Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0000319

BS Huwelijksregister Freerk Jacobs eb Ytje Jacobs Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 maart 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2031
hierin
3 maart 1892 Freerk Jacobs [1150] (*1868-1942) als bruidegom
Ytje Jacobs Raap [248] (*1870-1956) als bruid
Dossier:

BSO 0000273

BS Overlijdensregister Anna Faber (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 6 september 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 3043
hierin
7 september 1906 Ytje Henricus Raap [231] (*1864-1888) als moeder
Fokke Jeltes Faber [271] (*1863-1906) als vader
Anna Faber [273] (*1886-1906) als overledene
Dossier:

BSH_0003505

BS Huwelijksregister Fokke Jeltes Faber en Ytje Henricus Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 mei 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2028
hierin
10 mei 1883 Ytje Henricus Raap [231] (*1864-1888) als bruid
Fokke Jeltes Faber [271] (*1863-1906) als bruidegom
Dossier:

BSG 0001472

BS Geboorte register Gesina Geertruida van Berkum (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 18 februari 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20 februari 1823 Gesina Geertruida van Berkum [1472] (*1823-1886) als kind
Leentje Dekema [1849] (-) als moeder
Theunis van Berkum [1848] (-) als vader
Dossier:

BSO 0000187

BS Overlijdensregister Sierd Willems Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 april 1930
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
2 april 1930 Minke Iepes Bos [1458] (*1810-1890) als moeder
Willem Lubberts Boersma [1457] (*1809-1895) als vader
Sierd Willems Boersma [187] (*1853-1930) als overledene
Dossier:

BSG 0001301

BS Geboorte register Geert Dirks van der Bijl (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 september 1819
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29 september 1819 Geert Dirks (Durks) van der Bijl [1301] (*1819-1860) als kind
Dossier:

BSG 0001440

BS Geboorte register Baukje Meinderts Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 december 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
5 december 1814 Baukje Meinderts Dantuma [1440] (*1814-1894) als kind
Dossier:

T 006085

Trouwboek Otte Pieters Vleeshouwer/Marijke Annes (of Wijbes) (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 4 juni 1758
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
hierin
4 juni 1758 Otte Pieters Vleeshouwer [17762] (*1726-1817) als bruidegom
Marijke Annes [17763] (*1740-1811) als bruid
Pieter Ruurds Vleeshouwer [17956] (-) als vader
Antje Wijbes [17957] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0001498

BS Geboorte register Dieuwke Ulbes Elgersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 juni 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 juni 1838 Dieuwke Ulbes Elgersma [1498] (*1838-1902) als kind
Dossier:

BSO 0001498

BS Overlijdensregister Dieuwke Ulbes Elgersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 25 mei 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26 mei 1902 Dieuwke Ulbes Elgersma [1498] (*1838-1902) als overledene
Dossier:

BSG 0001352

BS Geboorte register Douwe Jacobs Greydanus (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 21 december 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
23 december 1844 Douwe Jacobs Greydanus [1352] (*1844-1923) als kind
Dossier:

BSO 0001352

BS Overlijdensregister Douwe Jacobs Greydanus (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 2 januari 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
4 januari 1923 Douwe Jacobs Greydanus [1352] (*1844-1923) als overledene
Dossier:

BSG 0001350

BS Geboorte register Lieuwe Hijlkes Hempenius (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 29 juli 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30 juli 1838 Lieuwe Hijlkes Hempenius [1350] (*1838-1920) als kind
Dossier:

BSH_0000374

BS Huwelijksregister Lieuwe Hijlkes Hempenius en Tjittje Paulus Strikwerda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 23 oktober 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
23 oktober 1872 Lieuwe Hijlkes Hempenius [1350] (*1838-1920) als bruidegom
Tjittje Paulus Strikwerda [1351] (*1849-1935) als bruidegom
Dossier:

BSO 0001350

BS Overlijdensregister Lieuwe Hijlkes Hempenius (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 28 april 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
29 april 1920 Lieuwe Hijlkes Hempenius [1350] (*1838-1920) als overledene
Dossier:

BSO 0001450

BS Overlijdensregister Jitske Hettes Hettema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 december 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 december 1902 Jitske Hettes Hettema [1450] (*1810-1902) als overledene
Dossier:

BSH_0000428

BS Huwelijksregister Alle Jans Westra en Jitske Hettes Hettema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, Inventarisnr.: 2009
hierin
15 mei 1836 Alle Jans Westra [1449] (*1809-1880) als bruidegom
Jitske Hettes Hettema [1450] (*1810-1902) als bruid
Dossier:

BSG 0000041

BS Geboorte register Tabe Gerks Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 juli 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10 juli 1821 Gerk Tabes Hoekstra [40] (*1797-1878) als vader
Tabe Gerks Hoekstra [41] (*1821-1821) als kind
Sybrigje Henricus Raap [18] (*1798-1879) als moeder
Dossier:

BSO 0000041

BS Overlijdensregister Tabe Gerks Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 juli 1821
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 juli 1821 Tabe Gerks Hoekstra [41] (*1821-1821) als overledene
Dossier:

BSG 0001014

BS Geboorte register Tabe Gerks Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 maart 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
11 maart 1823 Sybrigje Henricus Raap [18] (*1798-1879) als moeder
Gerk Tabes Hoekstra [40] (*1797-1878) als vader
Tabe Gerks Hoekstra [1014] (*1823-1894) als kind
Dossier: