Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0000008

Doopboek Baukje Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22-01-1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde gemeente
hierin
22-01-1792 Baukje Henricus Raap (*1792-1863) als kind
Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als vader
Rinske Doekes Ringnalda (*1760-1826) als moeder
Dossier:

D 0000016

Doopboek Rinske Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16-02-1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
16-02-1794 Rinske Doekes Ringnalda (*1760-1826) als moeder
Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als vader
Rinske Henricus Raap (*1794-1828) als kind
Dossier:

D 0000017

Doopboek Tjitske Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 07-02-1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
07-02-1796 Rinske Doekes Ringnalda (*1760-1826) als moeder
Tjitske Henricus Raap (*1796-1835) als kind
Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als vader
Dossier:

D 0000018

Doopboek Sybrigje Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15-07-1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswouue
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
15-07-1798 Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als vader
Sybrigje Henricus Raap (*1798-1879) als kind
Rinske Doekes Ringnalda (*1760-1826) als moeder
Dossier:

D 0000019

Doopboek Doeke Henricus Raap (Doopboek)
doopplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23-07-1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude
Inventarisnr.: DTB: 164
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
23-07-1800 Rinske Doekes Ringnalda (*1760-1826) als moeder
Doeke Henricus Raap (*1800-1880) als kind
Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als vader
Dossier:

D 0000291

Doopboek Agatha Wilhemina Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17-01-1753
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 943
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
17-01-1753 Agatha Wilhelmina Raap (*1753-) als kind
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000290

Doopboek Sybren Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17-01-1753
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 943
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
17-01-1753 Sybren Raap (*1753-1753) als kind
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000292

Doopboek Aggaeus Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26-06-1754
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
26-06-1754 Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Aggaeus Raap (*1754-1754) als kind
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000293

Doopboek Gertie Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 09-07-1755
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
09-07-1755 Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Gertie Adrianus Raap (*1755-1826) als kind
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000004

Doopboek Henricus Adrianus Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 27-07-1757
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
27-07-1757 Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Henricus Adrianus Raap (*1757-1826) als kind
Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Dossier:

D 0000294

Doopboek Sybren Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 11-02-1759
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 944
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
11-02-1759 Sybren Raap (*1759-1777) als kind
Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0000295

Doopboek Doetje Raap (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13-01-1762
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 945
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
13-01-1762 Rinske Sybrens Faber (*1722-1805) als moeder
Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als kind
Adrianus Floris Raap (*1709-1797) als vader
Dossier:

D 0001965

Doopboek Jan Taeckes Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 25-07-1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 950
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: Jacobijnerkerk
hierin
25-07-1790 Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Jan Taeckes Struiving (*1790-1851) als kind
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Dossier:

D 0001966

Doopboek Rinske Sybrandia Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 06-04-1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: NB-kerk
hierin
06-04-1794 Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Rinske Sybrandia Struiving (*1794-1828) als kind
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Dossier:

D 0001967

Doopboek Adrianus Floris Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 06-04-1794
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: NB-kerk
hierin
06-04-1794 Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Adrianus Floris Struiving (*1794-1795) als kind
Dossier:

D 0001969

Doopboek Nieske Felkers (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19-10-1794
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
19-10-1794 Nieske Felkers (*1794-1860) als kind
Johannes Johannes Felkers (*1758-1817) als vader
Gertie Adrianus Raap (*1755-1826) als moeder
Dossier:

D 0001968

Doopboek Sara Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 16-10-1796
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
16-10-1796 Sara Struiving (*1796-) als kind
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Dossier:

D 0001386

Doopboek Adrianus Floris Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 11-02-1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 951
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
11-02-1798 Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Adrianus Floris Struiving (*1798-1850) als kind
Dossier:

D 0001970

Doopboek Johannes Bouma Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18-08-1799
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 952
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
18-08-1799 Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Johannes Bouma Struiving (*1799-) als kind
Dossier:

D 0001971

Doopboek Eyze Struiving (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 19-02-1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 953
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
19-02-1804 Doetje Adrianus Raap (*1762-1808) als moeder
Taeke Jansz. Struiving (~1767-1823) als vader
Eyze Struiving (*1804-1836) als kind
Dossier: