Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0003749

Geboorteregister Trijntje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 22-02-1882
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22-02-1882 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Trijntje Watzema [3749] (*1882-) als kind
Dossier:

BSG 0003722

Geboorteregister Douwe Murks de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Doniawerstal [FR]
periode: 20-05-1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
21-05-1884 Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Douwe Murks de Groot [3722] (*1884-1888) als kind
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Dossier:

BSG 0003750

Geboorteregister Nanne de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Doniawerstal [FR]
periode: 18-06-1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19-06-1885 Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Nanne de Groot [3750] (*1885-1941) als kind
Dossier:

BSG 0003751

Geboorteregister Jeltje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 03-04-1885
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
03-04-1885 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Jeltje Watzema [3751] (*1885-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003752

Geboorteregister Afke Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 02-01-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
05-01-1886 Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Afke Liemburg [3752] (*1886-) als kind
Dossier:

BSG 0003753

Geboorteregister Klaas de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10-07-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12-07-1886 Klaas de Groot [3753] (*1886-) als kind
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Dossier:

BSG 0003721

Geboorteregister Janke Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12-11-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12-11-1886 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Janke Watzema [3721] (*1886-1886) als kind
Dossier:

BSG 0003754

Geboorteregister Watze Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 12-11-1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12-11-1886 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Watze Watzema [3754] (*1886-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003755

Geboorteregister Jilles de Groot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19-11-1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19-11-1887 Jilles de Groot [3755] (*1887-) als kind
Murk de Groot [2579] (*1849-1890) als vader
Hinke Nannes Kleefstra [2573] (*1853-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003756

Geboorteregister Fokje Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 22-03-1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
24-03-1888 Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Fokje Liemburg [3756] (*1888-) als kind
Dossier:

BSG 0003757

Geboorteregister Janke Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24-05-1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25-05-1889 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Janke Watzema [3757] (*1889-) als kind
Dossier:

BSG 0003723

Geboorteregister Rigtje Gerbrigje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 16-07-1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18-07-1890 Rigtje Gerbrigje Watzema [3723] (*1890-1891) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Dossier:

BSG 0003729

Geboorteregister Rients Sijbrandij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 06-03-1890
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
07-03-1890 Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als moeder
Rients Sijbrandij [3729] (*1890-1911) als kind
Sijtze Sijbrandij [2590] (*1854-1934) als vader
Dossier:

BSG 0003758

Geboorteregister Roelofke Liemburg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 14-01-1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14-01-1891 Roelofke Liemburg [3758] (*1891-) als kind
Jacob Roelofs Liemburg [2640] (*1864-1895) als vader
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als moeder
Dossier:

BSG 0003759

Geboorteregister Auke van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 11-06-1891
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12-06-1891 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Auke van der West [3759] (*1891-) als kind
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Dossier:

BSG 0003725

Geboorteregister Jan Jelle van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25-11-1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26-11-1892 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Jan Jelle van der West [3725] (*1892-1896) als kind
Dossier:

BSG 0003760

Geboorteregister Rinze Sijbrandij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 06-07-1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
07-07-1892 Geertje Rinzes Kleefstra [2589] (*1863-1929) als moeder
Rinze Sijbrandij [3760] (*1892-) als kind
Sijtze Sijbrandij [2590] (*1854-1934) als vader
Dossier:

BSG 0003761

Geboorteregister Rigtje Watzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 26-10-1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27-10-1894 Hijlke Watzes Watzema [2576] (*1849-1900) als vader
Rigtje Watzema [3761] (*1894-) als kind
Trijntje Nannes Kleefstra [2572] (*1852-1926) als moeder
Dossier:

BSG 0003762

Geboorteregister Sipke van der West (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 13-11-1894
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14-11-1894 Geertje Jans Kleefstra [2666] (*1868-1948) als moeder
Sipke van der West [3762] (*1894-) als kind
Jan Aukes van der West [2668] (*1865-1917) als vader
Dossier:

BSG 0003763

Geboorteregister Anna Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15-11-1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16-11-1896 Anna Hoekstra [3763] (*1896-) als kind
Akke Hendriks Kleefstra [2702] (*1872-1940) als moeder
Hartman Sijtzes Hoekstra [2708] (*1871-1947) als vader
Dossier: