Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0002875

Trouwboek Jacobu van der Giesen en Johanna Boers (Trouwboek)
trouwplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 18-10-1807
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Gemeentearchief Rotterdam
otr 19 sept. 1807
hierin
18-10-1807 Jacobus van der Giesen (-) als bruidegom
Johanna Boers (-) als bruid

T 0002833

Trouwboek Reinier Chabanes en Catharina Laplace (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13-11-1692
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 982
hierin
13-11-1692 Reinier Chaban (*1661-) als bruidegom
Catharine la Place (*1665-) als bruid
Dossier:

T 0002779

Trouwboek Wijbe Jakobs Bosma en Grietje Sakes (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeholtpade [FR]
periode: 22-08-1762
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 772
Gezindte: Herv.
hierin
22-08-1762 Wijbe Jakobs Bosma (*1740-) als bruidegom
Grietje Sakes (*1748-) als bruid
Dossier:

T 0002778

Trouwboek Johannes Jans Huizinga en Grietje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeholtpade [FR]
periode: 28-05-1771
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 772
Gezindte: Herv.
hierin
28-05-1771 Johannes Jans Huizinga (-) als bruidegom
Grietje Jans (-) als bruid
Dossier:

D 0007105

Doopboek Hendrikje Sikkes de Graaf (Doopboek)
doopplaats: Grouw [FR]
periode: 27-07-1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 422
Gezindte: Herv.
hierin
27-07-1806 Hendrikje Sikkes de Graaf (*1806-1867) als kind
Sikke Hendriks de Graaf (-) als vader
Elske Christiaans (-) als moeder
Dossier:

T 0002712

Trouwboek Anne Jans Jansma en Aukje Heines (Trouwboek)
trouwplaats: Lippenhuizen [FR]
periode: 17-05-1795
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
hierin
17-05-1795 Anne Jans Jansma (-) als bruidegom
Aukje Heines (-) als bruid
Dossier:

T 0002708

Trouwboek Oene Hendriks Dolstra en Hylkjen Jochems (Trouwboek)
trouwplaats: Kortezwaag [FR]
periode: 16-05-1773
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 564
Gezindte: Herv.
hierin
16-05-1773 Oene Hendriks Dolstra (-) als bruidegom
Hylkjen Jochems (-) als bruid
Dossier:

T 0002861

Trouwboek Sjoerd Martens Ringnalda en Hinke Doekes (Trouwboek)
trouwplaats: Bergum [FR]
periode: 24-06-1719
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 704
Gezindte: Herv.
Ondertrouw
hierin
24-06-1719 Sjoerd Martens Ringnalda (-) als bruidegom
Hinke Doekes (-) als bruid

T 0002862

Trouwboek Linse Sakes Linzes en Antje Clases (Trouwboek)
trouwplaats: Bergum [FR]
periode: 20-02-1706
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 704
Gezindte: Herv.
ondertrouw
hierin
20-02-1706 Linze Sakes Linzes (-) als bruidegom
Antje Clases (-) als bruid

BSH 0003493

Huwelijksregister Jan Hoekstra en Lijsbert van der Hout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25-05-1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
25-05-1895 Jan Sapes Hoekstra (*1867-1941) als bruidegom
Lijsbert Wybes van der Hout (*1869-1949) als bruid
Sape Gerks Hoekstra (*1841-1903) als vader bruidegom
Tjimkje Jans Visser (*1843-1903) als moeder bruidegom
Wybe Jans van der Hout (*1823-1896) als vader bruid
Hiltje Botes van der Zwaag (*1831-1901) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003491

Huwelijksregister Romke Kooistra en Saapke Ytsens Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10-05-1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10-05-1902 Romke Hendriks Kooistra (*1878-1960) als bruidegom
Saapke Ytsens Hoekstra (*1880-1946) als bruid
Hendrik Gerrits Kooistra (*1832-1921) als vader bruidegom
Sijke Taekes Tuinsma (*1837-1921) als moeder bruidegom
Ytzen Gerks Hoekstra (*1838-1891) als vader bruid
Marijke Sapes van der Veen (*1843-1908) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003492

Huwelijksregister Hendrik Kooistra en Sijke Tuinsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18-11-1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18-11-1860 Hendrik Gerrits Kooistra (*1832-1921) als bruidegom
Sijke Taekes Tuinsma (*1837-1921) als bruid
Gerrit Hendriks Kooistra (-) als vader bruidegom
Maaike Bavius Ynia (-) als moeder bruidegom
Taeke Pieters Tuinsma (-) als vader bruid
Geertje Klazes Woudsma (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003490

Huwelijksregister Thee Thees Ykema en Janke Klazes van der Weide (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27-05-1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
27-05-1875 Thee Thees Ykema (*1844-1899) als bruidegom
Janke Klazes van der Weide (*1847-1890) als bruid
Thee Thees Ykema (-) als vader bruidegom
Margjen Jacobs Cloo (-) als moeder bruidegom
Klaas Siezes van der Weide (-) als vader bruid
Wiepkjen Siegers Prins (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0009095

Geboorteregister Thee Thees Ykema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haskerland [FR]
periode: 30-11-1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30-11-1844 Thee Thees Ykema (*1844-1899) als kind
Thee Thees Ykema (-) als vader
Margjen Jacobs Cloo (-) als moeder
Dossier:

BSG 0009096

Geboorteregister Janke Klazes van der Weide (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25-10-1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25-10-1847 Janke Klazes van der Weide (*1847-1890) als kind
Klaas Siezes van der Weide (-) als vader
Wiepkjen Siegers Prins (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003489

Huwelijksregister Thee Ykema en Aukje Ytsens Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 20-05-1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20-05-1905 Thee Ykema (*1880-1963) als bruidegom
Aukje Ytsens Hoekstra (*1877-1927) als bruid
Thee Thees Ykema (*1844-1899) als vader bruidegom
Janke Klazes van der Weide (*1847-1890) als moeder bruidegom
Ytzen Gerks Hoekstra (*1838-1891) als vader bruid
Marijke Sapes van der Veen (*1843-1908) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003488

Huwelijksregister Hendrik Broers Wouda en Doutzen Tjibbes Gaasterland (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 18-05-1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18-05-1865 Hendrik Broers Wouda (*1835-1914) als bruidegom
Doutzen Tjibbes Gaasterland (*1841-1922) als bruid
Broer Hendriks Wouda (*1802-1847) als vader bruidegom
Rienskjen Douwes Douma (*1802-1880) als moeder bruidegom
Tjibbe Klazes Gaasterland (*1794-1878) als vader bruid
Freerkje Douwes Bonia (*1803-1887) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0004586

Huwelijksregister Jan Alberts Venema en Jantje Binnes Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16-05-1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16-05-1861 Jan Alberts Venema (*1836-1882) als bruidegom
Jantje Binnes Kooistra (*1838-1910) als bruid
Albert Jans Venema (-) als vader bruidegom
Tjimkje Oenes Gorter (-) als moeder bruidegom
Binne Lammerts Kooistra (*1802-1891) als vader bruid
Tjitske Harkema (*1806-1886) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0009089

Geboorteregister Jan Alberts Venema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18-08-1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20-08-1836 Jan Alberts Venema (*1836-1882) als kind
Albert Jans Venema (-) als vader
Tjimkje Oenes Gorter (-) als moeder
Dossier:

BSO 0009089

Overlijdensregister Jan Alberts Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27-04-1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
04-06-1910 Jan Alberts Venema (*1836-1882) als overledene
Dossier: