Bronnen Bronnen
Bronnen

D 0020752

Doopboek Wytze Tjeerds Woudstra (Doopboek)
doopplaats: Murmerwoude [FR]
periode: 6 december 1801
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 157
Gezindte: Herv.
aktenr. 1580
hierin
6 december 1801 Wytze Tjeerds Woudstra [20752] (*1801-1881) als kind
Dossier:

BSO 0020752

BS Overlijdensregister Wytze Woudstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 september 1881
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3019
hierin
1 september 1881 Wytze Tjeerds Woudstra [20752] (*1801-1881) als overledene
Dossier:

D 0020600

Doopboek 20600 (Doopboek)
doopplaats: Eastermar [FR]
periode: 21 november 1802
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 714
Gezindte: Herv.
aktenr. 3493
hierin
21 november 1802 Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als kind
Wytze Beerends de Vries [19585] (*1770-1817) als vader
Grietje Jacobs Wiersma [19586] (*1774-1834) als moeder
Dossier:

BSH 0008482

BS Huwelijksregister Libbe M Meyer en Sybrigje W de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 december 1830
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2007
hierin
10 december 1830 Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als bruidegom
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als bruid
Mindert Kornelis Meyer [20602] (*1763-1830) als vader bruidegom
Tietje Andries van der Wal [20603] (*1766-1836) als moeder bruidegom
Wytze Beerends de Vries [19585] (*1770-1817) als vader bruid
Grietje Jacobs Wiersma [19586] (*1774-1834) als moeder bruid
Dossier:

T 0008483

Trouwboek Mindert C Meyer en Tietje A vd Wal (Trouwboek)
trouwplaats: Suameer [FR]
periode: 15 juni 1788
Archiefnaam: Trouwboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 709
Gezindte: Herv.
Att. afgegeven
hierin
15 juni 1788 Mindert Kornelis Meyer [20602] (*1763-1830) als bruidegom
Tietje Andries van der Wal [20603] (*1766-1836) als bruid

BSO 0020603

BS Overlijdensregister Tietje Andries van der Wal (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 december 1836
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3007
ouders onbekend
hierin
1 december 1836 Tietje Andries van der Wal [20603] (*1766-1836) als overledene
Dossier:

BSO 0020602

BS Overlijdensregister Mindert kornelis Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 20 april 1830
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3008
blad 017
hierin
20 april 1830 Mindert Kornelis Meyer [20602] (*1763-1830) als overledene
Dossier:

BSO 0020601

BS Overlijdensregister Libbe Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 24 januari 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3022
hierin
25 januari 1892 Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als overledene
Dossier:

BSG 0020754

BS Geboorteregister Mindert Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 november 1824
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1007
Erkend door ouders d.d. 10 mei 1852
hierin
15 november 1824 Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als kind
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder
Dossier:

BSO 0020754

BS Overlijdensregister Mindert Libbes Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 16 maart 1895
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3027
hierin
18 maart 1895 Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als overledene
Dossier:

BSG 0020754-1

BS Geboorteregister Mindert Meye (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 13 november 1852
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1018
Akte van erkenning door ouders
hierin
10 mei 1852 Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als kind
Dossier:

BSH 0008554

BS Huwelijksregister Mindert Li Meyer en Dieuwke G Zijlstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 mei 1852
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2012
hierin
29 mei 1852 Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als bruidegom
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als bruid
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader bruidegom
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder bruidegom
Geert Durks Zijlstra [20756] (*1789-1851) als vader bruid
Jacobje Jacobs Postma [20757] (*1789-1863) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020755

BS Geboorteregister Dieuwke Zijlstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 maart 1825
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1007
hierin
24 maart 1825 Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als kind
Geert Durks Zijlstra [20756] (*1789-1851) als vader
Jacobje Jacobs Postma [20757] (*1789-1863) als moeder
Dossier:

BSO 0020755

BS Overlijdensregister Dieuwke Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 augustus 1914
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3043
hierin
31 augustus 1914 Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als overledene
Dossier:

BSH 0008555

BS Huwelijksregister Geert D Zijlstra en Jacobjen J Postma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oudwoude [FR]
periode: 28 januari 1813
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr.
hierin
28 januari 1813 Geert Durks Zijlstra [20756] (*1789-1851) als bruidegom
Jacobje Jacobs Postma [20757] (*1789-1863) als bruid
Dossier:

D 0020757

Doopboek Jacobje Jacobs Postma (Doopboek)
doopplaats: Dokkum [FR]
periode: 22 maart 1789
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 192
Gezindte: Herv.
hierin
22 maart 1789 Jacobje Jacobs Postma [20757] (*1789-1863) als kind
Dossier:

BSO 0020757

BS Overlijdensregister Jacobje Jacobs Postma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 augustus 1863
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3014
hierin
19 augustus 1863 Jacobje Jacobs Postma [20757] (*1789-1863) als overledene
Dossier:

BSG 0020766

BS Geboorteregister Libbe Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 26 juli 1853
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01
Blad 068
hierin
28 juli 1853 Libbe Meinderts [Minderts] Meyer [20766] (*1853-1920) als kind
Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als vader
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als moeder
Dossier:

BSO 0020766

BS Overlijdensregister Libbe Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 juli 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3050
hierin
27 juli 1920 Libbe Meinderts [Minderts] Meyer [20766] (*1853-1920) als overledene
Dossier:

BSH 0008560

BS Huwelijksregister Libbe Meyer en Trijntje Vellinga (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 mei 1883
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2027
hierin
12 mei 1883 Libbe Meinderts [Minderts] Meyer [20766] (*1853-1920) als bruidegom
Trijntje Aukes Vellinga [20767] (*1862-) als bruid
Mindert [Meindert] Libbes Meyer [20754] (*1824-1895) als vader bruidegom
Dieuwke Geerts Zijlstra [20755] (*1825-1914) als moeder bruidegom
Auke Klazes Vellinga [20768] (*1816-1876) als vader bruid
Renske Sipkes Havenga [20769] (*1834-1866) als moeder bruid
Dossier: