Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0002552

Geboorteregister Akke Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 22-08-1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
23-08-1841 Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Akke Jelles Kleefstra [2552] (*1841-1848) als kind
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Dossier:

BSG 0002553

Geboorteregister Trijntje Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 04-04-1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
05-04-1844 Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Trijntje Jelles Kleefstra [2553] (*1844-1849) als kind
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Dossier:

BSG 0002554

Geboorteregister Hendrik Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 18-02-1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19-02-1847 Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als kind
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Dossier:

BSG 0002555

Geboorteregister Heere Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 04-11-1849
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
05-11-1849 Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als kind
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Dossier:

BSG 0002572

Geboorteregister Trijntje Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 02-02-1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
03-02-1852 Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader
Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als kind
Dossier:

BSG 0002556

Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 01-08-1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
03-08-1852 Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Hotze Jelles Kleefstra [2556] (*1852-1853) als kind
Dossier:

BSG 0002573

Geboorteregister Hinke Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30-03-1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31-03-1853 Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als kind
Dossier:

BSG 0002015

Geboorteregister Hotze Jelles Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 23-05-1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
23-05-1854 Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader
Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als kind
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder
Dossier:

BSG 0002574

Geboorteregister Janke Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 26-03-1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28-03-1855 Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader
Janke Nannes Kleefstra [2574] (*1855-1936) als kind
Dossier:

BSG 0002575

Geboorteregister Jille Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24-05-1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25-05-1858 Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader
Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder
Jille Nannes Kleefstra [2575] (*1858-1858) als kind
Dossier:

BSG 0002585

Geboorteregister Jilles Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25-02-1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27-02-1861 Jilles Rinzes Kleefstra [2585] (*1861-1911) als kind
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002632

Geboorteregister Jelle Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20-08-1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22-08-1862 Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader
Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als kind
Dossier:

BSG 0002589

Geboorteregister Geertje Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 07-04-1863
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
08-04-1863 Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als kind
Dossier:

BSG 0002639

Geboorteregister Antje Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 11-02-1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
13-02-1865 Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als kind
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader
Dossier:

BSG 0002593

Geboorteregister Jelle Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 28-04-1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29-04-1865 Jelle Rinzes Kleefstra [2593] (*1865-1892) als kind
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002605

Geboorteregister Jilles Wijbes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 13-03-1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
15-03-1867 Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader
Jilles Wijbes Kleefstra [2605] (*1867-1928) als kind
Dossier:

BSG 0002665

Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20-05-1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22-05-1867 Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als vader
Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als moeder
Geertje Jans Kleefstra [2665] (*1867-1867) als kind
Dossier:

BSG 0002594

Geboorteregister Wijbe Rinzes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 01-08-1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
02-08-1867 Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader
Wijbe Rinzes Kleefstra [2594] (*1867-1876) als kind
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0002646

Geboorteregister Geertje Nannes Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 31-12-1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
02-01-1868 Geertje Nannes Kleefstra [2646] (*1867-1895) als kind
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder
Dossier:

BSG 0002666

Geboorteregister Geertje Jans Kleefstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 16-09-1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19-09-1868 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als kind
Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als moeder
Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als vader
Dossier: