Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0003389_1

Overlijdensregister Fokke Kleefstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 07-04-1939
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
18-04-1939 Fokke Kleefstra [3389] (*1939-1939) als overledene
Dossier:

BSO 0002702

Overlijdensregister Akke Hendriks Kleefstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 26-08-1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegnagsnr.: 30-38, inventarisnr.: 3063
hierin
28-08-1940 Akke Hendriks Kleefstra [2702] (*1872-1940) als overledene
Dossier:

BSO 0002653

Overlijdensregister Arnoldus Bernardus Vogelsang (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Heerlen [LI]
periode: 21-07-1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 12.038, inventarisnr.: 133
hierin
22-07-1942 Arnoldus Bernardus Vogelsang [2653] (*1880-1942) als overledene
Dossier:

BSO 0002658

Overlijdensregister Markus Nannes Kleefstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Heerenveen [FR]
periode: 03-02-1942
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-46, inventarisnr.: 3009
hierin
05-02-1942 Markus Nannes Kleefstra [2658] (*1873-1942) als overledene
Dossier:

BSH_0000916

Huwelijksregister Jilles Rinzes Kleefstra en Mintje Wijtsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 09-05-1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-23, inventarisnr.: 2036
hierin
09-05-1896 Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder bruidegom
Mintje Harmens Boersma [2588] als moeder bruid
Lolke Annes Wijtsma [2587] als vader bruid
Jilles Rinzes Kleefstra [2585] (*1861-1911) als bruidegom
Mintje Wijtsma [2586] (*1870-1912) als bruid
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000973

Huwelijksregister Hartman Sijtzes Hoekstra en Akke Hendriks Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 16-07-1896
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2025
hierin
16-07-1896 Hartman Sijtzes Hoekstra [2708] (*1871-1947) als bruidegom
Akke Hendriks Kleefstra [2702] (*1872-1940) als bruid
Sijtze Annes Hoekstra [2709] (*1832-) als vader bruidegom
Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als moeder bruid
Afke Tjitzes Rijpkema [2710] (*1831-) als moeder bruidegom
Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als vader bruid
Dossier:

BSG 0003731

Geboorteregister Antje Willems Koekoek (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 20-08-1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
21-08-1829 Antje Willems Koekoek [3731] (*1829-1915) als kind
Dossier:

BSG 0003730

Geboorteregister Uiltje Baukes Westerterp (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27-03-1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29-03-1826 Uiltje Baukes Westerterp [3730] (*1826-1888) als kind
Dossier:

BSH_0000946

Huwelijksregister Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 15-05-1897
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-02, inventarisnr.: 2021
hierin
15-05-1897 Antje Harmens Krikke [2649] (*1842-) als moeder bruidegom
Fokje Marcus Lageveen [2557] (*1836-1898) als moeder bruid
Wieger van Zwol [2651] (*1868-1956) als bruidegom
Janke Nannes Kleefstra [2650] (*1871-1951) als bruid
Jan Jochums van Zwol [2648] (*1836-) als vader bruidegom
Nanne Jelles Kleefstra [2549] (*1834-1916) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000942

Huwelijksregister Rinze Koopmans en Antje Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 23-01-1897
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-22, inventarisnr.: 2089
hierin
23-01-1897 Rinze Koopman [2643] (*1861-1927) als bruidegom
Antje Nannes Kleefstra [2639] (*1865-1940) als bruid
Dossier:

BSH_0000930

Huwelijksregister Auke Johannes Breeuwsma en Catharina Hendriks Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 07-05-1898
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-44, inventarisnr.: 2042
hierin
07-05-1898 Auke Johannes Breeuwsma [2621] (*1872-1931) als bruidegom
Catharina Hendriks Kleefstra [2620] (*1876-1949) als bruid
Dossier:

BSE 0002651

BS Echtscheidings register Wieger van Zwol en Janke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 21-06-1898
Archiefnaam: Echtscheidingsakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2044
hierin
21-06-1898 Janke Nannes Kleefstra [2650] (*1871-1951) als bruid
Wieger van Zwol [2651] (*1868-1956) als bruidegom

BSH_0000924

Huwelijksregister Jilles Wijbes Kleefstra en Guurtje van Lienen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oosthuizen [NH]
periode: 29-12-1898
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 358, inventarisnr.: 90
hierin
29-12-1898 Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder bruidegom
Abraham van Lienen [2607] (*1840-) als vader bruid
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader bruidegom
Antje Ubbels [2608] (*1841-) als moeder bruid
Guurtje van Lienen [2606] (*1868-1955) als bruid
Jilles Wijbes Kleefstra [2605] (*1867-1928) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000947

Huwelijksregister Romke van Dam en Janke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 03-11-1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2045
hierin
03-11-1899 Janke Nannes Kleefstra [2650] (*1871-1951) als bruid
Romke van Dam [2652] (*1868-1957) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000951

Huwelijksregister Markus Nannes Kleefstra en Jantje van Zwol (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 23-03-1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2046
hierin
23-03-1900 Markus Nannes Kleefstra [2658] (*1873-1942) als bruidegom
Jantje van Zwol [2659] (*1877-1963) als bruid
Dossier:

BSH_0000922

Huwelijksregister Siebolt Bottema en Wijpkje Rinzes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 09-05-1901
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2030
hierin
09-05-1901 Siebolt Bottema [2602] (*1877-1948) als bruidegom
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader bruid
Wijpkje Rinzes Kleefstra [2601] (*1879-1956) als bruid
Kerst Simons Bottema [2603] (*1843-) als vader bruidegom
Wijtske Dijkstra [2604] (*1847-) als moeder bruidegom
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000957

Huwelijksregister Meindert Jans Kleefstra en Wijtske Baukes Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 09-05-1901
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2030
hierin
09-05-1901 Meindert Jans Kleefstra [2667] (*1876-1958) als bruidegom
Wijtske Baukes Dijkstra [2671] (*1878-1945) als bruid
Gerbrigje Ruurds de Roos [2673] (*1854-) als moeder bruid
Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als vader bruidegom
Bauke Baukes Dijkstra [2672] (*1850-) als vader bruid
Akke Meinderts Postma [2560] (*1841-1901) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000938

Huwelijksregister Jelle Nannes Kleefstra en IJtje Bottinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 03-05-1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-22, inventarisnr.: 2094
hierin
03-05-1902 Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als bruidegom
IJtje Bottinga [2636] (*1861-1934) als bruid
Dossier:

BSH_0000932

Huwelijksregister Jan de Vries en Afke Hendriks Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 09-05-1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-44, inventarisnr.: 2047
hierin
09-05-1903 Jan Jentjes de Vries [2625] (*1878-1967) als bruidegom
Afke Hendriks Kleefstra [2624] (*1880-1967) als bruid
Dossier:

BSH_0000983

Huwelijksregister Jan Heeres Kleefstra en Roelofke Schram (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Gaasterland [FR]
periode: 28-11-1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-14, inventarisnr. 2017
hierin
28-11-1903 Jan Heeres Kleefstra [2721] (*1879-1961) als bruidegom
Roelofke Schram [2730] (*1879-1915) als bruid
Dossier: