Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008619

BS Huwelijksregister Willem Swrt en Antje Jans Bijlsma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 18 mei 1878
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 2026
hierin
18 mei 1878 Willem Jans Swart [20924] (*1854-1941) als bruidegom
Antje Jans Bijlsma [20925] (*1857-1923) als bruid
Dossier:

BSG 0020925

BS Geboorteregister Antje Bijlsma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 3 oktober 1857
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1024
blad 093
hierin
5 oktober 1857 Antje Jans Bijlsma [20925] (*1857-1923) als kind
Dossier:

BSO 0020925

BS Overlijdensregister Antje Bijlsma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 29 maart 1923
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 3050
hierin
31 maart 1923 Antje Jans Bijlsma [20925] (*1857-1923) als overledene
Dossier:

BSG 0020924

BS Geboorteregister Willem Swart (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Ferwerderadeel [FR]
periode: 8 juni 1854
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-11, inv.nr. 1028
blad 065
hierin
10 juni 1854 Willem Jans Swart [20924] (*1854-1941) als kind
Dossier:

BSO 0020924

BS Overlijdensregister Willm Swart (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Westdongeradeel [FR]
periode: 13 maart 1941
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-40, inv.nr. 3070
hierin
14 maart 1941 Willem Jans Swart [20924] (*1854-1941) als overledene
Dossier:

BSG 0020926

BS Geboorteregister Berend Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 9 juli 1833
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1010
hierin
10 juli 1833 Berend Libbes Meyer [20926] (*1833-1918) als kind
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder
Dossier:

BSO 0020926

BS Overlijdensregister Berend Libbes Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 11 oktober 1918
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01,inv.nr. 3050
hierin
11 oktober 1918 Berend Libbes Meyer [20926] (*1833-1918) als overledene
Dossier:

BSG 0020927

BS Geboorteregister Trijntje Mulder (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 2 augustus 1823
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 1007
blad 047
hierin
4 augustus 1823 Trijntje Jans [Triintje] Mulder [20927] (*1823-1906) als kind
Jan Wijnholts Mulder [20928] (*1777-1831) als vader
Grietje Hiddes Zijlstra [20929] (*1791-1875) als moeder
Dossier:

BSO 0020927

BS Overlijdensregister Trijntje Jans Mulder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 4 augustus 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3038
hierin
4 augustus 1906 Trijntje Jans [Triintje] Mulder [20927] (*1823-1906) als overledene
Dossier:

BSH 0008620

BS Huwelijksregister Berend Meyer en Trientje Mulder (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 18 juli 1857
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2017
hierin
18 juli 1857 Berend Libbes Meyer [20926] (*1833-1918) als bruidegom
Trijntje Jans [Triintje] Mulder [20927] (*1823-1906) als bruid
Libbe Minderts Meyer [20601] (*1802-1892) als vader bruidegom
Sybrigje Wytzes de Vries [20600] (*1802-) als moeder bruidegom
Jan Wijnholts Mulder [20928] (*1777-1831) als vader bruid
Grietje Hiddes Zijlstra [20929] (*1791-1875) als moeder bruid
Dossier:

BSH 0008621

BS Huwelijksregister Jan Wyndels en Grietje Hiddes (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Dantumadeel [FR]
periode: 25 april 1811
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-08, inv.nr. 2001
hierin
25 april 1811 Jan Wijnholts Mulder [20928] (*1777-1831) als bruidegom
Grietje Hiddes Zijlstra [20929] (*1791-1875) als bruid
Dossier:

D 0020929

Doopboek Grietje Hiddes Zijlstra (Doopboek)
doopplaats: Oenkerk [FR]
periode: 21 oktober 1792
Archiefnaam: Doopboek
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 28, inv.nr. 711
Gezindte: Herv.
aktenr. 1669
hierin
21 oktober 1792 Grietje Hiddes Zijlstra [20929] (*1791-1875) als kind
Dossier:

BSO 0020929

BS Overlijdensregister Grietje Heddes Zijlstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 2 maart 1875
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3022
blad 014
hierin
2 maart 1875 Grietje Hiddes Zijlstra [20929] (*1791-1875) als overledene
Dossier:

BSO 0020928

BS Overlijdensregister Jan Wijnolts Mulder (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 18 december 1831
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 3008
blad 039
hierin
19 december 1831 Jan Wijnholts Mulder [20928] (*1777-1831) als overledene
Dossier:

BSG 0020930

BS Geboorteregister Libbe Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 13 maart 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1033
blad 036
hierin
15 maart 1858 Libbe Berends Meyer [20930] (*1858-) als kind
Berend Libbes Meyer [20926] (*1833-1918) als vader
Trijntje Jans [Triintje] Mulder [20927] (*1823-1906) als moeder
Dossier:

BSH 0008622

BS Huwelijksregister Libbe Meyer en Antje de Vries (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 22 november 1879
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2025
hierin
22 november 1879 Libbe Berends Meyer [20930] (*1858-) als bruidegom
Antje Geerts de Vries [20931] (*1858-1906) als bruid
Berend Libbes Meyer [20926] (*1833-1918) als vader bruidegom
Trijntje Jans [Triintje] Mulder [20927] (*1823-1906) als moeder bruidegom
Geert Jans de [Postma de Vries] Vries [20932] (*1819-1864) als vader bruid
Trijntje Aukes Broersma [20933] (*1829-1894) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0020931

BS Geboorteregister Antje de Vries (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 6 augustus 1858
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1033
blad 074
hierin
6 augustus 1858 Antje Geerts de Vries [20931] (*1858-1906) als kind
Geert Jans de [Postma de Vries] Vries [20932] (*1819-1864) als vader
Trijntje Aukes Broersma [20933] (*1829-1894) als moeder
Dossier:

BSO 0020931

BS Overlijdensregister Antje de Vries (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 23 januari 1906
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 3038
hierin
24 januari 1906 Antje Geerts de Vries [20931] (*1858-1906) als overledene
Dossier:

BSH 0008623

BS Huwelijksregister Geert J de Vries en Trijntje A Broersma (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 8 juli 1848
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 2014
hierin
8 juli 1848 Geert Jans de [Postma de Vries] Vries [20932] (*1819-1864) als bruidegom
Trijntje Aukes Broersma [20933] (*1829-1894) als bruid
Dossier:

BSG 0020933

BS Geboorteregister Trijntje Aukes Broersma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 3 juli 1829
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1011
blad 051
hierin
3 juli 1829 Trijntje Aukes Broersma [20933] (*1829-1894) als kind
Dossier: