Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0002875

Trouwboek Jacobu van der Giesen en Johanna Boers (Trouwboek)
trouwplaats: Rotterdam [ZH]
periode: 18 oktober 1807
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: GA Rotterdam
otr 19 sept. 1807
hierin
18 oktober 1807 Jacobus van der Giesen [7555] (-) als bruidegom
Johanna Boers [7556] (-) als bruid

T 0002833

Trouwboek Reinier Chabanes en Catharina Laplace (Trouwboek)
trouwplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 november 1692
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 982
hierin
13 november 1692 Reinier Chaban [7417] (*1661-) als bruidegom
Catharine la Place [7418] (*1665-) als bruid
Dossier:

T 0002779

Trouwboek Wijbe Jakobs Bosma en Grietje Sakes (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeholtpade [FR]
periode: 22 augustus 1762
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 772
Gezindte: Herv.
hierin
22 augustus 1762 Wijbe Jakobs Bosma [7265] (*1740-) als bruidegom
Grietje Sakes [7266] (*1748-) als bruid
Dossier:

T 0002778

Trouwboek Johannes Jans Huizinga en Grietje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeholtpade [FR]
periode: 28 mei 1771
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 772
Gezindte: Herv.
hierin
28 mei 1771 Johannes Jans Huizinga [7263] (-) als bruidegom
Grietje Jans [7264] (-) als bruid
Dossier:

D 0007105

Doopboek Hendrikje Sikkes de Graaf (Doopboek)
doopplaats: Grouw [FR]
periode: 27 juli 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 422
Gezindte: Herv.
hierin
27 juli 1806 Hendrikje Sikkes de Graaf [7105] (*1806-1867) als kind
Sikke Hendriks de Graaf [15585] (-) als vader
Elske Christiaans [15586] (-) als moeder
Dossier:

T 0002712

Trouwboek Anne Jans Jansma en Aukje Heines (Trouwboek)
trouwplaats: Lippenhuizen [FR]
periode: 17 mei 1795
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
hierin
17 mei 1795 Anne Jans Jansma [7055] (-) als bruidegom
Aukje Heines [7056] (-) als bruid
Dossier:

T 0002708

Trouwboek Oene Hendriks Dolstra en Hylkjen Jochems (Trouwboek)
trouwplaats: Kortezwaag [FR]
periode: 16 mei 1773
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 564
Gezindte: Herv.
hierin
16 mei 1773 Oene Hendriks Dolstra [7041] (-) als bruidegom
Hylkjen Jochems [7042] (-) als bruid
Dossier:

T 0002861

Trouwboek Sjoerd Martens Ringnalda en Hinke Doekes (Trouwboek)
trouwplaats: Bergum [FR]
periode: 24 juni 1719
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 704
Gezindte: Herv.
Ondertrouw
hierin
24 juni 1719 Sjoerd Martens Ringnalda [7517] (-) als bruidegom
Hinke Doekes [7518] (-) als bruid

T 0002862

Trouwboek Linse Sakes Linzes en Antje Clases (Trouwboek)
trouwplaats: Bergum [FR]
periode: 20 februari 1706
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: DTB 704
Gezindte: Herv.
ondertrouw
hierin
20 februari 1706 Linze Sakes Linzes [7519] (-) als bruidegom
Antje Clases [7520] (-) als bruid

BSH 0003493

BS Huwelijksregister Jan Hoekstra en Lijsbert van der Hout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 mei 1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
25 mei 1895 Jan Sapes Hoekstra [9100] (*1867-) als bruidegom
Lijsbert van der Hout [9108] (*1869-) als bruid
Sape Gerks Hoekstra [48] (*1841-1903) als vader bruidegom
Tjimkje Jans Visser [4192] (*1843-1903) als moeder bruidegom
Wybe Jans van der Hout [9109] (*1823-1896) als vader bruid
Hiltje Botes van der Zwaag [9110] (*1831-1901) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003491

BS Huwelijksregister Romke Kooistra en Saapke Ytsens Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 mei 1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
10 mei 1902 Romke Kooistra [9097] (*1878-) als bruidegom
Saapke Ytsens Hoekstra [9067] (*1880-) als bruid
Hendrik Kooistra [9098] (-) als vader bruidegom
Sijke Tuinsma [9099] (-) als moeder bruidegom
Ytzen Gerks Hoekstra [47] (*1838-1891) als vader bruid
Marijke Sapes van der Veen [4186] (*1844-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003492

BS Huwelijksregister Hendrik Kooistra en Sijke Tuinsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 18 november 1860
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18 november 1860 Hendrik Kooistra [9098] (-) als bruidegom
Sijke Tuinsma [9099] (-) als bruid
Gerrit Hendriks Kooistra [16474] (-) als vader bruidegom
Maaike Bavius Ynia [16475] (-) als moeder bruidegom
Taeke Pieters Tuinsma [16476] (-) als vader bruid
Geertje Klazes Woudsma [16477] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003490

BS Huwelijksregister Thee Thees Ykema en Janke Klazes van der Weide (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27 mei 1875
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
27 mei 1875 Thee Thees Ykema [9095] (*1844-) als bruidegom
Janke Klazes van der Weide [9096] (*1847-) als bruid
Thee Thees Ykema [16478] (-) als vader bruidegom
Margjen Jacobs Cloo [16479] (-) als moeder bruidegom
Klaas Siezes van der Weide [16480] (-) als vader bruid
Wiepkjen Siegers Prins [16481] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0009095

BS Geboorteregister Thee Thees Ykema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haskerland [FR]
periode: 30 november 1844
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
30 november 1844 Thee Thees Ykema [9095] (*1844-) als kind
Thee Thees Ykema [16478] (-) als vader
Margjen Jacobs Cloo [16479] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0009096

BS Geboorteregister Janke Klazes van der Weide (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 oktober 1847
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
25 oktober 1847 Janke Klazes van der Weide [9096] (*1847-) als kind
Klaas Siezes van der Weide [16480] (-) als vader
Wiepkjen Siegers Prins [16481] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0003489

BS Huwelijksregister Thee Ykema en Aukje Ytsens Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarderadeel [FR]
periode: 20 mei 1905
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
20 mei 1905 Thee Ykema [9094] (*1880-) als bruidegom
Aukje Ytsens Hoekstra [9066] (*1877-1927) als bruid
Thee Thees Ykema [9095] (*1844-) als vader bruidegom
Janke Klazes van der Weide [9096] (*1847-) als moeder bruidegom
Ytzen Gerks Hoekstra [47] (*1838-1891) als vader bruid
Marijke Sapes van der Veen [4186] (*1844-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003488

BS Huwelijksregister Hendrik Broers Wouda en Doutzen Tjibbes Gaasterland (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 18 mei 1865
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
18 mei 1865 Hendrik Broers Wouda [9092] (*1835-) als bruidegom
Doutzen Tjibbes Gaasterland [9093] (*1841-) als bruid
Broer Hendriks Wouda [8653] (*1802-1847) als vader bruidegom
Rienskje Douwes Douma [8654] (*1802-) als moeder bruidegom
Tjibbe Klazes Gaasterland [16482] (-) als vader bruid
Freerkje Douwes Bonia [16483] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0004586

BS Huwelijksregister Jan Alberts Venema en Jantje Binnes Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
hierin
16 mei 1861 Jan Alberts Venema [9089] (*1836-1882) als bruidegom
Jantje Binnes Kooistra [9090] (*1838-1910) als bruid
Albert Jans Venema [16488] (-) als vader bruidegom
Tjimkje Oenes Gorter [16489] (-) als moeder bruidegom
Binne Lammerts Kooistra [16486] (*1802-1891) als vader bruid
Tjitske Harkema [16487] (*1806-1886) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0009089

BS Geboorteregister Jan Alberts Venema (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 augustus 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
hierin
20 augustus 1836 Jan Alberts Venema [9089] (*1836-1882) als kind
Albert Jans Venema [16488] (-) als vader
Tjimkje Oenes Gorter [16489] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0009089

BS Overlijdensregister Jan Alberts Venema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 april 1882
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
4 juni 1910 Jan Alberts Venema [9089] (*1836-1882) als overledene
Dossier: