Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0002012

Doopboek Sybren Felkers (Doopboek)
doopplaats: Harlingen [FR]
periode: 17 oktober 1790
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Harlingen
Inventarisnr.: DTB: 329
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: Grote Kerk
hierin
17 oktober 1790 Sybren Felkers [2012] (*1790-1844) als kind
Gertie Raap [293] (*1755-1826) als moeder
Johannes Felkers [297] (*1758-1817) als vader
Dossier:

D 0002013

Doopboek Nieske Felkers (Doopboek)
doopplaats: Harlingen [FR]
periode: 11 september 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Harlingen
Inventarisnr.: DTB: 329
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: Grote Kerk
hierin
11 september 1792 Johannes Felkers [297] (*1758-1817) als vader
Gertie Raap [293] (*1755-1826) als moeder
Nieske Felkers [2013] (*1792-1794) als kind
Dossier:

BSO 0000005

BS Overlijdensregister Rinske Doekes Ringnalda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
5 september 1826 Rinske Doekes Ringnalda [5] (*1760-1826) als overledene
Dossier:

BSO 0000007

BS Overlijdensregister Saapke Alberts Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 februari 1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 februari 1863 Saapke Alberts Dantuma [7] (*1793-1863) als overledene
Dossier:

BSO 0000022

BS Overlijdensregister Rinske Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 23 juli 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24 juli 1872 Rinske Roelofs Dantuma [22] (*1819-1872) als overledene
Dossier:

BSO 0000024

BS Overlijdensregister Albert Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 25 januari 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 3021, toegangsnr.: 30-26
hierin
25 januari 1881 Albert Roelofs Dantuma [24] (*1824-1881) als overledene
Dossier:

BSO 0000025

BS Overlijdensregister Henricus Roelofs Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 september 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 september 1849 Henricus Roelofs Dantuma [25] (*1826-1849) als overledene
Dossier:

BSO 0000026

BS Overlijdensregister Roelof Alberts Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
6 september 1826 Roelof Alberts Dantuma [26] (*1797-1826) als overledene
Dossier:

BSO 0002432

BS Overlijdensregister Hendrik Willem Christiaan Mackaaij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 3 mei 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 2335
Heden den zesden mei negentienhonderdenzevenen veertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente 's Gravenhage, Verkerk, Theordorus, oud zeven en vijftig jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op drie dezer ten zestien ure, nul minuten in deze gemeente is overleden: Mackaay, Hendrik Willem Christiaan, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, echtgenoot van: Storm, Maatje Catharin, zoon van: Mackaay, Hendrik Pieter Johannes Roelof en van: de Raad, Catharina Johanna Elisabeth, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de wet is voorgelzen.

W.g.
T. Verkerk
hierin
6 mei 1947 Hendrik Willem Christiaan Mackaaij [2432] (*1892-1947) als overledene
Catharina Johanna Elisabeth de Raad [2444] (*1869-1912) als moeder
Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij [2443] (*1866-1952) als vader
Dossier:

BSG 0002432

BS Geboorte register Hendrik Willem Christaan Mackaaij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 13 april 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: fiche 1332, afbeelding 5
Aktenummer: 1603
Heden den veertienden april achttien honderd twee en negentig compareerde voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage Johanna Kklijbergen, weduwe van Johannes Weidevogel, oud twee en zeventig jaren, vroedvrouwe, wonennde alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklaarde dat van Catharina Johanna Elisabeth de Raad, zonder beroep, echtgenote van Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaay, _______, beiden wonende alhier op de dertienden dezer des namiddags den een uur is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, ____ zij verklaarde de voornamen is gegeven van Hendrik Willem Christiaan.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud acht en veertig jaren, _____ en Engelbertus Heilbron, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Wij hebben _____ deze akte opgemaakt __ __ voorlezing _____ met de _____ en de getuigen.

W.g.
hierin
14 april 192 Hendrik Willem Christiaan Mackaaij [2432] (*1892-1947) als kind
Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij [2443] (*1866-1952) als vader
Catharina Johanna Elisabeth de Raad [2444] (*1869-1912) als moeder
Dossier:

BSG 0002433

BS Geboorte register Maatje Catharina Storm (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 30 april 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1893-1902, fiche 1360
Aktenummer: 1867:
Heden den eersten mei achttien honderd drie en negentig compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente 's Gravenhage Pietertje Voorsmit, oud drie en dertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende dat van Maatje Broekes, zonder beroep, echtgenote van Gerrit Storm, agent van politie, beiden wonende alhier, op den dertigsten april dezes jaar des morgens om tien uur is geboren lhier een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Maatje Catharina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik de Bie, oud negen en veertig jaren, bode en Engelbertus Heilbron, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparante en de getuigen.

W.g.
P. Voorsmit
hierin
1 mei 1893 Maatje Catharina Storm [2433] (*1893-1986) als kind
Gerrit Storm [2441] (*1866-1945) als vader
Maatje Broekes [2442] (*1871-1948) als moeder
Dossier:

BSO 0002441

BS Overlijdensregister Gerrit Storm (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 26 april 1945
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1941-1950, fiche 2276
Aktenummer: 2582:
Heden den dertigsten april negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage, Brochard Joseph, oud vier en veertig jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op vijf en twiuntig dezer, ten zeven ure, dertig minuten in deze gemeente is overleden: Storm, Gerrit, oud negen en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Rijswijk in Zuid-Holland, wonende alhier, echtgenoot van Broekes, Maatje, zoon van Storm, Pieter en van Borst, Catharina, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

W.g.
J. Brochard
hierin
30 april 1945 Pieter Storm [2445] (*1828-1906) als vader
Gerrit Storm [2441] (*1866-1945) als overledene
Maatje Broekes [2442] (*1871-1948) als echtgenote
Catharina Borst [2446] (*1827-) als moeder
Dossier:

BSO 0002442

BS Overlijdensregister Maatje Broekes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 9 november 1948
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1941-1950, fiche 2348
Aktenummer: A 2116:
Heden de elfde november negentienhonderd acht en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Gravenhage, Verkerk, Theordorus, oud acht en vijftig jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen dezer ten dertien uur, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: Broekes, Maatje, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Wissenkerke, wonende alhier, weduwe van: Storm, Gerrit, dochter van: Broekes, Corelis en van: Daleboudt, Maatje, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

W.g.

T. Verkerk
hierin
11 november 1948 Cornelis Broekes [2447] (*1837-1877) als vader
Gerrit Storm [2441] (*1866-1945) als echtgenoot
Maatje Dalebout [2448] (*1837-) als moeder
Maatje Broekes [2442] (*1871-1948) als overledene
Dossier:

BSO 0002434

BS Overlijdensregister Jan Francois van Wel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 17 januari 1959
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
18 januari 1959 Jan Francois van Wel [2434] (*1873-1959) als overledene

BSG 0002435

BS Geboorte register Petronella Catharina Kuypers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 8 februari 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1883-1892, fiche 1233
Aktenummer 645:
Heden den elfden februari achtien honderd negen en tachtig compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Gravenhage, Jeanette de Groot, geboren van Delft, oud drie en dertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte aanwezig tegenwoordig geweest, verklarende dat van Pieternella Catharina de Ruyter, zonder beroep, echtgenote van Adriaan Louis Kuypers, agent van politie, beiden wonende alhier op den achtsten dezer des namiddags den vijf uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van PietronellaCatharina.
Dezxe verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud drie en zeventig jaren en Engelbertus Heilbron, oud vijf en veertig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
SWij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparante en de getuigen.

W.G.
J. de Groot
E. Heilbron
J.M. Geneste
hierin
11 februari 1889 Pietronella Catharina Kuypers [2435] (*1889-1959) als kind
Pieternella Catharina de Ruyter [2450] (*1854-1902) als moeder
Adriaan Louis Kuypers [2449] (*1851-1936) als vader
Dossier:

BSH_0000844

BS Huwelijksregister Hendrik Willem Christiaan Mackaaij/Maatje Catharina Storm (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 20 november 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1913-1922, fiche 1769
Aktenummer 1465:
Heden den twintigsten november negentien honderd achttien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Hendrik Willem Christiaan Mackaay, oud zes en twintig jaren, agent van politie, geboren en wonende alhier, meerderjarig, zoon van Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaay, meubelmaker, wonende alhier, toestemmende bij authentieke akte en van Catharina Johanna Elisabeth de Raad, overleden,
en Maatje Catharina Storm, oud vijf en twintig jaren, linnennaaister, geboren en wonende alhier, meerderjarig, dochter van Gerrit Storm, oud twee en vijftig jaren, brigadier van politie, en van Maatje Broekes, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en conventeerende.
De afkondiging van dit huwelijk had zonder sluiting alhier plaats op den twaalfden oktober dezes jaar.

Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Cornelis Broekes, oud vijf en veertig jaren, drogist, oom der bruid, wonende te Hillegom, en Pieter Storm, oud drie en twintig jaren, agent van politie, broeder der bruid, wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, hare ouders en de getuigen.

W.g.
hierin
20 november 1918 Catharina Johanna Elisabeth de Raad [2444] (*1869-1912) als moeder bruidegom
Hendrik Willem Christiaan Mackaaij [2432] (*1892-1947) als bruidegom
Maatje Catharina Storm [2433] (*1893-1986) als bruid
Gerrit Storm [2441] (*1866-1945) als vader bruid
Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij [2443] (*1866-1952) als vader bruidegom
Maatje Broekes [2442] (*1871-1948) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000849

BS Huwelijksregister Hendrik Pieter J.R. Mackaaij en Catharina Johanna de Raad (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 9 maart 1892
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1883-1892, fiche 905
Aktenummer 172:
Heden den negenden maart achttien donderd twee ne negentig compareerden in het Raadhuijs voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaay, oud vijf en twintig jaren, nmeubelmaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Mackaay, meubelmaker en Johanna Antonia van der Burg, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en converteerende
En Catharina Johanna Elisabeth de Raad, oud twee en twintig jaren, dienstbode, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Hendrik Willem de Raad, smid, wonende alhier, alhier tegenwordig en conventeerende en van Catharina Johanna Elisabeth Melsert, overleden,
die ons verzocht hebben aan te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den acht en twintigsten februari en den zesden maart dezes jaar.
De comparanten hebben overlegd hunne geboorteakten, de doodakte van hare moeder, benevens het certificaat van de comparante ter voldoening aan de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwlijk te zullen vervullen alle plichten bij de Wet van echtgenooten opgelegd, verklaren wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden. Alhet zulks heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van Josephus Johannes Jansen, oud zeven en dertig jaren, steenhouwer, van Jozef Sehrey, oud drie en twintig jaren, beddemaker, van Hendricus Petrus Tammerijn, oud zeven en twintig jaren, besteller en van Johannes Molhoek, oud vier en twintig jaren, meubelmaker, allen wonende alhier.
hierin
9 maart 1892 Catharina Johanna Elisabeth de Raad [2444] (*1869-1912) als bruid
Catharina Johanna Elisabeth Melsert [2454] (*1840-1889) als moeder bruid
Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij [2443] (*1866-1952) als bruidegom
Hendrik Willem de Raad [2453] (*1838-1913) als vader bruid
Hendrik Mackaaij [2451] (*1843-1920) als vader bruidegom
Johanna Antonia van der Burg [2452] (*1842-1921) als moeder bruidegom
Dossier:

BSG 0002443

BS Geboorte register Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 1 augustus 1866
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Inventarisnr.: Periode 1863-1872, fiche 451
Aktenummer 1761:
Heden den tweeden augustus negentien honderd en zes en zestig compareerde voor ons Everardus ____ _______, van Hoogland, ___ ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, Hendrik Mackaay, oud drie en twintig jaren, meubelmaker, wonende alhier,
dewelke ons heeft verklaard dat van hem compareert en zijne huisvrouw Johanna Antonia van der Burg, op den eersten dezer des morgens ten een uur is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht aan ____ verklaarde de namen te geven van Hendrik Pieter Johannus Roelof.
Deze verklaring is geschied tegenwoordigheid van Wilhelmus Roeandus van der Doorn, oud vijf en dertig jaren, stoffeerder, en Arnoldus Heskes, oud dertig jaren, meubelmaker, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten

W.G.
hierin
2 augustus 1866 Johanna Antonia van der Burg [2452] (*1842-1921) als moeder
Hendrik Mackaaij [2451] (*1843-1920) als vader
Hendrik Pieter Johannes Roelof Mackaaij [2443] (*1866-1952) als kind
Dossier:

BSG 0002444

BS Geboorte register Catharina Johanna Elisabeth de Raad (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 7 november 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer 2729:
Heden den achtsten ovember achttien honderd negen en zestig compareerde vooo ons Everardus Bonificius ____________________ van Hoogland ______, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, Hendrik Willem de Raad, oud een en dertig jaren, smid, wonende alhier
dewelke ons heeft verklaard, dat ____ ____ ____ ____ ____ Catharina Johanna Elisabeth Nelser, op den zevenden dezes, des avonds ten negen uur is geboren alhier een kind van het vrouwelijk geslacht, aan _____ verklaarde de namen te geven van Catharina Johanna Elisabeth.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johanna Martinus Geneste, oud vier en vijftig jaren, zonder beroep, en Pieter van den Brey, oud vier en veertig jaren, metselaar, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten.

W.G.

In de kantlijn:
Ingevolge vonnis der Arrondissementsrechtbank alhier van den negentienden februari achttien honderd twee en negentig, _____ en de geboorteregister dezer gemeente den zes en twintigsten februari daaraanvolgende wordt alhier aangeteekend dat in nevensstaande akte de naam der moeder abusievelijk opgemeld staat als Catharina Johanna Elisabeth Melser en moet luiden Catharina Johanna Elisabeth Melsert.

w.g. W_____ van Hoogland
hierin
8 november 1869 Catharina Johanna Elisabeth de Raad [2444] (*1869-1912) als kind
Catharina Johanna Elisabeth Melsert [2454] (*1840-1889) als moeder
Hendrik Willem de Raad [2453] (*1838-1913) als vader
Dossier:

BSH_0000845

BS Huwelijksregister Jan Francois van Wel en Pietronella Catharina Kuypers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 6 september 1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer 1161:
Heden den zesden september negentien honderd zestien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Jan Francois van Wel, oud twee en veertig jaren, schrijver der Gemeentesecretarien, geboren te Wolfaartsdijk, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Pieter van Wel en van Klazina Adriana Stoffels, beiden zonder beroep en wonende te Wolfaartsdijk
en Pietronella Catharina Kuypers, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Adriaan Louis Kuypers, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, wonende alhier, tegenwoordig en conventeerende van Pieternella Catharina de Ruyter, overleden,
De afkondiging van het huwelijk had zonder sluiting alhier plaats op den zes en twintigsten augustus dezes jaars.

Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de Wet voorgerschreven akten en bescheiden, zij verklaren elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen al de plichten door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der Wet hebben verklaard dat zij door den echt aal elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Dirk Frederik van der Poot, oud een en veertig jaren, ambtenaar der Gemeentesecretaris en Karel Frob, oud veertig jaren, boekhouder, beiden wonende alhier.

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten, harer vader en de getuigen.

w.g.
hierin
6 september 1916 Klazina Adriana Stoffels [2458] (*1851-1926) als moeder bruidegom
Jan Pieter van Wel [2457] (*1844-1940) als vader bruidegom
Adriaan Louis Kuypers [2449] (*1851-1936) als vader bruid
Pietronella Catharina Kuypers [2435] (*1889-1959) als bruid
Pieternella Catharina de Ruyter [2450] (*1854-1902) als moeder bruid
Jan Francois van Wel [2434] (*1873-1959) als bruidegom
Dossier: