Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0006886

Trouwboek Berend Willem Ploos van Amstel en Bregitta Lestevenon (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 02-04-1705
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 538, p. 188
Den 2 april 1705
Compareerden voor d'Heere Mr. Joan de Graaff, Commissaris
D'Heer Berent Willem Ploos van Amstel van Uytregt,
regerent burgermeester der stadt Uytregt en daar wonende,
wed[uwnaa]r vrouwe Catharina Raap & juffr[ouw] Bregitta Lestevenon
van A[msterdam], oud 36 jaren op de Deventer Houtmart, geass[isteer]t met
haar moeder vrouwe Elisabet Backer

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepinge, omme naar deselve de voorsz. trouwe te
solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden williget.
w.g. B.W. Ploos van Amstel
w.g. B. Lestevenon

In linkerkantlijn
Acte verleent den 19 april 1705
om in de ..kerk te trouwen
Utregt
donderdagh
namiddags
hierin
02-04-1705 Berend Willem Ploos van Amstel [1738] (~1648-1721) als bruidegom
Bregitta Lestevenon [16560] (*1668-1747) als bruid
Nicolaas Ploos van Amstel [1739] als vader bruidegom
Allarda van Hollandt [1740] (-1705) als moeder bruidegom
Matheus Lestevenon [16561] als vader bruid
Elisabeth Backer [16562] als moeder bruid
Dossier:

T 0002004

Trouwboek Abraham Middelman en Elisabeth Geertruij Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-08-1715
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 551, p. 404
Saterdach den 3 augustus 1715
Compareerden als vooren Abraham Middelman vande
Diemerbrug, oud 27 jare op de Geldersekay,
geass[isteer]t met sijn vader Jan Middelman &
Elisabeth Raap van A[msterdam], oud 25 jare inde
Raamstraat geass[isteer]t met haar moeder Anna Bos

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. abraham Middelman
w.g. Elisabet Raap

In linkerkantlijn:
Acte verleent
den 18 augϊstu]s 1715
om tot Diemen
te trouwen
hierin
03-08-1715 Abraham Middelman [5368] als bruidegom
Elisabeth Geertruij Raap [5315] (*1689-†1718) als bruid
Hendrik Adriaansz Raap [1806] (~1659-†1699) als vader bruid
Anna Bosch [1807] (*1662-†1729) als moeder bruid
Dossier:

T 0002698

Trouwboek Cornelis Kleerbezem en Marta Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 24-09-1717
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 554, p. 115
Amsterveen
Compareerden als vooren Cornelis Kleerbeusem van A[amsterdam], oud
28 jaer, woont onder Amsterveen, geass[isteer]t met
sijn moeder Maria Dobbelom & Martha
Raap van Amsterdam, oud 21 jaer op de Oude Schans, geassi[steer]t
met haar vader Abraham Raap

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Cornelis Kleerbesem
w.g. Marta Raap
hierin
24-09-1717 Cornelis Kleerbezem [7020] (~1688-†1767) als bruidegom
Marta Raap [4377] (~1695-†1777) als bruid
Abraham Raap [4375] (-†1747) als vader bruid
Neeltje Hendrix de Graaf [4376] als moeder bruid
Dossier:

T 0001666

Trouwboek Pieter Veris en Saartje Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25-05-1718
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 555, p. 44
Den 25 may 1718
Compareerden als vooren Pieter Verus van A[msterdam], 21 jaar
inde Laurierstraat, geass[isteer]t met sijn moeder
Johanna inde Besouw & Sara Raap
van A[msterdam], oud 20 jaer in de Regelantierstraat
geassi[steer]t met haar vader Daniel Raap

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. X
w.g. X
hierin
25-05-1718 Pieter Veris [4428] als bruidegom
Saartje Raap [4420] (~1698-) als bruid
Daniel Raap [4415] als vader bruid
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] als moeder bruid
Dossier:

T 0006888

Trouwboek Abraham Middelman en Alida Lefevre (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 07-03-1721
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 558, p. 140
Den 28 feb[ruari] 1721
Alkmaar
Compareerden voor Muijssart, Alewijn, Coijmans, commissarissen
Abraham Middelman van Diemen, wed[uwnaa]r
Elisabet Geertruij Raap op de Geldersekaij
& Alida Lefevre van Alkmaar, daar
wonende, oud 42 jaar, ouders doot, geass[isteer]t met haar broeder
Anthonij Lefevre
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Abraham Middelman
w.g. Alida Lefevre

In linkerkantlijn:
Vrijdag den 7
febr. 1721
acte verleent den
25 maart 1721
om tot Alkmaer
te trouwen
hierin
07-03-1721 Abraham Middelman [5368] als bruidegom
Alida Lefevre [16563] als bruid
Dossier:

T 0001668

Trouwboek Daniel Raap en Lijsbet Faber (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 09-05-1721
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 558, p. 288
Den 9 May 1721
Compareerden als vooren Daniel Raap van A[msterdam], oud 22 jaar op de
Lindegraft, geass[isteer]t met sijn vader Daniel Raap
& Elisabeth Faber van A[msterdam], oud 22 jaar op de
Noordermarkt, geass[isteer]t met haar vader Steven Faber
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Daniel Raap
w.g. Elisabet Faber
hierin
09-05-1721 Daniel Raap [4423] (~1700-) als bruidegom
Lijsbet Faber [4442] als bruid
Daniel Raap [4415] als vader bruidegom
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] als moeder bruidegom
Dossier:

T 0002196

Trouwboek Jacobus Willemszn. de Ruijter en Klaasie Marinusse Vuijlsteker (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 23-01-1722
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 559, p. 250
Den 23 Jan[uari] 1722
Compareerden als vooren Jacob Willemse van A[msterdam], oud 24
jaar inde Goutblomdwarsstraat, geass[isteer]t met
sijn vader Willem Claase & Claasie
Marinusse van A[msterdam], oud 20 jaar op de Goutbloms-
graft, geass[isteer]t met haar moeder Neeltje Willems
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Jakob Willemse
w.g. X
hierin
23-01-1722 Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als bruidegom
Claasie Marinusse Vuylsteker [5815] (~1703-1729) als bruid
Willem Claaszn. de Ruijter [1860] (~1664-) als vader bruidegom
Susanna Anthonisdr. van den Houten [1861] (-1711) als moeder bruidegom
Marinus Marinusz Vuylsteker [5816] (~1663-1727) als vader bruid
Neeltje Willemsdr. Veen [5817] (~1665-) als moeder bruid
Dossier:

T 0001661

Trouwboek Daniel Raap en Maria Sas (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 30-04-1722
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 559, p. 440
Den 30 april 1722
Compareerden als vooren Daniel Raap van A[msterdam] oud 22 jaar opde
Nieumarkt geass[isteer]t met zijn vader Abraham Raap &
Maria Sas van A[msterdam] oud 24 jaar woont als voorn. geass[isteer]t
met haar moeder Geertruij van Boxel
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Daniel Raap
w.g. Maria Sas
hierin
30-04-1722 Daniel Raap [4382] (~1703-†1754) als bruidegom
Maria Sas [4394] (*1698-) als bruid
Abraham Raap [4375] (-†1747) als vader bruidegom
Neeltje Hendrix de Graaf [4376] als moeder bruidegom
Geertruij van Boxel [16565] als moeder bruid
Dossier:

T 0002699

Trouwboek Abraham Raap en Jopie Michiels Fockestaart (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27-01-1730
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 570, p. 93
Den 27 janu[ari] 1730
Delft
Compareerden als vooren dese persoonen sijn hier opde
acte van commissarissen van Delft ingetekent
Abraham Raap wed[uwnaa]r van Neeltje de Graaff
opde Nieuwe Markt & Jobje Vookestaart
wedu[w]e woont tot Delft

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Dese geboden gaan voort

In linkerkantlijn
Acte verleent
den 13 feb[ruari] 1730
om tot Delft
te trouwen
hierin
27-01-1730 Abraham Raap [4375] (-†1747) als bruidegom
Jopie Michiels Fockestaart [7021] (-†1758) als bruid
Dossier:

T 0001667

Trouwboek Jan van de Ramhorst en Lijsbet Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 09-05-1732
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 573, p. 234
9 Mey 1732
Compareerden als vooren Jan van de Ramhorst van
Oosterwolden oud 30 jaar in de St. Nicolaasstraat
sijn vader Jan Arent van de Ramhorst tot Ooster-
wolden & Elisabeth Raap van A[msterdam] oud 36 jaar
in de Blomstraat ouders dood geatt[isteer]t met haar
broeder Daniel Raap

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jan van de Ramhorst
w.g. X

In linkerkantlijn
Bij vaders consent
goed ingebragt
hierin
09-05-1732 Jan van de Ramhorst [4437] als bruidegom
Lijsbet Raap [4422] (~1695-) als bruid
Daniel Raap [4415] als vader bruid
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] als moeder bruid
Dossier:

T 0001992

Trouwboek Arnoldus van Aalst en Margaretha Sophia Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 01-10-1734
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 576, p. 275
Den 1 octob[er] 1734
Gornichem
Compareerden als vooren dese persoonen sijn alhier opde acte
van L.v.Zeebergh, predikant tot Gornichem
ingeteekent, Arnoldt van Aalst, j.m. van A[msterdam] opde
Kijsersg[rach] & Margreta Sophia Raap, j.d. van
Bordeaux woonende tot Gornichem

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Dese geboden gaan voort


In linker kantlijn
Acte verleent
den 17 octob[er]
1734 om tot
Gorkom te
trouwen
hierin
01-10-1734 Arnoldus van Aalst [5333] (*1708-) als bruidegom
Margaretha Sophia Raap [5271] (-1777) als bruid
Dionisius van Aalst [5334] als vader bruidegom
Anna van Dijk [5335] als moeder bruidegom
Anthony Adriaansz Raap [1771] (~1670-†1738) als vader bruid
Margaretha Saincrie [5268] als moeder bruid
Dossier:

T 0006891

Trouwboek Willem Kaarsgieter en Hester Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 19-07-1743
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 586, p. 376
Den 19 july 1743
man doot
goet ingebragt

Compareerden als vooren Willem Kaarsgieter van A[msterdam] wed[uwnaa]r
Johanna Weeman in de Laurierst[raa]t &
Hester Raap van A[msterdam] wed[uw]e Jacob Rower
woond alsvooren

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar dezelve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Willem Kaasgieter
w.g. Hester Raap


In linker kantlijn

bij weeskamer
voldaan den
18 july 1743

bij weeskamer
voldaan den 17
july 1743
hierin
19-07-1743 Willem Kaarsgieter [16566] (~1715-) als bruidegom
Hester Raap [4425] (~1704-) als bruid
Daniel Raap [4415] als vader bruid
Aeltje Abrahams van Borgonje [4416] als moeder bruid
Dossier:

T 0006891-1

Trouwboek Willem Kaarsgieter en Johanna Weeman (Algemene bron)
plaats: Amsterdam [NH]
datum: 30-04-1739
veld 1: Trouwboek
veld 2: Stadsarchief Amsterdam
veld 3: DTB 582, p. 131
Den 30 April 1739
Compareerden als vooren Willem Kaarsgieter van A[msterda]m
oud 24 jaar op het Quakersijland, geass[isteer]t
met zijn vader Jan Kaarsgieter & Johanna
Weeman van A[msterda]m oud 28 jaar inde Warmoesst[raat]
oud[e]r[s] doot geass[isteer]t met haar moeje Jannetje Groen

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Willem Kaargieter
w.g. Johanna Weman
hierin
30-04-1739 Willem Kaarsgieter [16566] (~1715-) als bruidegom
Johanna Weeman [16567] als bruid
Dossier:

T 0002141

Trouwboek Abraham van Rijssen en Aeltje Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-05-1749
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 592, p. 320
Den 16 mey 1749
Compareerden als vooren Abraham van Rijssen
van A[msterda]m, oud 24 jaar op …….. geass[isteert]
met zijn vader ……………. van Reijssen
& aaltie Raap van ………………. oud 24 jaar
op Catteburg, geass[isteer]t met haar vader Daniel Raap

Versoekende hare dire Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Abraham van Rijssen
w.g. Aaltge Raap
hierin
16-05-1749 Abraham van Rijssen [5684] als bruidegom
Aeltje Raap [4443] (~1722-†1761) als bruid
Daniel Raap [4423] (~1700-) als vader bruid
Lijsbet Faber [4442] als moeder bruid
Dossier:

T 0006877

Trouwboek Harmanus Holman en Catrina Dirksen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 08-02-1743
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 586, p. 141
Den 8 feb[ruar]y 1743
Compareerden als vooren Harmanus Holleman van Bremen oud 25 jaer
inde Langest. oud[e]r[s] doot geads[isteer]t met Hendrik van Noort &
Catrina Dirks van A[msterdam] oud 19 jaar woont als voorn. oud[er]s
doot geads[isteer]t met Aaltje Haake

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, devoorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Warm Holman
w.g. Catrina Dirksen
hierin
08-02-1743 Harmanus Holman [16551] als bruidegom
Catrina Dirksen [16550] als bruid
Dossier:

T 0006892

Trouwboek Jan van de Ramhorst en Seijtje Seijmense (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 05-09-1749
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 592, p. 475
Den 5 September 1749
man doot
goet ingebragt
Compareerden als vooren Jan van de Ramhorst
van Oosterwolden, wed[uwnaa]r Elisabet Raap
inde Weeteringstraat &
Seijtje Seymense van Emden, wed[uw]e Loodewijk
Moolenbeek inde Kerkstraat

Versoekende hare drie Songaagse uytroepingen, omme, naar dezelfde, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders geene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jan van de Ramhorst
w.g. X
hierin
05-09-1749 Jan van de Ramhorst [4437] als bruidegom
Seijtje Seijmense [16568] als bruid
Dossier:

T 0001994

Trouwboek Adriaan Floris Raap en Magtilda Borst (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 22-10-1751
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 595, p. 111
Vrijdagh Nademiddag den 22 October 1751
Waalekerk
Compareerden voor de heer Gerbrand Elias commissaris
Adriaan Floris Raap, van Bordaux, oud 31 jaar, op
de Leijdtse gragt, sijn moeder Sain Crik te Bordeaux
Magtelda Borst van A[msterda]m, oud 21 jaar, op de Buitekant
geasisteert met haar moeder Catharina van Niewenhof

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte
verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Adr. Floris Raap
w.g. Magtilda Borst

In linker kantlijn
bij moeders
consent goet
ingebragt
hierin
22-10-1751 Adriaan Floris Raap [5272] (*1720-†1788) als bruidegom
Machtilda Borst [5343] (~1730-†1755) als bruid
Anthony Adriaansz Raap [1771] (~1670-†1738) als vader bruidegom
Margaretha Saincrie [5268] als moeder bruidegom
Heijke/haijo Borst [16997] (~1701-) als vader bruid
Cornelia (Ook Catharina) van Nieuwenhof [16998] (~1709-1774) als moeder bruid
Dossier:

T 0006894

Trouwboek Gerrit de Lange en Antje Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 30-05-1755
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 598, p. 446
Den 30 May 1755
Compareerden als vooren Gerrit de Lange van A[msterda]m,
Gereformeerd, oud 24 jaar in de Paardestraat, gead-sisteert met sijn vader Claas de Lange,
Antje Raap, van A[msterda]m, gereformeerd, oud 25 jaar, op
Cattenburg, geadstisteert met haar vader Daniel Raap

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Gerrit de Langen
w.g. Antje Raap
hierin
30-05-1755 Gerrit de Lange [16570] (*1731-) als bruidegom
Annatje (Antje) Raap [4445] (~1730-) als bruid
Daniel Raap [4423] (~1700-) als vader bruid
Lijsbet Faber [4442] als moeder bruid
Claas de Lange [16571] als vader bruidegom
Dossier:

T 0001662

Trouwboek Henricus Ligthart en Christina Raap (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 14-09-1759
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 603, p. 175
Den 14 September 1759
Dese personen sijn op de akte van
C. Dierkens, Secretarius in 's Hage ingetekent
Henricus Ligthart, j.m. op de Voorburgwal en
Christina Raap, j.d., geb[o]r[en] te Amsteldam en wonende in 's Hage
beyde gereform[ee[]rt


Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle.
Dese geboden gaan voort.


In linker kantlijn:
Acte verleent den 30
septemb[e]r 1759 om
te 's Gravenhage te
trouwen
hierin
14-09-1759 Henricus Ligthart [4405] (~1731-†1807) als bruidegom
Christina Raap [4398] (~1729-†1792) als bruid
Daniel Raap [4382] (~1703-†1754) als cvader bruid
Maria Sas [4394] (*1698-) als moeder bruid
Dossier:

T 0006896

Trouwboek Hugo Derwall en Anna van Balen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 03-07-1659
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 480, p. 69
Den 3 julio 1659
Compareerden als vooren Hugo Darval van A[msterdam]
goutcoper, out 23 jaer, geassi[steer]t met Frans
Joris Darval sijn vader, woond inde …….
….. Anna van Balen van A[msterdam] out 26 jaer,
geassi[steer]t met Lammert van Balen, haer vadere, woont
inde ………………….
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme, naer de selve de voorsz trouwe
te solemniseren ende in alles te voltrecken, so verre daer anderen gene wettige verhinde9
ringe voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden dat sy vrye Persoo-
nen waren, ende malkanderen in bloede
waerdoor een Christelijck Huwelijck, mochte verhindert worden, niet en bestonden,
zijn hun hare geboden verwillighet.

w.g. Hugo Darwal
w.g. Anna van Dalen
hierin
03-07-1659 Hugo Derwall [5258] (~1635-†1680) als bruidegom
Anna van Balen [16573] als bruid
Dossier: