Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO 0019586

BS Overlijdensregister Grietje Jacobs Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 april 1834
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3007
hierin
30 april 1834 Grietje Jacobs Wiersma [19586] (*1774-1834) als overledene
Dossier:

BSO 0019669

BS Overlijdensregister Jacob Wierds Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 februari 1816
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3004
hierin
20 februari 1816 Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als overledene
Dossier:

D 0019669

Doopboek Japik Wierds Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 mei 1744
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
3 mei 1744 Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als kind
Wierd Ietes Wiersma [19671] (-) als vader
Baukjen Jakobs [19672] (-) als moeder
Dossier:

D 0019673

Doopboek Gertje Wierds Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 september 1732
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
28 september 1732 Gertie Wierds Wiersma [19673] (~1732-) als kind
Wierd Ietes Wiersma [19671] (-) als vader
Baukjen Jakobs [19672] (-) als moeder
Dossier:

D 0019674

Doopboek Wierd Jacobs Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 februari 1777
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1275
hierin
16 februari 1777 Wierd Jacobs Wiersma [Wierdsma] [19674] (*1777-) als kind
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder
Dossier:

D 0019675

Doopboek Klaas Jacobs Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 23 januari 1780
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1355
hierin
23 januari 1780 Klaas Jacobs Wiersma [Wierdsma] [19675] (*1779-) als kind
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder
Dossier:

D 0019676

Doopboek Meindert Jacobs Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 24 maart 1782
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
24 maart 1782 Meindert Jacobs Wiersma [19676] (*1782-1858) als kind
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder
Dossier:

D 0019677

Doopboek Baukje Jacobs Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 9 april 1786
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1517
hierin
9 april 1786 Baukje Jacobs Wiersma [19677] (*1786-1879) als kind
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019677

BS Overlijdensregister Baukje Jacobs Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 augustus 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3018
hierin
1 september 1879 Baukje Jacobs Wiersma [19677] (*1786-1879) als overledene
Dossier:

BSH 0008107

BS Huwelijksregister Wiebe Sj Wiersma en Baukje J Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 mei 1812
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2004
hierin
29 mei 1812 Wiebe Sjoerds Wiersma [19683] (*1762-1840) als bruidegom
Baukje Jacobs Wiersma [19677] (*1786-1879) als bruid
Sjoerd Wybes Wiersma [19681] (-1797) als vader bruidegom
Trijntje Gerbens [19682] (-) als moeder bruidegom
Jacob Wierds Wiersma [19669] (~1744-1816) als vader bruid
Sybrigjen Klaasens [19670] (-) als moeder bruid
Dossier:

T 0008108

Trouwboek Sjoerd Wijbes en Trijntje Gerbens (Trouwboek)
trouwplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 februari 1759
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 165
Gezindte: Herv.
hierin
4 februari 1759 Sjoerd Wybes Wiersma [19681] (-1797) als bruidegom
Trijntje Gerbens [19682] (-) als bruid
Dossier:

BSO 0019683

BS Overlijdensregister Wybe Sjoerds Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 november 1840
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
hierin
28 november 1840 Wiebe Sjoerds Wiersma [19683] (*1762-1840) als overledene
Dossier:

D 0020199

Doopboek Eelke Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 12 oktober 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Dopeling is op 3 sept. 1845 erkend door moeder
Aktenr. 2076
hierin
12 oktober 1806 Eelke Wiersma [20199] (*1806-1879) als kind
Baukje Jacobs Wiersma [19677] (*1786-1879) als moeder
Dossier:

BSO 0020199

BS Overlijdensregister Eelke Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 januari 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3018
hierin
30 januari 1879 Eelke Wiersma [20199] (*1806-1879) als overledene
Dossier:

D 0020200

Doopboek Aaltje Johannes Koop (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 26 december 1806
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 2082
hierin
26 december 1806 Aaltje Johannes Koop [20200] (*1806-1870) als kind
Johannes Rudmers Koop [20201] (~1769-1846) als vader
Folkje Kornelis de Vries [20202] (~1769-1849) als moeder
Dossier:

BSO 0020200

BS Overlijdensregister Aaltje Johannes Koop (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 maart 1870
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3016
hierin
21 maart 1870 Aaltje Johannes Koop [20200] (*1806-1870) als overledene
Dossier:

D 0020201

Doopboek Johannes Rudmers Koop (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 14 augustus 1769
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1069
hierin
14 augustus 1769 Johannes Rudmers Koop [20201] (~1769-1846) als kind
Dossier:

D 0020202

Doopboek Folkjen Kornelis de Vries (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 30 april 1769
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1058
hierin
30 april 1769 Folkje Kornelis de Vries [20202] (~1769-1849) als kind
Dossier:

BSO 0020202

BS Overlijdensregister Folkje Kornelis de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 juli 1849
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3010
hierin
16 juli 1849 Folkje Kornelis de Vries [20202] (~1769-1849) als overledene
Dossier:

BSO 0020201

BS Overlijdensregister Johannes Rudmers Koop (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 december 1846
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3009
hierin
18 december 1846 Johannes Rudmers Koop [20201] (~1769-1846) als overledene
Dossier: