Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0018756

BS Geboorteregister Gerben Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 maart 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1024
Blad 034
hierin
18 maart 1858 Gerben Ypes Dijkstra [18756] (*1858-1938) als kind
Ype Gerbens Dijkstra [18757] (*1820-1897) als vader
Tettje Berends Krol [18758] (*1831-1920) als moeder
Dossier:

BSO 0018756

BS Overlijdensregister Gerben Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 september 1938
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3068
hierin
12 september 1938 Gerben Ypes Dijkstra [18756] (*1858-1938) als overledene
Dossier:

BSG 0018759

BS Geboorteregister Ype Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 20 december 1888
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1038
hierin
22 december 1888 Ype Dijkstra [18759] (*1888-1918) als kind
Gerben Ypes Dijkstra [18756] (*1858-1938) als vader
Trijntje Willems Dantuma [18755] (*1865-1918) als moeder
Dossier:

BSO 0018759

BS Overlijdensregister Ype Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 november 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3048
hierin
15 november 1918 Ype Dijkstra [18759] (*1888-1918) als overledene
Dossier:

BSH 0007751

BS Huwelijksregister Dirk Zijlstra en Baukje Bos (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2028
hierin
14 mei 1885 Dirk Egberts Zijlstra [18761] (-) als bruidegom
Baukje Bos [18762] (*1862-1939) als bruid
Dossier:

BSH 0007752

BS Huwelijksregister Borrius Bos en Aaltje Pieters vd Veen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2017
hierin
2 mei 1861 Borrius Bos [18763] (*1824-1893) als bruidegom
Aaltje Pieters van der Veen [18409] (*1837-1903) als bruid
Ties Liewes Bos [18764] (*1776-1833) als vader bruidegom
Evertje Harms Voget [18765] (*1787-1854) als moeder bruidegom
Pieters Sybes van der Veen [1439] (-1876) als vader bruid
Baukje Meinderts Dantuma [1440] (*1814-1894) als moeder bruid
Dossier:

T 0007753

Trouwboek Teis Jacobs Lewes Bos en Evertje Harms Voget (Trouwboek)
trouwplaats: Oostwold [GR]
periode: 1 oktober 1806
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: toeg. 124, inv.nr. 3611
Folio 87v
hierin
1 oktober 1806 Ties Liewes Bos [18764] (*1776-1833) als bruidegom
Evertje Harms Voget [18765] (*1787-1854) als bruid

BSH 0000423

BS Huwelijksregister Pieter S vd Veen en Baukje M Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 11 mei 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2008
hierin
11 mei 1834 Pieters Sybes van der Veen [1439] (-1876) als bruidegom
Baukje Meinderts Dantuma [1440] (*1814-1894) als bruid
Sybe Gaeles van der Veen [1445] (*1780-1850) als vader bruidegom
Elske Pieters Sandijk [1446] (*1778-1813) als moeder bruidegom
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader bruid
Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007766

BS Huwelijksregister Meindert R Dantuma en Aaltje S Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 9 mei 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2001
hierin
9 mei 1811 Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als bruidegom
Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als bruid
Roelof Pieters Dantuma [18794] (-) als vader bruidegom
Antje Sjoerds [18795] (-) als moeder
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader bruid
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0007767

Trouwboek Roelof P Dantuma en Antje Sjoerds (Trouwboek)
trouwplaats: Murmerwoude [FR]
periode: 12 januari 1755
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 158
Gezindte: Herv.
hierin
12 januari 1755 Roelof Pieters Dantuma [18794] (-) als bruidegom
Antje Sjoerds [18795] (-) als bruid
Dossier:

T 0007770

Trouwboek Pieter Ernts en Beitske Temmes (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 13 mei 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
hierin
13 mei 1804 Pieter Eernsts van der Haak [18800] (-) als bruidegom
Betske Tammes Sikkema [18801] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0018798

BS Geboorteregister Roelof Meinderts Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1002
hierin
21 mei 1812 Roelof Meinderts Dantuma [18798] (*1812-1886) als kind
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader
Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als moeder
Dossier:

BSH 0007769

BS Huwelijksregister Roelof M Dantuma en Aukje P vd Haak (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 juni 1842
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
5 juni 1842 Roelof Meinderts Dantuma [18798] (*1812-1886) als bruidegom
Aukje Pieters van der Haak [18799] (*1821-1877) als bruid
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader bruidegom
Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als moeder bruidegom
Pieter Eernsts van der Haak [18800] (-) als vader bruid
Betske Tammes Sikkema [18801] (-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018799

BS Geboorteregister Aukje van der Haak (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 januari 1821
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1006
hierin
25 januari 1821 Aukje Pieters van der Haak [18799] (*1821-1877) als kind
Pieter Eernsts van der Haak [18800] (-) als vader
Betske Tammes Sikkema [18801] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018799

BS Overlijdensregister Aukje Pieters van der Haak (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 juli 1877
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3019
hierin
14 juli 1877 Aukje Pieters van der Haak [18799] (*1821-1877) als overledene
Dossier:

T 0007768

Trouwboek Sieger Sijtses en Baukje Aukes (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 1 januari 1775
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
1 januari 1775 Sieger Sietzes [18796] (-) als bruidegom
Baukjen Aukes [18797] (-) als bruid
Dossier:

BSO 0018798

BS Overlijdensregister Roelof Meinderts Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 24 augustus 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3021
hierin
25 augustus 1886 Roelof Meinderts Dantuma [18798] (*1812-1886) als overledene
Dossier:

BSG 0018763

BS Geboorteregister Borrius bos (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Wildervank [GR]
periode: 20 oktober 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Groninger Archiven
hierin
21 oktober 1824 Borrius Bos [18763] (*1824-1893) als kind
Ties Liewes Bos [18764] (*1776-1833) als vader
Evertje Harms Voget [18765] (*1787-1854) als moeder
Dossier:

BSO 0018763

BS Overlijdensregister Borrius Bos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 mei 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023
hierin
31 mei 1893 Borrius Bos [18763] (*1824-1893) als overledene
Dossier:

BSG 0018409

BS Geboorteregister Aaltje van der Veen (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 juli 1837
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1014
Blad 063
hierin
31 juli 1837 Aaltje Pieters van der Veen [18409] (*1837-1903) als kind
Pieters Sybes van der Veen [1439] (-1876) als vader
Baukje Meinderts Dantuma [1440] (*1814-1894) als moeder
Dossier: