Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0000837

Trouwboek Pieter Dekkers en Adriana de Neef (Trouwboek)
trouwplaats: Klundert [NB]
periode: 8 november 1772
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Brabants Historisch Informatie Centrum
Archief 8065; reg.nr. 8 nov. 1772
hierin
8 november 1772 Pieter Dekkers [4662] (-) als bruidegom
Adriana de Neef [4663] (-) als bruid

BSH 0000675

BS Huwelijksregister Bauke van der Pol en Sjoukje Goslinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 11 mei 1877
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
11 mei 1877 Bauke van der Pol [1977] (*1851-1918) als bruidegom
Sjoukje Goslinga [1978] (*1851-1919) als bruid
Jacob Jorkes van der Pol [16432] (-) als vader bruidegom
Yebeltje Baukes Bakker [16433] (-) als moeder bruidegom
Hidde Symons Goslinga [16434] (-) als vader bruid
Johantje Simons de Vries [16435] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0001977

BS Geboorteregister Bauke van der Pol (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 12 maart 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
14 maart 1851 Bauke van der Pol [1977] (*1851-1918) als kind
Jacob Jorkes van der Pol [16432] (-) als vader
Yebeltje Baukes Bakker [16433] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001977

BS Overlijdensregister Bauke van der Pol (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 21 april 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
22 april 1918 Bauke van der Pol [1977] (*1851-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0001978

BS Geboorteregister Sjoukje Goslinga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wonseradeel [FR]
periode: 16 maart 1851
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Kinder erkend en gewettigd bij huwelijks ouders d.d. 24 januari 1852
hierin
19 maart 1851 Sjoukje Goslinga [1978] (*1851-1919) als kind
Hidde Symons Goslinga [16434] (-) als vader
Johantje Simons de Vries [16435] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001978

BS Overlijdensregister Sjoukje Goslinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 19 november 1919
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
20 november 1919 Sjoukje Goslinga [1978] (*1851-1919) als overledene
Dossier:

BSO 0004661

BS Overlijdensregister Lena Leeflang (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ooltgensplaat [ZH]
periode: 5 juli 1828
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: zuid-Holland, Formosa en VOC
hierin
7 juli 1828 Lena Leeflang [4661] (*1780-1828) als overledene
Dossier:

BSH 0000626

BS Huwelijksregister Metske Edges van der Veen en Foekje Elles Ruisch (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1867
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
11 mei 1867 Metske Edges van der Veen [1870] (*1836-1920) als bruidegom
Foekje Elles Ruisch [1871] (*1843-1917) als bruid
Eertze Klazes van der Veen [16438] (-) als vader bruidegom
Sophia Abits [16439] (-) als moeder bruidegom
Elle Arnoldus Ruisch [16440] (*1811-1853) als vader bruid
Saakje Minnes de Jong [16441] (*1819-1876) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0001870

BS Geboorteregister Metske Edges van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 8 mei 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 mei 1836 Metske Edges van der Veen [1870] (*1836-1920) als kind
Eertze Klazes van der Veen [16438] (-) als vader
Sophia Abits [16439] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0001870

BS Overlijdensregister Metske Edges van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 juli 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
19 juli 1920 Metske Edges van der Veen [1870] (*1836-1920) als overledene
Dossier:

BSG 0001871

BS Geboorteregister Foukje Elles Ruisch (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 april 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
26 april 1843 Foekje Elles Ruisch [1871] (*1843-1917) als kind
Elle Arnoldus Ruisch [16440] (*1811-1853) als vader
Saakje Minnes de Jong [16441] (*1819-1876) als moeder
Dossier:

BSO 0001871

BS Overlijdensregister Foekje Elles Ruisch (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 juli 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar

T 0000624

Trouwboek Doede Jogchums Lawerman en Hitje Jacobs (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 22 januari 1792
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 165
Gezindte: Herv.
hierin
22 januari 1792 Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als bruidegom
Hitje Jacobs [1867] (*1769-1812) als bruid
Dossier:

T 0000623

Trouwboek Pieter Roelofs Dantuma en Tjitske Sygers (Trouwboek)
trouwplaats: Wouterswoude [FR]
periode: 29 juli 1787
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 165
Gezindte: Herv.
hierin
29 juli 1787 Pieter Roelofs Dantuma [1864] (*1761-1825) als bruidegom
Tjitske Sygers [1865] (~1767-1851) als bruid
Dossier:

BSO 0017769

BS Overlijdensregister Rigtje Kornelis (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 28 juli 1828
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3005, blad 009
hierin
28 juli 1828 Rigtje Kornelis [17769] (*1778-1828) als overledene
Dossier:

BSH 0006819

BS Huwelijksregister Hendrik Wytzes de Jong en Ytje Hendriks (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 1 mei 1828
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
1 mei 1828 Hendrik Wytzes de Jong [16443] (*1803-) als bruidegom
Elisabeth Theunis van Berkum [16442] (*1809-) als bruid
Wytze Jitzes de Jong [16444] (-) als vader bruidegom
Ytje Hendriks [16445] (-) als moeder bruidegom
Theunis van Berkum [1848] (-) als vader bruid
Leentje Dekema [1849] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0016446

BS Geboorteregister Leentje Dekema de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Menaldumadeel [FR]
periode: 28 februari 1838
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
28 februari 1838 Leentje Dekema de Jong [16446] (~1838-1871) als kind
Hendrik Wytzes de Jong [16443] (*1803-) als vader
Elisabeth Theunis van Berkum [16442] (*1809-) als moeder
Dossier:

BSH 0006821

BS Huwelijksregister Fokke Jannes Gorter en Leentje Dekema de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 12 juni 1862
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
12 juni 1862 Fokke Jannes Gorter [16447] (*1831-1894) als bruidegom
Leentje Dekema de Jong [16446] (~1838-1871) als bruid
Jannes Jans Gorter [16448] (-) als vader bruidegom
Antje Fokkes de Groot [16449] (-) als moeder bruidegom
Hendrik Wytzes de Jong [16443] (*1803-) als vader bruid
Elisabeth Theunis van Berkum [16442] (*1809-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0006822

BS Huwelijksregister Jannes Jans Gorter en Antje Fokkes de Groot (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 29 mei 1825
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
25 2905 Jannes Jans Gorter [16448] (-) als bruidegom
Antje Fokkes de Groot [16449] (-) als bruid
Jan Jannis Gorter [16450] (-) als vader bruidegom
Antje Wybes Nijenhuis [16451] (-) als moeder bruidegom
Fokke Wybes de Groot [16452] (-) als vader bruid
Jacobje Egberts Koops [16453] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0006825

BS Huwelijksregister Fokke Jannes Gorter en Aafke Lammerts Tiesinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 14 juni 1873
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
14 juni 1873 Fokke Jannes Gorter [16447] (*1831-1894) als bruidegom
Aafke Lammerts Tiesinga [16454] (-) als bruid
Jannes Jans Gorter [16448] (-) als vader bruidegom
Antje Fokkes de Groot [16449] (-) als moeder bruidegom
Lammert Andries Tiesinga [16455] (-) als vader bruid
Annigje Hendrikus Tigelaar [16456] (-) als moeder bruid
Dossier: