Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0018813

BS Geboorteregister Hendrik Klap (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Krabbendijke [ZE]
periode: 9 mei 1896
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.25, eg.nr. KRA-G-1896
hierin
9 mei 1896 Hendrik Klap [18813] (*1896-) als kind
Boudewijn Klap [18814] (-) als vader
IJda Leijs [18815] (-) als ,
Dossier:

BSG 0018802

BS Geboorteregister Grietje Jans Dantuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 mei 1840
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1015
hierin
5 mei 1840 Grietje Jans Dantuma [18802] (*1840-1917) als kind
Jan Meinderts Dantuma [18784] (*1791-1862) als vader
Dettje Jans Westra [18785] (*1805-1881) als moeder
Dossier:

BSG 0018818

BS Geboorteregister Sytze Veenstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 maart 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1010
hierin
6 maart 1835 Sytze Wybes Veenstra [18818] (*1835-1874) als kind
Wybe Eelkes Veenstra [18819] (*1783-1848) als vader
Maaike Alberts Postma [18820] (*1795-1847) als moeder
Dossier:

BSO 0018818

BS Overlijdensregister Sytse Wybes Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 18 december 1874
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3018
hierin
21 december 1874 Sytze Wybes Veenstra [18818] (*1835-1874) als overledene
Dossier:

BSH 0007779

BS Huwelijksregister Wybe E Veenstra en Maaike A Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 mei 1818
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2005
hierin
22 mei 1818 Wybe Eelkes Veenstra [18819] (*1783-1848) als bruidegom
Maaike Alberts Postma [18820] (*1795-1847) als bruid
Dossier:

D 0018820

Doopboek Maaike Alberts Postma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerzwaag [FR]
periode: 5 juli 1795
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 452
Gezindte: Herv.
Aktenr. 298
hierin
5 juli 1795 Maaike Alberts Postma [18820] (*1795-1847) als kind
Dossier:

BSO 0018820

BS Overlijdensregister Maaike Alberts Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 september 1847
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3010
hierin
30 september 1847 Maaike Alberts Postma [18820] (*1795-1847) als overledene
Dossier:

D 0018819

Doopboek Wybe Eelkes Veenstra (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 29 juni 1783
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
Aktenr. 2030
hierin
29 juni 1783 Wybe Eelkes Veenstra [18819] (*1783-1848) als kind
Dossier:

BSO 0018819

BS Overlijdensregister Wybe Eelkes Veenstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 februari 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3010
hierin
5 februari 1848 Wybe Eelkes Veenstra [18819] (*1783-1848) als overledene
Dossier:

D 0018857

Doopboek Aafke Sybes Sybesma (Doopboek)
doopplaats: Kollum [FR]
periode: 6 november 1791
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 449
Gezindte: Herv.
Aktenr. 3791
hierin
6 november 1791 Aafke Sybes Sybesma [18857] (*1791-1886) als kind
Dossier:

BSO 0018857

BS Overlijdensregister Aafke Sybes Sybesma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 mei 1886
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3022
hierin
10 mei 1886 Aafke Sybes Sybesma [18857] (*1791-1886) als overledene
Dossier:

D 0018856

Doopboek Hessel Rinzes Keegstra (Doopboek)
doopplaats: Burum [FR]
periode: 23 december 1787
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 447
Gezindte: Herv.
Aktenr. 3177
hierin
23 december 1787 Hessel Rinzes Keegstra [18856] (*1787-1853) als kind
Dossier:

BSO 0018856

BS Overlijdensregister Hessel Rinzes Keegstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 mei 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3013
Blad 019
hierin
21 mei 1853 Hessel Rinzes Keegstra [18856] (*1787-1853) als overledene
Dossier:

BSG 0018861

BS Geboorteregister Tyttje Sminia (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Anjum [FR]
periode: 30 november 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26
hierin
1 december 1812 Tyttje Folkerts Sminia [18861] (*1812-1848) als kind
Dossier:

BSO 0018861

BS Overlijdensregister Tietje Folkerts Sminia (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 22 januari 1848
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3010
Blad 013
hierin
22 januari 1848 Tyttje Folkerts Sminia [18861] (*1812-1848) als overledene
Dossier:

D 0018860

Doopboek Meindert Tjallings Meidnertsma (Doopboek)
doopplaats: Paesens [FR]
periode: 14 juli 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 543
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1269
hierin
14 juli 1811 Meindert Tjallings Meindertsma [18860] (*1811-1844) als kind
Dossier:

BSO 0018660

BS Overlijdensregister Meindert Tjallings Meindertsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 29 mei 1844
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3009
Blad 013
hierin
1 juni 1844 Meindert Tjallings Meindertsma [18860] (*1811-1844) als overledene
Dossier:

T 0005499

Trouwboek Sybolt Ruurds en Jeltje Johannis (Trouwboek)
trouwplaats: Kollum [FR]
periode: 7 mei 1769
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 450
Gezindte: Herv.
3e proclamatie
Aktenr. 734
hierin
7 mei 1769 Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als bruidegom
Jeltje Johannes [9710] (-) als bruid
Dossier:

T 0005499-1

Trouwboek Sybolt Ruirds en Jeltie Johannes (Trouwboek)
trouwplaats: Gerkesklooster [FR]
periode: 21 mei 1769
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 8, inv.nr. 23
Gezindte: Herv.
Bevestiging huwelijk
Aktenr. 238
hierin
21 mei 1769 Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als bruidegom
Jeltje Johannes [9710] (-) als bruid
Dossier:

B 0009707

Begraafboek Sybolt Ruurds (Begraafboek)
begraafplaats: Kollumerland [FR]
periode: 2 augustus 1809
Archiefnaam: Begraafboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 446
Ovl laat 4 kinderen na en was gealimenteerd (= armlastig)
Aktenr. 1
hierin
2 augustus 1809 Sybolt Ruurds Faber [9707] (-1809) als overledene
Dossier: