Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0002792

Overlijdensregister Alida Kleefstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 18-01-1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 3036
hierin
20-01-1913 Anne Rinzes Kleefstra [2596] (*1870-1950) als vader
Alida Kleefstra [2792] (*1913-1913) als overledene
Jikkemina Dijkema [2597] (*1882-1958) als moeder
Dossier:

BSH_0000886

Huwelijksregister Pieter Johannes Boonstra en Trijntje Jelles Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 23-08-1813
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-20, Inventarisnr.: 2002
hierin
23-08-1813 Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als bruid
Johannes Klazes Boonstra [2521] als vader bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2486] (*1747-1825) als vader bruid
Minke Pieters Boonstra [2522] als moeder bruidegom
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als bruidegom
Wijtske Ynzes de Haan [2504] (*1749-1827) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000888

Huwelijksregister Jilles Nannes Kleefstra en Trijntje Wijbes van der Vegt (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 07-06-1828
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2005
hierin
07-06-1828 Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (*1800-1888) als bruid
Wijbe Rinzes van der Vegt [2525] als vader bruid
Sjoukjen Tjeerds Jager [2526] als moeder bruid
Jilles Nannes Kleefstra [2523] (*1801-1866) als bruidegom
Janke Jilles [2485] (*1779-1847) als moeder bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2484] (*1772-1824) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000890

Huwelijksregister Heijne Sijtzes Bouma en Aaltje Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20-05-1832
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006
hierin
20-05-1832 Sijtze Heijnes Bouma [2529] (-1830) als vader bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2484] (*1772-1824) als vader bruid
Antje Annes [2530] (-1811) als moeder bruidegom
Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als bruid
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als bruidegom
Janke Jilles [2485] (*1779-1847) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000868

Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Geertje Jans Gorter (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 13-04-1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2006
hierin
13-04-1834 Nanne Jelles Kleefstra [2484] (*1772-1824) als vader bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als bruidegom
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als bruid
Akke Herres van der Veen [2483] als moeder bruid
Jan Foekes Gorter [2482] (*1771-1823) als vader bruid
Janke Jilles [2485] (*1779-1847) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000892

Huwelijksregister Nanne Jilles Kleefstra en Jantje Hinnes Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 23-11-1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2009
hierin
23-11-1851 Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (*1800-1888) als moeder bruidegom
Trijntje Jans de Groot [2539] (*1792-) als moeder bruid
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als bruidegom
Hinne Hartmans Hoekstra [2538] (*1787-) als vader bruid
Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als bruid
Jilles Nannes Kleefstra [2523] (*1801-1866) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000894

Huwelijksregister Rinze Jilles Kleefstra en Reinske Jelles de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 13-05-1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2011

BSH_0000900

Huwelijksregister Nanne Jelles Kleefstra en Fokje Marcus Lageveen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19-05-1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2012

BSH_0000896

Huwelijksregister Wijbe Jilles Kleefstra en Tietje Adams Jaarsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 19-05-1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2014
hierin
19-05-1866 Jilles Nannes Kleefstra [2523] (*1801-1866) als vader bruidegom
Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (*1800-1888) als moeder bruidegom
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als bruidegom
Adam Gerrits Jaarsma [2544] als vader bruid
Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als bruid
Jetske Aukes Wiersma [2545] als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000902

Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Akke Meinderts Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27-05-1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.:2013
hierin
27-05-1866 Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als bruidegom
Antje Sijbrens Visser [2562] als moeder bruid
Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als bruid
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader bruidegom
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder bruidegom
Meindert Sijbes Postma [2561] als vader bruid
Dossier:

BSH_0000906

Huwelijksregister Hendrik Jelles Kleefstra en Antje Sipkes van der Woude (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 02-08-1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2014
hierin
02-08-1872 Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als bruidegom
Sipke Harmens van der Woude [2567] (-1858) als vader bruid
Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als bruid
Saakjen Diemers Bijzeit [2568] als moeder bruid
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000898

Huwelijksregister Hendrik Jilles Kleefstra en Martje Hendrik Harmsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 25-04-1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2030
hierin
25-04-1875 Aukjen Ottes Jelsma [2548] (*1822-) als moeder bruid
Hendrik Lammerts Harmsma [2547] (*1816-) als vader bruid
Jilles Nannes Kleefstra [2523] (*1801-1866) als vader bruidegom
Martje Hendriks Harmsma [2546] (*1847-1913) als bruid
Hendrik Jilles Kleefstra [2536] (*1840-1904) als bruidegom
Trijntje Wijbes van der Vegt [2524] (*1800-1888) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000908

Huwelijksregister Heere Jelles Kleefstra en Fokje Kooij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 18-05-1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2015
hierin
18-05-1876 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als vader bruid
Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als bruid
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader bruidegom
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als bruidegom
Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000910

Huwelijksregister Hijlke Watzes Watzema en Trijntje Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24-05-1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016
hierin
24-05-1877 Watze Hijlkes Watzema [2577] als vader bruidegom
Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder bruid
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als bruid
Trijntje Atzes Dijkstra [2578] als moeder bruidegom
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader bruid
Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000684

Huwelijksregister Hotze Jelles Kleefstra en IJmkje Uitjes Westerterp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 11-06-1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2016
hierin
11-06-1879 Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als bruidegom
Uiltje Baukes Westerterp [3730] (*1826-1888) als vader bruid
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder bruidegom
Antje Willems Koekoek [3731] (*1829-1915) als moeder bruid
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader bruidegom
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als bruid
Dossier:

BSH_0000936

Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en Jantje Hofstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 13-05-1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2015
hierin
13-05-1882 Grietje Sijbrens Welles [2635] (*1836-) als moeder bruid
Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als bruidegom
Jantje Hofstra [2633] (*1863-1899) als bruid
Jelle Wiebes Hofstra [2634] (*1834-) als vader bruid
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000912

Huwelijksregister Murk de Groot en Hinke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Doniawerstal [FR]
periode: 11-05-1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-10, Inventarisnr.: 2014
hierin
11-05-1883 Antje Klazes de Jong [2581] (*1816-) als moeder bruidegom
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader bruid
Douwe Murks de Groot [2580] (*1810-) als vader bruidegom
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als bruid
Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder bruid
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000940

Huwelijksregister Jacob Roelofs Liemburg en Antje Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 04-04-1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-02, Inventarisnr.: 2016
hierin
04-04-1885 Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als bruidegom
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als bruid
Afke Harmens Petter [2642] (*1830-) als moeder bruidegom
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder bruid
Roelof Alts Liemburg [2641] (*1829-) als vader bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000918

Huwelijksregister Sijtze Sijbrandij en Geertje Rinzes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 07-05-1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2018
hierin
07-05-1885 Sijtze Sijbrandij [2590] (*1854-1934) als bruidegom
Aukjen Sjoerds de Boer [2592] (*1821-1874) als moeder bruidegom
Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als bruid
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder bruid
Rients Sijbrands Sijbrandij [2591] (*1817-1908) als vader bruidegom
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000955

Huwelijksregister Jan Aukes van der West en Geertje Jans Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12-03-1891
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2020
hierin
12-03-1891 Sipkjen Sipkes Bottema [2670] als moeder bruidegom
Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als bruid
Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als vader bruid
Auke Jans van der West [2669] als vader bruidegom
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als bruidegom
Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als moeder bruid
Dossier: