Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008047

BS Huwelijksregister Jacob Kok en Jeltje de Boer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 21 mei 1898
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2035
hierin
21 mei 1898 Jacob Kok [19527] (*1865-1944) als bruidegom
Jeltje de Boer [19528] (*1869-1946) als bruid
Dossier:

BSG 0019528

BS Geboorteregister Jeltje de Boer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 april 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1029
Blad 022
hierin
12 april 1869 Jeltje de Boer [19528] (*1869-1946) als kind
Dossier:

BSO 0019528

BS Overlijdensregister Jeltje de Boer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 maart 1946
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3077
hierin
14 maart 1946 Jeltje de Boer [19528] (*1869-1946) als overledene
Dossier:

BSG 0019527

BS Geboorteregister Jacob Kok (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 8 oktober 1865
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1027
Blad 068
hierin
9 oktober 1865 Jacob Kok [19527] (*1865-1944) als kind
Dossier:

BSO 0019527

BS Overlijdensregister Jacob Kok (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 28 augustus 1944
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3075
Vader niet genoemd
hierin
30 augustus 1944 Jacob Kok [19527] (*1865-1944) als overledene
Dossier:

BSG 0019529

BS Geboorteregister Jelle Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 juli 1862
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21,inv.nr. 1023
hierin
30 juli 1862 Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als kind
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder
Dossier:

BSH 0008048

BS Huwelijksregister Jelle Huisman en Froukje Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 september 1884
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2024
hierin
20 september 1884 Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als bruidegom
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als bruid
Lieuwe Rudmers Huisman [19450] (*1831-1912) als vader bruidegom
Froukje Louisa Postuma [19449] (*1831-) als moeder bruidegom
Meint Roels Hoekstra [19531] (*1828-1865) als vader bruid
Grietje Wybes Postema [19533] (*1832-1904) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019530

BS Geboorteregister Froukje Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 11 april 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1035
hierin
13 april 1861 Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als kind
Meint Roels Hoekstra [19531] (*1828-1865) als vader
Grietje Wybes Postema [19533] (*1832-1904) als moeder
Dossier:

BSH 0008049

BS Huwelijksregister Meint R Hoekstra en Grietje W Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 mei 1855
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2017
hierin
5 mei 1855 Meint Roels Hoekstra [19531] (*1828-1865) als bruidegom
Grietje Wybes Postema [19533] (*1832-1904) als bruid
Wybe Fokkes Postema [19446] (*1795-) als vader bruid
Jeltje Ruurds Faber [13629] (*1797-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019533

BS Geboorteregister Grietje Wybes Postma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 december 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1012
Blad 091
hierin
8 december 1832 Grietje Wybes Postema [19533] (*1832-1904) als kind
Wybe Fokkes Postema [19446] (*1795-) als vader
Jeltje Ruurds Faber [13629] (*1797-) als moeder
Dossier:

BSO 0019533

BS Overlijdensregister Grietje Wybes Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 23 juni 1904
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3036
hierin
23 juni 1904 Grietje Wybes Postema [19533] (*1832-1904) als overledene
Dossier:

BSG 0019531

BS Geboorteregister Meint Roels Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 22 mei 1828
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1010
Blad 040
hierin
23 mei 1828 Meint Roels Hoekstra [19531] (*1828-1865) als kind
Dossier:

BSO 0019531

BS Overlijdensregister Meint Roels Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 5 mei 1865
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3018
Blad 020
hierin
6 mei 1865 Meint Roels Hoekstra [19531] (*1828-1865) als overledene
Dossier:

BSO 0019530

BS Overlijdensregister Froukje Hoekstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 november 1939
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3072
hierin
13 november 1939 Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als overledene
Dossier:

BSG 0019532

BS Geboorteregister Wieger Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 12 juni 1884
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1046
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 25 september 1884, gemeente Kollumerland; akte gerectificeerd bij vonnis van de AR te Leeuwarden d.d. 7 december 1885, waarbij de voornaam wordt veranderd van "Wieger"in "Meint
hierin
14 juni 1884 Meint Huisman [19532] (*1884-) als kind
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder
Dossier:

BSG 0019532-1

BS Geboorteregister Meint Huisman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 6 april 1886
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1047
Akte van rectificatie van vonnis van AR te Leeuwarden dd. 7 december 1885, waarbij de voornaam van het kind wordt veranderd van "Wieger" in "Meint"
hierin
6 februari 1886 Meint Huisman [19532] (*1884-) als kind
Dossier:

BSH 0008050

BS Huwelijksregister Meint Huisman en Roelofje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 28 december 1912
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 9, inv.nr. 3637
hierin
28 december 1912 Meint Huisman [19532] (*1884-) als bruidegom
Roelofje de Vries [19534] (*1889-) als bruid
Jelle Lieuwes Huisman [19529] (*1862-) als vader bruidegom
Froukje Hoekstra [19530] (*1861-1939) als moeder bruidegom
Bauke de Vries [19545] (*1854-) als vader bruid
Hendrikje de Jong [19546] (*1861-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0019534

BS Geboorteregister Roelofje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 6 juni 1889
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 1047
hierin
8 juni 1889 Roelofje de Vries [19534] (*1889-) als kind
Bauke de Vries [19545] (*1854-) als vader
Hendrikje de Jong [19546] (*1861-) als moeder
Dossier:

BSH 0008053

BS Huwelijksregister Bauke de Vries en Hendrikje de Jong (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Schoterland [FR]
periode: 10 december 1882
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-31, inv.nr. 2031
hierin
10 december 1882 Bauke de Vries [19545] (*1854-) als bruidegom
Hendrikje de Jong [19546] (*1861-) als bruid
Dossier:

BSG 0019546

BS Geboorteregister Hendrikje de Jong (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Haskerland [FR]
periode: 13 februari 1861
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-16, inv.nr. 1021
hierin
15 februari 1861 Hendrikje de Jong [19546] (*1861-) als kind
Dossier: