Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0008716

BS Overlijdensregister Richtjen Taekes Hofman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 30 november 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
1 december 1877 Richtjen Taekes Hofman [8716] (*1815-1877) als overledene
Dossier:

BSO 0008710

BS Overlijdensregister Doede Gerbens Miedema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 22 augustus 1822
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
23 augustus 1822 Doede Gerbens Miedema [8710] (*1763-1822) als overledene
Dossier:

BSO 0008711

BS Overlijdensregister Dieuwke Jurjens Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 29 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Bladnr. 42, suppl. nr. 1-10
hierin
30 september 1826 Dieuwke Jurjens Terpstra [8711] (*1780-1826) als overledene
Dossier:

BSH 0003332

BS Huwelijksregister Luitjen Alberts Bakkers en Trijntje Minzes Buwalda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 mei 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 mei 1836 Luitjen Alberts Bakkers [8706] (*1807-1881) als bruidegom
Trijntje Minzes Buwalda [8707] (*1807-1856) als bruid
Albert Luitjens Bakkers [16126] (-) als vader bruidegom
Antje Pieters [16127] (-) als moeder bruidegom
Menze Tjepkes Buwalda [16124] (-) als vader bruid
Froukje Oebeles [16125] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0008706

Doopboek Luitjen Alberts Bakkers (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 15 maart 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 449
Gezindte: Herv.
hierin
15 maart 1807 Luitjen Alberts Bakkers [8706] (*1807-1881) als kind
Albert Luitjens Bakkers [16126] (-) als vader
Antje Pieters [16127] (-) als moeder
Dossier:

D 0008707

Doopboek Trijntje Minzes Buwalda (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 8 november 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 536
Gezindte: Herv.
hierin
8 november 1807 Trijntje Minzes Buwalda [8707] (*1807-1856) als kind
Menze Tjepkes Buwalda [16124] (-) als vader
Froukje Oebeles [16125] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008706

BS Overlijdensregister Luitjen Alberts Bakkers (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 21 oktober 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 oktober 1881 Luitjen Alberts Bakkers [8706] (*1807-1881) als overledene
Dossier:

BSO 0008707

BS Overlijdensregister Trijntje Minzes Buwalda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19 oktober 1856
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 oktober 1856 Trijntje Minzes Buwalda [8707] (*1807-1856) als overledene
Dossier:

BSH 0003330

BS Huwelijksregister Siebe Doetzes Hoekstra en Pietrik Berends Terpstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17 mei 1871
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 mei 1871 Siebe Doetzes Hoekstra [8703] (*1839-1919) als bruidegom
Pietrik Berends Terpstra [8704] (*1845-1923) als bruid
Doetze Nutterts Hoekstra [16128] (-) als vader bruidegom
Froukjen Hielkes Boersma [16129] (-) als moeder bruidegom
Beerend Johannes Terpstra [16130] (-) als vader bruid
Moeder Jacobs Wiersma [16131] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008703

BS Geboorteregister Siebe Doetzes Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14 februari 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 februari 1839 Siebe Doetzes Hoekstra [8703] (*1839-1919) als kind
Doetze Nutterts Hoekstra [16128] (-) als vader
Froukjen Hielkes Boersma [16129] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008703

BS Overlijdensregister Siebe Doetzes Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 februari 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 februari 1919 Siebe Doetzes Hoekstra [8703] (*1839-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0008704

BS Geboorteregister Pietrik Berends Terpstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 maart 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10 maart 1845 Pietrik Berends Terpstra [8704] (*1845-1923) als kind
Beerend Johannes Terpstra [16130] (-) als vader
Moeder Jacobs Wiersma [16131] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008704

BS Overlijdensregister Pietrik Berends Terpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 december 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
3 december 1923 Pietrik Berends Terpstra [8704] (*1845-1923) als overledene
Dossier:

BSH 0003328

BS Huwelijksregister Pieter Braak en Willemke Koezema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 maart 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
8 maart 1866 Pieter Braak [8699] (*1836-1925) als bruidegom
Willemke Koezema [8700] (*1842-1925) als bruid
Jan Pieters Braak [16134] (-) als vader bruidegom
Tjeerdtje Jans Slot [16135] (-) als moeder bruidegom
Jan Thomas Koezema [16132] (-) als vader bruid
Froukje Lubberts Sybma [16133] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008699

BS Geboorteregister Pieter Braak (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 14 oktober 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
15 oktober 1836 Pieter Braak [8699] (*1836-1925) als kind
Jan Pieters Braak [16134] (-) als vader
Tjeerdtje Jans Slot [16135] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008699

BS Overlijdensregister Pieter Braak (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 11 augustus 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
12 augustus 1925 Pieter Braak [8699] (*1836-1925) als overledene
Dossier:

BSG 0008700

BS Geboorteregister Willemke Koezema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dokkum [FR]
periode: 26 september 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 september 1842 Willemke Koezema [8700] (*1842-1925) als kind
Jan Thomas Koezema [16132] (-) als vader
Froukje Lubberts Sybma [16133] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008700

BS Overlijdensregister Willemke Koezema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 21 april 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
23 april 1925 Willemke Koezema [8700] (*1842-1925) als overledene
Dossier:

BSH 0003327

BS Huwelijksregister Douwe Haakma en Grietje Braak (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 mei 1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
13 mei 1899 Douwe Gerrits Haakma [8660] (*1877-1939) als bruidegom
Grietje Pieters Braak [8698] (*1875-1957) als bruid
Gerrit Haakma [8649] (*1843-1922) als vader bruidegom
Martsen Broers Wouda [8652] (*1842-1904) als moeder bruidegom
Pieter Braak [8699] (*1836-1925) als vader bruid
Willemke Koezema [8700] (*1842-1925) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003326

BS Huwelijksregister Lubbert Grijpstra en Tjitske Meines Westerhof (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29 oktober 1874
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
29 oktober 1874 Lubbert Grijpstra [8696] (*1840-1879) als bruidegom
Tjitske Meines Westerhof [8697] (*1848-1914) als bruid
Thijs Wiegers Grijpstra [16136] (-) als vader bruidegom
Aafke Hendriks Westra [16137] (-) als moeder bruidegom
Meine Eelkes Westerhof [16138] (-) als vader bruid
Sjoukje Martinus van der Velde [16139] (-) als moeder bruid
Dossier: