Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0001510

BS Geboorteregister Martje Jans Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 september 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
2 september 1858 Martje Jans Kooistra [1510] (*1858-1928) als kind
Jan Tabes Kooistra [10813] (-) als vader
Dettje Hendriks van der Galien [10814] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001510

BS Overlijdensregister Martje Jans Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 juli 1928
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 juli 1928 Martje Jans Kooistra [1510] (*1858-1928) als overledene
Dossier:

BSH_0003248

BS Huwelijksregister Anne Rintjema en Jantje Veenstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 september 1910
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
22 september 1910 Anne Rintjema [8510] (*1886-) als bruidegom
Jantje Veenstra [8500] (*1890-) als bruid
Tjeerd Jans Rintjema [1509] (*1855-1936) als vader bruidegom
Martje Jans Kooistra [1510] (*1858-1928) als moeder bruidegom
Klaas Sybes Veenstra [4201] (*1850-1934) als vader bruid
Saapke Johannes Stellingwerf [89] (*1857-1915) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0003247

BS Huwelijksregister Homme Tjeerds Homsma en Tetje Pieters Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 10 juni 1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 juni 1882 Homme Tjeerds Homsma [8508] (*1854-1940) als bruidegom
Tetje Pieters Dijkstra [8509] (*1859-1947) als bruid
Tjeerd Hommes Homsma [10815] (-) als vader bruidegom
Aaltje Leenderts Dijkstra [10816] (-) als moeder bruidegom
Pieter Liebes Dijkstra [10817] (-) als vader bruid
Taetske Sipkes Weiland [10818] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008508

BS Geboorteregister Homme Tjeerds Homsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 15 juni 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
15 juni 1854 Homme Tjeerds Homsma [8508] (*1854-1940) als kind
Tjeerd Hommes Homsma [10815] (-) als vader
Aaltje Leenderts Dijkstra [10816] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008508

BS Overlijdensregister Homme Tjeerds Homsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 26 mei 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
5 juni 1940 Homme Tjeerds Homsma [8508] (*1854-1940) als overledene
Dossier:

BSO 0008508_1

BS Overlijdensregister Homme Tjeerds Homsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 26 mei 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 mei 1940 Homme Tjeerds Homsma [8508] (*1854-1940) als overledene
Dossier:

BSG 0008509

BS Geboorteregister Tetje Pieters Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 23 augustus 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 augustus 1859 Tetje Pieters Dijkstra [8509] (*1859-1947) als kind
Pieter Liebes Dijkstra [10817] (-) als vader
Taetske Sipkes Weiland [10818] (-) als moeder
Dossier:

BSH_0003245

BS Huwelijksregister Dirk Wybes Bijlsma en Antje Stevens Hornstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 3 maart 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
3 maart 1877 Dirk Wybes Bijlsma [8505] (*1841-1921) als bruidegom
Antje Stevens Hornstra [8506] (*1845-1890) als bruid
Wybe Kornelis Bijlsma [10819] (-) als vader bruidegom
Rinske Dirks Wiersma [10820] (-) als moeder bruidegom
Steven Klazes Hornstra [10821] (-) als vader bruid
Janke Lammerts Steen [10822] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH_0004227

BS Huwelijksregister Lurk Brandsma en Antje Stevens Hornstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 18 april 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18 april 1872 Lurk Brandsma [10823] (-1874) als bruidegom
Antje Stevens Hornstra [8506] (*1845-1890) als bruid
Bokke Luitzens Brandsma [10824] (-) als vader bruidegom
Antje Lurks Steringa [10825] (-) als moeder bruidegom
Steven Klazes Hornstra [10821] (-) als vader bruid
Janke Lammerts Steen [10822] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008505

BS Geboorteregister Dirk Wybes Bijlsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 15 februari 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 februari 1841 Dirk Wybes Bijlsma [8505] (*1841-1921) als kind
Wybe Kornelis Bijlsma [10819] (-) als vader
Rinske Dirks Wiersma [10820] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008505

BS Overlijdensregister Dirk Wybes Bijlsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 20 december 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 december 1921 Dirk Wybes Bijlsma [8505] (*1841-1921) als overledene
Dossier:

BSG 0008506

BS Geboorteregister Antje Stevens Hornstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 10 april 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
11 april 1845 Antje Stevens Hornstra [8506] (*1845-1890) als kind
Steven Klazes Hornstra [10821] (-) als vader
Janke Lammerts Steen [10822] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008506

BS Overlijdensregister Antje Stevens Hornstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 8 november 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
10 november 1890 Antje Stevens Hornstra [8506] (*1845-1890) als overledene
Dossier:

BSH_0003243

BS Huwelijksregister Sybe Veenstra en Ankje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 juni 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
30 juni 1900 Sybe Veenstra [8497] (*1882-) als bruidegom
Ankje de Vries [8503] (*1880-) als bruid
Klaas Sybes Veenstra [4201] (*1850-1934) als vader bruidegom
Saapke Johannes Stellingwerf [89] (*1857-1915) als moeder bruidegom
Kornelis Gelts de Vries [8738] (*1851-1931) als vader bruid
Rinske Pieters Dantuma [8736] (*1854-1923) als moeder bruid
Dossier:

D 0004194

Doopboek Froukje Ruurds Douma (Doopboek)
doopplaats: Akkerwoude [FR]
periode: 14 augustus 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 157
Gezindte: Hervorm
hierin
14 augustus 1808 Froukje Ruurds Douma [4194] (*1808-1892) als kind
Ruurd Ages Douma [10828] (*1781-1848) als vader
Gertje Reinders Stienstra [10829] (-1859) als moeder
Dossier:

BSO 0004194

BS Overlijdensregister Froukje Ruurds Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 februari 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
3 februari 1892 Froukje Ruurds Douma [4194] (*1808-1892) als overledene
Dossier:

BSH_0003240

BS Huwelijksregister Jouke Jans Heikamp en Martje Sybrens de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18 mei 1865 Jouke Jans Heikamp [8486] (*1839-1893) als bruidegom
Martje Sybrens de Vries [1005] (*1826-1888) als bruid
Jan Jans Heikamp [8588] (*1810-1899) als vader bruidegom
Joukje Joukes de Vries [8589] (*1814-1858) als moeder bruidegom
Sybren Alberts de Vries [1249] (*1791-1851) als vader bruid
Tietje Jacobs Dijkstra [1246] (*1792-1857) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008486

BS Geboorteregister Jouke Jans Heikamp (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 september 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 september 1839 Jouke Jans Heikamp [8486] (*1839-1893) als kind
Jan Jans Heikamp [8588] (*1810-1899) als vader
Joukje Joukes de Vries [8589] (*1814-1858) als moeder
Dossier:

BSO 0008486

BS Overlijdensregister Jouke Jans Heikamp (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 mei 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
23 mei 1839 Jouke Jans Heikamp [8486] (*1839-1893) als overledene
Dossier: