Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0001005

BS Geboorteregister Martje Sybrens de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 2 juni 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 juni 1826 Martje Sybrens de Vries [1005] (*1826-1888) als kind
Sybren Alberts de Vries [1249] (*1791-1851) als vader
Tietje Jacobs Dijkstra [1246] (*1792-1857) als moeder
Dossier:

BSO 0001005

BS Overlijdensregister Martje Sybrens de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 april 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
4 april 1888 Martje Sybrens de Vries [1005] (*1826-1888) als overledene
Dossier:

BSG 0008386

BS Geboorteregister Uilkje Bruinsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 september 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
9 september 1870 Uilkje Bruinsma [8386] (*1870-) als kind
Jan Dirks Bruinsma [10834] (-) als vader
Froukje Uilkes Boonstra [10835] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0004263

BS Geboorteregister Jan Kramer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 februari 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 februari 1884 Jan Ruurds Kramer [4263] (*1884-) als kind
Ruurd Rinderts Kramer [4264] (*1841-) als vader
Sytske Oenes van Dijk [4265] (*1846-) als moeder
Dossier:

BSG 0008176

BS Geboorteregister Mient de Poel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Grootegast [GR]
periode: 6 december 1887
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
7 december 1887 Mient de Poel [8176] (*1887-) als kind
Freerk de Poel [10854] (-) als vader
Jatje Pel [10855] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008177

BS Geboorteregister Antje Westra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 juni 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
18 juni 1888 Antje Westra [8177] (*1888-) als kind
Pieter Westra [10856] (-) als vader
Klaaske Kooistra [10857] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008054

BS Geboorteregister Jan Stormer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 6 december 1816
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
7 december 1816 Jan Stormer [8054] (*1816-1883) als kind
Frans Jans Stormer [10861] (-) als vader
Dina Wegenaar [10862] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008054

BS Overlijdensregister Jan Stormer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 november 1883
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
6 november 1883 Jan Stormer [8054] (*1816-1883) als overledene
Dossier:

BSG 0008055

BS Geboorteregister Aukje van Oosten (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Idaarderadeel [FR]
periode: 29 december 1813
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
31 december 1813 Aukje van Oosten [8055] (*1813-) als kind
Hotze Fokkes van Oosten [10863] (-) als vader
Baukje Gerbens Smeding [10864] (-) als moeder
Dossier:

D 0008032

Doopboek Pieter van Kuik (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 2 juli 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 952
Gezindte: Herv.
hierin
2 juli 1800 Pieter van Kuik [8032] (*1800-1868) als kind
Jan van Kuik [14858] (-) als vader
Hendrica Somer [14859] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008032

BS Overlijdensregister Pieter van kuik (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 5 januari 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
6 januari 1868 Pieter van Kuik [8032] (*1800-1868) als overledene
Dossier:

D 0008033

Doopboek Grietje van Hettinga (Doopboek)
doopplaats: Joure [FR]
periode: 13 september 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 359
Gezindte: Herv.
hierin
13 september 1801 Grietje van Hettinga [8033] (*1801-1844) als kind
Hans Sytzes van Hettinga [14860] (-) als vader
Sieb Heins [14861] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0008033

BS Overlijdensregister Grietje van Hettinga (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 21 december 1844
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
21 december 1844 Grietje van Hettinga [8033] (*1801-1844) als overledene
Dossier:

BSH 0006834

BS Huwelijksregister Pieter van Kuik en Renske Yppes Bakker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Aengwirden [FR]
periode: 16 november 1845
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 november 1845 Pieter van Kuik [8032] (*1800-1868) als bruidegom
Renske Yppes Bakker [16470] (*1800-) als bruid
Jan van Kuik [14858] (-) als vader bruidegom
Hendrica Somer [14859] (-) als moeder bruidegom
Yppe Pieters Bakker [16471] (-) als vader bruid
Trijntje Henderks [16472] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007805

BS Geboorteregister Johannes Willems Jager (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 6 juni 1820
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
7 juni 1820 Johannes Willems Jager [7805] (*1820-) als kind
Willem Johannes Jager [7660] (*1785-1849) als vader
Rinske Johannes Felkers [3974] (*1789-1869) als moeder
Dossier:

BSG 0007977

BS Geboorteregister Jacoba Pieters Tuinhout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 3 augustus 1822
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
3 augustus 1822 Jacoba Pieters Tuinhout [7977] (*1822-1871) als kind
Pieter Asmus Tuinhout [7978] (*1790-1872) als vader
Roelofke Everts van Eeken [7979] (*1788-1845) als moeder
Dossier:

BSO 0007977

BS Overlijdensregister Jacoba Pieters Tuinhout (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 5 december 1871
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
7 december 1871 Jacoba Pieters Tuinhout [7977] (*1822-1871) als overledene
Dossier:

BSG 0007968

BS Geboorteregister Jacoba Bleeker (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Weststellingwerf [FR]
periode: 3 maart 1880
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
4 maart 1880 Jacoba Bleeker [7968] (*1880-1955) als kind
Sybrandus Bleeker [7944] (*1849-1881) als vader
Trijntje Dijk [7964] (*1852-1929) als moeder
Dossier:

BSH 0003205

BS Huwelijksregister Edo Lenting en Fenje Kruger (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Delfzijl [GR]
periode: 28 mei 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
28 mei 1886 Edo Lenting [8405] (*1863-1951) als bruidegom
Fenje Kruger [8406] (*1864-1919) als bruid
Aldert Jakobs Lenting [14900] (-) als vader bruidegom
Harmke Hindriks [14901] (-) als moeder bruidegom
Jan Kruger [14902] (-) als vader bruid
Aaltje Leer [14903] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003026

BS Huwelijksregister Franciscus Jacobus Schram en Renske Blatter (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 8 januari 1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
Aktenr. reg. 11; fol. 9
hierin
24 mei 1882 Pieter Schram [15081] (-) als bruidegom
Renske Blatter [7927] (*1886-) als bruid
Franciscus Jacobus Schram [7932] (*1855-) als vader bruidegom
Frederika Hippe [7933] (*1863-)
Joanne Geertruide de Geus [15082] (-) als moeder bruidegom
Johan Arnold Hippe [15083] (-) als vader bruid
Catharina Scheerboom [15084] (-) als moeder bruid