Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0018927

BS Geboorteregister Froukje Fortuin (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franekeradeel [FR]
periode: 20 april 1870
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-13, inv.nr. 1017
hierin
21 april 1870 Froukje Fortuin [18927] (*1870-) als kind
Klaas Douwes Fortuin [18928] (*1841-†1924) als vader
Froukje Jans Magré [18929] (*1848-†1921) als moeder
Dossier:

BSG 0018930

BS Geboorteregister Froukje Faber (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Franeker [FR]
periode: 19 januari 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-12, inv.nr. 1029
hierin
21 januari 1893 Froukje Meinderts Faber [18930] (*1893-) als kind
Meindert Jeltes Faber [18926] (*1867-) als vader
Froukje Fortuin [18927] (*1870-) als moeder
Dossier:

BSG 0018931

BS Geboorteregister Jan Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 september 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1009
Blad 048
hierin
17 september 1828 Jan Fokkes Kooistra [18931] (*1828-) als kind
Fokke Boeles Kooistra [18822] (*1795-†1857) als vader
Foekje Meinderts Dantuma [18821] (*1797-†1870) als moeder
Dossier:

BSH 0007822

BS Huwelijksregister Jan F Kooistra en Gertje Kl Eizinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 mei 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2013
hierin
24 mei 1851 Jan Fokkes Kooistra [18931] (*1828-) als bruidegom
Gertje Klazes Eizinga [18932] (*1826-) als bruid
Fokke Boeles Kooistra [18822] (*1795-†1857) als vader bruidegom
Foekje Meinderts Dantuma [18821] (*1797-†1870) als moeder bruidegom
Klaas Jacobs Eizinga [18933] (*1799-†1878) als vader bruid
Maaike Pieters Jilderda [18934] (*1787-†1826) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007823

BS Huwelijksregister Klaas J Eizinga en Maaike P Jilderda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 13 februari 1826
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2006
hierin
13 februari 1826 Klaas Jacobs Eizinga [18933] (*1799-†1878) als bruidegom
Maaike Pieters Jilderda [18934] (*1787-†1826) als bruid
Dossier:

BSG 0018932

BS Geboorteregister Gertje Eisenga (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 10 juli 1826
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1008
hierin
13 juli 1826 Gertje Klazes Eizinga [18932] (*1826-) als kind
Klaas Jacobs Eizinga [18933] (*1799-†1878) als vader
Maaike Pieters Jilderda [18934] (*1787-†1826) als moeder
Dossier:

BSG 0018935

BS Geboorteregister Foekje Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 juli 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1021
Blad 065
hierin
10 juli 1852 Foekje Jans Kooistra [18935] (*1852-) als kind
Jan Fokkes Kooistra [18931] (*1828-) als vader
Gertje Klazes Eizinga [18932] (*1826-) als moeder
Dossier:

BSG 0018936

BS Geboorteregister Klaas Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 maart 1855
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1023
Blad 025
hierin
22 maart 1855 Klaas Jans Kooistra [18936] (*1855-) als kind
Jan Fokkes Kooistra [18931] (*1828-) als vader
Gertje Klazes Eizinga [18932] (*1826-) als moeder
Dossier:

BSG 0018937

BS Geboorteregister Maaike Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 6 februari 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1024
Blad 014
hierin
8 februari 1858 Maaike Jans Kooistra [18937] (*1858-) als kind
Jan Fokkes Kooistra [18931] (*1828-) als vader
Gertje Klazes Eizinga [18932] (*1826-) als moeder
Dossier:

BSG 0018938

BS Geboorteregister Anne Kooistra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 12 maart 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
Blad 024
hierin
14 maart 1831 Anne Fokkes Kooistra [18938] (*1831-†1894) als kind
Fokke Boeles Kooistra [18822] (*1795-†1857) als vader
Foekje Meinderts Dantuma [18821] (*1797-†1870) als moeder
Dossier:

BSO 0018938

BS Overlijdensregister Anne Fokkes Kooistra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 17 december 1894
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3025
hierin
18 december 1894 Anne Fokkes Kooistra [18938] (*1831-†1894) als overledene
Dossier:

BSH 0007824

BS Huwelijksregister Anne F Kooistra en Zwaantje M Meindertsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 30 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2017
hierin
30 mei 1861 Anne Fokkes Kooistra [18938] (*1831-†1894) als bruidegom
Zwaantje Meinderts Meindertsma [18939] (*1835-†1913) als bruid
Fokke Boeles Kooistra [18822] (*1795-†1857) als vader bruidegom
Foekje Meinderts Dantuma [18821] (*1797-†1870) als moeder bruidegom
Meindert Pieters Meindertsma [18367] (*1802-†1861) als vader bruid
Maaike Eelkes Idsardi [18378] (*1811-†1845) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0007605

BS Huwelijksregister Meindert P Meindertsma en Maaike E Idsardi (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 23 mei 1834
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2008
hierin
23 mei 1834 Meindert Pieters Meindertsma [18367] (*1802-†1861) als bruidegom
Maaike Eelkes Idsardi [18378] (*1811-†1845) als bruid
Pieter Meinderts Meindertsma [18940] (-) als vader bruidegom
Swaantje Jans Donga [18941] (~1762-†1857) als moeder bruidegom
Eelke Idzes Idsardi [18942] (-) als vader bruid
Baukje Tjallings Kampstra [18943] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0007825

Trouwboek Pytter Meinderts en Swaantje Jans (Trouwboek)
trouwplaats: Ee [FR]
periode: 27 februari 1791
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 535
Gezindte: Herv.
hierin
27 februari 1791 Pieter Meinderts Meindertsma [18940] (-) als bruidegom
Swaantje Jans Donga [18941] (~1762-†1857) als bruid
Dossier:

T 0007605

Trouwboek Eelke Idzes en Baukje Tjallings (Trouwboek)
trouwplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 29 april 1804
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 760
Gezindte: Herv.
Proclamatie, bevestigd te Hantum
hierin
29 april 1804 Eelke Idzes Idsardi [18942] (-) als bruidegom
Baukje Tjallings Kampstra [18943] (-) als bruid
Dossier:

BSH 0007858

BS Huwelijksregister Meindert P Meindertsma en Sibbeltje F de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 2 maart 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2012
hierin
2 maart 1848 Meindert Pieters Meindertsma [18367] (*1802-†1861) als bruidegom
Sibbeltje Folkerts de Boer [19031] (*1812-†1874) als bruid
Pieter Meinderts Meindertsma [18940] (-) als vader bruidegom
Swaantje Jans Donga [18941] (~1762-†1857) als moeder bruidegom
Folkert Sybes de Boer [19032] (-) als vader bruid
Neeltje Justus Crans [19033] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0007859

Trouwboek Folkert Sybes de Boer en Neeltje Justus Crans (Trouwboek)
trouwplaats: Morra [FR]
periode: 3 maart 1807
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 540
Gezindte: Herv.
Bevestiging huwelijk
hierin
3 maart 1807 Folkert Sybes de Boer [19032] (-) als bruidegom
Neeltje Justus Crans [19033] (-) als bruid
Dossier:

BSG 0019031

BS Geboorteregister Sibbeltje de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 1 mei 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1001
hierin
1 mei 1812 Sibbeltje Folkerts de Boer [19031] (*1812-†1874) als kind
Folkert Sybes de Boer [19032] (-) als vader
Neeltje Justus Crans [19033] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019031

BS Overlijdensregister Sibbeltje Folkerts de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 29 oktober 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3020
Blad 030
hierin
30 oktober 1874 Sibbeltje Folkerts de Boer [19031] (*1812-†1874) als overledene
Dossier:

D 0018367

Doopboek Meindert Pijtters Meindertsma (Doopboek)
doopplaats: Ee [FR]
periode: 25 april 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 534
Gezindte: Herv.
hierin
25 april 1802 Meindert Pieters Meindertsma [18367] (*1802-†1861) als kind
Pieter Meinderts Meindertsma [18940] (-) als vader
Swaantje Jans Donga [18941] (~1762-†1857) als moeder
Dossier: