Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0000944

Huwelijksregister Harmen van Zwol en Geertje Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 24-05-1894
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, Inventarisnr.: 2040
hierin
24-05-1894 Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder bruid
Harmen van Zwol [2647] (*1863-1940) als bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader bruid
Jan Jochums van Zwol [2648] (*1836-) als vader bruidegom
Geertje Nannes Kleefstra [2646] (*1867-1895) als bruid
Antje Harmens Krikke [2649] (*1842-) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000914

Huwelijksregister Michiel Jans van Dam en Hinke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 05-07-1894
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, Inventarisnr.: 2022
hierin
05-07-1894 Jantje Hinnes Hoekstra [2537] (*1829-1901) als moeder bruid
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als bruid
Michiel Jans van Dam [2582] (*1862-1938) als bruidegom
Jan Alderts van Dam [2583] (*1819-) als vader bruidegom
Hendrikjen Klazes Hartmans [2584] (*1823-) als moeder bruidegom
Nanne Jilles Kleefstra [2532] (*1829-1890) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000926

Huwelijksregister Adam Wijbes Kleefstra en Teuntje Hessels Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 09-11-1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-04, Inventarisnr.: 2024
hierin
09-11-1895 Adam Wijbes Kleefstra [2609] (*1869-1930) als bruidegom
Riemke Pieters Wiersma [2612] (*1848-) als moeder bruid
Teuntje Hessels Wiersma [2610] (*1871-1948) als bruid
Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder bruidegom
Hessel Pieters Wiersma [2611] (*1843-) als vader bruid
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader bruidegom
Dossier:

BSG 0003732

Geboorteregister Johannes Pieters Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 29-05-1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31-05-1814 Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Johannes Pieters Boonstra [3732] (*1814-) als kind
Dossier:

BSG 0003724

Geboorteregister Jelle Pieters Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 23-05-1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
24-05-1816 Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Jelle Pieters Boonstra [3724] (*1816-1891) als kind
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Dossier:

BSG 0003733

Geboorteregister Klaas Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 17-10-1818
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
17-10-1818 Klaas Boonstra [3733] (*1818-) als kind
Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Dossier:

BSG 0003735

Geboorteregister Wijtze Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 01-09-1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
03-09-1821 Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Wijtze Boonstra [3735] (*1821-) als kind
Dossier:

BSG 0003736

Geboorteregister Minke Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 19-01-1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20-01-1825 Minke Boonstra [3736] (*1825-) als kind
Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Dossier:

BSG 0003737

Geboorteregister Wijtske Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 01-10-1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
02-10-1826 Wijtske Boonstra [3737] (*1826-) als kind
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Dossier:

BSG 0003738

Geboorteregister Hielke Boonstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 20-12-1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
21-12-1829 Trijntje Jelles Kleefstra [2519] (*1788-1861) als moeder
Hielke Boonstra [3738] (*1829-) als kind
Pieter Johannes Boonstra [2520] (*1790-1864) als vader
Dossier:

BSG 0003739

Geboorteregister Sijtze Heines Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 28-03-1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30-03-1833 Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Sijtze Heines Bouma [3739] (*1833-) als kind
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Dossier:

BSG 0003740

Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27-10-1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29-10-1835 Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Nanne Heins Bouma [3740] (*1835-) als kind
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Dossier:

BSG 0003741

Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 17-10-1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18-10-1837 Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Nanne Heins Bouma [3741] (*1837-) als kind
Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Dossier:

BSG 0003742

Geboorteregister Janke Heins Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 22-05-1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22-05-1840 Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Janke Heins Bouma [3742] (*1840-) als kind
Dossier:

BSG 0003743

Geboorteregister Nanne Heins Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 08-05-1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10-05-1843 Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Nanne Heins Bouma [3743] (*1843-) als kind
Dossier:

BSG 0003744

Geboorteregister Antje Heins Bouma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 02-07-1846
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
03-07-1846 Antje Heins Bouma [3744] (*1846-) als kind
Aaltje Nannes Kleefstra [2527] (*1806-1846) als moeder
Heijne Sijtzes Bouma [2528] (*1801-1881) als vader
Dossier:

BSG 0003745

Geboorteregister Watze Hijlkes Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 05-08-1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
06-08-0187 Watze Hijlkes Watzema [3745] (*1877-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Dossier:

BSG 0003746

Geboorteregister Nanne Jille Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 14-08-1878
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
15-08-1878 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Nanne Jille Watzema [3746] (*1878-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003747

Geboorteregister Harmen Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 04-02-1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
06-02-1880 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Harmen Watzema [3747] (*1880-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003748

Geboorteregister Jantje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25-02-1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26-02-1881 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Jantje Watzema [3748] (*1881-) als kind
Dossier: