Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0000909

Huwelijksregister Jan Jans Kooij en Jitske Douwes Sietzema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 06-01-1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
06-01-1849 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als bruidegom
Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als bruid
Jan Jans Kooij [16413] als vader bruidegom
Romkjen Luitzens Timmer [16414] als moeder bruidegom
Douwe Wiebes Sietzema [16415] als vader bruid
Marijke Sipkes Lindeboom [16416] als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002570

Overlijdensregister Jan Jans Kooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 26-01-1878
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26-01-1878 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als overledene
Dossier:

BSG 0002570

Geboorteregister Jan Jans Kooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 14-04-1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31-08-1811 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als kind
Jan Jans Kooij [16413] als vader
Romkjen Luitzens Timmer [16414] als moeder
Dossier:

BSG 0002571

Geboorteregister Jitske Douwes Sietzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 16-03-1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16-03-1822 Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als kind
Douwe Wiebes Sietzema [16415] als vader
Marijke Sipkes Lindeboom [16416] als moeder
Dossier:

BSO 0002571

OverlijdensregisterJitske Douwes Sietzema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 23-06-1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24-06-1865 Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als overledene
Dossier:

BSH 0000907

Huwelijksregister Sipke Harmens van der Woude en Saakjen Diemers Bijzeit (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 28-05-1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
28-05-1842 Sipke Harmens van der Woude [2567] (-1858) als bruidegom
Saakjen Diemers Bijzeit [2568] als bruid
Harmen Ritskes van der Woude [16417] als vader bruidegom
Elske Durks Bethlehem [16418] als moeder bruidegom
Diemer Ferdinanus Bijzeit [16419] als vader bruid
Antje Lammerts Blauw [16420] als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002567

Overlijdensregister Sipke Harmens van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 21-10-1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21-10-1858 Sipke Harmens van der Woude [2567] (-1858) als overledene
Dossier:

T 0000891

Trouwboek Sijtze Heijnes Bouma en Antje Annes (Trouwboek)
trouwplaats: Lippenhuizen [FR]
periode: 22-05-1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 567
Gezindte: Herv.
hierin
22-05-1796 Sijtze Heijnes Bouma [2529] (-1830) als bruidegom
Antje Annes [2530] (-1811) als bruid
Dossier:

T 0000889

Trouwboek Wijbe Rinzes van der Vegt en Sjoukjen Tjeerds Jager (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 11-05-1800
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 730
Gezindte: Herv.
hierin
11-05-1800 Wijbe Rinzes van der Vegt [2525] als bruidegom
Sjoukjen Tjeerds Jager [2526] als bruid
Dossier:

T 0000887

Trouwboek Johannes Klazes Boonstra en Minke Pieters Boonstra (Trouwboek)
trouwplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 14-03-1784
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 428
Gezindte: Herv.
hierin
14-03-1784 Johannes Klazes Boonstra [2521] als bruidegom
Minke Pieters Boonstra [2522] als bruid
Dossier:

T 0000883

Trouwboek Jilles Claases Ekens en Aaltje Sijbrens (Trouwboek)
trouwplaats: Grouw [FR]
periode: 13-12-1772
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 425
Gezindte: Herv.
hierin
13-12-1772 Jilles Claases Ekens [2513] als bruidegom
Aaltje Sijbrens [2514] als bruid
Dossier:

T 0000881

Trouwboek Jurjen Jeltes Vijlstra en Atje Gabes Kleefstra (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 03-05-1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Idaarderadeel
hierin
03-05-1789 Jurjen Jeltes Vijlstra [2510] (*1763-1829) als bruidegom
Atje Gabes Kleefstra [2507] (*1766-1826) als bruid

T 0000882

Trouwboek Jelte Jurjens Vijlstra en Grietje Gerrits (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 27-07-1755
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Haskerland
hierin
27-07-1755 Jelte Jurjens Vijlstra [2511] als bruidegom
Grietje Gerrits [2512] als bruid

T 0000878

Trouwboek Gabe Nannes Kleefstra en Neeltje Kerstes (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 12-05-1765
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Haskerland
hierin
12-05-1765 Gabe Nannes Kleefstra [2502] (*1733-1808) als bruidegom
Neeltje Kerstes [2503] (-1807) als bruid

T 0000870

Trouwboek Nanne Jelles Kleefstra en Janke Jilles (Trouwboek)
trouwplaats: Akkrum [FR]
periode: 24-05-1801
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Utingeradeel
hierin
24-05-1801 Nanne Jelles Kleefstra [2484] (*1772-1824) als bruidegom
Janke Jilles [2485] (*1779-1847) als bruid

BSO 0002482

Overlijdensregister Jan Foekes Gorter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20-05-1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21-05-1824 Jan Foekes Gorter [2482] (*1771-1823) als overledene
Dossier:

D 0002482

Doopboek Jan Foekes Gorter (Doopboek)
doopplaats: Haskerland [FR]
periode: 23-06-1771
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 359
Gezindte: Herv.
hierin
23-06-1771 Jan Foekes Gorter [2482] (*1771-1823) als kind
Foeke Baukes [16421] als vader
Geertje Jans [16422] als moeder
Dossier:

BSH 0000867

Huwelijksregister Jacobus Francois Stoffels en Johanna Geelhoedt (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 21-02-1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
21-02-1816 Jacobus Francois Stoffels [2478] (*1787-1860) als bruidegom
Johanna Geelhoedt [2479] (*1791-) als bruid
Francois Stoffels [16423] als vader bruidegom
Janneke Dieleman [16424] als moeder bruidegom
Leendert Geelhoedt [16425] als vader bruid
Agatha de Jonge [16426] als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002478

Overlijdensregister Jacobus Francois Stoffels (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 31-12-1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: ZAA-O-1860
Archief 25; Instellingsplaats: Middelburg
hierin
31-12-1860 Jacobus Francois Stoffels [2478] (*1787-1860) als overledene

BSH 0000863

Huwelijksregister Adrianus Kuypers en Anna Joanna Pistor (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Middelburg [ZH]
periode: 05-11-1812
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: ARchief 25
Reg.nr. MDB-H-1812
hierin
05-11-1812 Anna Johanna Pistor [2472] (*1782-) als bruid
Johannes Kuypers [16427] als vader bruidegom
Anna Geertruida Bredenbens [16428] als moeder bruidegom
Joseph Pistor [16429] als vader bruid
Johanna de Kock [16430] als moeder bruid
Adriaan Kuypers [2471] (*1772-) als bruidegom