Bronnen Bronnen
Bronnen

0021129

BS Geboorteregister Sytske de Roos (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 3 februari 1860
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1025
blad 007
hierin
4 februari 1860 Sytske de Roos [21129] (*1860-) als kind
Harke de Roos [21130] (*1832-1897) als vader
Wytske Paulus Zijlstra [21131] (*1834-1900) als moeder
Dossier:

BSH 0008713

BS Huwelijksregister Harke de Roos en Wytske P Zijlstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 mei 1858
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2014
hierin
7 mei 1858 Harke de Roos [21130] (*1832-1897) als bruidegom
Wytske Paulus Zijlstra [21131] (*1834-1900) als bruid
Paulus Jans Zijlstra [8808] (*1795-1864) als vader bruid
Antje Gerbens Kempenaar [21155] (*1801-1837) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021131

BS Geboorteregister Wytske Paulus Zijlstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 4 januari 1834
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1010
hierin
4 januari 1834 Wytske Paulus Zijlstra [21131] (*1834-1900) als kind
Paulus Jans Zijlstra [8808] (*1795-1864) als vader
Antje Gerbens Kempenaar [21155] (*1801-1837) als moeder
Dossier:

BSO 0021131

BS Overlijdensregister Wytske Paulus Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 augustus 1900
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3031
hierin
21 augustus 1900 Wytske Paulus Zijlstra [21131] (*1834-1900) als overledene
Dossier:

BSG 0021130

BS Geboorteregister Harke de Roos (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 november 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1011
hierin
17 november 1832 Harke de Roos [21130] (*1832-1897) als kind
Dossier:

BSO 0021130

BS Overlijdensregister Harke de Roos (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 20 december 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3028
hierin
20 december 1897 Harke de Roos [21130] (*1832-1897) als overledene
Dossier:

D 0021157

Doopboek Grietje Jacobs Kempenaar (Doopboek)
doopplaats: Driesum [FR]
periode: 5 december 1779
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 164
Gezindte: Herv.
aktenr. 1949
hierin
5 december 1779 Grietje Jacobs Kempenaar [21157] (*1779-1833) als kind
Dossier:

BSO 0021157

BS Overlijdensregister Grietje Jacobs Kempenaar (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 30 april 1833
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3007
hierin
1 mei 1833 Grietje Jacobs Kempenaar [21157] (*1779-1833) als overledene
Dossier:

BSG 0021158

BS Geboorteregister Wytske Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 22 november 1892
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1038
hierin
22 november 1892 Wytske Paulus Kloosterman [21158] (*1892-1893) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSO 0021158

BS Overlijdensregister Wytske Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 15 januari 1893
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3024
hierin
16 januari 1893 Wytske Paulus Kloosterman [21158] (*1892-1893) als overledene
Dossier:

BSG 0021159

BS Geboorteregister Wytske Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 24 december 1893
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1039
hierin
27 december 1893 Wytske Paulus Kloosterman [21159] (*1893-) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSG 0021160

BS Geboorteregister Antje Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 januari 1897
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1037
hierin
16 januari 1897 Antje Paulus Kloosterman [21160] (*1897-1897) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSO 0021160

BS Overlijdensregister Antje Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 26 mei 1897
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3028
hierin
27 mei 1897 Antje Paulus Kloosterman [21160] (*1897-1897) als overledene
Dossier:

BSG 0021161

BS Geboorteregister Antje Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 april 1898
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1038
hierin
9 april 1898 Antje Paulus Kloosterman [21161] (*1898-1899) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSO 0021161

BS Overlijdensregister Antje Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 juni 1899
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3028
hierin
16 juni 1899 Antje Paulus Kloosterman [21161] (*1898-1899) als overledene
Dossier:

BSG 0021162

BS Geboorteregister Rienk Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 september 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1039
hierin
1 september 1899 Rienk Paulus Kloosterman [21162] (*1899-1964) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSO 0021162

BS Overlijdensregister Rienk Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Termunten [GR]
periode: 29 oktober 1964
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Groninger Archieven
Inventarisnr.: arch.nr. 2111, reg.nr. 1550
hierin
29 oktober 1964 Rienk Paulus Kloosterman [21162] (*1899-1964) als overledene
Dossier:

BSG 0021163

BS Geboorteregister Harke Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 april 1901
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1041
hierin
1 mei 1901 Harke Paulus Kloosterman [21163] (*1901-1902) als kind
Paulus Rienks Kloosterman [21119] (*1867-1945) als vader
Sytske de Roos [21129] (*1860-) als moeder
Dossier:

BSO 0021163

BS Overlijdensregister Harke Kloosterman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 januari 1902
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3031
hierin
21 januari 1902 Harke Paulus Kloosterman [21163] (*1901-1902) als overledene
Dossier:

BSG 0021132

BS Geboorteregister Jan Kloosterman (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 18 oktober 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1025
hierin
18 oktober 1869 Jan Rienks Kloosterman [21132] (*1869-1957) als kind
Rienk Atses Kloosterman [20744] (*1838-1924) als vader
Sybrigje Paulus Zijlstra [20743] (*1840-1889) als moeder
Dossier: