Bronnen Bronnen
Bronnen

RA 0005408

RA Rouwadvertentie Elisabet Klaasdr. Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Sint Maarten [NH]
Datum: 26-11-1824
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
26-11-1824 Elisabet Klaasdr. Raap [5408] (~1766-†1824) als overledene
Dossier:

GA 0007637

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Ee [FR]
Datum: 04-08-1996
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
04-08-1996 Afgeschermd [7637] als kind

RA 0007642

RA Rouwadvertentie Ieke Paulina Augustinus (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Haarlem [NH]
Datum: 11-12-2004
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
11-12-2004 Ieke Paulina Augustinus [7642] (*1914-†2004) als overledene
Dossier:

GA 0007015

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Eindhoven [NB]
Datum: 09-09-2002
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
09-09-2002 Afgeschermd [7015] als kind

RA 0006341

RA Rouwadvertentie Adrianus Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Schagen [NH]
Datum: 21-01-1967
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
21-01-1967 Adrianus Raap [6341] (*1906-†1967) als overledene
Dossier:

GA 0007639

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Zwolle [GE]
Datum: 21-01-2002
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
21-01-2002 Afgeschermd [7639] als kind

GA 0007640

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Zwolle [GE]
Datum: 10-01-2000
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
10-01-2000 Afgeschermd [7640] als kind

B 0007355

Begraafboek Dirkje van Grieken (Begraafboek)
begraafplaats: Leiden [ZH]
periode: tussen 20-01-1776 en 27-01-1776
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Kerk: Pieterskerk
hierin
tussen 20-01-1776 en 27-01-1776 Dirkje van Grieken [7355] (~1706-†1776) als overledene
Dossier:

B 0007365

Begraafboek Marijtje Hazebroek (Begraafboek)
begraafplaats: Leiden [ZH]
periode: tussen 28-09-1782 en 05-10-1782
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Kerk: Pieterskerk
hierin
tussen 28-09-1782 en 05-10-1782 Marijtje (Maria) Hazebroek (Haasenbroek) [7365] (-1782) als overledene
Dossier:

D 0007314

Doopboek Rebecca Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 13-04-1650
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: NH
Kerk: Pieterskerk
hierin
13-04-1650 Rebecca Raap [7314] (~1650-) als kind
Daniel Raap [7313] als vader
Maria le Pla [7281] als moeder
Dossier:

D 0007303

Doopboek Jeremias Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 03-03-1632
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: NH
Kerk: Pieterskerk
hierin
03-03-1632 Jeremias Raap [7303] (~1632-) (Rape) als kind
Jeremias Raap [7282] (Rape) als vader
Dossier:

D 0007311

Doopboek Rebecca Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 15-05-1661
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: NH
Kerk: Marekerk
hierin
15-05-1661 Rebecca Raap [7311] (~1661-) (Rape) als kind
Christopher Raap [7280] (~1635-) (Stoffel Rape) als vader
Maria le Pla [7281] als moeder
Dossier:

D 0007310

Doopboek Cathalijntje Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 17-11-1658
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: NH
Kerk: Marekerk
hierin
17-11-1658 Cathalijntje Raap [7310] (~1658-) (Raepen) als kind
Christopher Raap [7280] (~1635-) (Christoffel Raepen) als vader
Maria le Pla [7281] (le Plaa) als moeder
Dossier:

D 0007312

Doopboek Jeremias Raap (Doopboek)
doopplaats: Leiden [ZH]
periode: 19-05-1662
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Leiden
Gezindte: NH
Kerk: Pieterskerk
hierin
19-05-1662 Jeremias Raap [7312] (~1662-†1664) (Raepe) als kind
Christopher Raap [7280] (~1635-) (Stoffel Raepe) als vader
Maria le Pla [7281] (Pla) als moeder
Dossier:

PU 00000040

Periodieke uitgave (Periodieke uitgave)
Uitgegeven: tussen 1989 en 1998
Pagina: 199-204
Samensteller: J. Bos-Bliek
Naam artikel: Onze voorouders. Kwartierstaten en stam-
Naam artikel (vervolg): reeksen van leden afdeling Rijnland
hierin
tussen 1989 en 1998 Philips Raap [7287] (*1590-1635) als hoofdpersoon
Proontge Ferreth Claris [7295] (-†1635) als echtgenote
Christoffel Raap [7284] (*1562-) als hoofdpersoon
Jenne le Beecke [7285] als echtgenote
Dossier:

D 0004360

Doopboek Josijntje Raap (Doopboek)
doopplaats: Haarlem [NH]
periode: 05-04-1690
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Noord-Hollands Archief
Gezindte: NG
hierin
05-04-1690 Josijntje Raap [4360] (~1690-) als kind
Jeremias Raap [4352] (~1664-) (Raap van Leijden) als vader
Jannetje Pieters [4353] als moeder
Dossier:

HA 0002377

HA Huwelijksadvertentie Jan Raap en Antoinetta Christine van der Maas (Huwelijksadvertenties/-kaarten)
Huwelijksplaats: Buiksloot [NH]
Datum: 27-04-1876
Ontvangen van: C.B.G.
hierin
27-04-1876 Jan Raap [5975] en Antoinetta Christine van der Maas [6273] als echtpaar

NA 00000206

Notariele akte (Notariele akte)
Akteplaats: Renswoude [UT]
periode: 12-05-1792
Archiefnaam: Notariele akte
Archief: Familiearchief Taets van Amerongen
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 704
Onderwerp: Testament
Notaris: Jan Harmsen
-1-
van Aalst (Adriaan)
Testament 12 mei 1792 No. 93
-2-
Register
kosten inhoud van het testament
van den Heere Adr. van Aalst
Vernietiging van alle vorige testamenten
en andere uitterste willen pag. 2

Eerste institutie , 1e gedeelte waarbij
mevrouw Hulft gesteld word tot erfge-
naame in de legitime portie 3
En haar kind of kinderen en verdere
desendenten tot erfgenaamen in 't ove-
rige met de last van fideďcommis zo lang
ieder onder de 25 jaren oud is, tegelijk
ongetrouwd is en met verstervene
op des testamenteurs broeder of verdere
daar bij genoemde naaste staande
of anderen 4
En met conditie
dat mevrouw Hulft haar leeven lang daar-
van de vrugten zal genieten 13
Begeerte dat na overlijden van mevr. Hulft
de helft der vrugten tot opvoeding der
minderjarigen zal mogen besteed word-
en en dat de wederhelft zal moeten oplopen
tot capitaal. 15
Begeerte dat mevrouw Hulft in haar legi-
time portie voor f. 50.000.- zal mogen
aan en overnemen des testateurs
huis, stal, meubelen enz. 16
de keuze om van de legitime te renunciee-
ren en de gantsche nalatenschap met
de last van fideďcommis te accepteren 17
Eerste institutie tweede gedeelte in
gevalle de renunciatie geschied
Vernietiging van 't voorsz. gedisponeerde 20
-3-
Prolegaat aan mevr. Hulft van het huis, pag. 3
stal, meubelen enz. 20
Institutie ten behoeven van mevr. Hulft in
de gantsche nalatenschap, met de last
van fideďcommis zo lang haar man leeft,
en met versterf op haar kinderen of die
ontbreekende en ook in gevalle die kinderen
onder de 25 jaren en tevens ongehuwd
sterven, van den een op den ander, en van
de laatste op des testatateurs broeder of
verdere naaste bestaanden of die ontbre-
kende op andere benoemden 21
En met conditie
dat de heer Hulft na 't overlijden van zijne
huisvr. zijn leven lang zal genieten de
zuivere revenuen van de helft der na-
latenschap 33
Begeerte dat de revenuen van de wederhelft
der nalatenschap tot opvoeding der
minderjarige zal mogen besteed en
aan ieder kind van mevr. Hulft dat
25 jaar wordt of trouwd deszelfs
portie in gemelde helfte afgegeeven
zal moeten worden 35
Dispositie dat als de heer Hulft voor des
testamenteurs dochter sterft, van de na-
latenschap moet afgezonderd worden
f. 100.000.- met fideďcommis, zo lang
mevr. Hulft leefd & zo lang ieder van
haar kinderen onder de 25 jaren en
tevens ongehuwd is, en met verster-
ving op dezelve personen als bij de
erfstelling is geschied 37
Met begeerte echter
dat mevr. Hulft en na haar overlijden
haar kinderen de intressen daarvan
zullen trekken 48
-4-
De minute deezer is geschreeven
op een zegel van agt & veertig guldens
Jan Harmsen notaris

Op den twaalfden maij
des jaare zeeventien honderd
twee en negentig
compareerde voor mij Jan
Harmsen, notaris bij den
hove van Holland geadmitteerd
te Amsterdam resideerende, in
presentie van de nagenoemde
getuigen
De Weledele Heere Adriaan
van Aalst, woonende bin-
nen deeze stad en zijnde vol-
koomen in staat om te kunnen
disponeeren.
Te kennen geevende beslooten
-5-
te hebben om weegens zijn
nalaatenschap voorziening
te doen, en ten dien einde te
doen beschrijven zijn testament
op de navolgende wijze.
Eerst en vooral verklaar-
de de heer comparant te
herroepen en te vernietigen
alle testamenten, codicil-
len en andere actens, kragt
van uitterste wil hebbende,
door hem voor deeze ge-
maakte of gepasseerd geene
uitgezonderd.
En bij deeze opnieuw
-6-
disponeerende zo verklaar-
de de Heer testateur eer-
stelijk tot zijn meede erf-
genaame te noemen en te
stellen zijne dochter en
eenige kind Vrouwe Marga-
retha Sophia van Aalst,
huiisvrouw van den Weledele
Heere Jan Jacob Reinhard
Hulft, doch alleenlijk in
de legitime portie, onder
korting en verreekening van
al het geen daarop naar rech-
ten gekort toegereekend kan
worden.
En wijders in het overige
van zijn heer testateurs
-7-
nalatenschap tot zijn eni-
ge en universeele derfgenaam
of erfgenaamen te neemen
en te institueeren het kind
of de kinderen en verdere
wettige descendenten bij
representatie der zijn tes-
tateurs gemelde dochter
zal nalaaten, doch met
opzege tot zijn testateurs
kinds |---| kind of kinds |---| kin-
deren, niet anders als
met die conditie en restric-
tie dat al het geen dezelve
kinds kind of kinds kinde-
ren uit kragte deezer van
hem heer testateur zal
-8-
off zullen koomen te erven,
fideďcommis zal zijn zo
lang ieder van hun onge-
huwde en tegelijk beneeden
den ouderdom van vijf en
twintig jaaren is; en zal
moeten erven, versterven
en devolveeren, bij overlijden
van één derzelven sterven-
de beneden den ouderdom
van vijf en twintig jaaren
en teevens ongehuwd op de
overige van zijn testateurs
kinds kinderen en de wet-
tige nazaaten van zijn
alsdan vooraf gestorvene
-9-
kinds kinderen bij repre-
sentatie en alzo tot op het
laatste van zijn testateurs
kinds kinderen toe en
dat laatste zonder dat
er eenig wettig descen-
dent van voor overleedene
kinds kinderen in leeven
is, offte ook indien er maar
een kinds kind was, dat
eenige beneeden den ou-
derdom van vijf en twin-
tig jaaren en te gelijk onge-
trouwd stervende op zijn
testateurs broeder de Wel-
Edele Heer Dionis Anthony
van Aalst, of die alsdan
-10-
overleeden zijnde op des-
selsf kind off kinderen en
verdere wettige afkomelin-
gen bij representatie of die
al meede ontbreekende als
dan voor de eene helft op
de vier kinderen van zijn
heer testateurs oom wij-
len de heer Jean Patrice
Quin te Bordeaux als op
de Heeren Patrice Quin,
Jean Valentin Quin, Floris Quin
en Vrouwe Maria Quin, huis-
vrouw van den heer Jean Fer-
riere voor gelijke portien
en bij vooroverlijden van
een of meer van hun op
-11-
ieders wettige descendent
of descendenten bij representa-
tie of die meede ontbreeken-
de, op de overige van hun
vieren of op derzelver wet-
tige nakomeling of nako-
melingen bij representatie.
En voor de andere helft
of indien er geen wettige
descendent of descenden-
ten van zijn heer testa-
teurs oom wijlen de heer
Jean Patrice Quin in leeven
mogt of mogten zijn dan
voor het geheel op zijn
testateurs neef de heer
Andries van Aalst, voor
-12-
een zesde part op zijn neef
de heer Johan van Soesdijk,
voor een zesde part op
zijn testateurs nicht vrou-
we Helena Henriette van
Soesdijk,weduwe van den
heer Mr. Willem Versteeg te
Utrecht, voor een zesde part
op zijn neef, de heer
Jan George Matthes, zoon van
wijlen vrouwe Anne Mar-
garetha van Soesdijk in
huwelijk verwekt met den
heere Jan Matthes, voor
een zesde part op het kind
of de kinderen van zijne nich-
te wijlen vrouwe Catharina
van Soesdijk in huwelijk
-13-
verwekt met den heer Chris-
tiaan Fraser, voor een zes-
de part en op het kind of
de kinderen van zijne nicht
wijlen vrouwe Henriette van
Soesdijk, in huwelijk ver-
wekt met den heer W.J.
Renard te Culemborgh, mee-
de voor een zesde part
en bij vooroverlijden van
een of meer van hun op
elks wettige descendent
of descendenten bij repre-
sentatie of die ontbreeken-
de op de overige der gemel-
de zes staaken staaks-
gewijze of allen ontbree-
-14-
kende, op de Diaconie |--| ar-
men van de Waalsche Gere-
formeerde Gemeente binnen
deeze stad, voor een vierde
part op de diaconie |--| Armen
van de Nederduitsche Ge-
reformeerde Gemeente bin-
nen deeze stad, voor een
vierde part op het Kweek-
school voor de Zeevaart
alhier, voor een vierde part,
en op de vier laatst benoem-
de Heeren Executeuren dee-
zer testamente, zo die als
dan in functie zullen zijn,
als die benoemt zijn om
te succedeeren en nog bui-
-15-
ten functie zijn voor egaa-
le portien, voor het res-
teerende vierde part, en
dat in allen gevallen zon-
der aftrek van treballiani-
que of eenig anderen in
rechten bekende portien,
nog korting van 100e, 200e
meerdere of mindere pen-
ningen en alle andere lands-
en stads-lasten reeds
geconsenteerd of nog te con-
senteeren en zonder dat
zijn heer testateurs kinds
kind of kinds-kinderen
geduurende dat ieder be-
needen den ouderdom
-16-
van vijf en twintig jaaren
en te gelijk ongehuwd is,
ter contrarie deezer zal
of zullen moogen disponee-
ren als zulks wel ex-
presselijk verbiedende bij
deeze.
En voorts ten opzigte van
alle zijn heer testateurs
geďnstitueerde en gesub-
stitueerde erfgenaamen
met die last en conditie
dat zijn testateurs dochter
haar leeven lang ge-
duurende van hetgeen
na voldoening der legitime
portie en legaaten zijn
-17-
testateurs overige nalaa-
tenschap zal uitmaken,
zal trekken en genieten
de revenuen en intressen
die daarvan na aftrek
van alle lands- en -stads-
lasten reeds geheeven wor-
dende of nog te heffen zui-
ver zullen overschieten,
als verklaarende de heer
testateur dezelve zuyvere
revenuen en intressen aan
zijne dochter haar leeven
lang te legateeren, te beta-
len jaarlijks of alle half jaar,
zo als zulks best
zal convenieeren
-18-
Begeerende de testateur
voorts dat na het over-
lijden van zijn dochter
de helft der zuivere vruch-
ten van zijne voorschree-
ve verbondene nalaten-
schap geduurende dat
zijn kinds kind of kinds
kinderen geen vijf en twin-
tig jaaren oud en te gelijk
ongehuwd is of zijn, door
de administrateur der
zelve tot te betere opvoe-
ding van dezelve zijn
kinds kind of kinds kin-
deren zal moogen worden
geemploijeerd en besteed
-19-
en dat de weederhelft
van dezelven of het geen
van de gemelde vrugten
tot voorschreeve einde
niet besteed word, zal moe-
ten oploopen tot capitaal
en gelijk verband en ver-
sterving onderhevig zijn
als het capitaal zelf.
Wijders begeerde
de testateur dat het aan
zijne dochter zal vrij
staan om zijn heer tes-
tateurs huis, welk hij
bewoond, mitsgaders al
zijn meubelen, huisciera-
-20-
den en inboedel, linnen
tot de huishouding ook
daar onder begrepen
goud, zilver en juweelen,
als meede zijn testateurs
stal en erve op het Cingel
bij de Geelvincksteeg benee-
vens alle de paarden, rij-
tuigen, tuigen en stal-ge-
reedschappen te zaamen
voor een somma van vijf-
tig duizend guldens in
haar legitime portie aan-
en over te neemen.
Maar bij aldien zijn
heer testateurs gemelde
-21-
testateur de hiervoor door
hem gedaane institutien
en de legitime portie en in
't overige zijner nalaatenschap
en het daar bij verder ge-
disponeerde weeder te her-
roepen en te vernieitigen en
als dan en anders niet
in vrijen en onbelasten ei-
gendom te prolegateeren
aan zijn dochter voor-
noemde vrouwe Marga-
retha Sophia van Aalst,
zijn heer testateurs huis,
waarin hij woond mits-
gaders al zijn meubelen,
-22-
huiscieraad en inboedel,
linnen tot de huishouding,
ook daar onder begreepen
goud, zilver en juweelen
alsmeede zijn testateurs
stal en erve op het Cingel
bij de Geelvincksteeg benee-
vens alle de paarden, rij-
tuigen, teugen en stal-
gereedschappen.
En voorts in het overi-
ge van zijn testateurs
gantsche nalaatenschap,
tot zijn eenige en univer-
seele erfgenaame te insti-
-23-
tueeren zijne voornoemde
dochter doch niet anders
als met die conditie en
restrictie dat al hetgeen
dezelve buiten het voor-
schreeve prolegaat van
hem heer testateur zal
koomen te erven fideďcom-
mis zal zijn zolang haar
man de heer Jan Jacob
Reinhard Hulft voornoemd
in leeven is en langer niet,
en bij haar overlijden
stervende terwijl haar voor-
noemde man nog leeft,
zal moeten erven, verster-
-24-
ven en devolveeren op haar
kind of kinderen dn ver-
derde wettige descendent
of descendenten bij repre-
sentatie en ook ten aan-
zien van de evengemelde
kind of kinderen met
fideďcommissair verband,
zo lang ieder ongehuwd
en teevens geen vijf en twin-
tig jaaren oud is, en zo-
daanig dat het op de
zelve of dezelven gede-
volveerde zal moeten ver-
sterven en devolveren,
bij overlijden van een der
-25-
kinderen van zijn testa-
teurs dochter stervende
beneeden den ouderdom
van vijf en twintig jaaren
en te gelijk ongehuwd op
haar overige kind of kin-
deren en de wettige nazaa-
ten van haare als dan
voraf gestorvene kind
of kinderen bij plaats-
vulling en alzo tot op
het laatste kind toe en
dat laatste kind zon-
der dat er eenig wettig
afkoomeling van vooro-
verleedene in leeven is
-26-
offte ook indien er maar
een kind was, dat eenige
alzo dat is beneeden
de vijf en twintig jaaren
oud en te gelijk ongehuwd,
koomende te sterven, dat
alsoo het op dezelve
gedevolveerde, gelijk mee-
de indien zijn testateurs
dochter kinderloos en
zonder eenig wettig des-
cendent na te laaten bij
het leeven van haar ge-
melde man mogt koomen
te overlijden het voor haar
met fideďcommis geërfde
-27-
zal moeten versterven en
devolveeren op zijn testa-
teurs broeder de heer Pie-
ter Anthony van Aalst,
of die alsdan overleeden
zijnde op desselfs kind
of kinderen en verdere
wettige afkoomelingen
ter representatie of die
al meede ontbreekende
alsdan voor de eene
helft op de vier kinderen
van zijn heer testa-
teurs oom, wijlen de heer
Jean Patrice Quin te Bor-
deaux, als op de heeren
-28-
Patrice Quin, Jean Valen-
tin Quin, Floris Quin
en vrouwe Maria Quin,
huisvrouw van den heer
Jean Perriere voor gelijke
portien en bij vooroverlij-
den van een of meer van
hun op iedere wettige des-
cendent of descendenten
bij representatie of die
meede ontbreekende op
de overige van hun vie-
ren of op derzelve wettige
nakoomeling of nakoome-
lingen bij representatie.
En voor de andere helft
-29-
of indien er geen wettige
descendent of descenden-
ten van zijn heer testateurs
oom wijlen de heer Jean Pa-
traice Quin in leeven mogt
of mogten zijn dan voor
't geheel op zijn testateurs
neef de heer Andries van
Aalst voor een zesde part,
op zijn neef de heer Johan
van Soesdijk voor een zesde
part, op zijn testateurs
nichte vrouwe Helena
Henrietta van Soesdijk, we-
duwe van den heer mr. Wil-
lem Versteeg voor een zesde
-30-
part, op zijn neef de heer
Jan George Matthes, zoon
van wijlen vrouwe Anna
Margaretha van Soesdijk, in
huwelijk verwekt met den
heer Jan Matthes voor een
zesde part; op het kind of
de kinderen van zijne nich-
te, wijle vrouwe Catharina
van Soesdijk, in huwelijk
verwekt met den heer
Christiaan Fraser voor
een zesde part en op
het kind of de kinderen
van zijne nichte wijlen
vrouwe Henrietta van Soes-
-31-
dijk, in huwelijk verwekt
met den heer W.J. Renard,
meede voor een zesde
part en bij vooroverlijden
van een of meer van hun
op elks wettige descendent
off descendenten bij represen-
tatie of die ontbreekende
op de overige der gemelde
zes staaken staaksgewijze
of allen ontbreekende op
de Diaconie-Armen van de
Waalsche Gereformeerde Ge-
meente binnen deeze stad
voor een vierde part; op de
Diaconie-Armen van de Ne-
32-
derduitsche Gereformeerde
Gemeente binnen deeze stad
voor een vierde part; op het
Kweekschool voor de Zeevaart
alhier voor een vierde part
en op de vier laatst benoem-
de heeren executeuren dee-
zer testamente, zo die als
dan in functie zullen zijn,
als die benoemd zijn om te
succedeeren en nog buiten
functie zijn voor egaale
portien voor het resteerende
vierde part en dat in allen
gevallen zonder aftrek van
legitime trebellianicque
-33-
of eenig anderen in rechten
bekende portien, nog korting
van 100e, 200e meerdere of
mindere penningen in
alle andere lands- en
stads-lasten reeds ge-
consenteerd of nog te consen-
teeren en zonder dat zijn
testateurs dochter zolang
haar voornoemde man leefd
en haar kind of kinderen
geduurende dat ieder den
ouderdom van vijf en twintig
jaaren niet bereikt
heeft en te gelijk ongetrouwd
is, ter contrari deezer zal
-34-
off zullen moogen dispoonee-
ren als sulks wel expres-
selijk verbiedende bij deese
zodat zijn heer testateurs
dochter zo lang het voor-
schreeve fideďcommis duurt,
van het door haar bij in-
stitutie geërfde niet anders
zal trekken en genieten
als de revenuen en intres-
sen die daarvan zuiver
zullen koomen over te schie-
ten.
En wijders nog ten opzig-
te van zijn testateurs
kinds kind of kinds kin-
-35-
deren en verdere door hem
gesubstitueerdens met
die last en conditie dat
na het overlijden van zijn
heer testateurs dochter, zijn
schoonzoon de heer Jan Ja-
cob Reinhard Hulft, desselfs
leeven lang geduurende, zal
trekken en genieten de reve-
nuen en intressen van de
helft van zijn testateurs ver-
bondene nalaatenschap
die na betaaling van alle
lands- en stads-lasten en
andere ongelden, jaarlijks
zuiver zullen overschieten,
-36-
als verklaarende de testa-
teur, ingevalle zijne dochter
van haar voorschreeve le-
gitime portie komt te re-
nuncieren, die zuyvere reve-
nuen en intressen aan zijnen
voornoemde schoonzoon, zijn
leeven lang te legateeren.
Begeerende de testateur
wijders dat de zuyvere re-
venuen en intressen van
de weederhelft van zijne
verbondene nalaatenschap
des noodig zijnde, door de
administrateurs derzelve
tot te betere opvoeding en
-37
ten behoeven van zijn testa-
teurs minderjarige kinds
kind off kinds kinderen
geduurende desselfs of der
zelver minderjarigheid zul-
len moogen worden geëm-
ployeerd en besteed en dat
hetgeen daarvan tot het
voorschreeve einde niet
besteed word, zal moeten
oploopen tot capitaal in
gelijk verband en devolu-
tie onderheevig zijn als
het capitaal zelf, en dat
aan ieder kinds kind koo-
mende te trouwen of heb-
bende den ouderdom van
-38-
vijf en twintig jaaren bereikt,
deszelfs portie in de gemel-
de wederhelft der verbond-
ne goederen als vrij en on-
belast afgegeeven zal moe-
ten worden.
Voorts verklaarde de
heer testateurs, indien zijn
schoonzoon de heer Jan
Jacob Reinhard Hulft voor
zijn testateurs dochter
mogt koomen te overlijden,
en zijne dochter alzo zijne
erfgenaame vrij en onbelast
mogt worden, te begeeren,
dat alsdan van zijne
-39-
nalaatenschap zal moeten
worden afgezonderd een
somma van honderd duy-
zend gulden en dat den
zelve somma zo lang zijn
testateurs dochter in lee-
ven is en hetgeen daar
van aan haar kind of kin-
deren die beneden de vijf
en twintig jaaren oud
en te gelijk ongehuwd is
of zijn 't zij direct of over
de hand zal opkoomen
geduurende dat de zelven
dien ouderdom niet hebben
bereikt en te gelijk ongehuwd
-40-
zullen weezen, fideďcom-
mis zal zijn en zal moeten
versterven en devolveeren
van zijn testateurs doch-
ter op haar kind of kinderen
en verdere wettige descen-
dent of descendenten bij re-
presentatie en van een
van haar kinderen, ster-
vende beneeden den ouder-
dom van vijf en twintig
jaaren en te gelijk onge-
huwd, op haare overige kind
off kinderen en op de wettige
nazaaten van haare als
dan vooraf gestorvene
kind of kinderen bij plaats
-41-
vooroverlijden van een of
meer van hun op ieders
wettige descendent of des-
cendenten bij representatie
of die meede ontbreekende
op de overige van hun vieren
of op derzelver afkomeling
of afkoomelingen bij repre-
sentatie, en voor de ande-
re helft of indien er geen
wettige descendent of des-
cendenten van zijn heer
testateurs oom wijlen den
heer Jean Patrice Quin in
leeven mogt of mogten zijn,
dan voor 't geheel op zijn
testateurs neef de heer
-42-
Andries van Aalst voor
een zesde part, op zijn
neef de heer Johan van
Soesdijk voor een zesde
part, op zijn testateurs
nichte vrouwe Helena
Henrietta van Soesdijk,
weduwe van den heer Mr.
Willem Versteeg voor een
zesde part, op zijn neef
de heer Jan George Mat-
thes, zoon van wijlen vrou-
Anna Margaretha van
Soesdijk in huwelijk ver-
wekt met den heer Jan
Matthes voor een zesde
part, op het kind of de kinde-
-43-
ren deezer testamente, zo
die alsdan in functie
zullen zijn, als die be-
noemd zijn om te succedee-
ren en nog buiten functie
zijn, voor egaale porien
voor het resteerende vier-
de part en dat in allen
gevallen zonder aftrek
van legitime terbellianic-
que of eenige andere in
rechten bekende portien
nog korting van 100e 200e
meerdere of mindere pen-
ningen en alle andere
lands- en stadslasten
-44-
reeds geconsenteerd of nog
te consenteeren en zonder
dat zijn testateurs doch-
ter, haar leeven lang ge-
duurende en haar kind
of kinderen geduurende
dat ieder den ouderdom
van vijf en twintig jaaren
niet bereikt heeft en te
gelijk ongetrouwd is ter
contrarie deezer zal of
zullen invoegen. Disponeerende
als zulks met expresse-
lijk verbiedende bij deeze
met dien verstande ech-
ter dat zijn testateurs
-45-
dochter haar leeven lang
van de voorschreeve hon-
derd duizend guldens en
na haar overlijden, haar
kind of kinderen geduu-
rende dat dezelve of dezel-
ven onder de vijf en twintig
jaaren oud enteevens onge-
huwd is of zijn van desselfs
of derzelve portie of por-
tien in de gemelde somme
de zuivere revenuen en in-
tressen zal of zullen genieten.
Doch in gevalle zijn
testateurs dochter voor hem
heer testateurs overleeden
-46-
mogt zijn als dan verklaar-
de hij testateur tot zijn
eenige en universeele erf-
genaam of erfgenaamen
te noemen en te institueeren
de nagelaatene kind of
kinderen en verdere wetti-
ge afkomelingen bij re-
presentatie van zijn tes-
tateurs meergenoemde
dochter. En zulks ten aan-
zien van dezelve zijn
dochters kind of kinderen
voor 't beloop van deszelfs
off derzelver legitime por-
tie, vrij en onbelast, doch
-47-
gelijk ongehuwd stervende
op zijn testateurs broeder
de weledele heer Dionis An-
Thonij van Alst of die als
dan overleeden zijnde op
desselfs kind of kinderen
en verdere wettige afko-
melingen bij representatie
of die al meede ontbree-
kende, alsdan voor de
eene helft op de vier kin-
deren van zijn heer testa-
teurs oom, wijlen de
heer Jean Patrice Quin
te Bordeaux als op de
heeren Patrice Quin, Jean
-48-
Valentin Quin, Floris Quin
en vrouwe Maria Quin,
huisvrouw van den heer
Jean Ferriere voor gelijke
portien. En bij voorover-
lijden van een of meer van
hun op iedere wettige des-
cendent of descendenten
bij representatie of die
meede ontbreekende op
de overige van hun vieren
of op derzelver wettige
nakomeling of nakome-
lingen bij representatie.
En voor de andere helft
of indien er geen wettige des-
-49-
cendent of descendenten
van zijn heer testateurs
oom, wijlen de heer Jean
Patrice Quin in leeven
mogt of mogten zijn
dan voor het geheel, op
zijn testateurs neef de
heer Andries van Aalst
voor een zesde part, op
zijn neef de heer Johan
van Soesdijk voor een zes-
de part, op zijn testa-
teurs nichte vrouwe He-
lena Henrietta van Soesdijk,
weduwe van den Heer Mr.
Willem Versteeg voor een
-50-
zesde part, op zijn neef
de heer Jan George Mat-
thes, zoon van wijlen vrouwe
Anna Margaretha van
Soesdijk, in huwelijk ver-
wekt met den heere Jan
Matthes, voor een zesde
part; op het kind of de kin-
deren van zijne nichte wij-
len vrouwe Catharina van
Soesdijk, in huwelijk ver-
wekt met den heer Chris-
tiaan Fraser voor een zes-
de part en op het kind of
de kinderen van zijne
nichte, wijlen vrouwe
-51-
Henrietta van Soesdijk,
in huwelijk verwekt met
den heer W.J. Renard,
meede voor een zesde part,
en bij vooroverlijden van
een of meer van hun, op
elks wettige descendent
off descendenten bij repre-
sentatie op die ont-
breekende op de overige
der gemelde zes staaken
staaksgewijze of allen
ontbreekende op de Diaco-
nie-Armen van de Waelsche
Gereformeerde Gemeente
binnen deeze stad voor
-52-
een vierde part, op de Diaco-
nie-Armen van de Neder-
duitsch Gereformeerde Ge-
meente binnen deeze stad
voor een vierde part op het
Kweekschool voor de Zee-
vaart alhier voor een
vierde part en op de vier
laatst benoemde heeren
executeuren deezer testa-
mente zo die alsdan in
functie zullen zijn als
die benoemd zijn om te
succedeeren en nog buiten
functie zijn, voor egaale
portien voor het resteeren-
-53-
de vierde part. En dat in
allen gevallen, zonder af-
trek van trebellianicque
off eenige andere in rechten
bekende portien nog korting
van 100e 200e meerdere of
mindere penningen en alle
andere lands- en stads-las-
ten reeds geconsenteerd
of nog te consenteeren en
zonder dat het kind off
de kinderen van zijn tes-
tateurs dochter, ieder
beneeden den ouderdom
van vijf en twintig jaaren
en te gelijk ongehuwd zijn-
-54-
de ter contrarie deezen
zal of zullen moogen dis-
poneeren als zulks wel
expressenlijk verbiedende
bij deeze, zodat zijn heer
testateurs kinds kind
of kinds-kinderen van
het door dezelve of dezelven
met fideďcommis geërfde
zo lang het fideďicommis-
sair verband zal stand
grijpen, niet anders zal
of zullen trekken en genie-
ten als de zuyvere revenuen
en intressen die daarvan
na voldoening van alle
-55-
lands- en stads-lasten
zuiver zullen koomen
over te schieten.
Begeerende de heer tes-
tateur wijders dat de heer
administrateur of heeren
administrateuren in der
tijd van de goederen die
aan zijn kinds kind
of kinds kinderen vrij
en met fideďicommissair
verband zullen opkoomen,
de helft van de zuyvere
revenuen en intressen van
de voorschreeve zo vrije
als verbondene goederen
-56-
des noodig zijnde, zullen
moogen besteeden en doen
dienen tot te beetere op-
voeding en educatie van
gemelde zijn heer tes-
tateurs kinds kind
off kinds kinderen,
waar toe de heer testa-
teur de gemelde admi-
nistrateur of adminis-
trateuren verklaarde
te authoriseeren en dat
het overige van die zui-
vere intressen en revenuen
zal moeten oploopen tot
capitaal in het zelfde
-57-
fideďcommissair verband
in devolutie subject zijn
als het capitaal zelve, zo
als hier voor is bepaald,
en 't welk gehouden word
als hier gerepeteerd.
En in gevalle zijn heer
testateurs dochter voor
hem testateur mogt koo-
men te overlijden en geen
kind off kinderen of verdere
wettige descendenten van
ezelve zijne dochter op
zijn testateurs overlijden
in leeven mogt of mogten
zijn, alsdan verklaarde
-58-
de heer testateur tot zijn
eenige en universeele erf-
genaam of erfgenaamen
te noemen en te instituee-
ren zijn heer testateurs
broeder de weldele heer
Dionis Anthony van Aalst,
off die meede vooroverlee-
den zijnde, desselfs kind
off kinderen en verdere
wettige afkomelingen
bij representatie of deeze
meede ontbreekende als
dan voor de eene helft
de vier kinderen van zijn
heer testateurs oom, wijlen
-59-
de heer Jean Patrice Quin
te Bordeaux als de heeren
Patrice Quin, Jean Valentin
Quin, Floris Quin en vrou-
we Maria Quin, huisvrouw
van den heer Jean Ferriere,
voor gelijke portien, en bij
vooroverlijden van een
of meer van hun, ieders
wettige descendent off des-
cendenten bij representa-
tie of die meede ontbree-
kende de overige van
hun vieren, of derzelver
wettige nakomelingen
bij representatie en voor
-60-
de andere helft of indien
er geen wettige descendent
of descendenten van zijn
testateurs oom de heer Jean
Patrice Quin in leeven mogt
of mogten zijn dan voor 't
geheel zijn testateurs
neef de heer Andries van
Aalst voor een zesde part,
zijn neef de heer Johan
van Soesdijk voor een zes-
de part, zijn nichte vrouwe
Helena Henrietta van Soes-
dijk, weduwe van den heer
Mr. Willem Versteeg te Ut-
recht voor een zesde part
-61-
zijn neef de heer Jan Geor-
ge Matthes eenig kind van
wijlen vrouwe Anna Mar-
garetha van Soesdijk in
leeven huisvrouw van
den heer Jan Matthes voor
een zesde part, het kind
of de kinderen van zijne
nichte wijlen vrouwe Ca-
tharina van Soesdijk, in
huwelijk verwekt met de
heer Christiaan Fraser
voor een zesde part en
het kind of de kinderen
van zijne nichte wijlen
vrouwe Henrietta van Soesdijk,
in huwelijk verwekt met
-62
den heer W.J. Renard te
Culemborgh, mede voor een
zesde part en bij voorover-
lijden van een of meer van
hun elks wettige descendent
of descendenten bij represen-
tatie of die ontbreekende
de overige van de gemelde
zes staaken, staaksgewijze
of allen ontbreekende de
Diaconie-Armen van de
Walsche Gereformeerde Ge-
meente binnen deeze stad
voor een vierden part, de
Diaconie-Armen van de Ne-
derduitsche Gereformeerde
-63-
sluit niet aan; sprake van ontbrekende pagina?
ma van vijf duizend gul-
dens off agt hon-
derd guldens jaarlijks zijn
leeven lang geduurende, zo
als hij zulks verkiezen zal
en zo den zelven het jaar-
lijks legaat verkiest als
dan in te gaan met den …..?
van zijn heer testateurs
overlijden.
Aan de bediendens
van zijn heer testateurs
andere comptoir indien
dezelven respectivelijk op
zijn overlijden nog in zijn dienst
zijn namentlijk
-64-
Aan Cornelis van den Berg
Pietersz een somma van zes
honderd guldens
Aan Eduard Bon zes
honderd guldens
Aan Oosterwijk drie hon-
derd guldens
En aan Roell drie-honderd
guldens
Aan zijn testateurs
voornoemde boekhouders
en comptoir-bediendene Jo-
hann Freese, Cornelis van den
Berg Pietersz, Eduard Bon
-65-
Oosterwijk en Roell, indien
dezelven op zijn overlijden
nog bij hem Testateur in
dienst zijn of anders aan
die van hun die alsdan
in zijnen dienst zullen zijn,
alle zijn testateurs klee-
ren, zo van linnen, zijde
als wolle stoffen tot zijn
lijf behoorende om voor
gelijke portien te verdeelen.
Aan zijn heer testa-
teurs dienstbooden die
opp zijn overlijden in zijnen
dienst zullen weezen elk
-66-
voor ieder jaar dat dezelve
hem testateur gediend zul-
len hebben een honderd gul-
dens, een begonne jaar voor
een geheel jaar te reekenen.
Aan juffrouw Dina Hoff-
man, weduwVos, haar leeven
lang geduurende een hon-
derd guldens 's jaars, in te gaan
met den dag van zijn heer tes-
tateurs overlijden.
En aan zijn testateurs
kleermaker Jan Hendrik Men-
ke en deszelfs teegenswoordi-
ge huisvrouw tezaamen of
-67-
bij voor- of na-overlijden van
een van beiden aan de langst
leevende van hun alleen
tot aan het overlijden van
de laatstgemelde toe, twee
honderd guldens jaarlijks
in te gaan met den dag van
zijn testateurs overlijden.
Hierop verklaarde
de heer testateur te com-
mitteeren en aan te stellen
tot executeur van dit tes-
tament tot bezorger zijner
begraaffenis welke in zijn
graf in de Nieuwe Kerk dee-
zer stad zal moeten geschieden,
-68-
tot redderaar van zijnen
boedel en om die tot li-
quiditeit te brengen, mits-
gaders tot voogd over zijn
minderjaarige erfgenamen,
prolegatarissen en legata-
rissen en tot administra-
teur van derzelver goederen
alsmeede tot administra-
teur van de verbondene goe-
deren zo lang het verband
zal duuren en ook ingeval-
le zijn testateurs schoon-
zoon de heer Hulft de re-
venuen van de helft van
zijn testateurs nalaten-
-69-
schap geniet tot adminis-
trateur van de evengedag-
te helft zijner nalaten-
schap na het meerderjarig
worden of trouwen van zijn
testateurs kinds kinderen
zolang de gemelde revenuen
zullen genooten worden zijn
testateurs broeder de weled-
ele heer Dionis Anthony van
Aalst en bij voor of na-
overlijden van denzelven,
de heeren Willem Woudman,
Christiaan Woudman,
Johannes Goldberg en
Jacobus Jarman met
-70-
dien verstande echter dat
er altoos niet meerder
als twee van hun als exe-
cuteuren en administra-
teuren te gelijk in functie
zullen zijn en dat de vier
laatstgenoemde heeren
en de voorschreeve
commissie koomen off succe-
deeren zullen na de rang
waarin hun edelens zo
eeven bij deezen zijn gesteld.
Geevende en verleenende aan
hun edelens tot de uitvoe-
ring van de voorschreeve
commissien zodanige ampe-
-71-
le en generaale magt en
authoriteit als eenigzints
vereischt zal en naar rech-
ten gegeeven en verleend kan
off mag worden in bijzonder-
lijk aan de twee laatst over-
blijvende van de voornoemde
vijf heeren gecommiteerdens
en de voorschreeve commissien
te zaamen de magt om ie-
mand aan de eerststervende
van hun beiden te surrogee-
ren en zo successivelijk aan
de twee laasteoverblijven-
de gelijke magt tot den
uiteinde der commissie toe
-72-
en ingevalle een van de twee
laatst overgebleevene in de ge-
melde commissie overleeden
mogt zijn, zonder dat er
iemand aan hem gesurrogeerd
was alsdan verleend de
heer testateur aan die
eenig overgebleevene ook
de magt om iemand nee-
vens zich in de gemelde
commissie te assermeeren?
met gelijke magt en zo tot
den einde toe. En dat al-
les en in allen gevallen
met eerbiedige uitsluiting
van de Edele Achtbaare Hee-
-73-
ren Weesmeesteren deezer
stad en van alle andere stee-
den en plaatzen daar zijn
heer testateurs sterfhuis
zal koomen te vallen of de
goederen geleegen zullen zijn.
Laatstelijk verklaarde
de heer testateur aan zig
te behouden de magt om
bij notarieele acte of bij
een particulier geschrift,
door hem testateur getee-
kend 't zij den inhoud door
hem zelfs of door een ander
is geschreeven legaaten,
prolegaaten en schikkingen
-74-
te maaken, executeurs, voogden
en administrateurs aan te
stellen en het alzo nader ge-
disponeerde gelijk ook de
vooren staande prolegaat,
legaaten en aanstelling wee-
der te veranderen, verminde-
ren, vermeerderen of geheel
te vernietigen, zoals hij'
heer testateur in 't vervolg
zal koomen goed te vinden.
Begeerende dat al het zelve
van die kragt in waarde
zal zijn in gehouden moeten
worden, als of het hier
in woordelijk vervat was.
Hetgeen voorschreeven
-75-
staat verklaarde de heer
testateur te weezen zijn
testament en uitterste wil-
le. Begeerende dat het zel-
ve zal worden nagekoomen
als een volkomen testament
ten minsten als codicil of
zoals het naar echten best
zal kunnen bestaan.

Gepasseerd in Amsterdam
ter presentie van Willem Cor-
nelis de Mol van Otterloo
en Pieter Jacobus Leuning
als getuigen.
w.g. Jan Harmsen
notaris

-76-
"Los bestand", hoort waarschijnlijk bij register kosten Adriaan van Aalst
Aan de dienstboden 72
- de wede Vos 73
- Jan Hendk. Menke en huisvrouw --
Aanstelling van executeurs, voogden en
administrateurs 74
Uitsluiting van de Weeskamer 79
Clausule reservatoir 80
Slot 82?

FA 00000001

Familiearchief (Familiearchief)
Akteplaats: Renswoude [UT]
Archiefnaam: Familiearchief
Archief: Familiearchief Taets van Amerongen
Inventarisnr.: 704
Onderwerp: Verdeling zilver
-1-
Van Aalst No. 92
Verdeeling zilver
ongedateerd
-2-
Verdeeling van 't zilver in nege portien
Voor D'Hr Dionies. Antony Adr. van Aalst
2 Portien Looden
1 oly & asijn servies 59 ˝
1 tabaksdoos 41 ˝
2 tabakskonvoore 34
2 potagi lepels 31
1 trekpot 25
1 groote koffiekan 106
2 Secoupe 38
1 zoutvate 30
6 lepels & vorke 18
__________
loot 413
-------------------------
Voor mevrouw Mathes
1 schenkbord 53
1 theeketel & convoor 164
___________
loot 217
---------------------------
Voor De Hr. Andries Dieonies Pieter van Aalst
2 portie Lood
3 silvere kranse 208 ˝
1 trekpot 25
2 schenkborde 94
12 leepels & vorke 96
1 peperbus 9 ˝
1 suykerbus 13 ˝
___________
Lood 446 ˝
------------------------------------
Voor mevrouw Versteeg
1 schenkbord 51
4 kandelaare 129
1 potagi-lepel 16
1 snuytersbak 19
_____________
Looden 215
__________________________
Transport 1291 ˝
-3-
Voor Mejuffr. Catha Hendka van Soesdijk
2 Crandolles Lood 151 ˝
1 Nagtblaaker 28
2 Souscomme 44
2 Theebosse 33
1 melkan 11 ˝
1 suykerbos 12 ˝
1 schel 16
2 leepels & vork 10
1 confituur servies 10
1 poeyerdoos & schuyer 13
2 kandelaare 60 ˝
1 peeperdoos 9 ˝
Loot _________
Voor Johan van Soesdijk
1 tabaksdoos 8 ˝
12 leepels & 12 vorke 96 ˝
12 Neshegle? a 25 h 42
2 .. potazi lepels 31
1 klijn secoupi 23
___________
Lot 201 ˝
In't geheel te verdeele loode 1902 ˝
-4-
Nota van de verdeeling van 't zilver
Aan de Hr. A[driaa]n Floris Raap Looden
Een schenkblad 93 ˝
Een dito 59
___________
Loot 152 ˝
Aan dHr. H.n. van Lembrock
Een silver coelvat
Aan mevrouw Cathrina Van Aalst, geb. Rentrop
Een lampet & schotel 154
Een koffiekan 42
Een Inkooker 35 ˝
12 Messen .. slegt silver 25% 42
2 kandelaare 60
_________
Loot 333 ˝
Aan mevrouw Marg. Sophia van Aalst
2 vislepels 24
2 kandelaare 60 ˝
12 lepels & vorke 116
12 messe slegt silver 25% 48
een groote schel 22
2 citroendrukkers 6
___________
Loot 276 ˝