Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0000289

BS Geboorte register Wytske Raap (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 februari 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 februari 1902 Grietje Metskes van der Veen [284] (*1874-1917) als moeder
Wytske Sjoerds Raap [289] (*1902-1989) als kind
Sjoerd Jacobs Raap [249] (*1873-1950) als vader
Dossier:

D 0001854

Doopboek Sophia Floris Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 1 januari 1710
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: 79-252
Kerk: Noorderkerk
hierin
1 januari 1710 Sophia Floris Raap [1854] (~1710-1780) als kind
Floris Adriaansz Raap [1293] (~1663-1737) als vader
Trijntje Sybes [1766] (*1680-1740) als moeder
Dossier:

D 0000002

Doopboek Adrianus Floris Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 februari 1709
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Kerk: Oude Kerk (Ds. Gerardus Puppius Hondius)

T 0000618

Trouwboek Jacobus Chaban en Anna Catharina Hendrix Wiersma (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23 juli 1718
Archiefnaam: Ondertrouw
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: Inventarisnummer: 908
Leeuwaarden
Den 29 nov[ember] 1715
Compareerden als vooren Jacobus Chabaan van Leeuwaarden,
oud 23 jaer inde Huysittensteeg, ouders doot, geass[isteer]t
met Grietje Jochems & Anna Catrina Hendriks
van Leeuwaarden, oud 26 jaer op de Niewezijds agterburgwal
ouders doot, geass[isteert] met Geertruij van Santen

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Jacobus Chabaan
w.g. Anna Catrina Hendricks
hierin
23 juli 1718 Jacobus Chaban [1855] (-) als bruidegom
Anna Catharina Hendrix (Siardis) Wiersma [296] (~1685-1751) als bruid
Dossier:

B 0000003

Begraafboek Rinske Sybrens Faber (Begraafboek)
begraafplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 30 oktober 1805
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Leeuwarden
Kerk: Jacobijnerkerk
hierin
30 oktober 1805 Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als overledene
Dossier:

PK 0000635

Persoonskaart Grietje Dalman (Persoonskaart)
Akte: 10
Vergel. datum: 15-01-1941
Achterkant (J/N): n
hierin
Hendrik Alberts Raap [175] (*1886-1976) als echtgenoot
Hinke Gerbens Tjipkema [1518] (*1854-1943) als moeder
Eeuwe Dalman [1517] (*1857-1926) als vader
Grietje Dalman [635] (*1888-1969) als hoofdpersoon
Dossier:

BSO 0000068_1

BS Overlijdensregister Yde Hendriks Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 juni 1935
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
13 juni 1935 Hendrik Adrianus Raap [10] (*1818-1873) als vader
Yde Hendriks Raap [68] (*1850-1935) als overledene
Trijntje Ydes Bloemsma [65] (*1819-1898) als moeder
Dossier:

BSO 0000640

BS Overlijdensregister Jakob Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 oktober 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
25 oktober 1920 Grietje Dalman [635] (*1888-1969) als moeder
Hendrik Alberts Raap [175] (*1886-1976) als vader
Jakob Raap [640] (*1919-1920) als overledene
Dossier:

BSO 0000166-1

BS Overlijdensregister Ytje Vriesema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 december 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
15 december 1931 Dirkje Ydes Raap [143] (*1896-1991) als moeder
Tjipke Vriesema [164] (*1889-1971) als vader
Ytje Vriesema [166] (*1920-1931) als overledene
Dossier:

D 0000006

Doopboek Adrianus Floris Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 december 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde gemeente
hierin
6 december 1789 Adrianus Floris Henricus Raap [6] (*1789-1875) als kind
Dossier:

BSO 0000879

BS Overlijdensregister Tetje van der Glas (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 16 december 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
17 december 1928 Tetje van der Glas [879] (*1870-1928) als overledene
Pieter Geerts van der Glas [1531] (*1829-1899) als vader
Trijntje van der Bij [1532] (*1838-1902) als moeder
Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-1931) als echtgenoot
Dossier:

BSO 0000080

BS Overlijdensregister Adrianus Roelofs Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 30 maart 1931
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
30 maart 1931 Roelof Adrianus Raap [11] (*1822-1916) als vader
Tetje van der Glas [879] (*1870-1928) als echtgenote
Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-1931) als overledene
Grietje Sybrens de Vries [73] (*1830-1897) als moeder
Dossier:

BSO 0000882

BS Overlijdensregister Gerrit Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Appingedam [GR]
periode: 13 augustus 1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
7 februari 1949 Adrianus Roelofs Raap [80] (*1867-1931) als vader
Gerrit Adrianus (Geert) Raap [882] (*1904-1942) als overledene
Dietje Bolt [930] (*1907-2004) als echtgenote
Tetje van der Glas [879] (*1870-1928) als moeder
Dossier:

D 0001773

Doopboek Maria Elisabeth Kien (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 4 juni 1675
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gorinchem
hierin
4 juni 1675 Elisabeth Smijters [1775] (-) als moeder
Maria Elisabeth Kien [1773] (~1675-1703) als kind
Otto Kien [1774] (-) als vader
Dossier:

BSH_0000416

BS Huwelijksregister Jan Kleefstra en Woutje Gerritje van der Meij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Arnhem [GE]
periode: 12 december 1917
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gelders Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr: 0207, Inventarisnr: 9019
hierin
12 december 1917 Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als vader bruidegom
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als moeder bruidegom
Helena Willemina Buddingh [2018] (*1881-1959) als moeder bruid
Hendrik van der Meij [2017] (*1879-1969) als vader bruid
Woutje Gerritje van der Meij [21] (*1898-1985) als bruid
Jan Kleefstra [79] (*1895-1981) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000454

BS Huwelijksregister Klaas Aukes Vos en Minke Douwes van der Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 mei 1888
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2019
hierin
10 mei 1888 Douwe Tjeerds van der Meulen [2021] (*1838-1909) als vader bruid
Auke Klazes de Vos [2019] (*1834-1908) als vader bruidegom
Antje Hotzes Bijlsma [2020] (*1835-1924) als moeder bruidegom
Minke Douwes van der Meulen [1502] (*1866-1934) als bruid
Klaas Aukes de Vos [1501] (*1864-1936) als bruidegom
Lijsabeth Gerbens Zwart [2022] (*1845-1876) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000372

BS Huwelijksregister Yde Sjoerds Bloemsma en Antje Gerbens Toonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 augustus 1820
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2005
hierin
16 augustus 820 Yde Sjoerds Bloemsma [1346] (-1826) als bruidegom
Antje Gerbens Toonstra [1347] (*1801-1854) als bruid
Dossier:

PL 0000869

Persoonslijst Adrianus Raap (Persoonslijst)
Ontvangen: 14 februari 2006
CBG Refnr.: 1431651
hierin
14 februari 2006 Lammechiena Adriana Jacomina Waverijn [872] (*1923-2011) als partner
Mina Klein [867] (*1899-1980) als moeder
Adrianus Raap [869] (*1924-2004) als hoofdpersoon
Janke Raap [874] (*1953-2010) als kind
Jan Raap [203] (*1894-1985) als vader
Trijntje Lena Gesina Raap [873] (*1949-2015) als kind
Dossier:

PK 0001518

Persoonskaart Hinke Gerbens Tjipkema (Persoonskaart)
Vergel. datum: 19421027
Achterkant (J/N): N
hierin
Eeuwe Dalman [1517] (*1857-1926) als echtgenoot
Ietje Gaatzes van der Veen [2032] (*1814-) als moeder
Gerben Alles Tjipkema [2031] (*1819-) als vader
Hinke Gerbens Tjipkema [1518] (*1854-1943) als hoofdpersoon
Dossier:

BSG 0000011-1

BS Geboorte register Roelof Adrianus Raap (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 januari 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
8 januari 1822 Roelof Adrianus Raap [11] (*1822-1916) als kind
Saapke Alberts Dantuma [7] (*1793-1863) als moeder
Adrianus Floris Henricus Raap [6] (*1789-1875) als vader
Dossier: