Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0002457

BS Geboorte register Jan Pieter van Wel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 6 september 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
7 september 1844 Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als moeder
Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als vader
Jan Pieter van Wel [2457] (*1844-1940) als kind
Dossier:

BSG 0002459

BS Geboorte register Jan van Wel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 28 januari 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
30 januari 1817 Willemina Velt [2462] (*1791-1849) als moeder
Laurens van Wel [2461] (*1778-1831) als vader
Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als kind
Dossier:

BSO 0002462

BS Overlijdensregister Willemina Velt (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 17 februari 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
17 februari 1849 Willemina Velt [2462] (*1791-1849) als overledene
Laurens van Wel [2461] (*1778-1831) als echtgenoot
Dossier:

BSO 0002461

BS Overlijdensregister Laurens van Wel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 19 maart 1831
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
21 maart 1831 Willemina Velt [2462] (*1791-1849) als echtgenote
Laurens van Wel [2461] (*1778-1831) als overledene
Dossier:

D 0002462

Doopboek Willemina Velt (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 februari 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Leeuwarden
Inventarisnr.: DTB: 950
Gezindte: Hervormde Gemeente
Kerk: Jacobijnerkerk
hierin
6 februari 1791 Willemina Velt [2462] (*1791-1849) als kind
Pieter Velt [2463] (-) als vader
Anna Vetters [2464] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0000852

BS Huwelijksregister Adriaan Louis Kuypers en Pieternella Catharina de Ruyter (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 14 mei 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
Aktenummer 326:
Heden den veertienden Mei Achttien honderd negen en zeventig compareerden in het Raadhuis voor ons, Mr. Francois ______, ambtenaar, ____ van der Burgen, wethouder, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage,
Adriaan Louis Kuypers, oud zeven entwintig jaren, ______ geboren te Middelburg, wonende alhier, meerderjarige oon van Andries Kuypers en van Cornelia Johanna Peeters, beiden overleden;
en Pieternella Catharina de Ruyter, oud zeven en twintig jaren, dienstbode, geboren te Middelburg, wonende te Voorburg, meerderjarige dochter van Christoffel L____ de Ruyter en van Johanna Pieternella Kloosters, beiden overleden.

Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waaraan de afkondigingen zionder verhindering alhier hebben plaats gehad alsook te Voorburg op den twintigsten en zeven entwintigsten april dezes jaar.
De comparanten hebben ons overlegd hunne geboorteakte, de dooddakte hunner wederzijdse ouders, het _______________

De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij ngetrouwlijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren zij in naam der Wet, dat Adriaan Louis Kuypers en Piternella Catharina de Ruyter door het huwelijk zijn verbonden, hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Christiaan Willem
hierin
14 mei 1879 Adriaan Louis Kuypers [2449] (*1851-1936) als bruidegom
Pieternella Catharina de Ruyter [2450] (*1854-1902) als moeder
Christoffel Louis de Ruyter [2467] (*1815-1862) als vader bruid
Cornelia Johanna Peeters [2466] (*1820-1866) als moeder bruidegom
Johanna Pieternella Kanters [2468] (*1813-1860) als moeder bruid
Andries Kuypers [2465] (*1815-1866) als vader bruidegom
Dossier:

BSG 0002449

BS Geboorte register Adriaan Louis Kuypers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 6 november 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg 1811-1900
hierin
6 november 1851 Andries Kuypers [2465] (*1815-1866) als vader
Adriaan Louis Kuypers [2449] (*1851-1936) als kind
Cornelia Johanna Peeters [2466] (*1820-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0002466

BS Overlijdensregister Cornelia Johanna Peeters (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 2 mei 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg 1811-1900
hierin
3 mei 1866 Cornelia Johanna Peeters [2466] (*1820-1866) als overledene
Andries Kuypers [2465] (*1815-1866) als echtgenoot
Cornelia Catharina Smit [2470] (*1798-) als moeder
Jacobus Johannes Peeters [2469] (*1793-) als vader
Dossier:

BSO 0002465

BS Overlijdensregister Andries Kuypers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 10 februari 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1900
hierin
10 februari 1866 Andries Kuypers [2465] (*1815-1866) als overledene
Adriaan Kuypers [2471] (*1772-) als vader
Anna Johanna Pistor [2472] (*1782-) als moeder
Cornelia Johanna Peeters [2466] (*1820-1866) als echtgenote
Dossier:

BSG 0002465

BS Geboorte register Andries Kuypers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 28 april 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 18111900
hierin
2 mei 1815 Anna Johanna Pistor [2472] (*1782-) als moeder
Adriaan Kuypers [2471] (*1772-) als vader
Andries Kuypers [2465] (*1815-1866) als kind
Dossier:

BSG 0002466

BS Geboorte register Cornelia Johanna Peeters (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 6 november 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1900
hierin
8 november 1820 Cornelia Johanna Peeters [2466] (*1820-1866) als kind
Cornelia Catharina Smit [2470] (*1798-) als moeder
Jacobus Johannes Peeters [2469] (*1793-) als vader
Dossier:

BSH_0000856

BS Huwelijksregister Jan Pieter van Wel en Klazina Adriana Stoffels (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 20 februari 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Zaamslag, 1811-1922
hierin
20 februari 1873 Suzanna Maria Meertens [2474] (*1823-1884) als moeder bruid
Francois Stoffels [2473] (*1824-1910) als vader bruid
Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als vader bruidegom
Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als moeder bruidegom
Jan Pieter van Wel [2457] (*1844-1940) als bruidegom
Klazina Adriana Stoffels [2458] (*1851-1926) als bruid
Dossier:

BSO 0002457

BS Overlijdensregister Jan Pieter van Wel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wolphaartsdijk [ZE]
periode: 11 april 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Wolphaartsdijk, 1811-1950
hierin
12 april 1940 Jan Pieter van Wel [2457] (*1844-1940) als overledene
Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als vader
Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als moeder
Klazina Adriana Stoffels [2458] (*1851-1926) als echtgenote
Dossier:

BSO 0002458

BS Overlijdensregister Klazina Adriana Stoffels (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Wolphaartsdijk [ZE]
periode: 25 april 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Wolphaartsdijk, 1811-1950
hierin
26 april 1926 Jan Pieter van Wel [2457] (*1844-1940) als echtgenoot
Francois Stoffels [2473] (*1824-1910) als vader
Klazina Adriana Stoffels [2458] (*1851-1926) als overledene
Suzanna Maria Meertens [2474] (*1823-1884) als moeder
Dossier:

BSO 0002474

BS Overlijdensregister Suzanna Maria Meertens (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 10 mei 1884
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Zaamslag, 1796-1950
hierin
10 mei 1884 Suzanna Maria Meertens [2474] (*1823-1884) als overledene
Paulus Meertens [2475] (*1792-) als vader
Clasina Adriana Sanderse [2476] (*1800-) als moeder
Francois Stoffels [2473] (*1824-1910) als echtgenoot
Dossier:

BSG 0002474

BS Geboorte register Suzanna Maria Meertens (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 24 januari 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1900
hierin
25 januari 1823 Suzanna Maria Meertens [2474] (*1823-1884) als kind
Paulus Meertens [2475] (*1792-) als vader
Clasina Adriana Sanderse [2476] (*1800-) als moeder
Dossier:

BSO 0002460

BS Overlijdensregister Johanna Pieternella van Loo (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 16 december 1852
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1900
hierin
17 december 1852 Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als overledene
Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als echtgenoot
Dossier:

BSH_0000857

BS Huwelijksregister Jan van Wel en Janna Pieternella van Loo (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 25 september 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1922
hierin
25 september 1840 Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als bruidegom
Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als bruid
Laurens van Wel [2461] (*1778-1831) als vader bruidegom
Willemina Velt [2462] (*1791-1849) als moeder bruidegom
Pieternella van Loo [2477] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0002460

BS Geboorte register Janna Pieternella van Loo (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 27 maart 1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Middelburg, 1811-1900
hierin
27 maart 1818 Pieternella van Loo [2477] (-) als moeder
Janna Pieternella van Loo [2460] (*1818-1852) als kind
Dossier:

BSH_0000864

BS Huwelijksregister Francois Stoffels en Suzanna Maria Meertens (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 13 april 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: Zaamslag, 1811-1922
hierin
13 april 1848 Suzanna Maria Meertens [2474] (*1823-1884) als bruid
Clasina Adriana Sanderse [2476] (*1800-) als moeder bruid
Johanna Geelhoedt [2479] (*1791-) als moeder bruidegom
Jacobus Francois Stoffels [2478] (*1787-1860) als vader bruidegom
Paulus Meertens [2475] (*1792-) als vader bruid
Francois Stoffels [2473] (*1824-1910) als bruidegom
Dossier: