Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0003965

Doopboek Giertje Verwout (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 26 mei 1619
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 40
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
26 mei 1619 Annetje Adriaansdr Raap [1719] (~1591-1675) als moeder
Giertje Verwout [3965] (~1619-) als kind
Jan Jansz Verwout [1824] (~1587-1619) als vader
Dossier:

D 0003967

Doopboek Klaes Floriszn. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18 november 1607
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 4
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
18 november 1607 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Klaes Floriszn. Raap [3967] (~1607-) als kind
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Dossier:

D 0003968

Doopboek Peterij Floriszn. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18 november 1607
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 4
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
18 november 1607 Peterij Floriszn. Raap [3968] (~1607-) als kind
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Dossier:

D 0003969

Doopboek Grietjen Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 12 februari 1609
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 4
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
12 februari 1609 Grietjen Florisdr. Raap [3969] (~1609-1611) als kind
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Dossier:

D 0001723

Doopboek Margaretha Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 14 april 1611
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 4
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
14 april 1611 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Margaretha Florisdr. Raap [1723] (~1611-1673) als kind
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Dossier:

D 0001724

Doopboek Annetje Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 15 september 1613
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 5
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
15 september 1613 Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Annetje Florisdr. Raap [1724] (~1613-1673) als kind
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Dossier:

D 0001725

Doopboek Maria Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 29 september 1615
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 39
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
29 september 1615 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Maria Florisdr. Raap [1725] (*1615-1680) als kind
Wijntgen Jacobdr Hoyng [1720] (~1584-1615) als moeder
Dossier:

D 0003970

Doopboek Trijntje Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 10 maart 1630
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 41
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
10 maart 1630 Trijntje Florisdr. Raap [3970] (~1630-) als kind
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als moeder
Dossier:

D 0001730

Doopboek Adriaan Floriszn. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 7 september 1631
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 41
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
7 september 1631 Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als kind
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als moeder
Dossier:

D 0001731

Doopboek Floris Florisz Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 9 april 1634
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 41
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
9 april 1634 Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als moeder
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Floris Florisz Raap [1731] (~1634-1683) als kind
Dossier:

D 0003971

Doopboek Catrijna Florisdr Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27 mei 1636
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 41
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
27 mei 1636 Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als moeder
Catrijna Florisdr. Raap [3971] (~1636-) als kind
Dossier:

D 0001733

Doopboek Catharina Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 17 juni 1638
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 7
Gezindte: Hervormd
Kerk: Oude Kerk
hierin
17 juni 1638 Catharina Jacobsdr. Verhulst [1726] (*1601-1640) als moeder
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Catharina Florisdr. Raap [1733] (~1638-1704) als kind
Dossier:

GR 0001709

Geslagtregister Adriaan Pieterszn. Raap (Geslagtregister)
Vindplaats: Den Haag
Archief: C.B.G.
Soort document: Geschreven document
Titel/betrokkene: Adriaan Pieterszn. Raap
Register of Memoires van Myn geslagt, Geboorten en andere notable dingen, my in myn leven wedervaren
Adriaen Pietersz. Raap van Vlaardingen
-----
In de Jaare 1556 sondags voor Sainte Catarina ben ik Gebooren binnen Vlaerdingen oudste stadt in Holland
-----
En deselven is ontslapen in den Jaare ons Heeren Jesu Christi 1647 den 12 April
-----
In den Jaare 1557 op St. Matthys Dag stierf myn vader Pieters Lenaertsz binnen Vlaerdingen In 't 24 Jaar syns ouderdoms Was een soon van Lenaert Pietersz den oude alzogenaamt In Huwelyk geweest met myn Moeder omtrent een Jaar
-----
Anno 1575 Ben ik gereyst van Rotterdam naar Habel de Graee (??)) om aldaar te Woonen Alwaar ik omtrent 5/4 Jaars gewoont hebbe en door 't overlyden van Myn Moeder daarna Weder tot Rotterdam gekomen
-----
Anno 1576 In February sterft myn Moeder Grietjen Jansz, binnen Rotterdam Woonagtig door oorsake van den oorlog, Vlaerdingen verlaten hebbende.
-----
Anno 1576 Ben ik gereyst naar Portugal en voort na Spagnen om het land te besien en de Spaanse Spraak te Leeren. ende ben ik in 't einde van 't Jaar 1578 van Madryt te Voet weder hier in 't Land gekomen
-----
Anno 1578 den laasten Maey ben ik gegaen te Voedt uyt Madryt naar Neerlant
Mylen
Van Madryt tot Alavendo syn . 3
Alavendo tot St Augustyn . 3
St Augustyn tot Banatara . 7
Banatara tot Bofattillas . 7
Boffat: tot Arandueres . 7
Arand. tot Gilhormo . 8
Gilhormo tot Burgos . 7
__
Komt van Madryt tot Burgos 42
Van Burgos tot Villa Santo . 7
Villa Santo tot Mirando . 9
Mirando tot Victona . 5
Vict : tot den Berg St Adriaen . 6
den Berg St Adriaen tot Overon . 2
Van over den Berg tot Arnaay . 6
Arnaay tot Port St Maria . 4
__
Komt van Burgos tot Port st Maria 39
Van Port St Maria tot St Jandelin in Vrancker 2
St Jandelin tot Bayonne 3
van Bayonne tot Bordeaux over de Heide 31
Van Bordeaux tot Blay 7
Van Blay tot Port a Port 11
Port a Port tot Santis 4
Santis tot St J. de dangollier 5
St. J. d'Ange: tot Rochelle 10
Rochelle tot Ament 10
Ament tot Nisant 9
Nisant tot Portiers 5
Nisant tot Portiers . 5
___
Komt van Port St Maria tot Portiers 97
Van Portiers tot Sachellaen 7
Sachell. tot Port Pinto 4
Port a Pinto tot Manten 4
Manten tot Blees 6
Blees tot Amborse 2
Amborse tot Bleese 10
Bleese tot Orleans 17
Orleans tot Paris 34
___
Komt van Portiers tot Paris 84
Van Parys tot St Denis 2
St Denis tot Roermont .. 12
Roermont tot Amient 14
Amient tot Atrecht 10
Atrecht tot Ryssel 6
Ryssel tot Gent 12
Gent tot Antwerpen 10
Antwerpen tot Rotterdam 22
____
Komt van Parys tot Rotterdam 88

Van Madryt tot Burgos 42
Burgos tot Port St Maria 39
Port St Maria tot Portiers 97
Portiers tot Paris 84
Paris tot Rotterdam 88
__
Mylen te Samen 350
Van Madryt tot Rotterdam
-----
Anno 1578 den 11 December ben ik gekomen binnen Amsterdam ten Huyze van Jan Claesz Cloeck om hem te dienen in den Coopmanschap den tyd van 2 Jaaren mits betalende voor myn Kostgeld, Twintig Pond Vlaams in 't Jaar
-----
In den Jaare 1580 op den 11 December hebbe ik getrouwt Maria Claes dogter in 't 25 Jaar na myn geboorte te weten oud zynde 24 Jaar en omtrent 1 maandag Myn Huysvrouw was oud 27 Jaaren 2 Maanden omtrent
Godt gunne my met haar een lanck godtzalig leven. Amen
-----
Anno 1581 op den 28 November s'middags ten 11 uren is myn gebooren myn Eerst gebooren Soon Pieter Adriaansz Raap
Godt wil hem in deugden sparen.
-----
In den Jaare 1666 den 1 Maart is gestorven Pieter Adz Raap oud 84 Jaaren 3 Maanden
-----
In 't Jaar 1583 s'Avonds tussen 8 en 8 uuren is my geboren myn Tweede zoon Floris Adriaansz den 17 November
Godt voede hem de Deugden
-----
In den Jaar 1656 den 11 October stierf (oom?) Floris Adriaensz
-----
Anno 1585 op den 13 December is my Gebooren myn Darden Zoon Willem Adriaansz s'Avonds voor 7 uuren
Godt geeve hem Veel Vreede op Aarde
-----
Anno 1646 op den 7 February tussen 10 en 11 uuren is deeze myn Soon in de Heere gerust
Godt geeve hem uyt genade het Eeuwig Leven Amen
-----
Anno 1587 den 15 December s'Avonds quartier voor 9 uuren is my Gebooren myn Vierden Zoon Jan Adriaansz
Godt gunne hem een saligen uytgank
Deeze is gestorven den 26 May Anno 1589
-----
Dit is het Wapen van myn Voor ouders als Oud Bestevader Bestevader ende Vader geweest

(Noot: Wapen mist er uit! 1990)
-----
Anno 1590 In April zyn wy gescheiden met onze Wooning uyt 't Huys s'Hertogenbos ende gekomen in 't Huys de Raap
Godt verleene ons daar in Saligheid en Welvaren Amen
-----
Anno 1616 den 28 april gescheiden uyt het huys de Raap ende gekomen metter Woon op de Lely graft in 't Huys van Willem Huibertzen.
-----
Anno 1591 den 7 January, weezende Koppertjes Maandag s'Morgens ten 7 uuren is my geboren myn Eerste Dochter ende Vyfde geboorte Anneken Adriaansz
De heer Wil haar bewaren voor alle quaat
gestorven 17 February 1675
-----
Anno 1595 den 12 Maart gekogt twee graven in de Kerk van de Heeren Willem Jansz Byaart en zyn confraters, leggende by de Ooster uytganck voor de Somma van 9 gulden Zamen
-----
Anno 1593 Gekoozen tot Senant van 't Vaandel Schutters van deeze Wyck
Anno 1599 tot Luitenant
Anno 1601 tot Capiteyn van 't selve Vaendel
Anno 1612 is gevallen enige Veranderingen In de Vaandels van de Schuttery sulks dat van 13 Vaandels 18 zyn gemaakt ende ben ik gebleven Capitein en myn Soon Pieter Adriaensz is gemaakt Luitenant van 't Vaandel
Anno 1616 in May het Vaandel en capiteinschap verlaten door myn verhuisenis
Anno 1617 den 29 May ben ik met generaale stemmen wedergekozen capitein over een Vaandel Schutters op te regten in den Nieuwe Stad den 2 October voorsz het Nieuwe Vaandel ofte compagnie gemonstert
Anno 1625 den 15 Augustus hebbe ik myn Capiteinschap verlaten als zynde veel booven myn Jaaren
-----
Anno 1599 by de Heeren Burgermeesters deeze stede gestelt Regent van 't Spinhuys
Anno 1601 den 11 Juny deeze dienst verlaten
-----
Anno 1601 op den 14 Juny by de Heeren Burger Meesteren verkozen tot commissaris van den Assurantie Kamer deezer Steede
deeze dienst gecontinueert gestadelik tot den 1 February Anno 1612
-----
Anno 1607 den 7 January is getrouwt voor de Eerste maal myn Soon Floris Adriaans met Wyntje Jacobsz Hoingh
Anno 16 den is gestorven Wyntje Jacobsz Hoingh
Godt zy haar genadig en ons als wy navolgen
-----
Anno 1612 den 28 January by gemeene Stemmen gekozen tot Raad ofte Stede Vroedschap deeze Stede
Hem ten selve Dage mede gekozen Een van de Veertienen Waar uyt gekozen worden Seven schepen, by den Prince (?) van 't Land, ofte zyne Stadhouder
-----
Anno 1612 den 2 February gedaan den Eed als Schepen deezer Stede om het aanstaande Jaar te dienen.
Confraters Pieter Hasselaar, president; Dirk de Vlaming, vice; Jons Jonsz; Laurens Jansz Spiegel; Rotert Emst; Jacob Poppen; Jacob van Naet; Adriaen Pietersz Raap; Frederik de Vry.
-----
Anno 1612 den 25 November is getrouwt myn eenige dochter Anneken Adriaansz met Jan Jansz Verwout de Soon van Jan Gysbertz Hopkoper Woonende op de nieuwe Melkmarkt in de goude Hoppesaek
Godt verleene haar een lank vreedzaam leven tot Zaligheid Amen
Anno 1619 op den 18 Juli is gestorven myn behuwden zoon Jan Jansz Verwout
-----
Anno 1613 den 14 February ben ik by de Heeren Burgermeesteren verkozen tot Excysmeester deezer Stede om te dienen dit aanstaande Jaar ende op heden gedaan den behoorlyke Eed
Confraters Jan de Bischop; Pieter Overlander; Jan Cornelis Geelvinck; Jan Witzen; Adriaan Pietersz Raap
-----
Anno 1614 ben ik by de gemeene stemmen van de 36 Raaden gekoozen een van 14
den 2 February gedaan den Eed als Schepen om dit aanstaande Jaar te dienen.
Confraters Jacob Gerrits Hoeng pres.; Dr. Jan ten Grotenhuys vice; Harmen van de Poll; Dirk de Vlaming; Pieter Emst (/); Jacob Backer; Jan Gysbertsz; Adriaen Pietersz Raap; Anthony Oetgens.
-----
Anno 1614 op den 10 February omtrent 2 uuren is in den Heere ontslapen myn Lieve Huysrouw Maria Claas Cloecken en hebbe wy tezamen in den echten staat geweest 23 jaren 2 Maanden min 1 dag
Godt geven haar uyt genade het Eeuwig Leven Amen
-----
Anno 1615 den 7 February ben ik by de Heeren Burger Meesteren gekozen tot Excysmeester van den grooten Excys deezer stede ende gedaan den gewoonlyke Eed
Confraters Adriaan Pietersz Raap; Pieter Overlander; Jan Witzen; Cornelis de Vry; Pieter Joris Schellinger
den 13 May 1615 is het salaris van de Excys Meester by de Heeren Burgermeesteren verhoogt van f 300 op f 500 jaarlyks
Anno 1616 gecontinueert
17 idem
18 idem
19 idem
20 deeze dienst verlaten
-----
Anno 1616 den 25 Maart ben ik van de Heeren Burger Meesteren gekozen tot Overman van den Handboogs doelen
Confraters Pieter de Vlaming; Jan Gysbertsz; Jan Witzen; Adriaen Pietersz Raap
-----
Anno 1616 den 28 Augustus is getrouwt myn soon Willem Adriaansz met Elisabeth Absalons eenige dochter van Geertruyd Jacobsz Huisvrouw van Jan Jansz Van Hoorn Fabrijksmeester in deeze stede
Godt gunne haar een lanck vreedsaam en Godsalig Leven met malkanderen hierop aarde
Anno 1628 is den 14 Juny gestorven Elizabeth Absalons, myn behuwden dochter
godt gunne haar uyt genade het eeuwig leven
-----
Anno 1618 den 28 January ben ik weder by de Heeren 36 Raden gekozen tot 14
1619 ben ik weder gekozen tot 14
1620 ben ik weder gekozen tot 14. den 2 February myn Eed gedaan als schepen
Confraters Jan ten Grootenhuis; Jan de Wit; Joris Jorisz; Pieter Arentsz; Abram Boom; Adriaen Pieters Raap; Jacob Jacobsz Hinlopen; Claas Jacobsz Harmens; Adriaen Psz Verburch
-----
Anno 1619 getimmerd een nieuw huys op de Zuydzyde van de Leliegragt om voor my in te woonen
Godt laate het my met Lief besitten
Anno 1619 den 15 October ben ik gekomen in myn nieuw geboude huys de Raap op de Leligragt
Godt gunne my daar een lnack godzalig leven
-----
Anno 1621 den 9 February door last van de Heeren Burger Meesteren geweest na den Hagen en aldaar van de gecommitteerden Raden last ontfangen om te gaan na Alkmaar als commissaris van de Cpenning 't selven in 5 Weeken volbragt en den 13 Maart myne Besoignes aan de gecommitteerde in den Hage
Confrater de Heere Comt Antwerpen van der Gende
-----
Anno 1621 den 15 February op heden ben ik by Mr'n Heeren van de Gerechten gekozen tot commissaris van de Bank in myn absentie, also ik in commissie uit was
Confraters Dominicus van Heemskerk; Cornelis de Vry; Cornelis Broke
deeze dienst bekleet 7 Maanden
Anno 1621 in February gekozen by de Kerkenraad tot ouderling van de gereformeerde Kerken binnen deeze Stede en der 28 Maart gedaan myn eerste comparities, door dien ik een tyn lanck van huys hebben geweest van Stadsweegen
god gunne my zyn genade van deeze dienst vrugtbaarlyk te verdienen
-----
Anno 1621 den 29 Juny Alzo de Heer Burger Meester Jacob Boelensz op den 3 dezen is gestorven, is opheden by de meeste stemmen, in zyn plaats tot Burgermeester gekozen de heer Jacob Poppen
In deze Electie heb ik gehad 9 stemmen om Burgermeester te worden
Anno 1621 den 2 september gekozen by de Vroedschap tot Raad ter Admiralityd binne deeze stede
den gedaan den Eed aan myn Heeren der Staten Generaal in den Hage den 14 gedaan myn eerste comparitie in de Vergadering te Amsterdam
Anno 1625 den 15 February deeze dienst geeindigt
-----
Anno 1623 den 13 Augustus is voor de Tweede maal getrouwt myn Dochter Anneken Adriaansz met Corrnelis Ysbrandsz de zoone van Ysbrand Willemsz
de Heere wil dit Huwelyk zegenen Amen
Anno 1652 den 28 November is Cornelis Ysbrandsz Kieft overleden
Anno 1675 den 17 ebruary is Anneken Adriaansz Raap overleden
in de Wester Kerk na de Middag subyt onder de Predicatie
-----
Anno 1625 den 28 January ben ik by de Heeren 36 Raaden als 14 den 2 February gedaan den Eed als schepen deezen stede om aanstaande Jaar te dienen
Confraters Govert Dirks; jan Ghisbertsz; Adriaen Pietersz Raap; Andries Broke; Jacob Jacobsz Hinlopen; Warnar van Bassen; Albert Coenraedsz; Ernst Pietersz; Adriaan Cromhout
-----
Anno 1625 den 11 April gesteld als commissaris by de gecommitteerde Raden van Holland tot de Taaxatie van de 200 penning in den Hage enten plattelande daaronder sorteerende
den 26 May deeze commissie volbragt
-----
Anno 1626 den 2 February gemaakt President van Schepenen Banck
Confraters Adriaen Pietersz Raap; Jacob Jacobsz Hinlopen; Dr Volkert Overlander; Jacob Backer; Hendrik Hudde; Jacob Reael; Dr. Germs Schaep; Pieter Hasselaar; Dr. Pieter Opmeer
-----
Anno 1628 den 22 January gesteld by de Heeren Burger Meesteren als commissaris 't vedoes (?) van de Verpondingen binnen deeze stede en de dorpen daaronder behoorenden en hebben op heden Eed gedaan
Confrater Simon de Ryck
Anno 1628 den 4 February ben ik by de Heeren Burger Meesteren en 36 Raden gekoozen, omme van deeze stede wegen te gaan in de Admiralityd van Noord-Holland
Anno 1628 gedaan myn eerste sessie int collegue tot Hoorn en gecontinueerd van Anno 1639 tot 1639
en den 1 July deeze dienst verlaten
-----
Anno 1628 Gecommitteerd by zyne Excellentie den Prince van Orange om nevens de Heeren Abraham Hoorn en Jan Symonsz Blaau ten dienste van den Lande te kopen en toe te ruten zeker quantitydt schepen
den 15 October hebben wy deze commissie beginnen in het werk te stellen
de koop en toerustinge van deze schapen zyn geweest 20 in het getal en zyn gebracht achter Wieringen
den 21 augustus 1629 zyn deeze schepen uyt Texel gezeyld
den 17 July 1632 hier van in den Hage gedaan Reekening en Eeligue (?) als blijkt quitantie (?)
-----
Anno 1629 den 7 Augustus op heden is getrouwt Anneken Floris met Cornelis Pietersz Apothecar tot Gorcum
god geve haar een vreedzaam en lank leven met malkanderen
Cornelis Pietersz is overleden den 13 Maart Anno 1647
-----
Anno 1631 op heden is myne dienst als Raad ter Admiralityd int Noorder quartier by de Heeren Burgermeesteren en 36 Raaden voorden tyd van 3 Jaaren gecontinueerd
Na den 19 July toekomenden
den 19 dito is my dit bovenschrevene by den Heeren Burgermeesteren aangesegt
godt geven my syn segen
Anno 1631 den 8 July op heden is getrouwt voor de tweedemaal myn soon Willem Adriaansz Raap met Maria Dugardyn weduwe Willem Jaques Rombouts
godt geve haar tezamen een lank vreedsaam leven Amen
Maria Dugardyn stierf den 23 September 1652
Anno 1631 op heden is getrouwt Marytje Floris met Johan van Suillen, Woonende by de te Utrecht
godt verleene haar tezamen vrede hier tydelyk ende hier na Eeuwiglyk
Anno 1646 op heden is in den Heere ontslapen myn zoon Willem Adriaansz Raap
godt verleene hem uyt genade 't eeuwig leven Amen
-----
Anno 1640 den 21 February is getrouwt Maria Jans Verwout met Pieter Becker
de Heere geven haar zynen genadige zegen
Pieter Becker is gestorven 1 July 1654
Marytje Jans Verwout is gestorven den 11 July Anno 1655
-----
Anno 1643 den 30 Augustus is voor de derde maal getrouwt myn soon Floris Adriaansz met Styntje Willemsz jonge dogter van Edam
En alzo dit huwelyk zeer ongelyk is van goedt en gaaven godt geven dat ze zaame wel mooete varen
Styntje Willems is overleden den 15 Nov. 1647
Floris Adriaansz Raap is overleden 11 Octob. 1656
-----
Anno 1643 den 22 November
De Jaaren mynes Levens al
Syn nu geworden in 't getal
Seeven en Tachtig Jaaren
Met groote gesondheyd welvaaren
Eens getrouwt, en ook niet meer
Vyff kindren geteeld, gedankt de Heer
verscheiden ossicien intgetat (???)
Heb ik liedren groot en smal
Myn god en Vader hier beneven
Uyt genaden geeft my het Eeuwig Leven
-----
Anno 1644 den 8 July is myn zoon Pieter Adriaansz by de Heeren Collonellen Capiteynen en Krygsraad gekoozen Capiteyn over 't Vaandel Schutters daar hy langen tydt Luytenant van heeft geweest
-----
Anno 1647 den 7 February op heden is in den Heere ontslaapen en gestorven myn soon Willem Adriaansz Raap
de Heere geeve hem uyt genade 't Eeuwig Leven Amen
hierin
Adriaan Pietersz Raap [1709] (*1556-1647) als betrokkene
Dossier:

D 0001742

Doopboek Brechtje Florisdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Amsterdam [NH]
periode: 6 mei 1646
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: Bron 43,
Gezindte: Hervormd
Kerk: Nieuwe Kerk
hierin
6 mei 1646 Stijntge Willemsdr. Rengers [1741] (*1613-1647) als moeder
Brechtje Florisdr. Raap [1742] (~1646-1694) als kind
Floris Adriaansz Raap [1716] (~1583-1656) als vader
Dossier:

BSO 0002473

BS Overlijdensregister Francois Stoffels (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 30 juni 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
30 juni 1910 Francois Stoffels [2473] (*1824-1910) als overledene
Dossier:

BSO 0002459

BS Overlijdensregister Jan van Wel (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Middelburg [ZE]
periode: 1 september 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
2 september 1874 Jan van Wel [2459] (*1817-1874) als overledene
Dossier:

D 0003974

Doopboek Rinske Johannes Felkers (Doopboek)
doopplaats: Ijlst [FR]
periode: 9 augustus 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 440
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
9 augustus 1789 Johannes Felkers [297] (*1758-1817) als vader
Rinske Johannes Felkers [3974] (*1789-1869) als kind
Gertie Raap [293] (*1755-1826) als moeder
Dossier:

D 0003975

Doopboek Adriana Flora Felkers (Doopboek)
doopplaats: Stavoren [FR]
periode: 5 augustus 1798
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 684
Gezindte: Hervormde Gemeente
hierin
5 augustus 1798 Gertie Raap [293] (*1755-1826) als moeder
Johannes Felkers [297] (*1758-1817) als vader
Adriana Flora Felkers [3975] (*1798-1825) als kind
Dossier:

PL 0000637

Persoonslijst Hinke Hendriks Raap (Persoonslijst)
Ontvangen: 26 februari 2007
CBG Refnr.: 1606681
hierin
26 februari 2007 Hendrik Alberts Raap [175] (*1886-1976) als vader
Hinke Hendriks Raap [637] (*1915-2005) als hoofdpersoon
Gerben de Graaf [672] (*1914-1969) als partner
Grietje Dalman [635] (*1888-1969) als moeder
Dossier: