Bronnen Bronnen
Bronnen

TB 0003774

TB Trouwboekje Marinus Nicolaas Philip. Oosterveen en Johanna Wilhelmina Swiebel (Trouwboekje)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 13-08-1913
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
13-08-1913 Marinus Nicolaas Philippus Oosterveen en Johanna Wilhelmina Swiebel als echtpaar
Nicolaas Philippus Oosterveen (*1857-†1930) als vader bruidegom
Theodora Wilhelmina de Bruin (*1852-†1942) als moeder bruidegom
Frederik Gerardus Swiebel (*1850-†1923) als vader bruid
Maria Pieternella Cramer (*1853-†1913) als moeder bruid

TB 0002455

TB Trouwboekje Gerrit Stappers en Maria Petronella Theodora Oosterveen (Trouwboekje)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 24-09-1947
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
24-09-1947 Gerrit Stappers en Maria Petronella Theodora Oosterveen als echtpaar
Johannes Adrianus Wilhelm Stappers (*1877-†1948) als vader bruidegom
Cornelia Margaretha Wilhelmina Barriλl (*1875-†1953) als moeder bruidegom
Marinus Nicolaas Philippus Oosterveen (*1883-†1968) als vader bruid
Johanna Wilhelmina Swiebel (*1888-†1976) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0000843

Huwelijksregister Willem Mackaaij en Johanna Pieternella van Wel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 28-11-1951
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
No 1034
Heden, acht en twintig November negentienhonderd een en vijftig,
verschenen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage, ten einde een
huwelijk aan te gaan:
Mackaaij, Willem, oud zes en twintig jaar, ge-
boren en wonende te 's-Gravenhage, meubelmaker,
meerderjarige zoon van: Mackaaij, Hendrik Wil-
lem Christiaan, overleden, en: Storm, Maatje
Catharina,z onder beroep, wonende te 's-Gravenhage
en
van Wel, Johanna Pieternella, oud
zeven en twintig jaar, geboren en wonende te 's-Gra-
venhage, leidster bij het bijzonder onderwijs, meer-
derjarige dochter van: van Wel, Jan Francois en Kuij-
pers, Pietronella Catharina, beiden zonder beroep en
wonende te 's-Gravenhage. Mede verschenen de
moeder des bruidegoms, oud acht en vijftig jaar, de
vader der bruid, oud acht en zeventig jaar, en de moe-
der der bruid, oud twee en zestig jaar, die als zodanig
verklaarden toe te stemmen in dit huwelijk

De afkondiging van dit huwelijk is geschied te 's-Gravenhage

Bruidegom en en bruid verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle
plichten te zullen evrvullen, welke door de wet aan de huwelijkse staat verbonden zijn. Daarop
heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door de echt aal elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Mackaaij, Hendrik Gerrit, oud
twee en dertig jaar, sergeant bij de Koninklijke Land-
macht, wonende te Wijk en Aalberg, broeder des
bruidegoms, en: van Wel, Jan Pieter, oud een
en dertig jaar, kantoorbediende, wonende te 's-Gra-
venhage, broeder der bruid.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen
hierin
28-11-1951 Willem Mackaaij (*1924-†2012) als bruidegom
Johanna Pieternella van Wel (*1924-†2020) als bruid
Hendrik Willem Christiaan Mackaaij (*1892-†1947) als vader bruidegom
Maatje Catharina Storm (*1893-†1986) als moeder bruidegom
Jan Francois van Wel (*1873-†1959) als vader bruid
Pietronella Catharina Kuypers (*1889-†1959) als moeder bruid
Dossier:

RA 0002455

RA Rouwkaart Gerrit Stappers (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: 's-Gravenhage [ZH]
Datum: 25-04-1961
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
25-04-1961 Gerrit Stappers (*1906-†1961) als overledene
Dossier:

RA 0003774

RA Rouwadvertentie Marinus Nicolaas Philippus Oosterveen (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: 's-Gravenhage [ZH]
Datum: 11-07-1968
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
11-07-1968 Marinus Nicolaas Philippus Oosterveen (*1883-†1968) als overledene
Dossier:

RA 0003775

RA Rouwadvertentie Johanna Wilhelmina Swiebel (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: 's-Gravenhage [ZH]
Datum: 10-10-1976
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
10-10-1976 Johanna Wilhelmina Swiebel (*1888-†1976) als overledene
Dossier:

BSG 0002430

Geboorteregister Willem Mackaaij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 20-12-1924
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
20-12-1924 Willem Mackaaij (*1924-†2012) als kind
Hendrik Willem Christiaan Mackaaij (*1892-†1947) als vader
Maatje Catharina Storm (*1893-†1986) als moeder
Dossier:

BSG 0002431

Geboorteregister Johanna Pieternella van Wel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 01-05-1924
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
02-05-1924 Johanna Pieternella van Wel (*1924-†2020) als kind
Jan Francois van Wel (*1873-†1959) als vader
Pietronella Catharina Kuypers (*1889-†1959) als moeder
Dossier:

BSG 0000031

Geboorteregister Elisabeth Marijke Mackaaij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 27-04-1954
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
No. B1150
Heden, zeven en twintig April negentienhonderd vier en vijftig,
verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Gravenhage:
Mackaaij, Willem,
oud negentwintig jaar, meubelmaker,
wonende te 's-Gravenhage,
die verklaarde, dat in de gemeente 's-Gravenhage, De la Reijweg
tweehonderd zeven en negentig,
op zeven en twintig April negentienhonderd vier en vijftig,
te nul uur, twintig minuten,
uit mijn echtgenote: van Wel, Johanna Pieter-
nella, zonder beroep, wonende te 's-Graven-
hage
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk zijn
gegeven de voornamen: Elisabeth Marijke

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen

WG
W. Mackaaij
hierin
27-04-1954 Elisabeth Marijke Mackaaij (*1954-†1994) als kind
Willem Mackaaij (*1924-†2012) als vader
Johanna Pieternella van Wel (*1924-†2020) als moeder
Dossier:

BSG 0002437

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 28-01-1960
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
28-01-1960 Afgeschermd (-) als kind
Willem Mackaaij (*1924-†2012) als vader
Johanna Pieternella van Wel (*1924-†2020) als moeder

BSG 0002436

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 04-02-1953
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
04-02-1953 Afgeschermd (-) als kind
Willem Mackaaij (*1924-†2012) als vader
Johanna Pieternella van Wel (*1924-†2020) als moeder

TB 0003782

TB Trouwboekje Johannes Adrianus Stappers/Cornelia Margaretha Wilhelmina Barriel (Trouwboekje)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 15-01-1902
Ontvangen van: Ger Stappers
hierin
15-01-1902 Johannes Adrianus Wilhelm Stappers en Cornelia Margaretha Wilhelmina Barriλl als echtpaar
Dirk Stappers (*1849-†1905) als vader bruidegom
Cornelia Maria Wilhelmina Ravestijn (*1855-†1914) als moeder bruidegom
Philippe Franηois Barriλl (*1832-†1882) als vader bruid
Johanna Hendrika Nol (*1838-†1934) als moeder bruid
Dirk Stappers (*1902-) als kind
Johannes Adrianis Wilhelm Stappers (*1903-†1983) als kind
Johanna Hendrika Stappers (*1905-) als kind
Gerrit Stappers (*1906-†1961) als kind
Cornelia Margaretha Wilhelmina Stappers (*1907-†1983) als kind
Philippe Franηois Stappers (*1908-†1972) als kind
Cornelia Johanna Stappers (*1909-) als kind
Catharina Maria Louisa Stappers (*1911-) als kind
Willem Stappers (*1915-†1988) als kind
Dossier:

NA 00000026

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 24-11-1679
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a005
Onderwerp: Procuratie
Notaris: W. Zwaerdecroon

NA 00000027

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 04-10-1680
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a006
Onderwerp: Codicil
Notaris: W. Zwaerdercroon
hierin
04-10-1680 Agatha van Zuylen (*1639-†1686)
Albertus Becker (*1627-†1681)
Maria Florisdr. Raap (*1615-†1680)
Dossier:

NA 00000028

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 30-11-1681
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a006
Onderwerp: Procuratie
Notaris: W. Zwaerdercroon

NA 00000029

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 01-12-1681
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a006
Onderwerp: Scheiding
Notaris: W. Zwaerdercroon

NA 00000030

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 28-01-1682
Archiefnaam: Notariele Akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a007
Onderwerp: Overdracht
Notaris: W. Zwaerdercroon

NA 00000031

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 13-07-1682
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a007
Onderwerp: Verklaring
Notaris: W. Zwaerdercroon
hierin
13-07-1682 Agatha van Zuylen (*1639-†1686)
Johan van der Poll (-)
Cornelia van der Poll (-)
Maria Florisdr. Raap (*1615-†1680)
Dossier:

NA 00000032

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 23-01-1683
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a007
Onderwerp: Kwitantie
Notaris: W. Zwaerdercroon
hierin
23-01-1683 Floris Becker (*1659-†1691)
Willem van Zuylen (~1653-†1708)
Agatha van Zuylen (*1639-†1686)
Dossier:

NA 00000033

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 23-01-1683
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: toegangsnr.: 34-4, inventarisnr.: U080a007
Onderwerp: Garantie
Notaris: W. Zwaerdercroon
hierin
23-01-1683 Maria Becker (~1656-†1691)
Willem van Zuylen (~1653-†1708)
Mattheus van Herwijnen (*1640-)
Floris Adriaansz Raap (~1663-†1737)
Dossier: