Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0018792

Doopboek Hendrik Clases Bouwma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 3 januari 1790
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
3 januari 1790 Hendrik Klases Bouma [18792] (*1789-1866) als kind
Klaas Uilkes Bouwma [19116] (-) als vader
Tytje Hendriks [19117] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0018792

BS Overlijdensregister Hendrik Klazes Bouma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 maart 1866
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3016
Blad 011
hierin
22 maart 1866 Hendrik Klases Bouma [18792] (*1789-1866) als overledene
Dossier:

T 0007888

Trouwboek Wietse Joukes en Aaltje Sygers (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 20 maart 1796
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
20 maart 1796 Wietse Joukes [19118] (~1766-1810) als bruidegom
Aaltje Siegers Dantuma [18793] (*1775-1860) als bruid
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader bruid
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0019118

Doopboek Wijtze Joukes (de Vries) (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 6 juli 1766
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
6 juli 1766 Wietse Joukes [19118] (~1766-1810) als kind
Jouke Martens de Vries [19119] (-) als vader
Anke Lolkes [19120] (-) als moeder
Dossier:

T 0007889

Trouwboek Jouke Martens en Anke Lolkes (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 1 februari 1756
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
Bevestiging huwelijk
hierin
1 februari 1756 Jouke Martens de Vries [19119] (-) als bruidegom
Anke Lolkes [19120] (-) als moeder
Dossier:

D 0019122

Doopboek Jacob Falks (Wester) (Doopboek)
doopplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 februari 1770
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 447
Gezindte: Herv.
hierin
4 februari 1770 Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als kind
Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125] (-) als vader
Wytske Jans [19126] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019122

BS Overlijdensregister Jacob Falks Wester (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 16 mei 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3011
Blad 029
hierin
17 mei 1848 Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als overledene
Dossier:

T 0007890

Trouwboek Jacob Falks en Antje Sygers (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 13 april 1800
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
Met attestatie naar Westergeest
hierin
13 april 1800 Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als bruidegom
Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als bruid
Falk Jacobs Wester (Ook Westra) [19125] (-) als vader bruidegom
Wytske Jans [19126] (-) als moeder bruidegom
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader bruid
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder bruid
Dossier:

D 0019121

Doopboek Antje Sijgers (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 8 april 1778
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
Geboren 20-03-1778 te Damwoude
hierin
8 april 1778 Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als kind
Sieger Sietzes [18796] (-) als vader
Baukjen Aukes [18797] (-) als moeder
Dossier:

D 0001444

Doopboek Baukje Jacobs (Wester) (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 5 juli 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
5 juli 1807 Baukje Jacobs Wester [1444] (*1807-1870) als kind
Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als vader
Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als moeder
Dossier:

BSO 0001444

BS Overlijdensregister Baukje Jacobs Wester (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 mei 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
2 mei 1870 Baukje Jacobs Wester [1444] (*1807-1870) als overledene
Dossier:

T 0007892

Trouwboek Meindert Sjoerds en Maaike Minnes (Trouwboek)
trouwplaats: Driesum [FR]
periode: 5 april 1807
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
Bevestiging huwelijk
hierin
5 april 1807 Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als bruidegom
Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als bruid
Dossier:

D 0001443

Doopboek Sjoerd Meinderts (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 5 juli 1807
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
Geboren 13-06-1807 te Damwoude
hierin
5 juli 1807 Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] (*1807-1872) als kind
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader
Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als moeder
Dossier:

BSO 0001443

BS Overlijdensregister Sjoerd Meinderts Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 juli 1872
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: rch.nr. 30-08, inv.nr. 3017
hierin
3 juli 1872 Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] (*1807-1872) als overledene
Dossier:

BSH 0000425

BS Huwelijksregister Sjoerd M Wiersma en Baukje J Wester (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 7 mei 1831
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2008
hierin
7 mei 1831 Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] (*1807-1872) als bruidegom
Baukje Jacobs Wester [1444] (*1807-1870) als bruid
Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als vader bruidegom
Maaike Minnes Minnema [19128] (*1780-1813) als moeder bruidegom
Jacob Falks Wester (Ook Westra) [19122] (~1770-1848) als vader bruid
Antje Siegers Dantuma [19121] (*1778-1856) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019131

BS Geboorteregister Maaike Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 november 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
Blad 076
hierin
1 december 1831 Maaike Sjoerds Wiersma [19131] (*1831-1924) als kind
Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] (*1807-1872) als vader
Baukje Jacobs Wester [1444] (*1807-1870) als moeder
Dossier:

BSO 0019131

BS Overlijdensregister Maaike Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 13 maart 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3810
hierin
13 maart 1924 Maaike Sjoerds Wiersma [19131] (*1831-1924) als overledene
Dossier:

BSH 0007893

BS Huwelijksregister Keimpe T de Boer en Maaike Sj Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 28 juni 1855
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2015
hierin
28 juni 1855 Keimpe Tammes de Boer [19132] (*1832-1889) als bruidegom
Maaike Sjoerds Wiersma [19131] (*1831-1924) als bruid
Tamme Keimpes de Boer [19027] (*1806-1844) als vader bruidegom
Akke Tjipkes van der Veen [19028] (*1806-1848) als moeder bruidegom
Sjoerd Meinderts Wiersma [1443] (*1807-1872) als vader bruid
Baukje Jacobs Wester [1444] (*1807-1870) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019132

BS Geboorteregister Keimpe de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 augustus 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1011
Blad 055
hierin
1 september 1832 Keimpe Tammes de Boer [19132] (*1832-1889) als kind
Tamme Keimpes de Boer [19027] (*1806-1844) als vader
Akke Tjipkes van der Veen [19028] (*1806-1848) als moeder
Dossier:

BSO 0019132

BS Overlijdensregister Keimpe de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 februari 1889
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3775
hierin
17 februari 1889 Keimpe Tammes de Boer [19132] (*1832-1889) als overledene
Dossier: