Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0000909

BS Huwelijksregister Jan Jans Kooij en Jitske Douwes Sietzema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 6 januari 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
6 januari 1849 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als bruidegom
Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als bruid
Jan Jans Kooij [16413] (-) als vader bruidegom
Romkjen Luitzens Timmer [16414] (-) als moeder bruidegom
Douwe Wiebes Sietzema [16415] (-) als vader bruid
Marijke Sipkes Lindeboom [16416] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002570

BS Overlijdensregister Jan Jans Kooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 26 januari 1878
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
26 januari 1878 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als overledene
Dossier:

BSG 0002570

BS Geboorteregister Jan Jans Kooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 14 april 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31 augustus 1811 Jan Jans Kooij [2570] (*1811-1878) als kind
Jan Jans Kooij [16413] (-) als vader
Romkjen Luitzens Timmer [16414] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0002571

BS Geboorteregister Jitske Douwes Sietzema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 16 maart 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
16 maart 1822 Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als kind
Douwe Wiebes Sietzema [16415] (-) als vader
Marijke Sipkes Lindeboom [16416] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0002571

BS OverlijdensregisterJitske Douwes Sietzema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 23 juni 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
24 juni 1865 Jitske Douwes Sietzema [2571] (*1822-1865) als overledene
Dossier:

BSH 0000907

BS Huwelijksregister Sipke Harmens van der Woude en Saakjen Diemers Bijzeit (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 28 mei 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
28 mei 1842 Sipke Harmens van der Woude [2567] (-1858) als bruidegom
Saakjen Diemers Bijzeit [2568] (-) als bruid
Harmen Ritskes van der Woude [16417] (-) als vader bruidegom
Elske Durks Bethlehem [16418] (-) als moeder bruidegom
Diemer Ferdinanus Bijzeit [16419] (-) als vader bruid
Antje Lammerts Blauw [16420] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002567

BS Overlijdensregister Sipke Harmens van der Woude (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 21 oktober 1858
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 oktober 1858 Sipke Harmens van der Woude [2567] (-1858) als overledene
Dossier:

T 0000891

Trouwboek Sijtze Heijnes Bouma en Antje Annes (Trouwboek)
trouwplaats: Lippenhuizen [FR]
periode: 22 mei 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 567
Gezindte: Herv.
hierin
22 mei 1796 Sijtze Heijnes Bouma [2529] (-1830) als bruidegom
Antje Annes [2530] (-1811) als bruid
Dossier:

T 0000889

Trouwboek Wijbe Rinzes van der Vegt en Sjoukjen Tjeerds Jager (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 11 mei 1800
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 730
Gezindte: Herv.
hierin
11 mei 1800 Wijbe Rinzes van der Vegt [2525] (-) als bruidegom
Sjoukjen Tjeerds Jager [2526] (-) als bruid
Dossier:

T 0000887

Trouwboek Johannes Klazes Boonstra en Minke Pieters Boonstra (Trouwboek)
trouwplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 14 maart 1784
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 428
Gezindte: Herv.
hierin
14 maart 1784 Johannes Klazes Boonstra [2521] (-) als bruidegom
Minke Pieters Boonstra [2522] (-) als bruid
Dossier:

T 0000883

Trouwboek Jilles Claases Ekens en Aaltje Sijbrens (Trouwboek)
trouwplaats: Grouw [FR]
periode: 13 december 1772
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 425
Gezindte: Herv.
hierin
13 december 1772 Jilles Claases Ekens [2513] (-) als bruidegom
Aaltje Sijbrens [2514] (-) als bruid
Dossier:

T 0000881

Trouwboek Jurjen Jeltes Vijlstra en Atje Gabes Kleefstra (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 3 mei 1789
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Idaarderadeel
hierin
3 mei 1789 Jurjen Jeltes Vijlstra [2510] (*1763-1829) als bruidegom
Atje Gabes Kleefstra [2507] (*1766-1826) als bruid

T 0000882

Trouwboek Jelte Jurjens Vijlstra en Grietje Gerrits (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 27 juli 1755
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Haskerland
hierin
27 juli 1755 Jelte Jurjens Vijlstra [2511] (-) als bruidegom
Grietje Gerrits [2512] (-) als bruid

T 0000878

Trouwboek Gabe Nannes Kleefstra en Neeltje Kerstes (Trouwboek)
trouwplaats: Joure [FR]
periode: 12 mei 1765
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Haskerland
hierin
12 mei 1765 Gabe Nannes Kleefstra [2502] (*1733-1808) als bruidegom
Neeltje Kerstes [2503] (-1807) als bruid

T 0000870

Trouwboek Nanne Jelles Kleefstra en Janke Jilles (Trouwboek)
trouwplaats: Akkrum [FR]
periode: 24 mei 1801
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 361
Gezindte: Herv.
Utingeradeel
hierin
24 mei 1801 Nanne Jelles Kleefstra [2484] (*1772-1824) als bruidegom
Janke Jilles [2485] (*1779-1847) als bruid

BSO 0002482

BS Overlijdensregister Jan Foekes Gorter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 20 mei 1823
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 mei 1824 Jan Foekes Gorter [2482] (*1771-1823) als overledene
Dossier:

D 0002482

Doopboek Jan Foekes Gorter (Doopboek)
doopplaats: Haskerland [FR]
periode: 23 juni 1771
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 359
Gezindte: Herv.
hierin
23 juni 1771 Jan Foekes Gorter [2482] (*1771-1823) als kind
Foeke Baukes [16421] (-) als vader
Geertje Jans [16422] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0000867

BS Huwelijksregister Jacobus Francois Stoffels en Johanna Geelhoedt (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 21 februari 1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
hierin
21 februari 1816 Jacobus Francois Stoffels [2478] (*1787-1860) als bruidegom
Johanna Geelhoedt [2479] (*1791-) als bruid
Francois Stoffels [16423] (-) als vader bruidegom
Janneke Dieleman [16424] (-) als moeder bruidegom
Leendert Geelhoedt [16425] (-) als vader bruid
Agatha de Jonge [16426] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0002478

BS Overlijdensregister Jacobus Francois Stoffels (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Zaamslag [ZE]
periode: 31 december 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: ZAA-O-1860
Archief 25; Instellingsplaats: Middelburg
hierin
31 december 1860 Jacobus Francois Stoffels [2478] (*1787-1860) als overledene

BSH 0000863

BS Huwelijksregister Adrianus Kuypers en Anna Joanna Pistor (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Middelburg [ZH]
periode: 5 november 1812
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Zeeuws Archief
Inventarisnr.: ARchief 25
Reg.nr. MDB-H-1812
hierin
5 november 1812 Anna Johanna Pistor [2472] (*1782-) als bruid
Johannes Kuypers [16427] (-) als vader bruidegom
Anna Geertruida Bredenbens [16428] (-) als moeder bruidegom
Joseph Pistor [16429] (-) als vader bruid
Johanna de Kock [16430] (-) als moeder bruid
Adriaan Kuypers [2471] (*1772-) als bruidegom