Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0008611

BS Overlijdensregister Antje Gaukes Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 augustus 1891
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 augustus 1891 Antje Gaukes Zijlstra [8611] (*1856-1891) als overledene
Dossier:

BSH 0003290

BS Huwelijksregister Jan Heikamp en Eelkje van der Meulen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 mei 1907
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1907 Jan Hendriks Heikamp [8591] (*1878-1963) als bruidegom
Eelkje Jitses van der Meulen [8609] (*1882-1984) als bruid
Hendrik Jans Heikamp [8587] (*1842-1918) als vader bruidegom
Akke Taekes Hofman [8586] (*1843-1903) als moeder bruidegom
Jitse Jans van der Meulen [8610] (*1855-) als vader bruid
Antje Gaukes Zijlstra [8611] (*1856-1891) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0000462

BS Huwelijksregister Eeuwe Dalman en Hinke Gerbens Tjipkema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 maart 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
21 maart 1883 Eeuwe Dalman [1517] (*1857-1926) als bruidegom
Hinke Gerbens Tjipkema [1518] (*1854-1943) als bruid
Jacob Thomas Dalman [16194] (-) als vader bruidegom
Ytje Eeuwes Hooghiem [16195] (-) als moeder bruidegom
Gerben Alles Tjipkema [2031] (*1819-) als vader bruid
Ietje Gaatzes van der Veen [2032] (*1814-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0001517

BS Geboorteregister Eeuwe Dalman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 6 december 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
6 december 1857 Eeuwe Dalman [1517] (*1857-1926) als kind
Jacob Thomas Dalman [16194] (-) als vader
Ytje Eeuwes Hooghiem [16195] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001517

BS Overlijdensregister Eeuwe Dalman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 maart 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
8 maart 1926 Eeuwe Dalman [1517] (*1857-1926) als overledene
Dossier:

BSG 0001518

BS Geboorteregister Hinke Gerbens Tjipkema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 december 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
27 december 1854 Hinke Gerbens Tjipkema [1518] (*1854-1943) als kind
Gerben Alles Tjipkema [2031] (*1819-) als vader
Ietje Gaatzes van der Veen [2032] (*1814-) als moeder
Dossier:

BSH 0003283

BS Huwelijksregister Tijs van der Woude en Sjoukje Dalman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 mei 1914
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1914 Tijs van der Woude [8595] (*1893-1975) als bruidegom
Sjoukje Dalman [8596] (*1893-1982) als bruid
Willem Tijses van der Woude [8592] (*1869-1947) als vader bruidegom
Rinske Hendriks Heikamp [8590] (*1875-1942) als moeder bruidegom
Tijs Willems van der Woude [8593] (*1845-1915) als vader bruid
Sjoukje Klazes Boskma [8594] (*1843-1912) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003282

BS Huwelijksregister Tijs Willems van der Woude (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 oktober 1869
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
met legitimatie van een kind
hierin
14 oktober 1869 Tijs Willems van der Woude [8593] (*1845-1915) als bruidegom
Sjoukje Klazes Boskma [8594] (*1843-1912) als bruid
Willem Hendriks van der Woude [16196] (-) als vader bruidegom
Baukje Sierks van der Woude [16197] (-) als moeder bruidegom
Klaas Rienks Boskma [8597] (-) als vader bruid
Attje Jippes Hoekstra [8598] (-) als moeder bruid

BSG 0008593

BS Geboorteregister Tijs Willems van der Woude (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 maart 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 maart 1845 Tijs Willems van der Woude [8593] (*1845-1915) als kind
Willem Hendriks van der Woude [16196] (-) als vader
Baukje Sierks van der Woude [16197] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008593

BS Overlijdensregister Tijs Willems van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 december 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
29 december 1915 Tijs Willems van der Woude [8593] (*1845-1915) als overledene
Dossier:

BSG 0008594

BS Geboorteregister Sjoukje Klazes Bosma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 oktober 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
10 oktober 1843 Sjoukje Klazes Boskma [8594] (*1843-1912) als kind
Klaas Rienks Boskma [8597] (-) als vader
Attje Jippes Hoekstra [8598] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008594

BS Overlijdensregister Sjoukje Klazes Bosma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 19 februari 1912
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 februari 1912 Sjoukje Klazes Boskma [8594] (*1843-1912) als overledene
Dossier:

BSH 0003281

BS Huwelijksregister Willem van der Woude en Rinske Heikamp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 juni 1893
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 juni 1893 Willem Tijses van der Woude [8592] (*1869-1947) als bruidegom
Rinske Hendriks Heikamp [8590] (*1875-1942) als bruid
Tijs Willems van der Woude [8593] (*1845-1915) als vader bruidegom
Sjoukje Klazes Boskma [8594] (*1843-1912) als moeder bruidegom
Klaas Rienks Boskma [8597] (-) als vader bruid
Attje Jippes Hoekstra [8598] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003280

BS Huwelijksregister Jan Jans Heikamp en Joukje Joukes de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 maart 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
27 maart 1836 Jan Jans Heikamp [8588] (*1810-1899) als bruidegom
Joukje Joukes de Vries [8589] (*1814-1858) als bruid
Jan Hendrik Heikamp [16198] (-) als vader bruidegom
Antje Jans de Haan [16199] (-) als moeder bruidegom
Jouke Martens de Vries [10799] (*1789-1849) als vader bruid
Dieuwke Sapes Kloosterman [10800] (*1796-1889) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0008588

BS Overlijdensregister Jan Jans Heikamp (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 april 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24 april 1899 Jan Jans Heikamp [8588] (*1810-1899) als overledene
Dossier:

D 0008588

Doopboek Jan Jans Heikamp (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 22 juli 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
hierin
22 juli 1810 Jan Jans Heikamp [8588] (*1810-1899) als kind
Jan Hendrik Heikamp [16198] (-) als vader
Antje Jans de Haan [16199] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008589

BS Geboorteregister Joukje Joukes de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 december 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Aangiftedatum in akte gewijzigd van negenentwintig naar negentien. Geb.datum 27
hierin
29 december 1814 Joukje Joukes de Vries [8589] (*1814-1858) als kind
Jouke Martens de Vries [10799] (*1789-1849) als vader
Dieuwke Sapes Kloosterman [10800] (*1796-1889) als moeder

BSO 0008589

BS Overlijdensregister Joukje Joukes de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 juli 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26 juli 1858 Joukje Joukes de Vries [8589] (*1814-1858) als overledene
Dossier:

BSO 0007930

BS Overlijdensregister Derkje van Eijsselsteijn (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zwolle [GE]
periode: 17 november 1887
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Historisch Centrum Overijssel
hierin
november 1887 Derkje van Eijsselsteijn [7930] (*1863-1887) als overledene
Dossier:

T 0002925

Trouwboek Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles Donia (Trouwboek)
trouwplaats: Harlingen [FR]
periode: 9 november 1783
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 335
Gezindte: Herv.
hierin
9 november 1783 Johannes Willems Jager [7661] (-) als bruidegom
Trijntje Jakles Donia [7662] (-) als bruid
Dossier: