Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0000008

Doopboek Baukje Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 januari 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde gemeente
hierin
22 januari 1792 Baukje Henricus Raap [8] (*1792-1863) als kind
Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als vader
Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als moeder
Dossier:

D 0000016

Doopboek Rinske Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 februari 1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
16 februari 1794 Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als moeder
Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als vader
Rinske Henricus Raap [16] (*1794-1828) als kind
Dossier:

D 0000017

Doopboek Tjitske Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 februari 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
7 februari 1796 Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als moeder
Tjitske Henricus Raap [17] (*1796-1835) als kind
Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als vader
Dossier:

D 0000018

Doopboek Sybrigje Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 juli 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswouue
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
15 juli 1798 Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als vader
Sybrigje Henricus Raap [18] (*1798-1879) als kind
Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als moeder
Dossier:

D 0000019

Doopboek Doeke Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 juli 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
23 juli 1800 Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als moeder
Doeke Henricus Raap [19] (*1800-1880) als kind
Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als vader
Dossier:

D 0000291

Doopboek Agatha Wilhemina Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 januari 1753
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 943
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
17 januari 1753 Agatha Wilhelmina Raap [291] (*1753-) als kind
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000290

Doopboek Sybren Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 januari 1753
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 943
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
17 januari 1753 Sybren Raap [290] (*1753-1753) als kind
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000292

Doopboek Aggaeus Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 juni 1754
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
26 juni 1754 Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Aggaeus Raap [292] (*1754-1754) als kind
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000293

Doopboek Gertie Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 9 juli 1755
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
9 juli 1755 Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Gertie Raap [293] (*1755-1826) als kind
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000004

Doopboek Henricus Adrianus Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27 juli 1757
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
27 juli 1757 Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Henricus Adrianus Raap [4] (*1757-1826) als kind
Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000294

Doopboek Sybren Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 11 februari 1759
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
11 februari 1759 Sybren Raap [294] (*1759-1777) als kind
Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000295

Doopboek Doetje Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 januari 1762
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 945
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
13 januari 1762 Rinske Sybrens Faber [3] (*1722-1805) als moeder
Doetje Raap [295] (*1762-1808) als kind
Adrianus Floris Raap [2] (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0001965

Doopboek Jan Taeckes Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 25 juli 1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 950
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: Jacobijnerkerk
hierin
25 juli 1790 Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Jan Taeckes Struiving [1965] (*1790-) als kind
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Dossier:

D 0001966

Doopboek Rinske Sybrandia Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 april 1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: NB-kerk
hierin
6 april 1794 Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Rinske Sybrandia Struiving [1966] (*1794-1828) als kind
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Dossier:

D 0001967

Doopboek Adrianus Floris Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 april 1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: NB-kerk
hierin
6 april 1794 Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Adrianus Floris Struiving [1967] (*1794-1795) als kind
Dossier:

D 0001969

Doopboek Nieske Felkers (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19 oktober 1794
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
19 oktober 1794 Nieske Felkers [1969] (*1794-1860) als kind
Johannes Felkers [297] (*1758-1817) als vader
Gertie Raap [293] (*1755-1826) als moeder
Dossier:

D 0001968

Doopboek Sara Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16 oktober 1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
16 oktober 1796 Sara Struiving [1968] (*1796-) als kind
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Dossier:

D 0001386

Doopboek Adrianus Floris Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 11 februari 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
11 februari 1798 Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Adrianus Floris Struiving [1386] (*1798-1850) als kind
Dossier:

D 0001970

Doopboek Johannes Bouma Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 augustus 1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 952
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
18 augustus 1799 Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Johannes Bouma Struiving [1970] (*1799-) als kind
Dossier:

D 0001971

Doopboek Eyze Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19 februari 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 953
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
19 februari 1804 Doetje Raap [295] (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving [298] (~1767-1823) als vader
Eyze Struiving [1971] (*1804-1836) als kind
Dossier: