Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0001612

BS Huwelijksregister Luitzen Annes Klaver en Gooitske Hekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 21 januari 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
21 januari 1864 Luitzen Klaver [21814] (*1837-1893) als bruidegom
Gooitske Hekstra [21815] (*1840-1919) als bruid
Anne Klaver [16319] (-) als vader bruidegom
Tetje de Vries [16320] (-) als moeder bruidegom
Ebbele Wybes Hekstra [16321] (-) als vader bruid
Janke Atzes de Boer [16322] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0004251

BS Geboorteregister Johannes Swart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 12 april 1877
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1039
hierin
13 april 1877 Johannes Swart [4251] (*1877-) als kind
Dossier:

BSO 0004251

BS OverlijdensregisterLuitzen Annes Klaver (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 oktober 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 oktober 1893 Luitzen Klaver [21814] (*1837-1893) als overledene
Dossier:

BSO 0004252

BS Overlijdensregister Gooitske Hekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 januari 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 januari 1919 Gooitske Hekstra [21815] (*1840-1919) als overledene
Dossier:

BSG 0009175

BS Geboorteregister Sieds Halbesma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 26 januari 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1061
hierin
27 januari 1905 Sieds Halbesma [9175] (*1905-1905) als kind
Halbe Siedses Halbesma [243] (*1873-1965) als vader
Grietje Jacobs Veenstra [4234] (*1868-1911) als moeder
Dossier:

BSG 0004213

BS Geboorteregister Klaas Dirks Talma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 maart 1864
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 maart 1864 Klaas Dirks Talma [4213] (*1864-1952) als kind
Dirk Klazes Talma [4214] (*1842-) als vader
Wytske Klazes Uitterdijk [4215] (*1842-) als moeder
Dossier:

BSO 0004213

BS Overlijdensregister Klaas Dirks Talma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 september 1952
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
9 juni 1891 Klaas Dirks Talma [4213] (*1864-1952) als overledene

BSH 0001579

BS Huwelijksregister Sybe Hessels Veenstra en Sytske Klazes Sytsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 mei 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1849 Sybe Hessels Veenstra [4202] (*1821-1902) als bruidegom
Sytske Klazes Sytsma [4203] (*1828-1854) als bruid
Hessel Jarigs Veenstra [16323] (-) als vader bruidegom
Martje Romkes Minnema [16324] (-) als moeder bruidegom
Klaas Sytzes Sytsma [16325] (-) als vader bruid
Fokjen Jans Schouwstra [16326] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0004202

BS Geboorteregister Sybe Hessels Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 oktober 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
12 oktober 1821 Hessel Jarigs Veenstra [16323] (-) als vader
Sybe Hessels Veenstra [4202] (*1821-1902) als kind
Martje Romkes Minnema [16324] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004202

BS Overlijdensregister Sybe Hessels Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 april 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
7 april 1902 Sybe Hessels Veenstra [4202] (*1821-1902) als overledene
Dossier:

BSG 0004203

BS Geboorteregister Sytske Klazes Sytsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 mei 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
8 mei 1828 Sytske Klazes Sytsma [4203] (*1828-1854) als kind
Klaas Sytzes Sytsma [16325] (-) als vader
Fokjen Jans Schouwstra [16326] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004203

BS Overlijdensregister Sytske Klazes Sytsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 januari 1854
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
16 januari 1854 Sytske Klazes Sytsma [4203] (*1828-1854) als overledene
Dossier:

BSH 0001575

BS Huwelijksregister Hendrik Pieters Hellinga en Sjoukje Feddes Vierssen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 december 1822
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
30 december 1822 Hendrik Pieters Hellinga [4196] (*1797-1837) als bruidegom
Sjoukje Feddes Vierssen [4197] (*1802-1885) als bruid
Pieter Hendriks Hellinga [16327] (-) als vader bruidegom
Eelkje Jacobs [16328] (-) als moeder bruidegom
Fedde Jacobs Vierssen [16329] (-) als vader bruid
Tjitske Tjerks Rintjema [16330] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0004196

Doopboek Hendrik Pieters Hellinga (Doopboek)
doopplaats: Birdaard [FR]
periode: 2 april 1797
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 162
Gezindte: Herv.
hierin
2 april 1797 Hendrik Pieters Hellinga [4196] (*1797-1837) als kind
Pieter Hendriks Hellinga [16327] (-) als vader
Eelkje Jacobs [16328] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004196

BS Overlijdensregister Hendrik Pieters Hellinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 22 juli 1837
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24 juli 1837 Hendrik Pieters Hellinga [4196] (*1797-1837) als overledene
Dossier:

D 0004197

Doopboek Sjoukje Feddes Vierssen (Doopboek)
doopplaats: Hiaure [FR]
periode: 17 oktober 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 754
Gezindte: Herv.
hierin
17 oktober 1802 Sjoukje Feddes Vierssen [4197] (*1802-1885) als kind
Fedde Jacobs Vierssen [16329] (-) als vader
Tjitske Tjerks Rintjema [16330] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0004197

BS Overlijdensregister Sjoukje Feddes Vierssen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 mei 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
27 mei 1885 Sjoukje Feddes Vierssen [4197] (*1802-1885) als overledene
Dossier:

T 0001562

Trouwboek Roel Engberts Zuidema en Barber Teyes Tol (Trouwboek)
trouwplaats: Eestrum [FR]
periode: 29 mei 1808
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 716
Gezindte: Herv.
Tietjerksteradeel
hierin
29 mei 1808 Roel Engberts Zuidema [4175] (-) als bruidegom
Barber Teyes Tol [4176] (-) als bruid

BSH 0001560

BS Huwelijksregister Geert Luitjens Beiboer en Wytske Frankes Sekema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 mei 1818
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
17 mei 1818 Geert Luitjens Beiboer [4172] (*1787-1844) als bruidegom
Wytske Frankes Sekema [Sikkema] [4173] (*1799-1891) als bruid
Luitjen Lulofs Beiboer [16331] (-) als vader bruidegom
Trijntje Aukes [16332] (-) als moeder bruidegom
Franke Brugts Sekema [16333] (-) als vader bruid
Romkje Harmens [16334] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0004172

Doopboek Geert Luitjens Beiboer (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 24 juni 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 454
Gezindte: Herv.
hierin
24 juni 1787 Geert Luitjens Beiboer [4172] (*1787-1844) als kind
Luitjen Lulofs Beiboer [16331] (-) als vader
Trijntje Aukes [16332] (-) als moeder
Dossier: