Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH 0008818

BS Huwelijksregister Jacob Meyer en Aaltje Holwerda (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 19 mei 1927
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2064
hierin
19 mei 1927 Jacob Jarigs Meyer [21384] (*1901-) als bruidegom
Aaltje Holwerda [21385] (*1899-) als bruid
Jarig Jacobs Meyer [21380] (*1870-1932) als vader bruidegom
Aaltje Freerks van der Meulen [21381] (*1879-1949) als moeder bruidegom
Renze Wiegers Holwerda [21386] (*1869-1954) als vader bruid
Tjitske Jimkes Dijkstra [21387] (*1869-1910) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021385

BS Geboorteregister Aaltje Holwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 16 oktober 1899
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1045
hierin
17 oktober 1899 Aaltje Holwerda [21385] (*1899-) als kind
Renze Wiegers Holwerda [21386] (*1869-1954) als vader
Tjitske Jimkes Dijkstra [21387] (*1869-1910) als moeder
Dossier:

BSH 0008819

BS Huwelijksregister Renze Holwerda en Tjitske Dijkstra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 12 mei 1898
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 2035
hierin
12 mei 1898 Renze Wiegers Holwerda [21386] (*1869-1954) als bruidegom
Tjitske Jimkes Dijkstra [21387] (*1869-1910) als bruid
Dossier:

BSG 0021387

BS Geboorteregister Tjitske Dijkstra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 9 juni 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1029
blad 030
hierin
9 juni 1869 Tjitske Jimkes Dijkstra [21387] (*1869-1910) als kind
Dossier:

BSO 0021387

BS Overlijdensregister Tjitske Dijkstra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 22 juli 1910
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3041
hierin
23 juli 1910 Tjitske Jimkes Dijkstra [21387] (*1869-1910) als overledene
Dossier:

BSG 0021386

BS Geboorteregister Renze Holwerda (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 18 maart 1869
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 1029
blad 018
hierin
20 maart 1869 Renze Wiegers Holwerda [21386] (*1869-1954) als kind
Dossier:

BSO 0021386

BS Overlijdensregister Renze Holwerda (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Oostdongeradeel [FR]
periode: 25 november 1954
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-26, inv.nr. 3085
hierin
27 november 1954 Renze Wiegers Holwerda [21386] (*1869-1954) als overledene

BSG 0021388

BS Geboorteregister Freerk Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 17 juni 1906
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1046
hierin
18 juni 1906 Freerk Jarigs Meyer [21388] (*1906-) als kind
Jarig Jacobs Meyer [21380] (*1870-1932) als vader
Aaltje Freerks van der Meulen [21381] (*1879-1949) als moeder
Dossier:

BSG 0021389

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 15 februari 1910
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1050
hierin
18 februari 1910 Afgeschermd [21389] (-) als kind
Jarig Jacobs Meyer [21380] (*1870-1932) als vader
Aaltje Freerks van der Meulen [21381] (*1879-1949) als moeder

BSG 0021390

BS Geboorteregister Jelkje Meyer (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 14 september 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1027
hierin
15 september 1873 Jelkje Jacobs Meyer [21390] (*1873-1947) als kind
Jacob Libbes Meyer [21328] (*1838-1902) als vader
Aaltje Lieuwes Boonstra [21329] (*1840-1910) als moeder
Dossier:

BSO 0021390

BS Overlijdensregister Jelkje Meyer (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 3 juli 1947
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3076
hierin
3 juli 1947 Jelkje Jacobs Meyer [21390] (*1873-1947) als overledene
Dossier:

BSH 0008820

BS Huwelijksregister Aukje Tj Hansma en Jelkje Meyer (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 20 mei 1899
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 2032
hierin
20 mei 1899 Auke Tjebbes Hansma [21391] (*1873-1950) als bruidegom
Jelkje Jacobs Meyer [21390] (*1873-1947) als bruid
Tjebbe Aukes Hansma [21392] (*1845-1898) als vader bruidegom
Gepke Jacobs Iestra [21393] (*1845-1917) als moeder bruidegom
Jacob Libbes Meyer [21328] (*1838-1902) als vader bruid
Aaltje Lieuwes Boonstra [21329] (*1840-1910) als moeder bruid
Dossier:

BSG 0021391

BS Geboorteregister Auke Tjibbes Hansma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 18 januari 1873
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1042
hierin
20 januari 1873 Auke Tjebbes Hansma [21391] (*1873-1950) als kind
Tjebbe Aukes Hansma [21392] (*1845-1898) als vader
Gepke Jacobs Iestra [21393] (*1845-1917) als moeder
Dossier:

BSO 0021391

BS Overlijdensregister Auke Tjebbes Hansma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 26 juni 1950
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3079
hierin
26 juni 1950 Auke Tjebbes Hansma [21391] (*1873-1950) als overledene
Dossier:

BSH 0008821

BS Huwelijksregister Tjebbe A Hansma en Gepke Iestra (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 21 mei 1870
Archiefnaam: Huwelijksregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 2026
hierin
21 mei 1870 Tjebbe Aukes Hansma [21392] (*1845-1898) als bruidegom
Gepke Jacobs Iestra [21393] (*1845-1917) als bruid
Dossier:

BSG 0021393

BS Geboorteregister Gepke Iestra (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Achtkarspelen [FR]
periode: 21 juni 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-01, inv.nr. 1020
blad 070
hierin
23 juni 1845 Gepke Jacobs Iestra [21393] (*1845-1917) als kind
Dossier:

BSO 0021393

BS Overlijdensregister Gepke Iestra (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 maart 1917
Archiefnaam: Overlijdensregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3046
hierin
2 april 1018 Gepke Jacobs Iestra [21393] (*1845-1917) als overledene
Dossier:

BSG 0021392

BS Geboorteregister Tjebbe Aukes Hansma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Tietjerksteradeel [FR]
periode: 27 juli 1845
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-37, inv.nr. 1021
blad 080
hierin
28 juli 1845 Tjebbe Aukes Hansma [21392] (*1845-1898) als kind
Dossier:

BSO 0021392

BS Overlijdensregister Tjibbe Hansma (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 8 november 1898
Archiefnaam: Overlijdenregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 3027
hierin
9 november 1898 Tjebbe Aukes Hansma [21392] (*1845-1898) als overledene
Dossier:

BSG 0021394

BS Geboorteregister Aaltje Hansma (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Kollumerland [FR]
periode: 30 oktober 1902
Archiefnaam: Geboorteregister
Archief: Tresoar
Inventarisnr.: arch.nr. 30-21, inv.nr. 1042
hierin
31 oktober 1902 Aaltje Aukes Hansma [21394] (*1902-) als kind
Auke Tjebbes Hansma [21391] (*1873-1950) als vader
Jelkje Jacobs Meyer [21390] (*1873-1947) als moeder
Dossier: