Bronnen Bronnen
Bronnen

B 0005834

Begraafboek Meijntje Bosveld (Begraafboek)
begraafplaats: Amsterdam [NH]
periode: 28 maart 1723
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 1173, p. 246vo en 247
Kerk: Karthuizer Kerkhof
DTB 1173, p. 246vo en 247
hierin
28 maart 1723 Meijntje Bosveld [5834] (-1723) als overledene
Dossier:

B 0005343

Begraafboek Machtilda Borst (Begraafboek)
begraafplaats: Amsterdam [NH]
periode: 25 maart 1755
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: SA Amsterdam
Inventarisnr.: DTB 1085, p. 3vo en p. 4
Kerk: Noorder Kerk en kerkhof
DTB 1085, p. 3vo en p. 4
hierin
25 maart 1755 Machtilda Borst [5343] (~1730-1755) als overledene
Dossier:

BSG 0009563

BS Geboorteregister Eeltje Oebeles Herder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 21 januari 1868
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 1039
hierin
22 januari 1868 Eeltje Oebeles Herder [9563] (*1868-1949) als kind
Oebele Wybrens Herder [10623] (-) als vader
Grietje Wybrens Gerritsma [10624] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0017393

BS Overlijdensregister Bartholomeus Kueter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 10 juni 1929
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 3065
hierin
11 juni 1929 Bartholomeus Kuter (ook Keuter/kueter) [17393] (*1872-1929) als overledene
Dossier:

GA 0017659

Afgeschermd (Geboorteadvertenties/-kaarten)
Geboorteplaats: Almere [FL]
Datum: 30 september 2016
Ontvangen van: Henk Raap
hierin
30 september 2016 Afgeschermd [17659] (-) als kind
Afgeschermd [742] (-) als vader
Afgeschermd [8303] (-) als moeder

BSO 0007782_1

BS Overlijdensregister Hedzer Boersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 7 juli 1937
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
8 juli 1937 Hedzer Boersma [7782] (*1865-1937) als overledene
Dossier:

BSO 0017412

BS Overlijdensregister Rindert Gonggrijp (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 30 april 1868
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 30-15
hierin
30 april 1868 Rindert Gonggrijp [17412] (*1867-1868) als overledene
Dossier:

BSO 0017411

BS Overlijdensregister Rein Akkerboom (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 20 juni 1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 30-15
hierin
20 juni 1863 Rein Akkerboom [17411] (*1862-1863) als overledene
Dossier:

BSH 0003423

BS Huwelijksregister Taeke Filippus Roorda en Lutske Ebes Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 16 september 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 30-37
hierin
16 september 1848 Taeke Filippus Roorda [8928] (*1825-) als bruidegom
Lutske Ebes Wiersma [8929] (*1823-1901) als bruid
Philippus Roorda [17416] (-) als vader bruidegom
Pietje Martens Lauerman [17417] (-) als moeder bruidegom
Ebe Liebbes Wiersma [17406] (-) als vader bruid
Maaike Sytzes Sipkema [17407] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003401

BS Huwelijksregister Lieuwe Reitsma en Tytje Haga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 21 mei 1908
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 30-11
hierin
21 mei 1908 Lieuwe Reitsma [8877] (*1881-1950) als bruidegom
Tytje Haga [8887] (*1885-1918) als bruid
Jan Lieuwes Reitsma [8870] (*1855-1894) als vader bruidegom
Wytske Frankes (Winifred) Beiboer [8836] (*1856-1946) als moeder bruidegom
Goffe Jitzes Haga [8889] (*1841-1928) als vader bruid
Antje Gerbens Veltmans [8890] (*1845-1913) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0003402

BS Huwelijksregister Lieuwe Reitsma en Jantje Bosgra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 28 januari 1920
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 30-11
hierin
28 januari 1920 Lieuwe Reitsma [8877] (*1881-1950) als bruidegom
Jantje Bosgra [8888] (*1893-1973) als bruid
Jan Lieuwes Reitsma [8870] (*1855-1894) als vader bruidegom
Wytske Frankes (Winifred) Beiboer [8836] (*1856-1946) als moeder bruidegom
Tiete Jacobs Bosgra [8891] (-) als vader bruid
Riemke Sybes Visser [8892] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0017791

BS Overlijdensregister Lieuwe Klazes Schouwstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 januari 1829
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3005
hierin
10 januari 1829 Lieuwe Klazes Schouwstra [17791] (*1829-1829) als overledene
Dossier:

BSO 0017771

BS Overlijdensregister Klaas Lieuwes Schouwstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 oktober 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 3013
hierin
15 oktober 1875 Klaas Lieuwes Schouwstra [17771] (*1802-1875) als overledene
Dossier:

D 0017771

Doopboek Klaas Lieuwes Schouwstra (Doopboek)
doopplaats: Raerd [FR]
periode: 19 januari 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 581
Gezindte: Hervormd
Doopboek Herv. gem. Rauwerd en Irnsum, archiefnr. 28
hierin
14 februari 1802 Klaas Lieuwes Schouwstra [17771] (*1802-1875) als kind
Lieuwe Jeens Schouwstra [17772] (-) als vader
Lijsbet Klazes Eenshuistra [17773] (-) als moeder
Dossier:

D 0017767

Doopboek Wybe Ottes Vleeshouwer (Doopboek)
doopplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 12 februari 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: archiefnr. 28, inv.nr.729
Gezindte: Hervormd
Doopboek Herv. gem. Oldeboorn en Nes
Dopeling is geboren 17731030 te Oldeboorn en gedoopt op belijdenis.
hierin
12 februari 1804 Wybe Ottes Vleeshouwer [17767] (*1773-1845) als kind
Otte Pieters Vleeshouwer [17762] (*1726-1817) als vader
Marijke Annes [17763] (*1740-1811) als moeder
Dossier:

BSG 0017780

BS Geboorteregister Hotse Pieters Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19 augustus 1817
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1004
hierin
21 augustus 1817 Hotze Pieters Vleeshouwer [17780] (*1817-1862) als kind
Pieter Ottes Vleeshouwer [17764] (*1763-1829) als vader
Rigtje Kornelis [17769] (*1778-1828) als moeder
Dossier:

BSO 0017762

BS Overlijdensregister Otte Pieters Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 30 december 1817
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3004
hierin
31 december 1817 Otte Pieters Vleeshouwer [17762] (*1726-1817) als overledene
Dossier:

BSH 0007331

BS Huwelijksregister Hotse P Vleeshouwer/Antje W Kuiper (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 27 mei 1849
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2009
hierin
27 mei 1849 Hotze Pieters Vleeshouwer [17780] (*1817-1862) als bruidegom
Antje Wigles Kuiper [17781] (*1825-1881) als bruid
Pieter Ottes Vleeshouwer [17764] (*1763-1829) als vader bruidegom
Rigtje Kornelis [17769] (*1778-1828) als m moeder bruidegom
Wigle Sybrens Kuiper [17782] (-) als vader bruid
Marijke Jans Boersma [17783] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0017781

BS Geboorteregister Antje Wigles Kuiper (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 31 januari 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Arch.nr. 30-38, inv.nr. 1006
hierin
1 februari 1825 Antje Wigles Kuiper [17781] (*1825-1881) als kind
Wigle Sybrens Kuiper [17782] (-) als vader
Marijke Jans Boersma [17783] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0017781

BS Overlijdensregister Antje Wigles Kuiper (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 13 april 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Arch.nr. 30-38, inv.nr. 3013
hierin
15 april 1881 Antje Wigles Kuiper [17781] (*1825-1881) als overledene
Dossier: