Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH_0001499

BS Huwelijksregister Dirk Frederik Swiebel en Elisabeth Sophia Soesdorp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: 's-Gravenhage [ZH]
periode: 28 augustus 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Gemeentearchief Den Haag
hierin
28 augustus 1839 Dirk Frederik Swiebel [3992] (*1811-†1874) als bruidegom
Elisabeth Sophia Soesdorp [3993] (*1820-) als bruid
Dossier:

BSH_0000632

BS Huwelijksregister Syberen Dirks Talma en Baukje Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 mei 1892
Archiefnaam: Huwelijskakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2031
hierin
7 mei 1892 Syberen Dirks Talma [1882] (*1869-) als bruidegom
Baukje Wiersma [1883] (*1868-) als bruid
Dossier:

BSH_0001587

BS Huwelijksregister Dirk Klazes Talma en Wytske Klazes Uitterdijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 oktober 1862
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2017
hierin
9 oktober 1862 Dirk Klazes Talma [4214] (*1842-) als bruidegom
Wytske Klazes Uitterdijk [4215] (*1842-) als bruid
Dossier:

BSH_0002747

BS Huwelijksregister Hotze Douwes Talman en Fettje Roelofs Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 14 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2013
hierin
14 mei 1865 Hotze Douwes Talman [7169] (*1838-) als bruidegom
Fettje Roelofs Dantuma [7170] (*1838-) als bruid
Dossier:

BSH_0001027

BS Huwelijksregister Hermanus Tanke en Antonia Maria Strikker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Almelo [OV]
periode: 31 mei 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Historisch Centrum Overijssel
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 123, inventarisnr.: 00504
hierin
31 mei 1918 Hermanus Tanke [2821] (*1886-) als bruidegom
Antonia Maria Strikker [2822] (*1887-) als bruid
Dossier:

BSH_0001181

BS Huwelijksregister Wiebren Tiemersma en Roelofke Krol (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 10 mei 1917
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-37, inventarisnr.: 2062
hierin
10 mei 1917 Wiebren Tiemersma [3136] (*1891-) als bruidegom
Roelfke Krol [3137] (*1891-) als bruid
Dossier:

BSH_0000691

BS Huwelijksregister Gerben Alles Tjipkema en Ietje Gaatzes van der Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 6 april 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-01, inventarisnr.: 2013
hierin
6 april 1943 Gerben Alles Tjipkema [2031] (*1819-) als bruidegom
Ietje Gaatzes van der Veen [2032] (*1814-) als bruid
Dossier:

BSH_0001818

BS Huwelijksregister Jacob van der Tonnekreek en Lena Meijer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Den Bommel [ZH]
periode: 4 mei 1854
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Streekarchief Goeree-Overflakkee
hierin
4 mei 1854 Jacob van der Tonnekreek [4862] (*1824-) als bruidegom
Lena Meijer [4863] (*1826-) als bruid
Dossier:

BSH_0001778

BS Huwelijksregister Pieter Troost en Janna van der Slik (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sommelsdijk [ZH]
periode: 18 april 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Streekarchief Goeree-Overflakkee
hierin
18 april 1858 Pieter Troost [4778] (*1830-) als bruidegom
Janna van der Slik [4779] (*1832-) als bruid

BSH_0001786

BS Huwelijksregister Job Troost en Jannetje Koster (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sommelsdijk [ZH]
periode: 8 maart 1862
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Streekarchief Goeree-Overflakkee
hierin
8 maart 1862 Job Troost [4794] (*1835-) als bruidegom
Jannetje Koster [4795] (*1836-) als bruid

BSH_0001840

BS Huwelijksregister Kommer Troost en Cornelia de Vos (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooltgensplaat [ZH]
periode: 6 juni 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Streekarchief Goeree-Overflakkee
hierin
6 juni 1874 Kommer Troost [4922] (*1850-) als bruidegom
Cornelia de Vos [4923] (*1851-) als bruid
Dossier:

BSH_0002086

BS Huwelijksregister Jan Tuinman en Ariaantje Witsmeer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Warmenhuizen [NH]
periode: 18 april 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 358, inventarisnr.: 358.130
hierin
18 april 1830 Jan Tuinman [5558] (*1808-) als bruidegom
Ariaantje Witsmeer [5559] (*1807-) als bruid
Dossier:

AA 0000001

Akte van het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente (Algemene akte)
Plaats van akte: Amsterdam [NH]
Aktedatum: 26 juli 1747
Archiefnaam: Algemene akte
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: NL SAA 4310526, scannummer: A0574900781
Bron onderwerp: Boedelpapieren
Fol.1
Pro Deo
Wij Ondergesz. bewindhebberen
van de Oost Ind. Comp. verklaren bij
dezen, dat Jacob Rouwer van
Nieuemeesterr op den 9 Maart 1740
aan de Caap in 't hospitaal is over-
leden, blijkens de uijtreijse van
het schip Horstendaal A[nn]o 1739/
fo 216.

In Amsteldam den 20 Juli 1747

w.g. G. Ba... van Waveren
w.g. onleesbaar

Fol. 2

Pro Deo
Ick ondergescheven betuyge, dat
in het Doop boeck van de Wester Kerck blijckt, dat op
den 27? January ANNO 1730
Gedoopt is van Do. Cansus
een Kindt genaamt Daniel
daar Vader af te boeck staet Jochem Rower
en Moeder Hester Raap

en Getuygen

Dit aldus uyt het voorsz. boeck uytgetrocken, t'ooorkon-
de der waarheydt, dit geteekent. Actum in Amsterdam
den 22. November Anno 1735

Voor de diaconi w.g. .... Meijer
Koster

Fol. 3

In Amsterdam den 20 Juli 1747

Den Boedel van
Hester Raap, wed[uw]e van Jacob Rover, nu Willem Kaasgieter, nu Wed[uwnaa]r

Door ons geinventarizeerd, en door onze
Suppoosten getaxeerd.


Bekend Groot-Boek W. Fo. 118, Bezoek-boekje .. Fo 24 het jaar 1742

Bedden f
Borstrokken "
Kleyn Lywaat "
Kooper en Tin "
Dekens "
Goud en zilver " Geen goed
Geld "
Hemden "
Houtwerk "
Jakken "
Mans-kleederen "
Oor-kussens "
Rokken "
Rommeling "
Slaap-lakens "
Sloopen "
Schorten "


Woond in 't Quartier No. 2 in de eerste blauwe deur
ter eerste blomdwars
straat

Pr.Fs. Arend Rogaar
en
G. Vaanhout
Diaconen

Fol. 4 (idem fol. 3)

Fol. 5

Hester Raap
JD

is Lidmaat geworden omtrent het
Jaar door

Woonde doe

Verzoekt onderstand van de E.
Broederen Diaconen
Woont nu

heeft meer Attestatie geligt

Is Lidmaat geworden 27 Aug[ustu]s A[nn]o 1723
aldus bevonden in onse Kerkelyke
Boeken. Amsterdam 19 July
A[nno] 1747

Jan Tarijsling?
Ouderlingh

Fol. 6

Voor de Diaconie
Begraafcedul. pro Deo

Ik ondergeschreeven Gravemaker van de Wester Kerk,
en 't Wester Kerkhof, betuyge dat in myn Begraaf-Boek,
blykt dat op den 12 July 1747 op 't voorsz. Kerkhoff
begraven is Hester Raap, huysvrouw van Willem Kaasgieter
inde eerste Blomdwarsstraat.

In kennisse der waarheyt so hebbe dit uyt het voorschreeven
Boek getrokken, ende met myn eygen gewoonelyke naame
onderteekent in Amsterdam 17 July 1747

w.g. ... Broekrijninks?

Fol. 7

Ik onderschreeven, Koster van de Nieuwe Kerk der Stad
Amsterdam, betuyge, dat in het Trouw-boek derzelver Kerk blykt,

dat in deze Kerk op den 7? December 1727 door
Do Visser in den Houwelyken Staat bevestigt zyn

Jochem Rouwer & Hester Raap

ten blyk daar van is deze uyt het gemelde Trouw-boek geëxtraheert
en met myn hand ondertekent. In Amsterdam den 16 July 1743

w.g. Benj. de Bruijn

Fol. 8

Pro Deo
Ick ondergeschreven betuyge, dat
in het Doop-boeck van de wester Kerck blijckt, dat op
den 9 Sept[er] ANNO 1731
Gedoopt is van Do Van der Hagen
een Kindt genaamt Jacobus
daar Vader af te boeck staet Jochem Rower
en Moeder Hester Raap

en Getuygen

Dit aldus uyt het voorsz. boeck uytgetrocken, t'oorkon-
de der waarheydt, dit geteeckent. Actum in Amsterdam
den 22 Novemb[er} ANNO 1735

w.g. B. Meijer
Koster
Voor de diaconi

Fol. 9


Fol. 10

Den 26 July 1747, No. 2
De Documenten van
Hester Raap, wed[uw] Jacob Rower, nu
Willem Kaasgieter, nu wed[uw]n[aa]r
Haar na gelate ............ kinderen
als Daniel het regt onser Diaconie mag behouden
en Jacobus in ons
D.I.A.W.H.s
mag werde ingenoomen


Fol. 11

Hervormde
gemeente
Amsterdam
Diaconie-weeshuis

548


1747 Juli 26
Rover, Jacob
Raap, Hester < Kaasgieter, Willem >
Grootb. C Fol. 216
Commb. fol. 200
hierin
26 juli 1747 Jochem Rower [4387] (-)
Dossier:

BSH_0001806

BS Huwelijksregister Jan Vaandering en Arentje Horst (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kampen [OV]
periode: 10 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Historisch Centrum Overijssel
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 123, inventarisnr.: 07477
hierin
10 mei 1861 Jan Vaandering [4834] (*1835-) als bruidegom
Arentje Horst [4835] (*1832-) als bruid
Dossier:

BSH_0001804

BS Huwelijksregister Cornelis Varkevisser en Willempje Spaanderman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Katwijk [ZH]
periode: 11 maart 1852
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Rijksarchief Zuid-Holland
hierin
11 maart 1852 Cornelis Varkevisser [4830] (*1822-) als bruidegom
Willempje Spaanderman [4831] (*1833-) als bruid
Dossier:

BSH_0002407

BS Huwelijksregister Gerrit Vastwijk en Mietje Hartwigsen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Edam [NH]
periode: 1 oktober 1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 358, inventarisnr.: 36
hierin
1 oktober 1882 Gerrit Vastwijk [6335] (*1855-) als bruidegom
Mietje Hartwigsen [6336] (*1849-) als bruid
Dossier:

BSH_0001569

BS Huwelijksregister Sape Franses van der Veen en Sjouke Annes Boonstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 mei 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-08, inventarisnr.: 2011
hierin
21 mei 1843 Sape Franses van der Veen [4187] (*1815-) als bruidegom
Sjouke Annes Boonstra [4188] (*1821-) als bruid
Dossier:

BSH_0002349

BS Huwelijksregister Sybren Johannes van der Veen en Jeltje Jans Zeeman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Lemsterland [FR]
periode: 20 oktober 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-24, inventarisnr.: 2006
hierin
20 oktober 1830 Sybren Johannes van der Veen [6196] (*1790-) als bruidegom
Jeltje Jans Zeeman [6197] (*1800-) als bruid
Dossier:

BSH_0001601

BS Huwelijksregister Jacob Libbes Veenstra en Bontje Tjeerds Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 15 mei 1857
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-01, inventarisnr.: 2017
hierin
15 mei 1857 Jacob Libbes Veenstra [4235] (*1823-†1903) als bruidegom
Bontje Tjeerds Postma [4236] (*1830-†1914) als bruid
Dossier:

BSH_0002714

BS Huwelijksregister Tjeerd Wybes van der Vegt en Trijntje Murks de Zee (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 24 juni 1832
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 30-38, inventarisnr.: 2006
hierin
24 juni 1832 Tjeerd Wybes van der Vegt [7062] (*1811-) als bruidegom
Trijntje Murks de Zee [7063] (*1805-) als bruid
Dossier: