Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0016011

BS Overlijdensregister Jantje Hoeksema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Bedum [GR]
periode: 21 februari 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
22 februari 1875 Jantje Hoeksema [16011] (*1818-1875) als overledene
Dossier:

BSH 0003393

BS Huwelijksregister Johnnes Dirks Sevinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27 september 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2010
Toegangnr. 30-21
hierin
27 september 1845 Johannes Durks Sevinga [8862] (*1812-) als bruidegom
Tetje Tjallings Vlasman [8863] (*1817-) als bruid
Dirk Ikes Sevinga [16014] (-) als vader bruidegom
Johanna Margrieta Schonenwald [16015] (-) als moeder bruidegom
Tjalling Pieters Vlasman [16016] (-) als vader bruid
Bregtje Lubberts Radema [16017] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008863

BS GeboorteregisterTetje Tjallings Vlasman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 april 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 mei 1817 Tetje Tjallings Vlasman [8863] (*1817-) als kind
Tjalling Pieters Vlasman [16016] (-) als vader
Bregtje Lubberts Radema [16017] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003392

BS Huwelijksregister Sytze Frankes Beiboer en Johanna Margarietha Sevinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 juni 1888
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
30 juni 1888 Sytze Frankes Beiboer [8835] (*1854-1913) als bruidegom
Johanna Margarietha Sevinga [8861] (*1852-1903) als bruid
Franke Geerts Beiboer [4171] (*1828-1899) als vader bruidegom
Franke Geerts Beiboer [4171] en Saapke Sytzes van der Wiel [36]
Saapke Sytzes van der Wiel [36] (*1825-1895) als moeder bruidegom
Johannes Durks Sevinga [8862] (*1812-) als vader bruid
Tetje Tjallings Vlasman [8863] (*1817-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003391

BS Huwelijksregister Doede Johannes Bleeker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Hemelumer Oldeferd [FR]
periode: 20 mei 1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 mei 1880 Doede Johannes Bleeker [8859] (*1854-) als bruidegom
Hendrikjen Bouwman [8860] (*1855-) als bruid
Johannes Doedes Bleeker [16018] (-) als vader bruidegom
Hylk Hessels Wybrands [16019] (-) als moeder bruidegom
Lyens Lucas Bouwman [16020] (-) als vader bruid
Rink Baukes de Vries [16021] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008859

BS Geboorteregister Doede Johannes Bleeker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Hemelumer Oldeferd [FR]
periode: 25 november 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 november 1854 Doede Johannes Bleeker [8859] (*1854-) als kind
Johannes Doedes Bleeker [16018] (-) als vader
Hylk Hessels Wybrands [16019] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008860

BS Geboorteregister Hendrikjen Bouwman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Gaasterland [FR]
periode: 7 augustus 1855
Archiefnaam: Geboorteake
Archief: Tresoar
hierin
8 augustus 1855 Hendrikjen Bouwman [8860] (*1855-) als kind
Lyens Lucas Bouwman [16020] (-) als vader
Rink Baukes de Vries [16021] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003389

BS Huwelijksregister Hendrik van Hemmen en Anna Helder (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Groningen [GR]
periode: 16 mei 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger ARchieven
hierin
16 mei 1918 Hendrik van Hemmen [8854] (*1882-) als bruidegom
Anna Helder [8855] (*1897-) als bruid
Kornelis van Hemmen [16022] (-) als vader bruidegom
Hillechien Wietzes [16023] (-) als moeder bruidegom
Geert Helder [16024] (-) als vader bruid
Jantje Vonck [16025] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003387

BS Huwelijksregister Jan Pieters Blankman en Aaltje Dekker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Anna Paulowna [NH]
periode: 8 november 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
8 november 1883 Jan Pieters Blankman [8849] (*1861-) als bruidegom
Aaltje Dekker [8850] (*1864-) als bruid
Pieter Blankman [16026] (-) als vader bruidegom
Trijntje Hogendijk [16027] (-) als moeder bruidegom
Pieter Dekker [16028] (-) als vader bruid
Grietje Weij [16029] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003385

BS Huwelijksregister Geert Gooitzens Postma en Tjette Gabes Boorsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 mei 1850
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2012
Toegangnr. 30-21
hierin
11 mei 1850 Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als bruidegom
Tjettje Gabes Boorsma [8844] (*1825-) als bruid
Goitsen Sybrens Postma [16030] (*1765-1850) als vader bruidegom
Grytta Geerts van der Zweep [16031] (*1782-1848) als moeder bruidegom
Gabe Sikkes Boorsma [16032] (-) als vader bruid
Aaltje Jelles [16033] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008844

BS Geboorteregister Tjettje Gabes Boorsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 april 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
15 april 1825 Tjettje Gabes Boorsma [8844] (*1825-) als kind
Gabe Sikkes Boorsma [16032] (-) als vader
Aaltje Jelles [16033] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003384

BS Huwelijksregister Geert Frankes Beiboer en Baaye Geerts Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 juli 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2024
Toegangnr. 30-21
hierin
28 juli 1883 Geert Frankes Beiboer [4246] (*1852-1919) als bruidegom
Baaye Geerts Postma [8842] (*1859-1892) als bruid
Franke Geerts Beiboer [4171] (*1828-1899) als vader bruidegom
Saapke Sytzes van der Wiel [36] (*1825-1895) als moeder bruidegom
Geert Gooitzens Postma [8843] (*1809-1897) als vader bruid
Tjettje Gabes Boorsma [8844] (*1825-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003381

BS Huwelijksregister Jacob Doedes Lawerman en Romkje Meinderts Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 mei 1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 mei 1816 Jacob Doedes Lawerman [8827] (*1793-1861) als bruidegom
Romkje Meinderts Dantuma [8828] (*1794-1855) als bruid
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader bruidegom
Hitje Jacobs [1867] (*1769-1812) als moeder bruidegom
Grietje Jans [9634] (-) als vader bruid
Dossier:

D 0008827

Doopboek Jacob Doede Lawerman (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 5 mei 1793
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
hierin
5 mei 1793 Jacob Doedes Lawerman [8827] (*1793-1861) als kind
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader
Hitje Jacobs [1867] (*1769-1812) als moeder
Dossier:

BSO 0008827

BS Overlijdensregister Jacob Doedes Lawerman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 februari 1861
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
1 maart 1861 Jacob Doedes Lawerman [8827] (*1793-1861) als overledene
Dossier:

D 0008828

Doopboek Romkje Meinderts Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 15 februari 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
hierin
15 februari 1795 Romkje Meinderts Dantuma [8828] (*1794-1855) als kind
Grietje Jans [9634] (-) als vader
Dossier:

BSO 0008828

BS Overlijdensregister Romkje Meinderts Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 december 1855
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
17 december 1855 Romkje Meinderts Dantuma [8828] (*1794-1855) als overledene
Dossier:

BSH 0001564

BS Huwelijksregister Bauke Sytzes de Jong en Rinske Sytzes van der Wiel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 mei 1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
12 mei 1860 Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als bruidegom
Rinske Sytzes van der Wiel [34] (*1820-1891) als bruid
Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als vader bruidegom
Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als moeder bruidegom
Sytze Everts van der Wiel [32] (*1794-1830) als vader bruid
Tjitske Henricus Raap [17] (*1796-1835) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0004180

BS Overlijdensregister Bauke Sytzes de Jong (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 februari 1911
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
4 februari 1911 Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als overledene
Dossier:

BSG 0004180

BS Geboorteregister Bauke Sytzes de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 mei 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
22 mei 1821 Bauke Sytzes de Jong [4180] (*1821-1911) als kind
Sytze Pieters de Jong [4181] (*1786-) als vader
Gertje Sygers Wiersma [4182] (*1783-) als moeder
Dossier: