Bronnen Bronnen
Bronnen

BSE 0002652

BS Echtscheidings register Romke van Dam en Janke Nannes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 06-08-1904
Archiefnaam: Echtscheidingsakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-28, inventarisnr.: 2050
hierin
06-08-1904 Romke van Dam [2652] (*1868-1957) als bruidegom
Janke Nannes Kleefstra [2650] (*1871-1951) als bruid
Dossier:

BSH_0001034

Huwelijksregister Nanne Kleefstra en Antje Haaijema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 13-05-1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2050
hierin
13-05-1905 Jantje Hofstra [2633] (*1863-1899) als moeder bruidegom
Trijntje Haaijema [2836] als moeder bruid
Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als vader bruidegom
Nanne Kleefstra [2831] (*1882-1967) als bruidegom
Antje Haaijema [2835] (*1881-1968) als bruid
Dossier:

BSH_0000920

Huwelijksregister Anne Rinzes Kleefstra en Jikkemina Dijkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 11-05-1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035
hierin
11-05-1905 Sjoukje Andries Jager [2599] (*1844-) als moeder bruid
Anne Rinzes Kleefstra [2596] (*1870-1950) als bruidegom
Jikkemina Dijkema [2597] (*1882-1958) als bruid
Reinske Jelles de Jong [2540] (*1836-1913) als moeder bruidegom
Rinze Jilles Kleefstra [2534] (*1834-1921) als vader bruidegom
Atte Ales Dijkema [2598] (*1837-) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000904

Huwelijksregister Jan Jelles Kleefstra en Aafke de Groot (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15-06-1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2035
hierin
15-06-1905 Aafke de Groot [2563] (*1881-1956) als bruid
Frederik Jans de Groot [2564] (*1849-) als vader bruid
Janke Jans de Jong [2565] (*1849-) als moeder bruid
Jan Jelles Kleefstra [2551] (*1839-1921) als bruidegom
Geertje Jans Gorter [2481] (*1810-1894) als moeder bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2480] (*1804-1886) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0001036

Huwelijksregister Wijt Struiksma en Grietje Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 25-05-1907
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2052
hierin
25-05-1907 Jan Struiksma [2838] (*1852-1911) als vader bruidegom
Wijt Struiksma [2837] (*1885-1965) als bruidegom
Jeltje Laanstra [2839] (*1855-1937) als moeder bruidegom
Grietje Kleefstra [2832] (*1884-1930) als bruid
Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als vader bruid
Jantje Hofstra [2633] (*1863-1899) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000999

Huwelijksregister Jacobus de Jong en Antje Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24-10-1907
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2037
hierin
24-10-1907 Sijbren de Jong [2763] als vader bruidegom
Jacobus de Jong [2762] (*1874-1962) als bruidegom
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als moeder bruid
Niesje Loffelt de Mol Moncourt [2764] als moeder bruidegom
Antje Kleefstra [2752] (*1882-1961) als bruid
Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000928

Huwelijksregister Riemke Boonstra en Jetze Wijbes Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Baarderadeel [FR]
periode: 09-05-1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-04, inventarisnr.: 2037
hierin
09-05-1908 Japke Jans Kooistra [2616] (*1855-) als moeder bruid
Riemke Boonstra [2614] (*1879-1983) als bruid
Jetze Wijbes Kleefstra [2613] (*1872-1939) als bruidegom
Thomas Tettes Boonstra [2615] (*1856-) als vader bruid
Wijbe Jilles Kleefstra [2535] (*1837-1915) als vader bruidegom
Tietje Adams Jaarsma [2543] (*1845-1913) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000981

Huwelijksregister Hendrik Daan en Geertje Heeres Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 28-05-1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-25
hierin
28-05-1908 Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder bruid
Geertje Heeres Kleefstra [2720] (*1876-1945) als bruid
Jan Hendriks Daan [2728] (*1845-) als vader bruidegom
Hendrik Daan [2727] (*1882-1963) als bruidegom
Trijntje Romkes Mouthaan [2729] (*1846-1922) als moeder bruidegom
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000979

Huwelijksregister Geert Knol en Geertje Hendriks Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30-04-1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2038
hierin
30-04-1908 Geert Knol [2717] (*1882-1971) als bruidegom
Antje Sipkes van der Woude [2566] (*1847-1930) als moeder bruid
Hendrik Jelles Kleefstra [2554] (*1847-1934) als vader bruid
Geertje Hendriks Kleefstra [2706] (*1883-1953) als bruid
Sjoukje Heins van der Vliet [2719] als moeder bruidegom
Harmen Knol [2718] als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0001038

Huwelijksregister Freerk Hiemstra en Fokje Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 15-05-1909
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-23, inventarisnr.: 2050
hierin
15-05-1909 Freerk Hiemstra [2840] (*1886-1974) als bruidegom
Fokje Kleefstra [2833] (*1887-1952) als bruid
Jantje Hofstra [2633] (*1863-1899) als moeder bruid
Jitske Freerks Wigarda [2842] (*1853-) als moeder bruidegom
Jan Tjipkes Hiemstra [2841] (*1849-) als vader bruidegom
Jelle Nannes Kleefstra [2632] (*1862-1923) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000997

Huwelijksregister Jelle Kleefstra en Lolkje Alberda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 29-05-1909
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnnr.: 30-22, inventarisnr.: 2103
hierin
29-05-1909 Jelle Kleefstra [2751] (*1880-1937) als bruidegom
Lolkje Alberda [2759] (*1884-1951) als bruid
Dossier:

BSH_0001001

Huwelijksregister Uiltje Kleefstra en Jantje Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 02-04-1910
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-20, inventarisnr.: 2037
hierin
02-04-1910 Jantje Postema [2765] (*1885-1974) als bruid
Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als vader bruidegom
Sybren Jacobs Postema [2766] (*1851-) als vader bruid
Uiltje Kleefstra [2753] (*1884-1972) als bruidegom
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als moeder bruidegom
Antje Jans Stellingwerff [2767] (*1848-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000975

Huwelijksregister Anske Dijkstra en Saakje Hendriks Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 08-01-1910
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-34, inventarisnr.: 2049
hierin
08-01-1910 Saakje Hendriks Kleefstra [2703] (*1875-1955) als bruid
Anske Dijkstra [2711] (*1880-1956) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000934

Huwelijksregister Hendrik Hendriks Kleefstra en Femke de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 09-02-1911
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr..: 2056
hierin
09-02-1911 Grietje Hommes de Jong [2631] (*1856-) als moeder bruid
Hendrik Jilles Kleefstra [2536] (*1840-1904) als vader bruidegom
Femke de Vries [2629] (*1889-1948) als bruid
Hendrik Hendriks Kleefstra [2628] (*1883-1962) als bruidegom
Martje Hendriks Harmsma [2546] (*1847-1913) als moeder bruidegom
Kornelis Lieuwes de Vries [2630] (*1854-) als vader bruid
Dossier:

BSH_0000987

Huwelijksregister Jelle Heeres Kleefstra en Jeltje Kerkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 18-05-1911
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2041
hierin
18-05-1911 Jeltje Kerkstra [2736] (*1890-1926) als bruid
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader bruidegom
Hendrik Fokkes Kerkstra [2737] (*1860-) als vader bruid
Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder bruidegom
Dirkje Koopmans [2738] (*1867-) als moeder bruid
Jelle Heeres Kleefstra [2722] (*1884-1953) als bruidegom
Dossier:

BSH_0001042

Huwelijksregister Nammen Nammensma en Jeltje Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 18-02-1912
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-12, inventarisnr.: 2040
hierin
18-02-1912 Jeltje Kleefstra [2834] (*1889-1944) als bruid
Nammen Nammensma [2846] (*1883-1960) als bruidegom
Dossier:

BSH_0000991

Huwelijksregister hendrik de Vries en Jitske Heeres Kleefstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 29-05-1913
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2043
hierin
29-05-1913 Jitske Heeres Kleefstra [2723] (*1886-1969) als bruid
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader bruid
Rigtje Slauerhoff [2744] als moeder bruidegom
Jetze de Vries [2743] als vader bruidegom
Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder bruid
Hendrik de Vries [2742] (*1885-1968) als bruidegom
Dossier:

BSH_0001003

Huwelijksregister Nanne Kleefstra en Jeltje van der Sluis (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 08-02-1915
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-15, inventarisnr.: 2057
hierin
08-02-1915 Hotze Jelles Kleefstra [2015] (*1854-1921) als vader bruidegom
Geertje Nadema [2770] (*1850-) als moeder bruid
Albert van der Sluis [2769] (*1845-) als vader bruid
Nanne Kleefstra [2756] (*1888-1956) als bruidegom
Jeltje van der Sluis [2768] (*1890-1970) als bruid
IJmkje Uiltjes Westerterp [2016] (*1853-1927) als moeder bruidegom
Dossier:

BSH_0000993

Huwelijksregister Hendrik Heeres Kleefstra en Sjoukje Jelsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 06-05-1915
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2045
hierin
06-05-1915 Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder bruidegom
Jan Jelsma [2746] (*1862-) als vader bruid
Joukje Heida [2747] (*1872-) als moeder bruid
Hendrik Heeres Kleefstra [2725] (*1892-1973) als bruidegom
Sjoukje Jelsma [2745] (*1896-1985) als bruid
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader bruidegom
Dossier:

BSH_0000985

Huwelijksregister Jan Heeres Kleefstra en Antje Zandstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 07-09-1916
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2046
hierin
07-09-1916 Fokje Kooij [2569] (*1852-1922) als moeder bruidegom
Heere Jelles Kleefstra [2555] (*1849-1932) als vader bruidegom
Nicolaas Zandstra [2734] als vader bruid
Jan Heeres Kleefstra [2721] (*1879-1961) als bruidegom
Antje Zandstra [2733] (*1879-1975) als bruid
Ruurdtje Sijbrens de Vries [2735] als moeder bruid
Dossier: