Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0001484

BS Overlijdensregister Sytske Louws van der Zwaag (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 november 1891
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
30 november 1891 Sytske Louws van der Zwaag [1484] (*1863-†1891) als overledene
Dossier:

BSG 0000555

BS Geboorte register Enne Sieds Zwart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 september 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30 september 1880 Enne Sieds Zwart [555] (*1880-†1943) als kind
Dossier:

BSH_0000618

BS Huwelijksregister Jacobus Chaban en Anna Catharina Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 oktober 1718
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 987, 1714-1720
hierin
30 oktober 1718 Jacobus Chaban [1855] (-) als bruidegom
Anna Catharina Hendrix (Siardis) Wiersma [296] (~1685-†1751) als bruid
Dossier:

BSH_0000057

BS Huwelijksregister Adrianus Floris Raap en Rinske Sybrens Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 14 mei 1752
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 993, 1748-1752
Adrianus Floris Raap, mr. Paruikmaken, en Rinske Sijbrens
Faber, beide alhier, zijn haar huwelijksgeboden
de eerstmaal geproclameert den 30e april 1752.
De tweedemaa den 1e maij daar aanvolgende, ten
derdemaal den 4e dito, en zijn dienzelven nade
middag in de Galileerkerk doro Drs. __ Winterswijk
in haar huwelijk bevestigt.
hierin
14 mei 1752 Adrianus Floris Raap [2] (*1709-†1797) als bruidegom
Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-†1805) als bruid
Dossier:

BSH_0000057_2

BS Huwelijksregister ondertrouw Adrianus Floris Raap en Rinske Sybrens Faber (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28 april 1752
Archiefnaam: Ondertrouw
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer 993, 1748-1752
Jaar: 1752
Folio: 284
Den 26e april

Adrianus Floris Raap, Mr. Paruik
maker en Rinske Sijbrens Faber
beide alhier w__
hierin
28 april 1752 Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-†1805) als bruid
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-†1797) als bruidegom
Dossier:

BSO 0000176

BS Overlijdensregister Klaaske Alberts Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zuidwolde [DR]
periode: 27 mei 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Drents Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 0167.033, inventarisnr. 1944
hierin
30 mei 1944 Klaaske Alberts Raap [176] (*1890-†1944) als overledene
Albert Hendriks Raap [70] (*1855-†1929) als vader
Taeke Hansma [844] (*1890-†1963) als echtgenoot
Ymkje Rintjens van der Schaaf [154] (*1857-†1939) als moeder

T 0000058_2

Trouwboek Johannes Felkers en Gertie Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 juli 1788
Archiefnaam: Ondertrouw
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 999, 1783-1789
hierin
18 juli 1788 Johannes Felkers [297] (*1758-†1817) als bruidegom
Gertie Raap [293] (*1755-†1826) als bruid
Dossier:

T 0000058

Trouwboek Johannes Felkers en Gertie Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 3 augustus 1788
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 999, 1783-1789
hierin
3 augustus 1788 Gertie Raap [293] (*1755-†1826) als bruid
Johannes Felkers [297] (*1758-†1817) als bruidegom

T 0000059_2

Trouwboek Taeke Jansz. Struiving en Doetje Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19 februari 1790
Archiefnaam: Ondertrouw
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 2000, 1594-1812
hierin
19 februari 1790 Doetje Raap [295] (*1762-†1808) als bruid
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-†1823) als bruidegom
Dossier:

T 0000059

Trouwboek Taeke Jansz. Struiving en Doetje Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 maart 1790
Archiefnaam: Trouwakte
Archief: Hervormde gemeente Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 1000, 1789-1793
hierin
7 maart 1790 Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-†1823) als bruidegom
Doetje Raap [295] (*1762-†1808) als bruid

BSO 0001485

BS Overlijdensregister Johannes Riemers Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 7 november 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
9 november 1925 Johannes Riemers Boersma [1485] (*1835-†1925) als overledene
Dossier:

BSO 0001431

BS Overlijdensregister Jan Bootsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 21 april 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-33, inventarisnr.: 3020

BSO 0000020

BS Overlijdensregister Henricus Adrianus Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 mei 1818
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3005
hierin
5 mei 1818 Henricus Adrianus Raap [20] (*1813-†1818) als overledene
Adrianus Floris Henricus Raap [6] (*1789-†1875) als vader
Saapke Alberts Dantuma [7] (*1793-†1863) als moeder
Dossier:

BSH_0000239

BS Huwelijksregister Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 27 november 1897
Archiefnaam: Huwelijksregister
hierin
27 november 1897 Tetje van der Glas [879] (*1870-†1928) als bruid
Trijntje van der Bij [1532] (*1838-†1902) als moeder bruid
Pieter Geerts van der Glas [1531] (*1829-†1899) als vader bruid
Grietje Sybrens de Vries [73] (*1830-†1897) als moeder bruidegom
Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-†1931) als bruidegom
Roelof Adrianus Raap [11] (*1822-†1916) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000234

BS Huwelijksregister Roelof Raap en Matje Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 24 november 1917
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger archieven
hierin
24 november 1917 Matje Visser [866] (*1897-†1987) als bruid
Johan Michel Visser [421] (*1871-) als vader bruid
Trijntje Jans Bruining [861] (*1865-†1894) als moeder bruidegom
Grietje Stalman [1950] (*1875-) als moeder bruid
Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-†1931) als vader bruidegom
Roelof Adrianus Raap [202] (*1892-†1982) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000244

BS Huwelijksregister Sijbren Raap en Frouwke Remminga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 4 januari 1919
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger archieven
hierin
4 januari 1919 Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-†1931) als vader bruidegom
Frouwke Remminga [900] (*1900-†1993) als bruid
Sijbren (Siep) Raap [885] (*1900-†1977) als bruidegom
Tetje van der Glas [879] (*1870-†1928) als moeder bruidegom
Dossier:

BSO 0000313

BS Overlijdensregister Ietje Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Slochteren [GR]
periode: 14 oktober 1916
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger archieven
hierin
6 oktober 1916 Ietje Raap [313] (*1909-†1916) als overledene
Rinske Jacobs Meijer [128] (*1880-†1956) als moeder
Roelof Geerts Raap [101] (*1881-†1962) als vader
Dossier:

BSO 0000103

BS Overlijdensregister Wiebe Geerts Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 25 januari 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger archieven
hierin
25 januari 1937 Hiltje Wybes Damstra [102] (*1862-†1943) als moeder
Wiebe Geerts Raap [103] (*1888-†1937) als overledene
Geert Alberts Raap [61] (*1840-†1916) als vader
Tetje Veenstra [339] (*1887-†1961) als echtgenote
Dossier:

BSO 0000849

BS Overlijdensregister Jacob Holwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bedum [GR]
periode: 31 maart 1945
Archiefnaam: าverlijdensakte
Archief: Groninger archieven
hierin
31 maart 1945 Brant Holwerda [847] (*1896-†1969) als vader
Antje Alberts Raap [178] (*1897-†1922) als moeder
Jacob Holwerda [849] (*1921-†1945) als overledene
Dossier:

BSO 0000102

BS Overlijdensregister Hiltje Wybes Damstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 5 juli 1943
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger archieven
hierin
5 juli 1943 Geert Alberts Raap [61] (*1840-†1916) als echtgenoot
Wybe Rinzes Damstra [1305] (*1836-†1907) als vader
Tietje Harmens van der Meulen [1306] (*1834-†1913) als moeder
Hiltje Wybes Damstra [102] (*1862-†1943) als overledene
Dossier: