Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0003454

BS Huwelijksregister Evert Beiboer en Aletta de Haan (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 30 november 1895
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 2033
hierin
30 november 1895 Evert Beiboer [8839] (*1864-1946) als bruidegom
Aletta de Haan [9002] (*1873-1953) als bruid
Franke Geerts Beiboer [4171] (*1828-1899) als vader bruidegom
Saapke Sytzes van der Wiel [36] (*1825-1895) als moeder bruidegom
Jelke Foppes de Haan [9003] (*1842-1918) als vader bruid
Jantje Sybrens Stoker [9004] (*1845-1922) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0002527

BS Huwelijksregister Andries Johannes de Beer en Catharina Adriana Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Velsen [NH]
periode: 31 december 1817
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Noord-Hollands Archief
hierin
31 december 1917 Andries Johannes de Beer [6613] (*1886-) als bruidegom
Catharina Adriana Raap [6250] (*1893-1957) als bruid
Andries Johannes Jacobus de Beer [13688] (-) als vader bruidegom
Christina Johanna Lindhout [13689] (-) als moeder bruidegom
Joseph Raap [5653] (*1854-1893) als vader bruid
Jannetje Bruul [6247] (*1863-1946) als moeder bruid
Dossier:

D 0009608

Doopboek Floris Petrus van Ewijk (Doopboek)
doopplaats: Utrecht [UT]
periode: 5 september 1737
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Utrecht
Inventarisnr.: Toegangsnummer: 711, inventarisnr.: 12
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
5 september 1737 Floris Petrus van Ewijck [9608] (*1737-1813) als kind
Johan/jan Hendrik van Ewijck [9603] (*1696-1782) als vader
Anna Geertruyd Cluysenaar [9605] (*1705-1793) als moeder
Dossier:

BSH 0001597

BS Huwelijksregister Yde Sjoerds Bloemsma en Trijntje Jelles Merkus (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 mei 1872
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Archiefnummer: 30-08, inventarisnr.: 2022
hierin
9 mei 1872 Yde Sjoerds Bloemsma [4229] (*1846-) als bruidegom
Trijntje Jelles Merkus [4230] (*1849-) als bruid
Dossier:

BSO 0014458

BS Overlijdensregister Maria Johanna Boeke (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 16 september 1940
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Het Utrechts Archief
hierin
17 september 1940 Maria Johanna Boeke [14458] (*1876-1940) als overledene
Dossier:

BSO 0014463

BS Overlijdensregister Maria Elizabeth Ledeboer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Utrecht [UT]
periode: 6 juni 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Het Utrecht Archief
hierin
7 juni 1917 Maria Elizabeth Ledeboer [14463] (*1879-1917) als overledene
Dossier:

BSO 0015816

BS Overlijdensregister Taeke Philippus Roorda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 19 januari 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Archiefnr.: 30-37, inventarisnr.: 3034
hierin
19 januari 1897 Taeke Philippus Roorda [15816] (*1826-1897) als overledene
Dossier:

T 0003686

Trouwboek Nicolaas Foreest en Maria van Zuylen (Trouwboek)
trouwplaats: Utrecht [UT]
periode: 24 januari 1723
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnummer: 711
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
24 januari 1723 Nicolaas Foreest [9571] (*1697-1733) als bruidegom
Maria van Zuylen [5264] (~1687-1740) als bruid
Dossier:

T 0003699

Trouwboek Floris Johannes van Ewijck en Gerarda Jacoba van Zuylen (Trouwboek)
trouwplaats: Utrecht [UT]
periode: 14 januari 1696
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 711, inventarisnr.: 100
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
14 januari 1696 Floris Johannes van Ewijck [9602] (*1674-1704) als bruidegom
Gerarda Jacoba van Zuylen [5261] (~1685-1733) als bruid
Dossier:

T 0003733

Trouwboek Floris Petrus van Ewijck en Sara Maria de la Court (Trouwboek)
trouwplaats: Utrecht [UT]
periode: 17 oktober 1773
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 711, inventarisnr.: 105
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
17 oktober 1773 Floris Petrus van Ewijck [9608] (*1737-1813) als bruidegom
Sara Maria de la Court [9669] (*1751-1790) als bruid

D 0009570

Doopboek Aelbert Matthijs van Zuylen (Doopboek)
doopplaats: Utrecht [UT]
periode: 18 januari 1684
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 711, inventarisnr.: 7
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
18 januari 1684 Aelbert Matthijs van Zuylen [9570] (~1684-) als kind
Willem van Zuylen [5260] (~1653-1708) als vader
Maria Becker [1763] (~1656-1691) als moeder
Dossier:

D 0009604

Doopboek Peter Johannes van Ewijck (Doopboek)
doopplaats: Utrecht [UT]
periode: 11 september 1701
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Het Utrechts Archief
Inventarisnr.: Toegangsnr.: 711, inventarisnr.: 8-2
Gezindte: Nederduits-gereformeerd
hierin
11 september 1701 Peter Johannes van Ewijck [9604] (~1701-) als kind
Floris Johannes van Ewijck [9602] (*1674-1704) als vader
Gerarda Jacoba van Zuylen [5261] (~1685-1733) als moeder
Dossier:

ES 0003429

BS Echtscheidingsakte Brant Bergsma en Nieske Veltman (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 29 mei 1920
Archiefnaam: Echtscheidingsakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 2048, archiefnr.: 30-12
hierin
29 mei 1920 Brant Bergsma [8950] (*1881-1958) als bruidegom
Nieskje Dirks Veltman [8949] (*1885-1971) als bruid
Dossier:

ES 0003646

BS Echtscheidingsregister Hendrik Arend Gjalt Schippers en Trijntje Akkerboom (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Harlingen [FR]
periode: 12 oktober 1920
Archiefnaam: Echtscheidingsakte
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: Inventarisnr.: 2062, archiefnr.: 30-15
hierin
12 oktober 1920 Hendrik Arend Gjalt Schippers [9488] (*1873-) als bruidegom
Trijntje Akkerboom [9487] (*1878-) als bruid
Dossier:

D 0001298

Doopboek Gertje Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 29 november 1771
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 1645
Gezindte: Herv.
hierin
29 november 1771 Gertje Siegers [1298] (*1771-1809) als kind
Sieger Klazes [18459] (-) als vader
Saapke Sijtses [18460] (-) als moeder
Dossier:

B 0001298

Begraafboek Gertje Sijgers (Begraafboek)
begraafplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 september 1810
Archiefnaam: DTB Begraven
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: 156
hierin
21 september 1810 Gertje Siegers [1298] (*1771-1809) als overledene
Dossier:

T 0007634

Trouwboek Sieger Klazes en Saapke Sijtses (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 19 juni 1759
Archiefnaam: DTB Trouwen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
19 juni 1759 Sieger Klazes [18459] (-) als bruidegom
Saapke Sijtses [18460] (-) als bruid
Dossier:

D 0018566

DoopboekRoelof Alberts Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 29 januari 1792
Archiefnaam: DTB Dopen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
29 januari 1792 Roelof Alberts Dantuma [18566] (*1791-) als kind
Albert Roelofs Dantuma [1297] (*1767-1824) als vader
Gertje Siegers [1298] (*1771-1809) als moeder
Dossier:

D 0000007

Doopboek Saapke Alberts Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 24 februari 1793
Archiefnaam: DTB Dopen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
24 februari 1793 Saapke Alberts Dantuma [7] (*1793-1863) als kind
Albert Roelofs Dantuma [1297] (*1767-1824) als vader
Gertje Siegers [1298] (*1771-1809) als moeder
Dossier:

D 0018567

Doopboek Antje Alberts Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 1 juni 1800
Archiefnaam: DTB Dopen
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
1 juni 1800 Antje Alberts Dantuma [18567] (*1800-) als kind
Albert Roelofs Dantuma [1297] (*1767-1824) als vader
Gertje Siegers [1298] (*1771-1809) als moeder
Dossier: