Bronnen Bronnen
Bronnen

T 0007072

Trouwboek Philip Koning en Trijntje Willems Veen (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25-10-1731
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 572
25 October 1731
Mansdood
goed ingeb[rach]t
Compareerden als vooren Philip Koning van Batavia, wed[uwnaa]r
Christina Hen op de Princegraft & Trijntje Willems
Veen van A[msterdam[, wed[uwe] Jacob van Agthoven agter de hal

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Philip Koning
w.g. X

In linker kantlijn:
bij Weeskamer voldaan
24 Octob[er] 1731
hierin
25-10-1731 Philip Koning [16977] als bruidegom
Trijntje Willems Veen [16556] (*1660-) als bruid
Willem Hendricks Veen [16555] als vader bruid
Claesien Cornelis [16965] (*1622-) als moeder bruid
Dossier:

T 0007106

Trouwboek Gerrit Willemsz en Grietje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 16-02-1742
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 585
Den 16 February 1742

Mans doot
goet ingebr[a]gt
Compareerden als vooren Gerrit Willems van A[msterdam] oud 26 jaar
in de Goudblomsgragtt, geass[isteer]t met sijn moeder
Antje Gers?? + Grietje Jans van A[msterdam] wed[uw]e Evert de Ruijter
op ee Goudblomsgraft

Versoeckende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Gerrit Willemse
w.g. Grietje IJans

In linker kantlijn

…
van den 13
February 1742
hierin
16-02-1742 Gerrit Willemsz [17075] (*1716-) als bruidegom
Grietje Jans [16585] als bruid
Dossier:

T 0006898

Trouwboek Jan Frederik Weijs en Johanna Hassevoort (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 19-04-1771
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 616, pagina 420
Den 19 april 1771
Compareerden als vooren Johan Fredrik Weijs van
Nieuwen Kerken, luiters, oud 24 jaer in de ..ulingstraet
sijn moeder Anna Maria Smit te Osnabrug
Johanna Hasevoort van Buijksloot gereform[ee]rt
oud 22 jaer op Cingel, ouders dood, geadsist[ee[rt met
Pieter Dennenberg haer voogd.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wet-
tige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat
sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar
door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare gebo-
den verwilliget.

w.g. Jan Frederik Weijs
w.g. Johanna Hassevoort

In linker kantlijn:
Puij
Hij moeders consent
goet ingebr[ach]t
hierin
19-04-1771 Jan Frederik Weijs [5832] (~1754-) als bruidegom
Johanna Hassevoort [16575] als bruid
Anna Maria Smit [17077] als moeder bruidegom
Dossier:

T 0007079

Trouwboek Johannes Dinant Daesdonck en Maria Aldewereld (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 27-09-1771
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 617, pagina 105
Den 27 September 1771

bij moeders consent
goet ingebragt
Compareerden als vooren Johannes Dinant Daesdonck
van Gouda, gereformeert, oud 30 jaren, inde Regulier
dwarsstraat, sijn vader Robbert Daesdonck, te Gouda
& Maria Aldeweerlt, van Amst[erdam], gereformeert,
oud 30 jaren op den Utregtsestraat, haar moeder
Maria Swaanevelt, niet present
Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. J. Dinant
Daesdonck
w.g. Maria Aldewereld

In linker kantlijn:
bij vaders consent
goet ingebragt

acte verleent om te
Sloterdijk te trouwen
den 13 augustus
1771
hierin
27-09-1771 Johannes Dinant Daesdonck [17001] als bruidegom
Maria Aldewereld [17000] als bruid
Dossier:

T 0007078

Trouwboek Henricus Ligthart en Maria Aldewereld (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 11-10-1793
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 638, pagina 324
Den 11 October 1793
Compareerden voor de Heeren van Collen, Schuyt & …boom, commissarissen,
Henricus Ligthart van Amster[dam], geref[ormeerd]
wed[uwnaa]r van Christina Raap op den Vijgendam en
Maria Aldewereld van Amster[dam], geref[ormeerd],
wed[uwe] van Johannes Dienant Daesdonck
op 't St. Jorishofje

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
w.g. Henricus Ligthart
w.g. Maria Aldewereld

In linker kantlijn:
hij vrouws doot
goed

zij mans doot
goed
hierin
11-10-1793 Henricus Ligthart [4405] (~1731-†1807) als bruidegom
Maria Aldewereld [17000] als bruid
Dossier:

T 0002198

Trouwboek Cornelis Boef en Jannetje Jacobsdr. de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 29-04-1757
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 735, pagina 295
Den 29 April 1757
Compareerden als voren Cornelis Boef van Lopik, luters,
oud 26 jaar op de Lijdsestraat, sijn vader Claas
Boef te Lopik & Jannetje Jacobs de Ruijter
van A[msterda]m, luters, inde goudblomstraat, geass[isteert] met
haar vader Jacob de Ruijter

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Cornelis Boef
w.g. Jannetje Jacobse de Ruijter

In linker kantlijn
hij vad[er]s consent
goet ingebragt
hierin
29-04-1757 Cornelis Boef [5822] (~1731-1779) als bruidegom
Jannetje Jacobsdr. de Ruijter [5821] (~1731-1801) als bruid
Claas Boef [17002] als vader bruidegom
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruid
Sophia Floris Raap [1854] (~1710-1780) als moeder bruid
Dossier:

T 0002199

Trouwboek Jan Barend Hongsermeijer en Anna de Ruijter (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 21-03-1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Stadsarchief Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 748, pagina 294
Den 20 April 1775

Compareerden als vooren Jan Barend
Hongtenmeijer van Am[sterdam], luters, oud 32 jaer
op de Regulierbreetstraat, geass[isteert] met
sijn moeder Marika Schouten
& Anna de Ruijter van Ams[terdam], luters,
oud 36 jaren op de Goudblomgragt
geads[isteert] met haer moeder Sophie Flore

Versoekende hare drie sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te
solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge
voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye personen waren, en
malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte
verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

w.g. Jan Barent Hongsenmeijer
w.g. Anna de Ruijter
hierin
21-03-1775 Jan Barend Hongsermeijer [5828] (~1742-1796) als bruidegom
Anna de Ruijter [5825] (~1737-1796) als bruid
Johan/Jan Hendrik Hongsermeijer [5829] als vader bruidegom
Marike Schouten [5830] (~1707-) als moeder bruidegom
Jacobus Willemszn. de Ruijter [1859] (~1702-1764) als vader bruid
Sophia Floris Raap [1854] (~1710-1780) als moeder bruid
Dossier:

RA 0000379

RA Rouwadvertentie Stijntje Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Dokkum [FR]
Datum: 23-03-2014
Naam krant: Nieuwe Dockumer Courant
Ontvangen van: Henk Raap
hierin
23-03-2014 Stijntje Raap [379] (*1936-†2014) als overledene
Dossier:

RA 0000352

Afgeschermd (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: St. Michielsgestel [No]
Datum: 13-10-2011
Ontvangen van: Arjen Raap
hierin
13-10-2011 Gjelt Raap [352] (*1929-†2011) als overledene

PL 0000645

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Tietjerksteradeel [FR]
Ontvangen: 20-03-2014
CBG Refnr.: 2575071-002690
hierin
20-03-2014 Anna Raap [645] (*1927-†2012) als hoofdpersoon
Hendrik Alberts Raap [175] (*1886-†1976) als vader
Grietje Dalman [635] (*1888-†1969) als moeder
Eeltje Wiersma [783] (*1931-†1997) als echtgenoot
Afgeschermd [784] als kind
Hendrik Wiersma [785] (*1963-†1964) als kind

PL 0001173

Afgeschermd (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Zwolle [GE]
Ontvangen: 20-03-2014
CBG Refnr.: 2543384-022690
hierin
20-03-2014 Sipke Raap [1173] (*1938-†2012) als hoofdpersoon
Jacob Sjoerds Raap [1153] (*1906-†1974) als vader
Sijtske Sipkes Vrieswijk [1168] (*1907-†1962) als moeder
Afgeschermd [1223] als echtgenote
Afgeschermd [1224] als kind
Afgeschermd [1225] als kind
Afgeschermd [1226] als kind
Afgeschermd [1227] als kind

PL 0001029

Persoonslijst Martha Marijke Trudy Raap (Persoonslijst)
Referentie Plaats: Joure [FR]
Ontvangen: 20-03-2014
CBG Refnr.: 2537023-022690
hierin
20-03-2014 Martha Marijke Trudy (Martha) Raap [1029] (*1942-†2012) als hoofdpersoon
Joachim Willem Raap [282] (*1898-†1947) als vader
Jeltje Jacoba Hijlkema [1024] (*1905-†1980) als moeder
Helmig Jan van der Vegt [1041] (*1936-†1990) als echtgenoot
Dossier:

RA 0002132

RA Rouwkaart IJmkje Helena Willemina Kleefstra (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Meppel [DR]
Datum: 05-01-2014
Ontvangen van: Woudi Raap
hierin
05-01-2014 IJmkje Helena Willemina Kleefstra [2132] (*1931-†2014) als overledene
Dossier:

RA 0004996

RA Rouwkaart Harmientje Westerdiep (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Almelo [OV]
Datum: 30-12-2013
Ontvangen van: Renι Raap
hierin
30-12-2013 Harmientje (Mien) Westerdiep [4996] (*1927-†2013) als overledene
Dossier:

BSO 0007060

Overlijdensregister Antje Ottes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 09-06-1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Invetarisnummer: 30-38, registratienummer 3
hierin
10-06-1868 Antje Ottes Vleeshouwer [7060] (*1839-†1868) als overledene
Dossier:

RA 0000932

RA Rouwadvertentie Hendrik Raap (Rouwadvertenties/-kaarten)
Overlijdensplaats: Appingedam [GR]
Datum: 30-06-2013
Naam krant: Dagblad van het Noorden
Ontvangen van: www.mensenlinq.nl
hierin
30-06-2013 Hendrik Raap [932] (*1938-†2013) als overledene
Dossier:

D 0004007

Doopboek Margriet Raap (Doopboek)
doopplaats: Haarlem [NH]
periode: 17-01-1672
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Haarlem
Inventarisnr.: NUmmer 336-359, microfische 0333
hierin
17-01-1672 Margriet [Margaretha] Raap [4007] (~1672-) als kind
Adriaan Adriaansz Raap [1794] (~1644-†1723) als vader
Maria Oosterling [1795] (~1651-) als moeder
Dossier:

D 0004003

Doopboek Adrianus Raap (Doopboek)
doopplaats: Haarlem [NH]
periode: 02-04-1673
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Haarlem
Inventarisnr.: Nummers 120-143, microfische 0341
hierin
02-04-1673 Adrianus Raap [4003] (~1673-) als kind
Adriaan Adriaansz Raap [1794] (~1644-†1723) als vader
Maria Oosterling [1795] (~1651-) als moeder
Dossier:

D 0004004

Doopboek Geertruyd Raap (Doopboek)
doopplaats: Haarlem [NH]
periode: 21-03-1675
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Haarlem
Inventarisnr.: Nummers 408-431, microfische 0353
hierin
21-03-1675 Geertruyd Raap [4004] (~1675-) als kind
Adriaan Adriaansz Raap [1794] (~1644-†1723) als vader
Maria Oosterling [1795] (~1651-) als moeder
Dossier:

D 0004008

Doopboek Marijke Raap (Doopboek)
doopplaats: Haarlem [NH]
periode: 18-11-1676
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Gemeentearchief Haarlem
Inventarisnr.: Nummers 216-239, microfische 0364
hierin
18-11-1676 Marijtje (Marijke) Raap [4008] (~1676-) als kind
Adriaan Adriaansz Raap [1794] (~1644-†1723) als vader
Maria Oosterling [1795] (~1651-) als moeder
Dossier: