Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0003368

BS Huwelijksregister Sipke Sytses Posthuma en Pietje Jogchums Smits (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 16 augustus 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 augustus 1866 Sipke Sytses Posthuma [8804] (*1837-1914) als bruidegom
Pietje Jogchums Smits [8805] (*1841-1916) als bruid
Sytze Hendriks Posthuma [16058] (-) als vader bruidegom
Elske Ytsens Oosterhof [16059] (-) als moeder bruidegom
Jochum Rodes Smits [16060] (-) als vader bruid
Aukje Stevens van der Meulen [16061] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003367

BS Huwelijksregister Evert de Vries en Jitske Posthuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 maart 1918
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
7 maart 1918 Evert de Vries [8796] (*1874-) als bruidegom
Jitske Posthuma [9084] (*1875-) als bruid
Jarig Klazes de Vries [8792] (*1846-) als vader bruidegom
Jeltje Everts van der Wiel [8760] (*1848-1910) als moeder bruidegom
Sipke Sytses Posthuma [8804] (*1837-1914) als vader bruid
Pietje Jogchums Smits [8805] (*1841-1916) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003366

BS Huwelijksregister Jan Berends de Vries en Antje Tjibbes Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 mei 1862
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
15 mei 1862 Jan Berends de Vries [8801] (*1837-1909) als bruidegom
Antje Tjibbes Hoekstra [8802] (*1834-1875) als bruid
Berend Egberts de Vries [16062] (-) als vader bruidegom
Aafke Jans Monsma [16063] (-) als moeder bruidegom
Tjibbe Jippes Hoekstra [16064] (*1805-1900) als vader bruid
Jitske Uilkes van der Wal [16065] (*1806-1866) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008801

BS Geboorteregister Jan Berends de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juli 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29 juli 1837 Jan Berends de Vries [8801] (*1837-1909) als kind
Berend Egberts de Vries [16062] (-) als vader
Aafke Jans Monsma [16063] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008801

BS Overlijdensregister Jan Berends de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 december 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
30 december 1909 Jan Berends de Vries [8801] (*1837-1909) als overledene
Dossier:

BSG 0008802

BS Geboorteregister Antje Tjibbes Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 februari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
34 802 Antje Tjibbes Hoekstra [8802] (*1834-1875) als kind
Tjibbe Jippes Hoekstra [16064] (*1805-1900) als vader
Jitske Uilkes van der Wal [16065] (*1806-1866) als moeder
Dossier:

BSO 0008802

BS Overlijdensregister Antje Tjibbes Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 januari 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
13 januari 1875 Antje Tjibbes Hoekstra [8802] (*1834-1875) als overledene
Dossier:

BSH 0003365

BS Huwelijksregister Klaas de Vries en Martje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
19 mei 1900 Klaas de Vries [8795] (*1872-) als bruidegom
Martje de Vries [8800] (*1873-) als bruid
Jarig Klazes de Vries [8792] (*1846-) als vader bruidegom
Jeltje Everts van der Wiel [8760] (*1848-1910) als moeder bruidegom
Jan Berends de Vries [8801] (*1837-1909) als vader bruid
Antje Tjibbes Hoekstra [8802] (*1834-1875) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003364

BS Huwelijksregister Klaas Eiberts de Vries en Eelkje Tymens Koopmans (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 mei 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
28 mei 1836 Klaas Eiberts de Vries [8793] (*1811-1881) als bruidegom
Eelkje Tymens Koopmans [8794] (*1811-1886) als bruid
Egbert Berends de Vries [16068] (-) als vader bruidegom
Lutske Pieters [16069] (-) als moeder bruidegom
Tymen Jacobs Koopmans [16066] (-) als vader bruid
Sjoerdje Wybes van der Woude [16067] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0008793

Doopboek Klaas Eiberts de Vries (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 10 februari 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 454
Gezindte: Herv.
hierin
10 februari 1811 Klaas Eiberts de Vries [8793] (*1811-1881) als kind
Egbert Berends de Vries [16068] (-) als vader
Lutske Pieters [16069] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008793

BS Overlijdensregister Klaas Eiberts de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 maart 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
7 maart 1881 Klaas Eiberts de Vries [8793] (*1811-1881) als overledene
Dossier:

D 0008794

Doopboek Eelkje Tymens Koopmans (Doopboek)
doopplaats: Sloten [FR]
periode: 28 juli 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 614
Gezindte: Herv.
hierin
28 juli 1811 Eelkje Tymens Koopmans [8794] (*1811-1886) als kind
Tymen Jacobs Koopmans [16066] (-) als vader
Sjoerdje Wybes van der Woude [16067] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008794

BS Overlijdensregister Eelkje Tymens Koopmans (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 12 oktober 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
13 oktober 1886 Eelkje Tymens Koopmans [8794] (*1811-1886) als overledene
Dossier:

BSH 0003363

BS Huwelijksregister Jarig Klazes de Vries en Jeltje Everts van der Wiel (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
11 mei 1871 Jarig Klazes de Vries [8792] (*1846-) als bruidegom
Jeltje Everts van der Wiel [8760] (*1848-1910) als bruid
Klaas Eiberts de Vries [8793] (*1811-1881) als vader bruidegom
Eelkje Tymens Koopmans [8794] (*1811-1886) als moeder bruidegom
Evert Sytzes van der Wiel [33] (*1818-1881) als vader bruid
Hendrikje Klases Wiersma [4147] (*1815-1888) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003362

BS Huwelijksregister Jan Ypes Korf en Grietje Liekeles Tuinstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 oktober 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
25 oktober 1873 Jan Ypes Korf [8787] (*1844-1910) als bruidegom
Grietje Liekeles Tuinstra [8788] (*1848-1933) als bruid
Ype Reitzes Korf [16072] (-) als vader bruidegom
Sjoerdtje Jans Taekema [16073] (-) als moeder bruidegom
Liekele Durks Tuinstra [16070] (-) als vader bruid
Lijsbeth Klazes Smids [16071] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008787

BS Geboorteregister Jan Ypes Korf (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 19 februari 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
19 februari 1844 Jan Ypes Korf [8787] (*1844-1910) als kind
Ype Reitzes Korf [16072] (-) als vader
Sjoerdtje Jans Taekema [16073] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008788

BS Geboorteregister Grietje Liekeles Tuinstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 28 januari 1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
29 januari 1848 Grietje Liekeles Tuinstra [8788] (*1848-1933) als kind
Liekele Durks Tuinstra [16070] (-) als vader
Lijsbeth Klazes Smids [16071] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008787

BS Overlijdensregister Jan Ypes Korf (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 mei 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
17 mei 1910 Jan Ypes Korf [8787] (*1844-1910) als overledene
Dossier:

BSH 0003360

BS Huwelijksregister Nanne Jakobs Bergman en Weija Meins (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Winschoten [GR]
periode: 18 mei 1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
18 mei 1882 Nanne Jakobs Bergman [8784] (*1850-1921) als bruidegom
Weija Meins [8785] (*1856-1936) als bruid
Johan Idzerda Bergman [16074] (-) als vader bruidegom
Lupke Luitjens Stel [16075] (-) als moeder bruidegom
Meint Meins [16076] (-) als vader bruid
Eelje Edens [16077] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0008785

BS Overlijdensregister Wija Meins (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Winschoten [GR]
periode: 8 november 1936
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
9 november 1936 Weija Meins [8785] (*1856-1936) als overledene
Dossier: