Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0017894

BS Geboorteregister Zytske Annes Zonneveld (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 5 juli 1814
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1002
hierin
5 juli 1814 Zytske Annes Zonneveld [17894] (*1814-1835) als kind
Anne Minnes Zonneveld [17895] (-) als vader
Sjoukjen Abes [17896] (-) als moeder
Dossier:

T 0002707

Trouwboek Bauke O Vleeshouwer/Antje O Dolstra (Trouwboek)
trouwplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 26 mei 1805
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 735
Gezindte: Doopsgezond
hierin
26 mei 1805 Bauke Ottes Vleeshouwer [7039] (*1780-1811) als bruidegom
Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als bruid
Otte Pieters Vleeshouwer [17762] (*1726-1817) als vader bruidegom
Marijke Annes [17763] (*1740-1811) als moeder bruidegom
Oene Hendriks Dolstra [7041] (-) als vader bruid
Hylkjen Jochems [7042] (-) als moeder bruid

BSO 0007039

BS Overlijdensregister Bauke Ottes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 juni 1811
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3001
hierin
14 september 1811 Bauke Ottes Vleeshouwer [7039] (*1780-1811) als overledene
Dossier:

BSH 0007385

BS Huwelijksregister Homme D vd Linden/Antje O Dolstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 oktober 1813
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2003
Aktenr. 13/1-3
hierin
25 oktober 1813 Homme Doekes van der Linden [17897] (*1764-1822) als bruidegom
Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als bruid
Doeke Tettes van der Linden [17898] (-) als vader bruidegom
Tijietske Hommes [17899] (-) als moeder bruidegom
Oene Hendriks Dolstra [7041] (-) als vader bruid
Hylkjen Jochems [7042] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0007040

BS Overlijdensregister Antje Oenes Dolstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 3 februari 1839
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3006
hierin
4 februari 1839 Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als overledene
Dossier:

BSO 0017897

BS Overlijdensregister Homme Doekes van der Linden (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 3 april 1822
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3004
hierin
4 april 1822 Homme Doekes van der Linden [17897] (*1764-1822) als overledene
Dossier:

D 0007040

Doopboek Antje Oenes Dolstra (Doopboek)
doopplaats: Aengwirden [FR]
periode: 6 mei 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 40
Gezindte: Herv.
Geboren op de Oudeweg te Gersloot op 10 augustus 1779
hierin
6 mei 1787 Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als kind
Oene Hendriks Dolstra [7041] (-) als vader
Hylkjen Jochems [7042] (-) als moeder

D 0007044

Doopboek Otte Baukes Vleeshouwer (Doopboek)
doopplaats: Oldeboorn [FR]
periode: 25 februari 1838
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 735
Gezindte: Doopsgezind
Geboren 8 september 1806
hierin
25 februari 1838 Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als kind
Bauke Ottes Vleeshouwer [7039] (*1780-1811) als vader
Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als moeder

BSO 0007044

BS Overlijdensregister Otte Baukes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 25 augustus 1871
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3011
hierin
26 augustus 1871 Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als overledene
Dossier:

BSH 0002711

BS Huwelijksregister Otte B Vleeshouwer/Sjoukjen A Jansma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 15 april 1832
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 2006
hierin
15 april 1832 Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als bruidegom
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als bruid
Bauke Ottes Vleeshouwer [7039] (*1780-1811) als vader bruidegom
Antje Oenes Dolstra [7040] (*1779-1839) als moeder bruidegom
Anne Jans Jansma [7055] (-) als vader bruid
Aukje Heines [7056] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0017902

BS Geboorteregister Bauke Ottes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 5 december 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1007
hierin
7 december 1832 Bauke Ottes Vleeshouwer [17902] (*1832-1929) als kind
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder
Dossier:

BSG 0007058

BS Geboorteregister Anne Ottes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 19 februari 1836
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1008
hierin
20 februari 1836 Anne Ottes Vleeshouwer [7058] (*1836-1921) als kind
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder
Dossier:

BSG 0007060

BS Geboorteregister Antje Ottes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 10 januari 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1009
hierin
10 januari 1839 Antje Ottes Vleeshouwer [7060] (*1839-1868) als kind
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder
Dossier:

BSG 0007059

BS Geboorteregister Klaas Ottes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 4 juni 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 1011
hierin
5 juni 1846 Klaas Ottes Vleeshouwer [7059] (*1845-) als kind
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder
Dossier:

BSO 0007058

BS Overlijdensregister Anne Ottes Vleeshouwer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utingeradeel [FR]
periode: 21 mei 1921
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-38, inv.nr. 3044
hierin
24 mei 1921 Anne Ottes Vleeshouwer [7058] (*1836-1921) als overledene
Dossier:

BSG 0007057

BS Geboorteregister Aukjen Ottes Vleeshouwer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Opsterland [FR]
periode: 24 mei 1842
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-28, inv.nr. 1022
hierin
25 mei 1842 Aukjen Vleeshouwer [7057] (*1842-1913) als kind
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder
Dossier:

BSH 0002729

BS Huwelijksregister Pieter W Wagter/Aukjen Vleeshouwer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 30 november 1866
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 2019
hierin
30 november 1866 Pieter Wouters Wagter [7115] (*1841-1908) als bruidegom
Aukjen Vleeshouwer [7057] (*1842-1913) als bruid
Wouter Pieters Wagter [7116] (*1812-1897) als vader bruidegom
Trijntje Annes Fabriek [7117] (*1808-1866) als moeder bruidegom
Otte Baukes Vleeshouwer [7044] (*1806-1871) als vader bruid
Sjoukjen Annes Jansma [7054] (*1812-1902) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0007118

BS Geboorteregister Wouter Wagter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 18 september 1867
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1029
hierin
18 september 1867 Wouter Wagter [7118] (*1867-) als kind
Pieter Wouters Wagter [7115] (*1841-1908) als vader
Aukjen Vleeshouwer [7057] (*1842-1913) als moeder
Dossier:

BSG 0007119

BS Geboorteregister Otte Bauke Wagter (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ooststellingwerf [FR]
periode: 1 januari 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-27, inv.nr. 1030
hierin
3 januari 1870 Otte Bauke Wagter [7119] (*1870-1876) als kind
Pieter Wouters Wagter [7115] (*1841-1908) als vader
Aukjen Vleeshouwer [7057] (*1842-1913) als moeder
Dossier:

BSO 0007119

BS Overlijdensregister Otte Bauke Wagter (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 5 april 1876
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 3021
hierin
5 april 1876 Otte Bauke Wagter [7119] (*1870-1876) als overledene
Dossier: