Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0018775

BS Geboorteregister Joukje Turkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 10 december 1900
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1043
hierin
10 december 1900 Joukje Turkstra [18775] (*1900-) als kind
Jouwert Hessels Turkstra [18776] (*1868-1922) als vader
Jantje Jans Boersma [18777] (*1870-1930) als moeder
Dossier:

BSG 0018778

BS Geboorteregister Aaltje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 maart 1901
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1048
hierin
5 maart 1901 Aaltje Dijkstra [18778] (*1901-) als kind
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder
Dossier:

BSH 0007759

BS Huwelijksregister Johannes de Boer en Aaltje Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 6 mei 1926
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2065
hierin
6 mei 1926 Johannes de Boer [18779] (*1899-) als bruidegom
Aaltje Dijkstra [18778] (*1901-) als bruid
Kornelis de Boer [18780] (*1861-1952) als vader bruidegom
Antje Ritskes [18781] (*1873-1948) als moeder bruidegom
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader bruid
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007760

BS Huwelijksregister Kornelis de Boer en Antje Ritskes (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 mei 1897
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2034
hierin
8 mei 1897 Kornelis de Boer [18780] (*1861-1952) als bruidegom
Antje Ritskes [18781] (*1873-1948) als bruid
Dossier:

BSG 0018779

BS Geboorteregister Johannes de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 27 januari 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1045
hierin
28 januari 1899 Johannes de Boer [18779] (*1899-)
Kornelis de Boer [18780] (*1861-1952) als vader
Antje Ritskes [18781] (*1873-1948) als moeder
Dossier:

BSG 0000306

BS Geboorteregister Willem Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 maart 1903
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1050
hierin
20 maart 1903 Willem Jacobs Dijkstra [306] (*1903-1977) als kind
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder
Dossier:

BSH 0000063

BS Huwelijksregister Willem Dijkstra en IJtje Raap (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 juni 1927
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2066
hierin
2 juni 1927 Willem Jacobs Dijkstra [306] (*1903-1977) als bruidegom
IJtje Raap [302] (*1901-1974) als bruid
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader bruidegom
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder bruidegom
Adrianus Geerts Raap [97] (*1877-1950) als vader bruid
Saakje Jacobs Meijer [300] (*1876-1940) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018782

BS Geboorteregister Ietje Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 augustus 1908
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1055
hierin
6 augustus 1908 Ietje Dijkstra [18782] (*1908-) als kind
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder
Dossier:

BSH 0007761

BS Huwelijksregister Hedzer Turkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 januari 1931
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2070
hierin
14 januari 1931 Hedzer Turkstra [18783] (*1902-) als bruidegom
Ietje Dijkstra [18782] (*1908-) als bruid
Jouwert Hessels Turkstra [18776] (*1868-1922) als vader bruidegom
Jantje Jans Boersma [18777] (*1870-1930) als moeder bruidegom
Jacob Hendriks Dijkstra [16036] (*1874-) als vader bruid
Antje Willems Dantuma [18771] (*1872-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0018783

BS Geboorteregister Hedzer Turkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 12 december 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 1045
hierin
12 december 1902 Hedzer Turkstra [18783] (*1902-) als kind
Jouwert Hessels Turkstra [18776] (*1868-1922) als vader
Jantje Jans Boersma [18777] (*1870-1930) als moeder
Dossier:

BSH 0006417

BS Huwelijksregister Hendrik R Dijkstra en Aaltje J. Walma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 mei 1870
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2021
hierin
19 mei 1870 Hendrik Ruurds Dijkstra [15675] (-) als bruidegom
Aaltje Jacobs Walma [15676] (-) als bruid
Dossier:

BSH 0007762

BS Huwelijksregister Jan Meinderts Dantuma en Dettje Jans Westra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 juli 1839
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
14 juli 1839 Jan Meinderts Dantuma [18784] (*1791-1862) als bruidegom
Dettje Jans Westra [18785] (*1805-1881) als bruid
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader bruidegom
Grietje Jans [9634] (-) als moeder bruidegom
Jan Alles Westra [18786] (-) als vader bruid
Ytje Falks Wester [18787] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0003716

Trouwboek Meindert Roelofs Dantuma en Grietje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 16 mei 1790
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
16 mei 1790 Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als bruidegom
Grietje Jans [9634] (-) als bruid
Dossier:

D 0018784

Doopboek Jan Meinderts Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 1 mei 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
1 mei 1791 Jan Meinderts Dantuma [18784] (*1791-1862) als kind
Meindert Roelofs Dantuma [9633] (*1764-1822) als vader
Grietje Jans [9634] (-) als moeder
Dossier:

BSG 0018788

BS Geboorteregister Jan Jans Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 juli 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017
hierin
21 juli 1843 Jan Jans Dantuma [18788] (*1843-1922) als kind
Jan Meinderts Dantuma [18784] (*1791-1862) als vader
Dettje Jans Westra [18785] (*1805-1881) als moeder
Dossier:

BSO 0018788

BS Overlijdensregister Jan Jans Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 oktober 1922
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3052
hierin
1 november 1922 Jan Jans Dantuma [18788] (*1843-1922) als overledene
Dossier:

BSO 0018802

BS Overlijdensregister Grietje Jans Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 augustus 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3047
hierin
6 augustus 1917 Grietje Jans Dantuma [18802] (*1840-1917) als overledene
Dossier:

BSH 0007764

BS Huwelijksregister Jan J Dantuma en Antje S Kooistra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1864
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2018
hierin
14 mei 1864 Jan Jans Dantuma [18788] (*1843-1922) als bruidegom
Antje Sapes Kooistra [18789] (*1843-1931) als bruid
Jan Meinderts Dantuma [18784] (*1791-1862) als vader bruidegom
Dettje Jans Westra [18785] (*1805-1881) als moeder bruidegom
Sape Symens Kooistra [18790] (*1817-1874) als vader bruid
Saakje Luitjens Dantuma [18791] (*1816-1896) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007765

BS Huwelijksregister Sape S Kooistra en Saakjen L Dantuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 10 mei 1840
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2010
hierin
10 mei 1840 Sape Symens Kooistra [18790] (*1817-1874) als bruidegom
Saakje Luitjens Dantuma [18791] (*1816-1896) als bruid
Dossier:

BSG 0018789

BS Geboorteregister Antje Sapes Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juni 1843
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1017
hierin
29 juni 1843 Antje Sapes Kooistra [18789] (*1843-1931) als kind
Sape Symens Kooistra [18790] (*1817-1874) als vader
Saakje Luitjens Dantuma [18791] (*1816-1896) als moeder
Dossier: