Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008331

BS Huwelijksregister Jan Kl de Groot en Antje Kl Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 28 februari 1837
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2008
hierin
28 februari 1837 Jan Klases de Groot [20232] (*1800-1875) als bruidegom
Antje Klases Wiersma [20233] (*1810-) als bruid
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader bruid
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder bruid
Dossier:

D 0020232

Doopboek Jan Klases de Groot (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 10 augustus 1800
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
hierin
10 augustus 1800 Jan Klases de Groot [20232] (*1800-1875) als kind
Dossier:

BSO 0020232

BS Overlijdensregister Jan Klazes de Groot (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 september 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3017
hierin
3 september 1875 Jan Klases de Groot [20232] (*1800-1875) als overledene
Dossier:

D 0020233

Doopboek Antje Klases Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Westergeest [FR]
periode: 22 december 1810
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 2198
hierin
22 december 1810 Antje Klases Wiersma [20233] (*1810-) als kind
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder
Dossier:

BSO 0020287

BS Overlijdensregister Klaas Hendriks Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 29 augustus 1853
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3012
Blad 023
hierin
29 augustus 1853 Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als overledene
Dossier:

D 0019127

Doopboek Meindert Sjoerd Wiersma (Doopboek)
doopplaats: Oudwoude [FR]
periode: 13 augustus 1773
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 454
Gezindte: Herv.
Aktenr. 1181
hierin
13 augustus 1773 Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als kind
Sjoerd Wybes Wiersma [19681] (-1797) als vader
Trijntje Gerbens [19682] (-) als moeder
Dossier:

BSO 0019127

BS Overlijdensregister Meindert Sjoerds Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 5 maart 1839
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3009
hierin
6 maart 1839 Meindert Sjoerds Wiersma [19127] (*1773-1839) als overledene
Dossier:

BSG 0004147

BS Geboorteregister Hendrikje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 27 september 1815
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1004
Blad 023
hierin
27 september 1815 Hendrikje Klases Wiersma [4147] (*1815-1888) als kind
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder
Dossier:

BSO 0004147

BS Overlijdensregister Hendrikje Klazes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 april 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
27 april 1888 Hendrikje Klases Wiersma [4147] (*1815-1888) als overledene
Dossier:

BSG 0016043

BS Geboorteregister Grietje Wiersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 februari 1812
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1004
hierin
2 maart 1812 Grietje Klazes Wiersma [16043] (*1812-1888) als kind
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder
Dossier:

BSO 0016043

BS Overlijdensregister Grietje Klazes Wiersma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 31 december 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
2 januari 1889 Grietje Klazes Wiersma [16043] (*1812-1888) als overledene
Dossier:

BSH 0006611

BS Huwelijksregister Minne L Dantuma en Grietje Kl Wiersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 14 mei 1843
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2011
hierin
14 mei 1843 Minne Luitsens Dantuma [16042] (*1809-1890) als bruidegom
Grietje Klazes Wiersma [16043] (*1812-1888) als bruid
Luitjen Eelkes Dantuma [9690] (*1782-1837) als vader bruidegom
Hiltje Minnes Minnema [9691] (*1786-1871) als moeder
Klaas Hendriks Wiersma [20287] (*1782-1853) als vader bruid
Jeltje Ruurds van der Meer [20288] (*1788-1850) als moeder bruid
Dossier:

D 0016042

Doopboek Minne Luitjens Dantuma (Doopboek)
doopplaats: Dantumawoude [FR]
periode: 21 mei 1809
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
hierin
21 mei 1809 Minne Luitsens Dantuma [16042] (*1809-1890) als kind
Luitjen Eelkes Dantuma [9690] (*1782-1837) als vader
Hiltje Minnes Minnema [9691] (*1786-1871) als moeder
Dossier:

BSO 0016042

BS Overlijdensregister Minne Luitzens Dantuma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 17 november 1890
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3022
hierin
17 november 1890 Minne Luitsens Dantuma [16042] (*1809-1890) als overledene
Dossier:

BSO 0004211

BS Overlijdensregister Jitske de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 5 februari 1888
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3021
hierin
6 februari 1888 Jitske Wytzes de Vries [4211] (*1801-1888) als overledene
Dossier:

BSH 0007965

BS Huwelijksregister Rinze P Fokkema en Jitske W de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 april 1825
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr.2006
hierin
1 april 1825 Rinze Paulus Fokkema [4212] (*1797-1837) als bruidegom
Jitske Wytzes de Vries [4211] (*1801-1888) als bruid
Paulus Fokkes Fokkema [8806] (-) als vader bruidegom
Roelofke Romkes [8807] (*1764-1806) als moeder bruidegom
Wytze Beerends de Vries [19585] (*1770-1817) als vader bruid
Grietje Jacobs Wiersma [19586] (*1774-1834) als moeder bruid
Dossier:

D 0004212

Doopboek Rinze Paulus Fokkema (Doopboek)
doopplaats: Engwierum [FR]
periode: 12 april 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 536
Gezindte: Herv.
vader al overleden
hierin
12 april 1801 Rinze Paulus Fokkema [4212] (*1797-1837) als kind
Paulus Fokkes Fokkema [8806] (-) als vader
Roelofke Romkes [8807] (*1764-1806) als moeder
Dossier:

BSO 0004212

BS Overlijdensregister Rinze Fokkema (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 25 maart 1837
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3008
hierin
25 maart 1837 Rinze Paulus Fokkema [4212] (*1797-1837) als overledene
Dossier:

T 0008017

Trouwboek Paulus F Fokkema en Roelofke Romkes (Trouwboek)
trouwplaats: Dokkum [FR]
periode: 14 juli 1790
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 178
aktenr. 1168
hierin
14 juli 1790 Paulus Fokkes Fokkema [8806] (-) als bruidegom
Roelofke Romkes [8807] (*1764-1806) als bruid
Dossier:

T 0008017-1

Trouwboek Paulus F Fokkema en Roelofke Romkes (Trouwboek)
trouwplaats: Dokkum [FR]
periode: 14 juli 1790
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 200
Gezindte: Herv.
hierin
14 juli 1790 Paulus Fokkes Fokkema [8806] (-) als bruidegom
Roelofke Romkes [8807] (*1764-1806) als bruid