Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008783

BS Huwelijksregister Pieter Tj vd Zwaag en Sieuwke S Heidstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 19 maart 1868
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2020
hierin
19 maart 1868 Pieter Tjeerds van der Zwaag [21301] (*1841-1891) als bruidegom
Sjieuwke Sytzes Heidstra [21302] (*1839-1920) als bruid
Dossier:

BSG 0021302

BS Geboorteregister Sieuwke Heidstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 4 oktober 1839
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1015
blad 074
hierin
4 oktober 1839 Sjieuwke Sytzes Heidstra [21302] (*1839-1920) als kind
Dossier:

BSO 0021302

BS Overlijdensregister Sjieuwke Heidstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 24 maart 1920
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3052
hierin
25 maart 1920 Sjieuwke Sytzes Heidstra [21302] (*1839-1920) als overledene
Dossier:

BSG 0021301

BS Geboorteregister Pieter van der Zwaag (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 februari 1841
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1013
hierin
22 februari 1841 Pieter Tjeerds van der Zwaag [21301] (*1841-1891) als kind
Dossier:

BSO 0021301

BS Overlijdensregister Pieter Tjeerds van der Zwaag (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 1 december 1891
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3023
hierin
5 december 1891 Pieter Tjeerds van der Zwaag [21301] (*1841-1891) als overledene
Dossier:

BSG 0021303

BS Geboorteregister Pieter van der Zwaag (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 juli 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1042
tweeling
hierin
21 juli 1902 Pieter Tjeerds van der Zwaag [21303] (*1902-) als kind
Tjeerd van der Zwaag [21300] (*1876-) als vader
Tietje Wytzes Meyer [21299] (*1875-1906) als moeder
Dossier:

BSG 0021304

BS Geboorteregister Antje van der Zwaag (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 juli 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1042
tweeling
hierin
21 juli 1902 Antje Tjeerds van der Zwaag [21304] (*1902-1909) als kind
Tjeerd van der Zwaag [21300] (*1876-) als vader
Tietje Wytzes Meyer [21299] (*1875-1906) als moeder
Dossier:

BSO 0021304

BS Overlijdensregister Antje van der Zwaag (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 21 februari 1909
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 3039
hierin
23 februari 1909 Antje Tjeerds van der Zwaag [21304] (*1902-1909) als overledene
Dossier:

BSG 0021305

BS Geboorteregister Sjieuwke van der Zwaag (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 26 december 1905
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1052
hierin
29 december 1905 Sjieuwke Tjeerds van der Zwaag [21305] (*1905-) als kind
Tjeerd van der Zwaag [21300] (*1876-) als vader
Tietje Wytzes Meyer [21299] (*1875-1906) als moeder
Dossier:

BSG 0020762

BS Geboorteregister Tietje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 november 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1008
erkend door ouders dd. 2 april 1856
hierin
24 november 1829 Tietje Libbes Meyer [20762] (*1829-1913) als kind
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder
Dossier:

BSG 0020762-1

BS Geboorteregister Tietje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 22 november 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1020
akte van erkenning door ouders
hierin
2 april 1856 Tietje Libbes Meyer [20762] (*1829-1913) als kind
Dossier:

BSO 0020762

BS Overlijdensregister Tietje Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 20 april 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3045
hierin
21 april 1913 Tietje Libbes Meyer [20762] (*1829-1913) als overledene
Dossier:

BSH 0008558

BS Huwelijksregister Wytze Kl Talma en Tietje L Meyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 23 mei 1857
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2014
hierin
23 mei 1857 Wytze Klazes Talma [20763] (*1831-1913) als bruidegom
Tietje Libbes Meyer [20762] (*1829-1913) als bruid
Klaas Wytzes Talma [20764] (*1810-1885) als vader bruidegom
Froukje Paulus Smid[s] [20765] (*1808-1860) als moeder bruidegom
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader bruid
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020763

BS Geboorteregister Wytze Klazes Talma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 9 mei 1831
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1012
kind erkend en gewettigd bij huwelijk ouders dd. 7 juni 1836
hierin
11 mei 1831 Wytze Klazes Talma [20763] (*1831-1913) als kind
Klaas Wytzes Talma [20764] (*1810-1885) als vader
Froukje Paulus Smid[s] [20765] (*1808-1860) als moeder
Dossier:

BSO 0020763

BS Overlijdensregister Wytze Klazes Talma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 15 november 1913
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3042
naamsvermeldingen in akte onjuist
hierin
17 november 1913 Wytze Klazes Talma [20763] (*1831-1913) als overledene
Dossier:

BSH 0008559

BS Huwelijksregister Klaas Wytzes Talma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 7 juni 1836
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2008
hierin
7 juni 1836 Klaas Wytzes Talma [20764] (*1810-1885) als bruidegom
Froukje Paulus Smid[s] [20765] (*1808-1860) als bruid
Dossier:

D 0020765

Doopboek Froukje Paulus Smid (Doopboek)
doopplaats: Buitenpost [FR]
periode: 12 juni 1808
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 10
Gezindte: Herv.
aktenr. 518
hierin
12 juni 1808 Froukje Paulus Smid[s] [20765] (*1808-1860) als kind
Dossier:

BSO 0020765

BS Overlijdensregister Froukje Paulus Smids (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 april 1860
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3013
hierin
21 april 1860 Froukje Paulus Smid[s] [20765] (*1808-1860) als overledene
Dossier:

BSO 0020764

BS Overlijdensregister Klaas Wytzes Talma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 17 januari 1885
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.n. 30-01, inv.nr. 3023
blad 002
hierin
20 januari 1885 Klaas Wytzes Talma [20764] (*1810-1885) als overledene
Dossier:

BSG 0020811

BS Geboorteregister Klaas Talma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 11 januari 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1021
hierin
12 januari 1858 Klaas Wytzes Talma [20811] (*1858-1942) als kind
Wytze Klazes Talma [20763] (*1831-1913) als vader
Tietje Libbes Meyer [20762] (*1829-1913) als moeder
Dossier: