Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 0020758

BS Geboorteregister Wytze Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 september 1827
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1008
erkend door ouders dd. 2 april 1856
hierin
12 september 1827 Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als kind
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder
Dossier:

BSO 0020758

BS Overlijdensregister Wietze Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 november 1892
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3022
hierin
11 november 1892 Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als overledene
Dossier:

BSH 0008556

BS Huwelijksregister Wytze L Meyer en Antjje G Douma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 10 mei 1856
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2014
hierin
10 mei 1856 Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als bruidegom
Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als bruid
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader bruidegom
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder bruidegom
Gaatze Douwes Douma [20760] (*1804-1879) als vader bruid
Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020759

BS Geboorteregister Antje Gaatzes Douma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 11 september 1832
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1012
bij geboorte moeder Antje Gaukes Hopperus, later v.d. Kooi
hierin
11 september 1832 Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als kind
Gaatze Douwes Douma [20760] (*1804-1879) als vader
Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als moeder
Dossier:

BSO 0020759

BS Overlijdensregister Antje Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 februari 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3038
hierin
12 februari 1909 Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als overledene
Dossier:

BSH 0008557

BS Huwelijksregister Gaatze D Douma en Antje G vd Kooi (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 22 december 1827
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2007
hierin
22 december 1827 Gaatze Douwes Douma [20760] (*1804-1879) als bruidegom
Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als bruid
Dossier:

D 0020760

Doopboek Gaatze Douwes Douma (Doopboek)
doopplaats: Kollumerzwaag [FR]
periode: 19 februari 1804
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 452
Gezindte: Herv.
aktenr. 372
hierin
19 februari 1804 Gaatze Douwes Douma [20760] (*1804-1879) als kind
Dossier:

BSO 0020760

BS Overlijdensregister Gaatze Douwes Douma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 18 februari 1879
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3022
blad 009
hierin
19 februari 1879 Gaatze Douwes Douma [20760] (*1804-1879) als overledene
Dossier:

D 0020761

Doopboek Antje Gaukes van der Kooi (Doopboek)
doopplaats: Twijzel [FR]
periode: 20 oktober 1811
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 32
Gezindte: Herv.
hierin
20 oktober 1811 Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als kind
Dossier:

BSG 0020761-1

BS Geboorteregister Antje van der Kooi (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 24 september 1811
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1001
hierin
24 september 1811 Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als kind
Dossier:

BSO 0020761

BS Overlijdensregister Antje Gaukes van der Kooi (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 7 juni 1841
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3011
blad 020
hierin
8 juni 1841 Antje Gaukes van der Kooi [20761] (*1811-1841) als overledene
Dossier:

BSG 0021214

BS Geboorteregister Sybrigje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 29 maart 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1021
hierin
30 maart 1857 Sybrigje Wytzes Meyer [21214] (*1857-1857) als kind
Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als vader
Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als moeder
Dossier:

BSO 0021214

BS Overlijdensregister Sybrigje Wytzes Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 1 augustus 1857
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3012
hierin
3 augustus 1857 Sybrigje Wytzes Meyer [21214] (*1857-1857) als overledene
Dossier:

BSG 0021215

BS Geboorteregister Sybrigje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 16 juli 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1021
hierin
17 juli 1858 Sybrigje Wytzes Meyer [21215] (*1858-1915) als kind
Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als vader
Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als moeder
Dossier:

BSO 0021215

BS Overlijdensregister Sybrigje Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Leeuwarden [FR]
periode: 17 maart 1915
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 1002, inv.nr. 3801
hierin
18 maart 1915 Sybrigje Wytzes Meyer [21215] (*1858-1915) als overledene
Dossier:

BSH 0008746

BS Huwelijksregister Sjoerd S Storm en Sybrigje Meyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 mei 1887
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21,inv.nr. 2025
hierin
14 mei 1887 Sjoerd Sybes Storm [21216] (*1854-1913) als bruidegom
Sybrigje Wytzes Meyer [21215] (*1858-1915) als bruid
Sybe Jelles Storm [21217] (*1825-1903) als vader bruidegom
Swaantje Sjoerds Hoekstra [21218] (*1823-1892) als moeder bruidegom
Wytze Libbes Meyer [20758] (*1827-1892) als vader bruid
Antje Gaatzes Douma [20759] (*1832-1909) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021216

BS Geboorteregister Sjoerd Sybes Storm (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 3 mei 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1030
hierin
4 mei 1854 Sjoerd Sybes Storm [21216] (*1854-1913) als kind
Sybe Jelles Storm [21217] (*1825-1903) als vader
Swaantje Sjoerds Hoekstra [21218] (*1823-1892) als moeder
Dossier:

BSO 0021216

BS Overlijdensregister Sjoerd Storm (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 december 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3045
hierin
27 december 1913 Sjoerd Sybes Storm [21216] (*1854-1913) als overledene
Dossier:

BSH 0008747

BS Huwelijksregister Sybe J Storm en Swaantje Sj Hoekstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 18 januari 1851
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2017
hierin
18 januari 1851 Sybe Jelles Storm [21217] (*1825-1903) als bruidegom
Swaantje Sjoerds Hoekstra [21218] (*1823-1892) als bruid
Dossier:

BSG 0021218

BS Geboorteregister Swaantje Sjoerds Hoekstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 25 september 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1008
blad 075
hierin
25 september 1823 Swaantje Sjoerds Hoekstra [21218] (*1823-1892) als kind
Dossier: