Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0008928

BS Geboorteregister Taeke Roorda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 1 juni 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 1005
Blad 42
hierin
3 juni 1825 Taeke Filippus Roorda [8928] (*1825-) als kind
Philippus Roorda [17416] (-) als vader
Pietje Martens Lauerman [17417] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0008595

BS Geboorteregister Tijs Willems van der Woude (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 maart 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 1021
Blad 34
hierin
4 maart 1845 Tijs van der Woude [8595] (*1893-†1975) als kind
Hendrik Joosten Gonggrijp [10698] (-)
Dossier:

BSG 0017418

BS Geboorteregister Trijntje Gonggrijp (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 15 april 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 1012
Blad 40
hierin
16 april 1832 Trijntje Gonggrijp [17418] (*1832-) als kind
Hendrik Joosten Gonggrijp [10698] (-) als vader
Dieuwke Iedes Bakker [10699] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0017419

BS Geboorteregister Wijntje Kooy (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 3 mei 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 1060
hierin
5 mei 1902 Wijntje Kooy [17419] (*1902-) als kind
Siemen Kooy [9525] (*1871-†1937) als vader
Titia Kleistra [9526] (*1872-) als moeder
Dossier:

BSG 0017391

BS Geboorteregister Wiemer Wiemers (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 6 juni 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3361
Familienaam stat in akte vermeld als "van der Wiemers"; akte is ingeschreven a/h eind v/h reg., na akte 540, samen met akte 371
hierin
6 juni 1812 Wiemer Wiemers [17391] (*1812-†1813) als kind
Hessel Wiemers [9316] (*1788-†1844) als vader
Grietje van der Sluis [9317] (-) als moeder
Dossier:

D 0017420

Doopboek Mayke Wiemers (Doopboek)
doopplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 14 juni 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 954
Gezindte: NH
hierin
7 juli 1811 Mayke Wiemers [17420] (*1811-) als kind
Hessel Wiemers [9316] (*1788-†1844) als vader
Grietje van der Sluis [9317] (-) als moeder
Dossier:

BSH 0007214

BS Huwelijksregister Bartholomeus Kuter en Anna Cath. Gonggrijp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 28 april 1902
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2044
hierin
28 april 1902 Bartholomeus Kuter (ook Keuter/kueter) [17393] (*1872-†1929) als bruidegom
Anna Catharina Gonggrijp [17392] (*1873-†1926) als bruid
Klaas Kuter (ook Keuter/kueter) [7846] (*1820-†1880) als vader bruidegom
Lieuwkje de Jong [15892] (*1830-†1907) als moeder bruidegom
Yede Gonggrijp [9399] (*1834-†1909) als vader bruid
Eva Catharina Huizinga [9400] (*1835-†1883) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007215

BS Huwelijksregister Casper Klasen Wetterauw en Freerkje Sybrens Aardema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 28 april 1816
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2003
hierin
28 april 1816 Casper Klases Wetterauw [17421] (*1785-†1864) als bruidegom
Freerkje Sybrens Aardema [17422] (*1789-) als bruid
Klaas Caspers Wetterauw [9309] (-) als vader bruidegom
Sara Jacobs Klaasen [9310] (-) als moeder bruidegom
Sybren Freerks Aardema [17423] (-) als vader bruid
Aafke Tjeerds Wygersma [17424] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007217

BS Huwelijksregister Casper Klasen Wetterauw en Tjitske Dirks van der Weide (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barradeel [FR]
periode: 14 juli 1827
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2007
hierin
14 juli 1827 Casper Klases Wetterauw [17421] (*1785-†1864) als bruidegom
Tjitske Dirks van der Weide [17425] (*1806-†1872) als bruid
Klaas Caspers Wetterauw [9309] (-) als vader bruidegom
Sara Jacobs Klaasen [9310] (-) als moeder bruidegom
Dirk Jans van der Weide [17426] (-) als vader bruid
Grietje Pieters [17427] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007219

BS Huwelijksregister Cornelis Jans Prater en Yttje Tymens Verwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Hemelumer Oldeferd [FR]
periode: 4 augustus 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2008
hierin
4 augustus 1861 Cornelis Jans Prater [17429] (*1820-) als bruidegom
Yttje Tymens Verwer [17428] (*1833-) als bruid
Jan Prater [17430] (-) als vader bruidegom
Jeltje Hofman [17431] (-) als moeder bruidegom
Tymen Luitzens Verwer [9449] (*1806-†1875) als vader bruid
Ytje Willems Pot [9450] (*1808-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007221

BS Huwelijksregister Fedde Bergsma en Dieuwke Gonggrijp (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 29 maart 1886
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2033
hierin
29 maart 1886 Fedde Bergsma [17432] (*1862-) als bruidegom
Dieuwke Gonggrijp [17396] (*1863-) als bruid
Wicher Bergsma [17433] (-) als vader bruidegom
Antje Bokma [17434] (-) als moeder bruidegom
Yede Gonggrijp [9399] (*1834-†1909)
Eva Catharina Huizinga [9400] (*1835-†1883) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007223

BS Huwelijksregister Frederikus Gonggrijp en Jiskjen Postema (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 18 mei 1903
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2042
hierin
18 mei 1903 Frederikus Gonggrijp [17398] (*1871-) als bruidegom
Jiskjen Postema [17435] (*1879-) als bruid
Yede Gonggrijp [9399] (*1834-†1909) als vader bruidegom
Eva Catharina Huizinga [9400] (*1835-†1883) als moeder bruidegom
Jacob Postema [17460] (-) als vader bruid
Dieuwke Hellingwerf [17461] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007224

BS Huwelijksregister Jan Scholtemeyer en Tetje van der Vorm (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 23 oktober 1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2032
hierin
23 oktober 1884 Jan Scholtemeyer [17437] (*1862-) als bruidegom
Tetje van der Vorm [17436] (*1861-) als bruid
Jan Scholtemeyer [17438] (-) als vader bruidegom
Hendrika Sloter [17439] (-) als moeder bruidegom
Hessel van der Vorm [9454] (*1833-†1915) als vader bruid
Leena Wiersma [10683] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0004135

BS Huwelijksregister Louis Fokkes Wiersma en Lolkjen Siebrens Stooker (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 19 mei 1922
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2059

BSH 0007226

BS Huwelijksregister Louis Wiersma en Martje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Smallingerland [FR]
periode: 19 mei 1922
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2059
hierin
19 mei 1922 Louis Wiersma [17440] (*1897-) als bruidegom
Martje de Jong [17441] (*1898-) als bruid
Fokke Louises Wiersma [9561] (*1864-†1939) als vader bruidegom
Jantje Reinders Kielstra [9562] (*1862-†1904) als moeder bruidegom
Klaas de Jong [17442] (-) als vader bruid
Geertje Wiersma [17443] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007228

BS Huwelijksregister Roelof IJsbrandsz Kuyper en Barbar Klaas Kuijper (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Terschelling [NH]
periode: 31 mei 1835
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2003
Akte 6b
hierin
31 mei 1835 Roelof IJsbrandsz Kuyper [17445] (*1805-) als bruidegom
Barber Klaas Kuijper [17444] (*1797-) als bruid
IJsbrand Roelofsz Kuyper [17446] (-) als vader bruidegom
Neeltje Pieters Pie [17447] (-) als moeder bruidegom
Klaas Kuijper [5968] (-) als vader bruid
Battje Douwes Rijkeboer [5969] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007230

BS Huwelijksregister Willem Piersma en Wopkjen Verwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 3 november 1900
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2044
hierin
3 november 1900 Willem Piersma [17449] (*1834-) als bruidegom
Wopkjen Verwer [17448] (*1843-) als bruid
Pier Jans Piersma [17450] (-) als vader bruidegom
Maaike Harmens Kremer [17451] (-) als moeder bruidegom
Tymen Luitzens Verwer [9449] (*1806-†1875) als vader bruid
Ytje Willems Pot [9450] (*1808-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007232

BS Huwelijksregister Willem Verwer en Saapjen Kuipers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 1 juni 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2029
hierin
1 juni 1878 Willem Verwer [17452] (*1845-) als bruidegom
Saapjen Kuipers [17453] (*1850-) als bruid
Tymen Luitzens Verwer [9449] (*1806-†1875) als vader bruidegom
Ytje Willems Pot [9450] (*1808-) als moeder bruidegom
Yzaäk Durks Kuipers [17454] (-) als vader bruid
Magdalena Matthijs Eerdmans [17455] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007234

BS Huwelijksregister Ymbert Bakker en Rinkjen Verwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Wymbritseradeel [FR]
periode: 24 juni 1876
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 2028
hierin
24 juni 1876 Ymbert Bakker [17457] (*1843-) als bruidegom
Rinkjen Verwer [17456] (*1841-) als bruid
Sipke Hylkes Bakker [17458] (-) als vader bruidegom
Rinske Gerrits Woudstra [17459] (-) als moeder bruidegom
Tymen Luitzens Verwer [9449] (*1806-†1875) als vader bruid
Ytje Willems Pot [9450] (*1808-) als moeder bruid
Dossier:

T 0002251

Trouwboek Jan Willem van Zutphen en Antje Hoek (Trouwboek)
trouwplaats: Amsterdam [NH]
periode: 15 oktober 1790
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 635
hierin
15 oktober 1790 Jan Willem van Zutphen [5965] (-) als bruidegom
Antje Hoek [5966] (-) als bruid
Dossier: