Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0001768

Doopboek Anthonetta Adriaansdr Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 30 april 1666
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
30 april 1666 Anthonetta Adriaansdr Raap [1768] (*1666-1666) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

D 0001769

Doopboek David Adriaansz Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 6 april 1667
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
6 april 1667 David Adriaansz Raap [1769] (~1667-1672) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

D 0001770

Doopboek Catharina Adriaansdr. Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 6 juni 1668
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
6 juni 1668 Catharina Adriaansdr Raap [1770] (~1668-1700) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

D 0001777

Doopboek Francois Adriaansz Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 8 mei 1674
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
8 mei 1674 Francois Adriaansz Raap [1777] (~1674-1730) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

D 0001778

Doopboek Sophia Adriaansdr Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 13 september 1676
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
13 september 1676 Sophia Adriaansdr Raap [1778] (~1676-) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

D 0001779

Doopboek Anna Adriaansdr Raap (Doopboek)
doopplaats: Gorinchem [ZH]
periode: 14 januari 1678
Archiefnaam: Doopboek
Archief: GA Gorinchem
hierin
14 januari 1678 Anna Adriaansdr Raap [1779] (~1678-1678) als kind
Adriaen Florisz Raap [1730] (~1631-1702) als vader
Sophia Davidsdochter (Fijken) de Vries [1427] (*1635-1700) als moeder
Dossier:

BSG 0018376

BS Geboorteregister Jogchum Lawerman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 april 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1008
hierin
8 april 1825 Jogchum Lawerman [18376] (*1825-) als kind
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader
Maayke Cornelis Broersma [18366] (*1786-1826) als moeder
Dossier:

BSO 0001866

BS Overlijdensregister Doede Jogchums Lawerman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 januari 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
hierin
19 januari 1826 Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als overledene
Dossier:

BSH 0007604

BS Huwelijksregister Jogchum D Laverman/Inske Y Hofman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 mei 1850
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2013
hierin
30 mei 1850 Jogchum Lawerman [18376] (*1825-) als bruidegom
Inske Ybeles Hofman [18377] (*1819-) als bruid
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader bruidegom
Maayke Cornelis Broersma [18366] (*1786-1826) als moeder bruidegom
Ybele Tiekes Hofman [4151] (-) als vader bruid
Aukje Reins de Jong [4152] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSO 0018366

BS Overlijdensregister Maaike Cornelis Broersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 september 1826
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3006
Blad 31-1-2003
hierin
18 september 1826 Maayke Cornelis Broersma [18366] (*1786-1826) als overledene
Dossier:

BSH 0000371

BS Huwelijksregister Cornelis D Laverman/Aaltje J Meyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 februari 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
2 februari 1840 Kornelis Doedes Laverman [1344] (*1816-1901) als bruidegom
Aaltje Jacobs Meijer [1345] (*1815-1886) als bruid
Doede Jogchums Lawerman [1866] (*1766-1826) als vader bruidegom
Maayke Cornelis Broersma [18366] (*1786-1826) als moeder bruidegom
Jacob Ymkes Meijer [1311] (*1788-1826) als vader bruid
Antje Meinderts Dantuma [1312] (*1793-1857) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0001345

BS Geboorteregister Aaltje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 15 maart 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
Blad 009
hierin
17 maart 1815 Aaltje Jacobs Meijer [1345] (*1815-1886) als kind
Jacob Ymkes Meijer [1311] (*1788-1826) als vader
Antje Meinderts Dantuma [1312] (*1793-1857) als moeder
Dossier:

BSO 0001345

BS Overlijdensregister Aaltje Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 april 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3020
hierin
17 april 1886 Aaltje Jacobs Meijer [1345] (*1815-1886) als overledene
Dossier:

BSO 0000127

BS Overlijdensregister Ymkje Kornelis Laverman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 maart 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3055
hierin
7 maart 1925 Ymkje Kornelis Laverman [127] (*1852-1925) als overledene
Dossier:

BSO 0000130

BS Overlijdensregister Aaltje Raap (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Sneek [FR]
periode: 20 november 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-34, inv.nr. 3080
hierin
21 november 1947 Aaltje Roelofs Raap [130] (*1885-1947) als overledene
Dossier:

BSG 0000131

BS Geboorteregister Tjalling Pieters Meindertsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 december 1881
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1036
hierin
2 december 1881 Tjalling Pieters Meindertsma [131] (*1881-1963) als kind
Pieter Meinderts Meindertsma [1330] (*1837-1926) als vader
Jeltje Pieters van der Veen [1331] (*1843-1894) als moeder
Dossier:

BSG 0001330

BS Geboorteregister Pieter Meinderts Meindertsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 september 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1014
hierin
21 september 1837 Pieter Meinderts Meindertsma [1330] (*1837-1926) als kind
Meindert Pieters Meindertsma [18367] (*1802-1861) als vader
Maaike Eelkes Idsardi [18378] (*1811-1845) als moeder
Dossier:

BSO 0001330

BS Overlijdensregister Pieter Meinderts Meindertsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 januari 1926
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3056
hierin
11 januari 1926 Pieter Meinderts Meindertsma [1330] (*1837-1926) als overledene
Dossier:

BSO 0001331

BS Overlijdensregister Jeltje Pieters van der Veen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 januari 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08
hierin
8 januari 1894 Jeltje Pieters van der Veen [1331] (*1843-1894) als overledene
Dossier:

BSO 0001705

BS Overlijdensregister Meindert Meindertsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 25 december 1950
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
hierin
25 december 1950 Meindert Meindertsma [1705] (*1865-1950) als overledene
Dossier: