67 jaar oud) te Zandvoort [NH] op 17-02-1947. 
  5.  Diederik Gregorius , geb. te Haarlem [NH] op 04-08-1884, ovl. (25 jaar oud) te Zandvoort [DR] op 22-11-1909. 

XIIIat.  Willem Johannes Diederik Havelaar, zn. van Diederik Gregorius Havelaar (XIIam) en Anna Maria ten Voorden, geb. te Haarlem [NH] op 25-11-1876, tr. (beiden 25 jaar oud) te Haarlem [NH] op 17-04-1902 met Magdalena Maria van Beeck Calkoen, dr. van mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen (statenlid) en Jkvr. Pauline Albertine Ram, geb. te Utrecht [UT] op 18-04-1876, ovl. (66 jaar oud) te Heerlen [LI] op 13-06-1942. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Pauline Wilhelmina , geb. te Utrecht [UT] op 01-11-1905. 

XIIIau.  Anna Maria Havelaar, dr. van Diederik Gregorius Havelaar (XIIam) en Anna Maria ten Voorden, geb. te Oosterhout [GE] op 27-02-1878, ovl. (84 jaar oud) te Zeist [UT] op 22-12-1962, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Haarlem [NH] op 17-04-1902 met Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, zn. van Jkhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck (directeur hypotheekbank) en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, geb. te Utrecht [UT] op 01-09-1875, commissionair in effecten, ovl. (87 jaar oud) te Oosterbeek [GE] op 10-09-1962. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Jkhr Diederik Gregorius , geb. te Utrecht [UT] op 11-07-1903, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) op 29-07-1930, (gesch. op 27-11-1947) met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland, dr. van Bonifatius de Jonge van Campens Nieuwland en Henrietta Jacoba Witsen, geb. te Bloemendaal [NH] op 24-08-1903. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (44 jaar oud) (2) te Maarn [UT] op 19-12-1947 met Afgeschermd , kind van Hermannus Wilhelmus Peteri en Elisabeth Laugeman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jkhr. Constant Matthias Margarethus , geb. te Haarlem [NH] op 19-12-1905, ovl. (23 jaar oud) te Andir [JA, IndonesiŽ] op 27-05-1929. 
  3.  Jkhr. Hubert Jan Margarethus , geb. te Woudenberg [UT] op 19-03-1907, ovl. (26 jaar oud) te Lienden [GE] op 12-10-1933. 
  4.  Bonheur Catherinus Marie Hubert , geb. te Amsterdam [NH] op 18-03-1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23-10-1974, volgt XIVaj

XIVaj.  Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, zn. van Jkhr./mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck (commissionair in effecten) en Anna Maria Havelaar (XIIIau), geb. te Amsterdam [NH] op 18-03-1910, ovl. (64 jaar oud) te Heemstede [NH] op 23-10-1974, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 25-04-1946 met Barones Ivonne Antoinette van Dedem, dr. van Baron Alexander Coenraad Arthur van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli, geb. te Aerdenhout [NH] op 21-08-1915, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 01-07-1980. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XVx
  2.  Afgeschermd , volgt XVy

XVx.  Afgeschermd , kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck (XIVaj) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XVy.  Afgeschermd , kind van Jkhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck (XIVaj) en Barones Ivonne Antoinette van Dedem, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

VIIIl.  Abigael Becker, dr. van Albertus Becker (VIIn) (Raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter St.-Gen./lid Raad van State) en Aletta Both, geb. te Utrecht [UT] op 13-08-1730, ged. aldaar op 15-08-1730, ovl. (48 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 16-07-1779, tr. (resp. 18 en 26 jaar oud) te Zutphen [GE] op 17-02-1749 met Paulus Ignatius Sluyterman, zn. van Seyno Sluyterman (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg, geb. op 13-09-1722, sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10-04-1805. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cinto Albert , geb. te Dantumawoude [FR] op 07-12-1749. 
  2.  Isabella Jacoba Aletta , geb. te Leeuwarden [FR] in 1752, ged. aldaar op 17-05-1752. 
  3.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Balk [FR] op 24-01-1757, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28-01-1838, volgt IXl
  4.  Eggerig , geb. te Balk [FR] op 07-06-1759, ovl. te Zutphen [GE], volgt IXm
  5.  Isabella Jacoba Aletta , geb. te Balk [FR] op 15-02-1761, ovl. (28 jaar oud) te Zutphen [GE] op 21-06-1789, begr. aldaar op 25-06-1789, otr. te Leeuwarden [FR] op 18-01-1787, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Jorwerd [FR] op 18-02-1787 met Cornelis Philippus Penning, zn. van Isack Penning en Philippina Maria Mesch, geb. te Delft [ZH] in 1757, ged. op 11-12-1757, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 03-10-1833. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Daniel , geb. te Balk [FR] op 03-12-1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 08-12-1763, volgt IXn
  7.  Louise Christina , geb. te Meppel [DR] in 1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30-10-1820, volgt IXo
  8.  Marie Aletta , tr. met Goodwijk Louis Renaud, zn. van Jean Leonard Renaud en Hester Fleury, geb. te Leeuwarden [FR] op 06-03-1741, ged. aldaar op 12-03-1741. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Daniel , volgt IXp
  10.  Frederica
  Paulus Ignatius Sluyterman, zn. van Seyno Sluyterman (cornet/ritmeester regiment generaal-0majoor Grovestins) en Aletta Maria van Baarsenburg, tr. (2) met Aylke/Aeilke Eiss Wiersma, geb. in 1720. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Paulus Ignatius Sluyterman, tr. (3) met Geertruijd van der Valk
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXl.  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIl), geb. te Balk [FR] op 24-01-1757, ged. op 30-01-1757, inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland, ovl. (81 jaar oud) te Workum [FR] op 28-01-1838, tr. (1) met Catharina Lycklama ŗ Nijeholt, dr. van Augustinus Lycklama ŗ Nijeholt en Elizabeth Hendriks van Heemstra, geb. op 09-12-1749, ovl. (63 jaar oud) op 01-01-1813. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Paulus Augustinus , geb. te Jorwerd [FR] op 08-12-1782, ovl. (45 jaar oud) te Workum [FR] op 23-11-1828. 
  Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman, tr. (2) met Janke Tietes van Hettinga Tromp, dr. van Tjitte Ages Tromp en Yed Jacobs de Jong
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno , geb. te Workum [FR] op 17-12-1816, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 09-06-1857, volgt Xu
  2.  Abigael Aletta , geb. te Leeuwarden [FR] op 08-02-1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27-12-1874, volgt Xv
  Janke Tietes van Hettinga Tromp, dr. van Tjitte Ages Tromp en Yed Jacobs de Jong, tr. (1) met Sijmen Hendriks Stoffels, geb. in 1771, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1814. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xu.  Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (IXl) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp, geb. te Workum [FR] op 17-12-1816, ged. aldaar op 20-12-1816, geneesheer, ovl. (40 jaar oud) te Sneek [FR] op 09-06-1857, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Schuttorf [NI, Duitsland] op 09-11-1846 met Berhardina Johanna Schlikker, dr. van ds. Harmannus Schlikker (predikant) en Anna Elzabena Tegelaar, geb. te Doniawerstal [FR] op 11-07-1813, ovl. (56 jaar oud) te Sneek [FR] op 07-01-1870. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. op 26-07-1847. 
  2.  Anna Elsabene , geb. te Sneek [FR] op 23-12-1848, volgt XIab
  3.  Lamoraal Albertus Aemelius , geb. te Sneek [FR] op 05-08-1850, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 02-11-1899, volgt XIac
  4.  Hermannus Syno , geb. te Sneek [FR] op 18-02-1852, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 14-06-1854. 
  5.  Gerhardus Jan , geb. te Sneek [FR] op 06-10-1853, kapitein ter zee bij Kon. Marine/ridder Orde Oranje-Nassau, ovl. (58 jaar oud) te Sneek [FR] op 15-06-1912. 
  6.  Fenna Margaretha , geb. te Sneek [FR] op 10-08-1855, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 22-02-1856. 
  7.  Albertus Aemelius Syno , geb. te Sneek [FR] op 06-07-1857, student geneeskunde, ovl. (22 jaar oud) te Groningen [GR] op 12-06-1880. 

XIab.  Anna Elsabene Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman (Xu) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker, geb. te Sneek [FR] op 23-12-1848, tr. (resp. 23 en ongeveer 33 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 24-07-1872 met Edo Floris Schlikker, zn. van Gerhard Schlikker (linnenhandelaar, fabrikant, bankier) en Gesina Elisabeth Rost, geb. te Schuttorf [NI, Duitsland] in 1839, fabrikant en grootbankier, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1926. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  dr. Gerhard

XIac.  Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemilius Syno Sluyterman (Xu) (geneesheer) en Berhardina Johanna Schlikker, geb. te Sneek [FR] op 05-08-1850, medicinae doctor/geneesheer, ovl. (49 jaar oud) te Workum [FR] op 02-11-1899, tr. (beiden 28 jaar oud) te Workum [FR] op 24-07-1879 met Eke Potma, dr. van Harmen Potma en Tjitske Tromp Sevensma, geb. te Workum [FR] op 20-05-1851, ovl. (81 jaar oud) te Haarlem [NH] op 10-02-1933. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske , geb. te Workum [FR] op 27-05-1880, volgt XIIan
  2.  Albertus Aemelius Syno , geb. te Workum [FR] op 08-02-1882, ovl. (72 jaar oud) op 20-06-1954, volgt XIIao
  3.  Harmannus (Harmen) , geb. te Workum [FR] op 28-04-1885, ovl. (75 jaar oud) op 21-06-1960, volgt XIIap
  4.  Bernardina Johanna , geb. te Workum [FR] op 25-03-1889, tr. met Henri de Raad, zn. van Jacques Henri de Raad (commissionair) en Petronella Ida Wilhelmina de Haas. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIan.  Tjitske Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIac) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 27-05-1880, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) te Workum [FR] op 27-07-1905 met Sjoerd Riemer van Eerde, zn. van ds. Albertus Egbert van Eerde (predikant te Workum en Olst) en Gelkje de Jong, geb. te Workum [FR] op 25-12-1872. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Albertus Egbert , geb. te Winschoten [GR] op 25-06-1906, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1973, volgt XIIIav
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Winschoten [GR] op 12-12-1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29-10-1975, volgt XIIIaw

XIIIav.  mr. Albertus Egbert van Eerde, zn. van Sjoerd Riemer van Eerde en Tjitske Sluyterman (XIIan), geb. te Winschoten [GR] op 25-06-1906, lid Hof van Justitie Willemstad, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1973, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) op 06-09-1937, (gesch. circa 1954) met Adriana Maria Roline Roijer, dr. van ir. Wilhelm Roijer (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford, geb. te Scotstown [Groot BrittaniŽ] op 19-03-1910, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 04-07-1980. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVak
  Adriana Maria Roline Roijer, dr. van ir. Wilhelm Roijer (scheepsbouwkundige) en jkvr Sara Hendrina Quarles van Ufford, tr. (2) met jkhr Willem de Savornin Lohman, geb. in 1895, inspecteur ter gen. thesaurie Ministerie van FinanciŽn. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIVak.  Afgeschermd , kind van mr. Albertus Egbert van Eerde (XIIIav) (lid Hof van Justitie Willemstad) en Adriana Maria Roline Roijer, relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Mary van Weel
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIIIaw.  Lamoraal Albertus Aemilius van Eerde, zn. van Sjoerd Riemer van Eerde en Tjitske Sluyterman (XIIan), geb. te Winschoten [GR] op 12-12-1910, ovl. (64 jaar oud) te Overveen [NH] op 29-10-1975, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op 24-05-1938 met Liesbeth Minke Scholte, dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde, geb. te Borger [DR] op 17-10-1913, ovl. (95 jaar oud) op 08-02-2009. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Abraham Jacobus Augustus , geb. en ovl. te Baflo [GR] op 25-08-1942. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  Liesbeth Minke Scholte, dr. van ds. Abraham Jacobus Augustus Scholte (predikant) en Dievertina Gesina van Eerde, tr. (2) met Freark Jan Bergstra, geb. in 1914, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 2001. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIao.  dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIac) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 08-02-1882, ovl. (72 jaar oud) op 20-06-1954, tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Dordrecht [ZH] op 06-05-1914 met Henriette Wilhelmina Moll, dr. van mr. Adriaan Anton Moll en Katharina Bodel Bienfait, geb. te Dordrecht [ZH] op 02-01-1890, ovl. (37 jaar oud) te Haarlem [NH] op 07-01-1927. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Catharina , geb. te Haarlem [NH] op 11-03-1917, ovl. (85 jaar oud) op 07-09-2002, volgt XIIIax
  2.  Afgeschermd
  3.  Adriaan Anton , geb. in 1921, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rhenen [UT] op 23-01-1946. 

XIIIax.  Johanna Catharina Sluyterman, dr. van dr. Albertus Aemelius Syno Sluyterman (XIIao) en Henriette Wilhelmina Moll, geb. te Haarlem [NH] op 11-03-1917, ovl. (85 jaar oud) op 07-09-2002, tr. met Christiaan Marie ten Kate, zn. van ds Reinier ten Kate (predikant te Idsegahuizen, Ruinen, Kolderveen en Dordrecht) en Maria Johanna Jacoba Oosterzee, ovl. op 24-05-2000. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , volgt XIVal
  2.  Reinier Warner , volgt XIVam
  3.  Maria Johanna Jacoba , tr. met Omas Es Saddik. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd , volgt XIVan

XIVal.  Afgeschermd , kind van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIax), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Geertruida Adriana van der Neut
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Seijno Geert Christiaan ten Kate, geb. te avereest [OV] op 30-10-1979, ovl. (ťťn dag oud) te Zwolle [GE] op 31-10-1979. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIVam.  Reinier Warner ten Kate, zn. van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIax), tr. met Johanna Margaretha Oomkes
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIVan.  Afgeschermd , kind van Christiaan Marie ten Kate en Johanna Catharina Sluyterman (XIIIax), relatie met Afgeschermd , kind van Afgeschermd en Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIIap.  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman, zn. van Lamoraal Albertus Aemelius Sluyterman (XIac) (medicinae doctor/geneesheer) en Eke Potma, geb. te Workum [FR] op 28-04-1885, substituut-griffier RB Leeuwarden van 20 november 1916 tot 3 november 1924, ovl. (75 jaar oud) op 21-06-1960, tr. (resp. 34 en 24 jaar oud) (1) te Schoterland [FR] op 14-11-1919, (gesch. te Zutphen [GE] op 04-07-1928) met Martha Marchina Johanna Kijlstra, geb. te Schoterland [FR] op 11-10-1895. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd , tr. met Simon Jan van Oostroom, zn. van Simon van Oostroom en Catharina Kromhout, geb. te Rotterdam [ZH] op 02-01-1906, ovl. (56 jaar oud) te Oegstgeest [ZH] op 01-10-1962. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Leeuwarden [FR] op 30-03-1922, ovl. (22 jaar oud) te Nijmegen [GE] op 19-09-1944. 
  Martha Marchina Johanna Kijlstra, tr. (2) met Marius Mispelblom Beijer, geb. in 1893. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  dr. Harmannus (Harmen) Sluyterman, tr. (2) met Anna Boch
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xv.  Abigael Aletta Sluyterman, dr. van Lamoraal Albertus Aemilius Sluyterman (IXl) (inspecteur accijnzen ter Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van friesland) en Janke Tietes van Hettinga Tromp, geb. te Leeuwarden [FR] op 08-02-1818, ovl. (56 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27-12-1874, tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) te Sneek [FR] op 22-09-1853 met Kasper Roelofs de Jong, zn. van Roelof Kaspar de Jong (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer, geb. te Stiens [FR] op 24-07-1817, notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21-02-1891. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fenna , geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21-10-1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, volgt XIad
  2.  Albertina Emilia , geb. te Hennaarderadeel [FR] op 05-06-1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], volgt XIae
  Kasper Roelofs de Jong, zn. van Roelof Kaspar de Jong (schoolmeester te Schiermonnikoog, moest ook 'navigatie of kunst der stuurlieden' onderrichten) en Vinnigje Jacobs Meyer, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Sneek [FR] op 02-11-1843 met Ruurdtje Droge, geb. in 1818, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 1845. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIad.  Fenna de Jong, dr. van Kasper Roelofs de Jong (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman (Xv), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21-10-1854, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1909, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Sneek [FR] op 13-03-1884 met Floris Gerard Kramp, zn. van Albertus Hendrik Kramp (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs, geb. te Amsterdam [NH] op 20-12-1848, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 29-06-1918. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Abigael Aletta , geb. te Amsterdam [NH] in 1889, volgt XIIaq
  2.  Albert Hendrik , geb. te Amsterdam [NH] op 18-09-1890, ovl. (54 jaar oud) te Si Rengo Rengo [IndonesiŽ] op 12-04-1945, tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) te Makasser [IndonesiŽ] op 07-12-1933 met Susanna Aberson, dr. van mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson en Maria Elisabeth Boogaard, geb. te Arnhem [GE] op 16-01-1893, ovl. (51 jaar oud) te Medan [SM, IndonesiŽ] op 12-12-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Floris Gerard Kramp, zn. van Albertus Hendrik Kramp (collecteur der Staatsloterij) en Jeanne Wilhelmine Buijs, tr. (1) met Geertruida Diderika Woldringh, geb. in 1852, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in 1882. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaq.  Abigael Aletta Kramp, dr. van Floris Gerard Kramp en Fenna de Jong (XIad), geb. te Amsterdam [NH] in 1889, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Leiden [ZH] op 03-04-1913 met mdr.dr. Willem George Frederik Borgerhoff Mulder, zn. van Winandus Joseph Borgerhoff Mulder (commies posterijen) en Wilhelmina Georgette Fredrica van Leeuwen, geb. te Alkmaar [NH] in 1889, vice-president Hof 's Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  mr. Winandus Joseph , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 11-02-1914, rechter, ovl. (78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 16-02-1992, tr. met Roelfien Lamberta Boonstra, dr. van ds. Jelte Boonstra (predikant, voorzitter provinciale synode NH-kerk) en Henderika Roelfina Prins, geb. te Dwingeloo [DR] op 29-12-1913, ovl. (92 jaar oud) te Velp [GE] op 27-10-2006. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIae.  Albertina Emilia de Jong, dr. van Kasper Roelofs de Jong (notaris te Sneek en rond 1861 te Wommels) en Abigael Aletta Sluyterman (Xv), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 05-06-1857, ovl. te 's-Gravenhage [ZH], tr. (resp. 34 en 38 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 18-06-1891 met Gerlof Bruch, zn. van Alexander Bruch en Geertje Lagerweij, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 26-07-1852, commies bij posterijen; directeur postkantoor. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Alexander Pieter , geb. circa 1892, student techniek. 

IXm.  Eggerig Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIl), geb. te Balk [FR] op 07-06-1759, ged. aldaar op 10-06-1759, kapitein-ingenieur per 30 januari 1782; vanaf 12 november 1768 kapitein-ingenieur Genie Reg. 688a, ovl. te Zutphen [GE], tr. met Gerarda Susanna Spengler
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Dorothea Louisa Carolina , geb. te Morra [FR] op 15-01-1783, ged. aldaar op 19-01-1783. 

IXn.  Daniel Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIl), geb. te Balk [FR] op 03-12-1763, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 08-12-1763, tr. met Catharina Hendrika Meijer
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Paulina Emilia Louisa , geb. te Hasselt [LI] op 30-01-1807, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 31-01-1875, volgt Xw
  2.  Hermanus Martinus Eggerig , geb. te Hasselt [LI] in 1809, militair, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Harderwijk [GE] op 04-01-1867. 

Xw.  Paulina Emilia Louisa Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXn) en Catharina Hendrika Meijer, geb. te Hasselt [LI] op 30-01-1807, naaister, ovl. (68 jaar oud) te Hasselt [LI] op 31-01-1875, tr. (resp. 26 en 35 jaar oud) op 19-04-1833 met Jan Breman, zn. van Jan Breman en Geertruij van der Horst, geb. te Hasselt [LI] op 28-01-1798, bakker/kalkbaas, ovl. (60 jaar oud) te Hasselt [LI] op 18-12-1858. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Daniel , geb. te Zalk [OV] in 1834, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Hasselt [LI] op 15-08-1846. 
  2.  Jan , geb. te Zalk [OV] op 07-11-1835. 
  3.  Catharina Pouwlina , geb. in 1841, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Hasselt [LI] op 28-10-1843. 
  4.  Catharina Hendrika , geb. te Hasselt [LI] in 1845, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) aldaar op 08-03-1862. 

IXo.  Louise Christina Sluyterman, dr. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIl), geb. te Meppel [DR] in 1768, ged. aldaar op 07-02-1768, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Leiden [ZH] op 30-10-1820, tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Jelsum [FR] op 13-03-1794 met Willem van Loo, onderluitenant, ovl. te Leeuwarden [FR] op 18-04-1805, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Louis Sluijterman van Loo, geb. op 21-09-1796, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12-09-1875, volgt Xx
  2.  N.N. , ovl. te Leeuwarden [FR] op 03-10-1794, begr. aldaar. 
  Louise Christina Sluyterman, otr. (2) op 26-02-1808, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 28 jaar oud) op 19-03-1808 met Derk/dirk Maaldrink, zn. van Martinus Maaldrink en Aaltje ter Steege, geb. te Deventer [OV] in 1779, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) aldaar op 11-04-1827. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xx.  mr. Willem Louis Sluijterman van Loo, zn. van Willem van Loo (onderluitenant) en Louise Christina Sluyterman (IXo), geb. op 21-09-1796, kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk, ovl. (78 jaar oud) te Ouddorp [ZH] op 12-09-1875, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) te Leiden [ZH] op 21-05-1827 met Margaretha Zeewoldt, dr. van Jacob Zeewoldt (kolonel/kapitein ter zee) en Esther Maria Berthon, geb. te Warnsveld [GE] op 30-09-1801, ged. Nederduits-gereformeerd aldaar op 25-10-1801, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 12-03-1878. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem , geb. in 1829, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20-01-1875. 
  2.  Esther Marie , geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24-05-1896, volgt XIaf
  3.  Frederica Henrietta , geb. in 1830, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heemstede [NH] op 12-10-1916. 
  4.  Louisa Christina , geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 09-06-1900, volgt XIag
  5.  Jacob , geb. te Schagen [NH] op 23-04-1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, volgt XIah
  6.  Isaac Elie Francois Berthon , geb. te Beverwijk [NH] op 28-01-1837, volgt XIai
  7.  Lamoraal Albertus Amelius , geb. te Beverwijk [NH] op 25-05-1839, volgt XIaj
  8.  Anna Hermina , geb. te Beverwijk [NH] op 12-10-1840, ovl. (58 jaar oud) te Heemstede [NH] op 07-02-1899. 
  9.  Paulina Abigael , geb. te Beverwijk [NH] op 29-03-1843, ovl. (65 jaar oud) te Heemstede [NH] op 15-01-1909. 
  10.  Elisabeth Esther , geb. te Beverwijk [NH] op 17-03-1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15-03-1881, volgt XIak

XIaf.  Esther Marie Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Leiden [ZH] in 1830, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Haarlem [NH] op 24-05-1896, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 42 jaar oud) te Beverwijk [NH] op 27-08-1867 met Frederik Eduard van Praag, zn. van Jacobus van Praag (rijksontvanger) en Anna Zwaantje Scheper, geb. te Haaksbergen [OV] in 1825, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Haarlem [NH] op 31-07-1886. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Margaretha , geb. te Haarlem [NH] op 05-11-1868, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 07-11-1943, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) op 06-07-1893, (gesch. te Haarlem [NH] op 08-09-1914) met Lodewijk Pieter NoŽ, zn. van Abraham NoŽ (koopman) en Jochemiena Hendrieka Maas, geb. te Haarlem [NH] op 05-11-1868, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 21-02-1948. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 59 jaar oud) (2) te 's-Gravenhage [ZH] op 07-10-1922 met Jacobus Wicherlink, zn. van Evert Johannes Wicherlink (koopman) en Jennigje van Assen, geb. te Zwolle [GE] op 15-07-1863, koopman, ovl. (84 jaar oud) te Haarlem [NH] op 21-02-1948. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna , geb. te Haarlem [NH] op 17-11-1870, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 23-01-1883. 

XIag.  Louisa Christina Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Schagen [NH] in 1831, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Nunspeet [GE] op 09-06-1900, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Beverwijk [NH] op 12-10-1857 met Rinse Koopmans, zn. van Klaas Koopmans (fabrikant; directeur assurantiegen.) en Antje Vander (ook Sander), geb. te Amsterdam [NH] in 1830, advocaat. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Nicolaas , geb. te Utrecht [UT] op 26-10-1858. 
  2.  Willem Louis , geb. te Haarlem [NH] in 1861, rijksontvanger, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Arnhem [GE] op 28-09-1939, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 27 jaar oud) te Tiel [GE] op 02-06-1897 met Reina Martina Heidenrijk, dr. van ds. Jacobus Hendrik Heidenrijk (predikant) en Maria Hubertina Vrancken, geb. te Tiel [GE] in 1869, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Voorburg [NB] op 10-04-1944. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Hermine , geb. in 1867, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19-03-1945, volgt XIIar

XIIar.  Anna Hermine Koopmans, dr. van Rinse Koopmans (advocaat) en Louisa Christina Sluijterman van Loo (XIag), geb. in 1867, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 19-03-1945, tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 26 jaar oud) te Gorinchem [ZH] op 28-09-1882 met Fredericus Johannes Homan Verhoef, zn. van Johannes Wilhelmus Verhoef (kapper) en Wilhelmina Christina Captijn, geb. te 's-Gravenhage [ZH] in 1856, 1e luitenant-ingenieur. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Wilhelmina Christina , geb. te Utrecht [UT] op 21-05-1894. 

XIah.  dr. Jacob Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Schagen [NH] op 23-04-1833, ovl. (75 jaar oud) aldaar in 1908, tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Rheden [GE] op 28-01-1869 met Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, dr. van Johannes Constantinus Hurrelbrinck Wurfbain en Philippina Maria Zweerts, geb. te Amsterdam [NH] op 07-06-1846, ovl. (83 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 02-09-1929. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Constance Marie , geb. te Nijmegen [GE] op 21-01-1872, volgt XIIas
  2.  Willem , geb. te Arnhem [GE] op 08-04-1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21-11-1956, volgt XIIat

XIIas.  Constance Marie Sluijterman van Loo, dr. van dr. Jacob Sluijterman van Loo (XIah) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, geb. te Nijmegen [GE] op 21-01-1872, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Arnhem [GE] op 10-09-1894, (gesch. te Amsterdam [NH] op 26-09-1913) met Jan Jacob Ketjen, zn. van mr. Jan Gerard Hendrik Bartyn Ketjen (kantonrechter) en Catharina Cornelia de Wetstein Pfister, geb. te Zierikzee [ZE] op 17-01-1870. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Wilhelmina , geb. te Doesburg [GE] op 17-08-1895. 
  2.  Henriette , geb. te Doesburg [GE] op 28-04-1899. 

XIIat.  Willem Sluijterman van Loo, zn. van dr. Jacob Sluijterman van Loo (XIah) en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, geb. te Arnhem [GE] op 08-04-1877, ovl. (79 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 21-11-1956, tr. met jkvr Adolphine van Alphen, dr. van jkhr Daniel Francois van Alphen en jkvr Adolphine Westpalm van Hoorn, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 31-05-1883, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 24-09-1967. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Antoinette Gertrude , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 26-04-1911, volgt XIIIay
  2.  Lamoraal Willem , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10-02-1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 03-11-1995, volgt XIIIaz
  3.  Adolf Alexander , geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-09-1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 03-01-1978, volgt XIIIba
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIIIay.  Antoinette Gertrude Sluijterman van Loo, dr. van Willem Sluijterman van Loo (XIIat) en jkvr Adolphine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 26-04-1911, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 13-09-1935 met ds. Jean de Rougemont, zn. van Jean Henri Frederic de Rougemont (professor theologie) en Sophie Rose Beatrice de Perrot, geb. te Neuchatel [Zwitserland] in 1909, predikant. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd

XIIIaz.  mr. Lamoraal Willem Sluijterman van Loo, zn. van Willem Sluijterman van Loo (XIIat) en jkvr Adolphine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 10-02-1913, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 03-11-1995, tr. (resp. 39 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 30-08-1952 met barones Susanne Civile Sophia van Lynden, dr. van baron Diederik Jan van Lynden en jkvr Louise Ernestine Baud, geb. in 1924, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 07-12-1991. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIIIba.  Adolf Alexander Sluijterman van Loo, zn. van Willem Sluijterman van Loo (XIIat) en jkvr Adolphine van Alphen, geb. te 's-Gravenhage [ZH] op 23-09-1916, ovl. (61 jaar oud) te Oakland County [Verenigde Staten] op 03-01-1978, tr. (26 jaar oud) te Jackson [Verenigde Staten] op 27-03-1943 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd

XIai.  Isaac Elie Francois Berthon Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 28-01-1837, directeur Haarlemsche Brood- en Meelfabriek, tr. (resp. 62 en ongeveer 47 jaar oud) te Abcoude [UT] op 19-10-1899 met Wilhelmina van Dijck, dr. van Pierre van Dijck (militair) en Elisabeth Visser (slijterse), geb. te Geertruidenberg [NB] in 1852. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Peter Willem , geb. te Amsterdam [NH] op 01-11-1881, tr. (resp. 45 en ongeveer 40 jaar oud) op 11-08-1927 met Anna Maria Josephina Hagedoren, dr. van Theodorus Franciscus Hagedoren en Christina Poels, geb. te Antwerpen [AN, BelgiŽ] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIaj.  Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo, zn. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 25-05-1839, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) te Alkmaar [NH] op 30-10-1867 met Anna de Lange, dr. van mr. Pieter Abraham de Lange (advocaat) en Trijntje Sybouts, geb. te Alkmaar [NH] op 28-10-1844, ovl. (71 jaar oud) te Haarlem [NH] op 19-01-1916. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Catharina , geb. te Heemstede [NH] op 05-01-1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-01-1908, volgt XIIau
  2.  Willem Louis , geb. te Heemstede [NH] op 23-03-1871, ovl. (75 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 23-05-1946, tr. (resp. 33 en ongeveer 41 jaar oud) te 's-Hertogenbosch [NB] op 10-05-1904 met Maria Agnes Brem, dr. van Pieter Brem en Sophie Holteren, geb. te Dulken [Duitsland] in 1862, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wassenaar [ZH] op 21-11-1942. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Catharina , geb. te Heemstede [NH] op 13-03-1876. 
  Anna de Lange, dr. van mr. Pieter Abraham de Lange (advocaat) en Trijntje Sybouts, tr. (2) met Jacob Josias de Lange, geb. in 1840, inspecteur, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1903. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIau.  Anna Catharina Sluijterman van Loo, dr. van Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo (XIaj) en Anna de Lange, geb. te Heemstede [NH] op 05-01-1869, ovl. (39 jaar oud) te Haarlem [NH] op 13-01-1908, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) te 's-Gravenhage [ZH] op 03-05-1900, (gesch. te Haarlem [NH] op 13-01-1908) met Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt, geb. te 's-Heerenberg [GE] op 27-08-1865, doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden, ovl. (61 jaar oud) te Bloemendaal [NH] op 08-06-1927. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Abraham , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16-04-1901, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1974, volgt XIIIbb
  2.  Anna , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 26-09-1902, verpleegster, ovl. (75 jaar oud) te Huizen [NH] op 21-02-1978. 
  3.  Johan Diederik , geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 07-10-1904, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 05-05-1949, volgt XIIIbc
  4.  Lamoraal Albertus Aemilius , geb. te Haarlem [NH] op 13-01-1908, juridisch student te Leiden, ovl. (21 jaar oud) te Arnhem [GE] op 18-12-1929. 
  Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van ds. Abraham Rutgers van der Loeff (predikant) en Johanna Diderika Hartevelt, tr. (resp. 49 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 04-09-1914 met Cornelia Ebelina Rutgers van der Loeff, geb. in 1873, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1937. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIbb.  Abraham Rutgers van der Loeff, zn. van Abraham Rutgers van der Loeff (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo (XIIau), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 16-04-1901, planter op Sumatra/VPRO-medewerker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1974, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Batavia [JA, IndonesiŽ] op 05-10-1928 met Hermine Gertrude Edwars van Muijen, dr. van Rutger van Muijen en Caroline Catherine Townsend, geb. te Padang [IndonesiŽ] op 15-06-1904. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd

XIIIbc.  drs. Johan Diederik Rutgers van der Loeff, zn. van Abraham Rutgers van der Loeff (doctor in de theologie/NH-predikant te o.a. Leiden) en Anna Catharina Sluijterman van Loo (XIIau), geb. te 's-Hertogenbosch [NB] op 07-10-1904, leraard wis- en natuurkunde gymnasium te Hilversum, ovl. (44 jaar oud) te Hilversum [NH] op 05-05-1949, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 16-05-1929 met Hanna van Essen, dr. van Johan Frederik van Essen (commissionair in effecten) en Jacoba Johanna Maria de Kanter, geb. te Amsterdam [NH] op 27-04-1905, ovl. (87 jaar oud) op 01-07-1992. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba Johanna Maria (Annette) , geb. te Hilversum [NH] op 30-01-1931, studeerde literatuur te Parijs, ovl. (53 jaar oud) op 26-02-1984, tr. met Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd

XIak.  Elisabeth Esther Sluijterman van Loo, dr. van mr. Willem Louis Sluijterman van Loo (Xx) (kantonrechter en later vrederechter te Beverwijk) en Margaretha Zeewoldt, geb. te Beverwijk [NH] op 17-03-1846, ovl. (34 jaar oud) te Apeldoorn [GE] op 15-03-1881, tr. met Adriaan Herman Halder, zn. van Jan Franciscus Halder (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange, geb. te Beverwijk [NH] op 19-10-1851, ovl. (38 jaar oud) te Voorburg [ZH] op 05-01-1890. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Franciscus , geb. te Apeldoorn [GE] op 07-03-1881, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 09-03-1881. 
  Adriaan Herman Halder, zn. van Jan Franciscus Halder (heel- en vroedmeester) en Agatha Margaretha de Lange, tr. (2) met Anna Antonia van de Kasteele, geb. in 1861. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXp.  Daniel Sluyterman, zn. van Paulus Ignatius Sluyterman (sous luitenant/kapitein/commandant van de lijfgardes van de friese stadhouder) en Abigael Becker (VIIIl), majoor, tr. met Louise Christina Katwinkel
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Abigael Dorothea , geb. te Leeuwarden [FR] op 14-09-1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, volgt Xy
  2.  Jan Willem , geb. te Leeuwarden [FR] op 03-01-1788, ged. aldaar op 11-01-1788. 
  3.  Isabella Jacoba , geb. te Arnhem [GE] op 17-06-1791, volgt Xz
  4.  Hendrik Otto , geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 07-12-1845, volgt Xaa
  5.  Sara Jacoba , geb. te Hoorn [FR] op 15-10-1797, volgt Xab

Xy.  Abigael Dorothea Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXp) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Leeuwarden [FR] op 14-09-1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Hasselt [LI] in 1863, tr. (resp. 40 en 25 jaar oud) te Hasselt [LI] op 15-10-1825 met Francois Schippers, zn. van Timen Schippers (schipper) en Jennigjen Buter, geb. te Hasselt [LI] op 23-03-1800, schippersknecht. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Francina Adriana , geb. te Hasselt [LI] in 1822, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te avereest [OV] op 14-09-1844. 

Xz.  Isabella Jacoba Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXp) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Arnhem [GE] op 17-06-1791, tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) te Hasselt [LI] op 04-11-1818 met Lubbertus Ramhorst, zn. van Lucas Jan Ramhorst en Johanna Neervoord, geb. te Zwolle [GE] op 23-12-1800, factoor/korporaal. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Daniel Carel , geb. te Harderwijk [GE] op 11-12-1821. 

Xaa.   Hendrik Otto Sluyterman (Sluijterman22), zn. van Daniel Sluyterman (IXp) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Geertruidenberg [NB] in 1795, wachtmeester, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Arnhem [GE] op 07-12-1845, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 34 jaar oud) te Arnhem [GE] op 26-09-1832 met Hendrika van Balgooijen (van Ballengooijen22), dr. van Jan van Balgooijen en Aalbertje Hermina van Kortelenburg, geb. te Waardenburg [GE] in 1798, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Arnhem [GE] op 07-02-1885. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Alberta Hermina , geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-11-1901, volgt XIal
  2.  Daniel , geb. te Arnhem [GE] op 29-05-1829, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 25-01-1830. 
  3.  Louisa Catharina , geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Soest [UT] op 10-01-1919, volgt XIam
  4.  Daniel , geb. te Arnhem [GE] in 1839, ovl. (ongeveer 14 maanden oud) aldaar op 24-02-1840. 
  5.  Abigael Dorothea , geb. te Arnhem [GE], ovl. aldaar op 02-05-1842. 
  Hendrika van Balgooijen, dr. van Jan van Balgooijen en Aalbertje Hermina van Kortelenburg, tr. (2) met Leendert Benediktus Daaleman, geb. in 1789. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIal.  Alberta Hermina Sluyterman, dr. van Hendrik Otto Sluyterman (Xaa) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen, geb. te Neerijnen [GE] in 1825, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-11-1901, tr. (resp. ongeveer 31 en 22 jaar oud) te Utrecht [UT] op 29-04-1857 met Jacobus Vos, zn. van Pieter Vos en Margaretha Mulder, geb. te Utrecht [UT] op 23-06-1834, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 25-07-1901. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter Jacobus , geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 27-02-1891, volgt XIIav
  2.  Jacobus , geb. te Utrecht [UT] op 18-02-1860, ovl. (8 jaar oud) aldaar op 25-02-1868. 
  3.  Margaretha , geb. te Utrecht [UT] op 08-01-1863, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 03-02-1949, tr. (beiden 30 jaar oud) te Utrecht [UT] op 09-08-1893 met Jan Ket, zn. van Jan Ket en Albertina Hommes, geb. te Utrecht [UT] op 28-03-1863, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 06-11-1941. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan Hendrik Otto , geb. te Utrecht [UT] op 08-01-1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11-10-1946, volgt XIIaw
  5.  Hendrika , geb. te Utrecht [UT] op 20-04-1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16-12-1943, volgt XIIax

XIIav.  Pieter Jacobus Vos, zn. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIal), geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 27-02-1891, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 14-09-1881 met Maria Elisabeth Sakkers, dr. van Johannes Sakkers en Johanna Juliana van Rijn, geb. te Utrecht [UT] op 15-06-1858, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 20-09-1920. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jacobus Johannes , geb. te Utrecht [UT] op 02-07-1882, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 28-03-1940, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-09-1916 met Hendrika Terhaak, dr. van Gerrit Terhaak en Elisabeth Maria Christoffelina Kleberg, geb. te Alkmaar [NH] op 11-08-1885, ovl. (53 jaar oud) te Utrecht [UT] op 02-04-1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Pieter Jacobus , geb. te Utrecht [UT] op 05-01-1884, ovl. (41 jaar oud) aldaar op 23-06-1925. 
  3.  Pieter Jacobus , geb. te Utrecht [UT] op 22-04-1885, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 12-04-1888. 
  4.  Maria Elisabeth , geb. te Utrecht [UT] op 02-12-1887, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 17-03-1889. 
  5.  Pieter Jacobus , geb. te Utrecht [UT] op 13-06-1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 14-11-1892. 

XIIaw.  Jan Hendrik Otto Vos, zn. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIal), geb. te Utrecht [UT] op 08-01-1863, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 11-10-1946, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-01-1891 met Cornelia Petronella Houdijk, dr. van Hendrikus Gerardus Houdijk en Petronella van der Weert, geb. te Utrecht [UT] op 19-05-1869, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 05-12-1929. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacobus Hendrikus , geb. te Utrecht [UT] op 16-11-1891, volgt XIIIbd
  2.  Petronella Catharina , geb. te Utrecht [UT] op 27-09-1893, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Eemnes [UT] op 07-08-1919 met Hendrik Dop, zn. van Jan Gosen Dop en Gerritje Kuiper, geb. te Eemnes [UT] op 23-12-1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Neeltje , geb. te Utrecht [UT] op 04-01-1903, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-10-1928 met Anthonius Johannes Commu, zn. van Gerrit Commu (politieagent) en Allegonda Mulder, geb. te Utrecht [UT] in 1904. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIbd.  Jacobus Hendrikus Vos, zn. van Jan Hendrik Otto Vos (XIIaw) en Cornelia Petronella Houdijk, geb. te Utrecht [UT] op 16-11-1891, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 28-03-1917 met Anthonia Lith, dr. van Jacobus Lith en Jacoba Stephana Roerebach, geb. te Utrecht [UT] op 13-11-1892. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Hendrik Otto , ovl. te Utrecht [UT] op 06-09-1945. 

XIIax.  Hendrika Vos, dr. van Jacobus Vos en Alberta Hermina Sluyterman (XIal), geb. te Utrecht [UT] op 20-04-1865, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 16-12-1943, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12-08-1891 met Gijsbertus Jan van den Ham, zn. van Ambrosius van den Ham en Anthonia Hol, geb. te Utrecht [UT] op 28-02-1868, militair, ovl. (63 jaar oud) te Utrecht [UT] op 22-03-1931. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacobus , geb. te Jutphaas [UT] op 31-12-1892, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 09-02-1921 met Maria Berendina Mulder, dr. van Hendrikus Mulder (daghuurder) en Geertje Pannekoek, geb. te Voorst [GE] in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Ambrosius , geb. te Utrecht [UT] op 23-01-1894. 
  3.  Wilhelmina Albertha , geb. in 1896, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-02-1915. 
  4.  Ambrosius Gijsbertus , geb. te Jutphaas [UT] op 02-04-1897. 
  5.  Hendrika Gijsberta , geb. te Jutphaas [UT] op 09-06-1898, tr. (beiden 30 jaar oud) op 24-01-1929 met Johannes Jacobus van der Lingen, zn. van Johannes van der Lingen en Elisabeth de Bie, geb. te Utrecht [UT] op 25-11-1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ambrosius Antonius , geb. te Jutphaas [UT] op 19-09-1899, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 28-12-1899. 
  7.  Antonia , geb. te Jutphaas [UT] op 11-03-1901, ovl. (6 weken oud) aldaar op 27-04-1901. 
  8.  Gijsbertus Ambrosius , geb. in 1903, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 16-12-1903. 
  9.  Antonius , geb. in 1906, ovl. (minder dan ťťn jaar oud) te Jutphaas [UT] op 07-10-1906. 
  10.  Gijsbertus Ambrosius , geb. in 1906, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Woudenberg [UT] op 30-06-1942. 

XIam.  Louisa Catharina Sluyterman, dr. van Hendrik Otto Sluyterman (Xaa) (wachtmeester) en Hendrika van Balgooijen, geb. te Arnhem [GE] circa 1834, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Soest [UT] op 10-01-1919, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) te Arnhem [GE] op 08-03-1855 met Hendrik Christiaan Kappers, zn. van Gijsbertus Kappers en Louise Cornierra van den Berg, geb. te Grave [NB] in 1830. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Hendrika Louisa , geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22-09-1891, volgt XIIay
  2.  Louise Gijsberta , geb. in 1857, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Utrecht [UT] op 13-02-1941, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-06-1884 met Elbert van Essen, zn. van Hendrik Evert Jan van Essen en Geertje Sillen van Broek, geb. te Nijkerk [GE] in 1855, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Soest [UT] op 21-12-1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna Catharina , geb. te Utrecht [UT] op 30-07-1859, volgt XIIaz
  4.  Ottelina Antoinette , geb. in 1861, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Utrecht [UT] op 03-11-1862. 
  5.  Doodgeb. kind , geb. te Utrecht [UT] op 29-05-1863. 
  6.  Maria Johanna , geb. in 1864, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-11-1867. 
  7.  Sophia Frederika Mathilda , geb. in 1868, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Utrecht [UT] op 04-05-1874. 
  8.  Jan Gijsbertus , geb. te Nijmegen [GE] op 23-11-1869, ovl. (24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 21-05-1894. 
  9.  Hendrik Otto , geb. te Nijmegen [GE] op 30-11-1872, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 07-03-1934, tr. (resp. 21 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 02-05-1894 met Christina Anna Maria de Haas, dr. van Gerrit de Haas en Eva Konst, geb. te Utrecht [UT] in 1858, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 06-12-1922. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 53 en 49 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 06-01-1926 met Hendrica Johanna Bakker, dr. van Marinus Pieter Bakker en Johanna Lobel, geb. te Utrecht [UT] op 01-03-1876, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 26-02-1955. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIay.  Hendrika Louisa Kappers, dr. van Hendrik Christiaan Kappers en Louisa Catharina Sluyterman (XIam), geb. te Utrecht [UT] in 1856, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) aldaar op 22-09-1891, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 15-01-1879 met Arnold Heesbeen, zn. van Adrianus Heesbeen en Willemina Christina Gevers, geb. te Hatert [GE] circa 1854, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht [UT] op 12-06-1886. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriaan , geb. te Bergambacht [ZH] op 29-10-1878, ovl. (4 maanden oud) te Utrecht [UT] op 15-03-1879. 
  2.  Wilhelmina Louise Hendrika , geb. te Utrecht [UT] op 04-01-1880, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 08-06-1958, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 27-05-1903 met Albertus Hendrikus van den Berg, zn. van Albertus van den Berg en Sara Papendorp, geb. te Utrecht [UT] in 1879, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) aldaar op 18-06-1943. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 64 en 65 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 17-05-1944 met Gerrit Valkenburg, zn. van Gerrit Valkenburg en Adriana Smitskamp, geb. te Utrecht [UT] op 11-02-1879, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 26-06-1960. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Hendrik Christianus , geb. te Utrecht [UT] op 01-06-1882, volgt XIIIbe
  4.  Arnold Wilhelm Bernardus , geb. te Utrecht [UT] op 26-06-1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 06-03-1960, volgt XIIIbf

XIIIbe.  Jan Hendrik Christianus Heesbeen, zn. van Arnold Heesbeen en Hendrika Louisa Kappers (XIIay), geb. te Utrecht [UT] op 01-06-1882, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Utrecht [UT] op 18-07-1906 met Johanna Adriana Visser, dr. van Gerrit Jacobus Visser en Gerarda Wilhelmina van Leeuwensteijn, geb. te Utrecht [UT] op 26-07-1887. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Jacobus , geb. te Utrecht [UT] in 1907, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 20-10-1927 met Willy de Graaf, dr. van Willem de Graaf en Anna Melchers, geb. te Amsterdam [NH] in 1909. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIIbf.  Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, zn. van Arnold Heesbeen en Hendrika Louisa Kappers (XIIay), geb. te Utrecht [UT] op 26-06-1884, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 06-03-1960, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) te Utrecht [UT] op 12-11-1913 met Johanna Gijsberta Vermaak, dr. van Gijsbertus Wilhelmus Vermaak en Johanna Jacoba van Boeschoten, geb. te Utrecht [UT] op 28-12-1885, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 20-10-1920. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Doodgeb. kind , geb. te Utrecht [UT] op 20-10-1920. 
  Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) (2) te Utrecht [UT] op 14-07-1921 met Helena Aletta Bliek, dr. van Johannes Jacobus Bliek en Johanna Helena Mellie, geb. te Utrecht [UT] op 09-04-1885. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIIaz.  Johanna Catharina Kappers, dr. van Hendrik Christiaan Kappers en Louisa Catharina Sluyterman (XIam), geb. te Utrecht [UT] op 30-07-1859, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Utrecht [UT] op 20-12-1882 met Anthonie Ernst Oudraad, zn. van Gerrit Oudraad (fortificatie-opzichter) en Maria Wilhelmina van Oosterom, geb. te Coevorden [DR] op 25-03-1858, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht [UT] op 10-03-1920. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Hendrik C. , geb. te Utrecht [UT] in 1884, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) te Woerden [ZH] op 17-08-1916 met Maria Geertruida Peeters, dr. van Jacobus Johannes Franciscus Peeters en Berendina Lindeboom, geb. te Zwolle [GE] in 1887. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Willemina , geb. te Utrecht [UT] in 1884, ovl. aldaar op 20-04-1884. 
  3.  Gerrit Jan , geb. te Utrecht [UT] op 11-08-1885. 

Xab.  Sara Jacoba Sluyterman, dr. van Daniel Sluyterman (IXp) (majoor) en Louise Christina Katwinkel, geb. te Hoorn [FR] op 15-10-1797, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) te Hasselt [OV] op 01-06-1818 met Jasper Schippers, zn. van Tijmen Schippers en Jannegje Buter, geb. te Hasselt [OV] op 02-10-1793. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina Wilhelmina Abigael , geb. te Hasselt [OV] in 1819, naaister, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) te Hasselt [OV] op 12-08-1852 met Meindert ten Brink, zn. van Hendrikus Martinus ten Brink en Aaltje Schreur, geb. te Hasselt [OV] in 1825, zeevarende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannegje , geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te avereest [OV] op 28-03-1862, volgt XIan
  Sara Jacoba Sluyterman, tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) (2) te Hasselt [OV] op 22-03-1827 met Teunis Metzelaar, zn. van Teunis Metzelaar en Jannetje Teunebreijer, geb. te Dirksland [ZH] op 28-11-1792. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

XIan.  Jannegje Schippers, dr. van Jasper Schippers en Sara Jacoba Sluyterman (Xab), geb. te Hasselt [OV] in 1823, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te avereest [OV] op 28-03-1862, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te avereest [OV] op 28-03-1846 met Johan Frederik Verhezen, zn. van N.N. N.N. en Elisabeth Sophia Verhezen, geb. te Middelburg [ZE] in 1819. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Elizabeth , geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13-12-1942, volgt XIIba
  2.  Sara Jacoba , geb. te avereest [OV] in 1861, ovl. (ongeveer 13 maanden oud) aldaar op 08-01-1862. 

XIIba.  Elizabeth Verhezen, dr. van Johan Frederik Verhezen en Jannegje Schippers (XIan), geb. te avereest [OV] in 1853, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Enschede [OV] op 13-12-1942, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 33 jaar oud) te Enschede [OV] op 07-02-1884 met Johannes de Voer, zn. van Joseph de Voer en Franciska Maria Bluimers, geb. te Tubbergen [OV] in 1850, koopman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Gennep [LI] op 01-06-1916. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jansje Jacoba , geb. te Almelo [OV] in 1881, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Enschede [OV] op 24-10-1901, (gesch. op 17-06-1924) met Menne Kramer, zn. van N.N. N.N. en Aiske Kramer, geb. te Grootegast [GR] in 1881. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Franciscus , geb. te Lonneker [OV] in 1884, logementhouder, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Enschede [OV] op 14-08-1935, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar oud) te Oldenzaal [OV] op 12-04-1906 met Anna Maria van den Berg, dr. van Johan Ernst van den Berg en Johanna Frederika Rouwen, geb. te Goor [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johan Frederik , geb. te Enschede [OV] in 1888, koopman, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Enschede [OV] op 26-05-1910 met Maria Battels, dr. van Friederich Battels (muzikant) en Willemina Catharina Schaffer, geb. te Enschede [OV] in 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Elisabeth , geb. te Lichtenvoorde [GE] in 1890, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Enschede [OV] op 11-04-1912 met Herman Gradus Marinus Jan Rillman, zn. van Paul Anton Rillman (huisschilder) en Johanna Antonia Wiggers, geb. te Enschede [OV] in 1889, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Enschede [OV] op 18-05-1922 met Marinus Karel Johan Lodewijk ten Voorde, zn. van Gerrit Jan ten Voorde en Johanna Elisabeth Rillman, geb. te Enschede [OV] in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willemina Catharina , geb. te Enschede [OV] in 1893, tr. met Johannes Petrus Baars, zn. van Theodorus Baars en Catharina Bollen, geb. te Doesburg [GE] in 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIo.  Jacob Becker, zn. van Floris Becker (VIh) (advocaat/rentmeester van het convent van Sint Paulus en Costbroek) en Maria de Vrij, ged. te Utrecht [UT] op 02-08-1694, ovl. (60 jaar oud) te Stevensweert [LI], begr. op 29-03-1755, tr. (1) met Sara Spiering, dr. van mr. Willem Hendrik Spiering en Sara Maria van der Bergh, geb. te Nijmegen [GE] op 05-07-1707, ovl. (76 jaar oud) te Ijsselstein [UT] op 02-06-1784. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  FranÁois Ewoud , geb. in 1735, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1795. 
  2.  Jacoba , geb. in 1742, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1802. 
  3.  Hendrik , ovl. in 1752, begr. te Stevensweert [LI] in 1752. 
  4.  Flora , ovl. in 1754, begr. te Stevensweert [LI] in 1754. 
  5.  Wilhelmina Sara Maria
  6.  Cornelis Carel
  Jacob Becker, tr. (2) met Merrichie van Pylsweert
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Adriaen Florisz Raap, zn. van Floris Adriaansz Raap (IVa) (lakenkoper) en Catharina Jacobsdr. Verhult [Verhulst], ged. te Amsterdam [NH] op 07-09-1631, ovl. (70 jaar oud) te Gorinchem [ZH], begr. aldaar op 28-08-1702, otr. te Amsterdam [NH] op 19-11-1661, tr. (resp. ongeveer 30 en 26 jaar oud) op 06-12-1661 met Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries, dr. van David Davidsz de Vries (zeilmaker) en Teunken Frans des Plancques, geb. te Gorinchem [ZH] I 1635, ged. Hervormd aldaar op 22-02-1635, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 02-09-1700. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Cathrina , ged. te Amsterdam [NH] op 17-09-1662. 
  2.  Floris Adriaansz , ged. te Gorinchem [ZH] op 06-11-1663, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20-02-1737, volgt VIi
  3.  Pieter Adriaansz , geb. te Gorinchem [ZH] op 06-03-1665, ged. aldaar op 06-03-1665, ovl. (minstens 39 jaar oud) aldaar na 1704. 
  4.  Anthonetta Adriaansdr , geb. te Gorinchem [ZH] I 1666, ged. aldaar op 30-04-1666, ovl. aldaar op 22-05-1666. 
  5.  David Adriaansz , ged. te Gorinchem [ZH] op 06-04-1667, ovl. (5 jaar oud) aldaar I 1672. 
  6.  Catharina Adriaansdr , ged. te Gorinchem [ZH] op 06-06-1668, ovl. (32 jaar oud) aldaar I 1700, begr. op 26-08-1700. 
  7.  Anthony Adriaansz , ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 28-09-1670, ovl. (minstens 67 jaar oud) te Bordeaux [33, Frankrijk] na 1738, volgt VIj
  8.  Adriaan Adriaansz , ged. te 's-Gravenhage [ZH] op 22-11-1671, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Gorinchem [ZH] in 10-1749, volgt VIk
  9.  Francois Adriaansz , ged. te Gorinchem [ZH] op 08-05-1674, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) circa 1730. 
  10.  Sophia Adriaansdr , ged. te Gorinchem [ZH] op 13-09-1676. 
  11.  Anna Adriaansdr , ged. te Gorinchem [ZH] op 14-01-1678, ovl. (6 maanden oud) aldaar R 08-1678. 

VIi.  Floris Adriaansz Raap, zn. van Adriaen Florisz Raap (Vd) en Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries, ged. te Gorinchem [ZH] op 06-11-1663, Medicine dokter, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Loenen a/d Vecht [UT] op 20-02-1737, begr. te Vreeland [UT] op 27-02-1737, relatie (1) met Hendreyntje Jans, geb. circa 1670, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) circa 1736. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Adrianus Floris , geb. op 07-02-1709, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24-09-1797, volgt VIIp
  Floris Adriaansz Raap, tr. (2) met Trijntje Sybes, geb. R 1680, ovl. (60 jaar oud) R 1740. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIp.   Adrianus Floris Raap, zn. van Floris Adriaansz Raap (VIi) (Medicine dokter) en Hendreyntje Jans, geb. op 07-02-1709, Mr. pruikemaker, ovl. (88 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24-09-1797, begr. aldaar op 02-10-1797, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 45 jaar oud) (1) in 1730 met Anna Catharina Hendrix (Anna Catrijn23) Wiersma, dr. van Martsen Syardes en Hendrik? Wiersma?, ged. te Wirdum [FR] op 25-01-1685, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Leeuwarden [FR] circa 01-1751, begr. aldaar op 24-01-1751. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Catharina Hendrix Wiersma, dr. van Martsen Syardes en Hendrik? Wiersma?, otr. (1) te Leeuwarden [FR] op 23-07-1718, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) te Goutum [FR] op 30-10-1718, kerk.huw. aldaar op 30-10-1718 met Jacobus Chaban [Schebaan] [Chabanes], zn. van Reinier Chaban (mr. pruikmaker) en Catharine la Place, ged. Waals Hervormd te Leeuwarden [FR] op 24-06-1694, begr. aldaar op 26-12-1729. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Reijnier Chaban, ged. te Amsterdam [NH] op 19-06-1715. 
  2.  Hendricus Chaban, ged. te Amsterdam [NH] op 31-10-1716. 
  3.  Trijntje Chaban, ged. te Amsterdam [NH] op 10-11-1717. 
  4.   Jacoba Chaban [Chabanus] [Seban], ged. te Leeuwarden [FR] op 27-09-1719, tr. met Stephanus Gerrits Rosier, zn. van Gerrit Stephanus Rosier (koopman bij de molen) en Helena Hoochveen [Hogeveen], 24, ged. te Dronrijp [FR] op 15-07-1725, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Westdongeradeel [FR] op 20-08-1812. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Magdalena Chaban, ged. te Leeuwarden [FR] op 04-11-1725. 
  6.  Maria Chaban, ged. te Leeuwarden [FR] op 06-02-1729, otr. (ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 24-11-1758, tr. met Henderik Herder. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  Adrianus Floris Raap, otr. (2) te Leeuwarden [FR] op 28-04-1752, tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 15-05-1752, kerk.huw. aldaar op 14-05-1752 met Rinske Sybrens Faber, geb. op 31-10-1722, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24-10-1805, begr. aldaar op 30-10-1805. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Agatha Wilhelmina , geb. te Leeuwarden [FR] op 14-01-1753, ged. aldaar op 17-01-1753. 
  2.  Sybren , geb. te Leeuwarden [FR] op 14-01-1753, ged. aldaar op 17-01-1753, ovl. (13 dagen oud) aldaar op 27-01-1753, begr. aldaar op 28-01-1753. 
  3.  Aggaeus , geb. te Leeuwarden [FR] in 06-1754, ged. aldaar op 26-06-1754, ovl. (16 dagen oud) aldaar in 07-1754, begr. aldaar op 10-07-1754. 
  4.  Gertie Adrianus , geb. te Leeuwarden [FR] in 06-1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10-08-1826, volgt VIIIm
  5.  Henricus Adrianus , geb. te Leeuwarden [FR] op 18-07-1757, ovl. (69 jaar oud) te Dantumawoude [FR] op 15-09-1826, volgt VIIIn
  6.  Sybren , geb. te Leeuwarden [FR] op 04-02-1759, ged. aldaar op 11-02-1759, ovl. (18 jaar oud) aldaar in 05-1777, begr. aldaar op 15-05-1777. 
  7.  Doetje Adrianus , geb. te Leeuwarden [FR] op 07-01-1762, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 01-01-1808, volgt VIIIo

VIIIm.  Gertie Adrianus Raap, dr. van Adrianus Floris Raap (VIIp) (Mr. pruikemaker) en Rinske Sybrens Faber, geb. te Leeuwarden [FR] in 06-1755, ged. aldaar op 09-07-1755, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 10-08-1826, otr. te Leeuwarden [FR] op 18-07-1788, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 03-08-1788, kerk.huw. aldaar op 03-08-1788 met Johannes Johannes Felkers, zn. van Johannes Adolf Felkers en Nieske Gerrijts, geb. te Leeuwarden [FR] op 13-01-1758, ged. aldaar op 13-01-1758, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 11-09-1817. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Rinske Johannes , geb. te Ijlst [FR] op 20-07-1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21-10-1869, volgt IXq
  2.   Sybren Johannes (Sijbren27) , geb. te Harlingen [FR] op 22-09-1790, ovl. (54 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 27-12-1844, volgt IXr
  3.  Nieske , geb. te Harlingen [FR] op 28-08-1792, ged. aldaar op 11-09-1792, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 02-10-1794. 
  4.  Nieske , geb. te Leeuwarden [FR] op 02-10-1794, ged. aldaar op 19-10-1794, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 09-05-1860. 
  5.  Adriana Flora , geb. te Stavoren [FR] op 16-07-1798, ovl. (27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20-08-1825, volgt IXs

IXq.   Rinske Johannes Felkers (Velkes25, Velkers26), dr. van Johannes Johannes Felkers en Gertie Adrianus Raap (VIIIm), geb. te Ijlst [FR] op 20-07-1789, ged. aldaar op 09-08-1789, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 21-10-1869, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 08-04-1810 met Willem Johannes Jager, zn. van Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles Donia, geb. te Harlingen [FR] op 05-02-1785, ged. Nederlands Hervormd aldaar op 06-03-1785, slager, ovl. (64 jaar oud) te Harlingen [FR] op 07-10-1849. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Sybrandus Willems , geb. te Harlingen [FR] op 09-04-1812, volgt Xac
  2.  Jacobus Willems , geb. te Harlingen [FR] op 22-10-1813, volgt Xad
  3.  Geertruyda Willems , geb. te Harlingen [FR] op 15-10-1815, volgt Xae
  4.  Trijntje Willems , geb. te Harlingen [FR] op 18-07-1818, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 15-09-1860, volgt Xaf
  5.  Johannes Willems , geb. te Harlingen [FR] op 06-06-1820, volgt Xag
  6.  Baukje Willems , geb. te Harlingen [FR] op 12-01-1823, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 08-03-1915, volgt Xah
  7.  Adrianus Willems , geb. te Harlingen [FR] op 25-09-1824, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 17-12-1828. 
  8.  Dirk Willems , geb. te Harlingen [FR] op 18-08-1826, ovl. (21 jaar oud) te Ostzee [Denemarken] op 20-04-1848. 
  9.  Rinske Willems , geb. te Harlingen [FR] op 03-02-1834, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 07-02-1834. 

Xac.  Sybrandus Willems Jager, zn. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXq), geb. te Harlingen [FR] op 09-04-1812, vleeshouwer, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Harlingen [FR] op 06-03-1834 met Ybeltje Feddes Buisman, dr. van Fedde Buisman en Anna Anthonys Volkhiemer, geb. te Harlingen [FR] op 18-12-1813, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 02-08-1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rinske Sybrandus , geb. te Harlingen [FR] op 02-02-1834, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 07-02-1834. 
  2.  Willem Sybrandus , geb. te Harlingen [FR] op 08-01-1835, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 08-04-1881. 
  3.  Fedde Sybrandus , geb. te Harlingen [FR] op 31-12-1835, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1877, volgt XIao
  4.  Klaas Sybrandus , geb. te Harlingen [FR] op 16-11-1837, volgt XIap

XIao.  Fedde Sybrandus Jager, zn. van Sybrandus Willems Jager (Xac) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman, geb. te Harlingen [FR] op 31-12-1835, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1877, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-11-1861 met Cornelia Helena Janse, dr. van Leendert Jans Janse (timmerman) en Geertje Dirks Buisman, geb. te Amsterdam [NH] op 09-02-1839. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Geertruida Helena , geb. te Harlingen [FR] op 24-03-1863, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 06-12-1864. 
  2.  Geertruida Helena , geb. op 06-12-1864. 
  Cornelia Helena Janse, dr. van Leendert Jans Janse (timmerman) en Geertje Dirks Buisman, tr. (resp. 38 en 44 jaar oud) (2) te Harlingen [FR] op 14-06-1877 met Hessel van der Vorm, zn. van Elias van der Vorm en Tettje Hessels Tigchelaar, geb. te Harlingen [FR] op 04-05-1833, ovl. (82 jaar oud) te De Glind [GE] op 02-09-1915. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ybeltje , geb. te Harlingen [FR] op 03-05-1879. 
  2.  Eleias , geb. te Harlingen [FR] op 28-04-1881. 

XIap.  Klaas Sybrandus Jager, zn. van Sybrandus Willems Jager (Xac) (vleeshouwer) en Ybeltje Feddes Buisman, geb. te Harlingen [FR] op 16-11-1837, vleeshouwer, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Den Helder [NH] op 05-09-1861 met Johanna Hermina Meerens, dr. van Matthijs Meerens (sjouwerman/bewaarder bij marine) en Petronella Hermina Wiedeman, geb. te Den Helder [NH] op 23-12-1834. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Ferdinand , geb. te Harlingen [FR] op 01-11-1864. 

Xad.  Jacobus Willems Jager, zn. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXq), geb. te Harlingen [FR] op 22-10-1813, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Harlingen [FR] op 10-07-1839 met Margjen Roelofs Nolles, dr. van Roelof Tjeerds Nolles (kapitein van kofschip Tromp) en Joltje Dirks Noorderwerf, geb. te Woudsend [FR] op 09-07-1815. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Jacobus , geb. te Harlingen [FR] op 02-11-1840, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 11-11-1869 met Sijke Franses Rikkers, dr. van Frans Gerrits Rikkers (suppoost) en Antje Jans van Glinstra, geb. te Harlingen [FR] op 13-09-1837. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Joltje Jacobus , geb. te Wymbritseradeel [FR] op 02-04-1843, volgt XIaq

XIaq.  Joltje Jacobus Jager, dr. van Jacobus Willems Jager (Xad) en Margjen Roelofs Nolles, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 02-04-1843, tr. (resp. 32 en 36 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 03-07-1875 met Luitzen Tymens Verwer, zn. van Tymen Luitzens Verwer en Ytje Willems Pot, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 18-10-1838. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Tijmen Luitzens , geb. te Amsterdam [NH] op 27-06-1884, volgt XIIbb

XIIbb.  Tijmen Luitzens Verwer, zn. van Luitzen Tymens Verwer en Joltje Jacobus Jager (XIaq), geb. te Amsterdam [NH] op 27-06-1884, Smid, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 06-11-1907 met Adriana Francijse Kramers, dr. van Elias Kramers (schilder) en Wilhelmina Dekker, geb. te Sloten [NH] op 28-11-1885. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Luitzen Tijmens , geb. te Amsterdam [NH] op 30-04-1908, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Rijswijk [ZH] op 18-11-1931 met Maria Cornelia Bressers, dr. van Adrianus Bressers (fabrieksarbeider) en Johanna den Bekker, geb. te Druten [GE] op 23-01-1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xae.  Geertruyda Willems Jager, dr. van Willem Johannes Jager (slager) en Rinske Johannes Felkers (IXq), geb. te Harlingen [FR] op 15-10-1815, baker, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Harlingen [FR] op 07-01-1836 met Hans Willem Lijn, zn. van Willem Anskes Lijn en Trijntje Ymes Bouman, geb. te Workum [FR] op 16-08-1813, ovl. (53 jaar oud) te Harlingen [FR] op 03-05-1867. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Willem Ansko , geb. te Harlingen [FR] op 08-08-1837, volgt XIar
  2.  Rinske Hanses , geb. te Harlingen [FR] op 02-03-1839, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 01-12-1919, volgt XIas
  3.  Doodgeb. zoon , geb. te Harlingen [FR] op 04-08-1843. 
  4.  Hijlke , geb. te Harlingen [FR] op 04-09-1844, ovl. (66 jaar oud) te Warffum [GR] op 03-01-1911, volgt XIat
  5.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 31-10-1845, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 25-01-1846. 
  6.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 12-02-1847, ovl. (ťťn maand oud) aldaar op 10-04-1847. 
  7.  Doodgeb. zoon , geb. te Harlingen [FR] op 01-03-1848. 
  8.  Geertruyda , geb. te Harlingen [FR] op 24-03-1849, volgt XIau
  9.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 21-04-1850, ovl. (ťťn maand oud) aldaar op 17-06-1850. 
  10.  Doodgeb. dochter , geb. te Harlingen [FR] op 21-04-1850. 
  11.  Sjouwkje , geb. te Harlingen [FR] op 21-07-1851, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 07-08-1852. 
  12.  Johannes , geb. te Harlingen [FR] op 14-03-1853, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 12-06-1853. 
  13.  Johannes , geb. te Harlingen [FR] op 27-05-1854. 
  14.  Yme , geb. te Harlingen [FR] op 13-11-1855, opperman, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) op 19-04-1882 met Maria Antonetta Verweij, dr. van Gerrit Verweij (werkman, melkslijter) en Maria Kwast, geb. te Amsterdam [NH] in 1856, dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  15.  Trijntje , geb. te Harlingen [FR] op 15-12-1856, ovl. (11 jaar oud) aldaar op 07-12-1868. 

XIar.  Willem Ansko Lijn, zn. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager (Xae) (baker), geb. te Harlingen [FR] op 08-08-1837, matroos, tr. (resp. 39 en 32 jaar oud) te Harlingen [FR] op 26-10-1876 met Wilhelmina Kueter, dr. van Klaas Kuter (ook Keuter/kueter) (schippersknecht) en Annegien Meulink, geb. te Hasselt [OV] op 16-01-1844. 
 Uit dit huwelijk 6 dochters: 
  1.  Wilhelmina Lucia Geertruida , geb. te Amsterdam [NH] op 20-11-1877, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 18-10-1878.