Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0008696

BS Geboorteregister Lubbert Grijpstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10-12-1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10-12-1840 Lubbert Grijpstra [8696] (*1840-1879) als kind
Thijs Wiegers Grijpstra [16136] (-) als vader
Aafke Hendriks Westra [16137] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008696

BS Overlijdensregister Lubbert Grijpstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 07-02-1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
08-02-1879 Lubbert Grijpstra [8696] (*1840-1879) als overledene
Dossier:

BSG 0008697

BS Geboorteregister Tjitske Meines Westerhof (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 27-09-1848
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28-09-1848 Tjitske Meines Westerhof [8697] (*1848-1914) als kind
Meine Eelkes Westerhof [16138] (-) als vader
Sjoukje Martinus van der Velde [16139] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008697

BS Overlijdensregister Tjitske Meines Westerhof (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23-03-1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24-03-1914 Tjitske Meines Westerhof [8697] (*1848-1914) als overledene
Dossier:

BSH 0003324

BS Huwelijksregister Albert Hendriks Bremer en Antje Paulus Jaarsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 18-05-1865
Archiefnaam: Huwlijksakte
Archief: Tresoar
hierin
18-05-1865 Albert Hendriks Bremer [8692] (*1830-1890) als bruidegom
Antje Paulus Jaarsma [8693] (*1836-1925) als bruid
Hendrik Alberts Bremer [16142] (-) als vader bruidegom
Antje Hanzes Blom [16143] (-) als moeder bruidegom
Paulus Willems Jaarsma [16140] (-) als vader bruid
Gertje Sytzes Gaasterland [16141] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008692

BS Geboorteregister Albert Hendriks Bremer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17-02-1830
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18-02-1830 Albert Hendriks Bremer [8692] (*1830-1890) als kind
Hendrik Alberts Bremer [16142] (-) als vader
Antje Hanzes Blom [16143] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008692

BS Overlijdensregister Albert Hendriks Bremer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 17-03-1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
18-03-1890 Albert Hendriks Bremer [8692] (*1830-1890) als overledene
Dossier:

BSG 0008693

BS Geboorteregister Antje Paulus Jaarsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12-02-1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
13-02-1836 Paulus Willems Jaarsma [16140] (-) als vader
Antje Paulus Jaarsma [8693] (*1836-1925) als kind
Gertje Sytzes Gaasterland [16141] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008693

BS Overlijdensregister Antje Paulus Jaarsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24-10-1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26-10-1925 Antje Paulus Jaarsma [8693] (*1836-1925) als overledene
Dossier:

BSH 0003314

BS Huwelijksregister Jan Loonstra en Engeltje van der Ploeg (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14-05-1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
14-05-1908 Jan Loonstra [8667] (*1877-) als bruidegom
Engeltje van der Ploeg [8668] (*1880-) als bruid
Wopke Franzes Loonstra [16146] (-) als vader bruidegom
Hylkje Kornelis Kinnema [16147] (-) als moeder bruidegom
Wytze Martens van der Ploeg [16144] (-) als vader bruid
Grietje Douwes Ritskes [16145] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003312

BS Huwelijksregister Freerk Hendriks Bremer en Pietje Jans Reiding (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13-05-1859
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
13-05-1859 Freerk Hendriks Bremer [8663] (*1832-1899) als bruidegom
Pietje Jans Reiding [8664] (*1834-1914) als bruid
Hendrik Alberts Bremer [16148] (-) als vader bruidegom
Antje Hanzes Blom [16149] (-) als moeder bruidegom
Jan Jans Reiding [16150] (-) als vader bruid
Trijntje Jans Donga [16151] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0008663

BS Geboorteregister Freerk Hendriks Bremer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29-07-1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30-07-1832 Freerk Hendriks Bremer [8663] (*1832-1899) als kind
Hendrik Alberts Bremer [16148] (-) als vader
Antje Hanzes Blom [16149] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008663

BS Overlijdensregister Freerk Hendriks Bremer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 27-05-1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
29-05-1899 Freerk Hendriks Bremer [8663] (*1832-1899) als overledene
Dossier:

BSG 0008664

BS Geboorteregister Pietje Jans Reiding (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 14-12-1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Bladnr. 103, suppl. nr. 1-3
hierin
15-12-1834 Pietje Jans Reiding [8664] (*1834-1914) als kind
Jan Jans Reiding [16150] (-) als vader
Trijntje Jans Donga [16151] (-) als moeder

BSO 0008664

BS Overlijdensregister Pietje Jans Reiding (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10-12-1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
12-12-1914 Pietje Jans Reiding [8664] (*1834-1914) als overledene
Dossier:

BSH 0003310

BS Huwelijksregister Broer Hendriks Wouda en Rienskje Douwes Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23-05-1828
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
23-05-1828 Broer Hendriks Wouda [8653] (*1802-1847) als bruidegom
Rienskje Douwes Douma [8654] (*1802-) als bruid
Hendrik Martens Wouda [16152] (-) als vader bruidegom
Antje Broers [16153] (-) als moeder bruidegom
Douwe Jacobs Douma [16154] (-) als vader bruid
Trijntje Jans Dijkstra [16155] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0008653

Doopboek Broer Hendriks Wouda (Doopboek)
doopplaats: Anjum [FR]
periode: 21-02-1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 531
Gezindte: Herv.
hierin
21-02-1802 Broer Hendriks Wouda [8653] (*1802-1847) als kind
Hendrik Martens Wouda [16152] (-) als vader
Antje Broers [16153] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008653

BS Overlijdensregister Broer Hendriks Wouda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19-01-1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
19-01-1847 Broer Hendriks Wouda [8653] (*1802-1847) als overledene
Dossier:

BSH 0003308

BS Huwelijksregister Klaas Gerryts Haakma en Rinske Roelofs Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19-11-1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
19-11-1842 Klaas Gerryts Haakma [8648] (*1810-1891) als bruidegom
Rinske Roelofs Dantuma [1011] (*1815-) als bruid
Gerryt Jans Haakma [16156] (-) als vader bruidegom
Durkje Klazes Visser [16157] (-) als moeder bruidegom
Roelof Pieters Dantuma [27] (*1791-1822) als vader bruid
Rinske Henricus Raap [16] (*1794-1828) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003307

BS Huwelijksregister Sytze Jans van der Meer en Atje Douwes Duursma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 29-05-1880
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
29-05-1880 Sytze Jans van der Meer [8646] (*1852-1937) als bruidegom
Atje Douwes Duursma [8647] (*1855-1902) als bruid
Jan Sytzes van der Meer [16158] (-) als vader bruidegom
Grietje Eeuwes de Vries [16159] (-) als moeder bruidegom
Douwe Jans Duursma [16160] (-) als vader bruid
Douwe Jans Duursma [16160] en Hinke Jurjens de Jong [16161]
Hinke Jurjens de Jong [16161] (-) als moeder bruid
Dossier: