Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019448

BS Overlijdensregister Grietje Ennes (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ezinge [GR]
periode: 3 februari 1818
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
Geb.pl. niet bekend
hierin
5 maart 1818 Grietje Ennes [19448] (*1767-1818) als overledene
Dossier:

D 0019447

Doopboek Focke Wybes Postema (Doopboek)
doopplaats: Buitenpost [FR]
periode: 18 maart 1764
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 9
Gezindte: Herv.
Dopeling is ruim 3 weken oud
Aktenr. 922
hierin
18 maart 1764 Fokke Wybes Postema [19447] (~1764-1818) als kind
Dossier:

BSO 0019447

BS Overlijdensregister Fokke Wiebes Postema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ezinge [GR]
periode: 15 maart 1818
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
hierin
16 maart 1818 Fokke Wybes Postema [19447] (~1764-1818) als overledene
Dossier:

BSG 0019449

BS Geboorteregister Froukje Louisa Postuma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 mei 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1012
Blad 042
hierin
26 mei 1831 Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als kind
Wybe Fokkes Postema [19446] (*1795-) als vader
Jeltje Ruurds Faber [13629] (*1797-) als moeder
Dossier:

BSH 0008012

BS Huwelijksregister Lieuwe R Huisman en Froukje Louisa Postuma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 mei 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2017
hierin
16 mei 1856 Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als bruidegom
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als bruid
Rudmer Lieuwes Huisman [19451] (*1795-1871) als vader bruidegom
Trijntje Geerts van der Zweep [19452] (*1797-1859) als moeder bruidegom
Wybe Fokkes Postema [19446] (*1795-) als vader bruid
Jeltje Ruurds Faber [13629] (*1797-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019451

BS Geboorteregister Rudmer Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 maart 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1032
Blad 029
hierin
13 maart 1857 Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder

BSG 0019453

BS Geboorteregister Rudmer Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 maart 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1032
Blad 029
hierin
13 maart 1857 Rudmer Lieuwes Huisman [19453] (*1857-1924) als kind
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder
Dossier:

BSO 0019453

BS Overlijdensregister Rudmer Huisman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 augustus 1924
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3053
hierin
30 augustus 1924 Rudmer Lieuwes Huisman [19453] (*1857-1924) als overledene
Dossier:

BSH 0008014

BS Huwelijksregister Rudmer Huisman en Antje Willems Kootstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 mei 1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2024
hierin
16 mei 1885 Rudmer Lieuwes Huisman [19453] (*1857-1924) als bruidegom
Antje Willems Kootstra [19454] (*1861-1943) als bruid
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader bruidegom
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder bruidegom
Willem Gerlofs Kootstra [19455] (*1835-1923) als vader bruid
Geertje Pieters Hoeksma [19456] (*1833-1925) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0008015

BS Huwelijksregister Willem Kootstra en Geertje Pieters Hoeksma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 30 mei 1861
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2019
hierin
30 mei 1861 Willem Gerlofs Kootstra [19455] (*1835-1923) als bruidegom
Geertje Pieters Hoeksma [19456] (*1833-1925) als bruid
Dossier:

BSG 0019456

BS Geboorteregister Geertje Pieters Hoeksma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 oktober 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1013
Blad 094
hierin
9 oktober 1833 Geertje Pieters Hoeksma [19456] (*1833-1925) als kind
Dossier:

BSO 0019456

BS Overlijdensregister Geertje Pieters Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 4 november 1925
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01
hierin
5 november 1925 Geertje Pieters Hoeksma [19456] (*1833-1925) als overledene
Dossier:

BSG 0019455

BS Geboorteregister Willem Kootstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 3 oktober 1835
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1014
hierin
6 oktober 1835 Willem Gerlofs Kootstra [19455] (*1835-1923) als kind
Dossier:

BSO 0019455

BS Overlijdensregister Willem Kootstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 3 november 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3055
hierin
5 november 1923 Willem Gerlofs Kootstra [19455] (*1835-1923) als overledene
Dossier:

BSG 0019454

BS Geboorteregister Antje willems Kootstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 9 juli 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1036
hierin
11 juli 1861 Antje Willems Kootstra [19454] (*1861-1943) als kind
Willem Gerlofs Kootstra [19455] (*1835-1923) als vader
Geertje Pieters Hoeksma [19456] (*1833-1925) als moeder
Dossier:

BSO 0019454

BS Overlijdensregister Antje Willems Kootstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 11 maart 1943
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3080
hierin
12 maart 1943 Antje Willems Kootstra [19454] (*1861-1943) als overledene
Dossier:

BSG 0019457

BS Geboorteregister Wiebe Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 10 februari 1859
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1034
hierin
11 februari 1859 Wiebe Lieuwes Huisman [19457] (*1859-1923) als kind
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder
Dossier:

BSO 0019457

BS Overlijdensregister Wiebe Huisman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 februari 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr.30-21, inv.nr. 3052
hierin
2 februari 1923 Wiebe Lieuwes Huisman [19457] (*1859-1923) als overledene
Dossier:

BSH 0008016

BS Huwelijksregister Wiebe Huisman en Tetje Visser (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 mei 1885
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2024
hierin
16 mei 1885 Wiebe Lieuwes Huisman [19457] (*1859-1923) als bruidegom
Tetje Visser [19458] (*1865-1955) als bruid
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader bruidegom
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder bruidegom
Bokke Lieuwes Visser [19459] (*1827-1912) als vader bruid
Antje Hessels Klaver [19460] (*1833-1914) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019458

BS Geboorteregister Tetje Visser (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 juli 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1024
hierin
5 juli 1865 Tetje Visser [19458] (*1865-1955) als kind
Bokke Lieuwes Visser [19459] (*1827-1912) als vader
Antje Hessels Klaver [19460] (*1833-1914) als moeder
Dossier: